SmartArt grafiğinin şekil dolgusunu veya şekil kenarlığını değiştirme

Belirli şekillerin veya belirli bir şeklin renklerini değiştirmek veya tüm grafiğin renklerini değiştirmek için SmartArt grafiğini değiştirebilirsiniz.

SmartArt grafiğinde renklerin değiştirilmesine genel bakış

SmartArt grafiğinizdeki mesajı zenginleştirmek için renkler kullanabilirsiniz. Örneğin, tek tek şekillerin rengini değiştirebilir veya farklı bir renk kombinasyonu uygulayarak SmartArt grafiğinizdeki tüm şekillerin renklerini değiştirebilirsiniz . Renk küçük resimleri, renklerin kullanımı yerine, renklerin uygulandığı farklı yollar (örneğin, en hafif veya en koyu).

Ayrıca, belgenizin tema renkleri renkleri SmartArt grafiğinize uygulayabilirsiniz ve renk çeşitlemeleri otomatik olarak slaydınızda veya belgenizde kullanılan renklerle eşleşir. Belge temasını değiştirirseniz, SmartArt grafiğiniz da yeni tema renklerini yansıtır.

Şeklin rengini değiştirme

 1. SmartArt grafiğinde, değiştirmek istediğiniz şekle tıklayın.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinin şekil stilleri grubunda, Şekil Dolgusu'nun yanındaki oka tıklayın ve sonra da istediğiniz renge tıklayın. Renk yok 'u seçmek için Dolgu yok'a tıklayın.

  PowerPoint 'te şekil stili grubu

  Biçim sekmesindeki komutları görmüyorsanız, komutları açmak için Biçim sekmesine çift tıklamış olmanız gerekebilir.

  tema renkleri olmayan bir renge gitmek için, diğer dolgu renkleri'ne tıklayın ve sonra Standart sekmede Istediğiniz renge tıklayın veya özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge tema öğesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  Notlar: 

  • SmartArt grafiğiniz, tüm şekillerin renklerini ayrı ayrı değiştirmek yerine birçok şekil içeriyorsa, tüm SmartArt grafiğinin renklerini değiştirinve sonra tek tek şekillerin rengini el ile değiştirin.

  • Birçok şekil biçimlendirme seçeneği bulunan Şekil Biçimlendir bölmesine erişmek için, şekle sağ tıklayın ve kısayol menüsüŞekli Biçimlendir 'e tıklayın.

Şekil kenarlığının rengini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz kenarlığa sahip olan şekli tıklatın.

  Birden çok şekil kenarlığını aynı renkle değiştirmek istiyorsanız, ilk şekli tıklatın ve sonra CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinin şekil stilleri grubunda, şekil ana hattı'nın yanındaki oka tıklayın ve sonra istediğiniz renge tıklayın. Kenarlığı gizlemek için anahat yok'a tıklayın.

  PowerPoint 'te şekil stili grubu

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmesini görmüyorsanız, SmartArt grafiğini seçtiğinizden emin olun. Biçim sekmesini açmak için şekli çift tıklatmanız gerekebilir.

  tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için Diğer Anahat Renkleri'ni tıklatın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge tema değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

Tüm SmartArt grafiğinin rengini veya stilini değiştirme

 1. SmartArt grafiğine tıklayın.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Tasarım sekmesinin SmartArt Stilleri grubunda renkleri değiştir'e tıklayın ve sonra da istediğiniz küçük resmi tıklatın.

  PowerPoint 'te şekil stili grubu

  SmartArt Araçları veya Tasarım sekmesini görmüyorsanız, bir SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun. Tasarım sekmesini açmak için şekle çift tıklamış olabilirsiniz.

  Notlar: 

  • Küçük resmi seçmeden önce SmartArt grafiğinize bir rengin nasıl uygulanacağını görmek için, işaretçinizi istediğiniz küçük resmin üzerine getirin ve ardından SmartArt grafiğinize bakın.

  • SmartArt stilleri grubunda bir seçenek belirleyerek SmartArt grafiğinize profesyonel görünümlü stiller de uygulayabilirsiniz. Kullanılabilir tüm stilleri görmek için diğer Düğme resmi menüsüne tıklayın ve her stilin nasıl görüneceğine bakmak için işaretçinizi küçük resimlerin üzerine getirin.

  • Belgenizin iyi bir şekilde siyah beyaz yazdırılabilir olduğundan emin olmak için, nasıl görüneceğine bakabilirsiniz. SmartArt grafiğinizde bir şekle tıklayın ve Tasarım sekmesinde, renkleri değiştir 'in altındaki oku tıklatın ve sonra da Birincil Tema renkleri'nin altında bir küçük resmi tıklatın.

SmartArt grafiğinde renklerin değiştirilmesine genel bakış

SmartArt grafiğinizdeki mesajı zenginleştirmek için renkler kullanabilirsiniz. Örneğin, bir işlemdeki her adımın farklı olduğunu göstermek için, Renkli-Vurgu renkleriuygulayabilirsiniz.

Renkler Galerisini Değiştirme

Ya da, bir doğrusal işlemde iletinizin yönünü çizmek için gradyan aralığı 1 ' i kullanabilirsiniz.

Gradyan Aralığı - Vurgu 1 seçiliyken Renk Galerisini Değiştirme

Farklı bir renk kombinasyonu uygulayarak SmartArt grafiğinizdeki tüm şekillerin renklerini değiştirebilirsiniz . Renk küçük resimleri, renklerin kullanımı yerine, renklerin uygulandığı farklı yollar (örneğin, dönüşümlü veya en hafif).

Ayrıca, belgenizin tema renkleri renkleri SmartArt grafiğinize uygulayabilirsiniz ve renk çeşitlemeleri otomatik olarak slaydınızda veya belgenizde kullanılan renklerle eşleşir. Belge temasını değiştirirseniz, SmartArt grafiğiniz da yeni tema renklerini yansıtır.

Bir nesneye gradyan uygulayarak yavaş değişen rengin bir etkisini oluşturabilirsiniz, böylece renk daha koyu bir gölgeye daha koyu bir gölgeye kadar değişir. Grafiğinize bir gökkuşağı efekti oluşturmak için gradyan da kullanabilirsiniz.

Şeklin rengini değiştirme

 1. SmartArt grafiğinde, değiştirmek istediğiniz şekle tıklayın.

  Birden çok şekli aynı renkle değiştirmek istiyorsanız, ilk şekli tıklatın ve sonra CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinin şekil stilleri grubunda, Şekil Dolgusu'nun yanındaki oka tıklayın ve sonra da istediğiniz renge tıklayın. Renk yok 'u seçmek için Dolgu yok'a tıklayın.

  SmartArt Araçları'nın altındaki Biçim sekmesi.
  PowerPoint 2010 SmartArt Araçları 'Nın altındaki Biçim sekmesi

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, bir SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun. Biçim sekmesini açmak için şekli çift tıklatmanız gerekebilir.

  tema renkleri olmayan bir renge gitmek için, diğer dolgu renkleri'ne tıklayın ve sonra Standart sekmede Istediğiniz renge tıklayın veya özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge tema öğesini değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

  Notlar: 

  • Gradyan dolgu uygulama hakkında daha fazla bilgi için, bkz.

  • SmartArt grafiğiniz, tüm şekillerin renklerini ayrı ayrı değiştirmek yerine birçok şekil içeriyorsa, tüm SmartArt grafiğinin renklerini değiştirinve sonra tek tek şekillerin rengini el ile değiştirin.

  • Hızlı stil uygular ve şeklin rengini değiştirirseniz, şekle uygulanan efektleri özelleştirebilirsiniz.

  • Birçok şekil biçimlendirme seçeneği bulunan Şekil Biçimlendir iletişim kutusuna erişmek için, şekle sağ tıklayın ve kısayol menüsüŞekli Biçimlendir 'e tıklayın.

Şekil kenarlığının rengini değiştirme

 1. Değiştirmek istediğiniz kenarlığa sahip olan şekli tıklatın.

  Birden çok şekil kenarlığını aynı renkle değiştirmek istiyorsanız, ilk şekli tıklatın ve sonra CTRL tuşunu basılı tutarak diğer şekilleri tıklatın.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Biçim sekmesinin şekil stilleri grubunda, şekil ana hattı'nın yanındaki oka tıklayın ve sonra istediğiniz renge tıklayın. Kenarlığı gizlemek için anahat yok'a tıklayın.

  SmartArt Araçları'nın altındaki Biçim sekmesi.
  PowerPoint 2010 SmartArt Araçları 'Nın altındaki Biçim sekmesi

  SmartArt Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, bir SmartArt grafiği seçtiğinizden emin olun. Biçim sekmesini açmak için şekli çift tıklatmanız gerekebilir.

  tema renkleri arasında bulunmayan bir rengi seçmek için Diğer Anahat Renkleri'ni tıklatın, ardından Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Daha sonra belge tema değiştirirseniz, özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler güncelleştirilmez.

SmartArt grafiğinin tamamının rengini değiştirme

 1. SmartArt grafiğine tıklayın.

 2. SmartArt Araçları'nın altında, Tasarım sekmesinin SmartArt Stilleri grubunda renkleri değiştir'e tıklayın ve sonra da istediğiniz küçük resmi tıklatın.

  SmartArt Araçları'nın altındaki Tasarım sekmesi
  PowerPoint 2010 SmartArt Araçları 'Nın altındaki Tasarım sekmesi

  SmartArt Araçları veya Tasarım sekmelerini görmüyorsanız, SmartArt grafiğini seçtiğinizden emin olun. Biçim sekmesini açmak için şekli çift tıklatmanız gerekebilir.

  Notlar: 

  • Küçük resmi seçmeden önce SmartArt grafiğinize bir rengin nasıl uygulanacağını görmek için, işaretçinizi istediğiniz küçük resmin üzerine getirin ve ardından SmartArt grafiğinize bakın.

  • Belgenizin daha iyi yazdırılabilir olduğundan emin olmak için, Birincil Tema renklerialtında bir küçük resme tıklayın.

Ayrıca Bkz.

SmartArt grafiği oluşturma

SmartArt grafik düzenini veya türünü değiştirme

SmartArt şekillerini birbirine bağlayan çizgilerin stilini ve genişliğini değiştirme

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×