SmartArt grafiklerinin tanımları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Liste

Düzen adı

Açıklama

Resim

Temel Engelleme listesi

Sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgi bloklarını göstermek için kullanın. Şekiller için yatay ve dikey görüntü alanlarının her ikisini de büyütür.

Temel Engelleme Listesi düzen görüntüsü

Eğimli Resim Vurgu Listesi

Sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgi bloklarını göstermek için kullanın. Küçük daireler resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Hem Düzey 1 hem de Düzey 2 metniyle iyi sonuç verir. Şekiller için yatay ve dikey görüntü alanlarının her ikisini de büyütür.

Eğimli Resim Vurgu düzen görüntüsü

Kesintisiz Resim Listesi

Birbirleriyle bağlantılı bilgi gruplarını göstermek için kullanılır. Dairesel şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Kesintisiz Resim Listesi düzen görüntüsü

Ayrıntılı İşlem

Evreler arasındaki ilerlemeyi göstermek için büyük miktarlarda Düzey 2 metinleriyle birlikte kullanın.

Ayrıntılı İşlem düzen görüntüsü

Gruplanmış Liste

Görev, süreç veya iş akışında bilgi gruplarını ve alt gruplarını veya adımları veya alt adımları göstermek için kullanın. Düzey 1 metni en üst yatay şekillere, Düzey 2 metni ise ilgili üst düzey şekillerden her birinin altındaki dikey alt adımlara karşılık gelir. Alt grupları veya alt adımları, hiyerarşi bilgilerini veya birden çok bilgi listesini vurgularken iyi sonuç verir.

Gruplanmış Liste düzen görüntüsü

Hiyerarşi Listesi

Gruplar arasında ilerleyen hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanın. Bilgileri gruplandırmak veya listelemek için de kullanılabilir.

Hiyerarşi Listesi düzen görüntüsü

Yatay Madde İşareti Listesi

Sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgi listelerini göstermek için kullanın. Büyük miktarda metinle iyi sonuç verir. Metnin tümü aynı vurgu düzeyine sahip olur ve yön belirtilmez.

Yatay Madde İşareti Listesi düzen görüntüsü

Yatay Resim Listesi

İlgili resimlerin vurgulandığı, sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgileri göstermek için kullanın. En üstteki şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Yatay Resim Listesi düzen görüntüsü

Resim Vurgu Listesi

Gruplandırılmış veya bağlantılı bilgileri göstermek için kullanın. Üst köşelerdeki küçük şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Düzey 1 metninin üzerinde Düzey 2 metnini vurgular ve büyük miktarlarda Düzey 2 metni olduğunda iyi bir seçimdir.

Resim Vurgu Listesi düzen görüntüsü

Resim Başlığı Listesi

Sıralı olmayan bilgileri veya gruplandırılmış bilgi bloklarını göstermek için kullanın. En üstteki şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır ve resimler metnin üstünde vurgulanır. Kısa resim yazıları içeren resimlerde iyi sonuç verir.

Resim Yazısı Listesi düzen görüntüsü

Piramit Listesi

Orantılı, karşılıklı bağlantılı veya hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanılır. Metin, piramit arka planının üstündeki dikdörtgen şekillerin içinde görüntülenir.

Piramit Listesi düzeni

Kesimlere Ayrılmış İşlem

Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Her satır ayrı bir şeklin içinde görüntülendiğinden Düzey 2 metnini vurgular.

Kesimlere Ayrılmış İşlem düzen görüntüsü

Yığın Liste

Görev, işlem veya iş akışındaki bilgi gruplarını veya adımlarını göstermek için kullanılır. Dairesel şekiller Düzey 1 metnini, ilgili dikdörtgenler Düzey 2 metnini içerir. Çok fazla ayrıntıyla ve en az Düzey 1 metniyle iyi sonuç verir.

Yığın Liste düzen görüntüsü

Hiyerarşi Tablosu

Üstten alta doğru oluşturulmuş bilgi gruplarını ve her grup içindeki hiyerarşileri göstermek için kullanın. Bu grafik alt türünde bağlantı çizgileri yoktur.

Hiyerarşi Tablosu düzen görüntüsü

Tablo Listesi

Eşit değerdeki gruplandırılmış veya ilgili bilgileri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı en üstteki şekle karşılık gelir ve takip eden listelerde Düzey 2 metni kullanılır.

Tablo Listesi düzen görüntüsü

Hedef Listesi

Örtüşme ve karşılıklı bağlantı ilişkilerini göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk yedi satırı dikdörtgen içinde gösterilir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Hem Düzey 1, hem de Düzey 2 metinleriyle en iyi sonucu verir.

Hedef Listesi düzen görüntüsü

Yamuk Listesi

Eşit değerdeki gruplandırılmış veya ilgili bilgileri göstermek için kullanın. Büyük miktarlarda metinle iyi sonuç verir.

Yamuk Listesi düzen görüntüsü

Dikey Kutu Listesi

Birkaç bilgi grubunu, özellikle de büyük miktarda Düzey 2 metni içeren grupları göstermek için kullanın. Madde işaretli bilgi listeleri için iyi bir seçimdir.

Dikey Kutu Listesi düzen görüntüsü

Dikey Blok Listesi

Görev, işlem veya iş akışındaki bilgi gruplarını veya adımlarını göstermek için kullanılır. Büyük miktarda Düzey 2 metniyle iyi sonuç verir. Bir ana noktası ve birden çok alt noktası olan metinler için iyi bir seçimdir.

Dikey Blok Listesi düzen görüntüsü

Dikey Madde İşareti Listesi

Sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgi bloklarını göstermek için kullanın. Uzun başlıkları veya en üst düzey bilgileri olan listelerle iyi sonuç verir.

Dikey Madde İşareti Listesi düzen görüntüsü

Dikey Köşeli Çift Ayraç Listesi

Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek veya hareket veya yönü vurgulamak için kullanın. Düzey 1 metninin üzerinde Düzey 2 metnini vurgular ve büyük miktarlarda Düzey 2 metni olduğunda iyi bir seçimdir.

Dikey Köşeli Çift Ayraç Listesi düzen görüntüsü

Dikey Resim Vurgu Listesi

Sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgi bloklarını göstermek için kullanın. Küçük daireler resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Dikey Resim Vurgu Listesi düzeni

Dikey Resim Listesi

Sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgi bloklarını göstermek için kullanın. Soldaki küçük şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Dikey Resim Listesi düzen görüntüsü

Dikey Ok Listesi

Görev, süreç veya iş akışında ortak bir hedefe doğru giden ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Madde işaretli bilgi listelerinde iyi sonuç verir.

Dikey Ok Listesi düzen görüntüsü

Sayfanın Başı

İşlem

Düzen adı

Açıklama

Resim

Vurgu İşlemi

Görev, süreç veya iş akışındaki ilerlemeyi, zaman çizelgesini veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Hem Düzey 1 hem de Düzey 2 metnini göstermek için iyi sonuç verir.

Vurgu İşlemi düzen görüntüsü

Akış Değiştirme

Görev, işlem veya iş akışında bilgi gruplarını veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Bilgi grupları arasındaki etkileşimi veya ilişkileri vurgular.

Akış Değiştirme düzen görüntüsü

Ok Şeridi

Birbiriyle bağlantısı olan ilişkili veya karşıt kavramları (örneğin, karşıt güçler) göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk iki satırı oklardaki metin olarak kullanılır. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Ok Şeridi düzen görüntüsü

Temel Eğim İşlemi

Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Şekillerin hem yatay hem de dikey görüntülü alanını büyütür.

Temel Eğim İşlemi düzen görüntüsü

Temel Köşeli Çift Ayraç İşlemi

Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi, zaman çizelgesini; sıralı adımları göstermek ya da hareket veya yön vurgulamak için kullanın. Düzey 1 metni bir ok şekli içinde görüntülenirken Düzey 2 metni ok şekillerinin altında görüntülenir.

Temel Köşeli Çift Ayraç İşlemi düzen görüntüsü

Temel İşlem

Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları kullanmak için kullanın.

Temel İşlem düzeni

Temel Zaman Çizelgesi

Görev, süreç veya iş akışında sıralı adımları göstermek veya zaman çizelgesi bilgilerini görüntülemek için kullanın. Hem Düzey 1, hem de Düzey 2 metniyle iyi sonuç verir.

Temel Zaman Çizelgesi düzeni

Köşeli Çift Ayraç Listesi

Kapsamlı bir iş akışının parçası olan çeşitli işlemler aracılığıyla ilerlemeyi göstermek için kullanın. Çakışan işlemlerin gösterilmesine de yardımcı olur. Düzey 1 metni sol taraftaki ilk ok şekline, Düzey 2 metni ise Düzey 1 metnini içeren şekillerin yatay biçimdeki alt adımlarına karşılık gelir.

Köşeli Ayraç Listesi düzen görüntüsü

Dairesel Eğimli İşlem

Görev, süreç veya iş akışında uzun veya doğrusal olmayan bir sırayı veya adımları göstermek için kullanılır. Yalnızca Düzey 1 metniyle iyi sonuç verir. Şekillerin hem yatay hem de dikey görüntü alanını büyütür.

Dairesel Döndürme İşlemi düzeni

Kapalı Köşeli Ayraç İşlemi

Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi, zaman çizelgesini veya sıralı adımları göstermek veya hareket ya da yönü vurgulamak için kullanın. İlk şekil içindeki bilgileri vurgulamak amacıyla da kullanılabilir. Yalnızca Düzey 1 metniyle iyi sonuç verir.

Kapalı Köşeli Çift Ayraç İşlemi düzen görüntüsü

Kesintisiz Ok İşlemi

Görev, süreç veya iş akışındaki bir zaman çizelgesini veya sıralı adımları göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin her satırı ok şeklinin içinde görüntülendiğinden bu metinlerle iyi sonuç verirler. Düzey 2 metni ok şeklinin dışında görüntülenir.

Kesintisiz Ok İşlemi düzen görüntüsü

Sürekli Blok

Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Az miktarda Düzey 1 ve Düzey 2 metinleriyle iyi sonuç verir.

Sürekli Blok İşlemi düzen görüntüsü

Kesintisiz Resim Listesi

Birbirleriyle bağlantılı bilgi gruplarını göstermek için kullanılır. Dairesel şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Kesintisiz Resim Listesi düzen görüntüsü

Birbirine Yakınlaşan Oklar

Merkezi bir noktaya doğru yaklaşan görüşleri ve kavramları göstermek için kullanın. En iyi sonucu yalnız Düzey 1 metniyle verir.

Yakınlaşan Oklar düzen görüntüsü

Ayrıntılı İşlem

Evreler arasındaki ilerlemeyi göstermek için büyük miktarlarda Düzey 2 metinleriyle birlikte kullanın.

Ayrıntılı İşlem düzen görüntüsü

Birbirinden Uzaklaşan Oklar

Merkezi bir kaynaktan uzaklaşan ve dışarı doğru ilerleyen görüşleri veya kavramları göstermek için kullanın. En iyi sonucu yalnızca Düzey 1 metniyle verir.

Birbirinden Uzaklaşan Oklar düzen görüntüsü

Denklem

Plan veya sonucu belirleyen sıralı adımları veya görevleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin son satırı eşittir işaretinden (=) sonra görüntülenir.Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir.

Denklem düzeni görüntüsü

Baca

Bilgilere uygulanan filtreyi veya parçaların nasıl bütün haline geldiğini göstermek için kullanın. En son elde edilen sonucu vurgular. Düzey 1 metninden en fazla dört satır içerebilir; bu dört satırın sonuncusu bacanın altında görüntülenirken, diğer satırlar dairesel bir şekle karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Baca düzen görüntüsü

Dişli

Birbirine kenetlenmiş görüşleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk üç satırının her biri bir dişli şekline karşılık gelirken, Düzey 2 metni dişli şeklinin yanındaki dikdörtgenlerin içinde görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Çark düzen görüntüsü

Karşıt Oklar

Merkezi bir kaynaktan uzaklaşan görüşleri veya iki karşıt görüşü göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk iki satırının her biri bir oka karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Karşıt Oklar düzen görüntüsü

Resim Vurgu İşlemi

Görev, süreç veya iş akışında sıralı adımları göstermek için kullanın. Arka plandaki dikdörtgen şekiller resim içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Resim Vurgu İşlemi düzen görüntüsü

İşlem Okları

Süreci veya iş akışını yansıtan bilgileri göstermek için kullanın. Düzey 1 metni dairesel şekillerde, Düzey 2 metni ise ok şekilleri içinde görüntülenir. Az miktarda metinle iyi sonuç verir, hareket veya yönü vurgular.

İşlem Okları düzeni

İşlem Listesi

Görev, süreç veya iş akışında birden çok bilgi grubunu veya adımları ve alt adımlarını göstermek için kullanın. Düzey 1 metni en üst yatay şekillere, Düzey 2 metniyse ilgili üst düzey şekillerden her birinin altındaki dikey alt adımlara karşılık gelir.

İşlem Listesi düzen görüntüsü

Yinelenen Eğimli İşlem

Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Şekillerin hem yatay hem de dikey görüntülü alanını büyütür.

Yinelenen Eğimli İşlem düzen görüntüsü

Kesimlere Ayrılmış İşlem

Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Her satır ayrı bir şeklin içinde görüntülendiğinden Düzey 2 metnini vurgular.

Kesimlere Ayrılmış İşlem düzen görüntüsü

Basamaklandırılmış İşlem

Evreler aracılığıyla alta doğru ilerlemeyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk beş satırı bir dikdörtgene karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Basamaklandırılmış İşlem düzen görüntüsü

Yukarı Oku

Görev, süreç veya iş akışında yukarıya eğimi olan ilerlemeyi veya adımları göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin her ilk beş satırı ok üzerinde bir noktaya karşılık gelir. Az metinle iyi sonuç verir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Yukarı Ok düzen görüntüsü

Dikey Ok Listesi

Görev, süreç veya iş akışında ortak bir hedefe doğru giden ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Madde işaretli bilgi listelerinde iyi sonuç verir.

Dikey Ok Listesi düzen görüntüsü

Dikey Eğimli İşlem

Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Şekillerin hem yatay hem de dikey görüntü alanını büyütür. Şekiller arasında yön veya hareket yerine karşılıklı bağlantıyı vurgular.

Dikey Döndürme İşlemi düzeni

Dikey Köşeli Çift Ayraç Listesi

Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek veya hareket veya yönü vurgulamak için kullanın. Düzey 1 metninin üzerinde Düzey 2 metnini vurgular ve büyük miktarlarda Düzey 2 metni olduğunda iyi bir seçimdir.

Dikey Köşeli Çift Ayraç Listesi düzen görüntüsü

Dikey Denklem

Plan veya sonucu belirleyen sıralı adımları veya görevleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin son satırı oktan sonra görünür. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir.

Dikey Denklem düzen görüntüsü

Dikey İşlem

Görev, süreç veya iş akışında üstten alta doğru ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Dikey alan sınırlı olduğundan Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir.

Dikey İşlem düzeni

Sayfanın Başı

Döngü

La Düzen adı

Açıklama

Resim

Temel Döngü

Döngüsel bir akışta evrelerin, görevlerin veya olayların ilerlemesini veya sırasını göstermek için kullanın. Bağlantı okları veya akışın yerine evreleri veya adımları vurgular. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir.

Temel Döngü düzeni

Temel Dilim Grafik

Tek tek parçaların bütünü nasıl oluşturduğunu göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk yedi satırı düzgün dağılmış ayırma şekillerine karşılık gelir. Düzey 1 metninin en üstündeki şekil vurgulanmak üzere kalan bölümün dışında görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Temel Dilim Grafik düzen görüntüsü

Temel Radyal

Dairede merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi şekle, Düzey 2 metni de bunu çevreleyen dairesel şekillere karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Temel Radyal düzeni

Blok Döngü

Döngüsel bir akışta evrelerin, görevlerin veya olayların ilerlemesini ve sırasını göstermek için kullanın. Bağlantı okları ve akışın yerine evreleri ve adımları vurgular.

Blok Döngü görüntü düzeni

Kesintisiz Döngü

Döngüsel bir akışta evrelerin, görevlerin veya olayların ilerlemesini ve sırasını göstermek için kullanın. Tüm bileşenler arasındaki bağlantıyı vurgular. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir.

Kesintisiz Döngü düzen görüntüsü

Daire Matris

Döngüsel bir ilerlemede merkezdeki çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk dört satırının her biri bir üçgen şekline karşılık gelir ve Düzey 2 metni yandaki dikdörtgen şeklin içinde görüntülenir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Daire Matris düzen görüntüsü

Uzaklaşan Radyal

Dairede merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi daire şekline karşılık gelir. Merkezi görüş yerine çevreleyen daireleri vurgular. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Uzaklaşan Radyal düzen görüntüsü

Dişli

Birbirine kenetlenmiş görüşleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk üç satırının her biri bir dişli şekline karşılık gelirken, Düzey 2 metni dişli şeklinin yanındaki dikdörtgenlerin içinde görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Çark düzen görüntüsü

Çok Yönlü Döngü

Herhangi bir yönde meydana gelebilecek evrelerin, görevlerin veya olayların sırasını göstermek için kullanın.

Çok Yönlü Döngü düzen görüntüsü

Yönsüz Döngü

Döngüsel bir akışta devam eden evrelerin, görevlerin veya olayların sırasını göstermek için kullanın. Her şeklin önem düzeyi aynıdır. Yönü göstermenin gerekmediği durumlarda iyi sonuç verir.

Yönsüz Döngü düzen görüntüsü

Radyal Döngü

Merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Hem merkezi daire içindeki bilgiyi hem de dış daireler çemberindeki bilgilerin merkezi görüşe olan katkılarını vurgular. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi daireye karşılık gelir ve bunun Düzey 2 metni de dış daireler çemberine karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır..

Radyal Döngü düzen görüntüsü

Radyal Venn

Dairede hem örtüşen ilişkileri, hem de merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi şekle ve Düzey 2 metninin satırları bunu çevreleyen dairesel şekillere karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Radyal Venn düzen görüntüsü

Bölümlere Ayrılmış Döngü

Döngüsel bir akışta ilerlemeyi veya evre sırasını ya da olayı göstermek için kullanın. Birbiriyle bağlantılı parçaları vurgular. Düzey 1 metninin her ilk yedi satırı düzgün şekilde dağılmış ayırma şekillerine karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Bölümlere Ayrılmış Döngü düzen görüntüsü

Metin Döngüsü

Döngüsel bir akışta devam eden evrelerin, görevlerin veya olayların sırasını göstermek için kullanın. Evreler veya adımlar yerine okları ve akışı vurgular. Yalnızca Düzey 1 metniyle iyi sonuç verir.

Metin Döngüsü düzen görüntüsü

Sayfanın Başı

Hiyerarşi

Düzeni adı

Açıklama

Resim

Hiyerarşi

Üstten alta doğru ilerleyen hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanın.

Hiyerarşi düzen görüntüsü

Hiyerarşi Listesi

Gruplar arasında ilerleyen hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanın. Bilgileri gruplandırmak veya listelemek için de kullanılabilir.

Hiyerarşi Listesi düzen görüntüsü

Yatay Hiyerarşi

Yatay olarak ilerleyen hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanın. Karar ağaçlarında iyi sonuç verir.

Yatay Hiyerarşi düzen görüntüsü

Yatay Etiketli Hiyerarşi

Yatay ilerleyen, hiyerarşik olarak gruplandırılmış ilişkileri göstermek için kullanın. Başlığı veya Düzey 1 metnini vurgular. Düzey 1 metninin ilk satırı hiyerarşinin başındaki şeklin içinde, Düzey 1 metninin ikinci ve izleyen tüm satırları yüksek dikdörtgenlerin üstünde görüntülenir.

Yatay Etiketli Hiyerarşi düzeni

Etiketli Hiyerarşi

Yukarıdan aşağıya doğru ilerleyen, hiyerarşik olarak gruplandırılmış hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanın. Başlığı veya Düzey 1 metnini vurgular. Düzey 1 metninin ilk satırı hiyerarşinin başındaki şeklin içinde, Düzey 1 metninin izleyen tüm satırları yüksek dikdörtgenlerin üstünde görüntülenir.

Etiketli Hiyerarşi düzen görüntüsü

Kuruluş Şeması

Kuruluştaki hiyerarşi bilgilerini veya raporlama ilişkilerini göstermek için kullanın. Yardımcı şekil ve Kuruluş Şeması asılı düzenleri bu düzenle birlikte kullanılabilir.

Kuruluş Şeması düzeni resmi

Hiyerarşi Tablosu

Üstten alta doğru oluşturulmuş bilgi gruplarını ve her grup içindeki hiyerarşileri göstermek için kullanın. Bu grafik alt türünde bağlantı çizgileri yoktur.

Hiyerarşi Tablosu düzen görüntüsü

Sayfanın Başı

İlişki

Düzen adı

Açıklama

Resim

Ok Şeridi

Birbiriyle bağlantısı olan ilişkili veya karşıt kavramları (örneğin, karşıt güçler) göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk iki satırı oklardaki metin olarak kullanılır. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Ok Şeridi düzen görüntüsü

Denge

İki görüş arasındaki ilişkiyi karşılaştırmak veya göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk iki satırının her biri merkezi çekirdeğin her bir yanında, üst tarafta bulunan metne karşılık gelir. Merkezi çekirdeğin her bir yanında dört tane şekille sınırlandırılmış Düzey 2 metnini vurgular. Denge uçları, Düzey 2 metnini içeren en fazla şeklin bulunduğu tarafa doğrudur. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez, ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Denge düzen görüntüsü

Temel Dilim Grafik

Tek tek parçaların bütünü nasıl oluşturduğunu göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk yedi satırı düzgün dağılmış ayırma şekillerine karşılık gelir. Düzey 1 metninin en üstündeki şekil vurgulanmak üzere kalan bölümün dışında görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Temel Dilim Grafik düzen görüntüsü

Temel Radyal

Dairede merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi şekle, Düzey 2 metni de bunu çevreleyen dairesel şekillere karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Temel Radyal düzeni

Temel Hedef

İçeriği, gradyanları veya hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin ilk beş satırında bir daire bulunur. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Temel Hedef düzeni

Temel Venn

Örtüşen veya birbirine bağlı ilişkileri göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin ilk yedi satırı bir daireye karşılık gelir. Düzey 1 metninde dört veya daha az satır olduğunda, metin dairelerin içinde yer alır. Düzey 1 metninin satır sayısı dörtten fazla olduğundan, metin dairelerin dışında yer alır. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Temel Venn düzeni

Kesintisiz Resim Listesi

Birbirleriyle bağlantılı bilgi gruplarını göstermek için kullanılır. Dairesel şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Kesintisiz Resim Listesi düzen görüntüsü

Birbirine Yakınlaşan Oklar

Merkezi bir noktaya doğru yaklaşan görüşleri ve kavramları göstermek için kullanın. En iyi sonucu yalnız Düzey 1 metniyle verir.

Yakınlaşan Oklar düzen görüntüsü

Birbirine Yakınlaşan Radyal

Dairede merkezi bir çekirdekle kavramların veya bileşenlerin ilişkilerini göstermek için kulanın. Düzey 1 metni ortadaki dairsel şekle, Düzey 2 metninin satırları ise çevredeki dikdörtgen şekillere karşılık gelir. Kullanılmayan metin görüntülenmemekle birlikte düzenler arası geçiş yaptığınızda kullanılabilir.

Birleşen Radyal düzeni

Denkleştirme Okları

İki karşıt fikri veya kavramı göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin ilk iki satırı bir oka karşılık gelir ve Düzey 2 metni için uygundur. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Denkleştirme Okları düzen görüntüsü

Daire Matris

Döngüsel bir ilerlemede merkezdeki çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk dört satırının her biri bir üçgen şekline karşılık gelir ve Düzey 2 metni yandaki dikdörtgen şeklin içinde görüntülenir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Daire Matris düzen görüntüsü

Birbirinden Uzaklaşan Oklar

Merkezi bir kaynaktan uzaklaşan ve dışarı doğru ilerleyen görüşleri veya kavramları göstermek için kullanın. En iyi sonucu yalnızca Düzey 1 metniyle verir.

Birbirinden Uzaklaşan Oklar düzen görüntüsü

Uzaklaşan Radyal

Dairede merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi daire şekline karşılık gelir. Merkezi görüş yerine çevreleyen daireleri vurgular. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Uzaklaşan Radyal düzen görüntüsü

Denklem

Plan veya sonucu belirleyen sıralı adımları veya görevleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin son satırı eşittir işaretinden (=) sonra görüntülenir.Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir.

Denklem düzeni görüntüsü

Baca

Bilgilere uygulanan filtreyi veya parçaların nasıl bütün haline geldiğini göstermek için kullanın. En son elde edilen sonucu vurgular. Düzey 1 metninden en fazla dört satır içerebilir; bu dört satırın sonuncusu bacanın altında görüntülenirken, diğer satırlar dairesel bir şekle karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Baca düzen görüntüsü

Dişli

Birbirine kenetlenmiş görüşleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk üç satırının her biri bir dişli şekline karşılık gelirken, Düzey 2 metni dişli şeklinin yanındaki dikdörtgenlerin içinde görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Çark düzen görüntüsü

Gruplanmış Liste

Görev, süreç veya iş akışında bilgi gruplarını ve alt gruplarını veya adımları veya alt adımları göstermek için kullanın. Düzey 1 metni en üst yatay şekillere, Düzey 2 metni ise ilgili üst düzey şekillerden her birinin altındaki dikey alt adımlara karşılık gelir. Alt grupları veya alt adımları, hiyerarşi bilgilerini veya birden çok bilgi listesini vurgularken iyi sonuç verir.

Gruplanmış Liste düzen görüntüsü

Hiyerarşi Listesi

Gruplar arasında ilerleyen hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanın. Bilgileri gruplandırmak veya listelemek için de kullanılabilir.

Hiyerarşi Listesi düzen görüntüsü

Doğrusal Venn

Dizideki örtüşme ilişkilerini göstermek için kullanın. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir.

Doğrusal Venn düzen görüntüsü

İç içe Girmiş Hedef

Kapsama ilişkilerini göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin her ilk üç satırı şekillerdeki üst sol metne karşılık gelir ve Düzey 2 metni daha küçük şekle karşılık gelir. Az sayıda Düzey 2 metin satırıyla en iyi sonucu verir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

İç içe Geçmiş Hedef düzen görüntüsü

Yönsüz Döngü

Döngüsel bir akışta devam eden evrelerin, görevlerin veya olayların sırasını göstermek için kullanın. Her şeklin önem düzeyi aynıdır. Yönü göstermenin gerekmediği durumlarda iyi sonuç verir.

Yönsüz Döngü düzen görüntüsü

Karşıt Oklar

Merkezi bir kaynaktan uzaklaşan görüşleri veya iki karşıt görüşü göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk iki satırının her biri bir oka karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Karşıt Oklar düzen görüntüsü

Resim Vurgu Listesi

Gruplandırılmış veya bağlantılı bilgileri göstermek için kullanın. Üst köşelerdeki küçük şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Düzey 1 metninin üzerinde Düzey 2 metnini vurgular ve büyük miktarlarda Düzey 2 metni olduğunda iyi bir seçimdir.

Resim Vurgu Listesi düzen görüntüsü

Radyal Döngü

Merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Hem merkezi daire içindeki bilgiyi hem de dış daireler çemberindeki bilgilerin merkezi görüşe olan katkılarını vurgular. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi daireye karşılık gelir ve bunun Düzey 2 metni de dış daireler çemberine karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır..

Radyal Döngü düzen görüntüsü

Radyal Liste

Dairde merkezi çekirdekle ilişkileri göstermek için kullanın. Merkezdeki şekil resim içerebilir. Düzey 1 metni daha küçük dairelerde, Düzey 2 metni daha küçük dairelerin yanında görüntülenir.

Radyal Listesi düzen görüntüsü

Radyal Venn

Dairede hem örtüşen ilişkileri, hem de merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi şekle ve Düzey 2 metninin satırları bunu çevreleyen dairesel şekillere karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Radyal Venn düzen görüntüsü

Kesimlere Ayrılmış Piramit

Orantılı, bir temele dayalı veya karşılıklı bağlantı ilişkilerini göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin ilk dokuz satırı üçgen şekillerin içinde görüntülenir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir.

Kesimlere Ayrılmış Piramit düzen görüntüsü

Yığın Venn

Örtüşme ilişkilerini göstermek için kullanın. Büyüme veya derecelendirmeyi vurgulamak için iyi bir seçimdir. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir. Düzey 1 metninin ilk yedi satırı dairesel bir şekle karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Yığın Venn düzen görüntüsü

Hiyerarşi Tablosu

Üstten alta doğru oluşturulmuş bilgi gruplarını ve her grup içindeki hiyerarşileri göstermek için kullanın. Bu grafik alt türünde bağlantı çizgileri yoktur.

Hiyerarşi Tablosu düzen görüntüsü

Hedef Listesi

Örtüşme ve karşılıklı bağlantı ilişkilerini göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk yedi satırı dikdörtgen içinde gösterilir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Hem Düzey 1, hem de Düzey 2 metinleriyle en iyi sonucu verir.

Hedef Listesi düzen görüntüsü

Dikey Denklem

Plan veya sonucu belirleyen sıralı adımları veya görevleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin son satırı oktan sonra görünür. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir.

Dikey Denklem düzen görüntüsü

Sayfanın Başı

Matris

Düzen adı

Açıklama

Resim

Temel Matris

Çeyrek dairelerde bileşenlerin bütünle ilişkisini göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk dört satırı çeyrek dairelerin içinde görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Temel Matris düzeni

Kılavuz Matris

İki eksen boyunca yer alan kavramların yerlerini göstermek için kullanın. Bileşenleri bir bütün halinde değil, tek tek vurgular. Düzey 1 metninin ilk dört satırı çeyrek dairelerin içinde görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Kılavuz Matris düzen görüntüsü

Adlandırılmış Matris

Dört çeyrek dairenin bütünle ilişkisini göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi şekle karşılık gelir ve Düzey 2 metninin ilk dört satırı çeyrek dairelerin içinde görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.

Adlandırılmış Matris düzen görüntüsü

Sayfanın Başı

Piramit

Düzen adı

Açıklama

Resim

Temel Piramit

En büyük bileşenin altta, en küçüğünün ise üstte olduğu orantılı, karşılıklı bağlantılı veya hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanılır. Düzey 1 metni piramit kesimlerinde, Düzey 2 metni ise kesimlerin yanındaki şekillerin içinde görüntülenir.

Temel Piramit düzeni

Ters Piramit

En büyük bileşenin altta, en küçüğünün ise üstte olduğu orantılı, karşılıklı bağlantılı veya hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanılır. Düzey 1 metni piramit kesimlerinde, Düzey 2 kesimlerin yanındaki şekillerde görüntülenir.

Ters Piramit düzen görüntüsü

Piramit Listesi

Orantılı, karşılıklı bağlantılı veya hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanılır. Metin, piramit arka planının üstündeki dikdörtgen şekillerin içinde görüntülenir.

Piramit Listesi düzeni

Kesimlere Ayrılmış Piramit

Orantılı, bir temele dayalı veya karşılıklı bağlantı ilişkilerini göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin ilk dokuz satırı üçgen şekillerin içinde görüntülenir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir.

Kesimlere Ayrılmış Piramit düzen görüntüsü

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×