SmartArt grafiğinize animasyon ekleme

Office 365 için PowerPoint, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ek Vurgu sağlamak veya aşamaları bilgilerinizi göstermek için animasyon, SmartArt grafiği veya tek tek bir şekil için SmartArt grafiğinizde ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir şekil hızla ekranınızın bir kenarından uçarak giriş veya yavaş belirerek yapabilirsiniz.

Bir animasyon ekleme

SmartArt grafiğine animasyon eklemek için animasyon eklemek için animasyonlarsekmesini tıklatın, istediğiniz SmartArt grafiğine gidin ve animasyon grubunda, istediğiniz animasyon türünü tıklatın. Daha fazla seçenek görmek için daha fazla Diğer düğmesi ' ı tıklatın. (Animasyonu kaldırmak için yalnızca Yok'utıklatın.)

Animasyon sekmesindeki Diğer düğmesi

Animasyonu ekledikten sonra içindeki şekillere tek tek animasyon uygulayabilirsiniz.

 1. Animasyonlar sekmesinde, animasyon grubunda Efekt Seçenekleri' ni ve sonra Teker tekertıklatın.

  Animasyonlar grubundaki Efekt Seçenekleri düğmesi

 2. Gelişmiş animasyon grubunda Animasyon bölmesi' ni tıklatın.

  Animasyon Bölmesi

 3. SmartArt grafiğinizdeki tüm şekilleri görüntülemek için, Animasyon Bölmesi listesinde genişletme köşeli çift ayracını Genişletme köşeli çift ayracı tıklatın.

 4. Tüm, yoksa animasyon, (CTRL tuşunu basılı tutun ve sonra her şekli sırayla tıklatın) istediğinizde ve Hiçbirianimasyon grubunda öğesini tıklatın, şekilleri seçin. (Bu animasyon efektini şekilden kaldırır. Şekli SmartArt grafiğinize kaldırabileceğini etmez.)

  Animasyonlar grubunda animasyon yok seçeneği (Yok)

 5. Kalan şekillerin her biri için, Animasyon Bölmesi'nde şekli sağ tıklatıp istediğiniz animasyon seçeneklerini belirleyin.

İpucu: Animasyon Boyacısı'nı ( animasyonlar sekmesindeki Gelişmiş animasyon grubunda) hızla animasyonlar bir SmartArt grafiğinden diğerine diğerine kopyalamak için kullanın.

 1. Animasyonunu tersine çevirmek istediğiniz SmartArt grafiğine gidin.

 2. Animasyonlar sekmesinde, animasyon grubunda, iletişim kutusu başlatıcısı Şeritteki İletişim Kutusu Başlatıcısı düğmesi ' ı tıklatın.

  Animasyonlar sekmesinde iletişim kutusu başlatıcısı

 3. SmartArt animasyonu sekmesini tıklatın ve sonra ters sırada onay kutusunu seçin.

  SmartArt Animasyonu sekmesinin Ters Sıralama onay kutusunu gösteren kısmı

Efekt seçeneklerini kullanarak animasyonunuzda değişiklikler yapabilirsiniz.

Önemli: SmartArt grafikleri için kullanılamayan bazı animasyon efektleri şekiller için kullanılabilir. Bir SmartArt'a bu efektleri uygulamak için, grafiği sağ tıklatıp Şekillere Dönüştür'ü tıklatın.

 1. Ayarlamak istediğiniz animasyonu içeren SmartArt grafiğine gidin.

 2. Animasyonlar sekmesinin Gelişmiş Animasyon grubunda Animasyon Bölmesi'ne tıklayın.

  Animasyon Bölmesi

 3. Animasyon Bölmesi listesinde, değiştirmek istediğiniz animasyonun sağındaki oku tıklatın ve sonra Efekt Seçenekleri'ni tıklatın.

  Efekt Seçeneklerini gösteren açılan menü

 4. İletişim kutusunda, SmartArt Animasyonu sekmesindeki Grafiği grupla listesinde aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Seçenek

  Açıklama

  Tek Nesne Olarak

  Tüm SmartArt grafiğini tek bir büyük resim veya nesne gibi hareket ettirir.

  Tümü Aynı Anda

  Her şekle aynı anda animasyon uygulanır. Bu animasyon ve Tek nesne olarak arasındaki fark en fazla şekiller döndüğünde veya büyüdüğünde dikkat çeker. Tümü aynı anda ile tüm şekiller tek tek döner veya büyür. Tek nesne olarak ile tüm SmartArt grafiği döner veya büyür.

  Teker Teker

  Her şekle art arda ayrı olarak animasyon uygulanır.

  Düzey, Bir Kerede

  Aynı düzeydeki tüm şekillere aynı anda animasyon eklenir. Örneğin, Düzey 1 metni içeren üç şekil ve Düzey 2 metni içeren üç şekil varsa, öncelikle Düzey 1 şekillerine birlikte animasyon eklenir ve ardından Düzey 2 şekillerine birlikte animasyon eklenir.

  Düzey, Teker Teker

  Her düzeydeki her bir şekle art arda animasyon uygular ve sonraki düzeyde bulunan şekillere gider. Örneğin, Düzey 1 metninde dört şekliniz ve Düzey 2 metninde üç şekliniz varsa, ilk önce Düzey 1 şekillerinin her birine tek tek animasyon eklenir ve ardından üç adet Düzey 2 şeklinin her birine tek tek animasyon eklenir.

Notlar: 

 • Tümü Aynı Anda animasyonu, Tek Nesne Olarak animasyonundan farklı davranır. Örneğin, Tümü Aynı anda seçeneğini ve Uçarak Giriş animasyonu seçerseniz, daha uzak mesafeden uçacak şekiller, tüm şekiller hedeflerine aynı anda varsın diye daha yüksek hızda uçarlar. Aynı animasyonu ve Tek Nesne Olarak seçeneğini belirlerseniz, tüm şekiller aynı hızda uçar.

 • Tek Nesne Olarak dışında bir animasyonu seçerseniz, SmartArt grafiğinin arka planı slaydınızda görünür. Arka plana animasyon uygulayamazsınız ve bu yüzden slaydınızla karışırsa, SmartArt grafiğinizin dolgu ve çizgilerini Yok olarak ayarlamayı deneyin.

 1. Kaldırmak istediğiniz animasyonu içeren SmartArt grafiğine gidin.

 2. Animasyonlar sekmesinin Gelişmiş Animasyon grubunda Animasyon Bölmesi'ne tıklayın.

  Animasyon Bölmesi

 3. Animasyon bölmesi listesinde, değiştirmek istediğiniz animasyonun sağındaki oku tıklatın ve ardından Kaldır' ı tıklatın.

Çoğu animasyon metin Bölmesi'nde üst madde işareti ile başlar ve oradan aşağı taşır çünkü en iyi hangi animasyon karar vermek için SmartArt grafiği metin Bölmesi'nde bilgileri bakın. Alternatif olarak, (yukarıda "animasyon sırasını tersine" bölümüne bakın) animasyonu ters sırada yürütebilirsiniz. Metin bölmesini göremiyorsanız, Grafik oluştur grubunda SmartArt Araçları tasarım sekmesinde Metin bölmesi ' ni tıklatın.

Kullanılabilen animasyonlar SmartArt grafiğinizin düzenine bağlıdır, ancak tüm şekillere her zaman tek seferde, bir şekle ise belirli zaman içinde animasyon ekleyebilirsiniz.

SmartArt grafiğine uyguladığınız animasyonlar, şekillere, metne veya WordArt'a uygulayabileceğiniz animasyonlardan şu açılardan farklıdır:

 • Şekillerin arasındaki bağlantı çizgileri her zaman ikinci şekille ilişkilendirilir ve bu şekillere ayrı ayrı animasyon eklenmez.

 • SmartArt grafiğindeki şekillere animasyon eklerseniz, animasyon şekillerin göründüğü sıralamada oynatılır. Sıralama yalnızca bir bütün olarak ters çevrilebilir.

  Örnek:     Altı şekliniz var ve her biri A'dan F'ye tek bir harf içeriyorsa, animasyonu ya A'dan F'ye ya da F'den A'ya oynatabilirsiniz. Animasyonu, A'dan C'ye, ardından F'den D'ye sıralamasında olduğu gibi, sıralama düzeninin dışında oynatamazsınız, ancak bu sıralamayı taklit etmek için birden fazla slayt oluşturabilirsiniz. Bu örnekte, şekilleri A'dan C'ye oynatan bir slayt ve şekilleri F'den D'ye oynatan ikinci bir slayt oluşturabilirsiniz.

 • SmartArt grafik düzenlerini değiştirdiğinizde, eklediğiniz tüm animasyonlar yeni düzene aktarılır.

Bir animasyon ekleme

Önemli: Ek animasyon efektlerini Renkli Daktilo giriş veya çevirme Çıkış efektini gibi şekiller için kullanılabilir. SmartArt grafikleri için kullanılamayan efektleri soluk görüntülenir. SmartArt grafikleri, tek tek şekiller, SmartArt grafiğine dönüştürmeve animasyon efekti eklemekiçin sonra kullanılamayan animasyon efektleri kullanmak istiyorsanız.

 1. Animasyon eklemek istediğiniz SmartArt grafiğine tıklayın.

 2. Animasyonlar sekmesinde animasyonlar grubunda animasyon listeden istediğiniz animasyonu seçin.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

 1. Animasyon eklemek istediğiniz SmartArt grafiğine tıklayın.

 2. Animasyonlar sekmesinde animasyonlar grubunda dala göre teker teker veya düzeye göre teker tekerseçin.

  Animasyonlar sekmesinin görüntüsü

 3. Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda Özel Animasyon'a tıklayın.

  Animasyon grubu görüntüsü

 4. İçinde Özel Animasyon listesigenişletme köşeli çift ayraç Genişletme köşeli çift ayracı SmartArt grafiğinizdeki tüm şekilleri görüntülemek için tıklatın.

 5. Özel Animasyon listesinde tüm, CTRL tuşunu basılı tutup her şekli sırayla tıklatarak animasyon eklemek istemediğiniz şekilleri seçin.

 6. Kaldır' ı tıklatın. Bu animasyon efektini şekilden kaldırır. Bu SmartArt grafiğinize şekil kaldırılmaz.

 7. Kalan her şekil için Şekil dolgusu listesinde, seçme ve sonra şekli sağ veya Değiştir' i tıklatarak tarafından istediğiniz tam animasyon seçenekleri belirleyin.

 8. İstediğiniz animasyon seçeneklerini seçme işlemini tamamladığınızda, özel animasyon Bölmesi'ni kapatın.

Not: SmartArt grafikleri için kullanılamayan efektleri soluk görüntülenir. SmartArt grafikleri, tek tek şekiller, SmartArt grafiğine dönüştürme ve animasyon efekti eklemekiçin sonra kullanılamayan animasyon efektleri kullanmak istiyorsanız.

 1. Animasyonunu tersine çevirmek istediğiniz SmartArt grafiğine tıklayın.

 2. Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda Özel Animasyon'a tıklayın.

  Animasyon grubu görüntüsü

 3. Özel Animasyon listesinde özel animasyon sağ tıklatın ve sonra Efekt Seçenekleri' ni tıklatın.

 4. SmartArt animasyonu sekmesini tıklatın ve sonra ters sırada onay kutusunu seçin.

Bağlı olarak, kullandığınız düzeni SmartArt grafiğinize animasyon eklediğinizde, aşağıdaki seçenekleri kullanarak animasyonunuzda.

Animasyon

Açıklama

Tek bir nesne olarak

SmartArt grafiğinin tamamını tek bir büyük resim veya nesneSite'nin animasyon uygulanır.

Tümü bir kerede

SmartArt grafiğinde şekilleri tümünün aynı anda oynatılır. Bu animasyon ve tek bir nesne olarak arasındaki fark nerede şekilleri döndürme veya büyüme animasyonlarda en önemli. Tek seferdeile her şekli döndürür veya tek tek büyür. SmartArt grafiğinin tamamını tek bir nesne olarakdöndürür veya büyür.

Teker teker

Her şeklin ayrı ayrı animasyonlu birbiri ardına.

Dala göre teker teker

Aynı anda tüm şekillerin aynı daldaki oynatılır. Bu animasyon de Kuruluş Şeması veya hiyerarşi Düzen dallar ile çalışır ve tek tekbenzer.

Aynı anda düzeye göre

Aynı düzeydeki tüm şekillerin aynı anda oynatılır. Örneğin, bir düzen, düzey 1 metni içeren üç şekiller ve Düzey 2 metnini içeren üç şekiller içeren varsa, düzey 1 metni içeren üç şekilleri animasyonlu birlikte ilk düzey 2 metin animasyon birlikte içeren sonra üç şekilleri ve olur.

Düzey 1 ve Düzey 2 metinlerini gösteren Metin Bölmesi'nin resmi

Düzeye göre teker teker

SmartArt grafiğinde şekilleri ilk düzeye göre animasyon ve sonra bu düzeyi içindeki ayrı ayrı. Örneğin, düzey 1 metni içeren dört şekillerle Düzen varsa ve her düzey 1 metinle içeren dört şekillerin Düzey 2 metnini içeren üç şekiller, ardından da her biri ayrı ayrı animasyonlu Düzey 2 metnini içeren üç Şekillere animasyon ekleme d tek tek.

Notlar: 

 • Tek seferdeuyguladığınızda, bazı animasyonlar, tek bir nesne olarakuyguladığınızda yapmaları daha farklı davranır. Aynı anda tüm şekilleri hedeflerine ulaşmaları için örneğin, Uçarak giriş animasyon uygulanmış tümü aynı anda seçeneğiyle uzağa uçarak zorunda şekilleri daha hızlı bir hızda uçarak giriş. SmartArt grafiğinin tüm bölümleri, aynı şekilde (olması durumunda Uçarak giriş örneği, aynı hızda) uygulanmış tek bir nesne ile Animasyonlu.

 • Ardından SmartArt grafiğinize tek bir nesne olarakdışında herhangi bir animasyon uygulamak istiyorsanız bu aynı SmartArt grafiğine uyguladığınız animasyonlar tek bir nesne olarakolamaz. Birden çok animasyon uygulanmış SmartArt grafikleri için tüm tek bir nesne olarak veya tek bir nesne olaraktüm değil.

 • SmartArt grafiği için arka plan her zaman bir SmartArt grafiğine ( tek bir nesne olarakdışında) herhangi bir animasyon uygularsanız, slaytta görünür durumdadır. Dolgu veya uygulanmış satırları yoksa, arka plan için belirgin olmayabilir olsa da arka planda animasyon eklemek mümkün değildir.

 • SmartArt grafiğinize Uçarak girişgibi bir animasyon uygulamak ve sonra belirli bir şeklin animasyonu silerseniz, animasyon sildiğiniz şekli slayt üzerinde görünür başlar.

 • Başka bir slayda uygulanmış animasyonu içeren SmartArt grafiğine kopyalarsanız, animasyon da kopyalanır.

 1. Kaldırmak istediğiniz animasyonu içeren SmartArt grafiğine tıklayın.

 2. Animasyonlar sekmesinde animasyonlar grubunda Animasyon'a listesinde, Animasyon Yok'utıklatın.

  Animasyon grubu görüntüsü

Hangi animasyon düzeninde SmartArt grafiğiniz için en iyi karar vermek için çoğu animasyon metin bölmesinin üst kısmında başlatır ve aşağı taşır beri SmartArt grafiği metin Bölmesi'nde, bilgilerinizi görüntüleme. Alternatif olarak, (yukarıda "animasyon sırasını tersine" bölümüne bakın) animasyonu ters sırada yürütebilirsiniz. Metin bölmesi görünmüyorsa, görüntülenmesikaldırabilirsiniz.

Kullanılabilen animasyonlar SmartArt grafiğiniz için seçtiğiniz düzene bağlıdır, ancak tüm şekillere her zaman tek seferde, bir şekle ise belirli zaman içinde animasyon ekleyebilirsiniz.

SmartArt grafiğinize animasyon en iyi yolu animasyon listedeki seçeneklerden kullanmaktır. Gerekirse, Özel Animasyon görev bölmesianimasyonun özelleştirebilirsiniz.

Animasyonlu öğeleri slaytta yazdırılmayan numaralandırılmış etikete göre belirtilmiştir. Bu etiketler Özel Animasyon listesinde animasyonları karşılık, SmartArt grafiğinize kenarına görüntülenir ve yalnızca Normal görünmesini görünümü ile Özel Animasyon görev bölmesi görüntülenir.

SmartArt grafiğine uyguladığınız animasyonlar, şekillere, metne veya WordArt'a uygulayabileceğiniz animasyonlardan şu açılardan farklıdır:

 • Şekillerin arasındaki bağlantı çizgileri her zaman ikinci şekille ilişkilendirilir ve bu şekillere ayrı ayrı animasyon eklenmez.

 • SmartArt grafiğinde Şekillere animasyon uygularsanız, animasyon şekilleri görünen sırayla yürütülür. Yalnızca bir bütün sırasını ters kaydedilebilir. Örneğin, altı şekiller varsa ve her F aracılığıyla tek bir harfi içeren, animasyon A makinesinden F veya F A'ya atabilirsiniz Bozuk, A-C ve d için F gibi animasyon çalıştıramaz Bununla birlikte, şu sırayla taklit etmek için birden çok slayt oluşturabilirsiniz. Bu örnekte, A-C şekilleri canlandırın bir slayt ve d F şekillere canlandırın ikinci bir slayt oluşturabilirsiniz

 • Ne zaman, başka bir düzene geçin, eklediğiniz tüm animasyonlar yeni düzene aktarılır.

Not: İletinizi gölgeleyen veya izleyicilerinizin aşırı ölçülü önlemek için animasyon uygulama.

Ayrıca bkz:

SmartArt grafiği oluşturma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×