Temaları kullanarak çizimlerinize profesyonel bir görünüm kazandırma

Microsoft Visio 2010 programında tema, tek bir tıklatmayla çizime ekleyebileceğiniz bir dizi renk ve efekttir. Temalar, çizimlerinize yeni ve profesyonel bir tasarım izlenimi vermenin hızlı ve kolay bir yoludur.

Bu makalede

Tema uygulama

Özel tema oluşturma

Temayı çoğaltma

Özel temayı düzenleme

Özel temayı başka bir çizime kopyalama

Temaların şekli etkilemesini önleme

Temayı şekilden kaldırma

Özel temayı silme

Tema iki bölümden oluşur:

 • Tema renkleri—birlikte iyi görünmesi için tasarlanmış bir dizi renk

 • Tema efektleri—yazı tipi, dolgu, gölge, çizgi ve bağlayıcılar için bir dizi efekt

Tema renklerini ve efektlerini karıştırabilir istediğiniz birleşimde bir araya getirebilirsiniz.

Basit bir kuruluş şemasının tema uygulanmadan önceki hali.

Basit bir kuruluş şemasının tema uygulanmadan önceki hali.

Aynı kuruluş şemasının tema uygulandıktan sonraki hali.

Aynı kuruluş şemasının tema uygulandıktan sonraki hali.

Microsoft Office Visio bir dizi yerleşik temayla gönderilir; bununla birlikte siz de özel temalar oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Örneğin, şirketinizin logosu ve markasıyla eşleşecek özel bir tema oluşturabilirsiniz.

Yerleşik tema renkleri, PowerPoint ve Word gibi diğer Microsoft Office uygulamalarındaki tema renkleriyle eşleşir.

Tema uygulama

 1. Tasarım sekmesinin Temalar grubunda Diğer Düğme resmi öğesini tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli çizim sayfasına tema uygulamak için, küçük resmi sağ tıklatıp Geçerli Sayfaya Uygula öğesini tıklatın.

  • Temayı çiziminizdeki tüm sayfalara uygulamak için, küçük resmi sağ tıklatıp Tüm Sayfalara Uygula öğesini tıklatın.

   İpucu: Küçük resmi de tıklatabilirsiniz. Küçük resim tıklatıldığında, son yaptığınız işleme bağlı olarak tema geçerli sayfaya veya çiziminizdeki tüm sayfalara uygulanır.

   Notlar: 

   • Geçerli tema renklerini veya tema efektlerini tüm şekillerden kaldırmak için Tema grubunda Diğer'i Düğme resmi ve Tema Yok'u tıklatın.

   • Bazı temalarda arka plan rengi de bulunur. Temayla birlikte yeni arka plan rengi de uygulamak için Tasarım sekmesinde, Arka Planlar grubunda Arka Planlar'ı tıklatıp istediğiniz arka planı seçin.

   • Yazdırdığınızda tema arka planı renginin bulunmasını istemiyorsanız, Yazdır iletişim kutusunda Arka Plan Yok onay kutusunu seçin.

   • Temayı uyguladığınızda, bu tema çizime eklediğiniz tüm şekillere uygulanır. Bu işlevi geçici olarak devre dışı bırakmak için Temalar grubunda Diğer'i Düğme resmi tıklatıp Temayı Yeni Şekillere Uygula seçimini temizleyin.

Sayfanın Başı

Özel tema oluşturma

Özel Tema renkleri oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Tasarım sekmesinde, Temalar grubunda Renkler düğmesini Düğme resmi ve Yeni Tema Renkleri Oluştur'u tıklatın.

 2. Yeni Tema Renkleri iletişim kutusunda, istediğiniz renkleri veya efektleri seçip Tamam'ı tıklatın.

  Not: Tema renklerini değiştirdiğinizde Renkler düğmesindeki Düğme resmi renkler de buna göre değişir.

Özel tema efektleri oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Tasarım sekmesinde, Temalar grubunda Efektler düğmesini Düğme resmi ve Yeni Tema Efektleri Oluştur'u tıklatın.

 2. Yeni Tema Etkileri iletişim kutusunda istediğiniz renkleri veya efektleri seçip Tamam'ı tıklatın.

İpucu: Özel tema oluşturmadan önce, oluşturmak istediğiniz temaya benzer bir tema uygulayın. Ardından, Yeni Tema Renkleri veya Yeni Tema Etkileri iletişim kutusunu açtığınızda, seçimlerinizin çoğu önceden yapılmış olur.

Sayfanın Başı

Temayı çoğaltma

Tema renkleri çoğaltmak için aşağıdakileri yapın:

 • Tasarım sekmesinde, Temalar grubunda Renkler düğmesini Düğme resmi tıklatın ve istediğiniz tema renkleriyle ilgili küçük resmi sağ tıklatıp Çoğalt'ı seçin.

  Çoğaltılan tema renkleri Renkler Düğme resmi listesine, Özel altında eklenir.

Tema efektleri çoğaltmak için aşağıdakileri yapın:

 • Tasarım sekmesinde, Temalar grubunda Efektler düğmesini Düğme resmi tıklatın ve istediğiniz tema renkleriyle ilgili küçük resmi sağ tıklatıp Çoğalt'ı seçin.

  Çoğaltılan tema renkleri Efektler Düğme resmi listesine, Özel altında eklenir.

Sayfanın Başı

Özel temayı düzenleme

Tema renklerini düzenlemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Tasarım sekmesinde, Temalar grubunda Renkler düğmesini Düğme resmi tıklatın ve Özel altında düzenlemek istediğiniz tema renkleriyle ilgili küçük resmi sağ tıklatıp Düzenle'yi seçin.

 2. Tema Renklerini Düzenle iletişim kutusunda, istediğiniz seçenekleri belirleyip Tamam'ı tıklatın.

Tema efektleri düzenlemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Tasarım sekmesinde, Temalar grubunda Efektler düğmesini Düğme resmi tıklatın ve Özel altında düzenlemek istediğiniz tema efektleriyle ilgili küçük resmi sağ tıklatıp Düzenle'yi seçin.

 2. Tema Etkilerini Düzenle iletişim kutusunda istediğiniz seçenekleri belirleyip Tamam'ı tıklatın.

Not: Visio ile birlikte verilen yerleşik temaları düzenleyemezsiniz. Yerleşik temalardan birine değişiklik yapmak istiyorsanız, bunu çoğaltın ve çoğaltılmış temayı düzenleyin.

Sayfanın Başı

Özel temayı başka bir çizime kopyalama

 1. Kopyalamak istediğiniz özel temanın bulunduğu çizimi açın.

 2. Özel temanın uygulandığı bir şekil seçin.

 3. Giriş sekmesinde, Pano grubunda, Kopyala'yı Kopyala düğmesi. tıklatın.

 4. Özel temayı içine kopyalamak istediğiniz çizimi açın.

 5. Giriş sekmesinde, Pano grubunda Yapıştır'ı tıklatın. Özel tema renkleri ve efektleri Renkler Düğme resmi ve Efektler Düğme resmi listesine, Özel altında eklenir.

 6. Artık, çiziminize yapıştırdığınız şekli silebilirsiniz.

Not: PowerPoint veya Word gibi başka bir Microsoft Office programındaki bir temayı Visio'ya kopyalayamazsınız. Aynı zamanda, Visio'daki bir temayı da başka bir Microsoft Office programına kopyalayamazsınız.

Sayfanın Başı

Temaların şekli etkilemesini önleme

Temanın çizimdeki tüm şekillere uygulanmasını istemeyebilirsiniz. Örneğin, çiziminizde bir trafik işareti varsa, tema uyguladığınızda bu şeklin dolgu renginin veya deseninin değişmesini büyük olasılıkla istemezsiniz.

Temaların belirli bir şekle uygulanmasını önlemek için, o şekilde temalara izin vermeyebilir veya şekli tema renklerinden ya da tema efektlerinden koruyabilirsiniz.

Not:  Visio'yla birlikte verilen şekillerden bazıları varsayılan olarak temalardan etkilenmez. Temaların bu şekilleri etkilemesine izin vermek beklenmedik sonuçlara neden olabilir.

Şekilde temalara izin vermeme

 • Şekli sağ tıklatın, Biçim komutu üzerine gelip Temalara İzin Ver komutunun işaretini kaldırın.

Şekli tema renklerinden veya efektlerinden koruma

 1. Şekli seçin.

 2. Geliştirici sekmesindeki Şekil Tasarımı grubunda Koruma'yı tıklatın.

  Geliştirici sekmesi nerede bulunur?

  Geliştirici sekmesini göstermek için aşağıdakileri yapın:

  1. Dosya sekmesini tıklatın.

  2. Seçenekler'i tıklatın.

  3. Visio Seçenekleri iletişim kutusunda Şeridi Özelleştir sekmesini tıklatın.

  4. Şeridi Özelleştir listesinde Ana Sekmeler'i,Ana Sekmeler altında da Geliştirici onay kutusunu seçin.

  5. Tamam 'ı tıklatın.

 3. Koruma iletişim kutusunda Tema renklerine karşı veya Tema efektlerine karşı onay kutularını seçin.

Temayla değişmeyen metin, çizgi veya dolgu rengi kullanma

 • Şekli seçin.

 • Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Giriş sekmesinde, Şekil grubunda Dolgu'yu veya Çizgi'yi tıklatıp Standart Renkler altında renklerden birini seçin.

  • Giriş sekmesinde, Yazı Tipi grubunda Yazı Tipi Rengi'ni Yazı Tipi Rengi düğmesi tıklatıp Standart Renkler altında renklerden birini seçin.

Sayfanın Başı

Temayı şekilden kaldırma

 • Şekli sağ tıklatın, Biçim öğesinin üzerine gelip Temayı Kaldır komutunu tıklatın.

  İpucu: Geçerli tema renklerini veya tema efektlerini tüm şekillerden kaldırmak için Tema grubunda Diğer'i Düğme resmi ve Tema Yok'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Özel temayı silme

Tema renklerini silmek için aşağıdakileri yapın:

 • Tasarım sekmesinde, Temalar grubunda Renkler düğmesini Düğme resmi tıklatın ve Özel altında düzenlemek istediğiniz tema renkleriyle ilgili küçük resmi sağ tıklatıp Sil'i seçin.

Tema efektlerini silmek için aşağıdakileri yapın:

 • Tasarım sekmesinde, Temalar grubunda Efektler düğmesini Düğme resmi tıklatın ve Özel altında düzenlemek istediğiniz tema efektleriyle ilgili küçük resmi sağ tıklatıp Sil'i seçin.

Not: Visio'yla birlikte verilen yerleşik temaları silemezsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×