Tablo oluşturma

Access veritabanı oluşturduğunuzda, verilerinizi tablolarda depolarsınız. Tablolar, satır ve sütunlardan oluşan konu tabanlı listelerdir. Örneğin, ad, adres ve telefon numaralarını içeren bir listeyi depolamak için Kişiler tablosu veya ürünler hakkındaki bilgileri depolamak için Ürünler tablosu oluşturabilirsiniz.

Bu makalede tablo oluşturma, tabloya alanları ekleme ve tablonun birincil anahtarını ayarlama konuları açıklanır. Ayrıca, alan ve tablo özelliklerinin nasıl ayarlandığı da anlatılır.

Diğer veritabanı nesneleri tablolara fazlasıyla bağımlı olduğundan, veritabanını tasarlamaya başlarken her zaman ilk olarak tüm tablolarını oluşturmalı ve diğer nesneleri bundan sonra oluşturmalısınız. Tabloları oluşturmadan önce, gereksinimlerinizi dikkatle değerlendirin ve ihtiyacınız olan tabloları belirleyin. Veritabanını planlama ve tasarlamaya giriş bilgileri için bkz. Veritabanı tasarımında temel bilgiler.

Bu makalede

Genel Bakış

Yeni tablo oluşturma

Tabloya alan ekleme

Tablo kaydetme

Genel Bakış

Tablo, çalışanlar veya ürünler gibi belirli bir konu hakkındaki verileri depolamak için kullandığınız veritabanı nesnesidir. Tablo, kayıtlardan ve alanlardan oluşur.

Her kayıt, tablo konusunun bir örneği (örneğin belirli bir çalışan) hakkındaki verileri içerir. Kayıt, sıklıkla satır veya örnek olarak da adlandırılır.

Her alan ad veya e-posta adresi gibi, tablo konusunun bir yönüyle ilgili verileri içerir. Alan, sıklıkla sütun veya öznitelik olarak da adlandırılır.

Kayıt, Contoso, Ltd. veya birisi@example.com gibi alan değerlerinden oluşur. Alan değeri, sıklıkla olgu olarak da adlandırılır.

Access’te kayıt ve alanların düzenini gösteren müşteriler tablosu

1. Kayıt

2. Alan

3. Alan değeri

Access veritabanları, her biri farklı bir konu hakkındaki bilgilerin depolandığı birden çok tablodan oluşabilir. Her tabloda metin, sayı, tarih ve köprü gibi farklı veri türlerinde birçok alan bulunabilir.

Tablo ve alan özellikleri

Tabloların ve alanların, yapılarını veya davranışlarını denetlemek için ayarlayabileceğiniz özellikleri de vardır.

tablo ve alan özellik sayfaları
Tasarım görünümünde açılmış bir tablo.

1. Tablo özellikleri

2. Alan özellikleri

Access veritabanlarında tablo özellikleri, tablonun bir bütün olarak görünümünü veya davranışını etkileyen tablo öznitelikleridir. Tablo özellikleri Tasarım görünümünde, tablonun özellik sayfasında ayarlanır. Örneğin, tablonun varsayılan olarak nasıl görüntüleneceğini belirtmek için Varsayılan Görünüm özelliğini ayarlayabilirsiniz.

Alan özelliği tablodaki belirli bir alana uygulanır ve alanın özelliklerinden birini veya alanın davranışının bir yönünü tanımlar. Bazı alan özelliklerini Veri Sayfası görünümünde ayarlayabilirsiniz. Alan özelliğini Tasarım görünümünde Alan Özellikleri bölmesini kullanarak da ayarlayabilirsiniz.

Veri türleri

Her alanın bir veri türü vardır. Alanın veri türü, alanda depolanan verilerin ne tür olduğunu (büyük miktarlarda metin veya ekli dosyalar gibi) gösterir.

Veri türü ayarı

Veri türü bir alan özelliğidir, ancak diğer alan özelliklerinden şu yönleriyle farklıdır:

 • Alanın veri türünü Alan Özellikleri bölmesinde değil tablo tasarım kılavuzunda ayarlarsınız.

 • Alanın veri türü, diğer özelliklerinin neler olacağını belirler.

 • Alanı oluştururken alanın veri türünü ayarlamanız gerekir.

  Access uygulamasında, Veri Sayfası görünümünde yeni bir sütuna veri girerek yeni alan oluşturabilirsiniz. Veri Sayfası görünümünde veri girerek alan oluşturduğunuzda, Access otomatik olarak alana girdiğiniz değerler temelinde bir veri türü atar. Girişiniz başka bir veri türüne işaret etmiyorsa, Access veri türünü Metin olarak ayarlar. Gerekirse, bu veri türünü Şeridi kullanarak değiştirebilirsiniz.

Otomatik veri türü algılama örnekleri

Aşağıdaki tabloda, Veri Sayfası görünümünde otomatik veri türü algılamanın nasıl çalıştığı gösterilir.

Girdiğiniz değer:

Access’in oluşturduğu alanın veri türü:

Hüseyin

Metin

http://www.contoso.com

Geçerli herhangi bir İnternet protokolü ön ekini kullanabilirsiniz. Örneğin, http://, https:// ve mailto: geçerli ön eklerdir.

Köprü

1

Sayı, Uzun Tamsayı

50.000

Sayı, Uzun Tamsayı

50.000,99

Sayı, Çift

50000,389

Sayı, Çift

12/67

Kabul edilen tarih ve saat biçimleri, kullanıcı yerel ayarlarınızdaki biçimlerdir.

Tarih/Saat

31 Aralık 2016

Tarih/Saat

10:50:23

Tarih/Saat

10:50 am

Tarih/Saat

17:50

Tarih/Saat

12,50 TL

Kabul edilen para birimi simgesi kullanıcı yerel ayarlarınızdaki simgedir.

Para Birimi

21,75

Sayı, Çift

%123,00

Sayı, Çift

3,46E+03

Sayı, Çift

Tablo ilişkileri

Her tabloda farklı bir konu hakkındaki veriler depolansa da, Access veritabanındaki tablolarda çoğunlukla birbiriyle ilgili konular hakkındaki veriler depolanır. Örneğin, bir veritabanı şunları içerebilir:

 • Şirketinizin müşterilerini ve onların adreslerini listeleyen müşteri tablosu

 • Sattığınız ürünlerin ve buradaki her öğenin fiyatının ve ve resminin listelendiği ürün tablosu

 • Müşteri siparişlerini izleyen sipariş tablosu.

Farklı konular hakkındaki verileri ayrı tablolarda depoladığınızdan, bu ayrı ayrı tablolarda yer alan birbiriyle ilgili verileri kolayca bir araya getirebilmek için verileri bağlamanın bir yolu olmalıdır. Farklı tablolarda depolanan verileri birbirine bağlamak için ilişkiler oluşturursunuz. İlişki, iki tablo arasında ortak olan alanların belirtildiği mantıksal bir bağlantıdır.

Anahtarlar

Tablo ilişkisinin parçası olan alanlara anahtar adı verilir. Anahtarlar çoğunlukla tek alandan oluşsa da, bir alandan daha fazla alandan da oluşabilir. İki tür anahtar vardır:

 • Birincil anahtar    Tablonun tek bir birincil anahtarı olabilir. Birincil anahtar, tabloda depoladığınız her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya birden çok alandan oluşur. Çoğunlukla, birincil anahtar işlevi gören benzersiz bir numara (kimlik numarası, seri numarası veya kod gibi) vardır. Örneğin her müşterinin benzersiz bir müşteri kimliği numarasına sahip olduğu bir Müşteriler tablonuz olabilir. Müşteriler tablosunun birincil anahtar müşteri kimliği alanı olur. Birincil anahtar birden çok alan içerdiğinde, çoğunlukla önceden var olan ve bir araya getirildiğinde benzersiz değerler oluşturan alanlardan oluşur. Örneğin, kişiler hakkındaki bir tabloda soyadı, ad ve doğum tarihi bileşimini birincil anahtar olarak kullanabilirsiniz.

 • Yabancı anahtar    Tabloda bir veya daha fazla yabancı anahtar da bulunabilir. Yabancı anahtar, başka bir tablonun birincil anahtarındaki değerlere karşılık gelen değerler içerir. Örneğin, her siparişte Müşteriler tablosundaki bir kayda karşılık gelen müşteri kimlik numarasının bulunduğu bir Siparişler tablonuz olabilir. Müşteri kimlik alanı Siparişler tablosunun yabancı anahtarıdır.

Anahtar alanları arasındaki değerlerin karşılığı tablo ilişkisinin temelini oluşturur. İlişkili tablolara ait verileri birleştirmek için tablo ilişkisini kullanırsınız. Örneğin, Müşteriler tablonuzun ve Siparişler tablonuzun olduğunu varsayalım. Müşteriler tablonuzda her kayıt Kimlik olarak bilinen birincil anahtar tarafından tanımlanır.

Her siparişi bir müşteriyle ilişkilendirmek için Müşteriler tablosunun Kimlik alanına karşılık gelen yabancı anahtar alanını Siparişler tablosuna ekleyip iki anahtar arasındaki ilişkiyi oluşturun. Siparişler tablosuna kayıt eklediğinizde Müşteriler tablosundan gelen müşteri kimliği değerini kullanırsınız. Siparişin müşterisi hakkında ne zaman bilgi almak isteseniz, Müşteriler tablosuna ait hangi verilerin Siparişler tablosundaki hangi kayıtlara karşılık geldiğini tanımlamak amacıyla bu ilişkiyi kullanırsınız.

İlişkiler penceresinde gösterilen bir Access tablo ilişkisi
İlişkiler penceresinde gösterilen tablo ilişkisi.

1. Birincil anahtar, alan adının yanındaki anahtar simgesinden anlaşılır.

2. Yabancı anahtar — anahtar simgesinin olmadığına dikkatinizi çekeriz.

İlişkileri kullanmanın yararları

İlişkili tablolarda verilerin ayrı tutulması şu yararları sağlar:

 • Tutarlılık    Her veri öğesi ancak bir kez kaydedildiğinden bir tabloda belirsizlik ve tutarsızlıkla ilgili daha az fırsat vardır. Örneğin, tabloda müşterilerle ilgili olarak müşterinin adını sipariş verilerinin bulunduğu tabloda yineleyerek (ve potansiyel olarak tutarsız) depolama yerine bir kez depolarsınız.

 • Verimlilik    Verinin yalnızca tek yerde kaydedilmesi daha az boş disk alanı kullanmanızı sağlar. Ayrıca, küçük tabloların, büyük tablolara göre verileri daha hızlı sağlama eğilimi vardır. Son olarak, ayrı konular için ayrı tablolar kullanmak istemezseniz tablolarınıza boş değerler (veri olmaması) ve fazlalık verirsiniz; bunların her ikisi de fazla alan kullanıp performansı engeller.

 • Anlaşılırlık    Veritabanının tasarımı, konular düzgün bir şekilde tablolara ayrılmışsa daha kolay anlaşılır.

İpucu: Tablolarınızı planlarken ilişkileri de göz önünde bulundurun. Oluşturulacak yabancı anahtar alanına karşılık gelen birincil anahtarı içeren tablo zaten varsa, yabancı anahtar alanını oluşturmak için Arama Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Arama Sihirbazı sizin için ilişkiyi oluşturur.

Sayfanın Başı

Yeni tablo oluşturma

Kişi listesi gibi basit bir veritabanında tek bir tablo kullanılabilir. Bununla birlikte, birçok veritabanında çeşitli tablolar kullanılır. Yeni veritabanı oluştururken, bilgisayarınızda yeni bir dosya oluşturursunuz ve bu dosya, tablolar dahil veritabanınızdaki tüm nesneler için bir kapsayıcı işlevi görür.

Yeni bir veritabanı oluşturarak, var olan bir veritabanına tablo ekleyerek ya da başka bir veri kaynağındaki (Microsoft Excel çalışma kitabı, Microsoft Word belgesi, metin dosyası veya başka bir veritabanı gibi) tabloyu içeri aktararak ya da bağlayarak tablo oluşturabilirsiniz. Yeni, boş bir veritabanı oluşturduğunuzda, sizin için yeni bir tablo otomatik olarak eklenir. Bundan sonra, tabloya veri girerek alanlarınızı tanımlamaya başlayabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Yeni veritabanında yeni bir tablo oluşturma

Varolan veritabanında yeni bir tablo oluşturma

Tablo oluşturmak için içeri aktarma veya bağlama

Tablo oluşturmak için SharePoint sitesini kullanma

Tablonun birincil anahtarını ayarlama

Tablonun özelliklerini ayarlama

Yeni veritabanında yeni bir tablo oluşturma

 1. Dosya > Yeni'ye tıklayın. Access 2007 kullanıyorsanız, Microsoft Office Düğmesi > Yeni’ye tıklayın.

 2. Dosya Adı kutusuna, veritabanıyla ilgili dosya adı yazın.

 3. Veritabanını kaydetmek üzere farklı bir konuma göz atmak için klasör simgesine tıklayın.

 4. Oluştur'u tıklatın.

  Yeni veritabanı açılır, Tablo1 adıyla yeni bir tablo oluşturulur ve Veri Sayfası görünümünde açılır.

Varolan veritabanında yeni bir tablo oluşturma

 1. Dosya > 'a tıklayın. Access 2007 kullanıyorsanız, Microsoft Office Düğmesi > ’a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, açmak istediğiniz veritabanını seçin ve ardından 'a tıklayın.

 3. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın.

  Veritabanına yeni bir tablo eklenir ve bu tablo Veri Sayfası görünümünde açılır.

Tablo oluşturmak için içeri aktarma veya bağlama

Başka yerde depolanmış verileri içeri aktararak veya bağlayarak tablo oluşturabilirsiniz. Bir Excel çalışma sayfası, SharePoint listesi, XML dosyası, başka bir Access veritabanı, Microsoft Outlook klasörü gibi ortamlardaki verileri aktarabilir ve bağlayabilirsiniz.

Verileri içeri aktarırken, geçerli veritabanındaki yeni bir tabloda, verilerin kopyasını oluşturursunuz. Kaynak veride bundan sonra yapılacak değişiklikler içeri aktarılan verileri, içeri aktarılan verilerdeki değişiklikler de kaynak veriyi etkilemez. Veri kaynağına bağlanıp verilerini içeri aktardıktan sonra, içeri aktarılan verileri kaynağa bağlanmadan kullanabilirsiniz. İçeri aktarılan tablonun tasarımını değiştirebilirsiniz.

Verilere bağladığınızda, geçerli veritabanında başka yerde depolanmış olan varolan bilgilere canlı bağlantıyı temsil eden bağlı bir tablo oluşturursunuz. Bağlanmış tablodaki verileri değiştirdiğinizde kaynakta değiştirirsiniz. Kaynakta verinin her değiştirilişinde, bu değişiklik bağlanmış tabloda gösterilir. Bağlanmış tabloyu her kullanışınızda veri kaynağına bağlanabilmeniz gerekir. Bağlanmış tablonun tasarımını değiştiremezsiniz.

Not: Bağlı tabloyu kullanarak Excel çalışma sayfasındaki verileri düzenleyemezsiniz. Alternatif bir çözüm olarak, kaynak verileri bir Access veritabanına aktarıp, Excel'den bu veritabanına bağlanın.

Dış verileri içeri aktararak veya bunlara bağlayarak yeni tablo oluşturma

 1. Dosya > 'a tıklayın. Access 2007 kullanıyorsanız, Microsoft Office Düğmesi > ’a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, içinde yeni tablo oluşturmak istediğiniz veritabanını seçip açın.

 3. Dış Veri sekmesinin İçeri Aktar ve Bağla grubunda, kullanılabilen veri kaynaklarından birine tıklayın. Access 2007 kullanıyorsanız, veri kaynakları İçeri Aktar grubunda yer alır.

  access şeridi resmi

 4. Her adımda görüntülenen iletişim kutularındaki yönergeleri izleyin.

  Access yeni tabloyu oluşturur ve Gezinti Bölmesi'nde görüntüler.

Ayrıca, Oluştur sekmesindeki komutu kullanarak da bir SharePoint listesini içeri aktarabilir veya listeye bağlanabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Tablo oluşturmak için SharePoint sitesini kullanma

Veritabanınızda bir SharePoint listesinden içeri veri aktaran veya bu listeye bağlanan bir tablo oluşturabilirsiniz. Önceden tanımlanmış bir şablonu kullanarak da yeni SharePoint listesi oluşturabilirsiniz. Access'de sağlanan önceden tanımlanmış şablonlar Kişiler, Görevler, Sorunlar ve Olaylar'dır.

 1. Dosya > 'a tıklayın. Access 2007 kullanıyorsanız, Microsoft Office Düğmesi > ’a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, içinde yeni tabloyu oluşturmak istediğiniz veritabanını seçin ve ardından 'a tıklayın.

 3. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda SharePoint Listeleri'ne tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Şablona dayalı SharePoint listesi oluşturma

   1. Kişiler'e, Görevler'e, Sorunlar'a veya Olaylar'a tıklayın.

   2. Yeni Liste Oluştur iletişim kutusuna, listeyi oluşturmak istediğiniz SharePoint sitesinin URL'sini yazın.

   3. Yeni listenin adını belirtin ve Açıklama kutularına yeni listenin adını ve açıklamasını girin.

   4. Bağlı tablo oluşturulduktan sonra tabloyu açmak için, Bittiğinde listeyi aç onay kutusunu seçin (varsayılan olarak seçilidir).

  • Yeni özel liste oluşturma

   1. Özel'i tıklatın.

   2. Yeni Liste Oluştur iletişim kutusuna, listeyi oluşturmak istediğiniz SharePoint sitesinin URL'sini yazın.

   3. Yeni listenin adını belirtin ve Açıklama kutularına yeni listenin adını ve açıklamasını girin.

   4. Bağlı tablo oluşturulduktan sonra tabloyu açmak için, Bittiğinde listeyi aç onay kutusunu seçin (varsayılan olarak seçilidir).

  • Var olan listeden veri içeri aktarma

   1. Varolan SharePoint Listesi seçeneğini tıklatın.

   2. Dış Veri Al iletişim kutusunda, içeri aktarmak istediğiniz verilerin bulunduğu SharePoint sitesinin URL'sini yazın.

   3. Kaynak verileri geçerli veritabanında yeni bir tabloya aktar öğesini ve İleri düğmesini tıklatın.

   4. İçeri aktarmak istediğiniz her SharePoint listesinin yanındaki onay kutusunu seçin.

  • Varolan bir listeye bağlama

   1. Varolan SharePoint Listesi seçeneğini tıklatın.

   2. Dış Veri Al - SharePoint Sitesi iletişim kutusunda, bağlanmak istediğiniz listenin bulunduğu SharePoint sitesinin URL'sini yazın.

   3. Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla öğesini ve İleri düğmesini tıklatın.

   4. Bağlanmak istediğiniz her SharePoint listesinin yanındaki onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Tablonun birincil anahtarını ayarlama

Birincil anahtar ayarlamamak için belirli bir nedeniniz yoksa, tablonun birincil anahtarını ayarlamalısınız. Access birincil anahtar için otomatik olarak bir dizin oluşturur ve bu dizin veritabanı performansını geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca Access, her kaydın birincil anahtar alanında bir değer bulunmasını ve bu değerin her zaman benzersiz olmasını da güvence altına alır. Benzersiz değerler çok önemlidir, çünkü böyle olmadığında belirli bir satırı diğer satırlardan güvenilir bir şekilde ayırmanın yolu yoktur.

Veri Sayfası görünümünde yeni tablo oluşturduğunuzda, Access birincil anahtarı sizin için otomatik olarak oluşturur; buna Kimlik alan adını ve OtomatikSayı veri türünü atar.

Tasarım görünümünde, birincil anahtarı değiştirebilir veya kaldırabilir ya da daha önce birincil anahtarı olmayan tablo için birincil anahtar atayabilirsiniz.

Birincil anahtar olarak kullanılacak alanları belirleme

Bazen, zaten birincil anahtar olarak kullanmak istediğiniz verileriniz olabilir. Örneğin, çalışanlarınızın kimlik numaraları olabilir. Çalışan bilgilerini izlemek için bir tablo oluşturursanız, tablonun birincil anahtarı olarak var olan çalışan kimliğini kullanmaya karar verebilirsiniz. Öte yandan, çalışan kimliği ancak bölüm kimliğiyle birlikte kullanıldığında benzersiz olabilir ve birincil anahtar olarak iki alanı birlikte kullanmanız gerekebilir. İyi bir birincil anahtar adayı şu özelliklere sahip olmalıdır:

 • Her kaydın alan veya alanlar bileşimi için benzersiz bir değeri vardır.

 • Alan veya alanlar bileşimi hiçbir zaman boş veya null olmaz; her zaman bir değer içerir.

 • Değerler değişmez.

Birincil anahtar olarak kullanmaya uygun veriler yoksa, birincil anahtar olarak kullanmak üzere yeni bir alan oluşturabilirsiniz. Birincil anahtar olarak kullanılacak yeni bir alan oluşturduğunuzda, bu alanın yukarıdaki listede belirtilen üç özelliğe uymasına yardımcı olmak için veri türünü OtomatikSayı olarak ayarlayın.

Birincil anahtarı ayarlama veya değiştirme

 1. Birincil anahtarını ayarlamak veya değiştirmek istediğiniz tabloyu seçin.

 2. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü, ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 3. Tablo tasarım kılavuzunda, birincil anahtar olarak kullanmak istediğiniz alanı veya alanları seçin.

  Tek bir alan seçmek için, istediğiniz alanın satır seçicine tıklayın.

  Birden fazla alan seçmek için, CTRL tuşunu basılı tutun ve her alanın satır seçicisine tıklayın.

 4. Tasarla sekmesinde, Araçlar grubunda, Birincil Anahtar öğesini tıklatın.

  Tasarım sekmesinde Araçlar grubu

  Birincil anahtar olarak belirttiğiniz alan veya alanların solunda bir anahtar göstergesi görüntülenir.

Birincil anahtarı kaldırma

 1. Birincil anahtarını kaldırmak istediğiniz tabloyu seçin.

 2. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü, ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 3. Geçerli birincil anahtarın satır seçicine tıklayın. Birincil anahtar birden çok alandan oluşuyorsa, CTRL tuşunu basılı tutun ve her alanın satır seçicisine tıklayın.

 4. Tasarla sekmesinde, Araçlar grubunda, Birincil Anahtar öğesini tıklatın.

  Tasarım sekmesinde Araçlar grubu

  Anahtar göstergesi, önceden birincil anahtar olarak belirttiğiniz alan veya alanlardan kaldırılır.

Not: Yeni tabloyu birincil anahtarını ayarlamadan kaydederseniz, Access birincil anahtar için yeni bir alan oluşturulup oluşturulmayacağını sorar. Evet'e tıklarsanız, Access her kayda bir benzersiz değer sağlamak üzere OtomatikSayı veri türünün kullanıldığı bir kimlik alanı oluşturur. Tablonuzda zaten bir OtomatikSayı alanı varsa, Access birincil anahtar olarak o alanı kullanır. Hayır'a tıklarsanız, Access alan eklemez ve birincil anahtar ayarlanmaz.

Sayfanın Başı

Tablonun özelliklerini ayarlama

Alanların özelliklerini ayarlamaya ek olarak, tablonun tamamına veya kayıtların tamamına uygulanacak özellikler de ayarlayabilirsiniz.

 1. Özelliklerini ayarlamak istediğiniz tabloyu seçin.

 2. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü, ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 3. Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Özellik Sayfası'na tıklayın.

  Access’in Tasarım sekmesindeki Göster/Gizle grubu

  Tablo özellik sayfası görüntülenir.

 4. Özellik sayfasında Genel sekmesini tıklatın.

 5. Ayarlamak istediğiniz özelliğin solundaki kutuya tıklayın ve ardından özellik için bir ayar girin.

  Kullanılabilir tablo özellikleri

  Kullanılacak tablo özelliği

  Amaç

  Görünümleri SharePoint Sitesinde Görüntüle

  Tabloya dayanan görünümlerin SharePoint sitesinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtme.

  Not: Bu ayarın etkisi Tüm Görünümleri SharePoint Sitesinde Görüntüle veritabanı özelliğinin ayarına bağlıdır.

  Açılmış Alt Veri Sayfası

  Tabloyu açtığınızda tüm alt veri sayfalarını genişletme.

  Alt Veri Sayfası Yüksekliği

  Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Alt veri sayfası penceresinin tüm satırları görüntüleyecek biçimde genişletilmesini istiyorsanız bu özellik ayarını 0" olarak bırakın.

  • Alt veri sayfası yüksekliğini denetlemek istiyorsanız istediğiniz yüksekliği inç cinsinden girin.

  Yönlendirme

  Dilinizin soldan sağa veya sağdan sola okunmasına göre görünüm yönelimini ayarlama.

  Açıklama

  Tablo açıklamasını sağlama. Bu açıklama tablo için araç ipuçlarında görüntülenir.

  Varsayılan Görünüm

  Tabloyu açtığınızda varsayılan görünüm olarak Veri Sayfası, PivotTable veya PivotChart ayarlama. Access 2013’ten başlayarak PivotTable ve PivotChart seçeneklerinin Access’ten kaldırıldığını unutmayın.

  Geçerlilik Kuralı

  Her kayıt ekleyişinizde veya her kayıt değiştirişinizde doğru olması gereken bir ifade girme.

  Geçerlilik Metni

  Kayıt Geçerlilik Kuralı özelliğindeki ifadeyi ihlal ettiğinde görüntülenecek iletiyi girme.

  Filtre

  Veri Sayfası görünümünde yalnızca eşleşen satırları görüntülemek için ölçütler tanımlama.

  Sıralama Ölçütü

  Veri Sayfası görünümünde satırların varsayılan sıralama düzenini belirtmek için bir veya daha çok alan seçme.

  Alt Veri Sayfası Adı

  Bir alt veri sayfasının Veri Sayfası görünümünde görüntülenmesinin gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa, alt veri sayfasındaki satırlara hangi tablonun veya sorgunun veri sağlaması gerektiğini belirtme.

  Alt Alanları Bağla

  Tabloyla ilgili belirtilen Ana Alanları Bağla özelliğiyle eşleşen alt veri sayfası için kullanılan tablo veya sorgudaki alanları listeleme.

  Ana Alanları Bağla

  Tabloyla ilgili belirtilen Alt Alanları Bağla özelliğiyle eşleşen tablo alanlarını listeleme.

  Yüklerken Filtre Uygula

  Tablo Veri Sayfası görünümünde açıldığında, Filtre özelliğindeki filtre ölçütlerini otomatik olarak uygulama (Evet seçeneğine ayarlayarak).

  Yüklerken Sırala

  Tablo Veri Sayfası görünümünde açıldığında, Sıralama Öğesi özelliğindeki filtre ölçütlerini otomatik olarak uygulama (Evet seçeneğine ayarlayarak).

  İpucu: Özellik kutusuna bir ayar girmek veya düzenlemek için daha fazla alan sağlamak amacıyla Yakınlaştır kutusunu görüntülemek için SHIFT+F2 tuşlarına basın. İfade için Geçerlilik Kuralı özelliğini ayarlıyorsanız ve bunu oluşturmak için yardıma gereksiniminiz varsa, İfade Oluşturucusu'nu görüntülemek için Geçerlilik Kuralı özellik kutusunun yanındaki Oluşturucu düğmesi düğmesini tıklatın.

 6. Değişikliklerinizi kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

Bölümün Başı

Sayfanın Başı

Tabloya yeni alan ekleme veya tabloda yeni alan oluşturma

İzlemek istediğiniz her veri parçasını alanda depolarsınız. Örneğin, kişiler tablosunda Soyadı, Adı, Telefon Numarası ve Adres için alanlar oluşturabilirsiniz. Ürünler tablosunda Ürün Adı, Ürün Kimliği ve Fiyat için alanlar oluşturabilirsiniz.

Alanları oluşturmadan önce verileri kullanışlı en küçük parçalarına bölmeye çalışın. Verileri daha sonra birleştirmek, bunları ayırmaktan çok daha kolay olacaktır. Örneğin, Tam Adı alanı yerine ayrı Ad ve Soyadı alanlarını oluşturmaya göz önünde bulundurun. Ardından Ad, Soyadı veya her ikisiyle birden kolayca arama yapabilir veya sıralayabilirsiniz. Veri öğesiyle ilgili raporlama, sıralama, arama veya hesaplama yapmayı planlıyorsanız bu öğeyi tek başına bir alana koyun.

Alan oluşturduktan sonra görünüşünü ve davranışını denetlemek amacıyla da alan özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Verileri girerek alan ekleme

Veri Sayfası görünümünde yeni tablo oluşturduğunuzda veya varolan tabloyu açtığınızda verileri veri sayfasının Yeni alan ekleyin sütununa girerek alan ekleyebilirsiniz.

Access’te Yeni Alan Ekleyin sütunuyla birlikte Veri Sayfası

1. Yeni alan ekleyin sütununa verileri girin.

 1. Gezinti Bölmesi’nde istediğiniz tabloya sağ tıklayarak ve ardından kısayol menüsünde Veri Sayfası görünümü’ne tıklayarak Veri Sayfası görünümünde bir tablo oluşturun veya açın.

 2. Yeni Alan Ekle sütununda, oluşturmak istediğiniz alanın adını girin.

  Alanın kolayca tanımlanabilmesi için, açıklayıcı bir ad kullanın.

 3. Verileri yeni alana girin.

Alan şablonunu kullanarak alan ekleme

Bazen, kendiniz bir alan oluşturmak yerine gereksinimlerinize uygun alanı önceden tanımlanmış bir alan listesinden seçmek daha kolay olabilir. Alan şablonları listesinden seçim yapmak için, Access 2010, 2013 veya 2016’da Diğer Alanlar listesine ya da Access 2007’de Alan Şablonları görev bölmesini kullanabilirsiniz. Alan şablonu, bir alanı açıklayan ve önceden tanımlanmış özellikler kümesidir. Alan şablonu tanımında bir alan adı, veri türü, alanın Biçim özelliği için bir ayar ve diğer alan özellikleri bulunur.

Access 2010, 2013 veya 2016 kullanıyorsanız, bu adımları izleyin.

 1. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'e, ardından da Veri Sayfası Görünümü'ne tıklayın.

 2. Alanlar sekmesinin Ekle ve Sil grubunda Diğer Alanlar'a tıklayın.

  Şeridin Alanlar sekmesindeki Ekle ve Sil grubunun ekran görüntüsü.

 3. Yeni sütun eklemek için Diğer Alanlar listesinde bir alan seçin. Access alanı, o anda imlecinizin bulunduğu sütunun sağına yerleştirir. Hızlı Başlangıç başlığı altındaki alan seçeneklerinden birini (örneğin, Adres) belirtirseniz, Access tablonuzda adresin çeşitli parçalarını içerecek birden çok alan oluşturur.

Access 2007 kullanıyorsanız, bu adımları izleyin.

 1. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'e, ardından da Veri Sayfası Görünümü'ne tıklayın.

 2. Veri Sayfası sekmesinde, Alanlar ve Sütunlar grubunda Yeni Alan'a tıklayın.

  access şeridi resmi

 3. Alan Şablonları bölmesinde bir veya birden çok alan seçin ve ardından bunları tabloda yeni sütunun eklenmesini istediğiniz yere sürükleyin.

Alan özelliklerini ayarlama

Alan oluşturduktan sonra görünüşünü ve davranışını denetlemek amacıyla alan özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Örneğin, alan özelliklerini ayarlayarak şunları yapabilirsiniz:

 • Alandaki verilerin görünüşünü denetleme

 • Alana yanlış veri girdisinin engellenmesine yardımcı olma

 • Alanla ilgili varsayılan değerleri belirtme

 • Alanda aramayı ve sıralamayı hızlandırmaya yardımcı olma

Veri Sayfası görünümünde çalıştığınız sırada kullanılabilir alan özelliklerinin bazılarını ayarlayabilirsiniz. Alan özelliklerinin tam listesine erişmek ve onları ayarlamak için yine de Tasarım görünümünü kullanmanız gerekir.

Veri Sayfası görünümünde alan özelliklerini ayarlama

Veri Sayfası görünümünde çalıştığınız sırada alanı yeniden adlandırabilir, veri türünü değiştirebilir, Biçim özelliğini değiştirebilir ve alanın diğer özelliklerinden bazılarını değiştirebilirsiniz.

Veri Sayfası görünümünde tablo açma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, açmak istediğiniz tabloya sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde, Veri Sayfası görünümü'ne tıklayın.

Alanı yeniden adlandırma

Veri Sayfası görünümüne veri girerek alan eklediğinizde Access otomatik olarak alana genel bir ad atar. Access birinci yeni alana Alan1, ikinci yeni alana Alan2 vb. adını atar. Varsayılan olarak, alanın adı alanın görüntülendiği her yerde alanın etiketi olarak görüntülenir (veri sayfasındaki sütun başlığı gibi). Alanların daha açıklayıcı adlarla yeniden adlandırılması, kayıtları görüntülerken veya düzenlerken daha kolay kullanılmalarını sağlar.

 1. Yeniden adlandırmak istediğiniz alan başlığını (Alan1 gibi) sağ tıklatın.

 2. Kısayol menüsünde Alanı Yeniden Adlandır'a tıklayın. Access 2007 kullanıyorsanız, kısayol menüsünde Sütunu Yeniden Adlandır’a tıklayın.

 3. Alan başlığına yeni adı girin.

  Alan adları, boşluklar dahil olmak üzere en fazla 64 karakterden (harfler veya sayılar) oluşur.

Alanın veri türünü değiştirme

Veri Sayfası görünümünde veri girerek alan oluşturduğunuzda Access, alan için uygun veri türünü saptamak amacıyla bu veriyi inceler. Örneğin, 1/1/2017 girerseniz, Access bu veriyi tarih olarak tanır ve alanın veri türünü Tarih/Saat olarak ayarlar. Access veri türünü tam olarak saptayamazsa bu veri türü varsayılan olarak Metin (Access 2016 kullanıyorsanız Kısa Metin) şeklinde ayarlanır.

Alanın veri türü diğer alan özelliklerinden hangilerini ayarlayabileceğinizi saptır. Örneğin, Köprü veri türüne ya da Not veri türüne (Access 2016 kullanıyorsanız Uzun Metin) sahip bir alan için yalnızca, Yalnızca Ekle özelliğini ayarlayabilirsiniz.

Alanın veri türünü el ile değiştirmek istediğiniz durumlar olabilir. 10/2017 örneğinde olduğu gibi tarihe benzeyen bir oda numaranız olduğunu varsayalım. Veri Sayfası görünümünde yeni alana 10/2017 girerseniz otomatik veri türü algılama özelliği bu alan için Tarih/Saat veri türünü seçer. Oda numaraları tarih değil de, etiket olduğundan Metin veri türünü kullanmaları gerekir. Alanın veri türünü değiştirmek için şu yordamı kullanın.

 1. Şeritte, Alanlar sekmesine tıklayın. Access 2007 kullanıyorsanız, Veri Sayfası sekmesine tıklayın.

 2. Veri Türü listesinde, Biçimlendirme grubunda istediğiniz veri türünü seçin. Access 2007 kullanıyorsanız, Veri Türü listesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda istediğiniz veri türünü seçin.

  Hangi veri türleri kullanılabilir?

  Access veritabanlarında kullanılabilen veri türlerinin tam listesi için, bkz. Access masaüstü veritabanları için veri türleri.

  Not: Access veritabanı dosyalarının boyut üst sınırı 2 gigabayttır.

  Veri türleriyle ilgili ipuçları

  • En iyi performansı elde etmek için, Metin veya Sayı alanı oluştururken en uygun Alan Boyutu'nu kullanmalısınız. Örneğin, öngörülebilir uzunlukta olan posta kodlarını depolamayı umuyorsanız, alan boyutu olarak söz konusu uzunluğu belirtin. Alan boyutunu, Alan Boyutu özellik kutusunda bir değer ayarlayarak da belirtebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Diğer alan özelliklerini ayarlama bölümüne bakın.

  • Telefon numaraları, parça numaraları ve matematiksel hesaplamalarda kullanmayı planlamadığınız diğer numaralar için, Sayı veri türü yerine Metin veri türü seçmelisiniz. Metin olarak depolanan sayısal değerler mantıksal olarak sıralanabilir ve filtrelenebilir.

Alanın biçimini değiştirme

Yeni alanın veri türünü saptamaya ek olarak Access alanın Biçim özelliğini girdiklerinize göre de ayarlayabilir. Örneğin, 10:50 girerseniz Access veri türünü Tarih/Saat olarak, Biçim özelliğini de Orta Uzunlukta Saat olarak ayarlar. Alanın Biçim özelliğini el ile değiştirmek için şunları yapın:

 1. Şeritte, Alanlar sekmesine tıklayın. Access 2007 kullanıyorsanız, Veri Sayfası sekmesine tıklayın.

 2. Biçim listesinde, Biçimlendirme grubunda istediğiniz biçimi girin. Access 2007 kullanıyorsanız, Biçim listesinde, Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda istediğiniz biçimi girin.

  Not: Biçim listesi, alanın veri türüne bağlı olarak bazı alanlarda (Metin gibi) bulunmayabilir.

Diğer alan özelliklerini ayarlama

 1. Veri Sayfası görünümünde ayarlamak istediğiniz özelliğin kutusunu tıklatın.

 2. Access 2010, 2013 veya 2016 kullanıyorsanız, Alanlar sekmesinin Özellikler, Biçimlendirme ve Alan Doğrulaması gruplarında istediğiniz özellikleri seçin.

 3. Access 2007 kullanıyorsanız, Veri Sayfası sekmesinin Veri Türü ve Biçimlendirme grubunda istediğiniz özellikleri seçin.

Tasarım görünümünde alan özelliklerini ayarlama

Tabloyla Tasarım görünümünde çalışırken tüm alan özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Tasarım görünümünde, alanın veri türünü tablo tasarım kılavuzunda ve diğer özelliklerini Alan Özellikleri bölmesinde ayarlarsınız.

Tabloyu Tasarım görünümünde açma

 1. Gezinti Bölmesi'nde tabloya sağ tıklayın.

 2. Kısayol menüsünde Tasarım görünümü'ne tıklayın.

Alanın veri türünü değiştirme

 1. Tablo tasarım kılavuzunda, veri türünü ayarlamak istediğiniz alanı bulun.

 2. Veri Türü sütununda, listeden bir veri türü seçin.

  Hangi veri türleri kullanılabilir?

  Access veritabanlarında kullanılabilen veri türlerinin tam listesi için, bkz. Access masaüstü veritabanları için veri türleri.

  Not: Access veritabanı dosyalarının boyut üst sınırı 2 gigabayttır.

  Veri türleriyle ilgili ipuçları

  • Telefon numaraları, parça numaraları ve matematiksel hesaplamalarda kullanmayı planlamadığınız diğer numaralar için, Sayı veri türü yerine Metin veri türü seçmelisiniz. Metin olarak depolanan sayısal değerler mantıksal olarak sıralanabilir ve filtrelenebilir ancak hesaplamalarda kolayca kullanılamaz.

  • Metin ve Sayı veri türleri için, Alan Boyutu özelliği kutusunda bir değer ekleyerek alan boyutunu ve veri türünü daha kesin belirtebilirsiniz.

Diğer alan özelliklerini ayarlama

 1. Tablo tasarım kılavuzunda özelliklerini ayarlamak istediğiniz alanı seçin. Access bu alanın özelliklerini Alan Özellikleri bölmesinde görüntüler.

  Ayarlayabileceğiniz özellikler, alanın veri türüne göre belirlenir.

 2. Alan Özellikleri bölmesinde, her özellik için istediğiniz ayarları girin veya F6 tuşuna basın ve ardından ok tuşlarını kullanarak bir özellik seçin.

  Hangi alan özellikleri kullanılabilir?

  Access veritabanlarındaki her veri türünde kullanılabilen alan özelliklerinin tam listesi için bkz. Veri türlerine ve alan özelliklerine giriş.

  Not: Her alanda özelliklerin tümü kullanılamaz. Alanın hangi özelliklere sahip olacağını veri türü belirler.

 3. Özellik kutusunda özellik ayarını girer veya düzenlerken daha fazla alan sağlamak için, SHIFT+F2 tuşlarına basarak Yakınlaştır kutusunu görüntüleyin.

  İpucu: Giriş maskesi veya doğrulama ifadesi giriyorsanız ve bunu oluştururken yardım almak isterseniz, özellik kutusunun yanındaki Oluşturucu düğmesi simgesine tıklayarak uygun oluşturucuyu görüntüleyin.

 4. Değişikliklerinizi kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

Tablo kaydetme

Tabloyu oluşturduktan veya değiştirdikten sonra, tasarımını kaydetmelisiniz. Tabloyu ilk kez kaydederken, tabloya içindeki verileri açıklayan bir ad verin. Boşluklarla birlikte en çok 64 alfasayısal karakter kullanabilirsiniz. Örneğin, bir tabloyu Müşteriler, Parça Envanteri veya Ürünler olarak adlandırabilirsiniz.

İpucu: Veritabanınızdaki nesneler için bir adlandırma kuralına karar vermeli ve bu kuralı tutarlı olarak uygulamalısınız.

 1. Access 2010, 2013 veya 2016 kullanıyorsanız, Dosya > Kaydet’e tıklayın veya CTRL+S tuşlarına basın.

 2. Access 2007 kullanıyorsanız, Microsoft Office Düğmesi’ne tıklayın ve ardından Kaydet’e tıklayın veya CTRL+S tuşlarına basın.

 3. Tabloyu ilk kez kaydediyorsanız, tablo için bir ad yazın ve Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×