Tablolara giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Veritabanı kullandığınızda verileriniz tablolarda depolanır. Tablolar, konuya göre oluşturulan listelerdir ve kayıt olarak düzenlenen verileri içerir. Örneğin, ad, e-posta adresi ve telefon numaralarından oluşan bir listeyi depolamak için Kişiler tablosu oluşturabilirsiniz.

Bu makalede, Microsoft Access 2010 uygulamasındaki tablolara ilişkin genel bakış sunulmakta ve yeni veya kaldırılan tablo özellikleri gösterilmektedir. Bu makalede ayrıca tablo oluşturma, tabloya alan ekleme, tablo için birincil anahtar ayarlama, alan ve tablo özelliklerini ayarlama hakkında bilgiler verilmektedir.

Veritabanının tablolarını tümünü planlayarak ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkilendirileceğine karar vererek veritabanını tasarlamaya başlayın. Tabloları oluşturmadan önce dikkatli bir şekilde gereksinimlerinize karar verip gerekli tüm tabloları saptayın. Veritabanı planlama ve tasarlamaya giriş için Veritabanı tasarımı temel bilgileri başlıklı makaleye ve Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantılara bakın.

Not: Web tablolarında Tasarım görünümü kullanılamaz. Bunun yerine, artık Veri Sayfası görünümüne eklene tasarım özelliklerini kullanabilirsiniz. Web veritabanı tasarlama hakkında daha fazla bilgi için Web'de paylaşmak için veritabanı oluşturma makalesine bakın.

Bu makalede

Genel bakış

Tablo özellikleri

Yenilikler

Yeni tablo oluşturma

Tablo için birincil anahtar ayarlama

Tablo özelliklerini ayarlama

Tabloya alan ekleme

Hesaplanan alan oluşturma

Alan özelliklerini ayarlama

Genel Bakış

Tablo, çalışanlar veya ürünler gibi belirli nesneler hakkında verileri depolamak için bir veritabanı nesnesidir. Tablo kayıtlar ve alanlardan oluşur.

Her kayıtta, belirli bir çalışan gibi tablo nesnesinin tek örneği hakkında veriler bulunur. Kayıt genellikle satır veya örnek olarak da adlandırılır.

Her alanda ad veya e-posta adresi gibi tablo konusunun tek görünümü hakkında veriler bulunur. Alan yaygın olarak sütun veya öznitelik adını da alır.

Kayıt; Contoso, Ltd. veya birisi@example.com gibi alan değerlerinden oluşur. Alan değeri, olgu olarak da bilinir.

Access’te kayıt ve alanların düzenini gösteren müşteriler tablosu

1. Kayıt

2. Alan

3. Alan değeri

Veritabanında her biri farklı bir konu hakkında bilgilerin depolandığı birçok tablo bulunabilir. Her tabloda, metin, sayı, tarih ve köprüler gibi farklı türden verilerin birçok alanı olabilir.

Dış veriler

Diğer veritabanları, metin dosyaları, Excel çalışma kitapları gibi farklı dış veri kaynaklarına bağlanabilirsiniz. Dış verilere bağlandığınızda Access bağlantıyı tabloymuş gibi kullanır. Dış veri kaynağına ve bağlantıyı oluşturma yolunuza bağlı olarak verileri bağlanan tabloda düzenleyebilir ve bağlanan tabloda bulunan ilişkileri oluşturabilirsiniz. Ancak, bağlantıyı kullanarak dış verilerin tasarımını değiştiremezsiniz.

Tablo ve alan özellikleri

Tablo ve alanların, özelliklerini ve davranışlarını denetlemek için ayarlayabildiğiniz özellikleri vardır.

tablo ve alan özellik sayfaları
Tasarım görünümünde açılmış bir tablo.

1. Tablo özellikleri

2. Alan özellikleri

Access veritabanında, tablo özellikleri bir bütün olarak tablonun genel görünüşünü veya davranışını etkileyen özniteliklerdir. Tablo özellikleri, tablo Tasarım görünümünde tablonun özellikler sayfasında ayarlanır. Örneğin, tablonun Varsayılan Görünüm özelliğini tablonun varsayılan olarak nasıl görüneceğini belirtmek üzere ayarlayabilirsiniz.

Alan özelliği tablodaki belirli bir alana uygulanır ve alanın özelliklerinden birini veya alanın davranışının bir yönünü tanımlar. Bazı alan özelliklerini Veri Sayfası görünümünde ayarlayabilirsiniz. Alan özelliğini Tasarım görünümünde Alan Özellikleri bölmesini kullanarak da ayarlayabilirsiniz.

Veri türleri

Her alanda bir veri türü vardır. Alana ait veri türü alanda depolanan verilerin türünü (büyük miktarlarda metin veya ekli dosyalar gibi) belirtir.

Veri türü ayarı

Veri türü alan özelliği olsa da diğer alan özelliklerinden aşağıdaki gibi ayrılır:

 • Alanın veri türünü Alan Özellikleri bölmesinde değil, tablo tasarım kılavuzunda ayarlarsınız.

 • Alanın veri türü, alanda bulunan diğer özelliklerin neler olduğunu saptar.

 • Alanın türünü alanı oluşturduğunuzda ayarlamanız gerekir.

  Not: Access uygulamasında, Veri Sayfası görünümünde yeni bir sütuna veri girerek yeni alan oluşturabilirsiniz. Veri Sayfası görünümünde veri girerek alan oluşturduğunuzda, Access otomatik olarak alana girdiğiniz değerler temelinde bir veri türü atar. Girişiniz başka bir veri türüne işaret etmiyorsa, Access veri türünü Metin olarak ayarlar. Gerekirse, bu veri türünü yeni Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bir bölümü olan Şeridi kullanarak değiştirebilirsiniz.

Otomatik veri türü algılama örnekleri

Aşağıdaki tabloda, Veri Sayfası görünümünde otomatik veri türü algılamasının nasıl çalıştığı gösterilmektedir.

Şunu yazarsanız:

Office Access 2007 aşağıdaki veri türünde bir alan oluşturur:

Ali

Metin

http://www.contoso.com

Herhangi bir geçerli Internet protokolü öneki kullanabilirsiniz. Örneğin, http://, https:// ve mailto: geçerli öneklerdir.

Köprü

1

Number, Long Integer

50.000

Sayı, Uzun Tamsayı

50.000,99

Sayı, Çift

50000.389

Number, Double

12/67

Tanınan tarih ve saat biçimleri, kullanıcı yerel ayarınızdır.

Tarih/Saat

31 Aralık 2006

Tarih/Saat

10:50:23

Tarih/Saat

10:50

Tarih/Saat

17:50

Tarih/Saat

12,50 TL

Tanınan para birimi simgesi sizin kullanıcı yerel ayarlarınızdandır.

Para birimi

21,75

Sayı, Çift

%123,00

Sayı, Çift

3,46E+03

Sayı, Çift

Tablo ilişkileri

Her tablo farklı konular hakkında verileri depolasa da, veritabanındaki tablolar çoğunlukla birbirleriyle ilişkili konular hakkında verileri depolar. Örneğin, veritabanında şunlar olabilir:

 • Şirketinizin müşterilerini ve onların adreslerini listeleyen müşteri tablosu

 • Sattığınız ürünlerin ve buradaki her öğenin fiyatının ve ve resminin listelendiği ürün tablosu

 • Müşteri siparişlerini izleyen sipariş tablosu.

Farklı konularla ilgili verileri ayrı tablolarda depoladığınızdan, bu ayrı tablolarda yer alan ilişkili verileri kolayca birleştirecek şekilde verileri birbirine bağlayacak bazı yollarınız olması gerekir. Farklı tablolarda depolanan verileri bağlamak için ilişki oluşturursunuz. İlişki, ilgili tablolarda ortak olan alanları belirten iki tablo arasındaki mantıksal bağlantıdır.

Anahtarlar

Tablo ilişkisinin parçası olan alanlara anahtar adı verilir. Anahtarlar çoğunlukla tek alandan oluşsa da, bir alandan daha fazla alandan da oluşabilir. İki tür anahtar vardır:

 • Birincil anahtar    Tablonun tek bir birincil anahtarı olabilir. Birincil anahtar, tabloda depoladığınız her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya birden çok alandan oluşur. Çoğunlukla, birincil anahtar işlevi gören benzersiz bir numara (kimlik numarası, seri numarası veya kod gibi) vardır. Örneğin her müşterinin benzersiz bir müşteri kimliği numarasına sahip olduğu bir Müşteriler tablonuz olabilir. Müşteriler tablosunun birincil anahtar müşteri kimliği alanı olur. Birincil anahtar birden çok alan içerdiğinde, çoğunlukla önceden var olan ve bir araya getirildiğinde benzersiz değerler oluşturan alanlardan oluşur. Örneğin, kişiler hakkındaki bir tabloda soyadı, ad ve doğum tarihi bileşimini birincil anahtar olarak kullanabilirsiniz.

 • Yabancı anahtar    Tabloda bir veya daha fazla yabancı anahtar da bulunabilir. Yabancı anahtar, başka bir tablonun birincil anahtarındaki değerlere karşılık gelen değerler içerir. Örneğin, her siparişte Müşteriler tablosundaki bir kayda karşılık gelen müşteri kimlik numarasının bulunduğu bir Siparişler tablonuz olabilir. Müşteri kimlik alanı Siparişler tablosunun yabancı anahtarıdır.

Anahtar alanları arasındaki değerlerin karşılığı tablo ilişkisinin temelini oluşturur. İlişkili tablolara ait verileri birleştirmek için tablo ilişkisini kullanırsınız. Örneğin, Müşteriler tablonuzun ve Siparişler tablonuzun olduğunu varsayalım. Müşteriler tablonuzda her kayıt Kimlik olarak bilinen birincil anahtar tarafından tanımlanır.

Her siparişi bir müşteriyle ilişkilendirmek için Müşteriler tablosunun Kimlik alanına karşılık gelen yabancı anahtar alanını Siparişler tablosuna ekleyip iki anahtar arasındaki ilişkiyi oluşturun. Siparişler tablosuna kayıt eklediğinizde Müşteriler tablosundan gelen müşteri kimliği değerini kullanırsınız. Siparişin müşterisi hakkında ne zaman bilgi almak isteseniz, Müşteriler tablosuna ait hangi verilerin Siparişler tablosundaki hangi kayıtlara karşılık geldiğini tanımlamak amacıyla bu ilişkiyi kullanırsınız.

İlişkiler penceresinde gösterilen Access tablosu ilişkisi
İlişkiler penceresinde gösterilen bir tablo ilişkisi.

1. Alan adının yanında, anahtar simgesiyle tanımlanan birincil anahtar.

2. Yabancı anahtar — anahtar simgesinin olmadığına dikkatinizi çekeriz.

İlişkileri kullanmanın yararları

İlişkili tablolarda verilerin ayrı tutulması şu yararları sağlar:

 • Tutarlılık    Her veri öğesi tek bir tabloda ve yalnızca bir kez kaydedildiğinden, belirsizlik ve tutarsızlık olasılığı daha azdır. Örneğin, bir müşterinin adını, sipariş verilerinin bulunduğu tabloda yinelenen (ve potansiyel olarak tutarsız) bir şekilde depolamak yerine müşterilerle ilgili bir tabloda, yalnızca bir kez depolarsınız.

 • Verimlilik    Verinin tek bir yerde kaydedilmesi, daha az disk alanı kullanmanızı sağlar. Ayrıca küçük tablolar genellikle, büyük tablolara kıyasla verileri daha hızlı sunar. Son olarak, ayrı konular için ayrı tablolar kullanmamak, tablolarınızda null (veri içermeyen) değerler ile fazlalıkların olmasına neden olur ve her ikisi de fazla alan kullanarak performansı düşürür.

 • Anlaşılırlık    Veritabanının tasarımı, konular düzgün bir şekilde tablolara ayrılmışsa daha kolay anlaşılır.

İpucu: Tablolarınızı ilişkilerle birlikte kafanızda planlayın. Tabloda zaten varolan karşılık gelen birincil anahtar varsa yabancı anahtar alanını oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Arama Sihirbazı sizin için ilişki oluşturur.

Sayfanın Başı

Tablo özellikleri

Access 2010 uygulamasında, tablolara aşağıdaki kullanışlı sınırlar uygulanır:

Öznitelik

Üst Sınır

Tablo adındaki karakter sayısı

64

Alan adındaki karakter sayısı

64

Tablodaki alan sayısı

255

Açık tablo sayısı

2048; bu sınırda Access tarafından içeride açılmış tablolar vardır

Tablo boyutu

2 gigabayt alandan sistem nesneleri için gereken alan çıkarıldıktan sonra kalan alan

Metin alanındaki karakter sayısı

255

Not alanındaki karakter sayısı

65.535, kullanıcı arabirimi ile veri girildiğinde;
veri girilirken 2 gigabayt karakter depolama.

OLE Nesnesi alanının boyutu

1 gigabayt

Tablodaki dizin sayısı

32

Dizindeki alan sayısı

10

Geçerlilik iletisindeki karakter sayısı

255

Geçerlilik kuralındaki karakter sayısı

2.048

Tablo veya alan tanımındaki karakter sayısı

255

Alanların Unicode Sıkıştırma özelliği Evet olarak ayarlandığında bir kayıttaki karakter sayısı (Not ve OLE Nesnesi Alanları hariç)

4.000

Alan özellik ayarındaki karakter sayısı

255

Sayfanın Başı

Yenilikler

Access 2007 ile farklılıklar

Access 2010 uygulamasında tablo oluşturmak için Access 2007'dekine benzer bir işlem uygulanır. Ancak Access 2010 uygulamasında tablolara bazı yeni özellikler eklenmiştir:

 • Veri makroları    Artık, tablolardaki olaylara makro ekleyebilirsiniz. Makrolar, bir kayıt değiştirildiğinde, eklendiğinde veya silindiğinde eylem gerçekleştirmenizi sağlar ve verileri doğrulama ya da hesaplama yapma gibi işlemler için kullanılabilir.

 • Hesaplanmış veri türü    Bu yeni veri türü, aynı tablodaki diğer alanların hesaplamasından elde edilen bir alan oluşturmanızı sağlar. Örneğin, Miktar alanı ile Birim Fiyatı alanını çarparak Satır Toplamı alanı oluşturabilirsiniz. Miktar veya Birim Fiyatı alanın güncelleştirdiğinizde Satır Toplamı alanı da otomatik olarak güncelleştirilecektir.

 • Web hizmeti bağlantısı    Excel çalışma kitapları ve SharePoint listeleri gibi dış veri kaynaklarına ek olarak artık, Web hizmeti arabirimi sunan Web sitelerindeki verilere de bağlanabilirsiniz. Örneğin, çevrimiçi bir girişimcinin Web sitesindeki verilere bağlanabilir ve ürünleri görüntülemeye ya da sipariş başlatmaya yönelik uygulamalar oluşturabilirsiniz.

 • Tablo ve alan şablonlarının yerini modeller aldı    Access 2007'de tablo şablonları ve alan şablonları yer alıyordu. Tablo şablonları, yeni tablolar oluşturmak amacıyla kullanabildiğiniz boş tablolardır. Bunlar, aşağıda belirtilen yerleşik Windows SharePoint Services listeleriyle uyumlu olacak şekilde yapılandırılmıştı:

  • Kişiler

  • Görevler

  • Sorunlar

  • Olaylar

  • Varlıklar

   Access 2010 uygulamasında, veritabanınıza önceden oluşturulmuş bölümler eklemek için modelleri kullanmanız gerekir. Modellerde tablolar olabileceği gibi, sorgu ve form gibi başka tür veritabanı nesneleri de bulunabilir.

   Not: Bu makalede modeller anlatılmamaktadır. Daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümüne bakın.

Access 2003 ile farklılıklar

 • Tablo Sihirbazı'nın yerini modeller aldı    2007 öncesi Access sürümlerinde, tabloları hızlıca oluşturmak için Tablo Sihirbazı'nı kullanarak birkaç soru yanıtlamak gerekiyordu. Access 2007'de, Tablo Sihirbazı'nın yerini tablo ve alan şablonları aldı. Access 2010 uygulamasında ise tablo ve alan şablonları, modellerle değiştirildi.

  Not: Bu makalede modeller anlatılmamaktadır. Daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümüne bakın.

 • Veri sayfası oluşturma    Artık, Veri Sayfası görünümünde çalışırken tabloları ve alanları oluşturup değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Yeni tablo oluşturma

Varolan tablolarınızdan birine ait olmayan yeni veri kaynağınız varsa yeni tablo oluşturun.

Yeni veritabanı oluşturarak, mevcut veritabanına tablo ekleyerek veya başka veri kaynaklarındaki (Microsoft Office Excel çalışma kitabı, Microsoft Office Word belgesi, metin dosyası, Web hizmeti veya başka bir veritabanı gibi) tabloları içeri aktarma ya da bunlara bağlantı oluşturma yoluyla tablo oluşturabilirsiniz. Yeni veritabanı oluşturduğunuzda, sizin için otomatik olarak yeni bir boş tablo eklenir. Daha sonra, alanlarınızı tanımlamayı başlatmak için tabloya veri girebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Yeni veritabanında yeni bir tablo oluşturma

Mevcut veritabanında yeni bir tablo oluşturma

Yeni veritabanında yeni bir tablo oluşturma

 1. Dosya sekmesinde Yeni'yi ve Boş Veritabanı'nı tıklatın.

 2. Dosya Adı kutusuna, veritabanıyla ilgili dosya adı yazın.

 3. Veritabanını kaydetmek amacıyla başka bir konuma gitmek için klasör simgesini tıklatın.

 4. Oluştur komutunu tıklatın.

  Yeni veritabanı açılır; Tablo1 adlı yeni bir tablo oluşturularak da Veri Sayfası görünümünde açılır.

Varolan veritabanında yeni bir tablo oluşturma

 1. Dosya sekmesini tıklatın, 'ın üzerine gelin ve aşağıdakilerden birini yapın:

  • İstediğiniz veritabanı Son Veritabanları altında listeleniyorsa veritabanını listeden tıklatın.

   - veya -

  • Veritabanı Son Veritabanları altında listelenmiyorsa Belge Aç altında istediğiniz seçeneği tıklatın.

 2. iletişim kutusunda açmak istediğiniz veritabanını seçip 'ı tıklatın.

 3. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın.

  Veritabanına yeni bir tablo eklenir ve Veri Sayfası görünümünde tablo açılır.

Sayfanın Başı

Tablo oluşturmak için alma veya bağlama

Başka yerde depolanmış verileri içeri aktararak veya bağlayarak tablo oluşturabilirsiniz. Bir Excel çalışma sayfası, Windows SharePoint Services listesi, XML dosyası, başka bir Access veritabanı, Microsoft Office Outlook klasörü vb. ortamdaki verileri aktarabilir ve bağlayabilirsiniz.

Verileri içeri aktarırken, geçerli veritabanındaki yeni bir tabloda, verilerin kopyasını oluşturursunuz. Kaynak veride bundan sonra yapılacak değişiklikler içeri aktarılan verileri, içeri aktarılan verilerdeki değişiklikler de kaynak veriyi etkilemez. Veri kaynağına bağlanıp verilerini içeri aktardıktan sonra, içeri aktarılan verileri kaynağa bağlanmadan kullanabilirsiniz. İçeri aktarılan tablonun tasarımını değiştirebilirsiniz.

Verilere bağladığınızda, geçerli veritabanında başka yerde depolanmış olan varolan bilgilere canlı bağlantıyı temsil eden bağlı bir tablo oluşturursunuz. Bağlanmış tablodaki verileri değiştirdiğinizde kaynakta değiştirirsiniz. Kaynakta verinin her değiştirilişinde, bu değişiklik bağlanmış tabloda gösterilir. Bağlanmış tabloyu her kullanışınızda veri kaynağına bağlanabilmeniz gerekir. Bağlanmış tablonun tasarımını değiştiremezsiniz.

Not: Bağlanmış tabloyu kullanarak Excel çalışma sayfasındaki verileri değiştiremezsiniz. Çalışma alanı olarak kaynak verileri Access veritabanına aktarıp, Excel'den bu veritabanına bağlanın. Excel'den Access'e bağlanma hakkında daha fazla bilgi için Excel Yardım'a gidin ve Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantılara bakın.

Dış verileri içeri aktararak veya bunlara bağlayarak yeni tablo oluşturma

 1. Dış Veri sekmesinin İçeri Aktar ve Bağla grubunda, kullanılabilen veri kaynaklarından birini tıklatın.

 2. Her adımda görüntülenen iletişim kutularındaki yönergeleri izleyin.

  Access yeni tabloyu oluşturur ve Gezinti Bölmesi'nde görüntüler.

İpucu: Ayrıca, Oluştur sekmesindeki bir komutu kullanarak SharePoint listesi içeri aktarabilir veya ona bağlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Tablo oluşturmak için SharePoint sitesini kullanma

Veritabanınızda bir SharePoint listesinden içeri veri aktaran veya bu listeye bağlanan bir tablo oluşturabilirsiniz. Önceden tanımlanmış bir şablonu kullanarak da yeni SharePoint listesi oluşturabilirsiniz. Access 2010'de sağlanan önceden tanımlanmış şablonlar Kişiler, Görevler, Sorunlar ve Olaylar'dır.

 1. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda SharePoint Listeleri'ne tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şablona dayalı SharePoint listesi oluşturma

   1. Kişiler, Görevler, Sorunlar veya Olaylar seçeneğini tıklatın.

   2. Yeni Liste Oluştur iletişim kutusuna, listeyi oluşturmak istediğiniz SharePoint sitesinin URL'sini yazın.

   3. Yeni listenin adını belirtin ve Açıklama kutularına yeni listenin adını ve açıklamasını girin.

   4. Bağlı tablo oluşturulduktan sonra tabloyu açmak için, Bittiğinde listeyi aç onay kutusunu seçin (varsayılan olarak seçilidir).

  • Yeni özel liste oluşturma

   1. Özel'i tıklatın.

   2. Yeni Liste Oluştur iletişim kutusuna, listeyi oluşturmak istediğiniz SharePoint sitesinin URL'sini yazın.

   3. Yeni listenin adını belirtin ve Açıklama kutularına yeni listenin adını ve açıklamasını girin.

   4. Bağlı tablo oluşturulduktan sonra tabloyu açmak için, Bittiğinde listeyi aç onay kutusunu seçin (varsayılan olarak seçilidir).

  • Mevcut listedeki verileri içeri aktarma

   1. Varolan SharePoint Listesi seçeneğini tıklatın.

   2. Dış Veri Al iletişim kutusunda, içeri aktarmak istediğiniz verilerin bulunduğu SharePoint sitesinin URL'sini yazın.

   3. Kaynak verileri geçerli veritabanında yeni bir tabloya aktar öğesini ve İleri düğmesini tıklatın.

   4. İçeri aktarmak istediğiniz her SharePoint listesinin yanındaki onay kutusunu seçin.

  • Mevcut bir listeye bağlantı oluşturma

   1. Varolan SharePoint Listesi seçeneğini tıklatın.

   2. Dış Veri Al - SharePoint Sitesi iletişim kutusunda, bağlanmak istediğiniz listenin bulunduğu SharePoint sitesinin URL'sini yazın.

   3. Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla öğesini ve İleri düğmesini tıklatın.

   4. Bağlanmak istediğiniz her SharePoint listesinin yanındaki onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Tablo oluşturmak için Web hizmeti kullanma

Web hizmeti arabirimi sağlayan Web sitesindeki verilere bağlanan bir tabloyu veritabanınızda oluşturabilirsiniz.

Not: Web hizmeti tabloları salt okunur özelliktedir.

 1. Dış Veri sekmesinin İçeri Aktar ve Bağlantı Oluştur grubunda Diğer seçeneğine ve sonra Veri Hizmetleri'ne tıklayın.

 2. Kullanmak istediğiniz bağlantı zaten yüklüyse 5. adıma geçin. Yüklü değilse, bir sonraki adımdan devam edin.

 3. Yeni bağlantı yükle'yi tıklatın.

 4. Kullanmak istediğiniz bağlantı dosyasını seçip Tamam'ı tıklatın.

 5. Web Hizmeti Verilerine Bağlantı Oluştur iletişim kutusunda kullanmak istediğiniz bağlantıyı genişletin.

 6. Bağlanmak istediğiniz tabloyu seçin.

  Access iletişim kutusunun sağ tarafında alanları görüntüler.

 7. İsteğe bağlı olarak, Bağlantı adını belirtin kutusuna bağlanılan tablonun adını yazın. Access bu adı Gezinti Bölmesindeki bağlanılan tablo için kullanacaktır.

 8. Tamam'ı tıklatın.

  Access bağlantılı tabloyu oluşturur.

Sayfanın Başı

Tablonun birincil anahtarını ayarlama

Birincil anahtarı belirterek şu yararlardan kazanç elde edin:

 • Access, birincil anahtar için otomatik olarak veritabanı performansının artmasını sağlayan dizini oluşturur.

 • Access her kaydın birincil anahtar alanında değeri olduğundan emin olunmasını sağlar.

 • Access anahtar alanındaki her değerin benzersiz olmasını sağlar. Benzersiz değerler, belirli bir değerin diğer değerlerden güvenli bir şekilde ayrılmasının başka bir yolu olmadığından önemlidir.

Veri Sayfası görünümünde yeni bir tablo oluşturduğunuzda, Access sizin için otomatik olarak bir birincil anahtar oluşturur ve ona kimliğe ait bir alan adı ve OtomatikSayı veri türünü atar.

Tasarım görünümünde birincil anahtarı değiştirebilir veya kaldırabilir, henüz bir birincil anahtarı olmayan bir tablonun birincil anahtarını ayarlayabilirsiniz.

Hangi alanların birincil anahtar olarak kullanılacağını saptama

Bazen, birincil anahtar olarak kullanmak istediğiniz verileriniz zaten olabilir. Örneğin, çalışanlarınıza ait kimlik numaraları zaten olabilir. Çalışan bilgilerini izlemek için tablo oluşturursanız tabloda birincil anahtar olarak varolan çalışan kimliğini kullanmaya karar verebilirsiniz. İsterseniz de, örneğin çalışan kimliğinin yalnızca bölüm kimliğiyle birlikte benzersiz olduğu gibi durumlarda birincil anahtar olarak her iki alanı da birlikte kullanmanız gerekebilir. İyi bir birincil anahtar adayının şu özellikleri vardır.

 • Her kayıtta alan ya da alan birleşiminin benzersiz değeri bulunur.

 • Alan veya alanlar bileşimi hiçbir zaman boş veya null olmaz; her zaman bir değer içerir.

 • Değerler değişmez.

Birincil anahtar olarak kullanılmak üzere uygun olmayan veriler varsa birincil anahtar olarak kullanmak amacıyla yeni alan oluşturabilirsiniz. Birincil anahtar olarak kullanmak için yeni alan oluşturduğunuzda, önceki listede üç özelliği karşılamasını sağlamak amacıyla alanın veri türünü OtomatikSayı olarak ayarlayın.

Birincil anahtar ayarlama veya değiştirme

 1. Birincil anahtarını ayarlamak veya değiştirmek istediğiniz tabloyu seçin.

 2. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü, ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 3. Tablo tasarım kılavuzunda birincil anahtar olarak kullanmak istediğiniz alanı veya alanları seçin.

  Tek bir alan seçmek için, istediğiniz alanın satır seçicine tıklayın.

  Birden fazla alanı seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutun ve her alanın satır seçicisini tıklatın.

 4. Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda, Birincil Anahtar öğesini tıklatın.

  Tasarım sekmesinde Araçlar grubu

  Birincil anahtar olarak belirttiğiniz alan veya alanların solunda bir anahtar göstergesi görüntülenir.

Birincil anahtarı kaldırma

 1. Birincil anahtarını kaldırmak istediğiniz tabloyu seçin.

 2. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü, ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 3. Geçerli birincil anahtarın satır seçicine tıklayın. Birincil anahtar birden çok alandan oluşuyorsa, CTRL tuşunu basılı tutun ve her alanın satır seçicisine tıklayın.

 4. Tasarım sekmesinde, Araçlar grubunda, Birincil Anahtar öğesini tıklatın.

  Tasarım sekmesinde Araçlar grubu

  Anahtar göstergesi, önceden birincil anahtar olarak belirttiğiniz alan veya alanlardan kaldırılır.

Not: Birincil anahtar ayarlamadan yeni bir tablo kaydedilirken, Access sizden yeni bir birincil anahtar alanı oluşturmanızı ister. Evet seçeneğini belirlerseniz, Access, her kayıt için benzersiz bir değer sağlamak üzere OtomatikSayı veri türünü kullanan bir kimlik alanı oluşturur. Tablonuzda zaten bir Otomatik Sayı alanı varsa, Access birincil anahtar olarak onu kullanır. Hayır seçeneğini tıklatırsanız Access yeni alan eklemez, birincil anahtar da ayarlanmaz.

Sayfanın Başı

Tablo özelliklerini ayarlama

Tablonun veya kayıtların tamamına uygulanan özellikler ayarlayabilirsiniz.

 1. Özelliklerini ayarlamak istediğiniz tabloyu seçin.

 2. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü, ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 3. Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Özellik Sayfası'na tıklayın.

  Access’in Tasarım sekmesindeki Göster/Gizle grubu

  Tablonun özellik sayfası gösterilir.

 4. Özellik sayfasında Genel sekmesini tıklatın.

 5. Ayarlamak istediğiniz özelliğin solundaki kutuyu tıklatıp özellik için bir ayar girin.

  Kullanılabilir tablo özellikleri

  Kullanılacak tablo özelliği

  Kime

  Görünümleri SharePoint Sitesinde Görüntüle

  Tabloya dayanan görünümlerin SharePoint sitesinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtme.

  Not: Bu ayarın etkileri, Tüm Görünümleri SharePoint Sitesinde Görüntüle veritabanı özelliğinin ayarına bağlıdır.

  Daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümüne bakın.

  Açılmış Alt Veri Sayfası

  Tabloyu açtığınızda tüm alt veri sayfalarını genişletme.

  Alt Veri Sayfası Yüksekliği

  Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alt veri sayfası penceresinin tüm satırları görüntüleyecek biçimde genişletilmesini istiyorsanız bu özellik ayarını 0" olarak bırakın.

  • Alt veri sayfası yüksekliğini denetlemek istiyorsanız istediğiniz yüksekliği inç cinsinden girin.

  Yönlendirme

  Dilinizin soldan sağa veya sağdan sola okunmasına göre görünüm yönelimini ayarlama.

  Açıklama

  Tablo açıklamasını sağlama. Bu açıklama tablo için araç ipuçlarında görüntülenir.

  Varsayılan Görünüm

  Tabloyu açtığınızda varsayılan görünüm olarak Veri Sayfası, ÖzetTablo veya Özet Grafik ayarlama.

  Geçerlilik Kuralı

  Her kayıt ekleyişinizde veya her kayıt değiştirişinizde doğru olması gereken bir ifade girme.

  Geçerlilik Metni

  Geçerlilik Kuralı özelliğindeki ifade bir kayır tarafından ihlal edildiğinde görüntülenecek iletiyi girme.

  Filtre

  Veri Sayfası görünümünde yalnızca eşleşen satırları görüntülemek için ölçütler tanımlama.

  Sıralama Ölçütü

  Veri Sayfası görünümünde satırların varsayılan sıralama düzenini belirtmek için bir veya daha çok alan seçme.

  Alt Veri Sayfası Adı

  Bir alt veri sayfasının Veri Sayfası görünümünde görüntülenmesinin gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa, alt veri sayfasındaki satırlara hangi tablonun veya sorgunun veri sağlaması gerektiğini belirtme.

  Alt Alanları Bağla

  Tabloyla ilgili belirtilen Ana Alanları Bağla özelliğiyle eşleşen alt veri sayfası için kullanılan tablo veya sorgudaki alanları listeleme.

  Ana Alanları Bağla

  Tablo için belirtilen Alt Alanları Bağla özelliğiyle eşleşen tablo alanlarını listeleme.

  Yüklerken Filtre Uygula

  Tablo Veri Sayfası görünümünde açıldığında, Filtre özelliğindeki filtre ölçütlerini otomatik olarak uygulama (Evet seçeneğini belirterek).

  Yüklerken Sırala

  Tablo Veri Sayfası görünümünde açıldığında, Sıralama Ölçütü özelliğindeki filtre ölçütlerini otomatik olarak uygulama (Evet seçeneğini belirterek).

  İpucu: Özellik kutusuna ayar girmek veya düzenlemek için daha fazla alan sağlamak amacıyla Yakınlaştır kutusunu görüntülemek istiyorsanız ÜST KRKT+F2 tuşlarına basın. İfade için Geçerlilik Kuralı özelliğini ayarlıyorsanız ve bunu oluşturmak için yardıma ihtiyacınız varsa, İfade Oluşturucusu'nu görüntülemek için Geçerlilik Kuralı özellik kutusunun yanındaki Oluşturucu düğmesi düğmesine tıklayın.

 6. Değişikliklerinizi kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Tabloya alan ekleme

İzlemek istediğiniz her veri parçasını alanda depolarsınız. Örneğin, kişiler tablosunda Soyadı, Adı, Telefon Numarası ve Adres için alanlar oluşturabilirsiniz. Ürünler tablosunda Ürün Adı, Ürün Kimliği ve Fiyat için alanlar oluşturabilirsiniz.

Alanları oluşturmadan önce verileri kullanışlı en küçük parçalarına bölmeye çalışın. Verileri daha sonra birleştirme, bunları ayırmadan çok daha kolay olacaktır. Örneğin, Tam Adı alanı yerine ayrı Soyadı ve Adı alanlarını oluşturmaya karar verin. Ardından Soyadı, Adı veya her ikisiyle birden kolayca arama yapabilir veya sıralayabilirsiniz. Veri öğesiyle ilgili rapor, sıralama, arama veya hesaplama gerçekleştirmeyi planlıyorsanız bu öğeyi kendisi olarak alana koyun. Veritabanı tasarlama ve alan oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantılara bakın.

Alan oluşturduktan sonra görünüşünü ve davranışını denetlemek amacıyla da alan özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Verileri girerek alan ekleme

Veri Sayfası görünümünde yeni tablo oluşturduğunuzda veya varolan tabloyu açtığınızda verileri veri sayfasının Yeni alan ekleyin sütununa girerek alan ekleyebilirsiniz.

Access’te Yeni Alan Ekleyin sütunuyla birlikte Veri Sayfası

1. Yeni alan ekleyin sütununa verileri girin.

 1. Tabloyu Veri Sayfası görünümünde oluşturun veya açın.

  Tablo oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yeni bir tablo oluşturma.

 2. Yeni alan ekleyin sütununda oluşturmak istediğiniz alanın adını girin.

  Alanın tanımlanmasını kolaylaştıracak biçimde açıklayıcı bir ad kullanın.

 3. Verileri yeni alana girin.

Sayfanın Başı

Hesaplanan alan oluşturma

Hesaplanan alanı Tasarım görünümünde oluşturursunuz.

 1. Tasarım görünümünde, hesaplanan alan oluşturmak istediğiniz tabloyu açın.

 2. Tablo tasarım kılavuzunda, Alan Adı altında ilk boş satıra hesaplanan alan için bir ad yazın.

 3. Veri Türü altında Hesaplanan öğesini seçin.

  İfade Oluşturucusu açılır.

 4. İfade Oluşturucusunda gerçekleştirmek istediğiniz hesaplamayı girin. Örneğin, tablonuzda Alan1 ve Alan2 varsa, siz de Alan1 değerinin Alan2 değerine bölünmesiyle elde edilen değere eşit hesaplanan alanı (Alan3) oluşturmak istiyorsanız İfade Oluşturucusunda [Alan1]/[Alan2] girin.

  İfadeler hakkında daha fazla bilgi için, İfadelere giriş başlıklı makaleye bakın.

 5. Hesaplamayı girme işlemini tamamladıktan sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

  İpucu: Hesaplanan alanın istediğiniz gibi çalıştığını doğrulamak için Veri Sayfası görünümüne geçmeniz yararlı olabilir.

Sayfanın Başı

Alan özelliklerini ayarlama

Alan oluşturduktan sonra görünüşünü ve davranışını denetlemek amacıyla alan özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, alan özelliklerini ayarlayarak şunları yapabilirsiniz:

 • Alandaki verilerin görünüşünü denetleme

 • Alana yanlış veri girdisinin engellenmesine yardımcı olma

 • Alanla ilgili varsayılan değerleri belirtme

 • Alanda aramayı ve sıralamayı hızlandırmaya yardımcı olma

Veri Sayfası görünümünde çalıştığınız sırada kullanılabilir alan özelliklerinin bazılarını ayarlayabilirsiniz. Alan özelliklerinin tam listesine erişmek ve onları ayarlamak için yine de Tasarım görünümünü kullanmanız gerekir.

Veri Sayfası görünümünde alan özelliklerini ayarlama

Veri Sayfası görünümünde çalıştığınız sırada alanı yeniden adlandırabilir, veri türünü değiştirebilir, Biçim özelliğini değiştirebilir, alanın diğer özelliklerinden bazılarını değiştirebilirsiniz.

Veri Sayfası görünümünde tablo açma

 1. Gezinti Bölmesi'nde açmak istediğiniz tabloyu sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Veri Sayfası görünümü'nü tıklatın.

Alanı yeniden adlandırma

Veri Sayfası görünümüne veri girerek alan eklediğinizde Access otomatik olarak alana genel bir ad atar. Access birinci yeni alana Alan1, ikinci boş alana Alan2 vb. adını atar. Varsayılan olarak, alanın adı alanın görüntülendiği her yerde alanın etiketi olarak görüntülenir (veri sayfasındaki sütun başlığı gibi). Alanların daha açıklayıcı adlarla yeniden adlandırılması, kayıtları görüntülediğinizde veya düzenlediğinizde kullanımlarını daha da kolaylaştırır.

 1. Yeniden adlandırmak istediğiniz alan başlığını (Alan1 gibi) sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Sütunu Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

 3. Alan başlığına yeni adı girin.

  Alan adları, boşluklar dahil olmak üzere en fazla 64 karakterden (harfler veya sayılar) oluşur.

Alanın veri türünü değiştirme

Veri Sayfası görünümünde veri girerek alan oluşturduğunuzda Access, alan için uygun veri türünü saptamak amacıyla bu veriyi inceler. Örneğin, 1/1/2006 girerseniz, Access bu veriyi tarih olarak tanır ve alanın veri türünü Tarih/Saat olarak ayarlar. Access veri türünü tam olarak saptayamazsa bu veri türü varsayılan olarak Metin şeklinde ayarlanır.

Alanın veri türü diğer alan özelliklerinden hangilerini ayarlayabileceğinizi saptır. Örneğin, Köprü veri türüne ya da Not veri türüne sahip bir alan için yalnızca, Yalnızca Ekle özelliğini ayarlayabilirsiniz.

Alanın veri türünü el ile değiştirmek istediğiniz durumlar olabilir. 10/2001 örneğinde olduğu gibi tarihe benzeyen bir oda numaranız olduğunu varsayalım. Veri Sayfası görünümünde yeni alana 10/2001 girerseniz otomatik veri türü algılama özelliği bu alan için Tarih/Saat veri türünü seçer. Oda numaraları tarih değil de, etiket olduğundan Metin veri türünü kullanmaları gerekir. Alanın veri türünü değiştirmek için şu yordamı kullanın.

 1. Veri Sayfası sekmesini tıklatın.

 2. Veri Türü listesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda istediğiniz veri türünü seçin.

  Access Şeridinde Veri Türü ve Biçimlendirme grubunun Resmi

  Kullanılabilir veri türleri

  Veri türü

  Depolanan değerler

  Boyut

  Metin

  Alfasayısal karakterler

  Metinler için ve hesaplamalarda kullanılmayan sayılar (örneğin, ürün kimliği) kullanın. Metin olarak depolanan sayısal değerler mantıksal olarak sıralanabilir ve filtrelenebilir ancak hesaplamalarda kolayca kullanılamaz.

  En fazla 255 karakter.

  Not

  Alfasayısal karakterler (255 karakterden uzun) veya zengin metin biçimlendirmesinin kullanıldığı metinler.

  255 karakterden uzun metinler veya zengin metin biçimlendirmesinin kullanıldığı metinler için kullanın. Notlar, uzun açıklamalar ve kalın veya italik gibi metin biçimlendirmesinin kullanıldığı paragraflar, Not alanının kullanılabileceği durumlara iyi birer örnektir.

  Bir denetimde 65.535 karakterini görüntüleyebileceğiniz en çok 1 gigabayt karakter veya 2 gigabayt depolama (her karakter için 2 bayt).

  Numara

  Sayısal değerler (tamsayılar veya kesirli değerler).

  Parasal değerler dışında, hesaplamalarda kullanılan sayıları depolamak için kullanın (parasal değerler için Para Birimi veri türünü kullanın).

  1, 2, 4 veya 8 bayt; yineleme kimliği için kullanıldığında 16 bayt.

  Tarih/Saat

  Tarihler ve saatler.

  Tarih/saat değerlerinin depolanması için kullanın. Depolanan her değerin hem tarih bileşenini hem de saat bileşenini içerdiğini unutmayın.

  8 bayt.

  Para birimi

  Parasal değerler.

  Parasal değerlerin depolanması için kullanın (para birimi).

  8 bayt.

  Otomatik Sayı

  Bir kayıt eklendiğinde Access'in otomatik olarak eklediği benzersiz sayısal değer.

  Birincil anahtar olarak kullanılabilecek benzersiz değerleri oluşturmak için kullanın. OtomatikSayı alanlarındaki değerleri sırayla veya belirli bir değere göre artırılabileceğini ya da rastgele atanabileceğini unutmayın.

  Yineleme kimliği için kullanılırken 4 bayt veya 16 bayt.

  Evet/Hayır

  Boole değerleri (evet/hayır).

  Üç biçimden birini kullanabilirsiniz: Evet/Hayıt, Doğru/Yanlış veya Açık/Kapalı.

  1 bit (8 bit = 1 bayt).

  OLE Nesnesi

  OLE nesneleri veya diğer ikili veriler.

  Diğer Microsoft Windows programlarındaki OLE nesnelerini depolamak için kullanılır.

  En çok 1 gigabayt.

  Ek

  Resimler, Görüntüler, İkili dosyalar, Office dosyaları.

  Bu, dijital görüntülerin ve her tür ikili dosyanın depolanması için tercih edilen veri türüdür.

  Sıkıştırılmış ekler için 2 gigabayt. Sıkıştırılmamış ekler için, ekin ne düzeyde sıkıştırılabileceğine bağlı olarak yaklaşık 700 kilobayt.

  Köprü

  Köprüler.

  URL (Tekdüzen Kaynak Konumu Belirleyicisi) üzerinden Web sayfalarına veya UNC (evrensel adlandırma kuralı) biçimindeki bir ad üzerinden dosyalara tek tıklatma ile erişim sağlamak üzere köprülerin depolanması için kullanın. Ayrıca, veritabanında depolanmış Access nesnelerine de bağlayabilirsiniz.

  Bir denetimde 65.535 karakterini görüntüleyebileceğiniz en çok 1 gigabayt karakter veya 2 gigabayt depolama (her karakter için 2 bayt).

  Arama Sihirbazı

  Aslında bir veri türü değildir; Arama Sihirbazı'nı başlatır.

  Arama Sihirbazı'nı başlatmak için kullanın; bu sihirbazla başka bir tablodaki, sorgudaki veya değerler listesindeki değerleri aramak için açılan kutu kullanan bir alan oluşturabilirsiniz.

  Tablo veya sorgu temelinde: İlişkili sütunun boyutu.

  Değer temelinde: Değeri depolamak için kullanılan Metin alanının boyutu.

  Not: Access veritabanı dosyalarının boyut üst sınırı 2 gigabayttır.

  Veri türleri hakkında ipuçları

  • Performansı en iyi hale getirmek için, Metin veya Sayı alanı oluşturduğunuzda en uygun Alan Boyutu seçeneğini kullanmanız gerekir. Örneğin, tahmin edilir uzunlukta posta kodlarını depolamayı planlıyorsanız bu uzunluğu alan boyutu olarak belirtin. AlanBoyutu özellik kutusunda bir değer ayarlayarak alan boyutunu belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için şu bölüme bkz. Diğer alan özelliklerini ayarlama.

  • Telefon numaraları, parça numaraları ve matematiksel hesaplamalar için kullanmayı planlamadığınız diğer numaralar için Sayı veri türü yerine Metin veri türünü seçmeniz gerekir. Metin olarak depolanan sayı değeri daha mantıksal olarak sıralanabilir ve buna filtre uygulanabilir.

Alanın biçimini değiştirme

Yeni alanın veri türünü saptamaya ek olarak Access alanın Biçim özelliğini girdiklerinize göre de ayarlayabilir. Örneğin, 10:50 girerseniz Access veri türünü Tarih/Saat olarak, Biçim özelliğini de Orta Uzunlukta Saat olarak ayarlar. Alanın Biçim özelliğini el ile değiştirmek için şunları yapın:

 1. Şerit'te Veri Sayfası sekmesini tıklatın.

 2. Biçim listesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda istediğiniz biçimi girin.

  Not: Biçim listesi, alanın veri türüne bağlı olarak bazı alanlarda (Metin gibi) bulunmayabilir.

Diğer alan özelliklerini ayarlama

 1. Veri Sayfası görünümünde ayarlamak istediğiniz özelliğin kutusunu tıklatın.

 2. Veri Sayfası sekmesinin Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda istediğiniz özellikleri seçin.

  Access Şeridinde Veri Türü ve Biçimlendirme grubunun Resmi

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde alan özelliklerini ayarlama

Tasarım görünümünde tabloyla çalıştığınız sırada alan özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Tasarım görünümünde, tablo tasarım kılavuzunda alanın veri türünü ve Alan Özellikleri bölmesindeki diğer özellikleri ayarlarsınız.

Tasarım görünümünde tabloyu açma

 1. Gezinti Bölmesi'nde tabloyu sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Tasarım görünümü'nü tıklatın.

Alanın veri türünü değiştirme

 1. Tablo tasarım kılavuzunda veri türünü ayarlamak istediğiniz alanı bulun.

 2. Veri Türü sütununda listeden veri türünü seçin.

  Kullanılabilir veri türleri

  Veri türü

  Depolanan değerler

  Boyut

  Metin

  Alfasayısal karakterler

  Metinler için ve hesaplamalarda kullanılmayan sayılar (örneğin, ürün kimliği) kullanın. Metin olarak depolanan sayısal değerler mantıksal olarak sıralanabilir ve filtrelenebilir ancak hesaplamalarda kolayca kullanılamaz.

  En fazla 255 karakter.

  Not

  Alfasayısal karakterler (255 karakterden uzun) veya zengin metin biçimlendirmesinin kullanıldığı metinler.

  255 karakterden uzun metinler veya zengin metin biçimlendirmesinin kullanıldığı metinler için kullanın. Notlar, uzun açıklamalar ve kalın veya italik gibi metin biçimlendirmesinin kullanıldığı paragraflar, Not alanının kullanılabileceği durumlara iyi birer örnektir.

  Bir denetimde 65.535 karakterini görüntüleyebileceğiniz en çok 1 gigabayt karakter veya 2 gigabayt depolama (her karakter için 2 bayt).

  Numara

  Sayısal değerler (tamsayılar veya kesirli değerler).

  Parasal değerler dışında, hesaplamalarda kullanılan sayıları depolamak için kullanın (parasal değerler için Para Birimi veri türünü kullanın).

  1, 2, 4 veya 8 bayt; yineleme kimliği için kullanıldığında 16 bayt.

  Tarih/Saat

  Tarihler ve saatler.

  Tarih/saat değerlerinin depolanması için kullanın. Depolanan her değerin hem tarih bileşenini hem de saat bileşenini içerdiğini unutmayın.

  8 bayt.

  Para birimi

  Parasal değerler.

  Parasal değerlerin depolanması için kullanın (para birimi).

  8 bayt.

  Otomatik Sayı

  Bir kayıt eklendiğinde Access'in otomatik olarak eklediği benzersiz sayısal değer.

  Birincil anahtar olarak kullanılabilecek benzersiz değerleri oluşturmak için kullanın. OtomatikSayı alanlarındaki değerleri sırayla veya belirli bir değere göre artırılabileceğini ya da rastgele atanabileceğini unutmayın.

  Yineleme kimliği için kullanılırken 4 bayt veya 16 bayt.

  Evet/Hayır

  Boole değerleri (evet/hayır).

  Üç biçimden birini kullanabilirsiniz: Evet/Hayıt, Doğru/Yanlış veya Açık/Kapalı.

  1 bit (8 bit = 1 bayt).

  OLE Nesnesi

  OLE nesneleri veya diğer ikili veriler.

  Diğer Microsoft Windows programlarındaki OLE nesnelerini depolamak için kullanılır.

  En çok 1 gigabayt.

  Ek

  Resimler, Görüntüler, İkili dosyalar, Office dosyaları.

  Bu, dijital görüntülerin ve her tür ikili dosyanın depolanması için tercih edilen veri türüdür.

  Sıkıştırılmış ekler için 2 gigabayt. Sıkıştırılmamış ekler için, ekin ne düzeyde sıkıştırılabileceğine bağlı olarak yaklaşık 700 kilobayt.

  Köprü

  Köprüler.

  URL (Tekdüzen Kaynak Konumu Belirleyicisi) üzerinden Web sayfalarına veya UNC (evrensel adlandırma kuralı) biçimindeki bir ad üzerinden dosyalara tek tıklatma ile erişim sağlamak üzere köprülerin depolanması için kullanın. Ayrıca, veritabanında depolanmış Access nesnelerine de bağlayabilirsiniz.

  Bir denetimde 65.535 karakterini görüntüleyebileceğiniz en çok 1 gigabayt karakter veya 2 gigabayt depolama (her karakter için 2 bayt).

  Arama Sihirbazı

  Aslında bir veri türü değildir; Arama Sihirbazı'nı başlatır.

  Arama Sihirbazı'nı başlatmak için kullanın; bu sihirbazla başka bir tablodaki, sorgudaki veya değerler listesindeki değerleri aramak için açılan kutu kullanan bir alan oluşturabilirsiniz.

  Tablo veya sorgu temelinde: İlişkili sütunun boyutu.

  Değer temelinde: Değeri depolamak için kullanılan Metin alanının boyutu.

  Not: Access veritabanı dosyalarının boyut üst sınırı 2 gigabayttır.

  Veri türleri hakkında ipuçları

  • Telefon numaraları, parça numaraları ve matematiksel hesaplamalar için kullanmayı planlamadığınız diğer numaralar için Sayı veri türü yerine Metin veri türünü seçmeniz gerekir. Metin olarak depolanan sayı değeri daha mantıksal olarak sıralanabilip filtre uygulanabilse de hesaplamalarda kolayca kullanılamaz.

  • Metin ve Sayı veri türleri için AlanBoyutu özellik kutusunda bir değer ayarlayarak alan boyutunu veya veri türünü daha kesin şekilde belirtebilirsiniz.

Diğer alan özelliklerini ayarlama

 1. Tablo tasarım kılavuzunda özelliklerini ayarlamak istediğiniz alanı seçin. Access, Alan Özellikleri bölmesinde bu alan için özellikleri görüntüler.

  Alanın veri türü ayarlayabileceğiniz özellikleri saptar.

 2. Alan Özellikleri bölmesinde, her özellik için istediğiniz ayarları girin ya da F6 tuşuna basıp özelliği seçmek için ok tuşlarını kullanın.

  Hangi alan özellikleri kullanılabilir?

  Not: Her alan için tüm özellikler kullanılamaz. Alanın veri türü hangi özelliklere sahip olduğunu saptar.

  Alan özelliği

  Açıklama

  Alan Boyutu

  Metin, Sayı veya OtomatikSayı veri türü olarak depolanmış veriler için en büyük boyutu ayarlama.

  İpucu: En iyi performansı elde etmek için her zaman yeterli olacak en küçük Alan Boyutu'nu belirtin.

  Biçim

  Görüntülendiğinde veya yazdırıldığında alanın varsayılan görünümünü özelleştirme.

  Ondalık Basamaklar

  Sayıları görüntülerken kullanılacak ondalık basamak sayısını belirtme.

  Yeni Değerler

  Yeni kayıt eklenirken Otomatik Sayı alanının artımlı mı olacağını yoksa rastgele bir değer mi alacağını belirtme.

  Giriş Maskesi

  Veri girdisini yönlendirmek için yardımcı olan karakterleri görüntüleme. Giriş maskesi oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümüne bakın.

  Resim Yazısı

  Formlar, raporlar ve sorgular için etiketlerde varsayılan olarak görüntülenen metni ayarlama.

  Varsayılan Değer

  Yeni kayıtlar eklenirken bir alana otomatik olarak varsayılan değer atama.

  Geçerlilik Kuralı

  Bu alana her değer ekleyişinizde veya değeri her değiştirişinizde doğru olması gereken bir ifade sağlama.

  Geçerlilik Metni

  Geçerlilik Kuralı özelliğindeki ifade, değer tarafından ihlal edildiğinde görüntüleyecek iletiyi girme.

  Gerekli

  Bir alana veri girilmesini isteme.

  Sıfır Uzunluk İzni

  Metin veya Not alanına sıfır uzunlukta bir dize ("") girilmesine izin verme (Evet olarak ayarlandığında).

  Dizin

  Dizin oluşturarak ve kullanarak bu alandaki verilere erişimi hızlandırma.

  Unicode Sıkıştırma

  Büyük miktarda (< 4.096 karakter) metin depolanırken bu alanda depolanmış metni sıkıştırma.

  IME (Giriş Yöntemi Düzenleyicisi) Modu

  Windows'un Doğu Asya sürümünde karakterlerin dönüştürülmesini denetleme.

  IME Tümce Modu

  Windows'un Doğu Asya sürümünde tümcelerin dönüştürülmesini denetleme.

  Eylem Etiketleri

  Bu alana bir eylem etiketi ekleyin.

  Yalnızca Sona Ekle

  Alan değerlerinin geçmişini izleme (özelliğin değerini Evet olarak ayarlayarak).

  Metin Biçimi

  HTML olarak metin depolamak ve zengin biçimlendirme sağlamak için özelliğe ait Zengin Metin değerini seçme. Yalnızca metin depolamak için özelliğin Düz Metin değerini seçme.

  Metin Hizalama

  Metnin bir denetim içindeki varsayılan hizalanışını belirtme.

 3. Özellik kutusuna özellik ayarı girmek veya düzenlemek için daha fazla alan sağlamak amacıyla Yakınlaştır kutusunu görüntülemek için ÜST KRKT+F2 tuşlarına basın.

  İpucu: Giriş maskesi veya geçerlilik ifadesi giriyorsanız ve bunu oluşturmak için yardıma ihtiyacınız varsa, uygun oluşturucuyu görüntülemek için özellik kutusunun yanındaki Oluşturucu düğmesi düğmesine tıklayın.

 4. Değişikliklerinizi kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

Veri türleri ve alan özellikleri hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantılara bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×