Tarayıcıda ve Word'de belge kullanma arasındaki farklar

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Word Web App web tarayıcısında belgenize temel düzenleme ve biçimlendirme değişiklikleri yapmanıza olanak tanır. Daha gelişmiş özellikleri için Word Web App' nin Word'de Aç komutunu kullanın. Word'de bir belgeyi kaydettiğinizde, web uygulamasında açtığınız yerde Web sitesinde kaydedilir.

Word Web App ' te açtığınız belgeyle aynıdır Word masaüstü uygulamasında açtığınız belgeyle aynıdır, ancak iki ortamda bazı özellikler farklı çalışabilir.

Bu makalede

Word Web App'te desteklenen dosya biçimleri

Görüntüleme ve yazdırma için desteklenen özellikler

Tarayıcı ile masaüstü arasında farklılık gösteren Özellikler

Açma ve kaydetme

Düzenleme ve biçimlendirme

Gözden geçirme

Nesneleri

Word Web App ' te desteklenen dosya biçimleri

Word Web App şu biçimlerdeki belgeleri açar:

 • Word Belgesi (.docx)

 • Word Şablonu (.dotx)

 • Word Makro Etkinleştirilmiş Belgesi (.docm) veya Word Makro Etkinleştirilmiş Şablonu (.dotm)
  Belge açılabilir ancak makrolar çalışmaz.

 • Word 97-2003 belgesi (.doc) veya Word 97-2003 şablonu (.dot)
  Word Web Appşu biçimlerdeki belgeleri görüntüler, ancak belgeyi tarayıcıda düzenlemek için Word Web Appbelge içinde yeni bir kopyasını kaydeder. docx veya .dotx biçimi. Word Web Appbelgeleri .doc veya .dot biçimlerinde kaydedemezsiniz.

 • OpenDocument Metni (.odp)
  Bu biçim, SharePoint kitaplığında depolanan belgelerde desteklenir.

Word Web App diğer dosya biçimlerinde belgeleri açamaz. Örneğin, bu biçimleri desteklenmez: açık belge biçimi (ODF), zengin metin biçimi (RTF), Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML), çok amaçlı Internet Posta Uzantıları HTML (MHTML) ve taşınabilir belge biçimi (PDF).

Sayfanın Başı

Görüntüleme ve yazdırma için desteklenen özellikler

Bu Word Masaüstü App'te Word Web App yazdırma düzeni görünümünde gibi görüntüleme veya yazdırma Word Web App, belgenin bir belgede görünür olduğunda aynı bir PDF Okuyucusu (desteklenen PDF listesini görmek için belgeleri yazdırmak için kullanır okuyucuların). (Örneğin sayfa kenar boşluklarını ayarlama) yazdırmak için Word özellikleri istiyorsanız, Word'de Aç' ı tıklatın ve Word masaüstü uygulamasında yazdırın.

Bir belgeyi görüntülerken Word masaüstü uygulamasında yaptığınızdan bazı özellikler farklı tarayıcıda çalışır. Word Web Appiçinde kullanılamaz özelliklerini kullanmak için Word'de Aç' ı tıklatın.

Bu Özellik

Word Web App ' da böyle çalışır

Yazdırma Düzeni görünümü

Yazdırma düzeni görünümünde göründüğü gibi okuma görünümünde bir belge Word Web App görüntüler. Word masaüstü uygulamasında (anahat, Taslak, Web düzeni ve tam ekran okuma) kullanılabilir diğer görünümler Word Web Appiçinde kullanılamaz. Benzer şekilde, Gezinti Bölmesi, yan yana görüntüleme ve bölünmüş windows Word Web Appiçinde kullanılamaz.

Cetveller ve kılavuz çizgiler

Word Web App cetvel ve kılavuz çizgilerini görüntülemez.

Sayfanın Başı

Tarayıcı ile masaüstü arasında farklılık gösteren özellikler

Word Web Appbelgede düzenlediğinizde, böylece düzenleyebileceğiniz düzenleme görünümünde ve metni Biçimlendir belgeyi sunulur. Düzenleme görünümünde sayfa, kenar boşlukları veya sayfa sonları, kapak sayfaları veya üstbilgi ve altbilgi gibi biçimlendirme göstermez. Ayrıca, birçok türde nesneler yer tutucu olarak görüntülenir.

Aşağıdaki tablolarda nasıl Word Web App belgelerinize uygulanabilecek özellikleri destekler açıklanmaktadır. Word Web Appiçinde kullanılabilir ötesinde özelliklerini kullanmak için Word'de Aç' ı tıklatın.

Açma ve kaydetme

Bu Özellik

Word Web App ' da böyle çalışır

Dosya koruması: IRM veya parola

Word Web App Bilgi Hakları Yönetimi ile korunan veya parola ile şifrelenen belgeleri açamaz. Bu belgeler Word masaüstü uygulamasında açın.

Değiştirme izni

Okuma Görünümü'nde Word Web App değiştirmek için parola gerektiren bir belge açılır, ancak belgeyi tarayıcıda düzenlenemez. Düzenleme kısıtlamaları kaldırmak için Word ile Aç ' ı tıklatın.

Kaydetme

Belgeyi el ile Word Web Appkaydedersiniz; hiçbir otomatik kaydetme özelliği yoktur.

Sürümleri yönetme

Sürümler Word Web App yerine sunucuda yönetilir. SharePoint kitaplığında, Sürüm Geçmişi özelliğinin kitaplık için yapılandırılıp yapılandırılmadığına bakın.

Düzenleme ve biçimlendirme

Bu özellik

Word Web App ' da böyle çalışır

Kopyalama ve Yapıştırma

Kopyalama ve yapıştırma. Metin içinde Word Web Appnerede yapıştırılan çevreleyen metin eşleşecek şekilde biçimlendirilir.

Yazı tipi biçimlendirme

Kalın, italik, altı çizili, üstü çizili biçimlendirme, alt simge, üst simge, yazı tipi, boyutu, renk ve vurgulama uygulayın. Ayrıca yazı tipi biçimlendirmeyi temizleyebilirsiniz.

Paragraf biçimlendirme

Sola, sağa veya ortaya hizalar paragrafları hizalama; metni sağdan sola veya soldan sağa ilerletebilir; girintisini artırmadığınız veya; paragrafları madde işaretli veya numaralandırılmış liste biçimlendirin. Biçimlendirmeyi de temizleyebilirsiniz. Word Web App' da satır aralığını ayarlayamazsınız.

Numaralandırma ve madde işaretleri

Birkaç yerleşik numaralandırma veya madde işareti stillerinden birini uygulayın.

Stiller

Yerleşik stilleri galerisini birini uygulayın. Biçimlendirmeyi de temizleyebilirsiniz. Yeni stiller oluşturamaz veya Word Web Appstilleri değiştirin.

Bul

Bul, yalnızca okuma görünümünde kullanılabilir. Bul ve Değiştir Word Web Appiçinde kullanılamaz.

Yakınlaştırma

Yakınlaştırma, yalnızca Okuma görünümünde kullanılabilir. Düzenleme görünümünde yakınlaştırma veya uzaklaştırma için tarayıcınızın görünüm ayarlarını kullanın.

Sayfa kenar boşlukları ve yönü

Sayfa düzeni korunur ancak Word Web Appiçinde düzenlenemez.

Satır ve sayfa sonları

Satırlar ve sayfalar arasındaki aralar Okuma görünümünde görüntülenir. Düzenleme görünümünde satır sonları yer tutucu olarak temsil edilir ve sayfa sonları belirtilmez.

Sütunlar

Sayfa düzeni korunur ancak Word Web Appiçinde düzenlenemez.

Tema, sayfa rengi, filigranlar

Tema ve sayfa arka planı belgede korunur ancak Word Web Appiçinde düzenlenemez.

Birlikte yazma

Bir SharePoint'te depolanan belgeler için kitaplık birlikte yazarların Word 2010 ve/veya Word için Mac 2011 kullanabilir, ancak Word Web Appkullanabilirsiniz.

İnceleme

Bu Özellik

Word Web App ' da böyle çalışır

Yazım denetleme araçları

Yazım denetimi ve yerleşik sözlüğü kullanarak yazım denetimi dilini ayarlama. Word Web Appbir özel sözlük kullanmayan ve dilbilgisi denetimini, çeviri ve eşanlamlılar dahil değildir.

Açıklamalar

Açıklamalar Okuma görünümünde gösterilir. Açıklama eklemek veya açıklamalar içeren bir belgeyi düzenlemek için Word ile Aç’ı tıklatın.

İzlenen değişiklikler

Okuma görünümünde izlenen değişiklikler görüntülenir. Yaptığınız değişiklikleri izleme veya izlenen değişiklikleri içeren bir belgeyi düzenlemek için Word'de Aç' ı tıklatın. Belgeyi Word'de son kaydedildiğinde Değişiklikleri İzle özelliği etkinken durumunda da geçerlidir. Word Web Appiçinde sürümleri karşılaştırma özelliği kullanılamaz.

Nesneler

Bu Özellik

Word Web App ' da böyle çalışır

Köprüler

Ekleme, düzenleme ve köprüler izleyin. Yer işareti ve çapraz başvuru bağlantıları çalışma ve bunların görüntü metni, ancak Word Web Appiçinde kendi hedef değil düzenleyebilirsiniz.

Tablolar

Tablolar ekleyin. Tablo, sütun, satır veya hücreye seçin; Tablo, sütun veya satıra göre silin; Satırları ve sütunları ekleyebilirsiniz; Hücre metni sola, sağa veya ortalanmış hizalar. Tablo stilleri, hücre boyutu, metin yönü ve sıralama düzenini--gibi daha karmaşık tablo özellikleri--belgede korunur, ancak Word Web Appiçinde yapılandırılamaz.

Resimler

Resim veya küçük resim, bilgisayarınızda veya bing'deki depolanan ekleyin. Resimleri yeniden boyutlandırın ve bunlara alternatif metin ekleme. Resmi taşımak için Kes ve yapıştırın. Resimleri kırpma ve efektleri uygulama gibi çalışmak için daha gelişmiş özellikleri Word Web Appiçinde kullanılamaz. Word Web Appresimleri olarak doğrudan Word Web App, ancak bir belge görüntülenen ekran görüntüleri içinde ekran görüntüleri oluşturamazsınız.

Bing’deki resimleri veya küçük resimleri kullanırken, telif haklarına saygı göstermek sizin sorumluluğunuzdadır ve Bing’deki lisans filtresi hangi resimlerin kullanılacağını seçmenize yardımcı olabilir.

Şekiller, grafikler, metin kutuları, SmartArt, WordArt

Bunlar belgede okuma görünümünde beklenen şekilde görüntüler. Düzenleme görünümünde silin ancak düzenleyemez yer tutucu olarak görünürler. Bunlar taşınamaz veya Word Web Appyeniden boyutlandırılır.

Denklemler, semboller, mürekkep

Bunlar belgede okuma görünümünde beklenen şekilde görüntüler. Düzenleme görünümünde silin ancak düzenleyemez yer tutucu olarak görünürler. Bunlar taşınamaz veya Word Web Appyeniden boyutlandırılır.

Alanlar, içerik denetimleri, kapak sayfası

Bunlar belgede, Okuma görünümünde görüntülenmesi beklendiği gibi görüntülenir. Düzenleme görünümünde ise, silebileceğiniz ancak düzenleme yapamayacağız ve güncelleyemeyeceğiniz yer tutucular olarak görünürler. Kapak sayfası içerik denetimi için yer tutucu olarak görünür.

Üstbilgiler ve altbilgiler

Bunlar belgede, Okuma görünümünde görüntülenmesi beklendiği gibi görüntülenir. Sayfa numaraları da dahil üstbilgiler ve altbilgiler Düzenleme görünümünde gizlidir.

Dipnotlar, sonnotlar, kaynakça, içindekiler, dizin

Bunlar belgede, Okuma görünümünde görüntülenmesi beklendiği gibi görüntülenir. Düzenleme görünümünde ise, silebileceğiniz ancak düzenleme yapamayacağız ve güncelleyemeyeceğiniz yer tutucular olarak görünürler.

Makrolar

Makrolar içeren belgeleri görüntüleyebilir, yazdırabilir ve paylaşabilirsiniz ancak makroları çalıştırmak için Word Uygulamasında Aç'ı tıklatın.

ActiveX denetimleri, ekli OLE nesneleri, imza satırı

Bunlar belgede okuma görünümünde beklenen şekilde görüntüler. Düzenleme görünümünde silin ancak düzenleyemez yer tutucu olarak görünürler. Bunlar taşınamaz veya Word Web Appyeniden boyutlandırılır.

Bağlantılı resimler, ekli dosyalar

Bunlar belgede korunur ancak Word Web Appyer tutucu olarak görüntülenir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×