Tarih değerleri depolayan alan ekleme, oluşturma veya silme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Tarih ve saat değerleri depolamanız gerektiğinde, tabloya Tarih/Saat alanı eklersiniz. Tarih ve saat değerlerini, doğum günleri, sevkıyat ve fatura bilgileri, zaman çizelgeleri gibi kişisel veya işle ilgili çok çeşitli amaçlarla kullanabilirsiniz. Bu makalede, yeni ve varolan veritabanı tablolarına Tarih/Saat alanı eklemek veya silmek için Microsoft Office Access 2007 uygulamasının nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Not: Bu makalede, bir tarih/saat alanına veri girmek nasıl açıklayan değil. Tarih/saat alanları kullanma yolları hakkında daha fazla bilgi için bir tarih veya saat değeri girinmakalesine bakın.

Bu makalede

Tarih/saat alanları anlama

Veri Sayfası görünümünde tarih/saat alanı ekleme

Tasarım görünümünde tarih/saat alanı ekleme

Tarih/saat alanı silme

Tarih/saat alanı Özellik Başvurusu

Tarih/Saat alanlarını anlama

Office Access 2007 uygulamasını yeni kullanmaya başladıysanız, bir veritabanında yer alan verilerin bir veya daha fazla tabloda depolandığını unutmayın. Bilgileri veri sayfasında Microsoft Office Excel 2007 çalışma sayfasına benzeyen bir kılavuz  olan bir veri sayfasında ya da veri giriş formunda veya raporda görüntüleyebilirsiniz, ancak aslında veriler bir veya birkaç tabloda depolanır. Buna karşılık, her tablo bir takım alanlardan (sütunlardan) oluşmaktadır ve her alan belirli türde veri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Örneğin, tarih ve saatleri depolamanız gerektiğinde, alanı Tarih/Saat veri türüne ayarlarsınız ve bu alanın kabul edeceği tek değer türü bu olur.

Tarih/Saat alanı belirtimleri

Access veritabanı kullanırken, tarih ve saat değerlerini, Avrupa biçimi (28.11.2006 veya 28-11-2006), Güney Asya biçimi (28/11/2006) veya ABD biçimi (11/28/2006) gibi herhangi bir sayı biçiminde görebilirsiniz.

Access'in tarih ve saat verilerini nasıl biçimlendirdiğinden ve tarih ve saat verilerini nasıl girdiğinizden bağımsız olarak, Tarih/Saat alanları tarih ve saatleri çift duyarlıklı kayan noktalı sayılar  (seri tarihler de denilen bir sistem) olarak depolar. Aşağıdaki şekilde tipik bir seri tarih ve saat değeri görülmektedir.

çift duyarlıklı sayı

Değerin, ondalık basamak noktasının solunda kalan tamsayı kısmı tarihi gösterir. Ondalık basamak noktasının sağında kalan kesir kısmı ise saati gösterir.

Buradaki şekilde görülen sayı 24 Aralık 2003 tarihi, saat 21:00'i göstermektedir. Tarih bileşeni, "temel" alınan 30/12/1899 tarihinden itibaren geçen tam günlerin sayısıdır. Bu örneğe göre, 12/30/1899 tarihinden 24/12/2003 tarihine kadar 37.979 gün geçmiştir. Saat bileşeni ise, 24 saatlik bir günün parçasıdır. Buna göre, 0,875 değerinin 24 saatle çarpımı 21 saati veya saat 21:00'ı verir.

Tarih bileşenindeki negatif değerler, temel tarihten önceki tarihleri gösterir. Örneğin, tarih bileşeni olarak -1 değeri, temel tarihten bir gün öncesini veya 29/12/1899 tarihini gösterir.

Geçerli tarih değerleri -657.434 (1 Ocak 100 M.S.) ile 2.958.465 (31 Aralık 9999 M.S.) aralığındadır. Geçerli saat değerleriyse 0,0 ile 0,9999 ya da 23:59:59 aralığındadır.

Tarih ve saat değerlerinin sayı olarak depolanması, tarih ve saat verileri üzerinde pek çok hesaplama yapmanıza olanak sağlar. Örneğin, çalışılan saatlerin toplamını (zaman çizelgesi için) hesaplayabilir veya bir faturanın dönemini belirleyebilirsiniz.

Tarih/Saat alanları biçimleri

Tarih/Saat alanları için iki tür genel biçim kullanabilirsiniz: veri giriş biçimi ve görüntü biçimi. Veri giriş biçimini sizin sağlamanız gerektiğinde giriş maskesi (kullanıcıların verileri nasıl gireceğini belirleyen birtakım yazı ve yer tutucu karakterleri) kullanabilirsiniz. Kullanıcıların veri sayfası, form ve raporlarda neleri göreceğini denetlemek için görüntüleme biçimleri kullanırsınız. Access iki tür görüntü biçimi sağlar: bir listeden seçebileceğiniz önceden tanımlanmış birtakım biçimler ve özel biçim oluşturma yeteneği.

Önceden tanımlanmış ve özel biçimler kullanma hakkında daha fazla bilgi için veri tabloları, formlar ve raporlar biçimlendirmemakalesine bakın.

Giriş maskeleri hakkında daha fazla bilgi için alanı girmek veya belirli bir biçimde değerleri belirlemek için giriş maskesi oluşturmamakalesine bakın.

Tarih/Saat alanı oluşturma yöntemleri

Office Access 2007 yeni veya varolan tablolara Tarih/Saat alanı eklemek için birkaç yöntem sağlar:

 • Veri Sayfası görünümü    Veri Sayfası görünümünde yeni veya varolan bir tabloya yeni alan ekledikten sonra tarihi el ile girerek veya tarihi kopyalayıp yapıştırarak Tarih/Saat alanı ekleyebilirsiniz. Açılır listeden de bu veri türünü seçebilir ve kullanıcıların alana tarih girmesini zorunlu kılan Gereklidir özelliği ve kullanıcıların alana yineleme olmayan değer girmesini zorunlu kılan Benzersizdir özelliği gibi özellikleri ayarlayabilirsiniz.

 • Tasarım görünümü    Tarih/Saat alanı eklemek ve bu alanın, giriş maskeleri ve varsayılan değerleri de dahil Veri Sayfası görünümünde ayarlayamadığınız özelliklerini ayarlamak için Tasarım görünümünü kullanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Veri Sayfası görünümünde Tarih/Saat alanı ekleme

Bu bölümdeki adımlarda, Veri Sayfası görünümünde, var olan bir tabloya veya yeni bir tabloya nasıl Tarih/Saat alanı ekleneceği açıklanmaktadır. Access uygulamasını yeni kullanmaya başladıysanız, veri sayfası görünüş itibariyle Office Excel 2007 çalışma sayfasına benzeyen bir kılavuzdur.

Varolan tabloya Tarih/Saat alanı ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 4. Gerekirse, ilk boş alana yatay olarak ilerleyin. Varsayılan olarak, Access aşağıdaki gibi tüm yeni alanların başlık satırında Yeni Alan Ekleyin öğesini görüntüler:

  Veri sayfasında yeni alan

 5. Başlık satırını çift tıklatın ve yeni alan için bir ad yazın.

 6. Başlığın altında ilk boş satırı seçin ve bir tarih yazın.

  -veya-

  İlk satıra bir tarih yapıştırın.

  -veya-

  Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türleri ve Biçimlendirme grubunda, Veri Türü listesinden, Tarih/Saat'i seçin.

 7. Değişikliklerinizi kaydedin.

Yeni bir tabloya Tarih/Saat alanı ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Tablolar grubunda, Tablo'yu tıklatın.

  Access yeni tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar. Buradaki şekilde yeni bir tablo görülmektedir:

  Yeni veritabanında yeni, boş bir tablo

 4. düğme görüntüsü Kaydet' i tıklatın ve Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni tablo için bir ad girin.

 5. İlk tablo alanının başlık satırını (Yeni Alan Ekleyin olarak etiketlendirilmiştir) çift tıklatın ve ardından alan için bir ad yazın.

 6. Başlığın altında ilk boş satırı seçin ve bir tarih yazın. Tarih girdiğiniz zaman Access Tarih/Saat veri türünü otomatik olarak tanır.

  -veya-

  İlk satıra bir tarih yapıştırın.

  -veya-

  Veri Sayfası sekmesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda, Veri Türü listesinden, Tarih/Saat'i seçin.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde Tarih/Saat alanı ekleme

Yeni veya varolan bir tabloya tarih/saat alanı eklemek için Tasarım görünümünü kullanın ve sonra ayarlamak veya değiştirmek için ayarlayamaz veya veri sayfasında değiştirme olduğunu alanı özelliklerini görüntüleme. Örneğin, giriş maskesi veya geçerlilik kuralı belirtebilirsiniz. Giriş maskeleri ve diğer özellikler hakkında daha fazla bilgi için tarih/saat alanı özelliği başvurusubölümüne bakın.

Varolan tabloya Tarih/Saat alanı ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti bölmesinde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve ardından Tasarım görünümü Düğme görüntüsü tıklatın.

 4. Alan Adı sütununda ilk boş satırı seçin ve ardından alan için bir ad girin.

 5. Veri Türü sütununda bitişik hücreyi seçin sonra listeden Tarih/Saat öğesini seçin.

 6. Değişikliklerinizi kaydedin.

Yeni bir tabloya Tarih/Saat alanı ekleme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Tablolar grubunda, Tablo'yu tıklatın.

 4. düğme görüntüsü Kaydet' i tıklatın ve Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni tablo için bir ad girin.

 5. Yeni tablonun belge sekmesini sağ tıklatıp, ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 6. Alan Adı sütununda ilk boş satırı seçin ve ardından alan için bir ad girin.

 7. Veri Türü sütununda bitişik hücreyi seçin sonra listeden Tarih/Saat öğesini seçin.

 8. Değişikliklerinizi kaydedin. Alanın özelliklerini ayarlamak isterseniz, tabloyu Tasarım görünümünde açık tutarak sıradaki adımlara geçin.

Alan özelliklerini ayarlama veya değiştirme

 1. Tablo tasarımcısının alt bölümündeki Genel sekmesinde, Alan Özellikleri altında, değiştirmek istediğiniz özelliği bulun.

 2. Özellik adının yanındaki alanı seçin. Özelliğe bağlı olarak, aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

  • Veri girme (varsayılan metin veya giriş maskesi gibi).

  • İfade Oluşturucusu'nu veya Giriş Maskesi Sihirbazı'nı başlatın.

  • Özellik kutusunun yanındaki Oluşturucu düğmesi tıklatarak Akıllı etiketler iletişim kutusunu görüntüleyin.

  • Listeden bir seçenek belirleyin.

   Alan özelliklerinin her birinin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi için, özelliği seçin ve ardından F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Tarih/Saat alanı silme

Bir tablodan Tarih/Saat alanı silmek için Veri Sayfası veya Tasarım görünümünü kullanabilirsiniz. Ancak, veri içeren bir Tarih/Saat alanını sildiğinizde, bu verileri kalıcı olarak kaybedersiniz  silme işlemini geri alamazsınız. Bu nedenle, tablo alanlarını veya diğer veritabanı bileşenlerini silmeden önce veritabanınızı yedeklemeniz gerekir.

Veri Sayfası görünümünde Tarih/Saat alanı silme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu çift tıklatın.

  Access tabloyu Veri Sayfası görünümünde açar.

 4. Tarih/Saat alanını bulun ve başlık satırını (adı) sağ tıklatıp Sütun Sil seçeneğini tıklatın.

 5. Silmeyi onaylamak için Evet'i tıklatın.

Tasarım görünümünde Tarih/Saat alanı silme

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek ve Tasarım görünümü Düğme görüntüsü tıklatıp istediğiniz tabloyu sağ tıklatın.

  Access tabloyu Tasarım görünümünde açar.

 4. Tarih/Saat alanının yanındaki satır seçicini (boş kare) tıklatın ve ardından DELETE tuşuna basın.

  -veya-

  Satır seçiciyi sağ tıklatıp Satır Sil seçeneğini tıklatın.

 5. Silmeyi onaylamak için Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Tarih/Saat alanı özellik başvurusu

Bir tabloya Tarih/Saat alanı eklemek için Tasarım görünümünü kullandığınızda, alanın birtakım özelliklerini ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Buradaki tabloda, Tarih/Saat alanı özellikleri listelenmekte ve özelliklerin ayarlanmasının ve değiştirilmesinin etkisi de dahil olmak üzere bunların her birinin ne işe yaradığı açıklanmaktadır.

Özellik

Kullanımı

Biçim

Görüntüleme biçimi tanımlamak için özel biçimlendirme karakterlerini girersiniz. Burada tanımlanan biçimleri veri sayfaları, formlar ve raporlar içinde görünür. Özel biçimler hakkında daha fazla bilgi için veri tabloları, formlar ve raporlar biçimlendirmemakalesine bakın.

Giriş Maskesi

Giriş maskesi dizesi girin veya giriş maskesi Sihirbazı'nı başlatmak için Oluşturucu düğmesi ' ı tıklatın.

Oluşturma ve giriş maskeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için alan veya denetimde değer belirli bir biçimde girmek için giriş maskesi oluşturma ve verileri tablolar, formlar ve raporlar biçimlendirmemakalelerine bakın.

Resim Yazısı

Tarih/Saat alanınızın adını belirtir. Resim yazısı belirtmezseniz, Access varsayılan alan adını uygular.

Varsayılan Değer

Yeni kayıt oluşturduğunuzda alanda otomatik olarak görünen değeri belirtir. Örneğin, otomatik olarak günün tarihini görüntülemek için Date() gibi bir işlev kullanabilirsiniz.

Geçerlilik Kuralı

Bir form veya raporda bütün bir kayda, tek bir alana veya bir denetime girilen verilerle ilgili gereklilikleri belirtir. Kullanıcılar kuralı ihlal eden veri girdiğinde, sonuçta görüntülenecek hata iletisini belirtmek için Geçerlilik Metni özelliğini kullanabilirsiniz. İleti en fazla 2.048 karakter uzunluğunda olabilir.

Geçerlilik kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bir alandaki verileri doğrulamak için geçerlilik kuralı oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Geçerlilik Metni

Kullanıcılar bir geçerlilik kuralını ihlal ettiğinde görüntülenecek hata iletisinin metnini belirtir. Metin en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir.

Geçerlilik kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bir alandaki verileri doğrulamak için geçerlilik kuralı oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Gerekli

Bu özellik Evet olarak ayarlandığında, alana veya alanla bağlantılı tüm denetimlere bir değer girmeniz gerekir. Diğer yandan bu değer boş olamaz.

Dizin

Büyük miktarda veri üzerinde çalıştırılan sorguları, sıralama ve gruplama işlemlerini hızlandırmak için dizin kullanırsınız. Ayrıca, kullanıcıların yinelenen değerler girmesini önlemek için de dizin özelliğini kullanabilirsiniz. Seçenekler:

 • Hayır      Dizin kullanımını kapatır (varsayılan).

 • Evet (Yineleme var)     Alanının dizinini çıkarır ve yinelenen değerlere izin verir. Örneğin, yinelenen ad ve soyadları olabilir.

 • Evet (Yineleme Yok)    Alanı dizine alır ve yinelenen değerlere izin vermez.

IME Modu

Access'in Japonca veya Kore dilindeki sürümlerinde oluşturulan dosyalarla Access'in İngilizce sürümlerini kullanmayı sağlayan bir araç olan Giriş Yöntemi Düzenleyicisi'ni belirtir. Denetim Yok varsayılan değerdir. Bu özelliği kullanma konusunda daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

IME Tümce Modu

Bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi kullanarak girebileceğiniz veri türünü belirtir. Bu özelliği kullanma konusunda daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

Akıllı Etiketler

Alan ve alanla bağlantılı denetimler için bir veya daha fazla akıllı etiket belirtirsiniz. Akıllı etiketler, bir alandaki veri türlerini tanıyan ve bu türe göre eylem yapmanıza olanak sağlayan bileşenlerdir. Örneğin, bir Tarih/Saat alanı seçebilir ve sonra da kişisel takviminizi açmak üzere bir akıllı etiket kullanabilirsiniz.

Kullanılabilir Akıllı Etiketler listesini görmek için özellik kutusunun yanındaki Oluşturucu düğmesi ' ı tıklatın.

Metin Hizala

Bir Tarih/Saat alanındaki veriler için hizalamayı belirtir. Seçenekler şunlardır:

 • Genel     Metni sola, sayıları ve tarihleri sağa hizalar.

 • Sola     Tüm metin, tarih ve sayıları sola hizalar.

 • Sağa     Tüm metin, tarih ve sayıları sağa hizalar.

 • Ortala     Tüm metin, tarih ve sayıları ortalar.

 • Dağıt     Tüm metin, tarih ve sayıları alanın veya metin kutusunun her iki tarafına eşit uzaklıkta olacak şekilde ayarlar.

Tarih Seçiciyi Göster

Kullanıcılar Tarih/Saat alanlarını tıklattığında görünen açılır takvim denetimini görüntüler veya gizler. Varsayılan: Tarihler için. Denetimi gizlemek için Asla öğesini seçin.

Not: Tarih/Saat alanı için bir giriş maskesi kullanırsanız, özelliği ayarlama şeklinizden bağımsız olarak Tarih Seçici denetimi kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×