Tarihleri toplama veya çıkarma

Projenin bir zamanlama tarihini, yeni tamamlama tarihinin ne olacağını görmek için iki hafta ekleyerek değiştirmek veya bir proje görevleri listesinde bir etkinliğin tamamlanmasının ne kadar süreceğini belirlemek istediğinizi varsayalım. Excel'de belirli sayıda günü basit bir formül kullanarak tarihe ekleyebilir veya tarihten çıkarabilir ya da özellikle tarihlerle kullanılmak üzere tasarlanmış çalışma sayfası işlevlerini kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Günleri tarihle toplama veya tarihten çıkarma

Ayları tarihle toplama veya tarihten çıkarma

Yılları tarihle toplama veya tarihten çıkarma

Tarihe gün, ay ve yıl birleşimi ekleme

Günleri tarihle toplama veya tarihten çıkarma

Hesap bakiyenizin son tarihinin 08.02.2010 olduğunu varsayalım. Çek hesabınıza bu tarihten 15 takvim günü önce ulaşacak şekilde fon aktarmak istiyorsunuz. Buna ek olarak, hesabınızın 30 günlük bir fatura döngüsü olduğunu biliyorsunuz ve Mart 2010 tarihli faturanızı karşılayacak şekilde, bu tarihten 15 gün önce kullanılabilir duruma gelmesi için ne zaman fon aktarmanız gerektiğini de saptamak istiyorsunuz.

 1. A1 hücresine 8/2/10 yazın.

 2. B1 hücresine =A1-15 yazın.

 3. C1 hücresine =A1+30 yazın.

 4. D1 hücresine =C1-15 yazın.

A1 ve C1 hücreleri Şubat ve Mart hesap bakiyelerinin son tarihlerini (2/08/10 ve 10/03/10), B1 ve D1 hücreleri de bu son tarihler için fon aktarımı yapmanız gereken tarihleri (24/01/10 ve 23/02/10) gösterir.

Ayları tarihle toplama veya tarihten çıkarma

Tarihe belirli sayıda tam ay eklemek veya çıkarmak için SERİTARİH işlevini kullanabilirsiniz.

SERİTARİH işlevi için iki değer gerekir (bağımsız değişken de denir): başlangıç tarihi ve toplamak veya çıkarmak istediğiniz ay sayısı. Ayları çıkarmak için, ikinci bağımsız değişken olarak negatif bir sayı girin (örneğin, =SERİTARİH("15/2/10",-5). Bu formülün sonucu 15/9/09 tarihidir.

Başlangıç tarihinin değerini belirtmek için tarih değeri içeren bir hücreye başvuruda bulunabilir veya "15/2/10" gibi çift tırnak içine alınmış bir tarih değeri girebilirsiniz.

Örneğin, 16 Ekim 2009'a 16 ay eklemek istediğinizi varsayalım.

 1. A5 hücresine 16/10/09 yazın.

 2. B5 hücresine =SERİTARİH(A5,16) yazın.

  İşlev, A5 hücresindeki değeri tarih olarak kullanır.

 3. C5 hücresine =SERİTARİH("16/10/09",16) yazın.

  Bu durumda, işlev doğrudan girdiğiniz "16/10/09" tarih değerini kullanır.

  Hem B5 hem de C5 hücrelerinde 16/2/11 tarihi gösterilmelidir.

  Not: Girdiğiniz formülleri içeren hücrelerin biçimine bağlı olarak, Excel sonuçları seri numaraları olarak görüntüleyebilir; bu örnekte 16/2/11 tarihi 40590 olarak görüntülenebilir.

  Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklar. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 40.178 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2010'un seri numarası 40179'dur.

 4. Sonuçlarınız seri numarası olarak gösteriliyorsa, B5 ve C5 hücrelerini seçin ve aşağıdaki adımlardan devam edin.

 5. Giriş sekmesinin Hücreler grubunda Biçim'i ve sonra da Hücreleri Biçimlendir'i tıklatın.

 6. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda Sayı sekmesini tıklatın.

 7. Kategori'nin altında Tarih'i ve ardından Tamam'ı tıklatın. Hücrelerin her birindeki değerler seri numarası yerine tarih olarak gösterilmelidir.

Yılları tarihle toplama veya tarihten çıkarma

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği nasıl kopyalayabilirim?

 • Bu makaledeki örneği seçin. Örneği Excel Web App'te kopyalıyorsanız, her seferinde tek bir hücreyi kopyalayıp yapıştırın.Önemli Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Windows için Excel 2013'te Yardım’dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 • CTRL+C tuşlarına basın.

 • Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 • Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın. Excel Web App'te çalışıyorsanız, kopyalayıp yapıştırma işlemini örnekteki her hücre için tekrar edin.

 • Önemli Örneğin doğru şekilde çalışması için, çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırmalısınız.

 • Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için Ctrl+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formüller sekmesinde, Formül Denetleme grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

 • Örneği boş bir çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra, gereksinimlerinize göre uyarlama yapabilirsiniz.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Tarih

Eklenecek (veya çıkarılacak) yıl sayısı

9/6/2009

3

2/9/2009

-5

10/12/2010

25

Formül

Açıklama (Sonuç)

=TARİH(YIL(A2)+B2;AY(A2);GÜN(A2))

6/9/2009'a 3 yıl ekler (6/9/2012)

=TARİH(YIL(A3)+B3;AY(A3);GÜN(A3))

2/9/2009'dan 5 yıl çıkarır (2/9/2004)

=TARİH(YIL(A4)+B4;AY(A4);GÜN(A4))

10/12/2010'a 25 yıl ekler (10/12/2035)

Formül nasıl çalışır

Üç formülden her birinde, B sütununda belirtilen sayıda yıl A sütunundaki tarihten türetilen yıl değerine eklenir.

Örneğin, A6 hücresindeki YIL işlevi A2 hücresindeki tarih (9/6/2009) üzerinde kullanılır ve yıl olarak 2009'a döndürür. Bundan sonra formül yıl değeriyle 3'ü (B2 hücresindeki değer) toplar ve sonuç 2012 olur. Aynı formülde, AY işlevi 6 değerini ve GÜN işlevi 9 değerini döndürür. Sonunda TARİH işlevi bu üç değeri birleştirerek üç yıl sonraki bir tarihi (6/9/2012) oluşturur.

Tarihle ayları toplamak için de benzer bir formül kullanabilirsiniz. Örneğin, önceki örnek verileri kullanarak 6/9/2009 tarihiyle 9 ayı toplamak için şu formül kullanılabilir: =TARİH(YIL(A2),AY(A2)+9,GÜN(A2)). Bu formül 3/9/2010 tarihini döndürür.

Tarihe gün, ay ve yıl birleşimi ekleme

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

Örneği nasıl kopyalayabilirim?

 • Bu makaledeki örneği seçin. Örneği Excel Web App'te kopyalıyorsanız, her seferinde tek bir hücreyi kopyalayıp yapıştırın.Önemli Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

  Windows için Excel 2013'te Yardım’dan örnek seçme

  Yardım'dan örnek seçme

 • CTRL+C tuşlarına basın.

 • Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

 • Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın. Excel Web App'te çalışıyorsanız, kopyalayıp yapıştırma işlemini örnekteki her hücre için tekrar edin.

 • Önemli Örneğin doğru şekilde çalışması için, çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırmalısınız.

 • Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için Ctrl+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Formüller sekmesinde, Formül Denetleme grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

 • Örneği boş bir çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra, gereksinimlerinize göre uyarlama yapabilirsiniz.

1

2

3


4


5

A

B

Tarih

9/6/2009

Formül

Açıklama (Sonuç)

=TARİH(YIL(A2)+3;AY(A2)+1;GÜN(A2)+5)

9/6/2009'a 3 yıl, 1 ay, 5 gün ekler (14/7/2012)

=TARİH(YIL(A2)+1,AY(A2)+7,GÜN(A2)+5)

9/6/2009'a 1 yıl, 7 ay, 5 gün ekler (14/1/2011)

Bu örnekteki formüllerin bağımsız değişkenleri şunlardır (bağımsız değişken, işleve sağlanan değerdir).

Tarihleri toplama formülü

Tarihleri toplama formülü

Düğme resmi başlangıç_tarihi: Tarih veya tarihi içeren hücre başvurusu.

Açıklama Balonu 2 eklenecek_yıl: Eklenecek yıl sayısı.

Düğme resmi eklenecek_ay: Eklenecek ay sayısı.

Adım 4 eklenecek_gün: Eklenecek gün sayısı.

Formül nasıl çalışır

Formüllerden her birinde, A2 hücresinde yer alan tarihle belirtilen sayıda yıl, ay ve gün toplanır.

Örneğin, A5 hücresindeki (ikinci formül) YIL işlevi A2 hücresindeki tarih (9/6/2009) üzerinde kullanılır ve yıl olarak 2009 değerini döndürür. Bundan sonra formül yıl değeriyle 1'i toplar ve 2010 sonucu elde edilir. AY işlevi 6 değerini döndürür ve bu değerle 7 ay toplanır. Burada 6 ayla 7 ayın toplamı 13 ay olduğundan, TARİH işlevi yıl değerine 1 yıl ekler ve sonuç 2011 olur. Ardından TARİH işlevi ay değerinden 12'yi çıkarır, bunun sonucunda ay olarak 1 değeri elde edilir. GÜN işlevi 9 değerini döndürür ve bununla 5 gün toplanarak 14 elde edilir. Son olarak, TARİH işlevi bu üç değeri (2011, 1 ve 14) birleştirerek bir yıl, yedi ay ve 5 gün sonraki tarihi oluşturur: 14/1/2011.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×