SmartArt grafiğinize dolgu veya efekt ekleme veya silme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

SmartArt grafikleri için değişen dolgu efektleri anlatılmaktadır. Başka bir şey yapmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıları yararlı olabilir:

SmartArt grafiğinizin görünümünü, şeklinin veya metninin dolgusunu değiştirerek veya gölgeler, yansımalar, parlamalar, yumuşak kenarlar, dolu çerçeveler ve döndürmeler gibi üç boyutlu (3-B) efektler ekleyerek değiştirebilirsiniz.

Bu makalede

Dolgu, gradyan ve 3-b efektleri genel bakış

SmartArt grafiğinde bir şekle dolgu ekleme

SmartArt grafiği içindeki metne dolgu ekleme

SmartArt grafiğinde bir şekle efekt uygulama

SmartArt grafiği içindeki metne efekt uygulama

Dolgu şekiller veya SmartArt grafiği içindeki metni silme

Şekiller veya SmartArt grafiğinde metin efektini silme

Dolgulara, gradyanlara ve 3-B efektlere genel bakış

Dolgu bir şeklin iç kısmıdır. Bir şeklin dolgu rengini değiştirebilir veya dolgu olarak bir doku, resim veya gradyan kullanabilirsiniz. Gradyan, renk ve şekillerin kademeli şekilde geçişidir; bu genellikle bir renkten diğerine ya da aynı renkte bir şekilden diğerine doğru olur.

Düz dolgu ve gradyan dolgu şekilli SmartArt grafiği

Kenarları ve derinliği olan ve 3-B boşlukta dönen şekilleriniz olabilir.

SmartArt grafiğinin tamamını üç boyutlu (Sahne uygun 3-b olarak adlandırılır), metin ve tek tek şekillerin her biri biçimlendirme düzenleyebilirsiniz, ancak yeniden konumlandırma veya yalnızca iki boyutlu bir sahnenin içindeki şekilleri yeniden boyutlandırma.

2-B ve 3-B arasında geçiş yapmak için, SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesindeki Şekiller grubunda, 2-B'de Düzenle'yi tıklatın. 2-B'de Düzenle düğmesi SmartArt grafiğinizi düzenleme için geçici olarak serbest bırakarak şekilleri taşımanıza ve büyüklüğünü yeniden ayarlamanıza olanak sağlar, ancak 3-B efekti SmartArt grafiğinize hala uygulanmış durumdadır ve 2-B'de Düzenle düğmesini bir daha tıklattığınızda yeniden görünür.

Sayfanın Başı

SmartArt grafiğinde şekle dolgu ekleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle dolgu eklemek için şekli tıklatın.

  • Aynı dolguyu birden fazla şekle eklemek için, ilk şekli tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak, dolgu eklemek istediğiniz diğer şekilleri tıklatın.

  • SmartArt grafiğindeki tüm şekillere dolgu eklemek için, SmartArt grafiğini tıklatın ve CTRL+A tuşlarına basarak tüm şekilleri seçin.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda, Şekil Dolgusu'nun yanındaki oku tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın.

  SmartArt Araçları Biçim sekme görüntüsü

  Şundan emin olun SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden.

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek için, istediğiniz rengi tıklatın. Renk seçmemek için Dolgu Yok'u tıklatın.

   tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Diğer Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra tema belgesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için, Resim öğesini tıklatın, kullanmak istediğiniz resmi içeren klasörü bulun, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle'yi tıklatın.

  • Dolgu gradyanı eklemek veya değiştirmek için, Gradyan'ın üzerine gelin ve istediğiniz çeşitlemeyi tıklatın.

   Gradyan özelleştirmek için Tüm gradyanlar' ı tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin. Gradyanlar özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için Şekil, Şekil kenarlığını veya SmartArt grafiğinin rengini değiştirmekonusuna bakın.

  • Bir dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için, Doku'nun üzerine gelin ve ardından istediğiniz dokuyu tıklatın.

   Dokuyu özelleştirmek için, Daha Fazla Doku'yu tıklatın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

SmartArt grafiğinin tamamını için bir arka plan dolgusu eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. SmartArt grafiğinin kenarlığını sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Nesneyi Biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 2. Dolgu'yu tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

SmartArt grafiğinde metne dolgu ekleme

 1. SmartArt grafiğinde, dolgu eklemek istediğiniz şeklin içindeki metni seçin.

  Aynı dolguyu birden fazla şekil içindeki metinlere eklemek için, ilk şekildeki metni seçin ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekillerdeki metinleri seçin.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinde, WordArt Stilleri grubunda, Metin Dolgusu'nun yanındaki oku tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın.

  SmartArt Araçları Biçim sekme görüntüsü

  Şundan emin olun SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden.

  • Dolgu rengi eklemek veya değiştirmek için, istediğiniz rengi tıklatın. Renk seçmemek için Dolgu Yok'u tıklatın.

   tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Diğer Dolgu Renkleri'ne tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra tema belgesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Dolgu resmi eklemek veya değiştirmek için, Resim öğesini tıklatın, kullanmak istediğiniz resmi içeren klasörü bulun, resim dosyasını tıklatın ve sonra Ekle'yi tıklatın.

   Kesintili şekilde metnin birden çok parçasını seçer ve resim dolgu eklerseniz, tek seçimlerin her biri resmin bütünüyle doldurulur. Resim metin seçimlerine yayılmaz.

  • Dolgu gradyanı eklemek veya değiştirmek için, Gradyan'ın üzerine gelin ve istediğiniz çeşitlemeyi tıklatın.

   Gradyanı özelleştirmek için, Daha Fazla Gradyan'ı tıklatın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir dolgu dokusu eklemek veya değiştirmek için, Doku'nun üzerine gelin ve ardından istediğiniz dokuyu tıklatın.

   Dokuyu özelleştirmek için, Daha Fazla Doku'yu tıklatın, ardından istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

SmartArt grafiğinde şekle efekt uygulama

Profesyonel tasarımlı bir efekt birleşimi SmartArt grafiğinize eklemek için bir hızlı ve kolay bir Hızlı Stil Uygulamayoldur. Hızlı Stiller için SmartArt grafikleri (veya SmartArt Stilleri) kenarları, gölge, çizgi stilleri, gradyanlar ve 3-b perspektifler içerir ve SmartArt grafiğinin tamamını uygulanan olabilir veya aşağıdaki adımları izleyerek tek tek şekillere. Tek tek şekiller için Hızlı Stiller şekil stilleri adı verilir ve SmartArt grafiğinin tamamını için Hızlı Stiller SmartArt Stilleri denir. SmartArt Stilleri ve Şekil stillerine hem Hızlı Stiller Galerilerde küçük resimler görüntülenir. İşaretçiyi bir küçük resmin üzerine getirdiğinizde, SmartArt grafiğini veya şekil Hızlı Stil nasıl etkileyeceğini görebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir şekle efekt uygulamak, efekt eklemek istediğiniz şekli tıklatın.

  • Aynı efekti birden fazla şekle eklemek için, ilk şekli tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak, efekt eklemek istediğiniz diğer şekilleri tıklatın.

  • Efekti SmartArt grafiğinin tamamına uygulamak için, SmartArt grafiğini tıklatın ve CTRL+A tuşlarına basarak tüm şekilleri seçin.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinde, Şekil Stilleri grubunda, Şekil Efektleri'ni tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın.

  SmartArt Araçları Biçim sekme görüntüsü

  Şundan emin olun SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden.

  • Efektlerin yerleşik birleşimini eklemek veya değiştirmek için, Önceden Belirlenmiş'in üzerine gelin, ardından istediğiniz efekti tıklatın.

   Yerleşik efekti özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir gölge eklemek veya değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve ardından istediğiniz gölgeyi tıklatın.

   Gölgeyi özelleştirmek için, Gölge Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir yansıma eklemek veya değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve ardından istediğiniz yansıma değişimini tıklatın.

  • Bir parıltı eklemek veya değiştirmek için, Parıltı'nın üzerine gelin ve ardından istediğiniz parıltı değişimini tıklatın.

   Parlama renklerini özelleştirmek için, Tüm Parlak Renkler'e tıklayın, ardından istediğiniz renge tıklayın. tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Diğer Renkler'e tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra tema belgesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Yumuşak kenar eklemek veya değiştirmek için, Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin ve istediğiniz boyutu tıklatın.

  • Kenar eklemek veya değiştirmek için, Dolu Çerçeve'nin üzerine gelin ve istediğiniz kenarı tıklatın.

   Kenarı özelleştirmek için 3-B Seçenekleri'ni tıklatın, ardından istediğiniz seçeneği belirleyin.

  • 3-B döndürme eklemek veya değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve istediğiniz döndürmeyi tıklatın.

   Döndürmeyi özelleştirmek için 3-B Döndürme Seçenekleri'ni tıklatın, ardından istediğiniz seçeneği belirleyin.

   Notlar: 

   • Birden fazla efekt ekleyerek özel bir efekt oluşturmak için, 2 numaralı adımı yineleyin. Aynı şekle birden fazla dolgu efekti ekleyemezsiniz, ancak bir dolguyla birlikte Yumuşak Kenar veya Dolu Çerçeve gibi başka efektleri ekleyebilirsiniz.

   • Liste türündeki Eğimli Resim Vurgu Listesi düzeninde olduğu gibi, daha büyük bir şekil oluşturmak üzere birleştirilmiş şekillere efekt uygulamak isterseniz, efekti eklemeden önce ilişkili şekillerin tümünü seçin.

    Aşağıdaki örnekte, daha büyük bir şekil içinde yer alan şekillerin tümü seçilmiştir. Küçük daire şekli (güneş ve dağ bulunan resim yer tutucusu) gibi ilişkili şekillerden birine efekt eklemek isterseniz, yalnızca bu şekli seçmeye dikkat edin. Büyük şeklin tamamına efekt eklemek isterseniz, aşağıda gösterildiği gibi ilişkili şekillerin tümünü seçin. Efektin şekil grubuna değil, her şekle ayrı ayrı uygulanacağını unutmayın.

    Seçilen ilişkili şekilleri gösteren Eğim Listesi 1 SmartArt Grafiği

   • Tüm SmartArt grafiğinin arka planına efekt eklemek için, aşağıdakileri yapın:

    1. SmartArt grafiğinin kenarlığını sağ tıklatın ve kısayol menüsüden Nesneyi Biçimlendir seçeneğini tıklatın.

    2. Gölge, 3-B Biçimi veya 3-B Döndürme'yi tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Sayfanın Başı

SmartArt grafiğinde metne efekt uygulama

Tüm SmartArt grafiğinize metin efektleri Profesyonel tasarımlı bir bileşimini eklemek için bir hızlı ve kolay Hızlı Stil Uygulamayoldur. Hızlı Stiller metin için WordArt Stilleri adı verilir. WordArt Stilleri içinde Hızlı Stiller galerisinde küçük resimler görüntülenir. İşaretçiyi bir küçük resmin üzerine getirdiğinizde, SmartArt grafiğinizde metni WordArt stilini nasıl etkileyeceğini görebilirsiniz.

 1. SmartArt grafiğinde, efekt eklemek istediğiniz şeklin içindeki metni seçin.

  Aynı efekti birçok yerdeki metinlere eklemek için, ilk yerdeki metni seçin ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer yerlerdeki metinleri seçin.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinde, WordArt Stilleri grubunda, Metin Efektleri'ni tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın.

  SmartArt Araçları Biçim sekme görüntüsü

  Şundan emin olun SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden.

  • Bir gölge eklemek veya değiştirmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve ardından istediğiniz gölgeyi tıklatın.

   Gölgeyi özelleştirmek için, Gölge Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Bir yansıma eklemek veya değiştirmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve ardından istediğiniz yansıma değişimini tıklatın.

  • Bir parıltı eklemek veya değiştirmek için, Parıltı'nın üzerine gelin ve ardından istediğiniz parıltı değişimini tıklatın.

   Parlama renklerini özelleştirmek için, Tüm Parlak Renkler'e tıklayın, ardından istediğiniz renge tıklayın. tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için, Diğer Renkler'e tıklayın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz renge tıklayın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra tema belgesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  • Bir kenar ekleyerek veya kenarı değiştirerek metninize derinlik görünümü vermek için, Eğik kenarlık öğesinin üzerine gelin, ardından istediğiniz eğik kenarlığı tıklatın.

   Eğik kenarlığı özelleştirmek için, 3-B Seçenekleri'ni tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • 3-B döndürme eklemek veya değiştirmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin, ardından istediğiniz 3-B döndürmeyi tıklatın.

   3-B döndürmeyi özelleştirmek için, 3-B Döndürme Ayarları'nı tıklatın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

  • Metne sapma veya yol eklemek veya bunu değiştirmek için, Dönüşüm'ün üzerine gelin, istediğiniz sapma veya yolu tıklatın.

Sayfanın Başı

SmartArt grafiğinde şekil veya metinden dolgu silme

 1. Dolgu silmek istediğiniz şekli veya metni tıklatın.

  Aynı dolguyu birçok şekil veya metinden silmek için, ilk şekli veya metni tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri ve metinleri tıklatın.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  SmartArt Araçları Biçim sekme görüntüsü

  Şundan emin olun SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden.

  • Şekilden bir dolguyu silmek için, Şekil Stilleri grubunda, Şekil Dolgusu'nu tıklatın ve Dolgu Yok'u tıklatın. Bir dolgu gradyanını silmek için, Gradyan'ın üzerine gelin ve Gradyan Yok'u tıklatın.

  • Metinden bir dolguyu silmek için, WordArt Stilleri grubunda, Metin Dolgusu'nu tıklatın ve Dolgu Yok'u tıklatın. Bir dolgu gradyanını silmek için, Gradyan'ın üzerine gelin ve Gradyan Yok'u tıklatın.

Sayfanın Başı

SmartArt grafiğinde şekil veya metinden efekt silme

 1. Efekti silmek istediğiniz şekli veya metni tıklatın.

  Aynı efekti birçok şekil veya metinden silmek için, ilk şekli veya metni tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri ve metinleri tıklatın.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  SmartArt Araçları Biçim sekme görüntüsü

  Şundan emin olun SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız bir SmartArt grafiği seçtiğinizden.

  • Şekilden bir efekti silmek için, Şekil Stilleri grubunda, Şekil Efektleri'ni tıklatın.

  • Metinden bir efekti silmek için, WordArt Stilleri grubunda, Metin Efektleri'ni tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yerleşik olarak bulunan bir efekt bileşimini şekilden silmek için, Önayarlar'ın üzerine gelin ve Önayar Yok'u tıklatın.

  • Bir gölgeyi silmek için, Gölge'nin üzerine gelin ve Gölge Yok'u tıklatın.

  • Bir yansımayı silmek için, Yansıma'nın üzerine gelin ve Yansıma Yok'u tıklatın.

  • Bir parlamayı silmek için, Parlama'nın üzerine gelin ve Parlama Yok'u tıklatın.

  • Şekilden yumuşak kenarları silmek için, Yumuşak Kenarlar'ın üzerine gelin ve Yumuşak Kenar Yok'u tıklatın.

  • Bir kenarı silmek için, Dolu Çerçeve'nin üzerine gelin ve Dolu Çerçeve Yok'u tıklatın.

  • Bir 3-B döndürmeyi silmek için, 3-B Döndürme'nin üzerine gelin ve Döndürme Yok'u tıklatın.

  • Metinden yol veya sapmayı silmek için, Dönüştür'ün üzerine gelin ve Dönüşüm Yok'u tıklatın.

İpucu: Bir şekilden tüm özelleştirmeleri hızlı şekilde silmek için, şekli sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Şekli Sıfırla'yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×