Taşıma, döndürme veya resim, metin kutusu veya başka bir nesneyi Office Mac için gruplandırma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Mac için Office, bir metin kutusu, şekil, WordArt veya resim sürükleyerek taşıyabilirsiniz ve döndürme veya çevirme bunu bir nesnenin konumunu değiştirebilirsiniz.

 1. Taşımak istediğiniz nesne öğesine tıklayın.

 2. Nesneyi istediğiniz yere sürükleyin.

  • Birden çok nesne taşımak için Shift tuşunu basılı tutun nesneleri seçin.

  • Nesneyi yukarı veya aşağı veya yanlara küçük adımlarla taşımak için nesneyi tıklatın, Command tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna basın. Word'de, yalnızca bu yukarı veya aşağı taşımak için kullanabileceğiniz dikkat edin.

  • Bir nesneyi bunu yalnızca yatay veya dikey olarak taşınacak şekilde kısıtlamak için nesneyi sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

 1. Döndürmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. Nesnenin üst kısmındaki döndürme tutamacını tıklatın ve sonra istediğiniz yönde sürükleyin.

  Shaoe ve döndürme tutamaçları

  • Döndürme işlemini 15 derecelik açılarla sınırlandırmak için Shift tuşunu basılı döndürme tutamacını sürüklerken tutun.

  • Birden çok şekli döndürdüğünüzde, bunlar bir grup olarak döndürülmez; bunun yerine her şekil kendi merkezi çevresinde döndürülür.

  • Alternatif olarak nesneyi seçebilir, OPTION tuşunu basılı tutun ve döndürmek için sol veya sağ ok tuşlarına basın.

 1. Döndürmek istediğiniz nesneyi tıklatın.

 2. Şekil biçimi sekmesi veya Resim biçimi sekmesinde, Yerleştir grubunda Döndür' ü tıklatın.

  Biçim sekmesindeki döndür düğmesi

  • Şekil biçimi veya Resim biçim sekmelerini görmüyorsanız, bir metin kutusu, şekil, WordArt veya resim seçili olduğundan emin olun.

  • Döndür düğmesi, ekran boyutu azalır yoksa gizli. Döndür düğmesini görmüyorsanız, gizli düğmeleri Yerleştir grubunda görmek için Yerleştir ' i tıklatın.

   Yerleştir menüsünde döndür düğmesi Yerleştir menüsünde döndür düğmesi

 3. Tüm Döndürme Seçenekleri'ni tıklatın.

  Mac için Office Şekli Döndür Menüsü
 4. İletişim kutusu veya açılan bölmesinde, döndürme kutusuna nesneyi döndürmek istediğiniz miktarı girin. Ayrıca, tam olarak istediğiniz nesneyi döndürmek için okları kullanabilirsiniz.

 1. Döndürmek istediğiniz nesneyi tıklatın.

 2. Şekil biçimi sekmesi veya Resim biçimi sekmesinde, Yerleştir grubunda Döndür' ü tıklatın.

  Biçim sekmesindeki döndür düğmesi

  • Şekil biçimi veya Resim biçim sekmelerini görmüyorsanız, bir metin kutusu, şekil, WordArt veya resim seçili olduğundan emin olun.

  • Döndür düğmesi, ekran boyutu azalır yoksa gizli. Döndür düğmesini görmüyorsanız, gizli düğmeleri Yerleştir grubunda görmek için Yerleştir ' i tıklatın.

   Yerleştir menüsünde döndür düğmesi Yerleştir menüsünde döndür düğmesi

 3. Nesneyi 90 derece sağa döndürmek için Sağa 90° Döndür'e tıklayın veya nesneyi 90 derece sola döndürmek için Sola 90° Döndür'e tıklayın

  Mac için Office Şekli Döndür Menüsü

Çevirme araçlarını kullanarak, bir yansıtma efekti oluşturabilir veya bir nesneyi ters çevirebilirsiniz.

 1. Döndürmek istediğiniz nesneye tıklayın.

 2. Şekil biçimi sekmesi veya Resim biçimi sekmesinde, Yerleştir grubunda Döndür' ü tıklatın.

  Biçim sekmesindeki döndür düğmesi

  • Şekil biçimi veya Resim biçim sekmelerini görmüyorsanız, bir metin kutusu, şekil, WordArt veya resim seçili olduğundan emin olun.

  • Döndür düğmesi, ekran boyutu azalır yoksa gizli. Döndür düğmesini görmüyorsanız, gizli düğmeleri Yerleştir grubunda görmek için Yerleştir ' i tıklatın.

   Yerleştir menüsünde döndür düğmesi Yerleştir menüsünde döndür düğmesi

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir nesneyi ters çevirmek için Dikey Ters Çevir’e tıklayın.

  • Bir nesnenin yansıtmasını oluşturmak için Yatay Ters Çevir’e tıklayın.

   Mac için Office Şekli Döndür Menüsü

Nesneleri gruplandırdığınızda, bunları grup halinde biçimlendirmek, taşımak veya kopyalamak için birleştirmiş olursunuz.

 1. SHIFT tuşunu basılı tutun, birlikte gruplandırmak istediğiniz nesnelere tıklayın ve tıkladığınız nesnenin türüne bağlı olarak, Şekil biçimi sekmesinde veya Resim biçimi sekmesinde'ı tıklatın.

 2. Word kullanıyorsanız, Yerleştir ' i tıklatın > Grup > grubu.

  Nesneleri gruplandırma

  PowerPoint veya Excel kullanıyorsanız, Grup simgesini tıklatın ve ardından Grup'utıklatın.

  Nesneleri gruplandırma

İpucu: Grup soluk veya kullanılamaz görünüyorsa, birlikte gruplandırılabilen iki veya daha fazla, nesne zaten seçmediğinizden genellikle olmasıdır.

Ayrıca bkz.

Mac için Office’te resimleri ekleme

Office Mac’te resim kırpma

Mac için Word 2016'da nesnelerin etrafında metin kaydırmayı denetleme

Gruplandırma veya grubu çözme şekilleri, resimleri veya diğer nesneleri Mac için Word 2016'da

Word

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Taşımak istediğiniz nesne öğesine tıklayın.

 3. Nesneyi istediğiniz yere sürükleyin.

  • Birden çok nesne taşımak için Shift tuşunu basılı tutun nesneleri seçin.

  • Nesneyi yukarı, aşağı veya yanlara küçük adımlarla taşımak için nesneye tıklayın, OPTION tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna basın.

  • Resimleri taşıyamaz veya gruplandıramazsanız, metni kaydırma ayarı olarak Metinle Aynı Hizaya dışında bir ayar seçin. Bunu yapmak için Resmi Biçimlendir sekmesine tıklayın, Yerleştir’in altında Metni Kaydır’a tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

Not: Mac için Word’de metni döndürmek için, önce metni bir metin kutusuna yerleştirmeli ve sonra metin kutusunu döndürmelisiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Döndürmek veya çevirmek istediğiniz nesne öğesine tıklayın ve tıkladığınız nesnenin türüne göre, Biçim sekmesine veya Resmi Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 3. Yerleştir’in altında Döndür’e tıklayın.

  Word Yerleştir grubu

  Nesneyi nesnenin üzerinde herhangi bir açıyla döndürmek için döndürme tutamacını Döndürme tutamacı sürükleyin.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Nesneyi sağa döndürme

  Sağa Döndür 90’a tıklayın

  Nesneyi sola döndürme

  Sola Döndür 90’a tıklayın

  Nesneyi yukarı veya aşağı doğru çevirme

  Dikey Ters Çevir’e tıklayın

  Nesneyi sola veya sağa doğru çevirme

  Yatay Ters Çevir’e tıklayın

Nesneleri gruplandırdığınızda, bunları grup halinde biçimlendirmek, taşımak veya kopyalamak için birleştirmiş olursunuz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. SHIFT tuşunu basılı tutun, birlikte gruplandırmak istediğiniz nesne tıklatın ve sonra tıkladığınız nesnenin türüne bağlı olarak, Biçim sekmesine veya Resmi Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 3. Yerleştir’in altında Gruplandır’a tıklayın ve sonra da Gruplandır’a tıklayın.

  Word Yerleştir grubu

  Not: Resimleri taşıyamaz veya gruplandıramazsanız, metni kaydırma ayarı olarak Metinle Aynı Hizaya dışında bir ayar seçin. Bunu yapmak için Resmi Biçimlendir sekmesine tıklayın, Yerleştir’in altında Metni Kaydır’a tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

İpucu: Grup soluk veya kullanılamaz görünüyorsa, birlikte gruplandırılabilen iki veya daha fazla, nesne zaten seçmediğinizden genellikle olmasıdır.

PowerPoint

 1. Taşımak istediğiniz nesne öğesine tıklayın.

  Birden çok nesne seçmek için SHIFT tuşunu basılı tutun ve sonra da istediğiniz nesnelere tıklayın.

 2. Nesneyi istediğiniz yere sürükleyin.

  • Birden çok nesne taşımak için Shift tuşunu basılı tutun nesneleri seçin.

  • Nesneyi küçük adımlarla yukarı, aşağı veya yanlara taşımak için, nesneye tıklayın ve bir ok tuşuna basın.

  • Bir nesneyi bunu yalnızca yatay veya dikey olarak taşınacak şekilde kısıtlamak için nesneyi sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

Not: Mac için PowerPoint’te metni döndürmek için, önce metni bir metin kutusuna yerleştirmeli ve sonra metin kutusunu döndürmelisiniz.

 1. Döndürmek veya çevirmek istediğiniz nesne öğesine tıklayın ve tıkladığınız nesnenin türüne göre, Biçim sekmesine veya Resmi Biçimlendir sekmesine tıklayın.

  Birden çok nesne seçmek için SHIFT tuşunu basılı tutun ve sonra da istediğiniz nesnelere tıklayın.

 2. Yerleştir’in altında Döndür’e tıklayın.

  Yerleştir grubu

  Nesneyi nesnenin üzerinde herhangi bir açıyla döndürmek için döndürme tutamacını Döndürme tutamacı sürükleyin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Nesneyi sağa döndürme

  Sağa Döndür 90’a tıklayın

  Nesneyi sola döndürme

  Sola Döndür 90’a tıklayın

  Nesneyi yukarı veya aşağı doğru çevirme

  Dikey Ters Çevir’e tıklayın

  Nesneyi sola veya sağa doğru çevirme

  Yatay Ters Çevir’e tıklayın

Nesneleri gruplandırdığınızda, bunları grup halinde biçimlendirmek, taşımak veya kopyalamak için birleştirmiş olursunuz.

 1. SHIFT tuşunu basılı tutun, birlikte gruplandırmak istediğiniz nesne tıklatın ve sonra tıkladığınız nesnenin türüne bağlı olarak, Biçim sekmesine veya Resmi Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 2. Yerleştir’in altında Gruplandır’a tıklayın ve sonra da Gruplandır’a tıklayın.

  Yerleştir grubu

İpucu: Grup soluk veya kullanılamaz görünüyorsa, birlikte gruplandırılabilen iki veya daha fazla, nesne zaten seçmediğinizden genellikle olmasıdır.

Excel

 1. Taşımak istediğiniz nesne öğesine tıklayın.

  Birden çok nesne seçmek için SHIFT tuşunu basılı tutun ve sonra da istediğiniz nesnelere tıklayın.

 2. Nesneyi istediğiniz yere sürükleyin.

  • Birden çok nesne taşımak için Shift tuşunu basılı tutun nesneleri seçin.

  • Nesneyi küçük adımlarla yukarı, aşağı veya yanlara taşımak için, nesneye tıklayın ve bir ok tuşuna basın.

  • Bir nesneyi bunu yalnızca yatay veya dikey olarak taşınacak şekilde kısıtlamak için nesneyi sürüklerken SHIFT tuşunu basılı tutun.

Not: Mac için Excel’de metni döndürmek için, önce metni bir metin kutusuna yerleştirmeli ve sonra metin kutusunu döndürmelisiniz.

 1. Döndürmek veya çevirmek istediğiniz nesne öğesine tıklayın ve tıkladığınız nesnenin türüne göre, Biçim sekmesine veya Resmi Biçimlendir sekmesine tıklayın.

  Birden çok nesne seçmek için SHIFT tuşunu basılı tutun ve sonra da istediğiniz nesnelere tıklayın.

 2. Yerleştir’in altında Döndür’e tıklayın.

  Yerleştir grubu

  Nesneyi nesnenin üzerinde herhangi bir açıyla döndürmek için döndürme tutamacını Döndürme tutamacı sürükleyin.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Nesneyi sağa döndürme

  Sağa Döndür 90’a tıklayın

  Nesneyi sola döndürme

  Sola Döndür 90’a tıklayın

  Nesneyi yukarı veya aşağı doğru çevirme

  Dikey Ters Çevir’e tıklayın

  Nesneyi sola veya sağa doğru çevirme

  Yatay Ters Çevir’e tıklayın

Nesneleri gruplandırdığınızda, bunları grup halinde biçimlendirmek, taşımak veya kopyalamak için birleştirmiş olursunuz.

 1. SHIFT tuşunu basılı tutun, birlikte gruplandırmak istediğiniz nesne tıklatın ve sonra tıkladığınız nesnenin türüne bağlı olarak, Biçim sekmesine veya Resmi Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 2. Yerleştir’in altında Gruplandır’a tıklayın ve sonra da Gruplandır’a tıklayın.

  Yerleştir grubu

İpucu: Grup soluk veya kullanılamaz görünüyorsa, birlikte gruplandırılabilen iki veya daha fazla, nesne zaten seçmediğinizden genellikle olmasıdır.

Ayrıca bkz.

Nesneleri hizalama

Nesneyi yeniden boyutlandırma

Metin kutusu ekleme

Katmanlardaki nesneleri işleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×