Tablolardaki verileri biçimlendirme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office Access 2007, verilerinizin tabloda veya formda görüntülenme biçimini geliştirmek için kullanabileceğiniz, önceden tanımlanmış biçimlendirme seçenekleri sağlar. Bu makalede, aralarından seçim yapabileceğiniz önceden tanımlı biçimler ve bu biçimlerin nasıl uygulandığı açıklanır.

Önceden tanımlı biçimlerden hangilerini seçebileceğiniz, alan için seçtiğiniz veri türüne bağlıdır. Unutmayın; uyguladığınız biçim özelliği yalnızca verilerin nasıl görüntüleneceğini etkiler, Access'in tablolarda temel verileri nasıl depolayacağını etkilemez. Örneğin, Para Birimi veri tümünde yalnızca iki ondalık konum görüntüleyen bir biçim seçerseniz ve veri kaynağında dört ondalık konum varsa, siz yuvarlanmış değeri görürsünüz ve tablodaki gerçek değerler farklı olabilir.

Access'in her veri türü için varsayılan bir biçimi olduğundan, ancak varsayılan görüntüyü değiştirmek istediğinizde biçimlendirme değişikliği yapmanız gerekebilir. Bazen verilerin bazı ek ayrıntılarla görüntülenmesini istediğinizde, belirli bir biçimlendirme uygulamak yararlı olabilir. Örneğin bir satınalma siparişi tablosunda, kullanılabilir ürün miktarını yalnızca kasa cinsinden belirtmek istediğinizi göstermek için bir özel biçim uygulayabilir ve bu alana miktar girildiğinde & kasa sözcüğünün görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Miktar türü olarak kasa gibi bir açıklama görüntülenmesi, sipariş edilen miktarla ilgili karışıklık olmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Alan için görüntüleme biçimi olarak bir metin dizesi ekleme

Not: Kullanıcılar biçimlendirme seçenekleri uyguladığında Tarih/Saat, Sayı ve Para Birimi veri türlerinin nasıl görüntüleneceğini, Windows bölgesel ayarları da etkiler. Windows, çeşitli dilleri desteklediği gibi, bu dilleri kullanan ülkelerin/bölgelerin Para Birimi ve Tarih/Saat biçimlerini de destekler. Windows bölgesel ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bazı veri türlerinin görünümünde değişiklik yapmak için Windows bölgesel ayarlarını değiştirme.

Birçok veri türünün önceden tanımlanmış Access biçimlendirme seçenekleri vardır. Önceden tanımlanmış biçimlendirmesi olmayan veri türleri için, alana bir dizi değişmez değer ve yer tutucu karakter girerek özel bir biçim belirtebilirsiniz.

Şimdi sağlanan önceden tanımlanmış biçimlere ve bunların nasıl uygulandığına bir göz atalım.

Önceden tanımlanmış bir biçim seçme

Sayı ve Para Birimi veri türleri için biçim seçme

Sayı veya para birimi değeri görüntüleyen bir alan veya denetim için belirli bir Biçim özelliği ayarı seçmezseniz, Access sayı değerlerini Genel Sayı biçiminde ve para birimi değerlerini de Para Birimi biçiminde görüntüler.

Aşağıdaki tabloda, Sayı ve Para Birimi veri türleri için kullanılabilen, önceden tanımlanmış biçimler listelenir ve açıklanır.

Biçim

A çıklama

Örnek::

Genel Sayı

(Varsayılan) Sayıyı girildiği gibi görüntüler. Ondalık işaretinin sağında veya solunda en fazla 11 basamak görüntülenebilir. Sayıda 11'den fazla basamak varsa veya denetiminiz tüm basamakları gösterecek kadar geniş değilse, Access sayıyı yuvarlar. Access, çok büyük veya çok küçük sayılar (ondalık ayırıcının sağında veya solunda 10'dan fazla basamak olan) için bilimsel gösterimi kullanır.

123,456

Para Birimi

Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen para birimi simgesini ve biçimini görüntüler.

123.456 TL

Euro

Sayısal verilere euro simgesini () uygular. Bunun dışında, Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen para birimi biçimi kullanılır.

€123.456,78

Sabit

Sayıları binler ayırıcısı olmadan, iki ondalık basamakla görüntüler. Alandaki değer ikiden fazla ondalık basamak içeriyorsa, Access sayıyı aşağı yuvarlar.

1234,56

Standart

Sayıları binler ayırıcısı ve iki ondalık basamakla görüntüler. Alandaki değer ikiden fazla ondalık basamak içeriyorsa, Access sayıyı iki ondalık basamağa yuvarlar.

1.234,56

Yüzde

Sayıları başında yüzde işareti ve iki ondalık basamak içeren yüzde değerler şeklinde görüntüler. Temel alınan değer dörtten fazla ondalık basamak içeriyorsa, Access değeri aşağı yuvarlar.

%123,50

Bilimsel

Sayıları bilimsel (üstel) gösterimle görüntüler.

1,23E+04

Tarih/Saat veri türü için bir biçim seçme

Tarih ve saat değerlerinin görüntülenme şeklini denetlemek için belirli bir biçim seçmek isteyebilirsiniz. Örneğin, bir alan veya denetim Tarih/Saat veri türü olarak ayarlandıysa ve siz de Kısa Tarih biçim seçeneğini kullanırsanız, tarihler 24/8/2007 olarak görüntülenebilir. Uzun Tarih biçimini seçerseniz, aynı tarih 24 Ağustos 2007 Çarşamba olarak görüntülenebilir.

Tarih/Saat veri türü için Biçim özelliği ayarını belirtmezseniz, Access tarih ve saat değerlerini Genel Tarih biçiminde görüntüler.

Aşağıdaki tabloda, Tarih/Saat veri türü için seçebileceğiniz önceden tanımlanmış altı biçim listelenir ve açıklanır.

Biçim

description

Örnek::

Genel Tarih

(Varsayılan) Tarih değerlerini sayı olarak ve saat değerlerini sonunda AM veya PM ile saat, dakika ve saniye olarak görüntülemek için kullanılır. Access her iki değer türü için, Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen tarih ve saat ayırıcılarını kullanır. Değerin bir saat bileşeni yoksa, Access yalnızca tarihi görüntüler. Değerin tarih bileşeni yoksa, Access yalnızca saati görüntüler.

29/08/2006 10:10:42 AM

Uzun Tarih

Windows bölgesel ayarlarınızdaki Uzun Tarih biçimiyle belirtildiği şekilde yalnızca tarih değerlerini görüntülemek için kullanılır.

29 Ağustos 2006, Pazartesi

Orta Uzunlukta Tarih

Tarihi gg/aaa/yyyy şeklinde görüntülemek için kullanılır; ancak, Windows bölgesel ayarlarınızda belirtilen tarih ayırıcı kullanılır.

29/Ağu/2006
29-Ağu-2006

Kısa Tarih

Windows bölgesel ayarlarınızdaki Kısa Tarih biçimiyle belirtildiği şekilde tarih değerlerini görüntülemek için kullanılır.

29/8/2005
29-8-2006

Uzun Saat

Saat, dakika ve saniyeyi sonunda AM veya PM ile görüntülemek için kullanılır. Access, Windows bölgesel ayarlarınızdaki Saat ayarında belirtilen ayırıcıyı kullanır.

10:10:42 AM

Orta Uzunlukta Saat

Saat ve dakikayı sonunda AM veya PM ile görüntülemek için kullanılır. Access, Windows bölgesel ayarlarınızdaki Saat ayarında belirtilen ayırıcıyı kullanır.

10:10 PM

Kısa Saat

Yalnızca saat ve dakikayı görüntülemek için kullanılır. Access, Windows bölgesel ayarlarınızdaki Saat ayarında belirtilen ayırıcıyı kullanır.

10:10

Evet/Hayır veri türü için bir biçim seçme

Yes/No veri türündeki değerleri görüntülemek için önceden tanımlanmış üç biçimden birini seçebilirsiniz. Ayrıca, Evet/Hayır değerlerini görüntülemek için metin kutusu yerine onay kutularını veya seçenek düğmelerini kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

Biçim

description

Evet/Hayır

(Varsayılan). 0 değerini Hayır ve sıfır dışındaki değerleri Evet olarak görüntüler.

Doğru/Yanlış

0 değerini Yanlış ve sıfır dışındaki değerleri Doğru olarak görüntüler.

Açık/Kapalı

0 değerini Kapalı ve sıfır dışındaki değerleri Açık olarak görüntüler.

Evet/Hayır değerleri için özel sözcük veya tümcecikler kullanma gibi özel biçimler uygulayabileceğiniz gibi, bir dize belirterek değerlere farklı renkler bile uygulayabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış biçimi uygulama

Alana veya denetime biçim uygulamadan önce, biçimlendirmenin yalnızca verilerin görsel gösterimini etkilediğini ve Access'in verileri depolama şeklini etkilemediğini, ayrıca Windows bölgesel ayarlarınızın değerlerin nasıl gösterileceğini kısmen veya tamamen denetleyebileceğini unutmayın.

Önceden tanımlanmış bir biçim uygulamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklattıktan sonra kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  2. Biçimlendirmek istediğiniz alanı tıklatın ve Genel sekmesinde, Biçimlendir kutusunun yanındaki hücreyi tıklatın.

  3. Oka tıklayın ve ardından listeden bir biçim seçin.

    Özellik Güncelleştirme Seçenekleri akıllı etiketi Düğme resmi görüntülenir.

    Not: Biçim listesi boşsa, veri türünün önceden tanımlı biçimi sağlanmamıştır ve Access bu veri türü için varsayılan biçimi uygular.

  4. Özellik Güncelleştirme Seçenekleri akıllı etiketini tıklatıp, alanın veritabanınızda kullanıldığı her yerde (örn. form üzerindeki bir denetim) biçimi güncelleştirmeyi seçebilir ya da biçim değişikliğini yalnızca tabloyla sınırlandırabilirsiniz.

  5. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayı alanına önceden tanımlanmış bir biçim uygulama

Not:  Bir tablo alanına biçim uyguladığınızda, Access bu alana bağladığınız (bağlantı verdiğiniz) tüm form veya rapor denetimlerinde aynı biçimi kullanır.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×