Tarih sistemini, biçimini veya iki basamaklı yıl yorumunu değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Tarihler genellikle veri çözümlemesinin kritik bir parçasıdır. Genellikle şu tür sorular sorarsınız: ürün ne zaman satın alındı, projedeki bir görev ne kadar sürecek veya mali çeyrek için ortalama gelir nedir? Doğru sonuçlar elde edebilmeniz için tarihleri doğru girmeniz şart. Ancak bu sonuçların doğru yorumlanmasını sağlamak için tarihleri kolay anlaşılır şekilde biçimlendirmek de bir o kadar önemli.

Önemli: Tarihleri yorumlayan hesaplama programlarında kullanılan kurallar karmaşık olduğundan, tarihleri olabildiğince kesin girmeniz gerekir. Bu, tarih hesaplamalarınızda en yüksek düzeyde doğruluk sağlayacaktır.

Excel, tarihleri seri değerler olarak adlandırılan sıralı numaraları olarak saklar. Örneğin, Windows için Excel, 1 Ocak 1900 seri numarasıdır 1 ve 1 Ocak 2008 tarihinden 39.448 gün 1 Ocak 1900 sonrası olduğundan sayısı 39448'dir.

Bir gün kısmını saat olarak kabul edildiğinden Excel saatleri ondalık kesir olarak depolar. Ondalık sayı 0 (sıfır) ile 0,99999999 bir kez temsil eden 0'dan değerdir: 00:00 (12:00:00 AM) ile 23:59:59 (23:59:59 arasında).

Tarihler ve saatler sayısal değerler olduğu için toplanabilir, çıkarılabilir veya başka hesaplamalarda kullanılabilir. Tarihi veya saati içeren hücre için Genel biçimini belirleyerek, tarihi bir seri değeri, saati ise bir ondalık kesir olarak görebilirsiniz.

Mac için Excel hem Windows için Excel 1900 ve 1904 tarih sistemleri destekler. Windows için Excel varsayılan tarih sistemi 1900 olur; ve Mac için Excel varsayılan tarih sistemi 1904.

İlk olarak, Windows için Excel 1900 tarih sistemi üzerinde çünkü diğer elektronik tablo programlarıyla MS-DOS ve Microsoft Windows altında çalışmak üzere tasarlanmıştır daha iyi uyumluluk etkin ve bu nedenle varsayılan tarih sistemi haline geldi temel aldığı. İlk olarak, Mac için Excel 1904 tarih sistemi üzerinde daha iyi uyumluluk önce 2 Ocak 1904 tarih desteklememektedir erken Macintosh bilgisayarlarla etkinleştirilmiş ve bu nedenle varsayılan tarih sistemi haline geldi çünkü temel aldığı.

Aşağıdaki tablo, her iki tarih sisteminin ilk tarihini ve son tarihini ve her tarihle ilişkilendirilen seri numarasını göstermektedir.

Tarih sistemi

İlk tarih

Son tarih

1900

1 Ocak 1900
(seri değeri 1)

31 Aralık 9999
(seri değeri 2958465)

1904

2 Ocak 1904
(seri değeri 1)

31 Aralık 9999
(seri değeri 2957003)

İki tarih sistemi farklı başlangıç günleri kullandığından, aynı tarih iki sistemde farklı seri değerleriyle temsil edilir. Örneğin, 5 Temmuz 2007'nin kullanılan tarih sistemine bağlı olarak iki farklı seri değeri olabilir.

Tarih sistemi

5 Temmuz 2007'nin seri değeri

1900

37806

1904

39268

İki tarih sistemi arasındaki fark 1.462 gündür; başka bir deyişle, 1900 tarih sisteminde bir tarihin seri değeri, aynı tarihin 1904 tarih sistemindeki seri değerinden her zaman 1.462 gün fazladır. Bunun tersine, 1904 tarih sisteminde bir tarihin seri değeri, aynı tarihin 1900 tarih sistemindeki seri değerinden her zaman 1.462 gün azdır. 1.462 gün, dört yıl ve bir güne eşittir (artık günü de içerir).

Önemli: Yıl değerlerinin sizin istediğiniz gibi yorumlanmasını sağlamak için yıl değerlerini dört basamaklı olarak girin (örneğin 01 değil, 2001). Dört basamaklı yıllar girdiğinizde, Excel'in yüzyılı yorumlamasına gerek kalmaz.

Metin olarak biçimlendirilmiş bir hücreye veya metin bağımsız değişkeni (örneğin, =YIL("1/1/31")) olarak bir işleve iki basamaklı yıl içeren bir tarih girerseniz, Excel yılı şöyle yorumlar:

 • 00'dan 29'a kadar     2000'den 2029'a kadar olan yıllar şeklinde yorumlanır. Örneğin, 28.5.19 tarihini girerseniz, Excel tarihin 28 Mayıs 2019 olduğunu varsayar.

 • 30'dan 99'a kadar     1930'dan 1999'a kadar olan yıllar şeklinde yorumlanır. Örneğin, 28.5.98 tarihini girerseniz, Excel tarihin 28 Mayıs 1998 olduğunu varsayar.

Microsoft Windows'da, iki basamaklı yıl yüklü olan tüm Windows programları için açıklama şeklini değiştirebilirsiniz.

Windows 10

 1. Arama kutusuna görev çubuğunda, Denetim Masasıyazın ve sonra Denetim Masası'nıseçin.

 2. Saat, dil ve bölgealtında değişikliğin tarih, saat veya sayı biçimleri tıklayın

 3. Bölge ve Dil Seçenekleri öğesini tıklatın.

 4. Bölge iletişim kutusunda, ek ayarları' nı tıklatın.

 5. Tarih sekmesini tıklatın.

 6. İki basamaklı yıl girilirse, şu yıllar arasındaki yıl olarak yorumlanır kutusunda, yüzyıl için üst sınırı değiştirin.

  Üst sınır yılını değiştirdiğinizde, alt sınır yılı da otomatik olarak değişir.

 7. Tamam'a tıklayın.

Windows 8

 1. Ekranın sağ kenarından çekip, Arama dokunun (veya fare kullanıyorsanız, ekranın sağ üst köşesine gelin, fare işaretçisini aşağı taşıyın ve sonra Ara' yı tıklatın), arama kutusuna Denetim Masası'nı girin ve ardından dokunun veya Denetim Masası'nıtıklatın.

 2. Saat, dil ve bölgealtında değişikliğin tarih, saat veya sayı biçimleri'ıtıklatın.

 3. Bölge iletişim kutusunda, ek ayarları' nı tıklatın.

 4. Tarih sekmesini tıklatın.

 5. İki basamaklı yıl girilirse, şu yıllar arasındaki yıl olarak yorumlanır kutusunda, yüzyıl için üst sınırı değiştirin.

  Üst sınır yılını değiştirdiğinizde, alt sınır yılı da otomatik olarak değişir.

 6. Tamam'a tıklayın.

Windows 7

 1. Başlat düğmesine ve sonra Denetim Masası'na tıklayın.

 2. Bölge ve Dil'itıklatın.

 3. Bölge iletişim kutusunda, ek ayarları' nı tıklatın.

 4. Tarih sekmesini tıklatın.

 5. İki basamaklı yıl girilirse, şu yıllar arasındaki yıl olarak yorumlanır kutusunda, yüzyıl için üst sınırı değiştirin.

  Üst sınır yılını değiştirdiğinizde, alt sınır yılı da otomatik olarak değişir.

 6. Tamam'a tıklayın.

Varsayılan olarak, çalışma kitabına tarih girerken, tarihler iki basamaklı yılları görüntüleyecek şekilde biçimlendirilir. Bu yordamı kullanarak, varsayılan tarih biçimini farklı bir biçime değiştirdiğinizde, çalışma kitabınızda önceden girilmiş tarihlerin görüntüsü, Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu (Giriş sekmesinin Sayı grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın) kullanılarak biçimlendirilmediği sürece değişecektir.

Windows 10

 1. Arama kutusuna görev çubuğunda, Denetim Masasıyazın ve sonra Denetim Masası'nıseçin.

 2. Saat, dil ve bölgealtında değişikliğin tarih, saat veya sayı biçimleri tıklayın

 3. Bölge ve Dil Seçenekleri öğesini tıklatın.

 4. Bölge iletişim kutusunda, ek ayarları' nı tıklatın.

 5. Tarih sekmesini tıklatın.

 6. Kısa tarih biçimi listesinde, yıl için dört basamak ("yyyy") kullanan bir biçimi tıklatın.

 7. Tamam'a tıklayın.

Windows 8

 1. Ekranın sağ kenarından çekip, Arama dokunun (veya fare kullanıyorsanız, ekranın sağ üst köşesine gelin, fare işaretçisini aşağı taşıyın ve sonra Ara' yı tıklatın), arama kutusuna Denetim Masası'nı girin ve ardından dokunun veya Denetim Masası'nıtıklatın.

 2. Saat, dil ve bölgealtında değişikliğin tarih, saat veya sayı biçimleri'ıtıklatın.

 3. Bölge iletişim kutusunda, ek ayarları' nı tıklatın.

 4. Tarih sekmesini tıklatın.

 5. Kısa tarih biçimi listesinde, yıl için dört basamak ("yyyy") kullanan bir biçimi tıklatın.

 6. Tamam'a tıklayın.

Windows 7

 1. Başlat düğmesine ve sonra Denetim Masası'na tıklayın.

 2. Bölge ve Dil'itıklatın.

 3. Bölge iletişim kutusunda, ek ayarları' nı tıklatın.

 4. Tarih sekmesini tıklatın.

 5. Kısa tarih biçimi listesinde, yıl için dört basamak ("yyyy") kullanan bir biçimi tıklatın.

 6. Tamam'a tıklayın.

Başka bir platform bir belgeyi açtığınızda tarih sistemi otomatik olarak değiştirir. Örneğin, Excel'de çalışıyorsanız ve Mac için Excel'de oluşturulmuş bir belgeyi açarsanız, 1904 tarih sistemi onay kutusu otomatik olarak seçilir.

Tarih sistemini şunları yaparak değiştirebilirsiniz:

 1. Dosya > Seçenekler > Gelişmiş'e tıklayın.

 2. Bu çalışma kitabını hesaplarken bölümünün altında istediğiniz çalışma kitabını, ardından da 1904 tarih sistemini kullan onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin.

Kopyalayıp tarihleri yapıştırdığınızda ya da dış başvurular arasında iki farklı tarih sistemlerinde bağlı çalışma kitaplarını oluşturduğunuzda sorunlarla. Tarihleri daha erken veya daha sonraki beklediğiniz tarihi dört yıl ve bir gün görünebilir. Windows için Excel, Mac için Excel veya her ikisini de kullanıp kullanmadığınızı bu sorunlarla.

1900 tarih sistemini kullanan bir çalışma kitabından 5 Temmuz 2007 tarihi kopyalayıp tarihi 1904 tarih sistemi kullanan bir çalışma kitabına yapıştırın, örneğin, tarih 6 Temmuz 2011 görüntülenirse, daha sonra 1,462 gün olduğu. Alternatif olarak, 1904 tarih sistemi kullanan bir çalışma kitabından 5 Temmuz 2007 tarihi kopyalayıp tarihi 1900 tarih sistemini kullanan bir çalışma kitabına yapıştırın, tarih 4 Temmuz 2003 görünür olduğu 1,462 gün önce. Arka plan bilgileri için bkz: Excel'de tarih sistemleri.

Bir kopyasını düzeltin ve sorunu yapıştırma   

 1. Boş bir hücreye 1462 değerini girin.

 2. Bu hücreyi seçip Giriş sekmesinde Pano grubunu, ardından da Kopyala düğmesini tıklatın.

 3. Yanlış tarihlerin bulunduğu hücrelerin tümünü seçin.

  İpucu: Hücrelerin seçimini iptal etmek için çalışma sayfasındaki herhangi bir hücreyi tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz: hücreleri, aralıkları, satırları veya çalışma sayfasına sütun seçin.

 4. Giriş sekmesinin Pano grubunda Yapıştır'ı ve sonra da Özel Yapıştır'ı tıklatın.

  excel şerit

 5. Özel Yapıştır iletişim kutusundaki Yapıştır'ın altında Değerler'i tıklatın ve sonra İşlem'in altında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tarihi dört yıl ve bir gün sonraya ayarlamak için Topla'yı tıklatın.

  • Tarihi dört yıl ve bir gün önceye ayarlamak için Çıkar'ı tıklatın.

Bir dış başvuru sorunu düzeltmek   

Farklı tarih sisteminin kullanıldığı başka bir çalışma kitabındaki tarihe dış başvuruda bulunuyorsanız, aşağıdakilerden birini yaparak dış başvuruyu değiştirebilirsiniz:

 • Dört yıl ve bir gün daha sonra tarih ayarlamak için 1,462 ekleyin. Örneğin:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Dört yıl ve bir gün önceki tarih ayarlamak için bunu gelen 1,462 çıkarın. Örneğin:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

İstediğiniz şekilde bir tarih biçimi

Sayıları tarih veya saat olarak görüntüleme

El ile çalışma sayfası hücrelerinde verileri girme

Sık kullanılan formüllere örnekler

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×