Tarayıcıda bir çalışma kitabındaki verilere filtre uygulama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Verileri filtreleme bir hücre aralığında veya bir tablo sütunundaki verilerin bir alt kümesini oluşturmak için hızlı ve kolay bir yoludur. Filtre uygulanmış veriler belirttiğiniz ölçütler uyan satırları görüntüler ve görüntülenecek istemediğiniz satırları gizler. Birden fazla sütuna göre filtre de uygulayabilirsiniz. Filtrelerinin eklenebilir. Uyguladığınız her ek filtre yalnızca veri alt kümesini geçerli filtre tarafından üretilen çalışır ve bu nedenle daha ayrıntılı veri alt kümesini azaltır. Bu nedenle, ilk yıl 2008 verilerinden ve ardından Fransa verilerinden filtreleyebilirsiniz. Sonuçta elde edilen bilgileri için Fransa 2008'de uygulanan verileri içerir.

Bir değer listesine veya ölçütlere göre filtre uygulayabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Metin filtreleme

Sayıları filtre uygulama

Filtre tarihleri veya saatleri

Üst veya alt sayılar için filtre uygulama

Bir sütun için bir filtreyi temizleme

Verileri filtreleme olası sorunlar hakkında bilgi edinin

Metne filtre uygulama

 1. Alfasayısal veri içeren bir sütun bulun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Metin değerleri listesinden seçme    

  1. Filtre'yi tıklatın.

  2. Metin değerleri listesinde, bir veya daha fazla metin değerine göre filtre uygulamak için bunları seçin veya temizleyin.

   Metin değerleri listesi 1.000 öğeye kadar olabilir. Liste büyükse, üst kısımdaki (Tümünü Seç) kutusunu temizleyin ve sonra belirli bir metin değerini göre filtre uygulamak için onu seçin.

   Ölçüt oluşturma    

  3. Metin Filtreleri seçeneğinin üzerine gidin ve sonra karşılaştırma işleci komutlarından birini veya Özel Filtre seçeneğini tıklatın.

   Örneğin belirli bir karakterle başlayan metne göre filtre uygulamak için, Başlangıcı seçeneğini seçin veya herhangi bir yerinde belirli karakterleri olan metne göre filtre uygulamak için, İçerir seçeneğini seçin.

  4. Özel Filtre iletişim kutusunda, sağ taraftaki kutuya metin girin.

   Örneğin "J" harfi ile başlayan metne filtre uygulamak için, J yazın veya herhangi bir yerinde "bell" bulunan metne göre filtre uygulamak için, bell yazın.

   Bazı karakterleri paylaşan, ancak tümüyle eşleşmeyen metni bulmanız gerekiyorsa, bir joker karakteri kullanın.

   Aşağıdaki tabloda, metin filtreleri için karşılaştırma ölçütleri olarak kullanabileceğiniz joker karakterler açıklanmaktadır.

Joker karakter

Bulduğu öğe

? (soru işareti)

Herhangi bir tek karakter
Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur

* (yıldız işareti)

Herhangi bir karakter sayısı
Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur

~ (tilde simgesi), arkasından ?, * ya da ~

Bir soru işareti, yıldız işareti ya da tilde (~) simgesi
Örneğin, fy06~? "fy06?" sonucunu verir

Sayfanın Başı

Sayılara filtre uygulama

 1. Sayısal veri içeren bir sütun bulun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Sayı listesinden seçme    

  1. Filtre'yi tıklatın.

  2. Sayı listesinden, bir veya daha çok sayıya göre filtre uygulamak için bunları seçin veya temizleyin.

   Sayı listesi 1,000 öğeye kadar olabilir. Liste büyükse, üst kısımdaki (Tümünü Seç) kutusunu temizleyin ve sonra belirli bir sayıya göre filtre uygulamak için onu seçin.

   Ölçüt oluşturma    

  3. Sayı Filtreleri seçeneğinin üzerine gidin ve sonra karşılaştırma işleci komutlarından birini veya Özel Filtre seçeneğini tıklatın.

   Örneğin alt ve üst bir sayı sınırına göre filtre uygulamak için Arasında seçeneğini seçin.

  4. Özel Otomatik Filtre iletişim kutusunda, sağdaki kutuya veya kutulara sayı veya sayılar girin.

   Örneğin filtre uygularken küçük sayı olarak "25" ve büyük sayı olarak "50" kullanmak istiyorsanız 25 ve 50 yazın.

Sayfanın Başı

Tarihlere ve saatlere filtre uygulama

 1. Tarih veya saat içeren bir sütun bulun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Tarih ve saat listesinden seçme    

  1. Filtre'yi tıklatın.

  2. Tarih ve saat listesinden, bir veya daha fazla tarihe veya saate göre filtre uygulamak için, bunları seçin veya temizleyin.

   Varsayılan olarak filtre işlemi, aralıktaki tüm tarihleri yıl, ay ve gün hiyerarşisinde gruplandırır. Hiyerarşide bir düzey seçtiğinizde veya temizlediğinizde, filtre o düzeyin aşağısında iç içe yerleştirilen tüm tarihleri otomatik olarak seçer veya temizler. Örneğin, “2006”yı seçerseniz, Web görüntüleyicisi “2006”nın aşağısında ayları gösterir ve sonra her ay adının aşağısında da günleri listeler.

   Değerler listesi 1.000 öğeye kadar olabilir. Değerler listesi büyükse, üst kısımdaki (Tümünü Seç) kutusunu temizleyin ve sonra değerlere göre filtre uygulamak için onları seçin.

   Ölçüt oluşturma    

  3. Tarih Filtreleri seçeneği üzerine gidin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

   Ortak filtre   

   Genel filtre üzerinde bir karşılaştırma işlecidayalı biridir. Genel filtre kullanmak için bu yordamı izleyin:

   1. Karşılaştırma işleci komutlarından birini (Eşittir, Önce, Sonra veya Arasında) veya Özel Filtre seçeneğini tıklatın.

   2. Özel Filtre iletişim kutusunda, sağ taraftaki kutuya tarih ve saat girin.

    Örneğin alt ve üst bir tarih veya saate göre filtre uygulamak için Arasında seçeneğini seçin.

   3. Özel Filtre iletişim kutusunda, sağ taraftaki kutuya veya kutulara tarih ve saat girin.

    Örneğin önceki bir tarihe ("01.03.2006" ) ve daha sonraki bir tarihe ("01.06.2006") göre filtre uygulamak için 01.03.2006 ve 01.06.2006 tarihlerini girin.

    Dinamik filtre    

    Filtreyi yeniden uygulandığınızda ölçütlerin değişebildiği filtre, dinamik bir filtredir. Dinamik bir filtre kullanmak için, önceden tanımlı tarih komutlarından birini tıklatın.

    Örneğin Dönem İçindeki Tüm Tarihler menüsünde geçerli tarihe göre tüm tarihlere filtre uygulamak için, Bugün seçeneğini seçin; gelecek ayın tüm tarihlerine göre filtre uygulamak için de Gelecek Ay seçeneğini seçin.

    Notlar: .

    • Dönemdeki Tarihlerin Tümü menüsünün altındaki Ocak veya 2. Çeyrek gibi komutlar, yıla bakmaksızın döneme göre filtre uygular. Bu, örneğin birkaç yıllık satışları karşılaştırmak istediğinizde işinize yarayabilir.

    • Bu Yıl ve Yıl Başından Bugüne filtre seçenekleri, gelecekteki tarihleri farklı şekilde ele alır. Bu Yıl, geçerli yıl için olan gelecek tarihleri döndürebilir, Yıl Başından Bugüne ise geçerli yıl dahil olmak üzere yalnızca bugüne kadar olan yılları döndürür.

Sayfanın Başı

En büyük veya en küçük sayılara filtre uygulama

 1. Sayısal veri içeren bir sütun bulun.

 2. Sütun başlığındaki oka Filtre açılan oku tıklayın.

 3. Sayı Filtreleri seçeneğinin üzerine gidin ve sonra İlk 10 seçeneğini seçin.

 4. İlk 10 Filtre iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın.

  1. Kutusunda sol üst veya alt' ı tıklatın. Filtreyi özgün hücre aralığına dayalı üst ve alt değerleri belirler. Filtre uygulanmış veri alt kümesini kullanmaz.

  2. Ortadaki kutuya 1 - 255 arasında (Öğeler için) veya 0,00 - 100,00 arasında (Yüzde için) bir sayı girin.

  3. Sağdaki kutuda, aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sayıya göre filtre uygulamak için Öğeler seçeneğini tıklatın.

   • Yüzde oranına göre filtre uygulamak için Yüzde seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Sütuna yönelik filtreyi temizleme

 • Bir sütun için filtreyi temizlemek için sütun başlığındaki filtre düğmesinin Uygulanmış filtre simgesi tıklatın ve < adı > alanından filtreyi Temizle'yitıklatın.

Sayfanın Başı

Verilere filtre uygulama ile ilgili olası sorunlar hakkında bilgi edinme

Aşağıdaki filtre uygulama işlemini sınırlayan veya kısıtlayan sorunların bilincinde olmanızda yarar var.

Depolama biçimleri bir araya getirmekten kaçının    Filtre komutu yalnızca bir tür her sütun için kullanılabilir olmadığı için en iyi sonuçları elde etmek için çalışma kitabını Yazar biçimleri, metin ve sayı veya sayı ve tarih, aynı sütundaki gibi bir arada değil. Biçimleri karışımı varsa, en sık oluşan biçimi filtre iletişim kutusunu görüntüler. Örneğin, sütun numarası ve dört metin olarak depolanan üç değeri içeriyorsa, metin filtrelerifiltre işlemi görüntüler.

Görüntülenen satır sayısı üst sınırı sınırını'den fazla filtrelenen satırları olabilir    Filtre eşleşen satırları çalışma kitabında görüntülenen satır sayısı üst sınırı aşıyor ve daha sonra Web tabanlı Görüntüleyicisi en fazla sayıda geçerli filtrelenen satırları ilk kümesi görüntüler. Filtre uygulanmış tüm satırları görmek için sonraki kaydırma bölmesine sayfasında gerekebilir. Çalışma kitabını Excel Web Access Web bölümünde ise, Web Bölümü'nü görüntüleyen satır sayısını artırmak mümkün olabilir.

Yazdırılmayan karakterler filtreleme engelleyebilirsiniz    Web tabanlı Görüntüleyicisi 0 ile basılamayan karakterleri olan 32, ANSI değeriyle karakterleri içeren bir sütundaki veriler filtre uygulayamazsınız. Excel çalışma kitabında, bu karakterleri yer tutucu karakter olarak bir dikdörtgen kutusunu görüntüleme. Verileri filtrelemek için çalışma kitabını yazar bu basılamayan karakterleri kaldırın veya bunları yazdırma karakteriyle değiştirin.

PivotTable raporlarında hesaplanan üyeler    Diğer hesaplanan üyeler dahil olmak üzere diğer herhangi bir öğe ile hesaplanan üye (mavi renge göre belirtildiği gibi) bir araya getiren bir filtre uygulayamazsınız. Hesaplanan üye ile filtre kullanmak için yalnızca bir hesaplanan üye seçtiğinizden emin olun. İki veya daha fazla öğe seçiyorsanız, herhangi bir hesaplanan üyeleri kaldırabilirsiniz.

Özet Tablo meta verileri görünür olabilir     Çalışma kitabı yazarıysanız ve filtre uygulanmış OLAP Özet Tablo raporu içeren bir çalışma kitabı yayımlıyorsanız, kullanıcının gizli bir alanın meta verilerini görmesi mümkün olabilir. Bu bilgiyi gizli tutmak istiyorsanız, filtreyi etkinleştirmeyin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×