Tartışma panosunu özelleştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Tartışma panoları, site katılımcılarının birbirleri ile tartışabilecekleri forumlar sunar. Site şablonlarının çoğu, tartışma panosu oluşturma olanağı verir ve siteler ile çalışma alanı sitelerinin çoğunda Takım Tartışması adı verilen yerleşik bir tartışma panosu vardır. Site sahibi olarak, tartışma panolarını özelleştirebilirsiniz.

Bu makalede

Tartışma panoları özelleştirme hakkında

Görünüm oluşturma

Bir görünümü düzenleme

Görünüm silme

Varsayılan ortak görünüm belirtme

Tartışma panolarını özelleştirme hakkında

Tartışma panolarınıza özgü görünümleri ve davranışları özelleştirmek için çeşitli seçenekler kullanılabilir. Tartışma panosu için yeni bir görünüm oluştururken, ilgili pano varolan bir panoyu temel almalıdır. Aşağıdaki görünümler varsayılan olarak sağlanır:

 • Konu görünümü    Bu görünüm yalnızca üst düzey klasöründe kullanılabilir (tartışma panosunun en üst düzeyi) ve tartışma adları ile belirli bir tartışmadaki meta verilerini görüntülemek için kullanılır. Panodaki her tartışmanın adı, Konu sütununda bir bağlantı olarak belirir ve ilgili tartışmanın yanıtlarını görüntüleyen alt düzey klasöre gitmek için bu adı tıklatabilirsiniz.

  Not: Üst düzey klasörü için düz görünüm veya zincir görünüm gibi farklı bir görünüm kullanmak mümkündür ancak bunu önermiyoruz. Bunun yerine, konu görünümünü veya konu görünümünü temel alarak oluşturduğunuz bir görünümü kullanın.

 • Düz görünüm    Varsayılan olarak, bu görünüm yalnızca tartışma içeriği türü klasörlerinde kullanılabilir. Bu, ilgili görünümün, üst düzey klasörü için kullanılamaz olduğu anlamına gelir. Bu görünümde, tartışmanın konusu, konuya ait tüm yanıtlar ve diğer tüm yanıtlar bir kenara yaslıdır.

 • Zincir Görünüm    Varsayılan olarak, bu görünüm yalnızca tartışma içeriği türü klasörlerinde kullanılabilir. Bu, ilgili görünümün, üst düzey klasörü için kullanılamaz olduğu anlamına gelir. Bu görünümde, tartışmanın konusu bir kenara yaslıdır, tartışmaya ait yanıtlar hafifçe girintilidir ve önceki yanıtlara ait yanıtlar daha fazla girintilidir. Bu görünüm bir yanıtın doğrudan konuya mı yoksa önceki bir yanıta mı ait olduğunu görmeyi kolaylaştırır.

Not: Görünüm oluştururken, ilgili görünümün kişisel mi yoksa ortak mı olacağını belirtebilirsiniz. Kişisel görünümün yalnızca bu görünümü oluşturan kişi için ve ortak görünümün herkes için kullanılabilir olduğunu unutmayın.

Aşağıdaki tablo, tartışma panosu için görünüm oluştururken site sahiplerinin seçebileceği yapılandırma seçeneklerini açıklamaktadır. Bu seçeneklerin çoğu varolan görünümleri düzenlerken de kullanılabilir.

Not: Çoğu liste ayarını özelleştirmek için, listeleri yönetme veya değiştirme iznine sahip olmanız gerekir.

Yapılandırma seçenekleri

Eylemler

Ad

Bu görünüm için benzersiz bir ad ayarlayın ve bu adı varsayılan ortak görünüm yapıp yapmayacağınızı belirtin.

Not: Bunu varsayılan görünüm yap onay kutusu yalnızca ortak görünümlere uygulanabilir, kişisel görünümlere uygulanamaz.

Dinleyici

Bunun, kişisel bir görünüm mü yoksa ortak bir görünüm mü olduğunu belirtin.

Not: Bu seçenek,yalnızca seçenek oluştururken kullanılabilir.

Sütunlar

Bu görünümde bulunmasını istediğiniz sütunları ve bu sütunların belirmesini istediğiniz düzeni seçin.

Sırala

Sırlama yapmak istediğiniz birincil ve ikincil sütunları ve bunların artan veya azalan düzende mi sıralanacağını seçin.

Filtre

Bu görünümde tüm öğelerin (tartışmalar ve yanıtlar) gösterilip gösterilmeyeceğini veya filtre uygulanıp uygulanmayacağını belirtin. İkiden fazla sütuna filtre uygulamak için Diğer Sütunları Göster'i tıklatın.

Not: Öğelere filtre uygulamayı seçerseniz, sayfanın daha hızlı işlenmesi amacıyla ilk yan tümce için dizin oluşturulmuş bir sütunu seçmenizi öneririz.

Gruplandırma Ölçütü

Tartışmaların belirli bir gruba göre gruplandırılıp gruplandırılmayacağını belirtin. Örneğin, belirli bir kişi tarafından veya belirli bir günde oluşturulan tüm tartışmaları gruplandırmayı seçebilirsiniz.

Tartışmalar gruplandırılırken tartışma panosunun ana sayfasındaki bir ağaç görünümünde belirirler, bu ağaç görünümü, tartışmaları gruplandıran sütun kullanılarak adlandırılır. Bu ağaç görünümünün varsayılan olarak daraltılmış mı yoksa genişletilmiş şekilde mi olacağını veya her sayfada görüntülenecek grup sayısını seçebilirsiniz.

Toplamlar

Bu görünümdeki her bir sütunun toplamlarını belirtin. Belirli bir sütun için Say seçeneğini seçerseniz, tartışma panosunun ana sayfasında ilgili sütundaki öğelerin sayısı görüntülenir. Bazı sayfalarda, sütundaki en çok ve en az değerleri sırasıyla görüntüleyen En Çok ve En Az seçenekleri bulunur.

Stil

Bu görünüm için öntanımlı stillerden birini seçin.

Klasörler

Bu bölümdeki seçenekleri, görünümlere pek çok çeşitlemeler ekleyebilen aşağıdaki seçimleri yapmak için kullanın:

 • Öğelerin, klasörlerin içinde mi gösterileceğini yoksa klasörler olmadan mı gösterileceğini seçin.

  Düz ve zincir görünümleri için öğeleri klasörler içinde gösterirseniz, tartışmanın konusu alt düzey klasörler listesinin üst kısmında görüntülenir. Öğeleri klasör olmadan gösterirseniz, aynı öğe listesi üst kısımda başlık olmadan gösterilir.

  Not: Öğeleri klasörler içinde göstermek, konu görünümü için varsayılan ve önerilen ayardır.

 • Tüm klasörlerde, yalnızca üst düzey klasörde veya seçtiğiniz belirli içerik türünün klasörlerinde bu görünümü gösterin.

  Not: Çoğu görünüm, hem üst düzey klasör hem de alt düzey klasör için uygun değildir. Bu nedenle, tipik olarak yalnızca üst düzey klasörde kullanılabilir konu görünümünü temel alarak oluşturduğunuz görünümler yapmayı veya belirli bir içeriğin klasörlerinde kullanılabilir düz görünümü ya da zincir görünümünü temel alarak oluşturduğunuz görünümler yapmayı seçmelisiniz.

Öğe Sınırı

Bu görünümde görüntülenecek öğelerin sayısını belirtin. Bu sayıya mutlak bir sınır koyabilirsiniz veya belirtilen boyutun kümeler halindeki listesinde bulunan tüm öğeleri kullanıcıların görüntülemesine izin verebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Görünüm oluşturma

Belirli bir tartışma panosu için oluşturduğunuz görünümler, ilgili tartışma panosundaki tüm tartışmalar için kullanılabilir.

 1. Hızlı Başlat'ta, görünüm oluşturmak istediğiniz tartışma panosunun adını tıklatın.

  Tartışma panonuzun adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra tartışma panonuzun adını tıklatın.

 2. Ayarlar menüsünde Görünüm Oluştur'u tıklatın.

 3. Görünüm Oluştur sayfasında, Varolan bir görünümden başla bölümünde, yeni görünümün temel almasını istediğiniz varolan görünümün adını tıklatın.

 4. Görünüm Oluştur sayfasında, Ad bölümüne, bu görünüm için benzersiz bir ad girin ve bu görünümü varsayılan görünüm yapıp yapmayacağınızı belirtin.

 5. Dinleyici bölümünde, bu görünümün kişisel mi yoksa ortak mı olmasını istediğinizi belirtin.

 6. Sütunlar bölümünde, sütunları ve bu görünümde ilgili sütunları görüntülemek istediğiniz konumu seçin.

 7. Sırala bölümünde, görünümü sıralamak istediğiniz birinci ve ikinci sütunu seçin.

  Sıralama yapılacak bir sütun seçmek istemiyorsanız, Hiçbiri'ni seçin.

 8. Filtre bölümünde, bu görünüm için istediğiniz filtre seçeneklerini seçin.

 9. Klasörler bölümünde, bu görünüm için istediğiniz klasör seçeneklerini seçin.

  Görünüm Oluştur sayfasındaki kullanılabilir seçenekler hakkında daha fazla bilgi için önceki tabloya bakın.

 10. Seçim yapmayı bitirdiğinizde Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Görünüm düzenleme

 1. Hızlı Başlat'ta, görünüm düzenlemek istediğiniz tartışma panosunun adını tıklatın.

  Tartışma panonuzun adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra tartışma panonuzun adını tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Üst düzey klasörde görünen bir görünümü düzenlemek istiyorsanız, düzenlemek istediğiniz görünümü Görünüm menüsünde seçin.

  • Postalar için bir görünümü düzenlemek istiyorsanız, Herhangi bir tartışmanın adını tıklatın ve sonra düzenlemek istediğiniz görünümü Görünüm menüsünden seçin.

 3. Görünüm menüsünde Bu Görünümü Değiştir'i tıklatın.

 4. Görünümü Düzenle sayfasında, istediğiniz değişiklikleri yapın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Görünümü Düzenle sayfasındaki kullanılabilir seçenekler hakkında daha fazla bilgi için önceki tabloya bakın.

Sayfanın Başı

Görünüm silme

 1. Hızlı Başlat'ta, görünüm silmek istediğiniz tartışma panosunun adını tıklatın.

  Tartışma panonuzun adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra tartışma panonuzun adını tıklatın.

 2. Ayarlar menüsünde Tartışma Panosu Ayarları'nı tıklatın.

 3. Tartışma panosunu adı tartışma Özelleştirme sayfasında, Görünüm bölümünde, silmek istediğiniz görünüm adını tıklatın.

 4. Görünümü Düzenle sayfasında Sil'i tıklatın ve sonra onaylamak için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Varsayılan ortak görünümü belirtme

Tartışmalar için bir varsayılan görünüm belirtebilirsiniz ve yanıtlar için ayrı bir varsayılan görünüm belirtebilirsiniz.

 1. Hızlı Başlat'ta, varsayılan ortak görünümü belirtmek istediğiniz tartışma panosunun adını tıklatın.

  Tartışma panonuzun adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra tartışma panonuzun adını tıklatın.

 2. Ayarlar menüsünde Tartışma Panosu Ayarları'nı tıklatın.

 3. Tartışma Panosu Adı Tartışmasını Özelleştir sayfasında, Görünümler bölümünde, varsayılan görünüm yapmak istediğiniz görünümün adını tıklatın.

 4. Görünümü Düzenle sayfasında, Ad bölümünde Bunu varsayılan görünüm yap onay kutusunu seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×