Sorgu kullanarak veri sayma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, bir sorgu tarafından döndürülen verileri saymak açıklar. Örneğin, bir form veya raporda, bir veya daha fazla tablo alanları veya denetimleri öğelerin sayısını sayabilirsiniz. Ortalama değerleri hesaplamak ve en küçük, en yüksek, en erken ve son değerleri bulun. Ayrıca, veri sayfasındaki sorgunuzu tasarımını değiştirmek zorunda kalmadan saymak için kullanabileceğiniz toplam satırı adlı bir özellik Access sağlar.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Veri sayma yolları anlama

Toplam satırı kullanarak veri sayma

Toplamlar sorgusu kullanarak veri sayma

Toplama işlevi başvuru

Veri sayma yolları anlama

Say işlevini kullanarak bir alanında (sütun değerleri) öğelerin sayısını sayabilirsiniz. Toplama işlevlerini adlı işlevler kümesi için Say işlevini aittir. Veri sütununu üzerinde bir hesaplama yapmak ve tek bir değer dönmek için toplama işlevlerini kullanın. Access gibi toplama işlevleri Say, ek olarak bir dizi sağlar:

 • Sayı sütununu için Topla.

 • Bir sütundaki sayıların ortalamasını için Ortalama.

 • Bir alanda en yüksek değeri bulmak için en fazla.

 • Bir alanda en düşük değeri bulmak için en az.

 • Değerleri bir ortalama değerden (ortalamadan bir) ne kadar uzaklaşmış olduğunun ölçmek için Standart sapma .

 • Sütundaki tüm değerlerin istatistiksel varyansını ölçmek için farkı.

Accesssayısını ve diğer toplama işlevlerini sorguya eklemek için iki yol sağlar. Şunları yapabilirsiniz:

 • Sorgunuzu veri sayfası görünümünde açın ve toplam satırı ekleyin. Toplam satırı sorgunuzu tasarımını değiştirme zorunda kalmadan ayarlanmış bir sorgunun sonuçlarını bir veya daha fazla sütundaki bir toplama işlevi kullanmanıza olanak sağlar.

 • Toplamlar sorgusu oluşturma. Toplamlar sorgusu kayıt grupları alt toplamları hesaplar. Örneğin, tüm satış şehre göre alt toplam veya üç aylık dönemin, kayıtlarınızı kategoriye göre gruplandırmak için toplamlar sorgusu kullanmak istiyorsanız, istediğiniz ve sonra satış rakamları toplayın. Toplam satırı tersine, bir veya daha fazla (alanları) veri sütunlarını genel toplamlarını hesaplar.

Not: Bu belgede nasıl yapılır bölümler Say işlevini kullanarak vurgulama, ancak diğer toplama işlevlerini toplam satırları ve sorgularda kullanabileceğinizi unutmayın. Diğer toplama işlevlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki toplama işlev başvurusu konusuna bakın.

Diğer toplama işlevlerini kullanma yolları hakkında daha fazla bilgi için veri sayfasında sütun toplamlarını görüntülemebaşlıklı makaleye bakın.

Aşağıdaki bölümlerde adımlarda, nasıl toplam satırı eklenir ve toplamlar sorgusundan veri saymak için nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Devam ederken, Say işlevini diğer toplama işlevlerini farklı veri türleri hakkında daha fazla sayıda çalıştığını unutmayın. Örneğin, alan biri karmaşık, yinelenen skaler gibi veriler bir alanda birden çok değerli listelerin bulunduğu dışındaki her türlü karşı Say işlevini çalıştırabilirsiniz.

Aksine, toplama işlevlerin çoğu yalnızca belirli veri türüne ayarlanmış alanlarda veriler üzerinde çalışın. Örneğin, yalnızca sayı, ondalık veya para birimi veri türlerine ayarlanmış alanlarla Topla işlevini çalışır. Her işlevi gerektirir veri türleri hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki toplama işlev başvurusukonusuna bakın.

Veri türleri hakkında genel bilgi için başlıklı makaleye bakın Değiştir veya bir alan için ayarlanan veri türünü değiştirme.

Sayfanın Başı

Toplam satırı kullanarak veri sayma

Sorgunuzu veri sayfası görünümünde açarak, satır ekleyerek ve ardından Say işlevini veya Topla, en az, en büyükveya Ortalamagibi başka bir toplama işlevi'ı seçerek sorguya toplam satırı ekleyin. Bu bölümdeki adımlarda nasıl temel seçme sorgusu oluşturma ve toplam satırı ekleyin.

Temel bir seçme sorgusu oluşturma

 1. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

  access şeridi resmi

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, tablo veya Sorgunuzdaki kullanmak istediğiniz tabloları çift tıklatın ve sonra Kapat' ı tıklatın.

  Seçili tablonun veya tabloların windows Sorgu Tasarımcısı'nın üst kısmında görünür. Bu şekil tipik bir tablo, Sorgu Tasarımcısı'nda gösterir:

  Tasarım kılavuzunda üç alanlı bir sorgu

 3. Sorgunuzda kullanmak istediğiniz tablo alanları çift tıklatın.

  Adlar ve açıklamalar, gibi açıklayıcı verileri içeren alanlar içerebilir ancak saymak istediğiniz değerleri içeren alanı eklemeniz gerekir.

  Sorgu Tasarım kılavuzunda bir sütundaki her alanın görünür.

 4. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu sonuçlarını veri sayfası görünümü'nde görüntülenir.

 5. İsteğe bağlı olarak, Tasarım görünümüne geri dönün ve sorgunuzu ayarlayın. Bunu yapmak için sorgu için belge sekmesini sağ tıklatın ve Tasarım görünümü' nü tıklatın. Sorgu ekleyip kaldırarak tablo alanları gerektiği gibi sonra ayarlayabilirsiniz. Bir alanı kaldırmak için tasarım kılavuzundaki sütunu seçin ve DELETE tuşuna basın.

 6. İsteğe bağlı olarak, sorguyu kaydedin.

Toplam satırı ekleyin

 1. Sorgunuzu veri sayfası görünümünde açın. Bir veritabanını .accdb dosya biçiminde için bunu yapmak için sorgu için belge sekmesini sağ tıklatın ve Veri sayfası görünümü' nü tıklatın.

  -veya-

  Giriş sekmesinde, görünümler grubunda, Access, eski bir sürümü ile oluşturulmuş .mdb dosyası biçimi veritabanı için Görünüm altındaki oku tıklatın ve Veri sayfası görünümü' nü tıklatın.

  -veya-

  Gezinti Bölmesi'nde sorguyu çift tıklatın. Bunu yapmanızı sorgu çalışır ve sonuçlar bir veritabanına yükler.

 2. Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Toplamlar'a tıklayın.

  Access Şeridi Resmi

  Veri sayfanızın son satırın altındaki yeni bir Toplam satırı görüntülenir.

 3. Toplam satırında, toplamak istediğiniz alanı tıklatın ve sonra listeden sayısını seçin.

Toplam satırı gizleme

 • Giriş sekmesinin Kayıtlar grubunda Toplamlar'a tıklayın.

Toplam satırı kullanma hakkında daha fazla bilgi için veri sayfasında sütun toplamlarını görüntülemebaşlıklı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

Toplamlar sorgusu kullanarak veri sayma

Veri saymak için bazılarını veya tümünü bir sorgu tarafından döndürülen kayıtları saymak gerektiğinde toplamlar sorgusu yerine toplam satırı kullanma. Örneğin, satış hareket sayısı veya tek bir şehir harekette sayısını sayabilir.

Genellikle, sonuç değerini veritabanınızı rapor gibi başka bir parçası olarak kullanmak üzere gerektiğinde yerine toplam satırı toplamlar sorgusu kullanın.

Sorgudaki tüm kayıtları sayma

 1. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

  access şeridi resmi

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, sorgunuza kullanmak istediğiniz tabloyu çift tıklatın ve sonra Kapat' ı tıklatın.

  Tablo, Sorgu Tasarımcısı'nın üst kısmında penceresinde görüntülenir.

 3. Saymak istediğiniz alanı eklediğinizden emin olun ve sorguda kullanmak istediğiniz alanları çift tıklatın. Karmaşık, yinelenen skaler gibi veriler bir alanda birden çok değerli listelerin içeren alanlar olmayı özel alanları çoğu veri türlerinin güvenebilirsiniz.

 4. Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Toplamlar' ı tıklatın.

  Toplam satırı tasarım kılavuzunda, her sorguda alan satırında Group By görüntülenir.

 5. Toplam satırı, Say sonuç listesinden seçin ve saymak istediğiniz alanı tıklatın.

 6. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu sonuçlarını veri sayfası görünümü'nde görüntülenir.

 7. İsteğe bağlı olarak, sorguyu kaydedin.

Bir grup veya kategori kayıtları sayma

 1. Oluştur sekmesinde, Diğer grubunda, Sorgu Tasarımı'na tıklayın.

  access şeridi resmi

 2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, tablo veya Sorgunuzdaki kullanmak istediğiniz tabloları çift tıklatın ve sonra Kapat' ı tıklatın.

  Tablo veya tabloların bir pencerede Sorgu Tasarımcısı'nın üst kısmında görünür.

 3. Kategori verilerinizi içeren alanı ve saymak istediğiniz değerleri içeren alanı çift tıklatın. Sorgunuzu diğer açıklayıcı alanlar bulunamaz.

 4. Tasarım sekmesinde, Göster/Gizle grubunda Toplamlar' ı tıklatın.

  Toplam satırı tasarım kılavuzunda, her sorguda alan satırında Group By görüntülenir.

 5. Toplam satırı, Say sonuç listesinden seçin ve saymak istediğiniz alanı tıklatın.

 6. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Çalıştır'ı tıklatın.

  Sorgu sonuçlarını veri sayfası görünümü'nde görüntülenir.

 7. İsteğe bağlı olarak, sorguyu kaydedin.

Sayfanın Başı

Toplama işlevi başvuru

Aşağıdaki tabloda, listeler ve toplam satırında ve sorgularda kullanmak için erişim sağlayan toplama işlevleri açıklanmaktadır. Access ilişkin toplam satırında gelir edebileceğinizden daha fazla toplama işlevlerini sorguları sağlar unutmayın. Ayrıca, Access projesi (Microsoft SQL Server veritabanına ön uç bağlı Access) ile çalışıyorsanız, daha büyük kümesini SQL Server sağlayan toplama işlevlerini kullanabilirsiniz. Bu işlevler kümesi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft SQL Server çevrimiçi bakın.

İşlev

Açıklama

Veri türleriyle kullanma

Topla

Sütundaki öğelerin toplamını alır. Yalnızca sayısal değerler ve para birimi değerleri üzerinde çalışır.

Sayı, Ondalık, Para Birimi

Ortalama

Sütunun ortalama değerini hesaplar. Sütun sayısal değerler, para birimi veya tarih/saat verileri içermelidir. İşlev null değerleri yoksayar.

Sayı, Ondalık, Para Birimi, Tarih/Saat

Sayı

Sütundaki öğeleri sayar.

Birden çok değerli listeleri sütununun gibi karmaşık yinelenen skaler veri içeren tüm veri türleri hariç.

Birden çok değerli listeler hakkında daha fazla bilgi için Ekle veya Değiştir izin veren arama alanı birden çok değer depolamakve birden çok değerli alanlarla ilgili kılavuz makalelerine bakın.

En Çok

En yüksek değere sahip öğeyi döndürür. Metin verileri için en yüksek değeri son alfabetik değerdir ve büyük/küçük harf erişim yoksayar. İşlevin boş değerleri yoksayar.

Sayı, Ondalık, Para Birimi, Tarih/Saat

Minimum

En düşük değeri ile öğeyi döndürür. Metin verileri için en düşük değeri ilk alfabetik değerdir ve büyük/küçük harf erişim yoksayar. İşlevin boş değerleri yoksayar.

Sayı, Ondalık, Para Birimi, Tarih/Saat

Standart sapma

Değerleri bir ortalama değerden (ortalamadan bir) ne kadar uzaklaşmış olduğunun ölçüleri.

Bu işlevin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için veri sayfasında sütun toplamlarını görüntülemebaşlıklı makaleye bakın.

Sayı, Ondalık, Para Birimi

Varyans

Sütundaki tüm değerlerin istatistiksel varyansını hesaplar. Bu işlev yalnızca sayı ve para birimi verileri kullanabilirsiniz. Tablo küçüktür iki satır içeriyorsa, Access boş değer döndürür.

Farkı işlevleri hakkında daha fazla bilgi için veri sayfasında sütun toplamlarını görüntülemebaşlıklı makaleye bakın.

Sayı, Ondalık, Para Birimi

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×