Sorgularda birden çok değerli alan kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Office Access 2007 uygulamasında, bir sorun atadığınız kişilerin listesi gibi birden fazla değer tutan bir alan oluşturabilirsiniz. Birden çok değerli alanlar, Office Access 2007 uygulamasını bir Windows SharePoint Services 3.0 listesinde saklanan bilgilerle çalışırken, bu listenin Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasında bulunan birden çok değerli alan türlerinden birini kullanan bir alan içermesi gibi belirli durumlar için uygundur .

Bu makalede birden çok değerli alanlar ve bunların sorgularda nasıl kullanılacağı ele alınmıştır.

Bu makalede

Birden çok değerli bir alan nedir?

Sorguları Tanıtımı

Sorguda birden çok değerli bir alan görüntüleme

Birden çok değerli alan tek tek değerleri görüntüleme

İlişkili değer ve görünen değer arama alanındaki anlama

Sorguda ilişkili değeri görüntüleme

Birden çok değerli bir alan için basit bir sorgu ölçütleri girme

Birden çok değerli alanda birden fazla değer arama

Dahil olmak üzere etkisini anlama bir. Değer alanı alan listesinden

Sayım, gruplandırma ve diğer toplama işlevlerini kullanma

Ekleme sorgusu ile birden çok değerli alan kullanma

Birden çok değerli bir alan ile güncelleştirme sorgusu kullanma

Birden çok değerli alanla silme sorgusu kullanma

Sayfanın Başı

Birden çok değerli alan nedir?

Çalışanlarınızdan veya yüklenicilerinizden birine atamanız gereken bir görev olduğunu, ancak görevi birden fazla kişiye atamanız gerektiğine karar verdiğinizi varsayalım. Office Access 2007 uygulamasında, bir listeden kişileri seçmenize olanak sağlayan birden çok değerli bir alan oluşturabilirsiniz.

Birden çok değer içeren alan

Açılan kutuyu tıklattığınızda, seçilmiş onay kutuları görünerek seçimlerinizi gösterir. Listedeki öğeleri işaretleyip temizleyebilir ve seçimlerinizi göndermek için Tamam'ı tıklatabilirsiniz.

Birden çok değerli alan açılan kutusu

Seçili kişiler birden çok değerli bir alanda depolanır ve görüntülenirken virgüllerle (varsayılan) ayrılır.

Virgülle ayrılmış değerler içeren birden çok değerli bir alan

Birden çok değerli alanların temelinde yatan fikir, daha gelişmiş bir veritabanı tasarımı oluşturmak zorunda kalmadan, birden fazla seçim yapıp bunları depolamak istediğiniz durumların desteklenmesini kolaylaştırmaktır. SharePoint listeleri birden çok değerli alanları desteklediği için, birden çok değerli alanlar Windows SharePoint Services ile tümleşim açısından da önemlidir.

İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerinin çoğu izin vermediği halde, Office Access 2007 uygulamasının bir alanda birden fazla değer depolamanıza neden olanak sağladığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun yanıtı, Office Access 2007 uygulamasındaki veritabanı altyapısının gerçekte değerleri tek bir alanda depolamamasıdır. Gördüğünüz ve üzerinde çalıştığınız şey tek bir alan gibi görünse de, gerçekte değerler bağımsız olarak depolanmakta ve gizli, sistem tabloları içinde yönetilmektedir. Access veritabanı altyapısı verileri otomatik olarak ayırarak ve tekrar yüzeye getirirken bir alanda bulunan değerler halinde bir araya getirerek, bu işi sizin yerinize gerçekleştirir.

Teknik olarak konuşursak, birden çok değerli bir Access alanı, çokludan çokluya bir ilişki modeli meydana getirir. Örneğin, her olayın sorumluluğunu çalışanlarınızdan bir veya bir kaçına atadığınız bir olaylar tablosunu ele alalım. Çalışanlara olay atamak üzere "Atanan" adında, birden çok değerli bir alan oluşturduğunuzu düşünelim. Olaylar ile çalışanlar arasındaki ilişki çokludan çokluya ilişkisidir. Buna göre, herhangi bir tek olaya atanmış birden fazla çalışanınız olabileceği gibi, birden çok olaya atanmış herhangi bir tek çalışanınız da olabilir.

Sayfanın Başı

Sorgulara giriş

Veritabanlarının var oluşunun öncelikli nedeni bilgi hizmeti sunmaktır: "En iyi satan ürünümüz hangisi? En iyi müşterimiz kim? Satış hedeflerimizi nerede yakalıyoruz?" Tüm bunlar haklı olarak, iyi tasarlanmış bir veritabanından yanıtlamasını isteyebileceğiniz sorulardır. Access veritabanınızdan yanıtları almak için, bir sorgu oluşturur ve gerekli ölçütü girersiniz. Bir sorgudaki veriler bir veya daha fazla tablodan gelebilir. Access sorunuzu yanıtlayan verileri aldıktan sonra, verileri görüntüleyip çözümleyebilirsiniz. Bir sorgu oluşturduktan sonra, sorguyu bir form, rapor, grafik ve hatta başka bir sorgu için temel olarak kullanabilirsiniz.

Office Access 2007 belirli sorgularda belirli şekillerde birden çok değerli alanlar kullanmanıza olanak sağlar. Birden çok değerli bir alanı bir sorguda görüntüleyebilir, bir sorgudaki birden çok değerli alanda bulunan tek değerleri görüntüleyebilir ve birden çok değerli alanlar kullanarak seçili belirli toplama işlemleri ve eylem sorguları gerçekleştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Bir sorguda birden çok değerli alan görüntüleme

Bir sorgudaki birden çok değerli bir alanı görüntülerken, içindeki değerler virgülle ayrılmış olarak birden çok değerli alanın tamamını mı, yoksa her değer için ayrı bir satır mı görüntülemek istediğinize karar vermeniz gerekir. Örneğin, kişilere sorunları atamak için kullandığınız bir Atanan alanı içeren bir Sorunlar tablonuz olduğunu düşünelim. Aşağıdaki yordamı izleyerek, Atanan alanını içeren bir sorgu hazırlayabilirsiniz:

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, birden çok değerli alanın bulunduğu tabloyu (bu örnekte, "Sorunlar") tıklatın ve Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Kapat'ı tıklatın.

 6. Kullanmak istediğiniz alanları sorgu tasarım kılavuzuna sürükleyin. Bu örnekte, Başlık alanını ve Atanan adlı birden çok değerli alanı sorgu kılavuzuna sürükleyin.

 7. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

Sorgunun aşağıdaki resimdekine benzer; bir sütun sorun başlığını ve ikinci sütun birden çok değerli alanı görüntüler:

Başlık ve Atanan alanlarını gösteren sorgu sonucu

Tasarım görünümünü kullanarak bir sorgu tasarladığınızda, Access otomatik olarak ilgili SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) ifadesini oluşturur. SQL, Access tarafından kullanılan sorgu dilidir. Aşağıdaki yordamı kullanarak SQL ifadesini görüntülemek üzere SQL Görünümü'ne geçebilirsiniz.

 1. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Görünüm'ün altındaki oku tıklatarak Görünüm menüsünü görüntüleyin.

 2. SQL Görünümü'nü tıklatın.

SQL ifadesi buradakine benzer:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo
FROM Issues;

Sayfanın Başı

Birden çok değerli alanda tek değerleri görüntüleme

Adların ve Atanan değerlerinin her biri ayrı bir satırda görünecek şekilde, Atanan adlı birden çok değerli alanı genişletilmiş olarak (bazen düzleştirilmiş de denir) görmek istediğinizi varsayalım. Bunun için, buradaki sorgu kılavuzunda gösterildiği gibi Alan satırında "Atanan" sonuna ".Değer" dizesini ekleyerek Değer özelliğini belirtmeniz gerekir:

Başlık ve Atanan.Değeri'ni gösteren sorgu kılavuzu

Alan satırında Atanan belirttiğinizde, Access, sorguyu çalıştırdığınız zaman birden çok değerli alandaki değerlerin tümünü yalnızca tek bir satır içinde görüntüler. Ancak, Değer özelliğini, Atanan.Değeri'nde olduğu gibi kullandığınızda, Access, her değerin ayrı bir satırda görünmesi için, birden çok değerli alanı genişletilmiş biçimde görüntüler. Aşağıdaki yordamı kullanarak, tek değerleri görüntülemek için bir sorgu oluşturabilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, birden çok değerli alanın bulunduğu tabloyu (bu örnekte, "Sorunlar") tıklatın ve Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Kapat'ı tıklatın.

 6. Kullanmak istediğiniz alanları (bu örnekte, "Atanan.Değeri" adlı birden çok değerli alan) sorgu kılavuzuna sürükleyin.

 7. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

Başlık ve tek Atanan değerlerini gösteren sorgu sonucu

Tasarım görünümünü kullanarak bir sorgu tasarladığınızda, Access otomatik olarak ilgili SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) ifadesini oluşturur. SQL, Access tarafından kullanılan sorgu dilidir. Aşağıdaki yordamı kullanarak SQL ifadesini görüntülemek üzere SQL görünümüne geçebilirsiniz.

 1. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Görünüm'ün altındaki oku tıklatarak Görünüm menüsünü görüntüleyin.

 2. SQL Görünümü'nü tıklatın.

SQL ifadesi buradakine benzer:

SELECT Issues.Title, 
Issues.AssignedTo.Value
FROM Issues;

Sayfanın Başı

Bir arama alanındaki ilişkili değeri ve görünen değeri anlama

Birden çok değerli alan bir arama alanıdır. Arama alanıysa, bir tabloda bulunan ve değeri başka bir tablo veya sorgudan ya da bir değer listesinden alınan bir alandır. Access tek değerli arama alanlarını bir çok sürümünde desteklemiştir. Birden çok değerli alanlarsa Office Access 2007 uygulamasında yenidir. Arama alanında amaç, kimlik (veya başka bir yabancı anahtar değeri) gibi bir sayı görüntülenmesini, ad gibi daha anlamlı bir şeyle değiştirmektir. Örneğin, bir kişinin kimlik numarasını görüntülemek yerine, Access kişinin adını görüntüleyebilir. Kişi kimlik numarası ilişkili değerdir. Bir kaynak tabloda veya sorguda otomatik olarak bu aranır ve kişi adıyla değiştirilir. Kişi adı ise görünen değerdir.

bir görünen değeri ve bir ilişkili değeri olan tek değerli arama alanlarında olduğu gibi, birden çok değeri arama alanlarının da kullanıcı arabiriminde görüntülenen görünen değerleri ve tabloda depolanan ilişkili değerleri vardır. Birden çok değerli alandaki her giriş için, ilişkili değer temel alınarak bir görünen değer "aranır".

Buna göre, Access genellikle, alanda depolanan ilişkili değerle aynı olmayan, aranan bir görünen değeri görüntüler. Örneğin, Atanan alanının kullanıldığı önceki örnekte, Genişletilmiş Kişiler sorgusundan alınan bir takım Çalışan Kimliği değerleri Atanan alanında saklanır. Genişletilmiş Kişiler sorgusu, birden çok değerli alan oluşturulurken Satır Kaynağı olarak seçilmiştir.

Bu çalışan kimlikleri ilişkili değerlerdir. Bununla birlikte, Atanan alanı bir arama alanı olduğu için, Access aranan değerler kümesini (bu örnekte kişi adlarıdır) sorgu sonucunda görüntüler. Kişi adları görünen adlardır.

Görünen değerler bulunan veri sayfası ve ilişkili değerler bulunan veri sayfası

1. Görünen değerler.

2. İlişkili değerler.

Birden çok değerli bir alanın Arama özelliklerini Tasarım Görünümü'nde görebilirsiniz. Böyle yapılır:

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Gezinti Bölmesi'nde, birden çok değerli alanın saklandığı tabloyu sağ tıklatın.

 4. Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 5. Birden çok değerli alanı (örneğin, Atanan) tıklatın.

 6. Alan Özellikleri'nin altında, Arama sekmesini tıklatın.

Birden çok değerli arama alanı özellikleri

Bir arama alanının görünen değeriyle ilişkili değer arasındaki farkın anlaşılması önemlidir. Görünen değer varsayılan olarak, veri sayfası görünümünde otomatik olarak görüntülenir. Bununla birlikte, ilişkili değer saklanan değer, sorgu ölçütünde kullandığınız değer ve Access'in diğer tablolarla birleştirmelerde varsayılan olarak kullandığı değerdir.

Sayfanın Başı

Sorgudaki ilişkili değeri görüntüleme

Görünen değer varsayılan olarak, veri sayfası görünümünde otomatik olarak görüntülenir. Bir sorgu oluştururken, bu davranışı, ilişkili değer gösterilecek şekilde geçersiz kılabilirsiniz. İzlemeniz gereken adımlar aşağıdaki yordamda gösterilmiştir:

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, birden çok değerli alanın bulunduğu tabloyu (bu örnekte, "Sorunlar") tıklatın ve Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Kapat'ı tıklatın.

 6. Kullanmak istediğiniz alanları sorgu tasarım kılavuzuna sürükleyin. Bu örnekte, Başlık alanını ve Atanan.Değeri adlı birden çok değerli alanı sorgu kılavuzuna sürükleyin.

 7. Sorgu kılavuzunda Atanan.Değeri alanını tıklatarak odağın bu alana geçmesini sağlayın.

 8. Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Özellik Sayfası'nı tıklatın.

 9. Özellik Sayfası'nda, Arama sekmesinde, Denetimi Görüntüle özelliğinde, Metin Kutusu'nu seçin.

Sorgu tasarımında denetim görüntüleme özelliği

Denetimi Görüntüle özelliğini Metin Kutusu olarak değiştirdiğinizde, arama sütununun normal davranışını devre dışı bırakarak, görünen değerler yerine ilişkili değerlerin görüntülenmesini sağlamış olursunuz.

Sorgu sonucunda görüntülenen ilişkili değer

Sayfanın Başı

Birden çok değerli alan için basit sorgu ölçütü girme

"Çiğdem Akın"a atanan Sorunları görmek istediğinizi düşünelim. Sorgu kılavuzunda Ölçüt satırına sorgu ölçütü girebilirsiniz, ancak bir arama alanı için ölçüt girerken, görünen değeri değil, ilişkili değeri girmeniz gerekir. Burada, Çiğdem Akın için ilişkili değerin 6 olduğunu belirliyorsunuz. Bu, Çiğdem için Genişletilmiş Kişiler sorgusunda bulunan ilgili birincil anahtar değeridir.

Çiğdem'e atanan sorunları görüntüleyen bir sorgu oluşturmak için:

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, birden çok değerli alanın bulunduğu tabloyu (bu örnekte, "Sorunlar") tıklatın ve Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Kapat'ı tıklatın.

 6. Kullanmak istediğiniz alanları sorgu kılavuzuna sürükleyin. Bu örnekte, Başlık'ı kılavuzdaki ilk sütuna sürükleyin. Sonra Atanan'ı ikinci sütuna sürükleyin.

 7. Sorgu kılavuzu sekmesinde, Atanan'ın altında, Ölçüt satırına 6 girin. Görünen değeri değil, ilişkili değeri girdiğinizi unutmayın.

  Birden çok değerli alanda ölçüt içeren sorgu kılavuzu

 8. Sorguyu çalıştırmak için Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

Sorguyu çalıştırdığınızda sonuçlar Veri Sayfası görünümünde görünür. Sorgunun yalnızca, "Çiğdem Akın" bulunan satırları döndürdüğünü unutmayın.

Atanan değeri 6 içeren sorgu sonucu

Tasarım görünümünü kullanarak bir sorgu tasarladığınızda, Access otomatik olarak ilgili SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) ifadesini oluşturur. SQL, Access tarafından kullanılan sorgu dilidir. Aşağıdaki yordamı kullanarak SQL ifadesini görüntülemek üzere SQL görünümüne geçebilirsiniz.

 1. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Görünüm'ün altındaki oku tıklatarak Görünüm menüsünü görüntüleyin.

 2. SQL Görünümü'nü tıklatın.

SQL ifadesi buradakine benzer:

SELECT Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

Kimlik numarası yerine metin arama

Kimlik numaraları girmeyi zahmetli buluyor ve arama değeri olarak "Çiğdem Akın" adını girmeyi tercih ediyorsanız, ne yapmalısınız? Bunun olabilmesi için, sorgu sonucunda metin olarak ad içeren bir alanınız olması gerekir. Böylece, bu alanda "Çiğdem Akın" adını arayabilirsiniz.

İlişkili değeri bir kimlik olduğu için Atanan.Değeri alanını kullanamazsınız ve bu nedenle bu alana filtre uygulamak için bir kimlik girmeniz gerekir.

Bu örnekte, kişi adı alanı bir tabloda yer almamaktadır. Bunun yerine, birden çok değerli Atanan alanına veri sağlayan kaynak sorguda bulunmaktadır. Kaynak tablo veya sorgudan bir alanı (bu örnekte kişi adı) sorgu sonucuna eklemek için, birden çok değerli alanın kaynak tablosunu veya sorgusunu birden çok değerli alanı içeren tabloyla birleştirebilirsiniz. Böylece, birden çok değerli alan yerine bu alanı arayabilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, birden çok değerli alanın bulunduğu tabloyu (bu örnekte, "Sorunlar") tıklatın ve Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Sorgular sekmesini tıklatın ve sonra, birden çok değerli alanın kaynağı olan sorguyu (bu örnekte, "Genişletilmiş Kişiler") tıklatın ve Ekle'yi tıklatın.

 6. Kapat'ı tıklatın.

 7. Kullanmak istediğiniz alanları sorgu kılavuzuna sürükleyin. Bu örnekte, Sorunlar tablosundan Başlık'ı kılavuzdaki ilk sütuna sürükleyin. Sonra, Genişletilmiş Kişiler sorgusundan Kişi Adı'nı ikinci sütuna sürükleyin ve Göster onay kutusunu temizleyin. Ardından, Atanan'ı üçüncü sütuna sürükleyin.

 8. Genişletilmiş Kişiler sorgusundaki Kimlik alanıyla Atanan.Değeri alanı arasında, aşağıdaki gibi bir birleştirme çizgisi görünmüyorsa, Genişletilmiş Kişiler sorgusundaki Kimlik alanından tıklatıp Sorunlar tablosundaki Atanan.Değeri alanına sürükleyin.

  Bir birleştirme çizgisi görünür.

  Görünen başka birleştirme çizgileri varsa kaldırın. Bir birleştirme çizgisini kaldırmak için, tıklatarak vurgulayın ve sonra Delete tuşuna basın.

 9. Sorgu kılavuzunda, Kişi Adı'nın altında, ölçüt satırında, "Çiğdem Akın" girin.

  Atanan ölçütünde "Çiğdem Akın" bulunan sorgu kılavuzu

 10. Sorguyu çalıştırmak için Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

Sorguyu çalıştırdığınızda sonuçlar Veri Sayfası görünümünde görünür. Sorgu sonuçlarının yalnızca, "Çiğdem Akın" bulunan satırları gösterdiğini unutmayın. Kaynak tablo veya sorgudaki Kimlik ile Atanan.Değeri alanı arasındaki birleştirme birden çok değerli alandaki her değer için ayrı bir satır döndürdüğü ve ayrıca her satırda tam ad içeren bir Kişi Adı alanı bulunduğu için bu teknik işe yarar. Kişi Adı bir arama alanı olmayıp, hesaplanan alan olduğu için, ilişkili değer ve görünen değer yoktur. Yalnızca bir değer vardır; kişi adı. Buna göre, eşleştirilecek metni sağlayabilirsiniz (burada "Çiğdem Akın").

Atanan olarak "Çiğdem Akın" bulunan sorgu sonucu

Tasarım görünümünü kullanarak bir sorgu tasarladığınızda, Access otomatik olarak ilgili SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) ifadesini oluşturur. SQL, Access tarafından kullanılan sorgu dilidir. Aşağıdaki yordamı kullanarak SQL ifadesini görüntülemek üzere SQL görünümüne geçebilirsiniz.

 1. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Görünüm'ün altındaki oku tıklatarak Görünüm menüsünü görüntüleyin.

 2. SQL Görünümü'nü tıklatın.

SQL ifadesi buradakine benzer:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo 
FROM [Contacts Extended] INNER JOIN Issues ON
[Contacts Extended].ID = Issues.AssignedTo.Value
WHERE ((([Contacts Extended].[Contact Name])=
"Kelly Rollin"));

Sayfanın Başı

Birden çok değerli alanda birden fazla değer arama

Bazen, birden fazla değerde eşleme aramanız gerekir. Atanan alanındaki değerler arasında hem "Çiğdem Akın" hem de "Ebru Ersan" bulunan sorunları görmek istediğinizi düşünelim. Çiğdem Akın için ilişkili değer 6 ve Ebru Ersan için ilişkili değer 10'dur. Birden çok değerli bir alan için birden fazla ölçüt belirtmek için, AND ve OR işleçlerini kullanabilirsiniz.

Sorguyu oluşturmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, birden çok değerli alanın bulunduğu tabloyu (bu örnekte, "Sorunlar") tıklatın ve Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Kapat'ı tıklatın.

 6. Kullanmak istediğiniz alanları sorgu kılavuzuna sürükleyin. Bu örnekte, Başlık'ı kılavuzdaki ilk sütuna sürükleyin. Sonra Atanan'ı ikinci sütuna sürükleyin.

 7. Sorgu kılavuzunda, atananaltında ölçüt satırında, 6 ve 10yazın.

  Birden çok değerli alanda AND kullanımını gösteren sorgu

 8. Sorguyu çalıştırmak için Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

Sorguyu çalıştırdığınızda sonuçlar Veri Sayfası görünümünde görünür.

Birden çok değerli alanda AND kullanımını gösteren sorgu sonucu

Sonuçlar yalnızca, Çiğdem Akın ve Ebru Ersan'ın her ikisinin de atanmış olduğu sorunları gösterir. Tasarım görünümünü kullanarak bir sorgu tasarladığınızda, Access otomatik olarak ilgili SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) ifadesini oluşturur. SQL, Access tarafından kullanılan sorgu dilidir. Aşağıdaki yordamı kullanarak SQL ifadesini görüntülemek üzere SQL görünümüne geçebilirsiniz.

 1. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Görünüm'ün altındaki oku tıklatarak Görünüm menüsünü görüntüleyin.

 2. SQL Görünümü'nü tıklatın.

SQL ifadesi buradakine benzer:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
And (Issues.AssignedTo.Value)=10));

AND işleci yerine OR işleci kullanma

Sorguyu, "Çiğdem Akın" veya "Ebru Ersan" görünen satırları listeleyecek şekilde değiştirmek istediğinizi düşünelim. SQL ifadesini AND işleci yerine OR işlecini kullanacak şekilde düzenleyebilirsiniz. İfade buradaki gibi görünmelidir:

SELECT Issues.Title, Issues.AssignedTo
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6
Or (Issues.AssignedTo.Value)=10));

Sorguyu çalıştırdığınızda sonuçlar Veri Sayfası görünümünde görünür.

Birden çok değerli alanla Or işleci kullanan sorgu

Sonuçlar yalnızca, Çiğdem Akın veya Ebru Ersan'dan birinin atanmış olduğu sorunları gösterir.

Sayfanın Başı

Alan listesine .Değer alanı eklemenin etkisini anlama

Sorgunuzdaki çıktı sütunları listesine (SELECT listesi) .Değer alanı eklemenin etkisini anlamanız önemlidir. Sorgu işlenirken, ilk adım WHERE yan tümcesi veya filtresinin etkisi olmadan bir sonuç kümesi üretmektir. Filtre sonra bu ilk kümeye uygulanır. Bu yüzden, ilk olarak bu sonuç kümesinin oluşturulduğunu ve sonra da WHERE yan tümcesindeki filtre tarafından indirgendiğini düşünmek yararlı olabilir. Örneğin, buradaki örneği dikkate alın:

SELECT Issues.Title, AssignedTo
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

İlk sonuç kümesi filtre uygulanmadan önce aşağıdaki gibi görünebilir:

Başlık

Atanan

Sorun 1

Barış Çetinok, Sibel Mersin

Sorun 2

Tülin Oktay, Çiğdem Akın, Tanju Sert, Ebru Ersan

Sorun 3

Mete Göktepe, Çiğdem Akın, Sibel Mersin, Kerim Hanif

Sorun 4

Attila Biber, Ebru Ersan

Sorun 5

Barış Çetinok, Tülin Oktay

Sorun 6

Tamer Salah, Çiğdem Akın

Sorun 7

Mete Göktepe, Tanju Sert

Sorun 8

Barış Çetinok

Sorun 9

Çiğdem Akın, Ebru Ersan

Sorun 10

Sibel Mersin, Kerim Hanif

Bundan sonra filtre uygulama adımında ilk sonuç kümesi kullanılır ve kimliği 3 olan Barış Çetinok'ın bulunmadığı satırlar seçilir:

Başlık

Atanan

Sorun 2

Tülin Oktay, Çiğdem Akın, Tanju Sert, Ebru Ersan

Sorun 3

Mete Göktepe, Çiğdem Akın, Sibel Mersin, Kerim Hanif

Sorun 4

Attila Biber, Ebru Ersan

Sorun 6

Tamer Salah, Çiğdem Akın

Sorun 7

Mete Göktepe, Tanju Sert

Sorun 9

Çiğdem Akın, Ebru Ersan

Sorun 10

Sibel Mersin, Kerim Hanif

Şimdi, alan listesinde .Değer alanı bulunan ikinci bir örneğe bakalım. Öncelikle, .Değer alanının varlığının filtre uygulama öncesinde ilk sonuç kümesini nasıl değiştirdiğine dikkat edin:

SELECT Issues.Title, AssignedTo.Value
FROM Issues
WHERE NOT AssignedTo.Value = 3;

İlk sonuç kümesi filtre uygulanmadan önce aşağıdaki gibi görünür:

Başlık

Atanan.Değeri

Sorun 1

Barış Çetinok

Sorun 1

Sibel Mersin

Sorun 2

Tülin Oktay

Sorun 2

Çiğdem Akın

Sorun 2

Ebru Ersan

Sorun 2

Tanju Sert

Sorun 3

Sibel Mersin

Sorun 3

Mete Göktepe

Sorun 3

Çiğdem Akın

Sorun 3

Kerim Hanif

Sorun 4

Ebru Ersan

Sorun 4

Attila Biber

Sorun 5

Barış Çetinok

Sorun 5

Tülin Oktay

Sorun 6

Çiğdem Akın

Sorun 6

Tamer Salah

Sorun 7

Mete Göktepe

Sorun 7

Tanju Sert

Sorun 8

Barış Çetinok

Sorun 9

Çiğdem Akın

Sorun 9

Ebru Ersan

Sorun 10

Kerim Hanif

Sorun 10

Sibel Mersin

Şimdi filtre uygulama adımında ilk sonuç kümesi kullanılır ve yalnızca, kimliği 3 olan Barış Çetinok'ın bulunmadığı satırlar seçilir:

Başlık

Atanan.Değeri

Sorun 1

Sibel Mersin

Sorun 2

Tülin Oktay

Sorun 2

Çiğdem Akın

Sorun 2

Ebru Ersan

Sorun 2

Tanju Sert

Sorun 3

Sibel Mersin

Sorun 3

Mete Göktepe

Sorun 3

Çiğdem Akın

Sorun 3

Kerim Hanif

Sorun 4

Ebru Ersan

Sorun 4

Attila Biber

Sorun 5

Tülin Oktay

Sorun 6

Çiğdem Akın

Sorun 6

Tamer Salah

Sorun 7

Mete Göktepe

Sorun 7

Tanju Sert

Sorun 9

Çiğdem Akın

Sorun 9

Ebru Ersan

Sorun 10

Kerim Hanif

Sorun 10

Sibel Mersin

Sonuç kümesini, filtre uygulama öncesindeki ve sonrasındaki haliyle göz önünde canlandırmak, sorgu sonucunu doğru tahmin etmenize yardımcı olacaktır.

Sayfanın Başı

Sayma, gruplama ve diğer toplama işlevlerini kullanma

Birden çok değerli bir alanda saklanan değer grupları üzerinde hesaplamalar yapmak isteyebilirsiniz. Örneğin, kişilerin her birine kaç sorun atanmıştır? Her soruna kaç kişi atanmıştır? Bu tür hesaplamaları bir Toplamlar sorgusunda bir toplama işlevi kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bir toplama işlevi bir değer kümesi üzerinde hesaplama yapar ve tek bir değer döndürür. Örneğin, Topla, Say ve Ort işlevleri, toplam hesaplamak için kullanabileceğiniz toplama işlevlerinden üçüdür. Tüm kayıtlar veya kayıt grupları için toplamları hesaplayabilirsiniz. Gruba göre toplamak için, gruplamada temel alınacak alanı veya alanları sorgu kılavuzunda seçmeniz gerekir.

Aşağıdaki yordamda, kişilerin her birine atanan sorunları saymaya yarayan bir sorgunun nasıl oluşturulacağı gösterilmiştir.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, birden çok değerli alanın bulunduğu tabloyu (bu örnekte, "Sorunlar") tıklatın ve Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Kapat'ı tıklatın.

 6. Kullanmak istediğiniz alanları sorgu kılavuzuna sürükleyin. Bu örnekte, Atanan.Değeri'ni kılavuzdaki ilk sütuna sürükleyin. Sonra Başlık'ı ikinci sütuna sürükleyin.

 7. Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Toplamlar'ı tıklatın.

  Total satırı sorgu kılavuzunda görünür. Sorgudaki her alanın altında Toplam hücresinde varsayılan olarak Gruplandır görünür.

 8. Sorgu kılavuzunda, Başlık'ın altında, Toplam satırında, Say'ı tıklatın.

 9. Sorguyu çalıştırmak için Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

Sorgunuzu tasarlarken, hangi alanların gruplandırma için ve hangi alanların toplamlar (hesaplamalar) için kullanılacağını belirtirsiniz. Bu örnekte, Atanan.Değeri gruplandırma için kullanılan alan ve Başlık da toplam hesaplaması için kullanılan alandır. Gruplandırmada kullanmak istediğiniz alanlar için, Toplam satırında Gruplandır'ı seçin. Toplam hesaplamada kullanmak istediğiniz alanlar için, bir hesaplama türü (Topla veya Ort gibi) seçin. Gruplandırma için birden çok değerli bir alan kullandığınız takdirde, .Değer alanını kullanmanız gerektiğini unutmayın. Bu örnekte, Atanan alanını gruplandırma için kullanamazsınız; Atanan.Değeri alanını kullanmanız gerekir. Sıralama için birden çok değerli alan kullanırken de .Değer alanını kullanmanız gerekir.

Not: Gruplandırma için birden çok değerli alan kullandığınız takdirde, .Değer alanını kullanmanız gerekir. Sıralama için birden çok değerli alan kullandığınız takdirde, .Değer alanını kullanmanız gerekir.

Sorguyu çalıştırdığınızda sonuçlar Veri Sayfası görünümünde görünür.

Kişilerin her birine atanan sorunları saymaya yarayan sorgu

Bu sorgunun SQL ifadesini görmek için, aşağıdaki yordamı kullanarak SQL görünümüne geçin.

 1. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Görünüm'ün altındaki oku tıklatarak Görünüm menüsünü görüntüleyin.

 2. SQL görünümü'nü tıklatın.

SQL ifadesi buradakine benzer:

SELECT Issues.AssignedTo.Value, 
Count(Issues.Title) AS CountOfTitle
FROM Issues
GROUP BY Issues.AssignedTo.Value;

Sorunların her birine kaç kişinin atandığını öğrenmek istediğinizi düşünelim. Başlık'a göre gruplandırabilir ve sonra da birden çok değerli alan için hesaplama olarak Say'ı seçebilirsiniz. Sorguyu oluşturmak için, aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, birden çok değerli alanın bulunduğu tabloyu (bu örnekte, "Sorunlar") tıklatın ve Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Kapat'ı tıklatın.

 6. Kullanmak istediğiniz alanları sorgu kılavuzuna sürükleyin. Bu örnekte, Başlık'ı kılavuzdaki ilk sütuna sürükleyin. Sonra Atanan'ı ikinci sütuna sürükleyin.

 7. Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Toplamlar'ı tıklatın.

  Toplam satırı sorgu kılavuzunda görünür. Sorgudaki Başlık alanının altında Toplam hücresinde varsayılan olarak Gruplandır görünür. Atanan alanının altında Toplam hücresinde varsayılan olarak İfade görünür; bunun nedeni, birden çok değerli bir alan üzerinde Gruplandır işlemi yapamamanızdır. Bunu yalnızca, birden çok değerli .Değer alanında yapabilirsiniz.

 8. Sorgu kılavuzunda, Atanan'ın altında, Toplam satırında, Say'ı tıklatın.

 9. Sorguyu çalıştırmak için Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

Sorguyu çalıştırdığınızda sonuçlar Veri Sayfası görünümünde görünür.

Sorun başına kişi sayısını gösteren sorgu sonucu

Bu sorgunun SQL ifadesini görmek için, aşağıdaki yordamı kullanarak SQL görünümüne geçin.

 1. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Görünüm'ün altındaki oku tıklatarak Görünüm menüsünü görüntüleyin.

 2. SQL Görünümü'nü tıklatın.

SQL ifadesi buradakine benzer:

SELECT Issues.Title, 
Count(Issues.AssignedTo) AS CountOfAssignedTo
FROM Issues
GROUP BY Issues.Title;

Not: Bu SQL SELECT ifadesinde, Say(Sorunlar.Atanan) veya Say(Sorunlar.Atanan.Değeri) kullanmanız fark etmez; sonuç aynıdır.

Sayfanın Başı

Birden çok değerli alanla Ekleme sorgusu kullanma

Ekleme sorgusu kullanarak, birden çok değerli bir alana tek bir değer ekleyebilirsiniz. Örneğin, birden çok değerli Atanan alanına bir sorun için "Çiğdem Akın" adını eklemek istediğinizi düşünelim. Öncelikle sorun için ve Çiğdem kişi kaydı için birincil anahtar değerini belirlemeniz gerekir. Değerlerin sorun için 10 ve Çiğdem için 6 olduğunu düşünelim.

Aşağıdaki yordamda sorguyu nasıl oluşturacağınız gösterilmiştir.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

  Access Şeridi Resmi

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Kapat'ı tıklatın.

 5. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Görünüm'ün altındaki oku tıklatarak Görünüm menüsünü görüntüleyin.

 6. SQL Görünümü'nü tıklatın.

 7. SQL görünümünde, aşağıdaki SQL ifadesini yazın:

  INSERT INTO Issues ( AssignedTo.[Value] )
  VALUES (6)
  WHERE ID = 10;
 8. Sorguyu çalıştırmak için Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

  Access seçili satırı eklemeyi onaylanmanızı isteyebilir. Satırı eklemek için Evet'i, iptal etmek için Hayır'ı tıklatın.

Şimdi, Atanan alanında bu sorun için Çiğdem listelenir. Bu, birden çok değerli bir alanda işe yarayacak tek Ekleme sorgusudur.

Not: Ekleme sorgusu, bir tablodan varolan başka bir tabloya kayıt eklemek için kullandığınız bir sorgudur. Office Access 2007 uygulamasında, birden fazla değerli alan içeren bir tabloya başvuruda bulunan bir ekleme sorgusu kullanamazsınız. Örneğin, aşağıdaki sorgu geçerli değildir:

INSERT INTO [NewIssues] ( ID, Title, AssignedTo ) SELECT Issues.ID, Issues.Title, Issues.AssignedTo FROM Issues;

Sayfanın Başı

Birden çok değerli alanla Güncelleştirme sorgusu kullanma

Varolan kayıtlardaki değerleri değiştirmek için bir Güncelleştirme sorgusu kullanabilirsiniz. Birden çok değerli alan içeren bir tabloyu güncelleştirmek üzere Güncelleştirme sorgusu kullandığınızda, birden çok değerli bir alandaki tek bir değeri başka bir değerle değiştirebilirsiniz. Belirli bir konu için birden çok değerli Atanan alanını güncelleştirmek istediğinizi, örneğin, "Çiğdem Akın" yerine "Ebru Ersan" koymak istediğinizi düşünelim. Öncelikle, sorun için ve Çiğdem ve Ebru kişi kayıtları için birincil anahtar değerini belirlersiniz. Sorun için değerin 8, Çiğdem için değerin 6 ve Ebru için değerin 10 olduğunu düşünelim.

Aşağıdaki yordamda sorguyu nasıl oluşturacağınız gösterilmiştir.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Kapat'ı tıklatın.

 5. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Görünüm'ün altındaki oku tıklatarak Görünüm menüsünü görüntüleyin.

 6. SQL Görünümü'nü tıklatın.

 7. SQL görünümünde, aşağıdaki SQL ifadesini yazın:

  UPDATE Issues 
  SET Issues.AssignedTo.Value = 10
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6)
  AND ((Issues.ID)=8));

  Notlar: 

  • Yalnızca güncelleştirmek istediğiniz kayıtları bir WHERE yan tümcesini her zaman kullanmanız gerekir. Tersi durumda, Değiştirmeyi istemediğiniz kayıtları da güncelleştirirsiniz. WHERE yan tümcesi bulunmayan bir Güncelleştirme sorgusu tablodaki tüm satırları değiştirir.

  • Değiştirilecek bir değer belirtebilirsiniz.

 8. Sorguyu çalıştırmak için Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

  Access seçili kaydı güncelleştirmeyi onaylanmanızı isteyebilir. Satırı güncelleştirmek için Evet'i, iptal etmek için Hayır'ı tıklatın.

Şimdi, Atanan alanında bu sorun için Çiğdem Akın yerine Ebru Ersan listelenir.

Sayfanın Başı

Birden çok değerli alanla Silme sorgusu kullanma

Bir tablodan kayıtları kaldırmak için Silme sorgusu kullanabilirsiniz. Birden çok değerli alan içeren bir tabloyla çalışırken, birden çok değerli bir alanda belirli bir değer içeren kayıtları silmek veya tablodaki tüm kayıtların tümünde birden çok değerli bir alandan belirli bir değeri silmek için bir silme sorgusu kullanabilirsiniz.

"Çiğdem Akın" değerini tablonun tamamında Atanan alanından kaldırmak istediğinizi düşünelim. Aşağıdaki yordamı kullanarak bir sorgu oluşturursunuz.

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi 'ne ve sonra 'a tıklayın.

 2. iletişim kutusunda, veritabanını seçin ve açın.

 3. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Kapat'ı tıklatın.

 5. Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Görünüm'ün altındaki oku tıklatarak Görünüm menüsünü görüntüleyin.

 6. SQL Görünümü'nü tıklatın.

 7. SQL görünümünde, aşağıdaki SQL ifadesini yazın:

  DELETE Issues.AssignedTo.Value
  FROM Issues
  WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));
 8. Sorguyu çalıştırmak için Tasarım sekmesinde, Sonuçlar grubunda, Çalıştır'ı tıklatın.

  Access seçili kayıtları silmeyi onaylanmanızı isteyebilir. Kayıtları silmek için Evet'i, iptal etmek için Hayır'ı tıklatın.

Aşağıdaki örnek sorgu Sorunlar tablosundan hiçbir kaydı silmez. Bir değeri göründüğü her kayıtta birden çok değerli Atanan alanından siler. Sorunlar tablosundan kayıt silmek isterseniz, SQL ifadesinde DELETE yan tümcesinden sonra alan belirtmeyin. Örneğin, bir sorunun atandığı kişiler arasında "Çiğdem Akın" listelenen tüm sorunları silmek için, aşağıdaki SQL ifadesini girersiniz:

DELETE 
FROM Issues
WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)=6));

Not: Silme sorgusu kullanarak kayıt silerken dikkatli olun. Silindikten sonra kayıtları kurtaramazsınız.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×