Tablo satırlarını ve sütunlarını ekleme veya silme

Tablo satırlarını ve sütunlarını ekleme veya silme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Kolayca eklemek ve PowerPointtablolarda satır ve sütunları silmek için Tablo Araçları'nı kullanabilirsiniz.

Satır ekleme

 1. Bir tablo hücresinin satırında üstüne veya altına yeni satır görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Tablo araçları' nın altında Düzen sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Üste Ekleseçili hücrenin üstüne satır eklemek için tıklatın.

  • Altına Ekleseçili hücrenin altına satır eklemek için tıklatın.

   Satırlar ve Sütunlar grubundaki seçenekler

   Notlar: 

   • Farenizi kullanarak bir kerede birden çok satır eklemek için eşit sayıda satır eklemek istediğiniz tutar için seçmek için sürükleyin ve sonra Yukarı Ekle veya Altına Ekle'yitıklatın. Örnek, üç select varolan satırların, Yukarı Ekle veya Altına Ekle'yitıklatın ve üç daha fazla satır eklenir.

   • Bir tablonun sonuna satır eklemek için son satırın en sağdaki hücreye tıklayın ve ardından SEKME tuşuna basın.

Sütun ekleme

 1. Yeni sütunun görüntülenmesini istediğiniz yeri sağ veya sol sütun için bir tablo hücresine tıklayın.

 2. Tablo araçları' nın altında Düzen sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili hücrenin soluna sütun eklemek için Sola Ekledüğmesini tıklatın.

  • Seçili hücrenin sağına sütun eklemek için Sağa Ekle'yitıklatın.

   Satırlar ve Sütunlar grubundaki seçenekler

   Not: Farenizi kullanarak bir kerede birden çok sütun eklemek için eklemek istediğiniz tutar için sütun sayısı eşit seçmek için sürükleyin ve sonra Sola Ekle veya Sağına Ekle'yitıklatın. Örnek, var olan bir select üç sütun, Sola Ekle veya Sağına Ekle'yitıklatın ve üç sütun daha eklenir.

Satır veya sütun silme

 1. Sütunu veya satırı silmek istediğiniz tablo hücresine tıklayın.

 2. Tablo araçları düzeni sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda altında Sil' i tıklatın ve sonra Sütun Sil'i veya Satır Sil'itıklatın.

  Sütunları ve satırları silme

Tablo silme

 1. Tabloyu seçmek için tıklatın.

 2. Tablo araçları düzeni sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda altında Sil'itıklatın ve Tabloyu Sil'i tıklatın veya klavyenizdeki DELETE tuşuna basın.

  Tablo silme

Ayrıca bkz.

Tablo hücrelerini birleştirme, bölme veya silme

Tablonun görünümünü değiştirme

Slayda tablo ekleme

Satır ekleme

 1. Bir tablo hücresinin satırında üstüne veya altına yeni satır görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.

 2. ' Nın altında Tablo araçları düzeni sekmesinde, Tablo grubunda Seç' i tıklatın ve ardından Satırı Seç'itıklatın.

  Word Tablo Araçları Yerleşim sekmesi görüntüsü

 3. Tablo araçları' nın altında Düzen sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  PowerPoint Satırlar ve Sütunlar grubu görüntüsü

  • Seçili satırın üstüne satır eklemek için Yukarı Ekle'ıtıklatın.

  • Seçili satırın altındaki satırı eklemek için Ekle bağlantısınıtıklatın.

   Aynı anda birden çok satır eklemek için eklemek istediğiniz satır sayısını seçin ve ardından Yukarı Ekle veya Altına Ekle'yitıklatın.

İpucu: Bir tablonun sonuna satır eklemek için son satırın son hücreyi tıklatın ve SEKME tuşuna basın.

Sütun ekleme

 1. Bir tablo hücresine sütununda sola veya görünmesini yeni sütunun başlamasını istediğiniz yere sağ tıklayın.

 2. ' Nın altında Tablo araçları düzeni sekmesinde, Tablo grubunda Seç' i tıklatın ve Sütun Seç'itıklatın.

  Word Tablo Araçları Yerleşim sekmesi görüntüsü

 3. Tablo araçları' nın altında Düzen sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  PowerPoint Satırlar ve Sütunlar grubu görüntüsü

  • Seçili sütunun soluna sütun eklemek için Sola Ekledüğmesini tıklatın.

  • Seçili sütunun sağına sütun eklemek için Sağa Ekle'yitıklatın.

   Aynı anda birden çok sütun eklemek için eklemek istediğiniz sütun sayısını seçin ve ardından Sola Ekle veya Sağına Ekle'yitıklatın.

Bir satır veya sütun silme

 1. Sütunu veya satırı silmek istediğiniz tablo hücresine tıklayın.

 2. ' Nın altında Tablo araçları düzeni sekmesinde, Tablo grubunda Seç' i tıklatın ve Sütun seçin veya Satır Seç'itıklatın.

  Word Tablo Araçları Yerleşim sekmesi görüntüsü

 3. Tablo araçları' nın altında Düzen sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda Silaltındaki oku tıklatın.

  PowerPoint Satırlar ve Sütunlar grubu görüntüsü

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir sütunu silmek için Sütun Sil'i tıklatın veya geri al tuşuna basın.

  • Bir satırı silmek için Satır Sil'i tıklatın veya geri al tuşuna basın.

Satır ekleme

 1. Bir tablo hücresinin satırında üstüne veya altına yeni satır görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Düzen sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Üste Ekleseçili hücrenin üstüne satır eklemek için tıklatın.

  • Altına Ekleseçili hücrenin altına satır eklemek için tıklatın.

   Tablo satırlarını ve sütunlarını düzenlemek için Şeritteki düğmeleri

   Notlar: 

   • Farenizi kullanarak bir kerede birden çok satır eklemek için eşit sayıda satır eklemek istediğiniz tutar için seçmek için sürükleyin ve sonra Yukarı Ekle veya Altına Ekle'yitıklatın. Örnek, üç select varolan satırların, Yukarı Ekle veya Altına Ekle'yitıklatın ve üç daha fazla satır eklenir.

   • Bir tablonun sonuna satır eklemek için son satırın en sağdaki hücreye tıklayın ve ardından SEKME tuşuna basın.

Sütun ekleme

 1. Yeni sütunun görüntülenmesini istediğiniz yeri sağ veya sol sütun için bir tablo hücresine tıklayın.

 2. Düzen sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili hücrenin soluna sütun eklemek için Sola Ekledüğmesini tıklatın.

  • Seçili hücrenin sağına sütun eklemek için Sağa Ekle'yitıklatın.

   Tablo satırlarını ve sütunlarını düzenlemek için Şeritteki düğmeleri

   Not: Farenizi kullanarak bir kerede birden çok sütun eklemek için eklemek istediğiniz tutar için sütun sayısı eşit seçmek için sürükleyin ve sonra Sola Ekle veya Sağına Ekle'yitıklatın. Örnek, var olan bir select üç sütun, Sola Ekle veya Sağına Ekle'yitıklatın ve üç sütun daha eklenir.

Satır veya sütun silme

 1. Sütunu veya satırı silmek istediğiniz tablo hücresine tıklayın.

 2. Düzen sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda Sil' i tıklatın ve sonra Sütun Sil'i veya Satır Sil'itıklatın.

  Rogh

Tablo silme

 1. Tabloyu seçmek için tıklatın.

 2. Düzen sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda, Sil'itıklatın ve Tabloyu Sil'i tıklatın veya klavyenizdeki DELETE tuşuna basın.

  Sütun Sil komutu

Satır ekleme

 1. Bir tablo hücresinin satırında üstüne veya altına yeni satır görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Tablo düzeni sekmesi, Satırlar ve sütunlar grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili hücrenin üstüne satır eklemek için Yukarıdakitıklatın.

  • Aşağıdaseçili hücrenin altına satır eklemek için tıklatın.

   Tablo satırlarını ve sütunlarını düzenlemek için Şeritteki düğmeleri

   Notlar: 

   • Farenizi kullanarak bir kerede birden çok satır eklemek için eşit sayıda satır eklemek istediğiniz tutar için seçmek için sürükleyin ve yukarıya veya aşağıya' ı tıklatın. Örnek, select üç varolan satırların üstüne veya altına' ı tıklatın ve üç daha fazla satır eklenir.

   • Bir tablonun sonuna satır eklemek için son satırın en sağdaki hücreye tıklayın ve ardından SEKME tuşuna basın.

Sütun ekleme

 1. Yeni sütunun görüntülenmesini istediğiniz yeri sağ veya sol sütun için bir tablo hücresine tıklayın.

 2. Tablo düzeni sekmesi, Satırlar ve sütunlar grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili hücrenin soluna sütun eklemek için sola' yı tıklatın.

  • Seçili hücrenin sağına sütun eklemek için sağtıklatın.

   Tablo satırlarını ve sütunlarını düzenlemek için Şeritteki düğmeleri

   Not: Farenizi kullanarak bir kerede birden çok sütun eklemek için eklemek istediğiniz tutar için sütun sayısı eşit seçmek için sürükleyin ve sonra Sol veya sağtıklatın. Örnek, var olan bir select üç sütun, Sol veya sağtıklayın ve üç sütun daha eklenir.

Satır veya sütun silme

 1. Sütunu veya satırı silmek istediğiniz tablo hücresine tıklayın.

 2. Tablo düzeni sekmesi, Satırlar ve sütunlar grubunda Sil' i tıklatın ve sonra Sütun Sil'i veya Satır Sil'itıklatın.

  Sütun Sil komutu

Tablo silme

 1. Tabloyu seçmek için tıklatın.

 2. Tablo düzeni sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda, Sil'itıklatın ve Tabloyu Sil'i tıklatın veya klavyenizdeki DELETE tuşuna basın.

  Tabloyu Sil komutu

Satır ekleme

 1. Bir tablo hücresinin satırında üstüne veya altına yeni satır görünmesini istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Tablo araçları' nın altında Düzen sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Üste Ekleseçili hücrenin üstüne satır eklemek için tıklatın.

  • Altına Ekleseçili hücrenin altına satır eklemek için tıklatın.

   Satırlar ve Sütunlar grubundaki seçenekler

   Notlar: 

   • Bir tablonun sonuna satır eklemek için son satırın en sağdaki hücreye tıklayın ve ardından SEKME tuşuna basın.

   • aynı anda birden çok satır veya sütun eklemek PowerPoint Online sığdıramaz.

Sütun ekleme

 1. Yeni sütunun görüntülenmesini istediğiniz yeri sağ veya sol sütun için bir tablo hücresine tıklayın.

 2. Tablo araçları' nın altında Düzen sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili hücrenin soluna sütun eklemek için Sola Ekledüğmesini tıklatın.

  • Seçili hücrenin sağına sütun eklemek için Sağa Ekle'yitıklatın.

   Satırlar ve Sütunlar grubundaki seçenekler

   Not: aynı anda birden çok satır veya sütun eklemek PowerPoint Online sığdıramaz.

Satır veya sütun silme

 1. Sütunu veya satırı silmek istediğiniz tablo hücresine tıklayın.

 2. Tablo araçları düzeni sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda altında Sil' i tıklatın ve sonra Sütun Sil'i veya Satır Sil'itıklatın.

  Sütunları ve satırları silme

Tablo silme

 1. Tabloda herhangi bir yeri tıklatın.

 2. Tablo araçları düzeni sekmesinde, Satırlar ve sütunlar grubunda altında Sil' i tıklatın ve sonra Tabloyu Sil'itıklatın.

  Tablo silme

Ayrıca bkz.

Tablo hücrelerini birleştirme, bölme veya silme

Tablonun görünümünü değiştirme

Slayda tablo ekleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×