Sorgu kullanarak Access veritabanından veri silme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Büyük miktarlardaki verileri hızla silmek için veya aynı silme işlemleri düzenli olarak gerçekleştirmek için sorgu kullanmayı düşünün. Sorgu, doğru veri, silme ve kaydedilebilir ve kolayca tekrar olduğundan emin olun yardımcı olabilir.

Not: Kayıtları az sayıda kaldırmak isteyip istemediğinizi — el ile silme yükleyebiliyorsanız herhangi bir miktar — tabloyu Veri Sayfası görünümünde açın, alanları veya silmek istediğiniz satırları seçin ve DELETE tuşuna basın.

Önemli: Veri silmeden önce veritabanınızın yedek sahip olduğunuzdan emin olun.

Bu makalede

Silmek istediğiniz verileri temel alan bir sorgu türünü seçme

Oluşturma ve silme sorgusu kullanma

Güncelleştirme sorgusu oluşturma ve kullanma

İlişkili tablolardan veri silme

Seçme sorguları için örnek ölçüt

Ek bilgi

Silmek istediğiniz verileri temel alan bir sorgu türünü seçme

Güncelleştirme sorgusu veya silme işlemini gerçekleştirmek için gereken türüne bağlı olarak bir silme sorgusu kullanma seçeneğiniz var.

Sil Sorgusu

Bir tablodan veya birbiriyle ilgili iki tablo, tek bir işlemde bütün kayıtları (satırlar) kaldırmak için silme sorgusu kullanın. Her alanında, bir kaydı benzersiz yapan anahtar değer de dahil tüm verileri silme sorguları kaldırır.

Not: Silmek istediğiniz kayıtları bir-çok ilişkinin "bir" tarafında bulunuyorsa, silme sorgusu çalıştırmadan önce ilişki değiştirmeniz gerekebilir. Bu makaledeki ilişkili tablolardan veri silme bölümüne bakın.

Güncelleştir Sorgusu

Güncelleştirme sorgusu, bir boş değer (yani, veri içermeyen) veya sıfır uzunluklu dize (aralarında hiç boşluk olmayan çift tırnak işareti çifti) varolan değerleri güncelleştirerek değerleri silmenize izin, bir tablodan tek tek alan değerlerini silmek için güncelleştirme sorgusu kullanın.

Sayfanın Başı

Ne veri silmek için sorgu kullanmadan önce doğrulamak için

 • Veritabanı dosyasının salt okunur olmadığından emin olun. Windows Gezgini'nde Bunu yapmak için veritabanı dosyasını sağ tıklatın ve sonra da Özellikler' i tıklatın.

 • Veritabanından kayıt silmek için gerekli izinlere sahip olduğunuzu doğrulayın. Emin değilseniz, sistem yöneticinize veya veritabanı tasarımcısına başvurun.

 • Veritabanındaki içeriği etkinleştirdiğinizden emin olun. Veritabanını ilk kez güvendiğiniz sürece varsayılan olarak, Access tüm eylem sorgularının (silme, güncelleştirme ve tablo yapma sorguları) engeller. Bir veritabanına güvenme hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Devre dışı Modu'nun sorguyu engellemesini durdurma bakın.

 • Veritabanının diğer kullanıcılarından, silmek istediğiniz verileri kullanan tüm tablo, form, sorgu ve raporları kapatmasını isteyin. Bu, kilitleme ihlallerini engellemeye yardımcı olur.

 • Düzenleme veya kayıtlarını silme önce veritabanını yedekleme. Yedek kopyasını değişikliklerinizi her zaman ters kaydedebilirsiniz sağlar, sorgulara güncelleştirin ve Sil tarafından gerçekleştirilen işlemlerinin işlemini geri alamazsınız.

İpucu: Veritabanına çok sayıda kullanıcı bağlanıyorsa, veritabanını kapatıp içinde gerekebilir özel kullanım modunda.

Veritabanını Özel Kullanım modunda açmak için:

 1. Dosya sekmesini ve 'ı tıklatın.

 2. Veritabanına göz atın ve üzerine gelip veritabanını seçin; düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra Özel Kullanımda Aç'ı tıklatın.

  Dosyayı Özel Kullanım modunda açma

Veritabanını yedekleme

 1. Tıklatın Dosya sekmesini, üzerine gelin Kaydet ve Yayımlave ardından altında Veritabanını Farklı Kaydet'itıklatın Veritabanını yedekle.Access özgün dosyayı kapatır, bir yedek oluşturur ve sonra özgün dosyayı yeniden açar.

 2. Farklı kaydet iletişim kutusunda, yedek kopya için bir ad ve konum belirtin ve Kaydet'i tıklatın.

Bir yedek kopyaya geri dönmek için, orijinal dosyayı kapatıp adını değiştirerek, yedek kopyanın orijinal sürümün adını kullanabilmesine olanak sağlayın. Orijinal sürümün adını yedek kopyaya verin ve yeniden adlandırdığınız yedek kopyayı Access'te açın.

Oluşturma ve silme sorgusu kullanma

Bu bölümdeki adımlarda nasıl oluşturup tablodan tüm kayıtları silmek için silme sorgusu kullanın:

 1. Üzerinde Oluştur sekme sorgular grubunda tıklatın Sorgu tasarımı.

Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir.

 1. Kayıtları silin, sonra tıklatıp istediğiniz her tabloyu çift Kapat.

Tablo, sorgu tasarım kılavuzunun üst kısmında bir pencere olarak görüntülenir. Seçili tablodaki tüm alanlar pencerede listelenir.

 1. Tablodaki tüm alanları tasarım kılavuzuna eklemek için yıldız (*) simgesini çift tıklatın.

İsteğe bağlı olarak, kullanmak silme ölçütlerini belirtmek için bir veya birden çok ölçüt olarak girmek istediğiniz herhangi bir alanı çift Tasarımcısı'nı ve ardından Temizle'yi ölçüt satırını her bir ölçüt alanı için Göster onay kutusunu.

Örneğin, bir müşteri iş oturumunu gider ve tüm bu müşterinin bekleyen siparişlerini kaldırmanız gereken olduğunu varsayalım. Yalnızca bu kayıtları bulmak için Müşteri No ve sipariş tarihi alanları tasarım kılavuzuna ekleyin ve sonra oturumunu iş çıktı müşteri ve bu müşterinin siparişleri geçersiz olduğu tarihi kimliği sayısını girin.

Önemli: Yalnızca silmek istediğiniz kayıtları döndürmek için ölçüt kullanın. Aksi takdirde, silme sorgusu tablodaki her kaydı kaldırır.

 1. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Görünüm' ü tıklatın ve sonra Veri sayfası görünümü' nü tıklatın.

 2. Sorgunun silmek istediğiniz kayıtları döndürdüğünü doğrulayın ve ardından sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

 3. Sorguyu çalıştırmak için Gezinti Bölmesi'nde sorguyu çift tıklatın.

Sayfanın Başı

Güncelleştirme sorgusu oluşturma ve kullanma

Bu bölümdeki adımlarda nasıl bir-çok ilişkinin "çok" tarafındaki tablodan tek tek alanları silmek için güncelleştirme sorgusu kullanın. Ayrıca, diğer verilere ilişkili olmayan tablolardan veri silmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Veri silmek için güncelleştirme sorgusu çalıştıran varolan değerler NULL veya bir sıfır uzunluklu dize (bir çift tırnak işareti çifti arasındaki boşluk), belirttiğiniz ölçüte bağlı olarak değişir olduğunu unutmayın.

 1. Üzerinde Oluştur sekme sorgular grubunda tıklatın Sorgu tasarımı.

Tabloyu Göster iletişim kutusu görüntülenir.

 1. Silmek istediğiniz verileri içeren tabloyu seçin (tablo ilişkili ise, ilişkinin "bir" tarafındaki tabloyu seçin), tıklayın Ekle'yive sonra Kapat.

Tablo, sorgu tasarım kılavuzunun üst kısmında bir pencere olarak görüntülenir. Seçili tablodaki tüm alanlar pencerede listelenir.

 1. Tablodaki tüm alanları tasarım kılavuzuna eklemek için yıldız (*) simgesini çift tıklatın. Tüm tablo alanlarının eklenmesi, silme sorgusunun tablodan tüm kayıtları (satırlar) kaldırmasına olanak sağlar.

  İsteğe bağlı olarak, bir veya daha fazla alanları için ölçüt girebilirsiniz Tasarımcısı'nı ve ardından Temizle'yi ölçüt satırını her bir ölçüt alanı için Göster onay kutusunu. Seçme sorguları için örnek ölçüt tablosu ölçüt kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Not: Ölçütleri, yalnızca değiştirmek istediğiniz kayıtları getirmek için kullanırsınız. Aksi takdirde, güncelleştirme sorgusu, sorgunuzda bulunan her alandaki tüm kayıtları NULL olarak ayarlar.

 1. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Görünüm'ü ve ardından da Veri Sayfası Görünümü'nü tıklatın.

 2. Sorgunun, NULL veya sıfır uzunluklu dize için ayarlamak istediğiniz kayıtları getirdiğini doğrulayın (aralarında hiç boşluk olmayan çift tırnak işareti çifti ("").

 3. Gerekirse, sorgu yalnızca silmek istediğiniz verileri getirinceye kadar 3 ile 5 arasındaki adımları tekrarlayarak alanları veya ölçütleri değiştirin ve ardından sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

 4. Sorguyu çalıştırmak için Gezinti Bölmesi'nde sorguyu çift tıklatın.

Sayfanın Başı

İlişkili tablolardan veri silme

İlişkili tablolardan veri silmek isterseniz, etkinleştirmelisiniz Bilgi tutarlılığını ve her ilişki için İlişkili kayıtları art arda silme seçenekleri. Bu, ilişkinin "bir" ve "çok" tarafındaki tablodan alınan verileri silmek için sorgunuz sağlar. Silinmiş için ilgili verileri hazırlama doğrulamasını aşağıdakileri gerektirir:

 • İlişkinin "bir" tarafında ve "çok" tarafında bulunan kayıtları belirleyin.

 • İlişkinin "bir" tarafındaki kayıtları ve ilişkinin "çok" tarafındaki ilgili kayıtları silmeniz gerektiğinde, Bilgi Tutarlılığı adı verilen bir takım kuralları ve silmeleri basamaklandırmayı etkinleştirirsiniz. Bu bölümdeki adımlar Bilgi Tutarlılığını ve iki görevin nasıl yerine getirileceğini açıklamaktadır.

 • İlişkinin yalnızca "bir" tarafındaki kayıtları silmeniz gerekiyorsa, önce o ilişkiyi sonra da verileri silmelisiniz.

  -veya-

İlişkinin yalnızca "çok" tarafındaki verileri kaldırmanız gerekiyorsa, ilişkiyi değiştirmeden silme sorgusunu oluşturabilir ve çalıştırabilirsiniz.

İlişkiler belirleme

Hangi kayıtların bir ilişkinin "bir" ve "çok" tarafında bulunan belirlemek için:

 • Üzerinde Veritabanı Araçları sekmesinde İlişkiler grubunda tıklatın İlişkiler.

İlişkiler sekmesini görünür ve tüm tabloları veritabanınızı ve ayrıca her tablo ve diğer her tablo arasındaki ilişkileri görüntüler. Tablolar arasında alanları bağlayan bir çizgi olarak her ilişki çizilen.

Aşağıdaki şekil tipik bir ilişkiyi gösterir. Çoğu, tüm ilişkileri veritabanında "bir" tarafındaki ve "çok" tarafındaki varsa. İlişki diyagramını "bir" tarafındaki bir sayısı ile belirtir (1) ve "çok" yan sonsuzluk () simgesiyle.

İki tablo arasındaki ilişki

Kural olarak, ilişkinin "bir" tarafında kayıt sildiğiniz zaman, ilişkinin "çok" tarafındaki ilgili tüm kayıtları da silmiş olursunuz. Bununla birlikte, bir ilişkinin "çok" tarafında kayıt sildiğiniz zaman, genellikle "tek" tarafındaki kayıtları silmiş olmazsınız.

Yine kural olarak, Access, bilgi tutarlılığı adı verilen bir takım kuralları uygulamaya koyar. Bu kurallar bir veritabanındaki yabancı anahtarların doğru değerleri içermesini sağlar. Yabancı anahtar, içerdiği değerler başka bir tablonun birincil anahtar sütunundaki değerlerle eşleşen bir sütundur.

İlişkiyi düzenleme

İlişkinin yalnızca "bir" ve "çok" taraflarındaki verileri silmeniz gerektiğinde bu adımları takip edin.

 1. Üzerinde Veritabanı Araçları sekmesinde İlişkiler grubunda tıklatın İlişkiler.

 2. Silme işlemini bu işlemde tabloları birbirine bağlayan ilişki (satır) sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde İlişkiyi Düzenle .

İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 1. Emin olmak Tutarlılığına Zorla onay kutusu seçilidir.

 2. Seçin İlişkili kayıtları art arda Sil onay kutusu.

Not: Siz bu özelliği yeniden devre dışı bırakmadıkça, ilişkinin "bir" tarafındaki bir kaydın silinmesiyle ilişkinin "çok" tarafındaki ilgili kayıtların tümü silinecektir.

 1. Tıklatın Tamam, Kapat İlişkiler bölmesi ve sonraki adımlar kümesine yüklemek üzerinde gidin.

İlişkiyi silme

 1. Şimdiye kadar yapmadıysanız, açın İlişkiler bölmesi.

 2. Üzerinde Veritabanı Araçları sekmesinde İlişkiler grubunda tıklatın İlişkiler.

İlişkide yer alan alanlara dikkat edin, böylece verileri sildikten ardından ilişkiyi geri yükleyebilirsiniz.

 1. Silme işlemini bu işlemde tabloları birbirine bağlayan ilişki (satır) sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde silin .

Not: İlişkiyi geri yüklemek için açmak için önceki adımları İlişkiler bölmesi ve tıklatıp sürükleyerek birincil anahtar alanı "bir" Tablo ve "çok" tablosunun Yabancı anahtar alanını bırakın. İlişkiyi Düzenle iletişim kutusu görüntülenir. Eski ilişki bilgi tutarlılığını zorunlu seçin Tutarlılığına Zorla, tıklayın ve sonra Oluştur. Aksi takdirde, tıklatmanız Oluştur.

Sayfanın Başı

Seçme sorguları için örnek ölçüt

Aşağıdaki tabloda, yalnızca silmek istediğiniz verileri sildiğinizden emin olmak istediğinizde seçme sorgularında kullanabileceğiniz bazı örnek ölçütler listelenmektedir. Bu örneklerden bazılarında joker karakterler kullanılmaktadır.

Ölçüt

Etki

> 234

234'ten büyük olan bütün sayıları getirir. 234'ten daha küçük olan sayıları bulmak için < 234 kullanın.

>= "Ebru"

Ebru'dan alfabenin sonuna kadar olan bütün kayıtları getirir.

Between #2/2/2010# And #12/1/2010#

2-Şub-2010 ile 1-Ara-2010 (ANSI-89) arasındaki tarihleri getirir. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterlerini kullanıyorsa, pound işaretleri # yerine tek tırnak işareti ' kullanın. Örnek: Between '2/2/2010' And '12/1/2010'.

Not "Almanya"

Alanın tam içeriğinin "Almanya" ile tam eşit olmadığı tüm kayıtları bulur. Ölçüt, "Almanya"nın yanı sıra, "Almanya (avro)" veya "Avrupa (Almanya)" gibi karakterler içeren kayıtları döndürür.

Not "T*"

T harfiyle başlayanlar dışında tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız * yerine yüzde işareti % kullanın.

Not "*t"

T ile bitmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, yıldız (*) işareti yerine yüzde (%) işareti kullanın.

In(Kanada,İngiltere)

Bir listede Kanada veya İngiltere içeren bütün kayıtları bulur.

Like "[A-D]*"

Bir metin alanında, A - D arası harflerle başlayan tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız (*) yerine yüzde işareti (%) kullanın.

Like "*ar*"

"ar" harf dizisini içeren tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız (*) yerine yüzde işareti (%) kullanın.

Like "Ahmet Özgü?"

Ahmet ile başlayan, 5 harflik ikinci dizesinin ilk dört harfi "Özgü" olan ve son harfi bilinmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, soru işareti ? yerine alt çizgi _ kullanın.

#2/2/2010#

2 Şubat 2010 tarihli tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, tarihin iki tarafına pound işareti yerine tek tırnak işareti koyun ('2/2/2010').

< Date() - 30

30 günden daha eski olan tarihleri getirmek için Tarih işlevini kullanır.

Date()

Bugünün tarihini içeren tüm kayıtları getirmek için Tarih işlevini kullanır.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Bugünün tarihi ve üç ay öncesinin arasındaki tüm kayıtları getirmek için Tarih ve TarihEkle işlevlerini kullanır.

Is Null

Boş (boş veya tanımlanmamış) değer içeren bütün kayıtları getirir.

Is Not Null

Herhangi bir değer içeren (boş olmayan) tüm kayıtları döndürür.

""

Sıfır uzunluklu dize içeren tüm kayıtları döndürür. Zorunlu bir alana değer eklemeniz gerektiği halde, henüz gerçek değeri bilmiyorsanız, sıfır uzunluklu dize kullanırsınız. Örneğin, bir alan için faks numarası zorunlu olabilir, ancak müşterilerinizden bazılarının faks makinesi olmayabilir. Bu durumda, sayı girmek yerine, arada boşluk bırakmadan iki adet çift tırnak işareti "" girersiniz.

Sayfanın Başı

Ek bilgiler

Bu hata iletisiyle neden karşılaşıyorum, hatayı nasıl gideririm?

Silme sorgusunu birden fazla tablo kullanarak oluşturursanız ve bu sorgunun Benzersiz Kayıtlar özelliği Hayır olarak ayarlanırsa, sorguyu çalıştırdığınızda Access, Belirtilen tablolardan silinemedi hata iletisini görüntüler.

Bu hatayı gidermek için, sorgunun Benzersiz Kayıtlar özelliğini Evet olarak ayarlayın.

 1. Silme sorgusunu Tasarım görünümünde açın.

 2. Sorgu özellik sayfası açık değilse, açmak için F4 tuşuna basın.

 3. Sorgu özelliklerinin görünmesi için (alan özellikleri yerine) sorgu tasarımcısını tıklatın.

 4. Sorgu özellik sayfasında, Benzersiz Kayıtlar özelliğini bulup Evet olarak ayarlayın.

Sayfanın Başı

Devre Dışı Modu'nun sorguyu engellemesini durdurma

Varsayılan olarak, güvenmediğiniz veya güvenilen konumda bulunmayan bir sertifikayı açtığınızda, Access tüm eylem sorgularının çalışmasını engeller.

Eylem sorgusunu çalıştırmayı denerseniz ve hiçbir şey olmazsa, Access durum çubuğunda şu iletinin görünüp görünmediğine bakın:

Bu eylem veya olay devre dışı modu tarafından engelleniyor.

Bu iletiyi gördüğünüzde, engellenen içeriği etkinleştirmek için şu adımı uygulayın:

 • Güvenlik Uyarısı ileti çubuğu'i İçeriği etkinleştir, ve sorgunuzu yeniden çalıştırın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×