Tarayıcıda ve Excel'de görüntülenen bir çalışma kitabındaki köprüler arasındaki farklar

Tarayıcıda ve Excel'de görüntülenen bir çalışma kitabındaki köprüler arasındaki farklar

Web için Excel kullanma

Web tarayıcısında, Excel masaüstü uygulamasına pek çok şey görünüyor. Ancak, dikkat etmeniz için bazı farklılıklar vardır. Örneğin, tüm dosya biçimleri desteklenmez ve bazı özellikler masaüstü uygulamasından farklı çalışabilir. Bu makalede bu farklılıklar açıklanır.

Not: SharePoint Server 2010Excel Web App veya Excel Services 'ı kullanıyorsanız, tarayıcıda ve Excel 'de çalışma kitabı kullanma arasındaki farklarınbu sürümüne göz atın.

Web için Excel desteklenen dosya biçimleri

 • Excel çalışma kitabı dosyaları (. xlsx)

 • Excel 97-2003 çalışma kitabı dosyaları (. xls).
  Not: Bu dosya biçimini açtığınızda Web için Excel daha yeni bir. xlsx dosyasına dönüştürülür. Önceki sürümleri> Dosya > bilgileri 'ne giderek orijinali her zaman indirebilirsiniz.

 • Excel ikili çalışma kitabı dosyası (. xlsb)

 • OpenDocument elektronik tablo dosyası (. ods)

 • Excel makro içerebilen çalışma kitabı (. xlsm)
  Bu biçimdeki bir çalışma kitabı açılabilir ancak bir tarayıcı penceresinde makrolar çalışmaz.

Başka biçimlerdeki (. CSV biçimi gibi) çalışma kitapları, genellikle Web için Excel desteklenmez.

Excel dosya biçimleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: çalışma kitabını başka bir dosya biçiminde kaydetme.

Not: SharePoint Online ve Power BI hizmetinde görüntüleyebileceğiniz dosyaların boyutu için sınırlamalar vardır. SharePoint Online 'daki çalışma kitapları için dosya boyutu sınırlarıhakkında daha fazla bilgi edinin.

Web için Excel 'da görüntüleme için desteklenen özellikler

Bir çalışma kitabını tarayıcı penceresinde görüntülediğinizde veya yazdırdığınızda, aşağıdaki tabloda özetlenmiş olarak bazı özellikler farklı çalışabilir.

Bu özellik

Tarayıcı penceresinde şöyle çalışır

Hesapları

Aralıklar veya çalışma sayfaları için otomatik, el ile ve yinelemeli hesaplama ayarları dahil olmak üzere, hesaplamalar ve hesaplama ayarları, tarayıcı penceresinde Excel 'de göründükleri gibi çalışır.

Hücreler

Hücre değerleri, birleştirilmiş hücreler ve hücre içeriği genel görünümü gibi hücrelere, Excel 'de nasıl görüntülendikleri gibi bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

PivotChart ve tablolar, PivotChart raporları ve PivotTable raporları dahil

Genel olarak, grafikler, tablolar, PivotChart raporları ve PivotTable raporları, Excel 'de görüntülendikleri gibi bir tarayıcı penceresinde görüntülenir. Özel durumlar

 • Grafik grubunun parçası olan grafikler

 • Dış referansları kullanan grafikler

 • Tarayıcı penceresinde görüntülenen çalışma kitapları için desteklenmeyen belirli veri kaynağı türlerini kullanan grafikler

Excel Hizmetleri 'ni veya şirket içi (bulutta değil) Excel Web App kullanıyorsanız, tarayıcı penceresinde belirli içeriği görüntüleme özelliği, Excel hizmetlerinin veya Excel Web App çalışma kitabının görüntülenmesi için kullanılıp kullanılmayacağını gösterir. Daha fazla bilgi için SharePoint 'Teki Excel Hizmetleri 'ni Excel Web App ile karşılaştırma konusuna bakın.

Veri bağlantıları

Ortamınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, tarayıcı penceresinde görüntülenen bazı veri bağlantısı türleri, verileri yenilemenizi sağlayan bir tarayıcı penceresinde desteklenir. Daha fazla bilgi için, tarayıcı penceresinde bir çalışma kitabındaki verileri yenilemekonusuna bakın.

Tarihler

Tarihler, Excel 'de görüntülendikleri gibi bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Dış başvurular

Dış başvuru için bilinen son değer tarayıcı penceresinde görüntülenir. Dış başvurular Excel kullanılarak güncelleştirilmelidir.

PivotChart raporu veya PivotTable raporu için alanlar listesi

Genel olarak, bir PivotChart raporunun veya PivotTable raporunun alanlar listesi, Excel 'de nasıl çalıştığına benzer bir tarayıcı penceresinde çalışır. Bu, kişilerin bilgileri keşfetmek ve PivotChart raporunda veya PivotTable raporunda görüntülenen verileri değiştirmek için alanlar listesini kullanabileceği anlamına gelir.

Filtreler, dilimleyiciler ve zaman çizelgesi denetimleri

Filtreler ve Dilimleyiciler genellikle tarayıcı penceresinde Excel 'de çalışmaya benzer şekilde çalışır. Genel olarak, zaman çizelgesi denetimleri tarayıcı penceresinde Excel 'de çalışmaya benzer şekilde çalışır.

Excel Hizmetleri 'ni veya şirket içi (bulutta değil) Excel Web App kullanıyorsanız, tarayıcı penceresinde belirli içeriği görüntüleme özelliği, Excel hizmetlerinin veya Excel Web App çalışma kitabının görüntülenmesi için kullanılıp kullanılmayacağını gösterir. Daha fazla bilgi için SharePoint 'Teki Excel Hizmetleri 'niExcel Web App ile karşılaştırma konusuna bakın.

Biçimlendirme

Hücre ve hücre aralığı biçimlendirmesi ve sayı biçimleri, tarayıcı penceresinde Excel 'de görüntülenmekle benzer şekilde görüntülenir.

İşlevler

Excel işlevlerinin çoğu Excel 'de olduğu gibi bir tarayıcı penceresinde çalışır. Özel durumlar, bu makalenin çalışma kitabı işlevleri bölümünde listelenir.

Çizgi kenarlıkları

Tüm çizgi kenarlıkları, Excel 'de görüntülendiği şekilde, bir tarayıcı penceresinde görüntülenir. Çizgi renkleri, sürekli ve çift çizgili stiller, düz ve kesikli çizgiler ve ince, orta ve kalın çizgi kalınlıkları kullanan çizgiler desteklenir.

Adlandırılmış öğeler

Aralıklar, tablolar, grafikler, PivotChart raporları, PivotTable raporları, dilimleyiciler ve zaman çizelgesi denetimleri gibi adlandırılmış öğeler genellikle Excel 'de görüntülendikleri gibi bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Excel Hizmetleri 'ni veya şirket içi (bulutta değil) Excel Web App kullanıyorsanız, tarayıcı penceresinde belirli içeriği görüntüleme özelliği, Excel hizmetlerinin veya Excel Web App çalışma kitabının görüntülenmesi için kullanılıp kullanılmayacağını gösterir. Daha fazla bilgi için SharePoint 'Teki Excel Hizmetleri 'niExcel Web App ile karşılaştırma konusuna bakın.

Excel Web Access'te mini grafik

Mini grafikler, Excel 'de görüntülendikleri gibi bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Tablolar

Veriler, sütun başlıkları ve toplam satırları dahil Excel tabloları, Excel 'de görüntülendikleri gibi bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Tarayıcı ile masaüstü arasında farklılık gösteren Özellikler

Bazı özellikler, tarayıcı penceresinde Excel 'de olduğundan farklı çalışır. Ayrıca, bazı çalışma kitabı özellikleri bir çalışma kitabının tarayıcı penceresinde görüntülenmesini önleyebilir.

İpucu: Çalışma kitabını desteklenmeyen özellikler içerdiği için tarayıcı penceresinde görüntüleyemıyorsanız, çalışma kitabını masaüstünde Excel 'de açmayı deneyin.

Bu özellik

Tarayıcı penceresinde şöyle çalışır

Kontroller

ActiveX denetimleri ve form araç çubuğu denetimleri gibi denetimler, bir çalışma kitabının tarayıcı penceresinde görüntülenmesini engelliyor.

Veri bağlantıları

Ortamınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, bazı veri bağlantıları çalışma kitabının tarayıcı penceresinde görüntülenmesini önleyebilir. Daha fazla bilgi için, tarayıcı penceresinde bir çalışma kitabındaki verileri yenilemekonusuna bakın.

Veri doğrulama

Veri doğrulama kullanan çalışma kitapları tarayıcı penceresinde düzenlenebilir, ancak tarayıcıda veri doğrulama ayarlanamaz.

Dijital imzalar

Görünür veya görünmez dijital imzaları kullanan çalışma kitapları tarayıcı penceresinde görüntülenemez.

Yazı Tipleri

Yazı tipleri genellikle Excel 'de görüntülendikleri şekilde tarayıcıda aynı stil ve boyut kullanılarak görüntülenir. Çalışma kitabında cihazınızda kullanılamayan belirli bir yazı tipi kullanılıyorsa, bir çalışma kitabı tarayıcı penceresinde görüntülendiğinde başka bir yazı tipi kullanılabilir.

İşlevler

Bazı tür işlevler, tarayıcı penceresinde Excel 'de olduğundan farklı şekilde davranabilir. Daha fazla bilgi için bu makalenin ilerisindeki Işlevler bölümüne bakın.

Eski makro dilleri

Microsoft Excel 4,0 makro Işlevleri ve Microsoft 5,0 iletişim sayfaları gibi eski makro özelliklerini içeren çalışma kitapları tarayıcı penceresinde görüntülenemez.

Kaydetme

Tarayıcı penceresinde siz veya bir çalışma kitabını düzenlerken, değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

Güvenlik ve gizlilik

Çalışma kitabı düzeyinde, bilgi hakları yönetimi (ıRM) ayarlarının uygulandığı çalışma kitapları tarayıcı penceresinde görüntülenemez.

Kuruluşunuz, çalışma kitaplarını görüntülemek için Excel Web App (Şirket içinde) veya Web için Excel (bulutta), ıRM korumalı belge kitaplıklarında kaydedilen çalışma kitapları desteklenir ve bir tarayıcı penceresinde görüntülenebilir.

Outlook Web App 'te ıRM korumalı ek olarak gönderilen çalışma kitapları da desteklenir ve bir tarayıcı penceresinde görüntülenebilir.

Ancak kuruluşunuz, SharePoint Server 'da (Şirket içi) Excel Services kullanıyorsa, ıRM korumalı kitaplıklardaki çalışma kitapları desteklenmez ve Excel 'de açılmalıdır.

IRM tarayıcıda uygulanamıyor.

Geri alma ve yineleme

Bir çalışma kitabı aynı anda birden fazla kişi tarafından düzenlendiğinde, başka bir Kullanıcı değişiklik yaptığında geri al ve Yinele komutları bir tarayıcı penceresinde kullanılamaz.

Çalışma sayfası koruması veya çalışma kitabı koruması

Korumalı (parola korumasıyla şifrelenen) çalışma kitapları tarayıcı penceresinde görüntülenemez.

Korumalı çalışma sayfaları (tüm çalışma kitapları değil) Web için Excel tarayıcı penceresinde görüntülenebilir.

Excel Services veya Excel Web App 'i kullandığınız bir şirket içi ortamda, korumalı çalışma sayfaları tarayıcı penceresinde görüntülenemez.

Korumayı kaldırmak için, çalışma kitabını masaüstünde Excel 'de açın.

XML

XML eşlemeleri, XML Embedded akıllı etiketleri ve XML genişletme paketleri, bir çalışma kitabının tarayıcı penceresinde görüntülenmesini engelliyor.

Excel 'de ve Web için Excel işlevleri

Bazı çalışma kitabı işlevleri tarayıcı penceresinde Excel 'de olduğundan farklı davranır. Aşağıdaki tabloda, Excel 'de ve bir çalışma kitabında tarayıcı penceresinde görüntülenen bazı işlevlerin nasıl çalıştığı özetlenmiştir.

Bu işlev

Excel 'de şöyle çalışır

Web için Excel 'da olduğu gibi çalışır

CHAR

Sayıyla belirtilen bir karakteri verir. Yazdırılmayan karakterler için bir blok karakteri döndürür.

Sayıyla belirtilen bir karakteri verir. Yazdırılmayan karakterler için boş değerler döndürür.

R

Tıklabileceğiniz ve takip ettiğiniz bir etkin bağlantı döndürür

Çalışma kitabı etkileşimli ve çalışma kitabı için belirtilen çalışma kitabı gezinti ayarlarına bağlı olarak, köprü işlevi etkin bir bağlantı veya etkin olmayan bir bağlantı metin dizesi döndürebilir.

BILGI

Bilgisayardaki geçerli dizin veya klasörün yolunu döndürür.

#VALUE döndürür! hatası oluşur.

ŞIMDI

Bilgisayarınızdaki tarih ve saati verir

Sunucudaki tarih ve saati verir

S_SAYı_ÜRET, RASGELEARADA

Her kullanıldığında rastgele bir sayı verir

Her kullanıldığında rastgele bir sayı verir

RTD (gerçek zamanlı veriler)

COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri verir.

Bir RTD işlevi tarafından verilen değerler bir çalışma kitabında depolanıyorsa, bu değerler görüntülenir. Çalışma kitabında hiçbir değer depolanmıyorsa, bir #N/A hatası döndürülür.

HEMEN

Bilgisayarınızdaki tarihi verir

Sunucudaki tarihi verir

Web için Excel, Excel Web App (Şirket içi) ve Excel Services (Şirket içinde) hakkında

Bir çalışma kitabını tarayıcı penceresinde görüntülemek için farklı uygulamalar kullanılabilir. Ortamınızın yapılandırılma şekline bağlı olarak, bir çalışma kitabını tarayıcı penceresinde görüntülemek için Web için Excel ( Web için Office parçası), Excel Web App (Şirket içi Office Web Apps bölümü) veya SharePoint Server 'daki Excel Services 'i (Şirket içinde) kullanabilirsiniz.

BT Yöneticisi bu kararı verir ve bir çalışma kitabını tarayıcı penceresinde görüntülerken hangi yeteneklerin desteklendiğini etkiler. Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×