Tarayıcıda ve Excel'de görüntülenen bir çalışma kitabındaki köprüler arasındaki farklar

Tarayıcıda ve Excel'de görüntülenen bir çalışma kitabındaki köprüler arasındaki farklar

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Web tarayıcısında Excel Online kullanarak Excel masaüstü uygulaması gibi çok arar. Bununla birlikte, dikkat edilmesi gereken bazı farklılıklar da vardır. Örneğin, tüm dosya biçimleri desteklenir ve bazı özellikler masaüstü uygulaması'den farklı çalışır. Bu makalede, bu farklılıklar açıklanır.

Not: SharePoint Server 2010içinde Excel Web App veya Excel Services kullanıyorsanız, çalışma kitabını tarayıcıda ve Excel'de kullanma arasındaki farklarmakalesinin bu sürümüne bakın.

Excel Web App'te desteklenen dosya biçimleri

 • Excel çalışma kitabı dosyalarının (.xlsx)

 • Çalışma kitabını Excel 97-2003 dosyaları (.xls).
  Not: bu dosya biçimi açtığınızda, Excel Online grafiği için daha yeni bir .xlsx dosya dönüştürür. Özgün Dosya giderek her zaman indirebilir > bilgi > önceki sürümler.

 • Excel İkili çalışma kitabı dosyası (.xlsb)

 • OpenDocument Elektronik Tablo dosyası (.ods)

 • Excel makro etki çalışma kitabı (.xlsm)
  Bu biçimdeki bir çalışma kitabı tarayıcı penceresinde açılabilir, ancak makrolar çalışmaz.

.Csv biçimi gibi diğer biçimlerdeki çalışma kitapları genellikle Excel Web App'te desteklenmez.

Excel dosya biçimleri hakkında daha fazla bilgi için çalışma kitabını başka bir dosya biçiminde kaydetmekonusuna bakın.

Not: SharePoint Online ve Power BI hizmeti görüntüleme dosyalarının boyutunu sınırlama vardır. SharePoint Online'da çalışma kitapları için dosya boyutu sınırlarıhakkında daha fazla bilgi edinin.

Excel Online'da görüntüleme için desteklenen özellikler

Bir çalışma kitabını tarayıcı penceresinde görüntülerken veya yazdırırken, bazı özellikler aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi farklı şekilde çalışabilir.

Bu özellik

Bir tarayıcı penceresinde şu şekilde çalışır

Hesaplamalar

Aralıklar ve çalışma kitapları için otomatik, el ile ve yinelenen hesaplama ayarları dahil olmak üzere hesaplamalar ve hesaplama ayarları tarayıcı penceresinde, Excel'dekine benzer şekilde çalışır.

Hücreler

Hücre değerleri dahil olmak üzere hücreler, birleştirilen hücreler ve hücre içeriği genel görünümü, tarayıcı penceresinde, Excel'dekine benzer şekilde görüntülenir.

PivotChart raporları ve PivotTable raporları dahil olmak üzere grafikler ve tablolar

Genel olarak, grafikleri, tabloları, PivotChart raporları ve PivotTable raporları, Excel'de dekine için benzer bir tarayıcı penceresinde görüntülenir. İstisnalarını ekleme

 • Bir grubun grafiğin parçası olan grafikler

 • Dış başvurular kullanan grafikler

 • Bir tarayıcı penceresinde görüntülenen çalışma kitapları için desteklenmeyen belirli türde veri kaynakları kullanan grafikler

Şirket içi (bulutta değil) Excel Services mı Excel Web App kullanıyorsanız, bir tarayıcı penceresinde belirli içeriğini görüntüleme özelliği olup olmadığı Excel Hizmetleri veya Excel Web App çalışma kitabını görüntülemek için kullanıldığına göre değişir. Karşılaştırma SharePoint'teki Excel Hizmetleri'ni Excel Web App daha fazla bilgi için bkz.

Veri bağlantıları

Ortamınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, bazı veri bağlantıları tür veri yenileme olanak tanıyan bir tarayıcı penceresinde görüntülenen çalışma kitapları için desteklenir. Daha fazla bilgi için tarayıcı penceresinde bir çalışma kitabındaki verileri yenilemekbakın.

Tarihler

Tarihler tarayıcı penceresinde, Excel'dekine benzer şekilde görüntülenir.

Dış başvurular

Bir dış başvuru için bilinen son değer tarayıcı penceresinde görüntülenir. Dış başvuruların Excel kullanılarak güncelleştirilmesi gerekir.

PivotChart raporu veya PivotTable raporu için alan listesi

Genel olarak, bir PivotChart raporunun veya PivotTable raporunun Alan Listesi tarayıcı penceresinde, Excel'dekine benzer şekilde çalışır. Buna göre, kullanıcılar Alan Listesini kullanarak bilgileri araştırabilir ve bir PivotChart raporunda veya PivotTable raporunda görüntülenen verileri değiştirebilirler.

Filtreler, dilimleyiciler ve zaman çizelgesi denetimleri

Filtreler ve dilimleyiciler genellikle bir tarayıcı penceresinde Excel'de nasıl çalıştıkları için benzer şekilde çalışır. Genel olarak, zaman çizelgesi denetimleri Excel'de nasıl çalıştıkları için benzer bir tarayıcı penceresinde çalışır.

Şirket içi (bulutta değil) Excel Services mı Excel Web App kullanıyorsanız, bir tarayıcı penceresinde belirli içeriğini görüntüleme özelliği olup olmadığı Excel Hizmetleri veya Excel Web App çalışma kitabını görüntülemek için kullanıldığına göre değişir. Karşılaştırma SharePoint'teki Excel Hizmetleri'niExcel Web App daha fazla bilgi için bkz.

Biçimlendirme

Hücre ve hücre aralığı biçim özellikleri ve sayı biçimleri tarayıcı penceresinde, Excel'dekine benzer şekilde görüntülenir.

İşlevler

Excel'de olduğu gibi bir tarayıcı penceresinde Excel işlevlerin çoğu çalışır. Özel durumlar dışında bu makalenin çalışma kitabı işlevleri bölümünde listelenir.

Çizgi kenarlıklar

Çizgi kenarlıklarının hepsi olmasa da çoğu tarayıcı penceresinde, Excel'dekine benzer şekilde görüntülenir. Çizgi renkleri, sürekli ve çift çizgi stilleri, dolu ve kesik çizgiler ve ince, orta ve kalın çizgi kalınlıkları desteklenir.

Adlandırılmış öğeler

Adlandırılmış aralıkları gibi öğeler tablolar, grafikler, PivotChart raporları, PivotTable raporları, dilimleyiciler ve zaman çizelgesi denetimleri genellikle, Excel'de dekine için benzer bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Şirket içi (bulutta değil) Excel Services mı Excel Web App kullanıyorsanız, bir tarayıcı penceresinde belirli içeriğini görüntüleme özelliği olup olmadığı Excel Hizmetleri veya Excel Web App çalışma kitabını görüntülemek için kullanıldığına göre değişir. Karşılaştırma SharePoint'teki Excel Hizmetleri'niExcel Web App daha fazla bilgi için bkz.

Mini grafikler

Mini Grafikler bir tarayıcı penceresinde, Excel'dekine benzer şekilde görüntülenir.

Tablolar

Veri, sütun başlığı ve toplam satırı içeren Excel tabloları tarayıcı penceresinde, Excel'dekine benzer şekilde görüntülenir.

Tarayıcı ile masaüstü arasında farklılık gösterebilen özellikleri

Bazı özellikleri bir tarayıcı penceresinde, Excel'dekinden farklı şekilde çalışır. Ayrıca, bazı çalışma kitabı özellikleri de bir çalışma kitabının tarayıcı penceresinde görüntülenmesini engelleyebilir.

İpucu: Desteklenmeyen özellikler içerdiği için çalışma kitabını bir tarayıcı penceresinde görüntüleyemiyorsanız, çalışma kitabını Excel'de masaüstünde açmayı deneyin.

Bu özellik

Bir tarayıcı penceresinde şu şekilde çalışır

Denetimler

ActiveX denetimleri ve form araç çubuğu denetimleri gibi denetimler bir çalışma kitabının tarayıcı penceresinde görüntülenmesini engeller.

Veri bağlantıları

Ortamınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, bazı veri bağlantıları tür bir tarayıcı penceresinde görüntülenen çalışma kitabını engelleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için tarayıcı penceresinde bir çalışma kitabındaki verileri yenilemekbakın.

Veri doğrulama

Veri doğrulama kullanan çalışma kitapları tarayıcı penceresinde düzeltilebilir, ancak tarayıcıda veri doğrulama ayarlanamaz.

Dijital imzalar

Görünür veya görünmez dijital imzalar kullanan çalışma kitapları, bir tarayıcı penceresinde görüntülenemez.

Yazı tipleri

Yazı tipleri tarayıcı penceresinde genellikle, Excel'de görüntülendikleri stil ve boyutta görüntülenirler. Bir çalışma kitabı aygıtınızda bulunmayan belirli bir yazı tipi kullanıyorsa, bu çalışma kitabı bir tarayıcı penceresinde görüntülenirken bunun yerine başka bir yazı tipi kullanılabilir.

İşlevler

Bazı türden işlevler bir tarayıcı penceresinde, Excel'dekinden farklı davranabilir. Daha fazla bilgi için bu makalede ileride yer alan İşlevler bölümüne bakın.

Eski makro dilleri

Microsoft Excel 4.0 Makro İşlevleri ve Microsoft 5.0 iletişim kutusu sayfaları gibi eski tip makro özellikleri içeren çalışma kitapları bir tarayıcı penceresinde görüntülenemez.

Kaydet

Siz veya bir başkası bir çalışma kitabını tarayıcı penceresinde düzenlediğinizde, değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

Güvenlik ve gizlilik

Çalışma kitabı düzeyinde uygulanan Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) ayarlarına sahip çalışma kitapları, tarayıcı penceresinde görüntülenemez.

Kuruluşunuz çalışma kitaplarını görüntülemek için Excel Web App (şirket içi) veya Excel Online (bulutta) kullanıyorsa, IRM korumalı belge kitaplıklarına kaydedilen çalışma kitapları desteklenir ve bir tarayıcı penceresinde görüntülenebilir.

Outlook Web App’te IRM korumalı ek olarak gönderilen çalışma kitapları da desteklenir ve bir tarayıcı penceresinde görüntülenebilir.

Bununla birlikte, kuruluşunuz Excel Services (şirket içi) SharePoint Server'da çalışma kitaplarını görüntülemek için kullanıyorsa, IRM korumalı kitaplıklardaki çalışma kitapları desteklenmez ve Excel'de açık olması gerekir.

IRM, tarayıcıda uygulanamaz.

Geri Alma ve Yineleme

Bir çalışma kitabı aynı anda birden fazla kişi tarafından düzenlendiğinde, başka bir kullanıcı değişiklik yaptığı anda Geri Al ve Yinele komutları tarayıcı penceresinde kullanılamaz.

Çalışma sayfası koruması veya çalışma kitabı koruması

Korunan (parola korumasıyla şifrelenmiş) çalışma kitapları tarayıcı penceresinde görüntülenemez.

Korumalı çalışma sayfaları (tüm çalışma kitapları değil), Excel Online'da tarayıcı penceresinde görüntülenebilir.

Excel Hizmetleri veya Excel Web App nerede kullanmakta olduğunuz bir şirket ortamında, korumalı çalışma sayfaları, bir tarayıcı penceresinde görüntülenemez.

Korumasını kaldırmak için Excel masaüstünde çalışma kitabını açın.

XML

XML eşlemeleri, XML katıştırılmış akıllı etiketleri ve XML genişletme paketleri bir çalışma kitabının tarayıcı penceresinde görüntülenmesini engeller.

Excel'de ve işlevleri Excel Online

Bazı çalışma kitabı işlevleri tarayıcı penceresinde, Excel'dekinden farklı davranır. Aşağıdaki tabloda, bazı işlevlerin Excel'de ve tarayıcı penceresinde görüntülenen bir çalışma kitabında nasıl çalıştığı özetlenmiştir.

Bu işlev

Excel'de şu şekilde çalışır

Excel Online'da böyle çalışır

KARAKTER

Numarası belirtilen karakteri verir. Yazdırılamayan karakterler için, blok karakter verir.

Numarası belirtilen karakteri verir. Yazdırılamayan karakterler için, boş değerler verir.

KÖPRÜ

Tıklatıp izleyebileceğiniz etkin bir bağlantı verir

Bir çalışma kitabı için belirtilen Çalışma Kitabı Etkileşimi ve Çalışma Kitabında Gezinme ayarlarına bağlı olarak, KÖPRÜ işlevi etkin bir bağlantı veya etkin olmayan bir bağlantı metin dizesi verebilir.

BİLGİ

Bilgisayardaki geçerli dizin veya klasörün yolunu verir.

#DEĞER! hatası verir.

ŞİMDİ

Bilgisayarınızdaki tarih ve saati verir

Sunucudaki tarih ve saati verir

S_SAYI_ÜRET, RASTGELEARADA

Her kullanımda rasgele bir sayı verir

Her kullanımda rasgele bir sayı verir

RTD (gerçek zamanlı veri)

COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri verir.

RTD işlevinin verdiği değerler bir çalışma kitabında depolanıyorsa, bu değerler görüntülenir. Çalışma kitabında depolanan değer yoksa, #YOK hatası döndürülür.

BUGÜN

Bilgisayarınızdaki tarihi verir

Sunucudaki tarihi verir

Excel Online, Excel Web App (şirket içinde) ve Excel Services (şirket içinde) hakkında

Bir çalışma kitabını bir tarayıcı penceresinde görüntülemek için farklı uygulamalar kullanılabilir. Ortamınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, bir çalışma kitabını tarayıcı penceresinde görüntülemek için Excel Online (Office Online’ın parçası), Excel Web App (şirket içi Office Web Apps’ın parçası) veya SharePoint Server’daki Excel Services (şirket içi) kullanılıyor olabilir.

BT yöneticisinin verdiği bu karar, bir çalışma kitabı tarayıcı penceresinde görüntülenirken desteklenecek özellikleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki kaynaklara bakın:

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×