Tarih ve saat biçimlerini ekleme ve özelleştirme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, Microsoft Office Access tarih ve saat bilgisini nasıl depolar, tablolar, formlar ve raporlar için tarih ve saat alanları nasıl ekleyebileceğinizi ve nasıl tarih ve saat biçimi gereksinimlerinize göre özelleştirebileceğiniz açıklanmaktadır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Tarih ve saat biçimleri anlama

Tarih/saat alanı ekleme

Bir tarih/saat alanını biçimlendirme

Tarih seçiciyi kullanarak bir tarih ekleme

Giriş maskesi ile tarih ve saat veri girmek için bir biçim belirtme

Tarihler ve saatler görüntülenme şeklini değiştirmek için Windows bölgesel ayarlarını değiştirme

Tarih ve saat biçimleri anlama

Tarih ve saat girilen bir veritabanında ve sonra birkaç biçimde görüntülenir. Genel tarih tarih ve saati otomatik olarak Access görüntüler ve uzun saat biçimleri. Tarihler olarak görünür, ABD bırakılan aa gg/aa/yyyy ABD'deki ve olarak, gg/aa/yyyy dışına ay, gg gündür ve yıl yyyy içerir. Saat olarak, ss: dd görüntülenir: nn AM/PM hh nerede saati, aa dakika ve saniye ss olduğu.

Bu otomatik biçimler tarihler ve saatler için bilgisayarınızdaki Microsoft Windows Bölgesel ve dil seçenekleri ayarı belirtilen coğrafi konum bağlı olarak değişir. Örneğin, Avrupa ve bağlı olarak, konumunuzun Asya birçok bölümünü tarih ve saat 28.11.2006 karşılaşabileceğiniz 12:07:12 PM veya 28/11/2006 12:07:12 PM. Amerika Birleşik Devletleri'nde, 28/11/2006 göreceğiniz 12:07:12 PM. Bölge ve dil seçenekleri ayarınızı değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki tarihler ve saatler görüntülenme şeklini değiştirmek için Windows bölgesel ayarlarını değiştirmekonusuna bakın.

Özel görüntüleme biçimleri kullanarak otomatik bu biçimlendirmeleri değiştiremez mümkündür. Bununla birlikte, verilerin nasıl girildiğini veya nasıl Access bu verileri depolayan seçtiğiniz görüntülenme biçimini etkilemez. Örneğin, 28.11.2006 gibi bir Avrupa biçiminde bir tarih girin ve tablo, form veya rapor 28/11/2006 görüntüleme vardır.

Access otomatik olarak belirli bir tarih ve saat biçimlendirme ile ilgili veri doğrulama düzeyi sağlar. Örneğin, geçersiz bir tarih girerseniz, 32.11.2006 gibi bir ileti görüntülenir ve yeni bir değer girmesini veya tarih/saat verileri alanı dönüştürme seçeneğiniz sahip olmayı tercih türü metin veri türü. Geçerli bir tarih -657.434 (1 Ocak 100 MS) 2,958,465 (31 Aralık 9999 MS) için değerleri. Geçerli saat değerleri.0 aralığı.9999,- veya 23:59:59.

Sayfanın Başı

Tarih/saat alanı ekleme

Tarihler ve saatler veritabanında kullanmak için bir veya daha fazla veritabanı tablolarınıza içinde tarih/saat alanı oluşturarak başlayın. Tarih veya saat alanları için ayarları her zaman bir tabloda bulunan, ancak tarih veya saat değeri tablo, form veya raporu görüntülenebilir.

 1. Gezinti bölmesinde, çalışmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım görünümü' nü tıklatın.

 2. Tablo Tasarımcısının üst bölümünde, boş bir satır seçin.

 3. Alan adı sütununda, yeni alan için bir ad yazın.

 4. Veri türü sütununda, listeden Tarih/saat seçin ve sonra da tabloyu kaydedin.

  Alan adı değişse de yeni alan, aşağıdakine benzer olmalıdır:

  Yeni bir Tarih/Saat alanı içeren sorgu tasarımcısı

Tarih ve saat verileri üzerinde hesaplamalar yapmak planladığınızda sayıları olarak tarih ve saat değerleri de depolayabilirsiniz. Örneğin, toplam hesaplayabilir çalışılan saat sayısı (bir zaman çizelgesi) veya fatura yaşını. Tarih değerleri hesaplamak hakkında daha fazla bilgi için Tarih işlevinimakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Bir tarih/saat alanını biçimlendirme

Tarih ve saat verilerini birkaç önceden tanımlı biçimler erişim sağlar, ancak şu biçimlerdeki gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, özel bir biçim belirtebilirsiniz. Önceden tanımlanmış veya özel biçim seçmezseniz, Access otomatik olarak genel tarih biçimini uygular; m/aa/yyyy s: dd: nn AM/PM.

Önceden tanımlanmış bir biçimi uygulama

 1. Gezinti bölmesinde, çalışmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım görünümü' nü tıklatın.

 2. Tasarım kılavuzunun üst tarafında, biçimlendirmek istediğiniz Tarih/Saat alanını seçin.

 3. Alt bölümde, Biçim özellik kutusunu tıklatın ve açılan listeden bir biçim seçin.

 4. Bir biçim seçtikten sonra Özellik Güncelleştirme Seçenekleri akıllı etiket Düğme resmi görünür ve diğer herhangi bir tablo alanları ve mantıksal olarak devralınan form denetimleri, yeni biçimi uygulamak için olanak tanır. Veritabanı tamamında değişikliklerinizi uygulamak için akıllı etiketi tıklatın ve sonra Alan adını kullanılan her yerde güncelleştirme biçim' i tıklatın. Bu durumda, alan adı, tarih/saat alanı adıdır.

 5. Değişikliklerinizi tüm veritabanına uygulamak için, Güncelleştirme Özellikleri iletişim kutusu açılıp yeni biçimi devralacak formları ve diğer nesneleri gösterdiğinde Evet'i tıklatın.

 6. Yaptığınız değişiklikleri kaydedin ve Veri Sayfası görünümüne geçerek, biçimin gereksinimlerinize uyup uymadığına bakın.

Not: Windows bölgesel ayarlarınızda bölümünü veya tümünü önceden tanımlanmış bir biçimi görüntülenme biçimini denetleyebilirsiniz.

Önceden tanımlı biçimler ve örnekleri tablosu   

Biçim

Açıklama

Örnek

Genel Tarih

(Varsayılan) Tarih değerlerini sayı olarak ve saat değerlerini de saat, dakika ve saniye olarak, sonunda AM veya PM ile birlikte görüntüler. Her iki değer türü için de, Access, Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen tarih ve saat ayırıcılarını kullanır. Değerde saat bileşeni yoksa, Access yalnızca tarihi görüntüler. Değerde tarih bileşeni yoksa, Access yalnızca saati görüntüler.

30/06/2008 10:42 SABAH SAAT 10:

Uzun Tarih

Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen Uzun Tarih biçiminde, yalnızca tarih değerlerini görüntüler.

29 Ağustos 2006, Pazartesi

Orta Uzunlukta Tarih

Tarihi gg/aa/yy biçiminde görüntüler, ancak Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen tarih ayırıcısını kullanır.

Ağu/29/06
29-Ağu-06

Kısa Tarih

Tarih değerlerini ve Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen Kısa Tarih biçiminde görüntüler.

8/29/2006
8 29 2006

Uzun Saat

Saat, dakika ve saniyeyi, sonunda AM veya PM ile birlikte görüntüler. Access, Windows bölgesel ayarlarınızdaki Saat ayarında ayırıcıyı kullanır.

10:10:42

Orta Uzunlukta Saat

Saat ve dakikayı, sonunda AM veya PM ile birlikte görüntüler. Access, Windows bölgesel ayarlarınızdaki Saat ayarında ayırıcıyı kullanır.

10:10

Kısa Saat

Yalnızca saat ve dakikayı görüntüler. Access, Windows bölgesel ayarlarınızdaki Saat ayarında ayırıcıyı kullanır.

10:10

Özel biçim uygulama

Tarih/saat alanı için özel bir biçim uyguladığınızda, iki bölüm, biri tarih ve saat için başka sağlayarak biçimlerde birleştirebilirsiniz. Örnek içinde bölümler noktalı virgülle ayırın. Örneğin, genel tarih birleştirebilirsiniz ve uzun saat biçimleri şöyledir: gg/m/yyyy; s: dd:.

İpucu: İfadenizi gerektirir hangi bağımsız değişkenleri görebilmek için Access 2010'da, IntelliSense, İfade Oluşturucusu'nu bulunur.

 1. Gezinti bölmesinde, çalışmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım görünümü' nü tıklatın.

 2. Tasarım kılavuzunun üst bölümünde, biçimlendirmek istediğiniz Tarih/Saat alanını seçin.

 3. Alt bölümde, Biçim özellik kutusunu tıklatın ve sonra biçiminizi girin.

Yer tutucuları ve ayırıcıları için özel bir biçim tablosu   

Karakter  

Açıklama

Tarih ayırıcı

Burada Access'in gün, ay ve yıl ayırıcısını yerleştireceği denetler. Windows bölgesel ayarlarında tanımlandığı ayırıcısını kullanın. Örneğin, İngilizce (ABD), eğik çizgi (/) kullanın.

Saat ayırıcı

Saat, dakika ve saniye için Access ayırıcılar yere yerleştirir denetler. Windows bölgesel ayarlarında tanımlandığı ayırıcısını kullanın. Örneğin, İngilizce (ABD), iki nokta üst üste (:) kullanın.

c

Genel tarih biçimini görüntüler.

g veya gg

Ayın gününü bir veya iki basamaklı olarak görüntüler. Bir basamak için tek bir yer tutucu kullanamazsınız; iki basamaklı için iki yer tutucu kullanın.

ggg

Haftanın gününü üç harf kısaltmasıdır.

gggg

Haftanın tüm günlerini açık bulunmaktadır.

ggggg

Kısa tarih biçiminde görüntüler.

gggggg

Uzun tarih biçiminde görüntüler.

h

Haftanın gününe karşılık gelen numarayı görüntüler.

a veya aa

Ayı bir veya iki basamaklı bir sayı olarak görüntüler.

aaa

Üç harf ayın adını kısaltmasıdır. Örneğin, Ocak Oca görünür.

aaaa

Tüm ay adlarını açık bulunmaktadır.

ç

Geçerli Takvim Çeyrek (1-4) sayısını görüntüler. Örneğin, Mayıs ayında bir alt kiralama, Access Çeyrek yıl değeri 2 görüntüleyecektir.

y

Günün yıl, 1-366 görüntüler.

yy

Yılın son iki basamağını görüntüler.

Not: Biz girme öneririz ve belirli bir yıl dört basamağın tümüyle görüntüleme.

yyyy

Bir 0100-9999 aralığında yılı tüm basamaklarıyla görüntüler.

Saat ayırıcı

Burada Access'in saat, dakika ve saniye ayırıcısını yerleştireceği denetler. Windows bölgesel ayarlarında tanımlandığı ayırıcısını kullanın. Bu ayarları hakkında daha fazla bilgi için tarihleri ve saatleri görüntülenme şeklini değiştirmek için Windows bölgesel ayarlarını değiştirmebölümüne bakın.

s veya ss

Saati bir veya iki basamaklı olarak görüntüler.

d veya dd

Bir veya iki basamaklı dakika görüntüler.

s veya ss

Bir veya iki basamaklı saniye görüntüler.

tttt

Uzun saat biçimini görüntüler.

AM/PM

Bir sondaki ile 12 saatlik değerleri görüntüler AM veya PM. Access değeri ayarlamak için bilgisayarınızdaki sistem saatini kullanır.

A/P veya a/p

Görüntüler sondaki A, P, 12 saatlik değerlerle bir, veya değer ayarlamak için bilgisayarınızdaki sistem saatinin P'ye erişim kullanır.

AMPM

12 saat değerlerini görüntüler, ancak Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen sabah ve öğleden sonra göstergeleri kullanır. Bu ayarları hakkında daha fazla bilgi için tarihleri ve saatleri görüntülenme şeklini değiştirmek için Windows bölgesel ayarlarını değiştirmebölümüne bakın.

Boşluk, + - $ ()

Boşluk, bazı matematik karakterleri kullanma (+ -) ve finansal simgeler ($ ¥ herhangi bir yere, biçim dizeleri gerektiği gibi £). Eğik çizgi gibi diğer sık kullanılan matematik simgeleri kullanmak isterseniz, (\ veya /) ve yıldız işareti (*), çift tırnak işareti içine çevreleyen gerekir.

"Yazı metni"

Kullanıcıların çift tırnak içine görmesini istediğiniz metinleri tırnak içine almak.

\

Karakteri o hemen görüntülemek için zorlar erişimini izler. Bu çevreleyen çift tırnak işaretleri içinde bir karakter ile aynıdır.

*

Kullanıldığında, bir dolgu karakter hemen sonra yıldız karakteri olur; boşluk doldurmak için kullanılan bir karakter. Sola hizalanmış ve herhangi bir alanı sağ tarafındaki değeri boşluk ile doldurur access metin normal olarak görüntüler. Access herhangi bir boşluk ile belirtilen karakteri dolduracak ve dolgu karakterleri bir biçim dizesindeki herhangi bir yere ekleyebilirsiniz.

[renk]

Tüm değerleri Biçim bir bölümünde renk uygulanır. Adı ayraç içine alın ve aşağıdaki adlarından birini kullanın: siyah, mavi, camgöbeği, yeşil, Eflatun, kırmızı, sarı ya da beyaz. Örneğin, gggg [pembe] günü Pembe renkli görüntüler

Bir biçim girdikten sonra Özellik Güncelleştirme Seçenekleri akıllı etiket Düğme resmi görünür ve diğer herhangi bir tablo alanları ve mantıksal olarak devralınan form denetimleri biçimini uygulamak sağlar. Veritabanı tamamında değişikliklerinizi uygulamak için akıllı etiketi tıklatın ve sonra Alan adını kullanılan her yerde güncelleştirme biçim' i tıklatın. Bu durumda, alan adı, tarih/saat alanı adıdır.

Değişikliklerinizi tüm veritabanına uygulamayı seçerseniz, Güncelleştirme Özellikleri iletişim kutusu görüntülenerek, yeni biçimi devralacak olan formları ve diğer nesneleri gösterir. Biçimi uygulamak için Evet'i tıklatın.

Yaptığınız değişiklikleri kaydedin ve ardından Veri Sayfası görünümüne geçerek, biçimin gereksinimlerinize uyup uymadığına bakın.

Sayfanın Başı

Tarih seçiciyi kullanarak bir tarih ekleme

Bir tarih tablonuza eklemenin birkaç yolu vardır. Kullanılabilir durumdaysa, tarih seçici denetimi kullanarak hızlı bir seçenektir.

Not: Tarih/saat alanı için bir giriş maskesi uyguladıysanız, Tarih Seçici denetimi kullanılamaz.

 1. Bir tarihe eklemek istediğiniz alanı tıklatın. Tarih seçici denetimi kullanılabiliyorsa, bir takvim simgesi görüntülenir.

 2. Takvim simgesini tıklatın. Takvim denetimi görüntülenir.

  Takvim denetimi

 3. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

  • Geçerli tarih girmek için Bugün' i tıklatın.

  • Geçerli ay içinde bir günü seçmek için tarihi tıklatın.

  • Farklı bir ay ve gün seçmek için İleri veya geri düğmeleri kullanın.

Sayfanın Başı

Giriş maskesi ile tarih ve saat veri girmek için bir biçim belirtme

Giriş maskesi, kullanıcıların belirli bir biçimde tarih ve saat veri girdiğinizden emin olun istediğinizde kullanın. Avrupa biçiminde tarih girmek için giriş maskesi uyguladıysanız, örneğin, biri veri girme, veritabanınızdaki diğer biçimlerde tarih girmek açamazsınız. Sorgu sonuç kümesi tablolardaki alanları ve denetimleri formlarda ve raporlarda için giriş maskeleri uygulanabilir.

Giriş maskesi bir biçimde tanımlar, ancak aynı veriler için farklı görüntüleme biçimi ayarlayın. Örneğin, giriş maskesi YYYY tarih girmek kullanıcıların istenebilir. MM. GG ve ardından kümesi tarih 24-Temmuz-2008 görünmesi gg-aaa-YYYY olarak, tarih görüntüleme biçimleri.

Giriş maskeleri hakkında daha fazla bilgi için alanı girmek veya belirli bir biçimde değerleri belirlemek için giriş maskesi oluşturmamakalesine bakın.

Giriş maskesi ekleme

 1. Gezinti bölmesinde, çalışmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım görünümü' nü tıklatın.

 2. Tablo bir metin alanı içermiyorsa, tasarım kılavuzunun üst bölümünde, boş bir satır seçin, Veri türü sütununu tıklatın, metniseçin ve sonra değişikliklerinizi kaydedin.

 3. Tarih/Saat alanını seçip tasarım kılavuzunun alt kısmında, Genel sekmesinde, Giriş Maskesi özelliğini tıklatın.

  1. Not: Giriş maskeleri tüm noktalı virgülle ayrılmış üç bölümden içerir. İlk bölüm zorunlu ve isteğe bağlı kalan. İlk bölüm maskesi dize tanımlar ve yer tutucu ve değişmez karakterler oluşur. İkinci bölüm alanı maskesi karakterleri artı verileri depolamak istediğinizi tanımlar. Maske ve verilerinizi saklamak istediğiniz, 0 girin; yalnızca verileri depolamak isterseniz, 1 girin. Üçüncü bölüm veriler için bir konum göstermek için kullanılan yer tutucu tanımlar. Varsayılan olarak, Access alt çizginin (_) kullanır. Başka bir karakter kullanmak istiyorsanız, istediğiniz konuma maskesi dizesindeki girin veya maskenizi üçüncü bölümünde girebilirsiniz. Ayrıca, giriş maskesi bir konumda tek bir karakter veya boşluk kabul eder.

 4. Giriş maskesi özellik kutusuna 00 LLL 0000; 0; _, ve sonra ENTER tuşuna basın.

  1. Access aşağıdaki gibi görünür, böylece bu birkaç karakter giriş maskenizi ekler: 00\LLL\0000; 0; _

 5. Maske girdikten sonra Özellik Güncelleştirme Seçenekleri akıllı etiket görüntülenir ve diğer herhangi bir tablo alanları ve mantıksal olarak devralınan form denetimleri maskenin uygulanan sağlar. Veritabanı tamamında değişikliklerinizi uygulamak için akıllı etiket Düğme resmi tıklayın ve Update giriş maskesi alan adı kullanılan her yerde'ıtıklatın. Bu durumda, alan adı, tarih/saat alanı adıdır.

 6. Tüm veritabanına değişikliklerinizi uygulamak tercih ederseniz, Güncelleştirme özellikleri iletişim kutusu görüntülenir ve formları ve yeni biçime devralır diğer nesneleri görüntüler.

 7. Biçimi uygulamak için Evet'i ve ardından Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Tarihler ve saatler görüntülenme şeklini değiştirmek için Windows bölgesel ayarlarını değiştirme

Windows çeşitli dillerde destekler ve ayrıca ülkeler ve bölgeler bu diller kullanma için tarih/saat biçimleri. Tarih/saat biçimleri bölgesel ayarlarınızda bölümü etkiler veya tüm önceden tanımlanmış ve özel Access verilerinizi uyguladığınız biçimler görüntüleme. Örneğin, bir tarih değeri girin ve tarih ayırıcı eğik kullanırsanız (8/29/2006) ve ardından genel tarih görüntüleme biçimini uygulama tarih/saat alanı için verilerinizi görüntülediğinizde edebilir veya eğik görmeyebilirsiniz , bölgesel ayarlarınızı tarafından tanımlanan karakteri bağlı olarak.

Access, tarih ve saat ayırıcılar, finansal simgeler ve özel görüntüleme biçimi ile geçersiz sürece Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen diğer karakterleri kullanır.

Aşağıdaki adımlarda, nasıl belirlenir ve bölgesel ayarlarınızı değiştirme açıklanmaktadır.

Windows Vista içinde   

 1. düğme görüntüsü Başlat düğmesini tıklatın ve sonra Denetim Masası'nıtıklatın.

 2. Saat, dil ve bölgeçift tıklatın.

  Not: Klasik Görünüm kullanıyorsanız, Bölge ve dil seçenekleri'niçift tıklatın.

  Bölge ve dil seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Biçimler sekmesini tıklatın.

 4. Geçerli biçim' in altında Bu biçimi özelleştir' i tıklatın.

  Bölgesel Ayarları Özelleştir iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Değiştirmek istediğiniz ayarları içeren sekmeyi tıklatın ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

Microsoft Windows XP'de (Klasik Görünüm)   

 1. Windows görev çubuğunda, Başlat' ı tıklatın ve sonra Denetim Masası'nıtıklatın.

 2. Denetim Masası'nda Bölge ve dil seçenekleri'niçift tıklatın.

  Bölge ve dil seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Bölgesel Seçenekler sekmesini tıklatın.

 4. Standartlar ve biçimleraltında Özelleştir' i tıklatın.

  Bölgesel Ayarları Özelleştir iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Değiştirmek istediğiniz ayarları içeren sekmeyi tıklatın ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

Microsoft Windows XP'de (Kategori Görünümü)   

 1. Windows görev çubuğunda, Başlat' ı tıklatın ve sonra Denetim Masası'nıtıklatın.

  Denetim Masası'nda görünür.

 2. Tarih, saat, dil ve Bölgesel Seçenekler'itıklatın.

  Tarih, saat, dil ve Bölgesel Seçenekler iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Sayıları, tarihleri ve saatleri biçimini değiştir' i tıklatın.

  Bölge ve dil seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Standartlar ve biçimleraltında Özelleştir' i tıklatın.

  Bölgesel Ayarları Özelleştir iletişim kutusu görüntülenir.

 5. Değiştirmek istediğiniz ayarları içeren sekmeyi tıklatın ve istediğiniz değişiklikleri yapın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×