Tarih ve saat biçimlerini ekleme ve özelleştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede, Microsoft Office Access'in tarih ve saat bilgilerini nasıl depoladığı, tablolarınıza, formlarınıza ve raporlarınıza tarih ve saat alanlarını nasıl ekleyebileceğiniz, ayrıca tarih ve saat biçimini gereksinimlerinize uyacak şekilde nasıl özelleştirebileceğiniz açıklanır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Tarih ve saat biçimlerini anlama

Tarih/Saat alanı ekleme

Tarih/Saat alanını biçimlendirme

Tarih Seçici'yi kullanarak tarih ekleme

Giriş maskesiyle tarih ve saat verilerini girerken kullanılacak biçimi belirtme

Tarih ve saatlerin gösterimini değiştirmek için Windows bölgesel ayarlarını değiştirme

Tarih ve saat biçimlerini anlama

Tarih ve saat bir veritabanına girilebilir ve ardından çeşitli biçimlerde görüntülenebilir. Access tarih ve saati otomatik olarak Genel Tarih ve Uzun Saat biçimlerinde görüntüler. Tarihler ABD'de aa/gg/yyyy şeklinde, diğer ülkelerdeyse gg/aa/yyyy şeklinde gösterilir; aa ay, gg gün, yyyy de yıl anlamına gelir. Saat ise, ss:dk:sn AM/PM olarak görüntülenir; ss saat, dk dakika ve sn saniye anlamına gelir, ancak tarih ve saati birkaç biçimde görüntülemeniz mümkündür.

Bu otomatik biçimler tarihler ve saatler için bilgisayarınızdaki Microsoft Windows Bölgesel ve dil seçenekleri ayarı belirtilen coğrafi konum bağlı olarak değişir. Örneğin, Avrupa ve bağlı olarak, konumunuzun Asya birçok bölümünü tarih ve saat 28.11.2006 karşılaşabileceğiniz 12:07:12 PM veya 28/11/2006 12:07:12 PM. Amerika Birleşik Devletleri'nde, 28/11/2006 göreceğiniz 12:07:12 PM. Bölge ve dil seçenekleri ayarınızı değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki tarihler ve saatler görüntülenme şeklini değiştirmek için Windows bölgesel ayarlarını değiştirmekonusuna bakın.

Özel görüntüleme biçimlerini kullanarak bu otomatik biçimleri değiştirmek mümkündür. Bununla birlikte, seçtiğiniz görüntüleme biçimi verilerin nasıl girildiğini veya Access'in verileri nasıl depoladığını etkilemeyecektir. Örneğin, Avrupa biçiminde 28.11.2006 gibi bir tarih girebilir ve tablo, form veya raporunuzun bu değeri 11/28/2006 olarak görüntülemesini sağlayabilirsiniz.

Access tarih ve saat biçimlendirmesine ilişkin otomatik olarak belirli bir düzeyde veri doğrulaması sağlar. Örneğin, 32.11.2006 gibi geçersiz bir tarih girerseniz, bir ileti görünür ve yeni bir değer girme ya da alanı Tarih/Saat veri türünden Metin veri türüne dönüştürme seçeneği sunulur. Geçerli tarih değerleri -657.434 (1 Ocak, M.S. 100) ve 2.958.465 (31 Aralık, M.S. 9999) arasında değişir. Geçerli saat değerleri aralığı ise 0,0 - 0,9999 veya 23:59:59'dur.

Sayfanın Başı

Tarih/Saat alanı ekleme

Bir veritabanında tarih ve saat kullanmak için, veritabanı tablolarınızın birinde veya birkaçında Tarih/Saat alanı oluşturmakla başlarsınız. Tarih ve saat alanlarının ayarları her zaman tabloda durur, ancak tarih veya saat değeri tabloda, formda veya raporda görüntülenebilir.

 1. Gezinti Bölmesinde, üzerinde çalışmak istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve ardından Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 2. Tablo tasarımcısının üst bölümünde, boş bir satırı seçin.

 3. Alan Adı sütununa, yeni alan için bir ad yazın.

 4. Veri Türü sütununda, listeden Tarih/Saat'i seçin ve sonra da tabloyu kaydedin.

  Alan adı değişebilse de, yeni alanın buradakine benzemesi gerekir:

  Yeni bir Tarih/Saat alanı içeren sorgu tasarımcısı

Tarih ve saat verileri üzerinde hesaplamalar yapmayı planlıyorsanız, tarih ve saat değerlerini sayı olarak da depolayabilirsiniz. Örneğin, çalışılan saatlerin toplamını (zaman kartı) veya bir faturanın devresini hesaplayabilirsiniz. Tarih değerlerinin nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi için, Date işlevi makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Tarih/Saat alanını biçimlendirme

Access tarih ve saat verileri için önceden tanımlanmış çeşitli biçimler sağlar; ancak bu biçimler ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa özel bir biçim belirtebilirsiniz. Önceden tanımlanmış veya özel bir biçim seçmezseniz, Access otomatik olarak Genel Tarih biçimini (gg/aa/yyyy ss:dk:sn) uygular.

Önceden tanımlanmış biçimi uygulama

 1. Gezinti Bölmesinde, üzerinde çalışmak istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve ardından Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 2. Tasarım kılavuzunun üst tarafında, biçimlendirmek istediğiniz Tarih/Saat alanını seçin.

 3. Alt kısımda, Biçim özellik kutusuna tıklayın ve açılan listeden bir biçim seçin.

 4. Biçim seçtikten sonra, Özellik Güncelleştirme Seçenekleri akıllı etiketi Düğme resmi görüntülenir ve yeni biçimi, mantıksal olarak devralacak diğer tüm tablo alanlarına ve form denetimlerine uygulamanıza olanak sağlar. Değişikliklerinizi tüm veritabanına uygulamak için, akıllı etikete tıklayın ve ardından Alan Adı kullanılan her yerde Biçimi Güncelleştir'e tıklayın. Burada Alan Adı, Tarih/Saat alanınızın adıdır.

 5. Değişikliklerinizi tüm veritabanına uygulamak için, Güncelleştirme Özellikleri iletişim kutusu açılıp yeni biçimi devralacak formları ve diğer nesneleri gösterdiğinde Evet'i tıklatın.

 6. Yaptığınız değişiklikleri kaydedin ve Veri Sayfası görünümüne geçerek, biçimin gereksinimlerinize uyup uymadığına bakın.

Not: Windows bölgesel ayarlarınız, önceden tanımlanmış biçimin nasıl görüntüleneceğini kısmen veya tümüyle denetleyebilir.

Önceden tanımlanmış biçimler ve örnekler tablosu    

Biçim

Açıklama

Örnek

Genel Tarih

(Varsayılan) Tarih değerlerini sayı olarak ve saat değerlerini de saat, dakika ve saniye olarak, sonunda AM veya PM ile birlikte görüntüler. Access, her iki değer türü için de Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen tarih ve saat ayırıcılarını kullanır. Değerde saat bileşeni yoksa, Access yalnızca tarihi görüntüler. Değerde tarih bileşeni yoksa, Access yalnızca saati görüntüler.

30/06/2008 10:10:42 AM

Uzun Tarih

Yalnızca tarih değerlerini ve Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen Uzun Tarih biçiminde görüntüler.

29 Ağustos 2006, Pazartesi

Orta Uzunlukta Tarih

Tarihi gg/aaa/yy biçiminde görüntüler, ancak Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen tarih ayırıcısını kullanır.

29/Ağu/06
29-Ağu-06

Kısa Tarih

Tarih değerlerini, Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen Kısa Tarih biçiminde görüntüler.

29/8/2006
29-8-2006

Uzun Saat

Saat, dakika ve saniyeyi, sonunda AM veya PM ile birlikte görüntüler. Access, Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen Saat ayarının ayırıcısını kullanır.

10:10:42 AM

Orta Uzunlukta Saat

Saat ve dakikayı, sonunda AM veya PM ile birlikte görüntüler. Access, Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen Saat ayarının ayırıcısını kullanır.

10:10 PM

Kısa Saat

Yalnızca saat ve dakikayı görüntüler. Access, Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen Saat ayarının ayırıcısını kullanır.

10:10

Özel biçim uygulama

Tarih/Saat alanına özel bir biçim uygularken, farklı biçimleri bir tarih, bir de saat için olmak üzere iki bölüm halinde birleştirebilirsiniz. Böyle bir durumda, bölümleri birbirinden noktalı virgülle ayırırsınız. Örneğin, Genel Tarih ve Uzun Saat biçimlerini şu şekilde birleştirebilirsiniz: gg/aa/yyyy;sa:dk:sn.

İpucu: Access 2010'da İfade Oluşturucusu'nda IntelliSense vardır, dolayısıyla ifadenize hangi bağımsız değişkenlerin gerektiğini görebilirsiniz. 

 1. Gezinti Bölmesinde, üzerinde çalışmak istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve ardından Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 2. Tasarım kılavuzunun üst bölümünde, biçimlendirmek istediğiniz Tarih/Saat alanını seçin.

 3. Alt kısımda, Biçim özellik kutusuna tıklayın ve biçiminizi girin.

Özel biçim için yer tutucular ve ayırıcılar tablosu    

Karakter

Açıklama

Tarih ayırıcı

Access'in gün, ay ve yıl ayırıcısını nereye yerleştireceğini denetler. Windows bölgesel ayarlarında tanımlanan ayırıcıyı kullanın. Örneğin, Türkçe için nokta (.) kullanın.

Saat ayırıcı

Access'in saat, dakika ve saniye ayırıcılarını nereye yerleştireceğini denetler. Windows bölgesel ayarlarında tanımlanan ayırıcıyı kullanın. Örneğin, Türkçe için iki nokta (:) kullanın.

c

Genel tarih biçimini görüntüler.

g veya gg

Ayın gününü bir veya iki basamak olarak görüntüler. Bir basamak için, tek yer tutucu, iki basamak için iki yer tutucu kullanın.

ggg

Haftanın gününü üç harf olacak şekilde kısaltır.

gggg

Haftanın tüm günlerini açık yazar.

ddddd

Kısa Tarih biçimini görüntüler.

dddddd

Uzun Tarih biçimini görüntüler.

w

Haftanın gününe karşılık gelen bir numara görüntüler.

a veya aa

Ayı tek basamaklı veya iki basamaklı sayı olarak görüntüler.

aaa

Ayın adını üç harf olacak şekilde kısaltır. Örneğin, Ocak ayı Oca olarak gösterilir.

aaaa

Tüm ay adlarını açık görüntüler.

q

Takvimdeki geçerli çeyreğin numarasını (1-4) görüntüler. Örneğin, Mayıs ayında bir eleman işe alırsanız, Access çeyrek değeri olarak 2 görüntüler.

y

Yılın gününü 1-366 arasında görüntüler.

yy

Yılın son iki basamağını görüntüler.

Not: Belirli bir yılın dört basamağını tümüyle girmeniz ve görüntülemeniz önerilir.

yyyy

Yılın tüm basamaklarını 0100-9999 aralığında görüntüler.

Saat ayırıcı

Burada Access'in saat, dakika ve saniye ayırıcısını yerleştireceği denetler. Windows bölgesel ayarlarında tanımlandığı ayırıcısını kullanın. Bu ayarları hakkında daha fazla bilgi için tarihleri ve saatleri görüntülenme şeklini değiştirmek için Windows bölgesel ayarlarını değiştirmebölümüne bakın.

s veya ss

Saati bir veya iki basamak olarak görüntüler.

d veya dd

Dakikayı bir veya iki basamak olarak görüntüler.

s veya ss

Saniyeyi bir veya iki basamak olarak görüntüler.

tttt

Uzun Saat biçimini görüntüler.

AM/PM

Saat değerlerini 12 saat olarak, sonunda AM veya PM ile görüntüler. Access bu değeri ayarlamada bilgisayarınızın sistem saatini kullanır.

A/P veya a/p

Saat değerlerini 12 saat olarak, sonunda A, P, a, veya p ile görüntüler. Access bu değeri ayarlamada bilgisayarınızın sistem saatini kullanır.

AMPM

12 saat değerlerini görüntüler, ancak Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen sabah ve öğleden sonra göstergeleri kullanır. Bu ayarları hakkında daha fazla bilgi için tarihleri ve saatleri görüntülenme şeklini değiştirmek için Windows bölgesel ayarlarını değiştirmebölümüne bakın.

Boşluk, + - $ ()

Biçim dizelerinizde gereken yerlerde boşluk, bazı matematik karakterlerini (+ -) ve finansal simgeleri ($ ¥ £) kullanın. (\ veya /) ve (*) gibi diğer genel matematik simgelerini kullanmak isterseniz, bunları istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

"Metin"

Kullanıcıların görmesini istediğiniz bir metin varsa çift tırnak içine alın.

\

Access'in, hemen ardından gelen karakteri görüntülemesini zorunlu kılar. Bu, bir karakterin çift tırnak işaretleri içine alınmasıyla aynıdır.

*

Kullanıldığında, yıldızdan hemen sonraki karakter dolgu karakteri (boşlukları doldurmak için kullanılan karakter) olarak kullanılır. Access normalde metinleri sola hizalanmış olarak görüntüler ve değerin sağındaki bölgeyi boşluklarla doldurur. Biçim dizesinde herhangi bir yere dolgu karakteri ekleyebilirsiniz ve Access de tüm boşlukları belirtilen karakterle doldurur.

[renk]

Biçiminizin bir bölümündeki tüm değerlere renk uygular. Adı köşeli ayraç içine almanız ve şu adlardan birini kullanmanız gerekir: siyah, mavi, camgöbeği, yeşil, eflatun, kırmızı, sarı veya beyaz. Örneğin gggg[Pembe], günü Pembe renkte görüntüler.

Biçimi girdikten sonra, Özellik Güncelleştirme Seçenekleri akıllı etiketi Düğme resmi görüntülenir ve biçimi, mantıksal olarak devralacak diğer tüm tablo alanlarına ve form denetimlerine uygulamanıza olanak sağlar. Değişikliklerinizi tüm veritabanına uygulamak için, akıllı etikete tıklayın ve ardından Alan Adı kullanılan her yerde Biçimi güncelleştir'e tıklayın. Burada Alan Adı, Tarih/Saat alanınızın adıdır.

Değişikliklerinizi tüm veritabanına uygulamayı seçerseniz, Güncelleştirme Özellikleri iletişim kutusu görüntülenerek, yeni biçimi devralacak olan formları ve diğer nesneleri gösterir. Biçimi uygulamak için Evet'i tıklatın.

Yaptığınız değişiklikleri kaydedin ve ardından Veri Sayfası görünümüne geçerek, biçimin gereksinimlerinize uyup uymadığına bakın.

Sayfanın Başı

Tarih Seçici'yi kullanarak tarih ekleme

Tablonuza tarih eklemenin çeşitli yolları vardır: Varsa, Tarih Seçici denetimini kullanmak hızlı bir seçenektir.

Not: Tarih/Saat alanına bir giriş maskesi uygulandıysa, Tarih Seçici denetimi kullanılamaz.

 1. Tarih eklemek istediğiniz alana tıklayın. Tarih Seçici denetimi kullanılabiliyorsa, bir takvim simgesi gösterilir.

 2. Takvim simgesine tıklayın. Takvim denetimi gösterilir.

  Takvim denetimi

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Günün tarihini girmek için Bugün'e tıklayın.

  • Geçerli aydan bir tarih seçmek için, takvimde tarihe tıklayın.

  • Farklı bir ay ve gün seçmek için ileri veya geri düğmelerini kullanın.

Sayfanın Başı

Giriş maskesiyle tarih ve saat verilerini girerken kullanılacak biçimi belirtme

Kullanıcıların tarih ve saat verilerini belirli bir biçimde girdiğinden emin olmak istediğinizde, giriş maskesi kullanın. Örneğin, tarihleri Avrupa biçiminde girmek için bir giriş maskesi uyguladıysanız, veritabanınıza veri giren biri tarihleri farklı biçimlerde giremeyecektir. Giriş maskeleri tablolardaki alanlara, sorgu sonucu kümelerine ve ayrıca form ve rapor denetimlerine uygulanabilir.

Giriş maskesini belirli bir biçimde tanımlayabilir ve aynı veriler için farklı bir görüntü biçimi ayarlayabilirsiniz. Örneğin, giriş maskesi kullanıcıların tarihi YYYY.AA.GG biçiminde girmelerini gerektirirken, tarihin GG-AAA-YYYY biçiminde görüntülenmesini ayarlanabilir; dolayısıyla tarih 24-Temmuz-2008 olarak görüntülenir.

Giriş maskeleri hakkında daha fazla bilgi için, Alan veya denetim değerlerini belirli bir biçimde girmek için giriş maskesi oluşturma makalesine bakın.

Giriş maskesi ekleme

 1. Gezinti Bölmesinde, üzerinde çalışmak istediğiniz tabloya sağ tıklayın ve ardından Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 2. Tabloda Metin alanı yoksa, tasarım kılavuzunun üst bölümünde boş bir satırı seçin, Veri Türü sütununa tıklayın, Metin'i seçin ve ardından değişikliklerinizi kaydedin.

 3. Tarih/Saat alanını seçip tasarım kılavuzunun alt kısmında, Genel sekmesinde, Giriş Maskesi özelliğini tıklatın.

  1. Not: Giriş maskeleri, her biri noktalı virgüllere ayrılmış üç bölüm içerir. İlk bölüm zorunlu, diğerleriyse isteğe bağlıdır. Birinci bölüm maske dizesini tanımlar ve yer tutucu ve yazı karakterlerinden oluşur. İkinci bölüm maske karakterlerini verilerle birlikte alanda depolamak isteyip istemediğiniz belirtir. Maskeyi ve verileri depolamak isterseniz 0 girin; yalnızca verileri depolamak isterseniz 1 girin. Üçüncü bölüm veriler için konum belirtmek amacıyla kullanılan yer tutucuyu tanımlar. Varsayılan olarak, Access alt çizgi (_) kullanır. Başka bir karakter kullanmak isterseniz, karakteri maske dizesinde istediğiniz konuma veya maskenin üçüncü bölümüne girebilirsiniz. Ayrıca, giriş maskesindeki bir konum yalnızca bir karakter veya boşluk içerir.

 4. Giriş Maskesi özellik kutusuna 00 LLL 0000;0;_ yazın ve ENTER tuşuna basın.

  1. Access giriş maskenize bazı karakterler ekler ve giriş maskesi şöyle görünür: 00\LLL\0000;0;_

 5. Biçimi girdikten sonra, Özellik Güncelleştirme Seçenekleri akıllı etiketi Düğme resmi görüntülenir ve biçimi, mantıksal olarak devralacak diğer tüm tablo alanlarına ve form denetimlerine uygulamanıza olanak sağlar. Değişikliklerinizi tüm veritabanına uygulamak için, akıllı etikete tıklayın ve ardından Alan Adı kullanılan her yerde Biçimi güncelleştir'e tıklayın. Burada Alan Adı, Tarih/Saat alanınızın adıdır.

 6. Değişikliklerinizi tüm veritabanına uygulamayı seçerseniz, Güncelleştirme Özellikleri iletişim kutusu görüntülenerek, yeni biçimi devralacak olan formları ve diğer nesneleri gösterir.

 7. Biçimi uygulamak için Evet'i ve ardından Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Tarih ve saatlerin gösterimini değiştirmek için Windows bölgesel ayarlarını değiştirme

Windows çok çeşitli dilleri ve bu dillerin kullanıldığı ülkelerin ve bölgelerin tarih/saat biçimlerini destekler. Tarih/saat biçimleri, Access verilerinize uygulanan önceden tanımlanmış ve özel biçimlerin bir kısmını veya tamamını etkiler. Örneğin, bir tarih değeri girip tarih ayırıcısı olarak eğik çizgi kullanırsanız (29/8/2006) ve sonra da Tarih/Saat alanına Genel Tarih görüntüleme biçimini uygularsanız, verilerinizi görüntülediğinizde bölgesel ayarlarınızda tanımlanan karaktere bağlı olarak eğik çizgileri görebilir veya göremeyebilirsiniz.

Siz özel bir görüntü biçimi kullanarak geçersiz kılmadığınız sürece, Access her zaman Windows bölgesel ayarlarında belirtilen tarih ve saat ayırıcılarını, parasal simgeleri ve diğer karakterleri kullanır.

Aşağıdaki adımlarda, bölgesel ayarlarınızın nasıl belirleneceği ve değiştirileceği açıklanır.

In Windows Vista'da    

 1. Başlat düğmesine Düğme görüntüsü ve ardından Denetim Masası'na tıklayın.

 2. Saat, Dil ve Bölge'ye çift tıklayın.

  Not: Klasik görünümü kullanıyorsanız, Bölge ve Dil Seçenekleri'ne tıklayın.

  Bölge ve Dil Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 3. Biçimler sekmesine tıklayın.

 4. Geçerli biçim'in altında Bu biçimi özelleştir'e tıklayın.

  Bölgesel Seçenekleri Özelleştir iletişim kutusu görünür.

 5. Değiştirmek istediğiniz ayarların bulunduğu sekmeye tıklayın ve ardından değişikliklerinizi yapın.

Microsoft Windows XP'de (Klasik görünüm)    

 1. Windows görev çubuğunda, Başlat'ı ve ardından Denetim Masası öğesini tıklatın.

 2. Denetim Masası'nda Bölge ve Dil Seçenekleri'ne çift tıklayın.

  Bölge ve Dil Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 3. Bölgesel Seçenekler sekmesine tıklayın.

 4. Standartlar ve Biçimler'in altında Özelleştir'e tıklayın.

  Bölgesel Seçenekleri Özelleştir iletişim kutusu görünür.

 5. Değiştirmek istediğiniz ayarların bulunduğu sekmeye tıklayın ve ardından değişikliklerinizi yapın.

Microsoft Windows XP'de (Kategori görünümü)    

 1. Windows görev çubuğunda, Başlat'ı ve ardından Denetim Masası'nı tıklatın.

  Denetim Masası görüntülenir.

 2. Tarih, Saat, Dil ve Bölge Seçenekleri'ni tıklatın.

  Tarih, Saat, Dil ve Bölge Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 3. Sayı, tarih ve saat biçimlerini değiştir'e tıklayın.

  Bölge ve Dil Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 4. Standartlar ve Biçimler'in altında Özelleştir'i tıklatın.

  Bölgesel Seçenekleri Özelleştir iletişim kutusu görünür.

 5. Değiştirmek istediğiniz ayarların bulunduğu sekmeye tıklayın ve ardından değişikliklerinizi yapın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×