StrConv İşlevi

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Belirtildiği şekilde dönüştürülen bir Değişken (Dize) döndürür.

Sözdizimi

StrConv ( dize, dönüşüm [LCID ] )

StrConv işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız Değişken

Açıklama

dize

Gerekli. Dize ifadesi dönüştürülecek.

dönüştürme

Gerekli. Bir tamsayı. Gerçekleştirilecek dönüştürme türünü belirten değerlerinin toplamı.

LCID

İsteğe bağlı. LocaleID, farklı değil, sistem YerelAyarKimliği. (Varsayılan sistem YerelAyarKimliği bağlıdır.)


Ayarlar

Dönüştürme bağımsız değişken ayarlar şunlardır:

Sabit

Değer

Açıklama

vbUpperCase

1

Dize karakterleri büyük harfe dönüştürür.

vbLowerCase

2

Dize karakterleri küçük harfe dönüştürür.

vbProperCase

3

Büyük harfe dizesindeki her sözcüğün ilk harfini dönüştürür.

vbWide *

4 *

(Tek bayt) karakterleri dizesindeki wide (iki bayt) karakterlere dönüştürür daraltabilirsiniz.

vbNarrow *

8 *

Wide (iki bayt) karakterleri (tek bayt) karakterlerle değiştirir daraltmak için dizesindeki dönüştürür.

vbKatakana **

16 **

Dizesindeki hiragana karakterleri Katakana karakterlere dönüştürür.

vbHiragana **

32 **

Dizesindeki katakana karakterleri Hiragana karakterlere dönüştürür.

vbUnicode

64

Dize Unicode için varsayılan kod sayfası sisteminin kullanarak dönüştürür. (Kullanılamaz Macintosh.)

vbFromUnicode

128

Dize Unicode sistem varsayılan kod sayfasına dönüştürür. (Kullanılamaz Macintosh.)


* Doğu Asya yerel ayar için geçerlidir.

** Yalnızca Japonya için geçerlidir.

Not : Bu sabitler tarafından Visual Basic for Applications (VBA) belirtilir. Sonuç olarak, bunlar herhangi bir gerçek değerler yerine kodunuzda kullanılıyor olabilir. Örneğin, birbirini dışlayan olduklarında çoğu, örneğin, vbUpperCase + vbWide, dışında vbUnicode + vbFromUnicodebirleştirilebilir. Sabitler vbWide, vbNarrow, vbKatakanave vbHiragana nerede bunlar uygulama yerel ayarlarda kullanıldığında çalışma zamanı hatalara yol açar.

Geçerli word ayırıcılar düzgün kasa için şunlardır: Null (Chr$(0)), yatay sekme (Chr$(9)), satır besleme (Chr$(10)), dikey sekme (Chr$(11)), form besleme (Chr$(12)), satır başı (Chr$(13)), boşluk (SBCS) (Chr$(32)). Gerçek değer alanı DBCSiçin ülkeye/bölgeye göre değişir.

Notlar

Bir dize için ANSI biçiminde bir bayt diziden dönüştürürken StrConv işlevini kullanmanız gerekir. Bu tür bir dizi Unicode biçiminde dönüştürürken, atama deyiminin kullanın.

Örnek

Not : Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Bu örnekte, Unicode dize bir ANSI dizeye dönüştürmek için StrConv işlevi kullanılmaktadır.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×