Tarihleri ve saatleri depolamak için alan oluşturma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Masaüstü veritabanlarında tabloya tarih/saat alanı eklemek için, tabloyu Tasarım görünümünde açın; Alan Adı'nın altındaki ilk boş kutuyu tıklatıp yeni alan için bir ad girin ve ardından bitişikteki Veri Türü kutusunu tıklatıp, listeden Tarih/Saat'i seçin.

Not: Access web uygulamasında, tablolar oluşturmak için döşeme bölmesini kullanın, ancak oluşturduktan sonra bir Tasarım görünümünde açın – yalnızca sağ tıklatın ve Tablo Düzenle'yitıklatın.

Bir web veritabanında tabloyu Veri Sayfası görünümünde açın; Alanlar'ı tıklatın ve ardından Ekle ve Sil grubunda Tarih ve Saat'i tıklatın.

Tarih/Saat alanı oluşturduktan sonra, Alan Listesi'ni kullanarak bu alanı bir forma ekleyebilirsiniz. Formu Tasarım görünümünde veya Düzen görünümünde açın ve Alan Listesi'ni görüntülemek için Alt + F8 tuşlarına basın. Alan Listesi'nin en üstünde Tüm tabloları göster'i tıklatın ve sonra Tarih/Saat alanını çift tıklatarak forma ekleyin.

Tarih/Saat alanı eklerken, alan için istediğiniz tarih biçimini belirtebilirsiniz. Önceden tanımlanmış bir biçim uygulayabilir ya da özel bir biçim oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Bu makalede

Genel bakış

Tabloya tarih/saat alanı ekleme

Tarih/saat alanı için bir biçim uygulama

Giriş maskesi kullanarak tarih/saat verisi girişini yönlendirme

Kullanabileceğiniz önceden tanımlanmış ve özel biçimler

Genel bakış

Access tarih/saat verilerini ondalık sayı olarak depolar; değerin tamsayı kısmı tarihi temsil ederken, sayının geri kalanı saati belirtir. Tarih/Saat verileri sayısal olduğundan, yaş belirleme gibi hesaplamaları yapmak kolaydır.

Görüntüleme biçimleri

Çoğu zaman, gerçek tarih/saat alanı değerini görmek kişilerin istemediğiniz – bunu bir tarih veya saat gibi bir kişiye görünmüyor. Bir tarih/saat değerinin kullandığınızda, Access bu 22/11/2011gibi bir kolay okunur biçiminde görüntüler. Bir biçim kullanmak için Access vermiyorsa, bunu otomatik olarak tarih ve saat genel tarih ve uzun zaman biçimlerinde görüntüler.

Geçerli değer aralığı

Access, desteklenen değer aralığının dışında kalan tarihleri kabul etmez. Ancak bir arkeolog, tarihçi veya benzeri bir meslekten olmadığınız sürece bu tür tarihleri kullanma olasılığınız pek yoktur. Tarih/Saat değerleri -657.434,0 (1 Ocak 100 M.Ö. 00:00:00) ile 2.958.465,9999 (31 Aralık 9999 M.S. 23:59:59) arasında olabilir.

Bu aralığın dışında bir tarih girerseniz veya Access girişinizi tarih olarak tanımazsa, bir hata iletisi verilerek size yeni bir değer girme ya da alanı metne dönüştürme seçeneği sunulur.

Tarih/saat veri türünü, hakkında daha fazla bilgi görmek için veri türlerine ve alan özelliklerine girişmakalesine.

Access web uygulaması veya bir web veritabanındaki farklılıklar

Tarih/Saat alanlarıyla ilgili olarak, bir Access uygulamasında veya web veritabanında masaüstü veritabanıyla aynı şekilde çalışmayan birkaç konu vardır. Bir Access uygulamasında veya web veritabanında çalışırken bu sınırlamaları aklınızdan çıkarmayın:

 • Tercih edebileceğiniz önceden tanımlı tarih biçimleri masaüstü veritabanındaki kadar fazla değildir, ancak önceden tanımlı biçimi kopya eden özel bir biçim girebilirsiniz.

 • Web veritabanında Tablo Tasarımı görünümü kullanılamaz, ancak Tarih/Saat alanı ekleme dahil, tablo tasarımı değişikliklerini Veri Sayfası görünümünde yapabilirsiniz.

 • Giriş maskeleri kullanamazsınız. Access uygulamasında giriş ipuçlarını kullanabilirsiniz, ancak bunlar giriş sırasında yol göstermez ve verileri girmeye başladığınızda kaybolurlar.

Sayfanın Başı

Tabloya Tarih/Saat alanı ekleme

Access uygulamasında veya masaüstü veritabanında, tabloya alan eklemek için Tasarım görünümünü kullanırsınız. Web veritabanında ise Veri Sayfası görünümü kullanılır.

Alanı bir uygulamaya veya masaüstü veritabanına ekleme

 1. Tabloyu Tasarım görünümünde açın.

 2. Bir sonraki kullanılabilir satırda, Alan Adı kutusuna yeni alanınız için bir ad yazın.

 3. Veri Türü kutusunda, listeden Tarih/Saat'i seçin.

tasarım görünümünde tarih/saat alanı ekleme

Alanı bir web veritabanına ekleme

 1. Tabloyu açın.

 2. Alanlar'ı tıklatın ve ardından Ekle ve Sil grubunda Tarih ve Saat'i tıklatın.

 3. Yeni alan için bir ad yazın.

Veri Sayfası görünümünde Tarih/Saat alanı ekleme

Sayfanın Başı

Tarih/Saat alanına biçim uygulama

Tarih ve saat verilerini çeşitli önceden tanımlı biçimler erişim sağlar, ancak şu biçimlerdeki gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, özel bir biçim belirtebilirsiniz. Genel tarih biçimi varsayılan biçimidir — m/aa/yyyy s: dd: nn AM/PM.

Not:  Bu bölüm web veritabanları için geçerli değildir. Web veritabanlarında, Kısa Tarih ve Uzun Tarih olmak üzere yalnızca iki tarih biçimi seçeneğiniz vardır. Biçimi Veri Sayfası görünümünde şöyle ayarlayabilirsiniz: Tarih/Saat alanı seçiliyken Alanlar'ı tıklatın ve Özellikler grubunda Biçim'i tıklatıp istediğiniz biçimi seçin.

Önceden tanımlanmış bir biçimi uygulama

 1. Tabloyu Tasarım görünümünde açın. Zaten bir Tarih/Saat alanınız yoksa, ekleyin (adımlar için önceki bölüme bakın).

 2. Tasarım kılavuzunun üst tarafında, biçimlendirmek istediğiniz Tarih/Saat alanını seçin.

 3. Alan Özellikleri bölümünde, Biçim özellik kutusundaki oku tıklatıp açılan listeden bir biçim seçin.

  Tarih/Saat alanının Biçim özelliği

 4. Bir biçim seçin sonra Özellik Güncelleştirme Seçenekleri akıllı etiket görüntülenir ve diğer herhangi bir tablo alanları ve mantıksal olarak devralınan form denetimleri, yeni biçimi uygulamak için olanak tanır. Veritabanı tamamında değişikliklerinizi uygulamak için akıllı etiketi tıklatın ve sonra Alan adını kullanılan her yerde güncelleştirme biçim' i tıklatın. Bu durumda, alan adı, tarih/saat alanı adıdır.

 5. Değişikliklerinizi tüm veritabanına uygulamak için, Güncelleştirme Özellikleri iletişim kutusu açılıp yeni biçimi devralacak formları ve diğer nesneleri gösterdiğinde Evet'i tıklatın.

 6. Yaptığınız değişiklikleri kaydedin ve Veri Sayfası görünümüne geçerek, biçimin gereksinimlerinize uyup uymadığına bakın.

Özel biçim uygulama

Özel biçim oluşturmak için, alanın Biçim özelliğine belirli bir düzende karakterler girilir. Tarih/Saat alanlarına yönelik özel biçimler, biri tarih ve diğeri de saat için olmak üzere iki bölüm içerebilir ve bu bölümleri noktalı virgül ile ayırırsınız.

Tarih/Saat alanına özel bir biçim uygularken, farklı biçimleri bir tarih, bir de zaman için olmak üzere iki bölüm edinerek birleştirebilirsiniz. Böyle bir durumda, bölümleri birbirinden noktalı virgülle ayırırsınız. Örneğin, Genel Tarih ve Uzun Saat biçimlerini şu şekilde birleştirebilirsiniz: gg/aa/yyyy;ss:dk:sn. Özel bir tarih veya saat biçimi uygulamak için şu adımları tamamlayın:

 1. Gezinti bölmesinde, çalışmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım görünümü' nü tıklatın.

 2. Tasarım kılavuzunun üst bölümünde, biçimlendirmek istediğiniz Tarih/Saat alanını seçin.

 3. Alt bölümde, Biçim özellik kutusunu tıklatın ve sonra özel biçim yer tutucuları ve ayırıcılarıtablosundaki karakterleri kullanarak kendi özel biçiminizi girintablo.

 4. Bir biçim girdikten sonra Özellik Güncelleştirme seçeneklerini akıllı etiket görünür ve diğer herhangi bir tablo alanları ve mantıksal olarak devralınan form denetimleri biçimini uygulamak olanak tanır. Veritabanı tamamında değişikliklerinizi uygulamak için akıllı etiketi tıklatın ve sonra Alan adını kullanılan her yerde güncelleştirme biçim' i tıklatın. Bu durumda, alan adı, tarih/saat alanı adıdır.

 5. Değişikliklerinizi tüm veritabanına uygulamayı seçerseniz, Güncelleştirme Özellikleri iletişim kutusu görüntülenerek, yeni biçimi devralacak olan formları ve diğer nesneleri gösterir. Biçimi uygulamak için Evet'i tıklatın.

 6. Yaptığınız değişiklikleri kaydedin ve ardından Veri Sayfası görünümüne geçerek, biçimin gereksinimlerinize uyup uymadığına bakın.

Sayfanın Başı

Giriş maskesi kullanarak tarih/saat verisi girişini yönlendirme

Kullanıcıların tarih/saat verilerini belirli bir biçimde girmelerini istediğinizde giriş maskesi kullanabilirsiniz. Giriş maskeleri tablo alanlarına, sorgu sonucu kümelerine ve form ve raporlardaki denetimlere uygulanabilir. Giriş maskesi verilerin görüntülenme şeklini doğrudan etkilemez; bunu belirleyen, önceki bölümlerde ele alındığı gibi biçimdir.

Not:  Bir Access uygulamasında veya web veritabanında giriş maskesi oluşturamazsınız.

Giriş maskesi ekleme

 1. Tarih/Saat alanını seçip tasarım kılavuzunun alt kısmında, Genel sekmesinde, Giriş Maskesi özelliğini tıklatın.

 2. Giriş Maskesi Sihirbazı açılır ve Giriş Maskesi biçimi seçme konusunda size yardımcı olur.

 3. Biçimi uygulamak için Evet'i ve ardından Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Kullanabileceğiniz önceden tanımlı biçimler ve özel biçimler

Önceden tanımlı biçimler ve örnekleri

Biçim

Açıklama

Örnekler

Genel Tarih

(Varsayılan) Tarih değerlerini sayı olarak ve saat değerlerini de saat, dakika ve saniye olarak, sonunda AM veya PM ile birlikte görüntüler. Her iki değer türü için de, Access, Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen tarih ve saat ayırıcılarını kullanır. Değerde saat bileşeni yoksa, Access yalnızca tarihi görüntüler. Değerde tarih bileşeni yoksa, Access yalnızca saati görüntüler.

30/06/2015 10:10:42

Uzun Tarih

Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen Uzun Tarih biçiminde, yalnızca tarih değerlerini görüntüler.

29 Ağustos 2012, Pazartesi

Orta Uzunlukta Tarih

Tarihi gg/aa/yy biçiminde görüntüler, ancak Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen tarih ayırıcısını kullanır.

29/Ağu/12
29-Ağu-12

Kısa Tarih

Tarih değerlerini ve Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen Kısa Tarih biçiminde görüntüler.

29/8/2012
29-8-2012

Uzun Saat

Saat, dakika ve saniyeyi, sonunda AM veya PM ile birlikte görüntüler. Access, Windows bölgesel ayarlarınızdaki Saat ayarında ayırıcıyı kullanır.

10:10:42

Orta Uzunlukta Saat

Saat ve dakikayı, sonunda AM veya PM ile birlikte görüntüler. Access, Windows bölgesel ayarlarınızdaki Saat ayarında ayırıcıyı kullanır.

10:10

Kısa Saat

Yalnızca saat ve dakikayı görüntüler. Access, Windows bölgesel ayarlarınızdaki Saat ayarında ayırıcıyı kullanır.

10:10

Özel biçim yer tutucuları ve ayırıcıları

Özel biçim oluşturmak için aşağıdaki bileşenlerin herhangi bir bileşimini kullanın. Örneğin, yılın haftasını ve haftanın gününü görüntülemek için hh/h yazın.

Önemli: Windows bölgesel ayarlarında belirtilen tarih/saat ayarlarıyla tutarlı olmayan özel biçimler yok sayılır. Windows bölgesel ayarları hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardımı'na bakın.

Tarih biçimi bileşenleri

Biçim

Açıklama

g

Duruma göre bir veya iki basamaklı yazılan, ayın günü (1 - 31).

gg

İki basamaklı yazılan, ayın günü (01 - 31).

ggg

Günün ilk üç harfi (Paz - Cts).

gggg

Günün tam adı (Pazar - Cumartesi).

h

Haftanın günü (1 - 7).

hh

Yılın haftası (1 - 53).

a

Duruma göre bir veya iki basamaklı yazılan, yılın ayı (1 - 12).

aa

İki basamaklı yazılan, yılın ayı (01 - 12).

aaa

Ayın ilk üç harfi (Oca - Ara).

aaaa

Ayın tam adı (Ocak - Aralık).

ç

Yılın çeyreği (1 - 4).

y

Yılın gününün sayısı (1 - 366).

yy

Yılın son iki basamağı (01 - 99).

yyyy

Tam yıl (0100 - 9999).

Saat biçimi bileşenleri

Biçim

Açıklama

s

Duruma göre bir veya iki basamaklı saat (0 - 23).

ss

İki basamaklı saat (00 - 23).

d

Duruma göre bir veya iki basamaklı dakika (0 - 59).

dd

İki basamaklı dakika (00 - 59).

sn

Duruma göre bir veya iki basamaklı saniye (0 - 59).

sn

İki basamaklı saniye (00 - 59).

Saat biçimi bileşenleri

Biçim

Açıklama

AM/PM

Büyük harfle, duruma göre "AM" veya "PM" ekiyle gösterilen on iki saatlik zaman biçimi. Örneğin, 9:34 PM.

am/pm

Küçük harfle, duruma göre "am" veya "pm" ekiyle gösterilen on iki saatlik zaman biçimi. Örneğin, 9:34 pm.

A/P

Büyük harfle, duruma göre "A" veya "P" ekiyle gösterilen on iki saatlik zaman biçimi. Örneğin, 9:34 P.

a/p

Küçük harfle, duruma göre "a" veya "p" ekiyle gösterilen on iki saatlik zaman biçimi. Örneğin, 9:34 p.

AMPM

Windows'un bölgesel ayarlarında tanımlandığı gibi uygun sabah/öğleden sonra göstergeli on ikilik saat.

Ayırıcı bileşenleri

Not: Windows'un bölgesel ayarlarında ayırıcılar ayarlanır.

Ayırıcılar, tarih/saat değerinin bir parçası olarak görüntülenir. Standart tarih (/) ve saat (:) ayırıcılarına ek olarak, tırnak işaretleri içine alınmış herhangi bir kısa karakter dizesini özel ayırıcı olarak kullanabilirsiniz. Tırnak işaretleri görüntülenmez. Örneğin, "," sadece bir virgül görüntüler.

Ayırıcı

Açıklama

:

Saat biçimleri için ayırıcısı; Örneğin SS: dd

/

Tarih biçimleri için ayırıcı; Örneğin AAA/yyyy

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×