Sorgulara giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Gözden geçirme, ekleme, değiştirme veya veritabanınızdan veri silmek istediğinizde Sorgu kullanmayı düşünün.

Sorgu kullanarak, verilerinizi tablo verilerini doğrudan göz atarak yanıtlamak zor olacaktır hakkında çok özel soruları yanıtlayabilir. Verilerinizi, verilerinizle hesaplamalar ve verilerinizi özetlemek için filtre uygulamak için sorguları kullanabilirsiniz. Sorguları için bu değişiklikleri kaydetmeden önce verilerinizi değişikliklerini gözden geçirmek ve birçok veri yönetimi görevlerini otomatik hale getirmek için de kullanabilirsiniz.

Not: Web sorguları Topla veya Saygibi toplama sorgu işlevleri kullanılamaz.

Sorguları kullanmak birçok veritabanı görevini kolaylaştırır

Bu makalede

Genel bakış

Bir tablodaki verilerin alt kümesini bakın

Birden çok tablodaki verileri eşzamanlı olarak gözden geçirme

Parametreleri kullanarak çeşitlemeleri soru sorma

Verilerinize dayalı hesaplamalar yapma

Özet veya toplam verilerini görmesine

Diğer tablodaki verileri kullanarak yeni bir tablo oluşturma

Diğer tablodaki verileri kullanarak bir tabloya veri ekleme

Verileri otomatik bir şekilde değiştirme

Otomatik bir şekilde veri silme

Genel Bakış

Bu makalede, sorguları hakkında temel bilgiler sağlar ve sorguları farklı türdeki örnekler verilmektedir.

Bir sorgu isteği veri sonuçlarını, veri eyleminde veya her ikisi için olur. Farklı tablolardan verileri birleştirmek için bile ekleme, değiştirme veya tablo verilerini silmek için hesaplamalar için basit bir soruyu yanıtlamak için sorgu kullanabilirsiniz. Bir tablodan veri getirmek veya hesaplamalar yapmak için kullanan sorguları seçme sorgusunun adı verilir. Eylem sorguları ekleme, değiştirme veya silme verileri sorguları adı verilir.

Sorgu, form veya raporda veri sağlamak için de kullanabilirsiniz. İyi tasarlanmış bir veritabanında, form veya rapora kullanarak sunmak istediğiniz verileri genellikle birkaç farklı tablolarda yer alır. Sorgu kullanarak, form veya rapor Tasarım önce kullanmak istediğiniz verileri birleştirebilirsiniz.

Formlar ve raporlar veri sağlamak için sorgu kullanma hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın veya Yardım'ı arayın.

Varolan bir sorguyu açma

Gezinti bölmesinde bilmiyorsanız, zaten varolan bir sorguyu açmak nasıl bilmiyor olabilirsiniz. Gezinti Bölmesi, Access 2007 öncesi sürümlerinde Veritabanı penceresinden değiştirir bir özelliktir. Ekranınızın sol tarafında Gezinti bölmesini görürsünüz.

Bir sorgu dahil olmak üzere herhangi bir veritabanı nesnesi açmak için nesneyi Gezinti Bölmesi'nde çift tıklatabilirsiniz.

Northwind veritabanını örnekleri takip etmek için kullanın

Not: Bu makaledeki örneklerde Northwind 2010 veritabanı şablonu kullanılarak oluşturulmuş bir veritabanı kullanın.

 1. Dosya sekmesine ve Yeni’ye tıklayın.

 2. Orta bölmede, Kullanılabilir şablonları' nın altında Örnek şablonlar' ı tıklatın ve sonra Northwind' ı tıklatın.

 3. Sağ bölmede, dosya adı kutusuna veritabanı dosyasının adını gözden geçirin ve adına değişiklikleri yapın. Farklı dosya konumu için klasör simgesini tıklatarak da göz atabilirsiniz.

 4. Oluştur'a tıklayın.

 5. Veritabanını açmak için Northwind Traders sayfasındaki (Başlangıç Ekranı nesnesi sekmesinde) yönergeleri izleyin ve sonra Oturum Açma İletişim Kutusu penceresini kapatın.

Sayfanın Başı

Bir tablodaki verilerin alt kümesini bakın

Bazen bir tablodaki verilerin tümünü gözden geçirmek istediğiniz ancak diğer zamanlarda, yalnızca belirli alanlardaki verileri gözden geçirme isteyebilirsiniz veya bazı alanlar yalnızca belirli ölçütlere uyan verileri gözden geçirin isteyebilirsiniz. Bir tablodaki verilerin bazılarını gözden geçirmek için bir seçme sorgusu kullanın.

Ürünleri ve fiyatları listesini gözden geçirmek istediğiniz varsayalım. Ürün ve fiyat bilgileri aşağıdaki yordamı kullanarak döndüren sorgu oluşturabilirsiniz:

 1. Açık Northwind veritabanı size daha önce aşağıdaki adımları kullanarak ayarlama.

 2. Oluştur sekmesindeki Sorgu grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, tablolar sekmesinde Ürünlerçift tıklatın.

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 5. Products tablosundaki Ürün adı ve liste fiyatı bu alanlar için sorgu tasarım kılavuzueklemek için çift tıklatın.

 6. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

  Sorgu çalışır ve sonra ürünleri ve fiyatları listesini görüntüler.

Sayfanın Başı

Birden çok tablodaki verileri eşzamanlı olarak gözden geçirme

İyi tasarlanmış bir veritabanındaki tablolar birbirleriyle mantıksal ilişkiler size aittir. Bu ilişkiler tabloları ortak olan alanlar temel alarak vardır. İlişkili tablolardan veri gözden geçirmek istediğinizde, bir seçme sorgusu kullanın.

Belirli bir şehrinizde yaşayan müşterilerin siparişleri gözden geçirmek istediğiniz varsayalım. Siparişler hakkındaki veriler ve müşteriler hakkındaki veriler aynı veritabanındaki iki tabloyu depolanır. İki tablo arasında bir bir-çok ilişkisi temelini bir Müşteri Kimliği alanında, her tabloda bulunur. Aşağıdaki yordamı kullanarak belirli bir şehir, örneğin, Las Vegas'ta müşterilerin siparişleri döndüren sorgu oluşturabilirsiniz:

 1. Açık Northwind veritabanı size daha önce aşağıdaki adımları kullanarak ayarlama.

 2. Oluştur sekmesindeki Sorgu grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunun Tablolar sekmesinde Müşteriler ve Siparişler öğelerini çift tıklatın.

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

  Müşteriler tablosu Kimliği alanında ve Siparişler tablosunda Müşteri Kimliği alanına bağlanan bir birleştirme denir çizgi dikkat edin. Bu satır iki tablo arasındaki ilişkiyi gösterir.

 5. Müşteriler tablosunda Şirket ve Şehir 'i çift tıklatarak bu alanları sorgunun tasarım kılavuzuna ekleyin.

 6. Sorgu Tasarım kılavuzunda, Şehir sütununda, onay kutusunun işaretini kaldırın. Göster satırı.

 7. Şehir sütununun ölçüt satırına Muğlayazın.

  Sorgu kendi sonuçlarında şehrin görüntülenmesini engelleyen Göster onay kutusunun temizlenmesi ve Şehir alanı değerini Las Vegas'ta nerede kayıtları görmek istediğiniz ölçüt satırına Muğla yazmaya belirtir. Bu durumda, sorguyu Las Vegas'ta içinde yer alan müşterilerin verir; şirket L ve şirket AA.

  Not bir ölçüt ile kullanmak için bir alan görüntüler gerekmez.

 8. Siparişler tablosunda Sipariş No ve Sipariş Tarihi öğelerini çift tıklatarak bu alanları sorgu tasarım kılavuzunun izleyen iki sütununa ekleyin.

 9. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

  Sorgu çalışır ve sonra içinde Las Vegas'ta müşterilerin siparişleri listesini görüntüler.

 10. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

 11. Sorgu adı kutusuna, şehre göre siparişleryazın ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Parametreleri kullanarak çeşitlemeleri soru sorma

Bazen, yalnızca var olan bir sorgudan biraz farklı bir sorguyu çalıştırmak isteyebilirsiniz. Özgün sorgu yeni ölçütlerinizi kullanılmıştır, ancak sık belirli bir sorgu çeşitlemeleri çalıştırmak istiyorsanız, bir parametre sorgusu kullanmayı düşünün değiştirebilirsiniz. Parametre sorgusunu çalıştırdığınızda, sorgu alan değerlerini ister ve sonra sorgunuz için ölçüt oluşturmak için sağladığınız değerleri kullanır.

Önceki örnekte, Las Vegas'ta içinde yer alan müşterilerin siparişleri döndüren sorgu oluşturdunuz. Aşağıdaki yordamı kullanarak sorguyu çalıştırmak her zaman Şehir belirtmek için sorması için sorguyu değiştirebilirsiniz:

 1. Açık Northwind veritabanı size daha önce aşağıdaki adımları kullanarak ayarlama.

 2. Gezinti Bölmesi'ni görüntülemek için F11 tuşuna basın.

  Not: Bu adımı Gezinti bölmesi görüntüleniyorsa, gerekli değildir.

 3. Gezinti Bölmesinde, önceki bölümde oluşturduğunuz Şehre Göre Siparişler adlı sorguyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım Görünümü 'nü tıklatın.

 4. Sorgu Tasarım kılavuzunda, şehir sütununun ölçüt satırına Muğla'adınısilin ve sonra [için hangi city?]yazın.

  [İçin hangi city?] parametre isteminizi dizedir. Köşeli ayraçlar giriş ve metin (Bu örnekte, için istemek için sorgu istediğiniz gösterir hangi Şehir?) parametre isteminde görüntüler soru olur.

  Not: Parametre isteminde metnin bir parçası olarak nokta (.) ya da ünlem işareti (!) kullanılamaz.

 5. Sorgu sonuçlarında şehrin gösterilmesi için, Şehir sütununun Göster satırındaki onay kutusunu seçin.

 6. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

  Sorgu şehir için bir değer girmenizi ister.

 7. İstanbulyazın ve ENTER tuşuna basın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra İstanbul'daki müşterilerin siparişleri görüntülenir.

  Ancak, Peki hangi değerleri belirtebilirsiniz bilmiyor musunuz? Daha esnek, parametre sağlamak için istemin bir parçası joker karakterler kullanabilirsiniz:

 8. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü, ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 9. Sorgu Tasarım kılavuzunda, Şehir sütununun ölçüt satırına yazın gibi [için hangi city?] & "*".

  Bu parametre, gibi anahtar sözcüğü, ve işareti (&), komut istemi'ni ve tırnak içinde yıldız işareti (*) izin kullanıcının sonuçları çeşitli dönmek için joker karakterleri dahil karakter birleşimi yazın. Kullanıcı yazdığı *, örneğin, sorguyu tüm şehirleri verir; kullanıcının yazdığı M, sorguyu döndürüyorsa, "L" harfi ile başlayan tüm şehirler ve kullanıcının yazdığı * s *, "s" harfi içeren tüm şehirleri sorgu verir

 10. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

  Sorgu isteminde, Yeniyazın ve ENTER tuşuna basın.

 11. Sorgu çalıştırılır ve sonra İstanbul'daki müşterilerin siparişleri görüntülenir.

Parametre veri türlerini belirtme

Parametrenin hangi tür veri kabul edeceğini de belirtebilirsiniz. Herhangi bir parametre için veri türünü ayarlayabilirsiniz, ancak sayısal veriler, para birimi ve tarih/saat verileri için veri türünü belirlemek özellikle önemlidir. Parametrenin kabul edebileceğin veri türünü belirttiğinizde, yanlış türde veri giren (örneğin, para birimi beklenen bir parametreye metin giren) kullanıcılara daha açıklayıcı bir hata iletisi gösterilir.

Not: Parametre metin verilerini kabul edecek şekilde ayarlandıysa, her türlü giriş metin olarak yorumlanır ve hiçbir hata iletisi gösterilmez.

Sorguda parametrelerin veri türünü belirtmek için aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Sorgu Tasarım görünümünde açıkken, Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Parametreler'i tıklatın.

 2. Sorgu Parametreleri iletişim kutusundaki Parametre sütununda, veri türünü belirtmek istediğiniz her parametre için parametre istemini yazın. Parametrelerin, sorgu tasarım kılavuzundaki Ölçüt satırında kullandığınız parametre istemleriyle eşleştiğinden emin olun.

 3. Veri Türü sütununda, her parametre için veri türünü seçin.

Sayfanın Başı

Verilerinize dayalı hesaplamalar yapma

Çoğu zaman, siz tablolar, aynı veritabanındaki verileri temel alan hesaplanan değerleri depolamak için kullanmayın. Örneğin, Northwind 2007 Sipariş Ayrıntıları tablosunda değil herhangi bir ürün için alt toplam miktar, birim fiyat, depolanan verileri kullanarak hesaplandığı için ürün alt toplamları, depolamak ve Sipariş Ayrıntıları tablosunun alanları indirim.

Bazı durumlarda, hesaplanan değerler güncel değil, olabilir çünkü değişiklik izlemeyi dayalı değerleri. Örneğin, her yıl değeri güncelleştirmek sahip olmayı tercih çünkü kişinin yaşı bir tabloda depolamak istemezsiniz; Bunun yerine, kişinin doğum tarihi depolamak ve ardından kişinin yaşı hesaplamak için sorguda bir ifade kullanın.

Sipariş Ayrıntıları tablosundaki verileri temel ürün alt toplamları hesaplayan bir sorgu oluşturmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Açık Northwind veritabanı size daha önce aşağıdaki adımları kullanarak ayarlama.

 2. Oluştur sekmesindeki Sorgu grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, tablolar sekmesinde Sipariş Ayrıntılarıçift tıklatın.

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 5. Sipariş Ayrıntıları tablosunda Ürün Kimliği bu alanı sorgu tasarım kılavuzunun ilk sütununa eklemek için çift tıklatın.

 6. Kılavuzun ikinci sütununda alan satırını sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Yakınlaştır ' ı tıklatın.

 7. Yakınlaştır kutusuna yazın veya aşağıdaki yapıştırın:

  Alt toplam: ([Miktar] * [Birim Fiyat])-([Miktar] * [Birim Price]*[Discount])

  Tamam'ı tıklatın.

  Bu hesaplanan alandır. Hesaplanan alanı her miktarını çarpar ürüne göre bu ürün için birim fiyatı birim fiyat ve bu ürüne yönelik indirim her ürün miktarını çarpar ve sonra toplam Birim Fiyat Toplam indirim çıkarır.

 8. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

  Sorgu çalışır ve ardından ürün ve alt toplamları, her sipariş listesini görüntüler.

 9. Sorguyu kaydetmek için CTRL + S tuşlarına basın ve sonra sorguya Ürün alt toplamlarıadını.

Sayfanın Başı

Özet veya toplam verilerini görmesine

Kayıt hareketleri veya sayısal verileri düzenli aralıklarla gerçekleşen mağazası tablolara kullandığınızda, bu verileri toplama, toplamlar veya ortalamalar gibi inceleyin görebilmek yararlıdır.

Access, toplam satırı ekleyerek basit toplama verilerde herhangi bir veri sayfası gözden geçirmenizi sağlar. Toplam satırı bir toplam veya diğer toplama değerini görüntülemek için veri sayfasının altındaki bir satırı oluşturur.

Not: Toplam satırı Web sorgusundan veri sayfasına ekleyemezsiniz.

Aşağıdaki yordamı kullanarak Önceki örnekte oluşturduğunuz ürün alt toplamları sorgusunu toplam satırı ekleyebilirsiniz:

 1. Ürün Alt Toplamları sorgusunu çalıştırın ve sonuçları Veri Sayfası görünümü açık bırakın.

 2. Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Toplamlar'a tıklayın.

  Alt veri sayfasının ilk sütunda Toplam word ile yeni bir satır görüntülenir.

 3. Toplamadlı veri sayfasının son satırındaki hücreyi tıklatın.

  Hücrede bir ok göründüğüne dikkat edin.

 4. Kullanılabilir toplama işlevleri görüntülemek için oku tıklatın.

  Sütun metin verilerini içerdiğinden, yalnızca iki seçeneğiniz vardır: None ve Say.

 5. Say' ı seçin.

  Hücre değişikliklerden Toplam sütunu değerlerinin sayısını için içeriği.

 6. Bitişik hücreyi (ikinci sütununda) tıklatın.

  Hücrede bir ok göründüğüne dikkat edin.

 7. Oku tıklatın ve ardından Toplam' ı tıklatın.

  Alan sütununu değerlerin toplamını görüntüler.

 8. Sorguyu Veri Sayfası görünümünde açık bırakın.

Daha karmaşık özetleri için toplamlar sorgusu oluşturma

Veri sayfasında toplam satırı çok kullanışlıdır, ancak daha karmaşık sorular için de toplamları sorgusunu kullanırsınız. Toplamlar sorgusu gruplandırma ve verileri özetlemek olanak sağlayan bir seçme sorgusu olur. Örneğin, toplam satış ürün başına görmek istediğinizi varsayalım. Toplamlar sorguda ürüne göre toplam satış görmek için Topla, toplama işlevi, kullanabilirsiniz.

Not: Toplama işlevlerini Web sorguda kullanamazsınız.

Ürün alt toplamları sorgusunu ürün alt toplamlarını ürüne göre özetleme sağlamak için değiştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü, ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  Ürün Alt Toplamları sorgusu Tasarım görünümünde açılır.

 2. Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Toplamlar' ı tıklatın.

  Sorgu tasarım kılavuzunda Toplamlar satırı görüntülenir.

  Not: Benzer adlara sahip olsalar da, tasarım kılavuzundaki Toplamlar satırıyla veri sayfasındaki Toplam satırı aynı değildir:

  • Tasarım kılavuzundaki Toplamlar satırını kullanarak alan değerlerine göre gruplandırma yapabilirsiniz.

  • Veri sayfası Toplam satırını, toplamlar sorgusunun sonuçlarına ekleyebilirsiniz.

  • Tasarım kılavuzundaki Toplamlar satırını kullandığınızda, her alan için bir toplam işlevi seçmelisiniz. Alan üzerinde hesaplama yapmak istemiyorsanız, alana göre gruplandırma yapabilirsiniz.

 3. Tasarım kılavuzunun ikinci sütununda, Toplam satırındaki açılan listeden Topla 'yı seçin.

 4. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra görüntüler ile ürün listesinin alt toplamlar.

 5. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın. Sorguyu açık bırakın.

Gruplandırma düzeyi başka eklemek için çapraz sorgu oluşturma

Şimdi, ürün alt toplamlarını gözden geçirmek, ancak aynı zamanda aya göre toplamak da istediğinizi varsayalım. Bu durumda her satırda ürün alt toplamlarının ve her sütunda aya göre ürün alt toplamlarının görüntülenmesini istiyorsunuz. Ürüne göre alt toplamları ve aya göre ürün alt toplamlarını görüntülemek için çapraz sekme sorgusu kullanın.

Not: Çapraz sorgu web tarayıcısında görüntülenemez.

Ürün Alt Toplamları sorgusunu yeniden değiştirebilir ve sorgunun ürün alt toplamları satırlarını ve aylık alt toplamlar sütunlarını döndürmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın ve ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Sorgu Oluştur grubunda Tablo Göster 'i tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunda Siparişler öğesini çift tıklatın ve sonra Kapat 'ı tıklatın.

 4. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Çapraz'ı tıklatın.

  Tasarım kılavuzunda Göster satırı gizlenir ve Çapraz satırı gösterilir.

 5. Tasarım kılavuzunun üçüncü sütununda Alan satırını sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Yakınlaştır'ı tıklatın. Yakınlaştır kutusu açılır.

 6. Yakınlaştır kutusuna yazın veya aşağıdaki yapıştırın:

  Ay: "Ay" & DatePart ("m", [sipariş tarihi])

 7. Tamam'ı tıklatın.

 8. Çapraz satırında, aşağıdaki değerleri açılan listeden seçin: ilk sütun Satır başlığı, ikinci sütununun değeri ve üçüncü sütunun Sütun başlığı .

 9. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

  Aya göre sorgu çalıştırılır ve sonra ürün alt toplamları görüntüler, birleşik.

 10. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Diğer tablodaki verileri kullanarak yeni bir tablo oluşturma

Başka tablolarda depolanan verilerden yeni bir tablo oluşturmak için tablo yapma sorgusu kullanabilirsiniz.

Not: Web tarayıcısında bir tablo yapma sorgusu çalıştıramazsınız.

Örneğin, raporlarını Access kullanarak hazırlayan Çanakkale'deki iş ortağınıza Çanakkale siparişleriyle ilgili verileri göndermek istediğinizi varsayalım. Tüm sipariş verilerinizi göndermek yerine, göndereceğiniz verileri Çanakkale siparişlerine özgü verilerle sınırlandırmak istiyorsunuz.

Çanakkale sipariş verilerini içeren bir seçme sorgusu hazırlayabilir ve aşağıdaki yordamı kullanarak bu seçme sorgusuyla yeni tabloyu oluşturabilirsiniz:

 1. Açık Northwind veritabanı size daha önce aşağıdaki adımları kullanarak ayarlama.

 2. Tablo yapma sorgusunu çalıştırmak için açtığınızda veritabanını güvenilmez ise, hangi Şeridin altında görüntülenen ileti çubuğu, kullanarak veritabanı içeriğini etkinleştirmeniz gerekebilir.

  Veritabanı etkinleştirmek nasıl Göster

  • İleti Çubuğu'nda içeriği etkinleştir' i tıklatın.

  Veritabanınızı güvenilen bir konumda ise, ileti çubuğu görünmez ve içeriği etkinleştirme gerekli değildir.

 3. Oturum açma iletişim kutusu formu kapatın.

 4. Oluştur sekmesindeki Sorgu grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 5. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Sipariş Ayrıntıları ve Siparişlerçift tıklatın.

 6. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 7. Siparişler tablosunda Müşteri No ve Sevk Şehir öğelerini çift tıklatarak bu alanları sorgu tasarım kılavuzuna ekleyin.

 8. Sipariş Ayrıntıları tablosunda Sipariş No, Ürün Kimliği, Miktar, Birim Fiyat ve İndirim öğelerini çift tıklatarak bunları sorgu tasarım kılavuzuna ekleyin.

 9. Tasarım kılavuzunun Sevk Şehir sütununda, Göster satırında yer alan kutusunu temizleyin. Ölçüt satırında, yazın 'Chicago' (tek tırnak işaretlerini kullanın).

  Sorgu sonuçlarını tablo oluşturmak için kullanmadan önce doğrulayın.

 10. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

 11. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

 12. Sorgu adı kutusuna Çanakkale siparişleri sorgusuyazın ve Tamam' ı tıklatın.

 13. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü, ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 14. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Tablo Yap'ı tıklatın.

  Tablo Yap iletişim kutusu görünür.

 15. Tablo Yap iletişim kutusunda, Tablo adı kutusunda, Çanakkale siparişleriyazın ve Tamam' ı tıklatın.

 16. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

 17. Onay iletişim kutusunda, onaylamak için Evet'i tıklatın.

  Yeni bir tablo oluşturulur ve tabloyu Gezinti Bölmesi'nde görünür.

  Not: Belirttiğiniz adı olan bir tabloda ise, sorguyu çalıştırmadan önce bu tabloyu silinir.

 18. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

  Çanakkale siparişleri tablosunu var olduğundan, bir uyarı iletişim kutusu görüntülenir.

 19. Hayır eylemi iptal etme ve iletişim kutusunu kapatmak için düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Diğer tablodaki verileri kullanarak bir tabloya veri ekleme

Bir veya birden çok tablodan veri alıp bunları başka bir tabloya eklemek için ekleme sorgusu kullanabilirsiniz.

Not: Web tarayıcısında bir ekleme sorgusu çalıştıramazsınız.

Chicago iş ilişkilendirme ile paylaşmak için bir tablo oluşturulur, ancak ilişkilendirme de Milwaukee alanında istemcileri ile çalışıp çalışmadığını fark varsayalım. Tablo, ilişkilendirmek paylaşmadan önce tabloya Milwaukee alanı verileri içeren satırları eklemek istediğiniz.

Önceki örnekte , aşağıdaki yordamı kullanarak oluşturduğunuz Çanakkale siparişleri tablosunu Milwaukee alanı veri ekleyebilirsiniz:

 1. "Çanakkale Siparişleri Sorgusu" adlı sorguyu Tasarım görünümünde açın.

 2. Tasarım sekmesinin Sorgu türü grubunda Ekle'yitıklatın. Ekle iletişim kutusu açılır.

 3. Ekle iletişim kutusunda, Tablo adı kutusundaki oku tıklatın ve sonra açılan listeden Çanakkale siparişleri seçin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

  Ekle iletişim kutusunu kapatır. Tasarım kılavuzunda Göster satırı kaybolur ve Ekle satırı görüntülenir.

 5. Tasarım kılavuzunda, Sevk Şehir sütununun ölçüt satırına 'Chicago' silin ve sonra 'Milwaukee'yazın.

 6. Ekleneceği Yer satırında, her sütun için uygun alanı seçin.

  Bu örnekte, Ekleneceği Yer satırındaki değerlerin Alan satırındaki değerlerle eşleşmesi gerekir; ancak ekleme sorgularının çalışması için her zaman bu gerekli değildir.

 7. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Not:  Çok fazla miktarda veri getiren bir sorguyu çalıştırırken sorguyu geri alamayacağınızı belirten bir hata iletisi alabilirsiniz. Sorgunun işlenmesini sağlamak için bellek kesimi üzerindeki sınırı 3 MB'a çıkarmayı deneyin.

Sayfanın Başı

Verileri otomatik bir şekilde değiştirme

Güncelleştirme sorgusu kullanarak tablolarınızdaki verileri değiştirebilir ve yine güncelleştirme sorgusu kullanarak hangi satırların güncelleştirileceğini belirtmek üzere ölçütler girebilirsiniz. Güncelleştirme sorgusu, güncelleştirmeyi yapmadan önce güncelleştirilen verileri gözden geçirmenize fırsat verir.

Önemli: Eylem sorguları geri alınamaz. Bu nedenle, güncelleştirme sorgusunu kullanarak güncelleştireceğiniz tabloların yedeğini almanız iyi olabilir.

Not: Web tarayıcısında güncelleştirme sorgusu çalıştıramazsınız.

Önceki örnekte, Çanakkale siparişleri tablosunu satır eklenir. Çanakkale siparişleri tablosunda Ürün Kimliği alanını sayısal ürün kimliğini gösterir. Verileri raporlar için daha kullanışlı hale getirmek için ürün kimlikleri ile ürün adları değiştirmek isteyebilirsiniz. Ürün Kimliği alanını ürün adları kabul etmesi ürün kimlikleri değiştirmek için önce ürün kimliği alanını Çanakkale siparişleri tablosunu veri türünü numaradan metne değiştirmeniz gerekir.

Çanakkale siparişleri tablosunu değerleri aşağıdaki yordamı kullanarak güncelleştirebilirsiniz:

 1. Çanakkale Siparişleri tablosunu Tasarım görünümünde açın.

 2. Ürün No satırında, Veri Türü'nü Sayı 'dan Metin 'e dönüştürün.

 3. Çanakkale Siparişleri tablosunu kaydedin ve kapatın.

 4. Oluştur sekmesinin Sorgu grubunda Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 5. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Çanakkale siparişleri ve Ürünlerçift tıklatın.

 6. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 7. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Güncelleştir'i tıklatın.

  Tasarım kılavuzunda, Sırala ve Göster satırları görüntüden kaldırılır ve Güncelleştir satırı görüntülenir.

 8. Çanakkale Siparişleri tablosunda Ürün Kimliği öğesini çift tıklatarak bu alanı tasarım kılavuzuna ekleyin.

 9. Tasarım kılavuzunda, Güncelleştir satırına Ürün Kimliği sütununun yazın veya yapıştırın takip:

  [Ürünler]. [Ürün adı]

  İpucu: Güncelleştirme sorgusu kullanarak ve Güncelleştir satırında boş dize ("") veya NULL kullanarak, alan değerlerini silebilirsiniz.

 10. Ölçüt satırında, yazın veya aşağıdaki yapıştırın:

  [Ürün No] Gibi ([Ürünler]. [ KİMLİĞİ])

  Farklı veri türlerini karşılaştırma alanlar içeren gibi anahtar sözcüğü gereklidir, çünkü (ürün kimliği metin verileri, kimlikli sayısal veriler).

 11. Sorguyu Veri Sayfası görünümünde göstererek, güncelleştirme sorgusuyla hangi değerlerin değişeceğini gözden geçirebilirsiniz.

  Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Görünüm'ü ve ardından da Veri Sayfası Görünümü'nü tıklatın.

  Sorgu güncelleştirilecek ürün kimlikleri listesini döndürür.

 12. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

  Çanakkale siparişleri tablosunu açtığınızda, Ürün Kimliği alanında sayısal değerleri Ürünler tablosundan ürün adları almıştır görürsünüz.

Sayfanın Başı

Otomatik bir şekilde veri silme

Silme sorgusu kullanarak tablolarınızdan veri silebilir ve yine silme sorgusu kullanarak hangi satırların silineceğini belirtmek üzere ölçütler girebilirsiniz. Silme sorgusu, silme işlemini yapmadan önce silinecek olan satırları gözden geçirmenize fırsat verir.

Not: Web tarayıcısında silme sorgusu çalıştıramazsınız.

( Önceki örnektegüncelleştirilmiş) Çanakkale siparişleri tablosunu Chicago işinize ilişkilendirmek ve satırları bazılarını boş alan sayısı içeren fark göndermek hazırlama varsayalım. Boş alanları Tablo göndermeden önce içeren bu satırları kaldırmak isteğiniz. Size yalnızca tabloyu açın ve satırları el ile silebilirsiniz, ancak silmek istediğinizden daha çok sayıda satır ve Temizle ölçüt satırları silinmelidir varsa silme sorgusu kullanmak yararlı.

Aşağıdaki yordamı kullanarak, Çanakkale Siparişleri tablosundan Sipariş No alanında değer bulunmayan satırları silmek için bir sorgudan yararlanabilirsiniz:

 1. Oluştur sekmesindeki Sorgu grubunda, Sorgu Tasarımı'nı tıklatın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, Çanakkale siparişleri' ni çift tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 4. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Sil'e tıklayın.

  Tasarım kılavuzunda, Sırala ve Göster satırları kaybolur ve Sil satırı görüntülenir.

 5. Çanakkale Siparişleri tablosunda Sipariş No öğesini çift tıklatarak bu alanı kılavuza ekleyin.

 6. Tasarım kılavuzunda, Sipariş No sütununun ölçüt satırına Boşyazın.

 7. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×