Sorgulara giriş

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Veritabanınızda verileri gözden geçirmek, eklemek, değiştirmek veya silmek istediğinizde, sorgu kullanabilirsiniz.

Tablo verilerine doğrudan bakarak yanıtını çok zor bulabileceğiniz bazı soruları sorgu kullanarak yanıtlayabilirsiniz. Verilerinize filtre uygulamak, verileriniz üzerinde hesaplamalar yapmak ve verilerinizi özetlemek için sorguları kullanabilirsiniz. Ayrıca, birçok veri yönetim görevini otomatikleştirmek ve verilerinizde yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden önce gözden geçirmek için de sorguları kullanabilirsiniz.

Sorguları kullanmak birçok veritabanı görevini kolaylaştırır

Bu makalede

Genel bakış

Bir tablodaki verilerin alt kümesini bakın

Birden çok tablodaki verileri eşzamanlı olarak gözden geçirme

Sorgu parametreleri kullanarak çeşitlemeleri soru sorun

Verilerinize dayalı hesaplamalar yapma

Özet veya toplam verilerini görmesine

Diğer tablodaki verileri kullanarak yeni bir tablo oluşturma

Diğer tablodaki verileri kullanarak bir tabloya veri ekleme

Verileri otomatik bir şekilde değiştirme

Otomatik bir şekilde veri silme

Genel bakış

Sorgu, veri sonuçlarını alma, veriler üzerinde bir eylem gerçekleştirme veya bunların her ikisini de yapma isteğidir. Basit bir soruyu yanıtlamak, hesaplamalar yapmak, farklı tablolardaki verileri birleştirmek, hatta tablo verilerini eklemek, değiştirmek veya silmek için sorgu kullanabilirsiniz. Tablodan veri almak veya hesaplama yapmak için kullandığınız sorgular, seçme sorguları olarak adlandırılır. Veri ekleyen, değiştiren veya silen sorgular, eylem sorguları olarak adlandırılır.

Bu makalede sorgular hakkında temel bilgiler ve farklı türde sorgu örnekleri sağlanmaktadır. Sorgu türlerinden her biri hakkında daha fazla bilgi için, Yardım'da arama yapın veya bu makalenin Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantıları tıklatın.

Ayrıca, form veya raporlara veri sağlamak içi de sorguyu kullanabilirsiniz. İyi tasarlanmış bir veritabanında, form veya rapor kullanarak göstermek istediğiniz veriler çoğunlukla birkaç farklı tabloda yer alır. Form veya raporunuzu tasarlamadan önce, kullanmak istediğiniz verileri bir sorgu aracılığıyla bir araya getirebilirsiniz.

Formlar ve raporlara veri sağlamak amacıyla sorguları kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara başvurun veya Yardım'da arama yapın.

Not: Bu makaledeki örneklerde, Northwind 2007 veritabanı şablonu kullanılarak oluşturulmuş bir veritabanı kullanılır.

Northwind 2007'yi ayarlama nasıl Göster

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi tıklayın ve ardından Yeni'ye tıklayın.

 2. Sol bölmede, Şablon Kategorileri'nin altında Yerel Şablonlar'ı tıklatın.

 3. Yerel Şablonlar'ın altında Northwind 2007'yi ve sonra da Oluştur'u tıklatın.

 4. Veritabanını açmak için Northwind Traders sayfasındaki (Başlangıç Ekranı nesnesi sekmesinde) yönergeleri izleyin ve sonra Oturum Açma İletişim Kutusu penceresini kapatın.

Sayfanın Başı

Tablodaki verilerin bir alt kümesine bakma

Kimi zaman tablodaki verilerin tümünü gözden geçirmek istersiniz ama kimi zaman da yalnızca belirli alanlardaki verileri veya yalnızca belirli alanların belirli ölçütlere uyduğu durumlardaki verileri gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Ölçüt kullanarak verileri gözden geçirmek için seçme sorgusu kullanırsınız.

Ürünleri ve fiyatlarını içeren bir listeyi gözden geçirmek istediğinizi varsayalım. Aşağıdaki yordamı kullanarak ürün ve fiyat bilgilerini döndüren bir sorgu oluşturabilirsiniz:

 1. Northwind 2007'yi açın.

 2. Oluştur sekmesindeki Diğer grubunda bulunan Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunun Tablolar sekmesinde Ürünler öğesini çift tıklatın.

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 5. Ürünler tablosunda Ürünler Name ve Liste Fiyatı'i çift tıklatarak bu alanları sorgunun tasarım kılavuzu ekleyin.

 6. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra ürünlerle bunların fiyatlarını içeren bir liste görüntülenir.

Sayfanın Başı

Birden çok tabloda yer alan verileri eşzamanlı olarak gözden geçirme

İyi tasarlanmış bir veritabanındaki tablolar birbirleriyle mantıksal ilişkiler size aittir. Bu ilişkiler tabloları ortak olan alanlar temel alarak vardır. İlişkili tablolardan veri gözden geçirmek istediğinizde, bir seçme sorgusu kullanın.

Belirli bir şehirde yaşayan müşterilerin siparişlerini gözden geçirmek istediğinizi varsayalım. Siparişlerle ilgili veriler ve müşterilerle ilgili veriler aynı veritabanının iki tablosunda depolanmıştır. Tabloların her ikisinde de bulunan Müşteri No alanı, iki tablo arasında bir-çok ilişkisi için temel oluşturur. Aşağıdaki yordamı kullanarak, belirli bir şehirde, örneğin Muğla'da bulunan müşterilerin siparişlerini döndüren bir sorgu oluşturabilirsiniz:

 1. Northwind 2007'yi açın.

 2. Oluştur sekmesindeki Diğer grubunda bulunan Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunun Tablolar sekmesinde Müşteriler ve Siparişler öğelerini çift tıklatın.

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

  Müşteriler tablosundaki No alanını Siparişler tablosundaki Müşteri No alanına bağlayan ve birleşim olarak adlandırılan satırı not edin. Bu satır, iki tablo arasındaki ilişkiyi gösterir.

 5. Müşteriler tablosunda Şirket ve Şehir'i çift tıklatarak bu alanları sorgunun tasarım kılavuzuna ekleyin.

 6. Sorgu tasarım kılavuzundaki Şehir sütununda, Göster satırında yer alan onay kutusunu temizleyin.

 7. Şehir sütununun ölçüt satırındaki ' Muğla yazın (tek tırnak işaretlerini kullanın).

  Göster onay kutusunun temizlenmesi, sorgunun sonuçlarda şehri görüntülemesini engeller. Ölçüt satırına 'Muğla' yazılması da, Şehir alanındaki değeri Muğla olan kayıtların gösterilmesini istediğiniz belirtir. Bu örnekte, sorgu yalnızca Muğla'da bulunan müşterileri (Şirket L ve Şirket AA) döndürür. 

  Bir alanı ölçüt olarak kullanmak için bu alanın görüntülenmesinin gerekmediğine dikkat edin.

 8. Siparişler tablosunda Sipariş No ve Sipariş Tarihi öğelerini çift tıklatarak bu alanları sorgu tasarım kılavuzunun izleyen iki sütununa ekleyin.

 9. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra Muğla'daki müşterilerin siparişlerini içeren bir liste görüntülenir.

 10. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusu belirir.

 11. Sorgu adı kutusuna, şehre göre siparişleryazın ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Sorguda parametreleri kullanarak bir sorunun çeşitlemelerini sorma

Kimi zaman, var olan bir sorguyla arasında çok az fark olan başka bir sorgu çalıştırmak isteyebilirsiniz. Özgün sorguyu yeni ölçütler kullanılacak şekilde değiştirebilirsiniz, ancak sık sık belirli bir sorgunun çeşitlemelerini çalıştırmak istiyorsanız parametre sorgusunu kullanabilirsiniz. Parametre sorgusu çalıştırdığınızda, sorguda sizden alan değerleri istenir ve sağladığınız değerler kullanılarak sorgunuz için ölçütler oluşturulur.

Önceki örnekte, Las Vegas'ta içinde yer alan müşterilerin siparişleri döndüren sorgu oluşturdunuz. Aşağıdaki yordamı kullanarak sorguyu çalıştırmak her zaman Şehir belirtmek için sorması için sorguyu değiştirebilirsiniz:

 1. Northwind 2007'yi açın.

 2. Bölme Çubuğu'nu tıklatarak Gezinti Bölmesini görüntüleyin.

  Not: Gezinti Bölmesi görüntüleniyorsa bu adım gerekli değildir.

 3. Gezinti Bölmesinde, önceki bölümde oluşturduğunuz Şehre Göre Siparişler adlı sorguyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 4. Sorgu tasarımı kılavuzunda Şehir sütununun ölçüt satırındaki ' Muğla 'silin ve sonra [için hangi city?]yazın.

  [Hangi şehir için?] dizesi sizin parametre isteminizdir. Köşeli ayraçlar sorgunun parametre isteminde bulunmasını istediğinizi gösterir ve metin de (bu örnekte Hangi şehir için?) parametre isteminde görüntülenecek sorudur.

  Not: Parametre isteminde metnin bir parçası olarak nokta (.) ya da ünlem işareti (!) kullanılamaz.

 5. Sorgu sonuçlarında şehrin gösterilmesi için, Şehir sütununun Göster satırındaki onay kutusunu seçin.

 6. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorguda Şehir için bir değer girmeniz istenir.

 7. İstanbulyazın ve ENTER tuşuna basın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra İstanbul'daki müşterilerin siparişleri görüntülenir.

  Peki hangi değerleri belirtebileceğinizi bilmiyorsanız ne olacak? Parametrenizi daha esnek bir hale getirmek için, parametre isteminin bir parçası olarak joker karakterler kullanabilirsiniz:

 8. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın ve ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 9. Sorgu Tasarım kılavuzunda, Şehir sütununun ölçüt satırına yazın gibi [için hangi city?] & "*".

  Bu parametre isteminde, Benzer anahtar sözcüğü, ve işareti ( & ) ve çift tırnak arasındaki yıldız ( * ), kullanıcının çeşitli sonuçlar döndürmek amacıyla joker karakterler de içinde olmak üzere bir karakter bileşimi yazmasına olanak tanır. Örneğin, kullanıcı * yazarsa, sorgu tüm şehirleri döndürür; kullanıcı L yazarsa, sorgu "L" harfiyle başlayan tüm şehirleri döndürür; ve kullanıcı *s* yazarsa, sorgu "s" harfini içeren tüm şehirleri döndürür.

 10. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu isteminde, Yeniyazın ve ENTER tuşuna basın.

 11. Sorgu çalıştırılır ve sonra İstanbul'daki müşterilerin siparişleri görüntülenir.

Parametre veri türlerini belirtme

Parametrenin hangi tür veri kabul edeceğini de belirtebilirsiniz. Herhangi bir parametre için veri türünü ayarlayabilirsiniz, ancak sayısal veriler, para birimi ve tarih/saat verileri için veri türünü belirlemek özellikle önemlidir. Parametrenin kabul edebileceğin veri türünü belirttiğinizde, yanlış türde veri giren (örneğin, para birimi beklenen bir parametreye metin giren) kullanıcılara daha açıklayıcı bir hata iletisi gösterilir.

Not: Parametre metin verilerini kabul edecek şekilde ayarlandıysa, her türlü giriş metin olarak yorumlanır ve hiçbir hata iletisi gösterilmez.

Sorguda parametrelerin veri türünü belirtmek için aşağıdaki yordamı kullanın:

 1. Sorgu Tasarım görünümünde açıkken, Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Parametreler'i tıklatın.

 2. Sorgu Parametreleri iletişim kutusundaki Parametre sütununda, veri türünü belirtmek istediğiniz her parametre için parametre istemini yazın. Parametrelerin, sorgu tasarım kılavuzundaki Ölçüt satırında kullandığınız parametre istemleriyle eşleştiğinden emin olun.

 3. Veri Türü sütununda, her parametre için veri türünü seçin.

Sayfanın Başı

Verilerinize dayalı hesaplamalar yapma

Çoğu zaman, aynı veritabanında bulunan verilere dayalı olarak hesaplanan değerleri depolamak için tabloları kullanmazsınız. Örneğin, Northwind 2007'deki Sipariş Ayrıntıları tablosunda ürün alt toplamları depolanmaz, çünkü herhangi bir ürünün alt toplamı, Sipariş Ayrıntıları tablosundaki Miktar, Birim Fiyat ve İndirim alanlarında depolanan veriler kullanılarak hesaplanır.

Bazı durumlarda, hesaplanan değerlerde temel alınan değerler değiştirildiğinden, hesaplanan değerler güncelliğini kaybedebilir. Örneğin, herhangi birinin yaşını her yıl güncelleştirmeniz gerekeceğinden bu değeri tabloda depolamazsınız; bunun yerine, söz konusu kişinin doğum tarihini depolar ve kişinin yaşını hesaplamak için sorguda bir ifade kullanırsınız.

Sipariş Ayrıntıları tablosundaki verilere dayalı olarak ürün alt toplamlarını hesaplayan bir sorgu oluşturmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Northwind 2007'yi açın.

 2. Oluştur sekmesindeki Diğer grubunda bulunan Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunun Tablolar sekmesinde Sipariş Ayrıntıları öğesini çift tıklatın.

 4. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 5. Sipariş Ayrıntıları tablosunda Ürün No öğesini çift tıklatarak bu alanı sorgu tasarım kılavuzunun ilk sütununa ekleyin.

 6. Kılavuzun ikinci sütununda Alan satırını sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Yakınlaştır'ı tıklatın.

 7. Yakınlaştır kutusuna aşağıdaki satırı yazın veya yapıştırın:

  Alt toplam: ([Miktar] * [Birim Fiyat])-([Miktar] * [Birim Price]*[Discount])

  Tamam'ı tıklatın.

  Bu hesaplanan bir alandır. Hesaplanan alan, her ürünün miktarını bu ürünün birim fiyatıyla çarpar, her ürünün miktarını bu ürünün birim fiyatı ve indirimiyle çarpar, sonra da toplam indirimi toplam birim fiyatından çıkarır.

 8. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra sırayla ürünler ve alt toplamlarını içeren bir liste görüntülenir.

 9. CTRL+S tuşlarına basarak sorguyu kaydedin ve sonra sorguya Ürün Alt Toplamları adını verin.

Sayfanın Başı

Verilerin özetine veya toplamına bakma

İşlemleri kaydetmek veya düzenli olarak kullanılan sayısal verileri depolamak için tabloları kullandığınızda, verileri toplu olarak gözden geçirebilmeniz, örneğin toplamlarına veya ortalamalarına bakabilmeniz yararlı olur.

Yeni bir özellik olan herhangi bir veri sayfasıbasit toplama verileri inceleyin olanak sağlayan Toplam satırındaki Microsoft Office Access 2007 sağlar. Aşağıdaki yordamı kullanarak Önceki örnekte oluşturduğunuz ürün alt toplamları sorgusunu toplam satırı ekleyin:

 1. Ürün Alt Toplamları sorgusunu çalıştırın ve sonuçları Veri Sayfası görünümü açık bırakın.

 2. Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Toplamlar'ı tıklatın.

  Veri sayfasının en altına, ilk sütununda Toplam sözcüğü bulunan yeni bir satır eklenir.

 3. Veri sayfasının son satırındaki Toplam adlı hücreyi tıklatın.

  Hücrede bir ok görünecektir.

 4. Kullanılabilir toplama işlevlerini görüntülemek için oku tıklatın.

  Sütunda metin verileri bulunduğundan, yalnızca iki seçenek görüntülenir: Yok ve Say.

 5. Say'ı seçin.

  Hücrenin içindeki Toplam sözcüğü yerine sütun değerlerinin sayısı gösterilir.

 6. Bitişiğindeki hücreyi (ikinci sütun) tıklatın.

  Hücrede bir ok görünecektir.

 7. Oku tıklatın ve ardından Topla'yı tıklatın.

  Alanda, sütun değerlerinin toplamı görüntülenir.

 8. Sorguyu Veri Sayfası görünümünde açık bırakın.

Daha karmaşık özetler için bir toplamlar sorgusu oluşturma

Veri sayfasındaki Toplam satırı çok kullanışlıdır, ancak daha karmaşık sorular için toplamlar sorgusunu kullanırsınız. Toplamlar sorgusu, verileri gruplandırmanızı ve özetlemenizi sağlayan bir seçme sorgusudur. Örneğin, ürün başına toplam satışları görmek istediğinizi varsayalım. Toplamlar sorgusunda, ürün başına toplam satışları görmek için bir toplama işlevi olan Topla'yı kullanabilirsiniz.

Ürün Alt Toplamları sorgusunu, ürün başına alt toplamları özetlemesini sağlayacak şekilde değiştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın.

 1. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın ve ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

  Ürün Alt Toplamları sorgusu Tasarım görünümünde açılır.

 2. Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Toplamlar'ı tıklatın.

  Sorgu tasarım kılavuzunda Toplamlar satırı görüntülenir.

  Not: Benzer adlara sahip olsalar da, tasarım kılavuzundaki Toplamlar satırıyla veri sayfasındaki Toplam satırı aynı değildir:

  • Tasarım kılavuzundaki Toplamlar satırını kullanarak alan değerlerine göre gruplandırma yapabilirsiniz.

  • Veri sayfası Toplam satırını, toplamlar sorgusunun sonuçlarına ekleyebilirsiniz.

  • Tasarım kılavuzundaki Toplamlar satırını kullandığınızda, her alan için bir toplam işlevi seçmelisiniz. Alan üzerinde hesaplama yapmak istemiyorsanız, alana göre gruplandırma yapabilirsiniz.

 3. Tasarım kılavuzunun ikinci sütununda, Toplam satırındaki açılan listeden Topla 'yı seçin.

 4. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra alt toplamlarıyla birlikte ürünleri içeren bir liste görüntülenir.

 5. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın. Sorguyu açık bırakın.

Bir gruplandırma düzeyi daha eklemek için çapraz sorgu oluşturma

Şimdi, ürün alt toplamlarını gözden geçirmek, ancak aynı zamanda aya göre toplamak da istediğinizi varsayalım. Bu durumda her satırda ürün alt toplamlarının ve her sütunda aya göre ürün alt toplamlarının görüntülenmesini istiyorsunuz. Ürüne göre alt toplamları ve aya göre ürün alt toplamlarını görüntülemek için çapraz sekme sorgusu kullanın.

Ürün Alt Toplamları sorgusunu yeniden değiştirebilir ve sorgunun ürün alt toplamları satırlarını ve aylık alt toplamlar sütunlarını döndürmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın ve ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Sorgu Oluştur grubunda Tablo Göster'i tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunda Siparişler öğesini çift tıklatın ve sonra Kapat'ı tıklatın.

 4. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Çapraz'ı tıklatın.

  Tasarım kılavuzunda Göster satırı gizlenir ve Çapraz satırı gösterilir.

 5. Tasarım kılavuzunun üçüncü sütununda Alan satırını sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Yakınlaştır'ı tıklatın. Yakınlaştır kutusu açılır.

 6. Yakınlaştır kutusuna aşağıdaki satırı yazın veya yapıştırın:

  Ay: "Ay" & DatePart ("m", [sipariş tarihi])

 7. Tamam'ı tıklatın.

 8. Çapraz satırında, aşağı açılır listeden şu değerleri seçin: ilk sütun için Satır Başlığı, ikinci sütun için Değer ve üçüncü satır için Sütun Başlığı.

 9. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu çalıştırılır ve sonra aya göre toplanmış ürün alt toplamları görüntülenir.

 10. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Başka tablolardaki verileri kullanarak yeni tablo oluşturma

Başka tablolarda depolanan verilerden yeni bir tablo oluşturmak için tablo yapma sorgusu kullanabilirsiniz.

Örneğin, raporlarını Access kullanarak hazırlayan Çanakkale'deki iş ortağınıza Çanakkale siparişleriyle ilgili verileri göndermek istediğinizi varsayalım. Tüm sipariş verilerinizi göndermek yerine, göndereceğiniz verileri Çanakkale siparişlerine özgü verilerle sınırlandırmak istiyorsunuz.

Çanakkale sipariş verilerini içeren bir seçme sorgusu hazırlayabilir ve aşağıdaki yordamı kullanarak bu seçme sorgusuyla yeni tabloyu oluşturabilirsiniz:

 1. Northwind 2007'yi açın.

 2. Tablo yapma sorgusu çalıştırmak için, veritabanını açtığınızda buna güvenilmiyorsa Şeridin (Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi programının bir parçası) altında gösterilen İleti Çubuğu'nu kullanarak veritabanı içeriğini etkinleştirmeniz gerekebilir.

  Veritabanı etkinleştirmek nasıl Göster

  1. İleti Çubuğu'nda Seçenekler'i tıklatın.

   Microsoft Office Güvenlik Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

  2. Bu içeriği etkinleştir'i ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

  Not: Veritabanınız güvenilen bir konumda yer alıyorsa, İleti Çubuğu gösterilmez ve içeriği etkinleştirmek gerekmez.

 3. Oturum Açma İletişim Kutusu formunu kapatın.

 4. Oluştur sekmesindeki Diğer grubunda bulunan Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

 5. Tabloyu Göster iletişim kutusunda Sipariş Ayrıntıları ve Siparişler öğelerini çift tıklatın.

 6. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 7. Siparişler tablosunda Müşteri No ve Sevk Şehir öğelerini çift tıklatarak bu alanları sorgu tasarım kılavuzuna ekleyin.

 8. Sipariş Ayrıntıları tablosunda Sipariş No, Ürün No, Miktar, Birim Fiyat ve İndirim öğelerini çift tıklatarak bunları sorgu tasarım kılavuzuna ekleyin.

 9. Tasarım kılavuzunun Sevk Şehir sütununda, Göster satırında yer alan kutusunu temizleyin. Ölçüt satırında, yazın 'Chicago' (tek tırnak işaretlerini kullanın).

  Sorgu sonuçlarını tabloyu oluşturmak için kullanmadan önce doğrulayın.

 10. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

 11. Sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

  Farklı Kaydet iletişim kutusu belirir.

 12. Sorgu adı kutusuna Çanakkale siparişleri sorgusuyazın ve Tamam' ı tıklatın.

 13. Giriş sekmesinin Görünümler grubunda Görünüm'ü tıklatın ve ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 14. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Tablo Yap'ı tıklatın.

  Tablo Yap iletişim kutusu görünür.

 15. Tablo Yap iletişim kutusunda, Tablo adı kutusunda, Çanakkale siparişleriyazın ve Tamam' ı tıklatın.

 16. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

 17. Onay iletişim kutusunda Evet'i tıklatarak onaylayın.

  Yeni tablo oluşturulur ve Gezinti Bölmesinde gösterilir.

  Not: Zaten belirttiğiniz adda bir tablo varsa, sorgu çalıştırılmadan önce o tablo silinir.

 18. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Çanakkale Siparişleri tablosu zaten var olduğundan, bir uyarı iletişim kutusu gösterilir.

 19. Eylemi iptal etmek ve iletişim kutusundan çıkmak için Hayır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Başka tablolardaki verileri kullanarak bir tabloya veri ekleme

Bir veya birden çok tablodan veri alıp bunları başka bir tabloya eklemek için ekleme sorgusu kullanabilirsiniz.

Çanakkale'deki iş ortağınızla paylaşmak üzere bir tablo oluşturduğunuzu, ancak ortağınızın Muş bölgesindeki müşterilerle de çalıştığını öğrendiğinizi varsayalım. Tabloyu ortağınızla paylaşmadan önce bu tabloya Muş bölgesi verilerinin bulunduğu satırları da eklemek istiyorsunuz.

Önceki örnekte , aşağıdaki yordamı kullanarak oluşturduğunuz Çanakkale siparişleri tablosunu Milwaukee alanı veri ekleyebilirsiniz:

 1. "Çanakkale Siparişleri Sorgusu" adlı sorguyu Tasarım görünümünde açın.

 2. Tasarım sekmesinin Sorgu türü grubunda Ekle'yitıklatın. Ekle iletişim kutusu açılır.

 3. Ekle iletişim kutusunda, Tablo Adı kutusundaki oku tıklatın ve açılan listeden Çanakkale Siparişleri'ni seçin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

  Ekle iletişim kutusu kapatılır. Tasarım kılavuzunda Göster satırı görüntüden kaldırılır ve Ekleneceği Yer satırı görüntülenir.

 5. Tasarım kılavuzunda, Sevk Şehir sütununun ölçüt satırına 'Chicago' silin ve sonra 'Milwaukee'yazın.

 6. Ekleneceği Yer satırında, her sütun için uygun alanı seçin.

  Bu örnekte, Ekleneceği Yer satırındaki değerlerin Alan satırındaki değerlerle eşleşmesi gerekir; ancak ekleme sorgularının çalışması için her zaman bu gerekli değildir.

 7. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Verileri otomatikleştirilmiş bir yolla değiştirme

Güncelleştirme sorgusu kullanarak tablolarınızdaki verileri değiştirebilir ve yine güncelleştirme sorgusu kullanarak hangi satırların güncelleştirileceğini belirtmek üzere ölçütler girebilirsiniz. Güncelleştirme sorgusu, güncelleştirmeyi yapmadan önce güncelleştirilen verileri gözden geçirmenize fırsat verir.

Önemli: Eylem sorguları geri alınamaz. Bu nedenle, güncelleştirme sorgusunu kullanarak güncelleştireceğiniz tabloların yedeğini almanız iyi olabilir.

Önceki örnekte, Çanakkale siparişleri tablosunu satır eklenir. Çanakkale siparişleri tablosunda Ürün Kimliği alanını sayısal ürün kimliğini gösterir. Verileri raporlar için daha kullanışlı hale getirmek için ürün kimlikleri ile ürün adları değiştirmek isteyebilirsiniz. Ürün Kimliği alanını ürün adları kabul etmesi ürün kimlikleri değiştirmek için önce ürün kimliği alanını Çanakkale siparişleri tablosunu veri türünü numaradan metne değiştirmeniz gerekir.

Aşağıdaki yordamı kullanarak Çanakkale Siparişleri tablosundaki değerleri güncelleştirebilirsiniz:

 1. Çanakkale Siparişleri tablosunu Tasarım görünümünde açın.

 2. Ürün No satırında, Veri Türü'nü Sayı'dan Metin'e dönüştürün.

 3. Çanakkale Siparişleri tablosunu kaydedin ve kapatın.

 4. Oluştur sekmesindeki Diğer grubunda bulunan Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

 5. Tabloyu Göster iletişim kutusunda Çanakkale Siparişleri ve Ürünler öğelerini çift tıklatın.

 6. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 7. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Güncelleştir'i tıklatın.

  Tasarım kılavuzunda, Sırala ve Göster satırları görüntüden kaldırılır ve Güncelleştir satırı görüntülenir.

 8. Çanakkale Siparişleri tablosunda Ürün No öğesini çift tıklatarak bu alanı tasarım kılavuzuna ekleyin.

 9. Tasarım kılavuzunda, Ürün No sütununun Güncelleştir satırına aşağıdaki ifadeyi yazın veya yapıştırın:

  [Ürünler]. [Ürün adı]

  İpucu: Güncelleştirme sorgusu kullanarak ve Güncelleştir satırında boş dize ("") veya NULL kullanarak, alan değerlerini silebilirsiniz.

 10. Ölçüt satırına aşağıdaki ifadeyi yazın veya yapıştırın:

  [Ürün No] Gibi ([Ürünler]. [ KİMLİĞİ])

  Karşılaştırdığınız alanlar farklı veri türleri içerdiğinden (Ürün No metin verileri, No ise sayısal veriler), Benzer anahtar sözcüğünün kullanılması gereklidir.

 11. Sorguyu Veri Sayfası görünümünde göstererek, güncelleştirme sorgusuyla hangi değerlerin değişeceğini gözden geçirebilirsiniz.

  Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Görünüm'ü ve ardından da Veri Sayfası Görünümü'nü tıklatın.

  Sorgu, güncelleştirilecek Ürün No'ların listesini döndürür.

 12. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Çanakkale Siparişleri tablosunu açtığınızda, Ürün No alanındaki sayısal değerlerin Ürünler tablosundan alınan ürün adlarıyla değiştirildiğini göreceksiniz.

Sayfanın Başı

Verileri otomatikleştirilmiş bir yolla silme

Silme sorgusu kullanarak tablolarınızdan veri silebilir ve yine silme sorgusu kullanarak hangi satırların silineceğini belirtmek üzere ölçütler girebilirsiniz. Silme sorgusu, silme işlemini yapmadan önce silinecek olan satırları gözden geçirmenize fırsat verir.

( Önceki örnektegüncelleştirilmiş) Çanakkale siparişleri tablosunu Chicago işinize ilişkilendirmek ve satırları bazılarını boş alan sayısı içeren fark göndermek hazırlama varsayalım. Boş alanları Tablo göndermeden önce içeren bu satırları kaldırmak isteğiniz. Size yalnızca tabloyu açın ve satırları el ile silebilirsiniz, ancak silmek istediğinizden daha çok sayıda satır ve Temizle ölçüt satırları silinmelidir varsa silme sorgusu kullanmak yararlı.

Aşağıdaki yordamı kullanarak, Çanakkale Siparişleri tablosundan Sipariş No alanında değer bulunmayan satırları silmek için bir sorgudan yararlanabilirsiniz:

 1. Oluştur sekmesindeki Diğer grubunda bulunan Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda Çanakkale Siparişleri'ni çift tıklatın.

 3. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatın.

 4. Tasarım sekmesinin Sorgu Türü grubunda Sil'i tıklatın.

  Tasarım kılavuzunda, Sırala ve Göster satırları görüntüden kaldırılır ve Sil satırı görüntülenir.

 5. Çanakkale Siparişleri tablosunda Sipariş No öğesini çift tıklatarak bu alanı kılavuza ekleyin.

 6. Tasarım kılavuzunda, Sipariş No sütununun ölçüt satırına Boşyazın.

 7. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×