Tablolara giriş

Tablolar, tüm bilgileri veya verileri tutmaları nedeniyle bir veritabanının en gerekli nesneleridir. Örneğin, bir işletmenin veritabanında sağlayıcılarının adlarını, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını depolayan bir Kişiler tablosu bulunabilir. Bu makalede, Access'teki tablolara genel bir bakış sağlanmaktadır. Tabloları oluşturmadan önce, gereksinimlerinizi göz önünde bulundurun ve ihtiyacınız olabilecek tüm tabloları belirleyin. Veritabanını planlama ve tasarlamaya giriş için Veritabanı tasarımı temel bilgileri makalesine bakın.

Bu makalede

Genel Bakış

Access masaüstü veritabanına tablo ekleme

Tablo kaydetme

Genel Bakış

Access gibi bir ilişkisel veritabanında genellikle birkaç ilgili tablo vardır. İyi tasarlanmış bir veritabanında her tablo belirli bir konuyla (çalışanlar veya ürünler gibi) ilgili verileri depolar. Tabloda kayıtlar (satırlar) ve alanlar (sütunlar) vardır. Alanlarda metin, sayı, tarih ve köprü gibi çeşitli türde veriler bulunur.

Access’te kayıt ve alanların düzenini gösteren Müşteriler tablosu

 1. Kayıt: Belirli bir çalışan veya ürün hakkındaki bilgiler gibi, belirli verileri içerir.

 2. Alan: Ad veya e-posta adresi gibi, tablo konusunun bir yönüyle ilgili verileri içerir.

 3. Alan değeri: Her kaydın bir alan değeri vardır. Örneğin, Contoso, Ltd. veya birisi@example.com.

Tablo ve alan özellikleri

Tabloların ve alanların karakteristikleri ve davranışları özelliklerle tanımlanır ve denetlenir. Tablonun özellikleri tablonun özellik sayfasında ayarlanır. Örneğin, tablonun Varsayılan Görünüm özelliğini ayarlayarak, varsayılan olarak nasıl görüntüleneceğini belirtebilirsiniz. Bir alanın özelliği, alan davranışının belirli bir yönünü tanımlar. Tasarım görünümünde alan özelliklerini Alan Özellikleri bölmesini kullanarak da ayarlayabilirsiniz. Her alanın, bu alanda depolanan bilgilerin türünü tanımlayan bir veri türü vardır. Örneğin, birden çok metin satırı veya para birimi birer veri türüdür.

Tablo ilişkileri

Veritabanındaki her tablo belirli bir konuyla ilgili verileri depolasa da, Access gibi ilişkisel bir veritabanındaki tablolar ilgili konular hakkındaki verileri depolar. Örneğin, veritabanında şunlar olabilir:

 • Şirketinizin müşterilerini ve onların adreslerini listeleyen müşteri tablosu

 • Sattığınız ürünlerin ve buradaki her öğenin fiyatının ve ve resminin listelendiği ürün tablosu

 • Müşteri siparişlerini izleyen sipariş tablosu.

Farklı tablolarda depolanan verileri bağlamak için ilişkiler oluşturursunuz. İlişki, ortak bir alanı olan iki tablo arasındaki mantıksal bağlantıdır.

Anahtarlar

Tablo ilişkisinin parçası olan alanlara anahtar adı verilir. Anahtarlar çoğunlukla tek alandan oluşsa da, bir alandan daha fazla alandan da oluşabilir. İki tür anahtar vardır:

 • Birincil anahtar: Tablonun tek bir birincil anahtarı olabilir. Birincil anahtar, tabloda depoladığınız her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya daha fazla alandan oluşur. Access, kimlik numarası adı verilen ve birincil anahtar işlevi gören benzersiz bir tanımlama numarasını otomatik olarak sağlar. Daha fazla bilgi için Tablonun birincil anahtarını ekleme veya değiştirme bölümüne bakın.

 • Yabancı anahtar: Tabloda bir veya daha fazla yabancı anahtar bulunabilir. Yabancı anahtar, başka bir tablonun birincil anahtarındaki değerlere karşılık gelen değerler içerir. Örneğin, her siparişte Müşteriler tablosundaki bir kayda karşılık gelen müşteri kimlik numarasının bulunduğu bir Siparişler tablonuz olabilir. Müşteri kimlik alanı Siparişler tablosunun yabancı anahtarıdır.

Anahtar alanları arasındaki değerlerin karşılığı tablo ilişkisinin temelini oluşturur. İlişkili tablolara ait verileri birleştirmek için tablo ilişkisini kullanırsınız. Örneğin, Müşteriler tablonuzun ve Siparişler tablonuzun olduğunu varsayalım. Müşteriler tablonuzda her kayıt Kimlik olarak bilinen birincil anahtar tarafından tanımlanır.

Her siparişi bir müşteriyle ilişkilendirmek için Müşteriler tablosunun Kimlik alanına karşılık gelen yabancı anahtar alanını Siparişler tablosuna ekleyip iki anahtar arasındaki ilişkiyi oluşturun. Siparişler tablosuna kayıt eklediğinizde Müşteriler tablosundan gelen müşteri kimliği değerini kullanırsınız. Siparişin müşterisi hakkında ne zaman bilgi almak isteseniz, Müşteriler tablosuna ait hangi verilerin Siparişler tablosundaki hangi kayıtlara karşılık geldiğini tanımlamak amacıyla bu ilişkiyi kullanırsınız.

İlişkiler penceresinde gösterilen bir Access tablo ilişkisi
 1. Birincil anahtar, alan adının yanındaki anahtar simgesinden anlaşılır.

 2. Yabancı anahtar; anahtar simgesinin olmadığına dikkat edin.

İlişkileri kullanmanın yararları

İlişkili tablolarda verilerin ayrı tutulması şu yararları sağlar:

 • Tutarlılık    Her veri öğesi ancak bir kez kaydedildiğinden bir tabloda belirsizlik ve tutarsızlıkla ilgili daha az fırsat vardır. Örneğin, tabloda müşterilerle ilgili olarak müşterinin adını sipariş verilerinin bulunduğu tabloda yineleyerek (ve potansiyel olarak tutarsız) depolama yerine bir kez depolarsınız.

 • Verimlilik    Verinin yalnızca tek yerde kaydedilmesi daha az boş disk alanı kullanmanızı sağlar. Ayrıca, küçük tabloların, büyük tablolara göre verileri daha hızlı sağlama eğilimi vardır. Son olarak, ayrı konular için ayrı tablolar kullanmak istemezseniz tablolarınıza boş değerler (veri olmaması) ve fazlalık verirsiniz; bunların her ikisi de fazla alan kullanıp performansı engeller.

 • Anlaşılırlık    Veritabanının tasarımı, konular düzgün bir şekilde tablolara ayrılmışsa daha kolay anlaşılır.

Sayfanın Başı

Access masaüstü veritabanına tablo ekleme

Varolan tablolarınızdan birine uygun düşmeyen yeni bir veri kaynağınız varsa yeni tablo oluşturun. Access veritabanınıza tablo eklemek istediğinizde yeni bir veritabanı oluşturmak, varolan bir veritabanına tablo eklemek veya Microsoft Excel çalışma kitabı, Microsoft Word belgesi, metin dosyası, Web hizmeti veya diğer bir veritabanı gibi başka bir veri kaynağındaki tabloyu içeri aktarmak ya da bağlamak gibi çeşitli seçenekler vardır. Yeni bir boş veritabanı oluşturduğunuzda, sizin için yeni bir tablo otomatik olarak eklenir. Bundan sonra, tabloya veri girerek alanlarınızı tanımlamaya başlayabilirsiniz.

Tabloya alan ekleme hakkında daha fazla bilgi için Tabloya alan ekleme makalesine bakın.

Yeni masaüstü veritabanında yeni bir tablo oluşturma

 1. Dosya altında, Yeni > Boş masaüstü veritabanı'nı tıklatın.

 2. Dosya Adı kutusuna, veritabanıyla ilgili dosya adı yazın.

 3. Veritabanını farklı bir konuma kaydetmek için klasör simgesini tıklatın.

 4. Oluştur komutunu tıklatın.

Yeni veritabanı, Tablo1 adında yeni bir tabloyla açılır; tabloyu içerdiği veri türüne uygun şekilde yeniden adlandırın.

Varolan veritabanında yeni bir tablo oluşturma

 1. Dosya > 'a tıklayın, sonra da En Son altında listeleniyorsa veritabanına tıklayın. Listelenmiyorsa, göz atma seçeneklerinden birini kullanarak veritabanını bulun.

 2. Oluştur altında, Tablo'yu tıklatın.

Yeni bir tablo eklenir ve Veri Sayfası görünümünde açılır.

Sayfanın Başı

Dış veriler

Diğer veritabanları, metin dosyaları, Excel çalışma kitapları gibi farklı dış veri kaynaklarına bağlanabilirsiniz. Dış verilere bağlandığınızda Access bağlantıyı tabloymuş gibi kullanır. Dış veri kaynağına ve bağlantıyı oluşturma yolunuza bağlı olarak verileri bağlanan tabloda düzenleyebilir ve bağlanan tabloda bulunan ilişkileri oluşturabilirsiniz. Ancak, bağlantıyı kullanarak dış verilerin tasarımını değiştiremezsiniz.

Tablo oluşturmak için içeri aktarma veya bağlama

Başka yerde depolanmış verileri içeri aktararak veya bağlayarak tablo oluşturabilirsiniz. Bir Excel çalışma sayfası, Windows SharePoint Services listesi, XML dosyası, başka bir Access veritabanı, Microsoft Outlook klasörü vb. ortamdaki verileri aktarabilir ve bağlayabilirsiniz.

Verileri içeri aktarırken, geçerli veritabanındaki yeni bir tabloda, verilerin kopyasını oluşturursunuz. Kaynak veride bundan sonra yapılacak değişiklikler içeri aktarılan verileri, içeri aktarılan verilerdeki değişiklikler de kaynak veriyi etkilemez. Veri kaynağına bağlanıp verilerini içeri aktardıktan sonra, içeri aktarılan verileri kaynağa bağlanmadan kullanabilirsiniz. İçeri aktarılan tablonun tasarımını değiştirebilirsiniz.

Verilere bağladığınızda, geçerli veritabanında başka yerde depolanmış olan varolan bilgilere canlı bağlantıyı temsil eden bağlı bir tablo oluşturursunuz. Bağlanmış tablodaki verileri değiştirdiğinizde kaynakta değiştirirsiniz. Kaynakta verinin her değiştirilişinde, bu değişiklik bağlanmış tabloda gösterilir. Bağlanmış tabloyu her kullanışınızda veri kaynağına bağlanabilmeniz gerekir. Bağlanmış tablonun tasarımını değiştiremezsiniz.

Not: Bağlı tabloyu kullanarak Excel çalışma sayfasındaki verileri düzenleyemezsiniz. Alternatif bir çözüm olarak, kaynak verileri bir Access veritabanına aktarıp, Excel'den bu veritabanına bağlanın. Excel'den Access'e bağlanma hakkında daha fazla bilgi için Excel Yardım konularını arayın.

Dış verileri içeri aktararak veya bunlara bağlayarak yeni tablo oluşturma

 1. Dış Veri sekmesinin İçeri Aktar ve Bağla grubunda, kullanılabilen veri kaynaklarından birini tıklatın.

 2. Her adımda görüntülenen iletişim kutularındaki yönergeleri izleyin.

  Access yeni tabloyu oluşturur ve Gezinti Bölmesi'nde görüntüler.

İpucu: SharePoint listesini de içeri aktarabilir veya listeye bağlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için SharePoint listesinden alma veya bağlanma konusuna bakın.

Sayfanın Başı

Tablo oluşturmak için Web hizmeti kullanma

Web hizmeti arabirimi sağlayan Web sitesindeki verilere bağlanan bir tabloyu veritabanınızda oluşturabilirsiniz.

Not: Web hizmeti tabloları salt okunur özelliktedir.

 1. Dış Veri sekmesinin İçeri Aktar ve Bağla grubunda Diğer seçeneğini ve sonra Veri Hizmetleri'ni tıklatın.

 2. Kullanmak istediğiniz bağlantı zaten yüklüyse 5. adıma geçin. Yüklü değilse, bir sonraki adımdan devam edin.

 3. Yeni bağlantı yükle'yi tıklatın.

 4. Kullanmak istediğiniz bağlantı dosyasını seçip Tamam'ı tıklatın.

 5. Web Hizmeti Verilerine Bağlantı Oluştur iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz bağlantıyı genişletin.

 6. Bağlanmak istediğiniz tabloyu seçin. Access, iletişim kutusunun sağ tarafında alanları görüntüler.

 7. İsteğe bağlı olarak, Bağlantı adını belirtin kutusuna bağlanılan tablonun adını yazın. Access bu adı Gezinti Bölmesindeki bağlanılan tablo için kullanacaktır.

 8. Tamam'ı tıklatın. Access bağlı tabloyu oluşturur.

Sayfanın Başı

Masaüstü veritabanında tablo özelliklerini ayarlama

Tablonun veya kayıtların tamamına uygulanan özellikler ayarlayabilirsiniz.

 1. Özelliklerini ayarlamak istediğiniz tabloyu seçin.

 2. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü, ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 3. Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Özellik Sayfası'nı tıklatın.

  Access’in Tasarım sekmesindeki Göster/Gizle grubu .

 4. Özellik sayfasında Genel sekmesini tıklatın.

 5. Ayarlamak istediğiniz özelliğin solundaki kutuyu tıklatıp özellik için bir ayar girin. Tablo özelliklerinin listesini görüntülemek için, Kullanılabilir Tablo Özellikleri'ni tıklatın.

 6. Değişikliklerinizi kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

  Kullanılacak tablo özelliği

  Yapılacak Eylem

  Görünümleri SharePoint Sitesinde Görüntüle

  Tabloya dayanan görünümlerin SharePoint sitesinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtme.

  Not: Bu ayarın etkisi Tüm Görünümleri SharePoint Sitesinde Görüntüle veritabanı özelliğinin ayarına bağlıdır.

  Açılmış Alt Veri Sayfası

  Tabloyu açtığınızda tüm alt veri sayfalarını genişletme.

  Alt Veri Sayfası Yüksekliği

  Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alt veri sayfası penceresinin tüm satırları görüntüleyecek biçimde genişletilmesini istiyorsanız bu özellik ayarını 0" olarak bırakın.

  • Alt veri sayfası yüksekliğini denetlemek istiyorsanız istediğiniz yüksekliği inç cinsinden girin.

  Yönlendirme

  Dilinizin soldan sağa veya sağdan sola okunmasına göre görünüm yönelimini ayarlama.

  Açıklama

  Tablo açıklamasını sağlama. Bu açıklama tablo için araç ipuçlarında görüntülenir.

  Varsayılan Görünüm

  Tabloyu açtığınızda varsayılan görünüm olarak Veri Sayfası, PivotTable veya PivotChart ayarlama.

  GeçerlilikKuralı

  Her kayıt ekleyişinizde veya her kayıt değiştirişinizde doğru olması gereken bir ifade girme.

  Geçerlilik Metni

  Kayıt Geçerlilik Kuralı özelliğindeki ifadeyi ihlal ettiğinde görüntülenecek iletiyi girme.

  Filtre

  Veri Sayfası görünümünde yalnızca eşleşen satırları görüntülemek için ölçütler tanımlama.

  Sıralama Ölçütü

  Veri Sayfası görünümünde satırların varsayılan sıralama düzenini belirtmek için bir veya daha çok alan seçme.

  Alt Veri Sayfası Adı

  Bir alt veri sayfasının Veri Sayfası görünümünde görüntülenmesinin gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa, alt veri sayfasındaki satırlara hangi tablonun veya sorgunun veri sağlaması gerektiğini belirtme.

  Alt Alanları Bağla

  Tabloyla ilgili belirtilen Ana Alanları Bağla özelliğiyle eşleşen alt veri sayfası için kullanılan tablo veya sorgudaki alanları listeleme.

  Ana Alanları Bağla

  Tabloyla ilgili belirtilen Alt Alanları Bağla özelliğiyle eşleşen tablo alanlarını listeleme.

  Yüklerken Filtre Uygula

  Tablo Veri Sayfası görünümünde açıldığında, Filtre özelliğindeki filtre ölçütlerini otomatik olarak uygulama (Evet seçeneğine ayarlayarak).

  Yüklerken Sırala

  Tablo Veri Sayfası görünümünde açıldığında, Sıralama Öğesi özelliğindeki filtre ölçütlerini otomatik olarak uygulama (Evet seçeneğine ayarlayarak).

  İpucu: Özellik kutusuna ayarı girmek veya düzenlemek amacıyla daha fazla yer sağlamak için, SHIFT+F2 tuşlarına basarak Yakınlaştır kutusunu görüntüleyin. İfade için Geçerlilik Kuralı özelliğini ayarlıyorsanız ve bunu oluştururken yardım gerekiyorsa, İfade Oluşturucusu'nu görüntülemek için Geçerlilik Kuralı özellik kutusunun yanındaki Oluşturucu düğmesi düğmesine tıklayın.

Sayfanın Başı

Access masaüstü veritabanındaki bir tabloya alan ekleme

İzlemek istediğiniz her veri parçasını alanda depolarsınız. Örneğin, kişiler tablosunda Soyadı, Adı, Telefon Numarası ve Adres için alanlar oluşturabilirsiniz. Ürünler tablosunda Ürün Adı, Ürün Kimliği ve Fiyat için alanlar oluşturabilirsiniz.

Alanları oluşturmadan önce verileri kullanışlı en küçük parçalarına bölmeye çalışın. Verileri daha sonra birleştirmek, bunları ayırmaktan çok daha kolay olacaktır. Örneğin, Tam Adı alanı yerine ayrı Ad ve Soyadı alanlarını oluşturmaya göz önünde bulundurun. Ardından Ad, Soyadı veya her ikisiyle birden kolayca arama yapabilir veya sıralayabilirsiniz. Veri öğesiyle ilgili raporlama, sıralama, arama veya hesaplama yapmayı planlıyorsanız bu öğeyi tek başına bir alana koyun.

Alan oluşturduktan sonra görünüşünü ve davranışını denetlemek amacıyla da alan özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Access uygulamasında, Veri Sayfası görünümünde yeni bir sütuna veri girerek yeni alan oluşturabilirsiniz. Veri Sayfası görünümünde veri girerek alan oluşturduğunuzda, Access otomatik olarak alana girdiğiniz değerler temelinde bir veri türü atar. Girişinizle başka bir veri türü gösterilmezse Access veri türünü Metin olarak ayarlar, ancak siz bu veri türünü değiştirebilirsiniz.

Verileri girerek alan ekleme

Veri Sayfası görünümünde yeni tablo oluşturduğunuzda veya varolan tabloyu açtığınızda verileri veri sayfasının Yeni alan ekleyin sütununa girerek alan ekleyebilirsiniz.

Access’te Yeni Alan Ekleyin sütunuyla birlikte Veri Sayfası

1. Boş Yeni alan ekleyin sütununa verileri girin.

Yeni bir alan eklemek için:

 1. Tabloyu Veri Sayfası görünümünde oluşturun veya açın.

 2. Yeni alan ekleyin sütununa, oluşturmak istediğiniz alanın adını girin. Alanın tanımlanmasını kolaylaştıracak biçimde açıklayıcı bir ad kullanın.

 3. Verileri yeni alana girin.

Sayfanın Başı

Alan özelliklerini ayarlama

Alan oluşturduktan sonra görünüşünü ve davranışını denetlemek amacıyla alan özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, alan özelliklerini ayarlayarak şunları yapabilirsiniz:

 • Alandaki verilerin görünüşünü denetleme

 • Alana yanlış veri girdisinin engellenmesine yardımcı olma

 • Alanla ilgili varsayılan değerleri belirtme

 • Alanda aramayı ve sıralamayı hızlandırmaya yardımcı olma

Veri Sayfası görünümünde çalıştığınız sırada kullanılabilir alan özelliklerinin bazılarını ayarlayabilirsiniz. Alan özelliklerinin tam listesine erişmek ve onları ayarlamak için yine de Tasarım görünümünü kullanmanız gerekir.

Veri Sayfası görünümünde alan özelliklerini ayarlama

Veri Sayfası görünümünde çalıştığınız sırada alanı yeniden adlandırabilir, veri türünü değiştirebilir, Biçim özelliğini değiştirebilir ve alanın diğer özelliklerinden bazılarını değiştirebilirsiniz.

 • Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açmak için:    Gezinti Bölmesi'nde tabloya sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Veri Sayfası görünümü'ne tıklayın.

 • Alanı yeniden adlandırmak için:    Veri Sayfası görünümüne veri girerek alan eklediğinizde Access otomatik olarak alana genel bir ad atar. Access birinci yeni alana Alan1, ikinci yeni alana Alan2, vb. adını atar. Varsayılan olarak, alanın adı alanın görüntülendiği her yerde alanın etiketi olarak kullanılır (veri sayfasındaki sütun başlığı gibi). Alanların daha açıklayıcı adlarla yeniden adlandırılması, kayıtları görüntülerken veya düzenlerken daha kolay kullanılmalarını sağlar.

 • Yeniden adlandırmak istediğiniz alan başlığını (Alan1 gibi) sağ tıklatın.

 • Kısayol menüsünde Sütunu Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

 • Alan başlığına yeni adı girin.

Alan adları, boşluklar dahil olmak üzere en fazla 64 karakterden (harfler veya sayılar) oluşur.

Alanın veri türünü değiştirme

Veri Sayfası görünümünde veri girerek alan oluşturduğunuzda Access, alan için uygun veri türünü saptamak amacıyla bu veriyi inceler. Örneğin, 1/1/2006 girerseniz, Access bu veriyi tarih olarak tanır ve alanın veri türünü Tarih/Saat olarak ayarlar. Access veri türünü tam olarak saptayamazsa bu veri türü varsayılan olarak Metin şeklinde ayarlanır.

Alanın veri türü diğer alan özelliklerinden hangilerini ayarlayabileceğinizi saptır. Örneğin, Köprü veri türüne ya da Not veri türüne sahip bir alan için yalnızca, Yalnızca Ekle özelliğini ayarlayabilirsiniz.

Alanın veri türünü el ile değiştirmek istediğiniz durumlar olabilir. 10/2001 örneğinde olduğu gibi tarihe benzeyen bir oda numaranız olduğunu varsayalım. Veri Sayfası görünümünde yeni alana 10/2001 girerseniz otomatik veri türü algılama özelliği bu alan için Tarih/Saat veri türünü seçer. Oda numaraları tarih değil de, etiket olduğundan Metin veri türünü kullanmaları gerekir. Alanın veri türünü değiştirmek için şu yordamı kullanın.

 1. Veri Sayfası sekmesini tıklatın.

 2. Veri Türü listesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda istediğiniz veri türünü seçin.

  Access Şeridinde Veri Türü ve Biçimlendirme grubunun resmi

Alanın biçimini değiştirme

Yeni alanın veri türünü saptamaya ek olarak Access alanın Biçim özelliğini girdiklerinize göre de ayarlayabilir. Örneğin, 10:50 girerseniz Access veri türünü Tarih/Saat olarak, Biçim özelliğini de Orta Uzunlukta Saat olarak ayarlar. Alanın Biçim özelliğini el ile değiştirmek için şunları yapın:

 1. Şerit'te Veri Sayfası sekmesini tıklatın.

 2. Biçim listesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda istediğiniz biçimi girin.

  Not: Biçim listesi, alanın veri türüne bağlı olarak bazı alanlarda (Metin gibi) bulunmayabilir.

Diğer alan özelliklerini ayarlama

 1. Veri Sayfası görünümünde ayarlamak istediğiniz özelliğin kutusunu tıklatın.

 2. Veri Sayfası sekmesinin Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda istediğiniz özellikleri seçin.

  Access Şeridinde Veri Türü ve Biçimlendirme grubunun resmi

Sayfanın Başı

Alan özelliklerini ayarlama

Alan özelliğini, tabloyu Tasarım görünümünde açarak ayarlayabilirsiniz.

 • Tabloyu Tasarım görünümünde açmak için   : Gezinti Bölmesi'nde tabloya sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'ne tıklayın.

 • Alanın veri türünü değiştirmek için   : Veri türünü ayarlamak istediğiniz alan adını bulup Veri Türü alanına tıklayın ve sonra da listeden bir veri türü seçin.

 • Diğer alan özelliklerini ayarlamak için   : Tablo tasarım kılavuzunda özelliklerini ayarlamak istediğiniz alanı seçin. Alan Özellikleri bölmesinde, her özellik için istediğiniz ayarları girin. Değişikliklerinizi kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

  Not:  Ayarlayabileceğiniz özellikler alanın veri türüne göre değişir.

Sayfanın Başı

Tablo kaydetme

Tabloyu oluşturduktan veya değiştirdikten sonra, masaüstü veritabanında tablonun tasarımını kaydetmelisiniz. Tabloyu ilk kez kaydederken, tabloya içindeki verileri açıklayan bir ad verin. Boşluklarla birlikte en çok 64 alfasayısal karakter kullanabilirsiniz. Örneğin, bir tabloyu Müşteriler, Parça Envanteri veya Ürünler olarak adlandırabilirsiniz.

Tablolarınızı adlandırırken Access size büyük bir esneklik sağlar; bununla birlikte, bilmeniz gereken bazı kısıtlamalar da vardır: Tablo adı en çok 64 karakter uzunluğunda olabilir ve harflerin, sayıların, boşlukların ve özel karakterlerin herhangi bir bileşimini içerebilir. Ancak nokta(.), ünlem işareti (!), köşeli ayraç ([]), en başta boşluk, en başta eşittir işareti (=) veya satır başı gibi yazdırılmayan karakterler içeremez. Ad, şu karakterleri de içeremez:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

İpucu: Veritabanınızdaki nesneler için bir adlandırma kuralına karar vermeli ve tutarlı olarak bu kuralı uygulamalısınız.

 1. Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nda Kaydet’e tıklayın veya CTRL+S tuşlarına basın.

 2. Tabloyu ilk kez kaydediyorsanız, tablo için bir ad yazın ve Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×