SQL Veri Türleri

Microsoft Access veritabanı altyapısı SQL veri türü, Microsoft Access veritabanı altyapısı tarafından tanımlanan 13 birincil veri türünden ve bu veri türlerinin kabul edilen birkaç geçerli eş anlamlıdan oluşur.

Aşağıdaki tabloda birincil veri türleri listelenir.

Veri türü

Depolama alanı boyutu

Açıklama

BINARY

Karakter başına 1 bayt

Bu türden bir alanda her türden veri depolanabilir. Veriler hiçbir şekilde (örneğin, metne) çevrilmez. Verinin böyle bir alana nasıl girildiği, çıktısının nasıl görüneceğini belirler.

BIT

1 bayt

Evet ve Hayır değerleri ve yalnızca bu iki değerden birini içeren alanlar.

TINYINT

1 bayt

0 ve 255 arasında bir tamsayı değeri.

MONEY

8 bayt


– 922.337.203.685.477,5808 ve 922.337.203.685.477,5807 arasında ölçeklendirilmiş bir tamsayı.

DATETIME
(Bkz. DOUBLE)

8 bayt

100 ve 9999 yıllar arasında bir tarih veya saat değeri.

UNIQUEIDENTIFIER

128 bit

Uzaktan yordam çağrıları için kullanılan benzersiz bir tanımlama numarası.

REAL

4 bayt

Sıfırdan küçük değerler için – 3,402823E38 ve – 1,401298E-45 ile sıfırdan büyük değerler için 1,401298E-45 ve 3,402823E38 aralıklarındaki bir tek duyarlıklı kayan nokta değeri ve 0.

FLOAT

8 bayt

Sıfırdan küçük değerler için – 1,79769313486232E308 ve – 4,94065645841247E-324 ile sıfırdan büyük değerler için 4,94065645841247E-324 ve 1,79769313486232E308 aralıklarındaki bir çift duyarlıklı kayan nokta değeri ve 0.

SMALLINT

2 bayt

– 32.768 ve 32.767 arasında bir kısa tamsayı.

INTEGER

4 bayt

– 2.147.483.648 ve 2.147.483.647 arasında bir uzun tamsayı.

DECIMAL

17 bayt

1028 - 1 ile - 1028 - 1 arasında değerleri olan tam bir sayısal veri türü. Duyarlığı (1 - 28) ve ölçeği (0 - tanımlı duyarlık) tanımlayabilirsiniz. Varsayılan duyarlık ve ölçek sırasıyla 18 ve 0'dır.

TEXT

Karakter başına 2 bayt (Bkz. Not)

Sıfır ile en fazla 2,14 gigabayt arasında.

IMAGE

Gerektiği gibi

Sıfır ile en fazla 2,14 gigabayt arasında. OLE nesneleri için kullanılır.

CHARACTER

Karakter başına 2 bayt (Bkz. Not)

Sıfır ile 255 karakter arasında.


Not: TEXT (MEMO olarak da bilinir) veya CHAR (belirli bir uzunluktaki TEXT(n) olarak da bilinir) olarak tanımlanan alanlardaki karakterler Unicode gösterim biçiminde depolanır. Unicode karakterlerin depolanması için her zaman karakter başına iki bayt gerektir. Çoğunlukla karakter verisi içeren mevcut Microsoft Access veritabanlarında bu, veritabanı dosyası Microsoft Access biçimine dönüştürüldüğünde boyutunun neredeyse iki katına çıkacağı anlamına gelebilir. Bununla birlikte, eskiden SBCS (Tek Baytlı Karakter Kümesi) olarak bilinen birçok karakter kümesinin Unicode gösterimi kolayca tek bir bayta sıkıştırılabilir. Bir CHAR sütununu COMPRESSION özniteliğiyle tanımlarsanız, veri otomatik olarak depolanırken sıkıştırılır ve sütundan alınırken de açılır.Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×