Sorgu kurallarını yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

SharePoint Online yöneticisi olarak, sorgu kuralları oluşturup yöneterek arama sonuçlarını geliştirebilirsiniz. Sorgu kuralları aramaların kullanıcıların amacına uygun yanıtlar vermesine yardımcı olur.

Bir sorgu kuralında, koşulları ve ilişkili eylemleri belirtirsiniz. Sorgu bir sorgu kuralındaki koşullara uyduğunda, arama sistemi, arama sonuçlarının uygunluğunu geliştirmek üzere kuralda belirtilen eylemleri gerçekleştirir. Bu, sonuçları daraltarak veya sonuçların görüntülenme sırasını değiştirerek olabilir. Örneğin, bir sorgu kuralı koşulu, bir sorgudaki bir terimin bir SharePoint terim kümesindeki belirli bir terimle eşleşmesi olabilir ya da bir arama sistemindeki videolar gibi belirli bir sonuç kaynağında bir sorgunun sık gerçekleştirilmesi olabilir. Sorgu kuralı koşulu karşılandığında, ilişkili eylem belirli bir öğenin arama sonuçlarında en başta gösterilmesi olabilir. Tüm şirket etkinliklerinin bir kitaplıkta tutulduğu bir intranet siteniz olduğunu ve bir ilk yardım seminerini teşvik etmek istediğinizi düşünelim. Bunu yapmak için, bir kişi "seminer" veya "etkinlik" sözcüğünü arattığında ilk yardım seminerini arama sonuçlarının tepesine yerleştiren bir sorgu kuralı oluşturursunuz.

Bir veya daha fazla sonuç kaynağı için sorgu kuralları yapılandırabilir ve sorgu kuralının etkin olacağı bir zaman dilimi belirtebilirsiniz.

Ayrıca bkz: sorgu kurallarını anlama

Ne yapmak istiyorsunuz?

Sorgu kuralı oluşturma

Sonuç bloğu oluşturma ve görüntüleme

Sorguyu değiştirerek dereceli arama sonuçlarını değiştirme

Sitede bir sorgu kuralını devre dışı bırakma

Site koleksiyonu için sorgu kurallarını derecelendirme

Sorgu kuralı oluşturma

Farklı düzeylerde sorgu kuralları oluşturabilirsiniz: tüm kiracı için, bir site koleksiyonu için veya bir site için. Kiracı düzeyinde sorgu kuralları oluşturduğunuzda, sorgu kuralları tüm site koleksiyonlarında kullanılabilir. Site koleksiyonu düzeyinde sorgu kuralları oluşturduğunuzda, kurallar site koleksiyonundaki tüm sitelerde kullanılabilir. Site düzeyinde sorgu kuralları oluşturduğunuzda, kurallar yalnızca bu sitede kullanılabilir.

 1. Kiracının, site koleksiyonunun veya sitenin Sorgu Kurallarını Yönet sayfasına gidin:

  • Kiracı için:

   1. Office 365 Yönetim Merkezi'nde oturum açın.

   2. Yönetim > SharePoint'i seçin. Artık, SharePoint yönetim merkezindesiniz.

   3. Arama'yı tıklatın ve arama yönetimi sayfasında Sorgu Kurallarını Yönet'i tıklatın.

  • Site koleksiyonu için:

   • Site koleksiyonunuzda Ayarlar'a gidin, Site ayarları'nı tıklatın ve Site Koleksiyonu Yönetimi'nin altında Arama Sorgusu Sonuçları'nı tıklatın.

  • Site için:

   • Sitenizde Ayarlar'a gidin, Site ayarları'nı tıklatın ve Arama'nın altında Sorgu Kuralları'nı tıklatın.

 2. Sorgu Krallarını Yönet sayfasında, Sonuç Kaynağı Seçin listesinden, yeni sorgu kuralı için bir sonuç kaynağı seçin.

 3. Yeni Sorgu Kuralı'nı tıklatın.

 4. Sorgu Kuralı Ekle sayfasında, Genel Bilgi bölümünde, Kural adı alanına sorgu kuralının adını yazın.

 5. Bağlam bölümünü tıklatarak genişletin.

 6. Bağlam bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sorgu kuralını tüm sonuç kaynaklarına uygulamak için Tüm kaynaklar'ı seçin.

  • Sorgu kuralını belirli bir veya birkaç sonuç kaynağına uygulamak için, Bu kaynaklardan biri'ni seçin. Varsayılan olarak, daha önce belirttiğiniz sonuç kaynağı seçilidir. Sorgu kuralına bir sonuç kaynağı eklemek için, Kaynak Ekle'yi tıklatın, iletişim kutusundan bir sonuç kaynağı seçin ve Kaydet'i tıklatın.

 7. Sorgu kuralını kategorilerle sınırlandırmak için; örneğin, bir sorgu kuralının yalnızca, yönetilen gezinme terim kümenizdeki bir terim sorguda yer aldığı zaman çalışması için aşağıdakileri yapın:

  • Sorgu kuralını bir kategoriyle sınırlamak için Kategori ekle'yi tıklatın. Terim deposundan al iletişim kutusunda, bir sorguya eklediğiniz takdirde sorgu kuralının çalışmasını sağlayacak bir terim seçin ve Kaydet'i tıklatın.

  • Sorgu kuralını bir kullanıcı kesimiyle sınırlamak için aşağıdakileri yapın:

   1. Kullanıcı Kesimi Ekle'yi tıklatın.

   2. İletişim kutusunda, Başlık alanına, bu kuralın adını yazın ve Kullanıcı kesimi terimi ekle'yi tıklatın.

   3. Terim deposundan al iletişim kutusunda, bir sorguda göründüğü takdirde sorgu kuralının çalışmasını sağlayacak bir kullanıcı kesimini temsil eden bir terim seçin.

   4. Kaydet'i tıklatın.

 8. Sorgu Koşulları bölümünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Aşağıdaki tabloda listelenen koşullardan birini seçin.

  • Bu sorgu kuralını, kullanıcıların kuralı oluşturduğunuz düzeyde yazdığı her sorguda harekete geçecek şekilde yapılandırmak için Koşulu Kaldır'ı tıklatın ve sonraki adıma geçin. Örneğin, bu kuralı bir site koleksiyonu için oluşturuyorsanız, bu kuralın kullanıcıların site koleksiyonunda herhangi bir arama kutusuna yazdığı her sorgu için harekete geçmesini isterseniz Koşulu Kaldır'ı tıklatın.

Sorgu koşulu

Açıklama

Yapılandırma

Örnek

Sorgu Anahtar Sözcükle Tam Eşleşir

Bir sorgu belirttiğiniz sözcük veya tümcecik ile tam olarak eşleştiğinde, sorgu kuralı harekete geçer.

Sorgu şu tümceciklerden biriyle tam eşleşir metin kutusuna, noktalı virgülle ayrılmış olarak bir veya birkaç tümcecik yazın.

Kutuya "resim; res" yazın. Bir kullanıcı bir arama kutusuna "resim" veya "res" yazdığında sorgu kuralı harekete geçer. Kullanıcı "resimler" veya "güneşli resim" yazarsa kural harekete geçmez.

Sorgu Eylem Terimi İçerir

Bir sorgu kullanıcının yapmak istediği şeyle ilgili bir terim içeriyorsa, sorgu kuralı harekete geçer. Terim sorgunun başında veya sonunda olmalıdır.

Sorgu kuralının harekete geçmesini sağlayacak eylem terimini, aşağıdakilerden birini yaparak girin:

 • Eylem terimi bu tümcelerden biridir'i seçin ve bir veya daha fazla tümce yazın.

 • Eylem terimi bu sözlükteki bir giriştir'i seçin ve Terim deposundan al'ı tıklatın. İletişim kutusunda, terim kümesinden bir terim seçin ve Kaydet'i tıklatın.

Eylem terimi bu tümcelerden biridir kutusuna "indir" sözcüğünü yazın. Bir kullanıcı bir arama kutusuna "Contoso Electronics veri sayfasını indir" yazdığında, kullanıcı "indir," "Contoso," "Electronics" ve "veri sayfası" sözcüklerini içeren bir belge aramıyor olabilir. Bunun yerine, kullanıcı büyük olasılıkla bir Contoso Electronics veri sayfasını indirmek istiyordur. Sorgu kuralı harekete geçer ve yalnızca "Contoso," "Electronics" ve "veri sayfası" sözcükleri arama dizinine gönderilir.

Sorgu Sözlükle Tam Eşleşir

Sorgu bir sözlük girişiyle tam olarak eşleştiğinde sorgu kuralı harekete geçer.

Sorgu bu sözlükteki bir girişle tam eşleşir listesinden bir sözlük seçin. Farklı bir sözlük belirtmek için, Terim deposundan al'ı tıklatın, iletişim kutusundaki terim kümesinden bir terim seçin ve Kaydet'i tıklayın.

Bir kullanıcının bir arama kutusuna yazdığı bir sözcük önceden yapılandırılmış Kişi Adları sözlüğündeki bir girişle mükemmel eşleşir.

Sorgu Kaynakta Daha Yaygın

Kullanıcılar bu sorguyu, belirtmiş olduğunuz başka bir kaynaktan sık sık gönderiyorsa, sorgu kuralı harekete geçer.

Sorgunun bu kaynakta kullanılması daha olası listesinden, bir sonuç kaynağı seçin.

Listeden Yerel Video Sonuçları'nı seçtiniz. Bir kullanıcı bir arama kutusuna "eğitim" sözcüğümü yazarsa ve bu sözcük Videolar'daki bir arama kutusuna dikey olarak sık sık yazılmışsa sorgu kuralı harekete geçer.

Sonuç Türü Yaygın Olarak Tıklatılır

Diğer kullanıcılar aynı sorguyu yazdıktan sonra belirli bir sonuç türünü sık tıklatmışsa sorgu kuralı harekete geçer.

Sık tıklatılan sonuçlar sonuç türüyle eşleşir listesinden, bir sonuç türü seçin.

Listeden SharePoint MikroBlog Gönderisi'ni seçtiniz. Kullanıcılar arama sonuçlarında bir mikro blog gönderisini sık tıklatıyorsa, en yeni mikro blog gönderisini ilk öne çıkarılan sonuç olarak ve sonraki en yeni mikro blog gönderisini ikinci öne çıkarılan sonuç olarak yapılandırmayı düşünebilirsiniz (Eylemler bölümünde).

Gelişmiş Sorgu Metni Eşleştirme

Sorgu kuralının harekete geçmesine yol açan bir tümcecik veya sözlük girişi kullanmak ve ardından sorgu kuralı harekete geçtiğinde daha ayrıntılı koşulları tanımlamak istiyorsunuz.

Sorgu kuralının harekete geçmesini sağlayacak tümcecik veya terimi, aşağıdakilerden birini yaparak girin:

 • Sorgu bu tümcelerden birini içerir'i seçin ve bir veya daha fazla tümce yazın.

 • Sorgu bu sözlükteki bir girişi içerir'i seçin ve Terim deposundan al'ı tıklatın. İletişim kutusunda, terim kümesinden bir terim seçin ve Kaydet'i tıklatın.

Sonra da listedeki seçeneklerin işaretlerini kaldırarak daha fazla koşul ekleyin.

Sorgu bu tümceciklerden birini içerir'i ve ardından Sorgunun başı eşleşir, ancak tüm sorgu eşleşmez'i seçtiniz. Sorgu kuralı, yalnızca tümcecik sorgunun sonunda değil başında bulunduğunda harekete geçer.

Daha fazla koşul eklemek için Alternatif Koşul Ekle'yi tıklatın.

Not: Herhangi bir koşul doğruysa kural harekete geçer.

 1. Eylemler bölümünde, sorgu kuralı harekete geçtiğinde gerçekleştirilecek eylemi belirtin. Aşağıdakilerden birini belirtin:

  • Ayrı ayrı sonuçları arama sonuçlarını yukarılarında görünecek şekilde öne çıkarmak için, Öne Çıkan Sonuç Ekle'yi tıklatın (SharePoint 2010 Ürünlerinde buna En İyi Sonuçlar adı verilmekteydi).

   1. İletişim kutusunda, Başlık alanına, bu öne çıkarılan sonuca vermek istediğiniz adı yazın.

   2. URL alanına, öne çıkarılacak sonucun URL'sini yazın. URL'yi köprü yerine başlık olarak işle'yi seçin.

   3. Kaydet'i tıklatın.

    Birden fazla bağımsız öne çıkarılan sonuç ekleyebilirsiniz. Birden fazla öne çıkarılan sonuç olduğunda, ilgili derecelendirmeyi belirtin.

  • Arama sonuçlarının bir grup yükseltmek için Sonuç bloğu ekleme'ıtıklatın. Daha fazla bilgi için Oluştur ve görünen sonuç bloğu biraz aşağıya bakın.

  • Dereceli arama sonuçlarını değiştirmek için Değiştir sonuçları sorguyu değiştirerek dereceli' ı tıklatın. Daha fazla bilgi için değişiklik arama sonuçlarını sorguyu değiştirerek dereceli biraz aşağıya bakın.

 2. Bir sorgu kuralını belirli bir zaman diliminde etkin kılmak için, Yayımlama'yı tıklatın ve zaman dilimini belirtin.

 3. Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Sonuç bloğu oluşturma ve görüntüleme

Sonuç bloğu grup olarak görüntülenen birtakım arama sonuçlarıdır. Belirli bir sonucu öne çıkarırken yaptığınız gibi, belirtilen sorgu koşulu geçerli olduğunda bir sonuç bloğunu da öne çıkarabilirsiniz.

Bir sorgu koşulunu bir sonuç bloğu için yapılandırırken, sorgu değişkenleri kullanırsınız. Sorgu değişkenleri, sorguyu tanımlarken bilmediğiniz değerler için yer tutucular gibidir. Bununla birlikte, sorgu çalıştırıldığında, bu bilgiler kullanılabilir hale gelir ve sistem tarafından sorguyu dizine göndermek için kullanılır. Örneğin, {User.Name} değişkeni, sorguyu yazan kullanıcının görünen adı için yer alır. Bir başkasıysa {searchBoxQuery} şeklindedir ve bu da bir kullanıcı tarafından bir arama kutusuna yazılan sorgu için yer alır. Sorguyu oluşturmak için Sorgu Oluşturucusu'nu kullandığınızda, sorgu değişkenlerinin listesi görüntülenir. (Hemen aşağıdaki yordamın 3. adımına bakın.)

 1. Adım 9 yordamın sorgu kuralı oluşturma, Sorgu Kuralı Ekle sayfasında, Eylemler bölümünde, Sonuç bloğu ekleme'ıtıklatın.

 2. Blok Başlığı bölümünde, Başlık alanına, sonuç bloğu için bir ad yazın.

 3. Sorgu bölümünde, sorguyu belirtmek için Sorgu Oluşturucusu'nu Başlat'ı tıklatın.

 4. Sorgunuzu oluşturun iletişim kutusunda:

  • TEMEL sekmesinde, sonuç bloğu için sorguyu tanımlamak üzere seçenekleri belirleyin:

Liste

Seçenekler

Bir sorgu seçin

Hangi içeriğin aranacağını belirtmek için bir sonuç kaynağı seçin.

Anahtar sözcük filtresi

Sorgunuza sorgu değişkenleri eklemek için anahtar sözcük filtreleri kullanın. SharePoint Server 2013'teki sorgu değişkenleri kullanılabilir sorgu değişkenleri listesi için bkz.

Listeden önceden tanımlanmış sorgu değişkenleri seçin ve Anahtar sözcük filtresi ekle'yi tıklatarak bunları sorguya ekleyin.

Özellik filtresi

Arama şemasında sorgulanabilir olarak ayarlanan yönetilen özelliklerin içeriğini sorgulamak için özellik filtrelerini kullanın.

Özellik filtresi listesinden yönetilen özellikleri seçin. Sorguya filtre eklemek için Özellik filtresi ekle'yi tıklatın.

Not: Özel yönetilen özellikleri özellik filtre listesinde gösterilmez. Sorgunuza Sorgu metin kutusuna, özel bir yönetilen özellik eklemek için sorgu koşulu, örneğin MyCustomColorProperty:Green ve ardından, özel yönetilen özelliğin adını girin.

 • SIRALAMA sekmesinde, arama bloğunuzda arama sonuçlarınızın nasıl sıralanmasını istediğinizi belirtin.

  Sonuçları sırala bölümünde, Sıralama ölçütü listesinde:

  • Arama şemasında sırlanabilir olarak ayarlanan yönetilen özelliklere göre sıralamak için, listeden bir yönetilen özellik seçin ve sonra Azalan veya Artan'ı seçin. Daha fazla sıralama düzeyi eklemek için Sıralama düzeyi ekle'yi tıklatın .

  • Yakınlık derecesine göre sıralamak için Derece'yi seçin ve:

   • Derecelendirme Modeli listesinde, arama sonuçlarını sıralamada kullanılacak derecelendirme modelini seçin (bu seçim isteğe bağlıdır).

   • Dinamik sıralama bölümünde, belirli koşullar uygulandığında arama sonuçlarının sırasını değiştirecek kurallar ekleyerek daha fazla derecelendirme belirtmek için, Dinamik sıralama kuralı ekle'yi tıklatın ve koşullu kuralları belirtin.

 • TEST sekmesinde, gönderilen sorguyu önizlemede görüntüleyebilirsiniz.

Seçenek

Açıklama

Sorgu metni:

İçerik Arama Web Bölümünde çalıştırılacak sorgunun son halini gösterir. Dinamik değişkenlerin geçerli değerlerle değiştirileceği orijinal sorgu şablonunu temel alır. Sonunda sorgu kuralları kapsamında sorguda başka değişiklikler yapmanız da gerekebilir.

Daha fazla göster

Daha fazla seçenek görüntülemek için tıklatın.

Sorgu şablonu

Sorguya uygulanan sorgu şablonunun içeriğini gösterir.

Sorgu şablon değişkenleri

Sorguya uygulanacak sorgu değişkenlerini ve geçerli sayfaya uygulanan değişkenlerin değerlerini gösterir. Sorgu üzerindeki etkilerini test etmek üzere başka değerler de yazabilirsiniz. Arama sonuçlarını önizlemede görmek için Sorguyu Sına düğmesini tıklatın.

 1. Sorgunuzu oluşturun iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

 2. Sorgu bölümünde, Bu Kaynağı Ara listesinde, sonuç bloğunun uygulanmasını istediğiniz sonuç kaynağını seçin.

 3. Öğeler açılan listesinden, sonuç bloğunda kaç sonuç gösterilmesini istediğinizi seçin.

 4. Ayarlar bölümünü tıklatarak genişletin.

Sonuç bloğu yalnızca önceki adımda belirtilen arama sonuçlarının sayısını görüntüler. Bununla birlikte, tüm arama sonuçlarını sonuç bloğu için göstereceğiz sonuç bloğu sonundaki daha fazla Göster bağlantısını ekleyebilirsiniz. Daha fazla Göster bağlantı eklemek için "Diğer" bağlantısı için şu URL'yi giderseçin ve sonra bir URL yazın. Sorgu değişkenleri şu URL'yi kullanabilirsiniz; örneğin, http://www.<site>/search/results.aspx?k= {subjectTerms}.

 1. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Sorguyu değiştirerek dereceli arama sonuçlarını değiştirme

Derecelendirme modeli arama sonuçlarının derecelendirme sırasını hesaplar. Arama sonuçlarında öğeleri öne çıkarıp geriye atarak bu derecelendirmeyi değiştirebilirsiniz. Örneğin, "araç kutusu indir" terimini içeren bir sorgu için, "indir" sözcüğünü eylem terimi olarak tanıyan bir sorgu kuralı oluşturabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, derecelendirilmiş arama sonuçlarını değiştirebilirsiniz ve bu da intranetinizdeki belirli bir indirme sitesinin URL'sini öne çıkarır. Ayrıca arama sonuçlarının sıralama düzenini, dosya adı uzantısı veya belirli anahtar sözcükler gibi bazı değişkenlere dayalı olarak dinamik şekilde de değiştirebilirsiniz. Sorguyu değiştirerek, derecelendirilmiş arama sonuçlarını değiştirdiğinizde, sonuçlarınızın güvenlik ayarlamalı ve iyileştirilebilir özellikte olduğunu görürsünüz. Ayrıca, belge artık orada değilse arama sonuçları da görünmez.

 1. Adım 9 yordamın sorgu kuralı oluşturma, Sorgu Kuralı Ekle sayfasında, Eylemler bölümünde Değiştir sonuçları sorguyu değiştirerek dereceli' ı tıklatın.

 2. Sorgunuzu oluşturun iletişim kutusunda:

  • TEMEL sekmesinde, dereceli arama sonuçlarını değiştirmek üzere seçenekleri belirleyin:

Liste

Seçenekler

Bir sorgu seçin

Hangi içeriğin aranacağını belirtmek için bir sonuç kaynağı seçin.

Anahtar sözcük filtresi

Sorgunuza sorgu değişkenleri eklemek için anahtar sözcük filtreleri kullanın. SharePoint Server 2013'teki sorgu değişkenleri kullanılabilir sorgu değişkenleri listesi için bkz.

Listeden önceden tanımlanmış sorgu değişkenleri seçin ve Anahtar sözcük filtresi ekle'yi tıklatarak bunları sorguya ekleyin.

Özellik filtresi

Arama şemasında sorgulanabilir olarak ayarlanan yönetilen özelliklerin içeriğini sorgulamak için özellik filtrelerini kullanın.

Özellik filtresi açılan listesinden yönetilen özellikleri seçin. Sorguya filtre eklemek için Özellik filtresi ekle'yi tıklatın.

 • SIRALAMA sekmesinde, arama sonuçlarınızın nasıl sıralanmasını istediğinizi belirtin:
  Sıralama ölçütü açılan listesinde:

  • Arama şemasında sırlanabilir olarak ayarlanan yönetilen özelliklere göre sıralamak için, listeden bir yönetilen özellik seçin ve sonra Azalan veya Artan'ı seçin. Daha fazla sıralama düzeyi eklemek için Sıralama düzeyi ekle'yi tıklatın .

  • Yakınlık derecesine göre sıralamak için Derece'yi seçin ve:

   • Derecelendirme Modeli listesinde, arama sonuçlarını sıralamada kullanılacak derecelendirme modelini seçin (bu seçim isteğe bağlıdır).

   • Dinamik sıralama bölümünde, belirli koşullar uygulandığında arama sonuçlarının sırasını değiştirecek kurallar ekleyerek ek derecelendirme belirtmek için, Dinamik sıralama kuralı ekle'yi tıklatın ve koşullu kuralları belirtin.

 • TEST sekmesinde, gönderilen sorguyu önizlemede görüntüleyebilirsiniz.

Seçenek

Açıklama

Sorgu metni:

İçerik Arama Web Bölümünde çalıştırılacak sorgunun son halini gösterir. Dinamik değişkenlerin geçerli değerlerle değiştirileceği orijinal sorgu şablonunu temel alır. Sonunda sorgu kuralları kapsamında sorguda başka değişiklikler yapmanız da gerekebilir.

Daha fazla göster

Daha fazla bilgi görüntülemek için tıklatın.

Sorgu şablonu

Sorguya uygulanan sorgu şablonunun içeriğini gösterir.

Sorgu şablon değişkenleri

Sorguya uygulanacak sorgu değişkenlerini ve geçerli sayfaya uygulanan değişkenlerin değerlerini gösterir. Sorgu üzerindeki etkilerini test etmek üzere başka değerler de yazabilirsiniz. Arama sonuçlarını önizlemede görmek için Sorguyu Sına düğmesini tıklatın.

 1. Tıklatın Sorgunuzu oluşturun iletişim kutusunu kapatmak için Tamam .

 2. Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Sitede bir sorgu kuralını devre dışı bırakma

Kiracı düzeyinde oluşturulan sorgu kuralları site koleksiyonları ve siteler tarafından devralınır. Aynı şekilde, site koleksiyonu düzeyinde oluşturulan sorgu kuralları da site koleksiyonundaki siteler tarafından devralınır. Bir sorgu kuralının kendisini devralan bir siteye uygulanmasını istemezseniz, sorgu kuralını bu site için devre dışı kılabilirsiniz.

 1. Sitenizde, Ayarlar menüsünde, Site Ayarları'nı tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasında, Ara bölümünde Sorgu Kuralları'nı tıklatın.

 3. Sorgu Kurallarını Yönet sayfasında, Sonuç Kaynağı Seçin menüsünden, devre dışı bırakmak istediğiniz sorgu kuralını içeren sonuç kaynağını seçin.

 4. Ad sütununda, devre dışı bırakmak istediğiniz sorgu kuralı üzerine gelin, görüntülenen oku tıklatın ve Devre Dışı Bırak'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Site koleksiyonu için sorgu kurallarını derecelendirme

Bir kiracı, site koleksiyonu veya site için birden fazla sorgu kuralı etkin olursa, bu düzeyde gerçekleştirilen bir sorgu için birden fazla kural harekete geçebilir. Varsayılan olarak, kurallar belirli bir sırayla harekete geçmez. Bununla birlikte, kuralların harekete geçme sırasını belirlemek isterseniz, sorgu gruplarına sizin oluşturduğunuz sorgu kurallarını eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için, bir gruba eklenecek kurallar seçer ve gruptaki kuralların tetiklendikleri takdirde harekete geçeceği sırayı belirtirsiniz. Ayrıca bir grupta en düşük derecede yer alan sorgu kurallarının tetiklenseler bile harekete geçmelerini engelleyebilirsiniz.

 1. Site koleksiyonunda, Ayarlar menüsünde, Site Ayarları'nı tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasındaki Site Koleksiyonu Yönetimi bölümünde Arama Sorgusu Kuralları'nı tıklatın.

 3. Sorgu Kurallarını Yönet sayfasında, Sonuç Kaynağı Seçin menüsünden, gruplamak istediğiniz sorgu kurallarını içeren sonuç kaynağını seçin.

 4. Bir gruba eklemek istediğiniz, oluşturduğunuz her sorgu kuralı için, kuralın üzerine gelin ve onay kutusunu işaretleyin.

  Not: Bu site koleksiyonu için oluşturduğunuz sorgu kuralları Bu site koleksiyonu için tanımlanan bölümünde listelenir.

 5. Seçili Kuralları Sırala'yı tıklatın.

 6. Seçili Kuralları Sırala iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın ve Tamam'ı tıklatın:

  • Kuralları bu adla yeni gruba taşı'yı seçin ve grup için bir ad yazın.

  • Kuralları varolan gruba taşı'yı seçin ve listeden bir grup seçin.

 7. Sorgu Kurallarını Yönet sayfasında:

  1. Bir gruptaki bir kuralın tetiklendiği takdirde harekete geçeceği sırayı değiştirmek için, kuralın numara sırasını değiştirin.

  2. Grupta en düşük sırada derecelendirilmiş sorgu kurallarının harekete geçmesini engellemek için, grubun en son harekete geçecek sorgu kuralına ait satıra gidin ve Eylemler sütununda, Devam Et/Durdur listesinde, Durdur'u seçin.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×