Slaytlara arka plan resmi (veya filigran) ekleme

Slaytlara arka plan resmi (veya filigran) ekleme

Slaytlarınızdaki metinlerin arkasında bir grafiği filigran olarak kullanmak bir logo veya başka bir anlamlı resmi görüntülemenin harika bir yoludur. PowerPoint, resmi slayda koyduktan sonra saydamlığını ayarlamanıza olanak tanır.

Arka plan resmi olan bir slayt örneği
Resim filigranı örneği

Diğer bir seçenek: Metin filigranı

Bunun yerine metin filigranı mı istiyorsunuz?    Bunun için farklı bir işlem gerekir. Yönergeler için Slayda TASLAK filigranı ekleme bölümüne bakın.

Bir PowerPoint slaydında arka plan olarak kullanılan metin filigranı (“TASLAK”) örneği.
Metin filigranı örneği

Detaylı yönergeleri görmek için aşağıdaki bölüm başlıklarından birini seçerek açın:

Slaydınızın arka planını bir resimle tamamen doldurun ve slaydınızdaki diğer içeriklerin görünebilmesi için resmin saydamlığını ayarlayın.

 1. Kullanmak istediğiniz resmi seçin. Resmin yönlendirmesi (yatay veya dikey) slaydınkiyle eşleşiyorsa resim daha iyi uyar.

  Neden?   PowerPoint, resmi yeniden boyutlandırarak slaydın tüm arka planını doldurmasını sağlar. Resmin genel şekli yerleştirildiği slayttan farklıysa resmin dış kısımları slaydın kenarlarının dışına taşarak görünür olmayabilir.

 2. Resmi eklemek istediğiniz slayda gidin. Araç çubuğu şeridindeki Tasarım sekmesinde Arka Planı Biçimlendir’i seçin.

  Arka Planı Biçimlendir düğmesi PowerPoint’teki Şerit’te bulunan Tasarım sekmesinde yer alır
 3. Sağ taraftaki Arka planı biçimlendir bölmesinde, Resim veya Doku Dolgusu’nu seçin.

  Arka plan resmi eklemek için "Resim veya doku dolgusu"nu seçerek başlayın
 4. Şuradan resim ekle başlığının altından Dosya’yı seçin.

 5. Resim Ekle iletişim kutusunda eklemek istediğiniz resmi bulup seçin ve sonra Ekle seçeneğini belirleyin.

  Ayrıca Windows Pano (Pano seçeneği) veya web’den ya da OneDrive’dan (Çevrimiçi seçeneği) resim ekleyebilirsiniz.

  Resim Ekle iletişim kutusu
 6. Resmi ekledikten sonra, Arka Planı Biçimlendir bölmesine gidin ve Saydamlık çubuğunu kaydırarak saydamlık yüzdesini ayarlayın.

  Resmi ayarlamak için Saydamlık çubuğunu sürükleyin
 7. (İsteğe bağlı) Bu arka plan resmini sununuzdaki tüm slaytlara uygulamak için Arka Planı Biçimlendir bölmesinin altındaki Tümüne uygula’yı seçin.

 8. Değişikliklerinizi kaydetmek için Dosya > Kaydet’e tıklayın.

  Seçilen resim slaydın tüm arka planını dolduracak şekilde boyutlandırılır; ön plan resimleri kadar kolay yeniden boyutlandırılamaz, ama yerini ayarlamak için .Göreli Konum ayarlarını kullanabilirsiniz. İsterseniz, resmin arka plan boyunca yatay ve dikey olarak tekrarlanmasını sağlamak için Resmi doku olarak döşe seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Bir şekil çizin, resimle doldurun ve sonra resmin saydamlığını ayarlayın:

 1. Şeritteki Ekle sekmesinde Şekiller’i seçin ve sonra görüntülenen galeriden dikdörtgen gibi bir şekil seçin.

 2. Şekli slaytta çizin.

  Şeklin orantılarının, üzerine eklemek üzere olduğunuz resimle aynı olması önemlidir. Resim ve şeklin orantıları farklıysa resim eğrilir.

 3. Şeklin ana hattını kaldırma: Şekle sağ tıklayın ve açılan Ana Hat düğmesine tıklayın. Açılan galeriden Ana Hat Yok’u seçin.

 4. Şekle tekrar sağ tıklayın ve ardından Şekil Biçimlendir’e tıklayın.

  Şekil Biçimlendir bölmesi açılır.

 5. Şekli Biçimlendir bölmesinde, Dolgu’nun alt kısmında Resim veya doku dolgusu’na tıklayın.

  resim biçimlendir bölmesindeki 'resim veya doku dolgusu' düğmesi

 6. Dosya düğmesine tıklayın. Resim Ekle iletişim kutusunda eklemek istediğiniz resim dosyasının konumunu bulun. Resmi ve sonra Ekle düğmesini seçin.

 7. Artık şeklin içinde olan resim için Şekli Biçimlendir bölmesindeki Saydamlık kaydırıcısını hareket ettirerek resmi uygun olduğunu düşündüğünüz şekilde ayarlayın.

  Resim Biçimlendir bölmesindeki Saydamlık kaydırıcısı

Bu yordam, slayt arka planını tamamen dolduran bir resme veya dokuya uygulanabilir.

 1. Normal görünümde, kaldırmak istediğiniz arka plan desenine veya resmine sahip bir slaydı seçin.

 2. Araç çubuğu şeridinde bulunan Tasarım sekmesinin sağ ucundaki Özelleştir grubunda Arka Planı Biçimlendir’i seçin.

  Arka Planı Biçimlendir düğmesi PowerPoint’teki Şerit’te bulunan Tasarım sekmesinde yer alır
 3. Arka Planı Biçimlendir bölmesinde, Dolgu'nun altında Düz Dolgu’yu seçin.

  Arka Planı Biçimlendir bölmesinde Düz Dolgu'yu seçin
 4. Renk düğmesinin yanındaki aşağı oku seçin. Renk galerisi açılır. Beyaz rengi seçin.

  Geçerli arka planınız kaldırıldı, slaydınızın arka planı artık beyaz.

 5. Aynı değişikliği sunudaki diğer slaytlara da uygulamak isterseniz Arka Planı Biçimlendir bölmesinin altında Tümüne Uygula’yı seçin.

Detaylı yönergeleri görmek için aşağıdaki bölüm başlıklarından birini tıklayarak açın.

Slaydınızın arka planını bir resimle tamamen doldurun ve slaydınızdaki diğer içeriklerin görünebilmesi için resmin saydamlığını ayarlayın.

 1. Hangi resmi kullanmak istediğinize karar verin. Resmin yönlendirmesi (yatay veya dikey) slaydınkiyle eşleşiyorsa resim daha iyi uyar.

  Neden?   PowerPoint, resmi yeniden boyutlandırarak slaydın tüm arka planını doldurmasını sağlar. Resmin genel şekli yerleştirildiği slayttan farklıysa resmin bazı kısımları slaydın kenarlarının dışına taşar ve görünmez.

 2. PowerPoint penceresinin solundaki küçük resim bölmesinden resmi eklemek istediğiniz slaydı seçin. Küçük resme sağ tıklayın ve Arka Planı Biçimlendir’i seçin.

  Slayda arka plan resmi eklemek için slayt küçük resmine sağ tıklayın
 3. Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusunda, Resim veya Doku Dolgusu’nu seçin.

  Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusu
 4. Şuradan resim ekle başlığının altından Dosya’yı seçin.

 5. Resim Ekle iletişim kutusunda eklemek istediğiniz resmi bulup seçin ve sonra ’ı seçin.

  Resim Ekle iletişim kutusu

  (Windows Panosu’ndan da küçük resim veya resim ekleyebilirsiniz.)

 6. Resmi ekledikten sonra saydamlık yüzdesini istediğiniz şekilde ayarlamak için Saydamlık çubuğunu sağa kaydırın. Yapılan değişiklikler hemen resme yansır.

  Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusunda resmi ayarlamayı sağlayan bir Saydamlık kaydırıcı çubuğu bulunur
 7. (İsteğe bağlı) Bu arka plan resmini sununuzdaki tüm slaytlara uygulamak için Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusunun altındaki Tümüne uygula’yı seçin.

 8. Değişikliklerinizi kaydetmek ve iletişim kutusunu kapatmak için Kapat’a tıklayın.

  Seçilen resim slaydın tüm arka planını dolduracak şekilde boyutlandırılır. Ön plan resimleri kadar kolay yeniden boyutlandırılamaz, ancak yerini ayarlamak için Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusundaki Göreli Konum ayarlarını kullanabilirsiniz. İsterseniz, resmin arka plan boyunca yatay ve dikey olarak tekrarlanmasını sağlamak için Resmi doku olarak döşe seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Bir şekil çizin, resimle doldurun ve sonra resmin saydamlığını ayarlayın:

 1. Şeritteki Ekle sekmesinde Şekiller’i seçin ve sonra görüntülenen galeriden dikdörtgen gibi bir şekil seçin.

 2. Şekli slaytta çizin.

  Şeklin orantılarının, eklemek üzere olduğunuz resmin orantılarıyla eşleşecek şekilde olmasına dikkat edin. Resim ve şeklin orantıları farklıysa resim eğrilir.

 3. Seçili şeklin ana hattını kaldırın: Şekil seçili durumdayken araç çubuğu şeridindeki Çizim Araçları Biçim sekmesinde, Şekil Ana Hattı’nı ve sonra Ana Hat Yok’u seçin.

  Şekil Ana Hattı’nı seçin ve sonra görüntülenen menüde Ana Hat Yok’u seçin
 4. Şekle sağ tıklayın ve Şekli Biçimlendir’i seçin.

  Şekli Biçimlendir iletişim kutusu açılır.

 5. Dolgu’nun altında, Resim veya doku dolgusu’nu ve sonra Dosya düğmesini seçin.

  Resmi Biçimlendir iletişim kutusu

  Resim Ekle iletişim kutusu açılır.

 6. Resim Ekle iletişim kutusunda eklemek istediğiniz resmi bulun, seçin ve sonra Ekle’yi seçin.

  Resim Ekle iletişim kutusu

  Resim slayttaki şeklin içine eklenir. Görüntülemek için Resmi Biçimlendir iletişim kutusunu taşımanız gerekebilir. Saydamlığı ayarlamak için iletişim kutusunu açık tutun.

 7. Resim şeklin içine yerleştirilmiştir. Resmi Biçimlendir bölmesindeki Saydamlık kaydırıcısını sağa doğru hareket ettirerek resmi uygun olduğunu düşündüğünüz şekilde ayarlayın.

  Arka plan resmini ayarlamak için Saydamlık çubuğunu sağa kaydırın

 8. İletişim kutusunu kapatmak için Kapat’ı seçin.

Bu yordam, slayt arka planını tamamen dolduran bir resme veya dokuya uygulanabilir.

 1. Normal görünümde, kaldırmak istediğiniz arka plan desenine veya resmine sahip bir slaydı seçin.

 2. Araç çubuğu şeridinde bulunan Tasarım sekmesinin sağ ucundaki Arka Plan grubunda Arka Plan Stilleri’ni, sonra Arka Planı Biçimlendir’i seçin.

  Tasarım sekmesinin sağ ucunda Arka Plan Stilleri'ni seçin ve ardından Arka Planı Biçimlendir'i seçin

  Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusu açılır.

 3. İletişim kutusunda, Doldur sekmesinde Düz Dolgu’yu seçin.

  Arka Planı Biçimlendir
 4. Renk düğmesinin yanındaki aşağı oku seçin ve seçenekler galerisinde beyaz rengi seçin.

  Geçerli arka planınız kaldırıldı, slaydınızın arka planı artık beyaz.

 5. Aynı değişikliği sunudaki diğer slaytlara da uygulamak isterseniz Tümüne Uygula’yı seçin.

 6. Kapat'ı seçin.

Detaylı yönergeleri görmek için aşağıdaki bölüm başlıklarından birini tıklayarak açın.

Slaydınızın arka planını bir resimle tamamen doldurun ve slaydınızdaki diğer içeriklerin görünebilmesi için resmin saydamlığını ayarlayın.

 1. Hangi resmi kullanmak istediğinize karar verin. Resmin yönlendirmesi (yatay veya dikey) slaydınkiyle eşleşiyorsa resim daha iyi uyar.

  Neden?   PowerPoint, resmi yeniden boyutlandırarak slaydın tüm arka planını doldurmasını sağlar. Resmin genel şekli yerleştirildiği slayttan farklıysa resmin bazı kısımları slaydın kenarlarının dışına taşar ve görünmez.

 2. PowerPoint penceresinin solundaki küçük resim bölmesinden resmi eklemek istediğiniz slaydı seçin. Küçük resme sağ tıklayın ve Arka Planı Biçimlendir’i seçin.

  Slayda arka plan resmi eklemek için slayt küçük resmine sağ tıklayın
 3. Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusunda, Resim veya Doku Dolgusu’nu seçin.

  Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusu
 4. Şuradan ekle başlığının altından Dosya’yı seçin.

 5. Resim Ekle iletişim kutusunda eklemek istediğiniz resmi bulup seçin ve sonra Ekle seçeneğini belirleyin.

  Resim Ekle iletişim kutusu

  (Windows Panosu’ndan da küçük resim veya resim ekleyebilirsiniz.)

 6. Resmi ekledikten sonra saydamlık yüzdesini istediğiniz şekilde ayarlamak için Saydamlık çubuğunu sağa kaydırın. Yapılan değişiklikler hemen resme yansır.

  Arka plan resmini ayarlamak için Saydamlık çubuğunu sağa kaydırın
 7. (İsteğe bağlı) Bu arka plan resmini sununuzdaki tüm slaytlara uygulamak için Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusunun altındaki Tümüne uygula’yı seçin.

 8. Değişikliklerinizi kaydetmek ve iletişim kutusunu kapatmak için Kapat’a tıklayın.

  Seçilen resim slaydın tüm arka planını dolduracak şekilde boyutlandırılır. Ön plan resimleri kadar kolay yeniden boyutlandırılamaz, ancak yerini ayarlamak için Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusundaki Göreli Konum ayarlarını kullanabilirsiniz. İsterseniz, resmin arka plan boyunca yatay ve dikey olarak tekrarlanmasını sağlamak için Resmi doku olarak döşe seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Bir resmi bir şeklin içine, tam istediğiniz boyutta ekleyin ve sonra saydamlığını ayarlayın:

 1. Şeritteki Ekle sekmesinde Şekiller’i seçin ve sonra görüntülenen galeriden dikdörtgen gibi bir şekil seçin. Şekli 1. adımda eklediğiniz resmin üzerine çizin.

 2. Şekli slaytta çizin.

  Şeklin orantılarının, eklemek üzere olduğunuz resmin orantılarıyla eşleşecek şekilde olmasına dikkat edin. Resim ve şeklin orantıları farklıysa resim eğrilir.

 3. Seçili şeklin ana hattını kaldırın: Araç çubuğu şeridindeki Çizim Araçları Biçim sekmesinde, Şekil Ana Hattı’nı ve sonra Ana Hat Yok’u seçin.

  Şekil Ana Hattı’nı seçin ve sonra görüntülenen menüde Ana Hat Yok’u seçin
 4. Şekle sağ tıklayın ve Şekli Biçimlendir’i seçin.

  Şekli Biçimlendir iletişim kutusu açılır.

 5. Dolgu’nun altında, Resim veya doku dolgusu’nu ve sonra Dosya düğmesini seçin.

  Resmi Biçimlendir iletişim kutusu

  Resim Ekle iletişim kutusu açılır.

 6. Resim Ekle iletişim kutusunda eklemek istediğiniz resmi bulun, seçin ve sonra Ekle’yi seçin.

  Resim Ekle iletişim kutusu

  Resim slayttaki şeklin içine eklenir. Görüntülemek için Resmi Biçimlendir iletişim kutusunu taşımanız gerekebilir. Saydamlığı ayarlamak için iletişim kutusunu açık tutun.

 7. Resim şeklin içine yerleştirilmiştir. Resmi Biçimlendir bölmesindeki Saydamlık kaydırıcısını sağa doğru hareket ettirerek resmi uygun olduğunu düşündüğünüz şekilde ayarlayın.

  Arka plan resmini ayarlamak için Saydamlık çubuğunu sağa kaydırın

 8. İletişim kutusunu kapatmak için Kapat’ı seçin.

Bu yordam, slayt arka planını tamamen dolduran bir resme veya dokuya uygulanabilir.

 1. Normal görünümde, kaldırmak istediğiniz arka plan desenine veya resmine sahip bir slaydı seçin.

 2. Araç çubuğu şeridinde bulunan Tasarım sekmesinin sağ ucundaki Arka Plan grubunda Arka Plan Stilleri’ni, sonra Arka Planı Biçimlendir’i seçin.

  Tasarım sekmesi resmi

  Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusu açılır.

 3. İletişim kutusunda, Doldur sekmesinde Düz Dolgu’yu seçin.

  Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusunda Düz Dolgu'yu seçin
 4. Renk düğmesinin yanındaki aşağı oku seçin. Renk galerisi açılır. Beyaz rengi seçin.

  Geçerli arka planınız kaldırıldı, slaydınızın arka planı artık beyaz.

 5. Aynı değişikliği sunudaki diğer slaytlara da uygulamak isterseniz Tümüne Uygula’yı seçin.

 6. Kapat'ı seçin.

Ayrıca Bkz.

Slaytlarınızın arka planına video ekleme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×