Tür Dönüştürme İşlevleri

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Her işlevi için belirli bir veri türübir ifade zorlar.

Söz dizimi

CBool ( ifade )

CByte ( ifade )

CCur ( ifade )

CDate ( ifade )

CDbl ( ifade )

CDec ( ifade )

CInt ( ifade )

CLng ( ifade )

CSng ( ifade )

CStr ( ifade )

CVar ( ifade )

İfade gereklibağımsız değişken herhangi bir dize ifadesi veya sayısal ifadeolur.

Dönüş türleri

İşlev adı, aşağıda gösterildiği gibi dönüş türü belirler:

İşlev

Dönüş türü

Aralık için ifade bağımsız değişken

CBool

Boolean

Herhangi bir geçerli bir dize veya sayısal ifade.

CByte

Bayt

0 ile 255.

CCur

Para Birimi

-922,337,203,685,477.5808 için 922.337.203.685.477,5807.

CDate

Tarih

Herhangi bir geçerli bir tarih ifadesi.

CDbl

Çift

-1.79769313486231E308 ile
-4.94065645841247E-324 negatif değerleri; 4.94065645841247E-324 ile 1.79769313486232E308 arasındaki pozitif değerler için.

CDec

Decimal

sıfır ölçeklendirilmiş numaraları için diğer bir deyişle, sayı ondalık basamaksız 79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 +/-. 28 ondalık basamaklı sayılar için aralığı
7.9228162514264337593543950335 +/-. En küçük olası sıfırdan 0.0000000000000000000000000001 numarasıdır.

CInt

Tamsayı

-32.768 için 32,767; kesirler yuvarlanır.

CLng

Uzun

-2.147.483.648 için 2,147,483,647; kesirler yuvarlanır.

CSng

Tek

-3.402823E38 ile - 1.401298E-45 negatif değerleri; 1.401298E-45 ile 3.402823E38 arasındaki pozitif değerler için.

CStr

Dize

CStr için verir ifade bağımsız değişkenine bağlıdır.

CVar

Değişken

Sayısal için aynı aralığını çift olarak. Sayısal olmayan için aynı aralık dize olarak.


Notlar

İfade işleve ise, dönüştürülen veri türünde aralığının dışındaki bir hata oluşur.

Genel olarak, varsayılan veri türü yerine belirli bir veri türü gibi bazı işleminin sonucu ifade olduğunuzu göstermek için veri türünü dönüştürme işlevleri kullanarak kodunuzu belge. Örneğin, para birimi nerede tek duyarlıklı, çift-duyarlıklı veya tamsayı aritmetik normalde ortaya çıkabilecek durumlarda aritmetik zorlamak için CCur kullanın.

Bir veri türünden diğerine uluslararası olarak dikkat dönüştürmeleri sağlamak için veri türü dönüştürme işlevleri Val yerine kullanmalısınız. Örneğin, ne zaman CCur, farklı ondalık ayırıcılar farklı ayıracı, kullanın ve çeşitli para birimi seçenekleri düzgün bağlı olarak, bilgisayarınızın yerel ayarı tanınır.

Ondalık bölümü olduğunda tam olarak 0,5 CInt ve CLng her zaman onu en yakın çift sayıya yuvarlamak. Örneğin, 0,5 0 ve 1,5 yuvarlar 2 yukarı yuvarlar. CInt ve CLng yuvarlama, bir sayının kesirli kısmını yerine kısaltmak düzeltme ve Int işlevlerini farklıdır. Ayrıca, düzeltme ve Int her zaman aynı türde bir değer olarak geçirilen dönün.

IsDate işlevi bir tarih veya saat Tarih dönüştürülebilir olmadığını belirlemek için kullanın. CDate kabul edilebilir bir tarih aralığı içinde bazı sayılar yanı sıra tarih rakamlarını ve Saat rakamları tanır. Bir sayıyı bir tarihe dönüştürürken, tamsayı kısmı için bir tarih dönüştürülür. Herhangi bir sayının kesirli kısmını günün gece başlayarak, bir zaman dönüştürülür.

Tarih biçimleri yerel ayarı sisteminizin göre CDate tanır. Gün, ay ve yıl doğru sırasını tanınan tarih ayarlardan birine dışında bir biçimde sağlanmışsa işlemi. Ayrıca, ayrıca günü hafta dize içeriyorsa bir uzun tarih biçimi tanınmıyor.

Visual Basic önceki sürümleriyle uyumluluk için CVDate işlevi de sağlanır. CDate işlevinin CVDate işlevinin sözdizimi aynıdır, ancak CVDatekimlerin alt türü yerine geçerli bir Tarih tür tarihtir bir Variant verir. Şimdi bir gerçek Tarih türü olduğundan, da başka CVDategerek yoktur. Bir ifadeyi Tarih, dönüştürerek ve sonra bir değişkeniçin atama kullanarak aynı etkiyi elde edilebilen. Bu tekniği tutarlı dönüştürme işlemini diğer türlerinin tümünden içsel kendi eşdeğeri olan değişken alt türleri.

Not: CDec işlevinin ayrı veri türü döndürmez; Bunun yerine, her zaman değeri için ondalık alt dönüştürülen bir değişken değerini döndürür.

Örnekler

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

CBool işlevi

İpucu: İfade Oluşturucusu'nu IntelliSense başlayan Access 2010'da, ifade doğru başlama ile yardımcı olur.

Bu örnekte, bir ifade bir Booleiçin dönüştürmek için CBool işlevi kullanılmaktadır. İfade sıfırdan farklı bir değer olarak değerlendirilirse CBoolTruedöndürür; Aksi halde Falsedöndürür.

Dim A, B, Check
A = 5: B = 5 ' Initialize variables.
Check = CBool(A = B) ' Check contains True.
A = 0 ' Define variable.
Check = CBool(A) ' Check contains False.

CByte işlevi

Bu örnekte, bir ifadeyi baytdönüştürmek için CByte işlevi kullanılmaktadır.

Dim MyDouble, MyByte
MyDouble = 125.5678 ' MyDouble is a Double.
MyByte = CByte(MyDouble) ' MyByte contains 126.

CCur işlevi

Bu örnekte, bir ifadeyi parabirimine dönüştürmek için CCur işlevini kullanır.

Dim MyDouble, MyCurr
MyDouble = 543.214588 ' MyDouble is a Double.
MyCurr = CCur(MyDouble * 2)
' Convert result of MyDouble * 2 (1086.429176) to a
' Currency (1086.4292).

CDate işlevi

Bu örnekte, bir dize Tarihdönüştürmek için CDate işlevini kullanır. Genel olarak, zor kodlama tarihler ve saatler (Bu örnekte gösterildiği gibi) dizeler olarak önerilmez. Tarih rakamlarını ve #2/12/1969 # gibi saat rakamları kullanın ve # 4:45:23 PM #, bunun yerine.

Dim MyDate, MyShortDate, MyTime, MyShortTime
MyDate = "February 12, 1969"
' Convert to Date data type.
MyShortDate = CDate(MyDate)
MyTime = "4:35:47 PM"
' Convert to Date data type.
MyShortTime = CDate(MyTime)

CDbl işlevi

Bu örnekte, bir ifadeyi çiftiçin dönüştürmek için CDbl işlevi kullanılmaktadır.

Dim MyCurr, MyDouble
MyCurr = CCur(234.456784)
' Convert result to a Double.
MyDouble = CDbl(MyCurr * 8.2 * 0.01)

CDec işlevi

Bu örnek sayısal bir değer bir ondalıkiçin dönüştürmek için CDec işlevini kullanır.

Dim MyDecimal, MyCurr
MyCurr = 10000000.0587 ' MyCurr is a Currency.
MyDecimal = CDec(MyCurr) ' MyDecimal is a Decimal.

CInt işlevi

Bu örnekte, bir Tamsayıdeğeri dönüştürmek CInt işlevi kullanılmaktadır.

Dim MyDouble, MyInt
MyDouble = 2345.5678 ' MyDouble is a Double.
MyInt = CInt(MyDouble) ' MyInt contains 2346.

CLng işlevi

Bu örnekte, bir değer bir uzuniçin dönüştürmek için CLng işlevi kullanılmaktadır.

Dim MyVal1, MyVal2, MyLong1, MyLong2
MyVal1 = 25427.45
MyVal2 = 25427.55 ' MyVal1, MyVal2 are Doubles.
MyLong1 = CLng(MyVal1)
' MyLong1 contains 25427.
MyLong2 = CLng(MyVal2)
' MyLong2 contains 25428.

CSng işlevi

Bu örnekte, bir değer bir teksatır aralığından dönüştürmek için CSng işlevi kullanılmaktadır.

Dim MyDouble1, MyDouble2, MySingle1, MySingle2
' MyDouble1, MyDouble2 are Doubles.
MyDouble1 = 75.3421115: MyDouble2 = 75.3421555
MySingle1 = CSng(MyDouble1)
' MySingle1 contains 75.34211.
MySingle2 = CSng(MyDouble2)
' MySingle2 contains 75.34216.

CStr işlevi

Bu örnekte, bir dizesayısal bir değer dönüştürmek için CStr işlevi kullanılmaktadır.

Dim MyDouble, MyString
MyDouble = 437.324 ' MyDouble is a Double.
MyString = CStr(MyDouble)
' MyString contains "437.324".

CVar işlevi

Bu örnekte, bir ifadeyi değişkeniçin dönüştürmek için CVar işlevi kullanılmaktadır.

Dim MyInt, MyVar
MyInt = 4534 ' MyInt is an Integer.
MyVar = CVar(MyInt & "000")
' MyVar contains the string 4534000.
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×