Slayt düzeninde yer tutucuları ekleme veya kaldırma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

PowerPointiçinde yer tutucu bir slayt içeriği (metin, grafik veya video) için önceden biçimlendirilmiş bir kapsayıcıda olur. Önceden ayarlanmış biçimlendirmeyi slaytları tutarlı olarak biçimlendirmek kolaylaştırır.

Asıl Slayt Görünümü'nde yer tutucu formatladığınıza. Yer tutucuyu'i kullanmayı — içerik eklemek — Normal görünümde.

İki yer tutucu resimdeki slaydı bulunur:

 1. (Üst) başlık yer tutucu metni kullanıcıdan sorar ve varsayılan başlık yazı tipi, boyutu ve rengi biçimleri

 2. (Alt) içerik yer tutucusu merkezini simgeleri gösterildiği gibi metin veya bir tablo, grafik, SmartArt, resim veya video, kabul eder.

İki yer tutucuları olan bir başlık ve içerik slayt

Yer tutucu eklemek için slayt düzeni

Yer tutucuları yalnızca Slayt düzenleri, tek bir sunuda slaytlar eklenebilir. Slayt düzenleriyle birlikte çalışmadıysanız varsa, kullanıma bir slayt düzeni nedir? ve asıl slayt nedir? okuma önce daha fazla bilgi için.

 1. Görünüm sekmesinde, Asıl Slayt'ı tıklatın.

 2. Sol küçük resim bölmesinde, bir veya daha fazla yer tutucuyu eklemek istediğiniz slayt düzenini tıklatın.

 3. Asıl Slayt sekmesinde, Yer Tutucu Ekle'yi ve sonra eklemek istediğiniz yer tutucu türünü tıklatın.

  PowerPoint’teki Asıl Slayt Görünümü’nde bulunan Yer Tutucu Ekle düğmesini gösterir

 4. Slayt düzenini üzerindeki bir konumu tıklatın ve sonra yer tutucuyu çizmek için sürükleyin. İstediğiniz kadar sayıda yer tutucuları ekleyebilirsiniz.

 5. Metin yer tutucusu eklerseniz, içinde görüntülenen bilgi istemi metnini özelleştirebilirsiniz:

  Yer tutucuda varsayılan metni seçin ve komut istemi kendi metninizle.

  Görünmesini istediğiniz şekilde istem metni biçimlendirmek için Giriş sekmesine geçin.

  Seçili metni içeren, yazı tipini veya Yazı tipi boyutunudeğiştirebilirsiniz. Paragraf grubunda, özel istem metni önce istenmeyen bir madde işareti görünüyorsa, Madde işaretleriyanındaki aşağı oku tıklatın ve Yok'utıklatın.

 6. Asıl slayt sekmesinde bittiğinde, Asıl Görünümü Kapat'ıtıklatın.

 7. Normal görünümde, düzeltmeleri görmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slayt küçük resim listesinde, var olan bir slayda yeni değiştirilen düzenini yeniden uygulamak istediğiniz slaydı seçin ve sonra Giriş sekmesinde, Düzen' i tıklatın ve sonra gözden geçirilen düzeni seçin.

  • Düzen (içeren yeni eklenen yer tutucularla birlikte) Giriş sekmesinde yeni slayt eklemek için Yeni Slayt' ı tıklatın ve sonra gözden geçirilen düzeni olan slaydı seçin.

Yeniden boyutlandırırken, taşımak veya değiştirerek yazı tipini, boyutunu, büyük/küçük harf, renk veya içindeki metnin aralığını yer tutucu değiştirebilirsiniz. Yer tutucuyu slayt düzeni ya da tek bir slayt seçip Delete tuşuna basarak silebilirsiniz.

Komut istemi yer tutucu metni değiştirin

Şablon oluşturmakta olduğunuz ve hangi içeriğin bir slayt yer tutucuya eklenmesi için belirli yönergeleri sağlamak istiyorsanız, asıl slayt görünümünde istem metni değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte "proje başlık eklemek için tıklatın" varsayılan istem metni, başlık yer tutucu değiştirir.

 1. Görünüm menüsünde, Asıl görünümlergelin ve sonra Asıl slayt'ıtıklatın.

 2. Slayt ana görünümü'nde, Gezinti Bölmesi'nde asıl slaydın altında ilk Slayt düzenini tıklatın. Gezinti Bölmesi'nde ilk slaydı olan asıl slaydın altında Slayt düzenleri şunlardır.

 3. Yer tutucu metni değiştirmek için metni seçin asıl düzenlemek için Click başlık stilini, yazın veya yapıştırın özel metin, Proje başlığı eklemek için tıklatın.

  Normal görünüme dönmek zaman yer tutucu metni değişiklikleri project başlık eklemek için tıklatınve böylece bu yeni bir istem metni yer tutucudaki bakın.

 4. Asıl slayt görünümünde, Asıl slayt sekmesinde, değişiklikleri tamamladığınızda, normal görünüme dönmek için Asıl öğeyi Kapat'a tıklayın.

  İpucu: Asıl slayt ve buna karşılık gelen Slayt düzenleri yapılan değişiklikler sunuya uygulanmış temayı geçici olarak eklenir. Farklı bir tema uygularsanız, asıl slayt değişiklikleri gözardı edilir. Değişiklikleri ileride kullanmak için Temayı Düzenle grubunda tutmak isterseniz, Temalar' ı tıklatın ve sonra Geçerli temayı Kaydet'itıklatın.

Yer tutucuda istem metni değiştirme

Şablon oluşturmakta olduğunuz ve hangi içeriğin bir slayt yer tutucuya eklenmesi için belirli yönergeleri sağlamak istiyorsanız, bu yer tutucu için genel bilgi istemi metnini değiştirebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesindeki Asıl Görünümler grubunda Asıl Slayt öğesini seçin.

 2. Asıl slayt görünümünde, soldaki küçük resim bölmesinde, gözden geçirmek istediğiniz düzeni seçin.

 3. Geçerli ana soldaki bölmede, düzen seçin istem metni (örneğin, metni düzenlemek için tıklatınve sonra yerine kullanmak istediğiniz metni yazın.

 4. Asıl slayt görünümünde, Asıl slayt sekmesinde, değişiklikleri tamamladığınızda, Normal görünüme dönmek için Asıl Görünümü Kapat ' ı seçin.

  İpucu: Asıl slayt ve buna karşılık gelen Slayt düzenleri yapılan değişiklikler sunuya uygulanmış temayı geçici olarak eklenir. Farklı bir tema uygularsanız, asıl slayt değişiklikleri gözardı edilir. Değişiklikleri ileride kullanmak için Temayı Düzenle grubunda tutmak isterseniz, Temalar' ı tıklatın ve sonra Geçerli temayı Kaydet'itıklatın.

Yer tutucu kaldırma

Önceden oluşturulmuş slayt düzeninden yer tutucu kaldırmayın öneririz. Bu şekilde, o düzen çoğaltma, farklı bir ad verin ve sonra bu kopyayı düzenle değişiklik yapmak istiyorsanız.

 1. Görünüm sekmesinde Asıl Slayt'ı tıklatın.

 2. Soldaki küçük resim bölmesinde, gözden geçirmek istediğiniz slayt düzenini tıklatın.

 3. Düzendeki yer tutucusunu seçin ve ardından Delete tuşuna basın.

Başlık metni yer tutucusu içeren yerleşik slayt düzeni örneği verilmiştir, iki alt başlık metni yer tutucu ve iki yer tutucu gövde metni, tablo, grafik, SmartArt grafiği, resim veya film veya ses klibi ekleyebilirsiniz.

Düzendeki yer tutucular

Slayt düzeni üzerinde herhangi bir yer tutucuları ekleme ve kullanıcılarınız belirli bir içerik türünü girmek için sorması için özel istem metni ekleyin. Daha fazla bilgi istemlerini metnini özelleştirebilirsiniz.

Önemli: Bu düzen kullanan bazı slayt zaten oluşturduktan sonra bir slayt düzeni düzeltirseniz, slaytlara düzenini yeniden oluşturmalısınız. "Slaytlarınızda göründükleri böylece makalesinde, düzenleme ve slayt düzeni yeniden uygulamagüncelleştirmelerini uygulama" konusuna bakın.

 1. Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda, Asıl Slayt öğesini tıklatın.

 2. Asıl slaytların ve düzenlerin bulunduğu Bölmesi'nde, bir veya daha fazla yer tutucuyu eklemek istediğiniz düzeni tıklatın.

 3. Asıl slayt sekmesinde, Asıl Düzen grubunda, Yer tutucu Ekle'yitıklatın ve sonra da istediğiniz yer tutucu türünü tıklatın.

  Yer tutucuyu ekleme

 4. Düzen üzerindeki bir konumu tıklatın ve sonra yer tutucuyu çizmek için sürükleyin.

 5. Metin yer tutucusu eklerseniz, özel metin ekleyebilirsiniz.

  Yer tutucudaki varsayılan metni vurgulayın ve komut istemi kendi metninizle.

  Not: Özel istem metninizden önce istenmeyen bir madde işareti görünüyorsa, Giriş sekmesini tıklatın Paragraf grubunda Madde işaretleriyanındaki aşağı oku tıklatın ve sonra Yok'utıklatın.

 6. Bir düzene başka yer tutucular eklemek için, 2 ile 4 arasındaki adımları yineleyin.

  Not: Bir düzene yer tutucuları eklediğinizde, bu yer tutucuları yer alan içeriğin düzenini 's amacını değişirse düzenini yeniden adlandırmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için slayt düzeni küçük resmini sağ tıklatın, Düzeni yeniden adlandır'ıtıklatın, yeni bir ad yazın ve sonra Yeniden Adlandır' ı tıklatın.

 7. Asıl slayt sekmesindeki Kapat grubunda, Normal görünüme dönmek için Asıl Görünümü Kapat ' ı tıklatın.

 8. Slayt küçük resim listesinde, düzeni yeni eklenen yer tutucuları yeniden uygulamak istediğiniz slaydı seçin.

 9. Giriş sekmesinde, Slaytlar grubunda, Düzen' i tıklatın ve sonra gözden geçirilen düzeni tıklatın.

  Not: Düzenleri hakkında daha fazla bilgi için Yeni bir özel düzen oluşturmakonusuna bakın.

Bir slayt düzeninde yer tutucuları ekleme

Yer tutucuları sunu oluştururken içerik eklemek için tıklatın bir slayt düzeninde kutusu vardır. Slayt ana görünümü'nde yeni bir slayt düzeninde yer tutucuları ekleme veya varolan bir slayt düzeni görünümünü değiştirin.

 1. Görünüm menüsünde, Asıl görünümler grubunda Asıl slayt'ıtıklatın.

 2. Gezinti bölmesinde, değiştirmek istediğiniz slayt düzenine tıklayın. Slayt düzenleri, gezinti bölmesinde en üstteki slayt olan asıl slaydın altında yer alır.

 3. Asıl Düzen grubunda, Yer tutucu Ekle'yiyanındaki oku tıklatın ve sonra eklemek istediğiniz yer tutucu türünü tıklatın. İçerik, içerik (dikey), metin, metin (dikey), Resim, Grafik, Tablo, SmartArt, medyave Çevrimiçi yansımaiçin seçenekleridir.

  Ekran kullanılabilir seçenekler yer tutucu Ekle'yi içeriği, içerik (dikey), metin, metin (dikey), resim, grafik, tablo, SmartArt, medya ve çevrimiçi resim içeren aşağı açılan gösterilir.

 4. Slayt üzerinde imlecinizi slaytta yer tutucuyu çizmek için sürükleyin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Yer tutucuyu yeniden boyutlandırma

  Yer tutucuyu seçin, fare işaretçisini bir boyutlandırma tutamacıgetirin ve sonra yer tutucuyu istediğiniz boyuta gelene kadar tutamacı sürükleyin.

  Yer tutucuyu taşımak

  Yer tutucuyu seçin ve sonra yeni konumuna sürükleyin.

  Yer tutucuyu biçimlendirme

  Yer tutucuyu seçin, Şekil Biçimlendir sekmesini tıklatın ve sonra istediğiniz değişiklikleri yapın. Örneğin, Şekil Stilleriyer tutucuda dolgu rengini değiştirmek için Şekil dolgusutıklatın.

 6. Asıl slayt görünümünde, Asıl slayt sekmesinde, değişiklikleri tamamladığınızda, normal görünüme dönmek için Asıl öğeyi Kapat'a tıklayın.

  İpucu: Asıl slayt ve buna karşılık gelen Slayt düzenleri yapılan değişiklikler sunuya uygulanmış temayı geçici olarak eklenir. Farklı bir tema uygularsanız, asıl slayt değişiklikleri gözardı edilir. Değişiklikleri ileride kullanmak için Temayı Düzenle grubunda tutmak isterseniz, Temalar' ı tıklatın ve sonra Geçerli temayı Kaydet'itıklatın.

Komut istemi yer tutucu metni değiştirin

Şablon oluşturmakta olduğunuz ve hangi içeriğin bir slayt yer tutucuya eklenmesi için belirli yönergeleri sağlamak istiyorsanız, asıl slayt görünümünde istem metni değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte "proje başlık eklemek için tıklatın" varsayılan istem metni, başlık yer tutucu değiştirir.

 1. Görünüm menüsünde, Asıl görünümlergelin ve sonra Asıl slayt'ıtıklatın.

 2. Slayt ana görünümü'nde, Gezinti Bölmesi'nde asıl slaydın altında ilk Slayt düzenini tıklatın. Gezinti Bölmesi'nde ilk slaydı olan asıl slaydın altında Slayt düzenleri şunlardır.

 3. Yer tutucu metni değiştirmek için metni seçin asıl düzenlemek için Click başlık stilini, yazın veya yapıştırın özel metin, Proje başlığı eklemek için tıklatın.

  Normal görünüme dönmek zaman yer tutucu metni değişiklikleri project başlık eklemek için tıklatınve böylece bu yeni bir istem metni yer tutucudaki bakın.

 4. Asıl slayt görünümünde, Asıl slayt sekmesinde, değişiklikleri tamamladığınızda, normal görünüme dönmek için Asıl öğeyi Kapat'a tıklayın.

  İpucu: Asıl slayt ve buna karşılık gelen Slayt düzenleri yapılan değişiklikler sunuya uygulanmış temayı geçici olarak eklenir. Farklı bir tema uygularsanız, asıl slayt değişiklikleri gözardı edilir. Değişiklikleri ileride kullanmak için Temayı Düzenle grubunda tutmak isterseniz, Temalar' ı tıklatın ve sonra Geçerli temayı Kaydet'itıklatın.

Bir slayt düzeninden altbilgi öğeleri kaldırma

Yeni bir slayt düzeni eklediğinizde, dipnot yer tutucularını varsayılan olarak dahil edilir. Üç öğeden altbilgi oluşur: tarih ve saat, altbilgi metni ve slayt numarası. Altbilgi yer tutucuya doğrudan Slayt düzenini düzenlerse biçimlendirme, boyutunu ve konumunu dipnot yer tutucularını asıl slayttaki altbilgi öğelerde dışında devralınır.

Önemli: Asıl slayt ve asıl slayt görünümündeki slayt düzenleri altbilgi öğeleri temsil edilir bile, sununuzu slayt üzerinde göründükleri önce bunları etkinleştirmelisiniz. Üstbilgileri ve altbilgileri açma için Ekle menüsünü tıklatın ve sonra Üstbilgi ve Altbilgi'yitıklatın.

 1. Görünüm menüsünde, Asıl görünümlergelin ve sonra Asıl slayt'ıtıklatın.

 2. Gezinti bölmesinde, değiştirmek istediğiniz slayt düzenine tıklayın. Slayt düzenleri, gezinti bölmesinde en üstteki slayt olan asıl slaydın altında yer alır.

 3. Asıl slayt sekmesinde, Asıl Düzenaltbilgiler onay kutusunu temizleyin.

  Ekran başlık ve altbilgileri Asıl Düzen grubunda sağlanan seçenekler gösterilir.

 4. Asıl slayt görünümünde yaptığınız değişiklikleri tamamladığınızda, ileti çubuğundan Asıl Öğeyi Kapat’a tıklayarak normal görünüme dönün.

  İpucu: Asıl slayt ve buna karşılık gelen Slayt düzenleri yapılan değişiklikler sunuya uygulanmış temayı geçici olarak eklenir. Farklı bir tema uygularsanız, asıl slayt değişiklikleri gözardı edilir. Değişiklikleri ileride kullanmak için Temayı Düzenle grubunda tutmak isterseniz, Temalar' ı tıklatın ve sonra Geçerli temayı Kaydet'itıklatın.

Bir slayt düzeninde yer tutucuları ekleme

Yer tutucuları sunu oluştururken içerik eklemek için tıklatın bir slayt düzeninde kutusu vardır. Slayt ana görünümü'nde yeni bir slayt düzeninde yer tutucuları ekleme veya varolan bir slayt düzeni görünümünü değiştirin.

 1. Görünüm menüsünde Asıl Öğe seçeneğinin üzerine gidin ve Asıl Slayt’a tıklayın.

 2. Gezinti bölmesinde, değiştirmek istediğiniz slayt düzenine tıklayın. Slayt düzenleri, gezinti bölmesinde en üstteki slayt olan asıl slaydın altında yer alır.

 3. Asıl slayt sekmesini tıklatın ve sonra Düzenle düzenialtında aşağıdakilerden birini yapın:

  Asıl Slayt sekmesi, Ana Hattı Düzenle grubu

  Yer tutucu eklemek için için

  Yapılması gereken

  Başlık

  Not: Normal görünümde bir başlık yer tutucusu eklediğiniz metin anahat slayt başlığı olur çünkü tek bir "resmi" Başlık yer tutucusu her slaytta izin verilir.

  Başlık onay kutusunu seçin.

  Dikey Başlık

  Not: Normal görünümde bir başlık yer tutucusu eklediğiniz metin anahat slayt başlığı olur çünkü tek bir "resmi" Başlık yer tutucusu her slaytta izin verilir.

  Dikey Başlık onay kutusunu seçin.

  içerik yer tutucusu

  Yer tutucu Ekle'yiyanındaki oku tıklatın ve sonra İçerik İçerik Yer Tutucusu ' ı tıklatın. 

  Dikey içerik

  Yer tutucu Ekle'yiyanındaki oku tıklatın ve sonra da Dikey içerik Dikey İçerik Yer Tutucusu ' ı tıklatın. 

  Metin

  Yer tutucu Ekle'yiyanındaki oku tıklatın ve sonra metin Metin Yer Tutucusu ' ı tıklatın. 

  Dikey metin

  Yer tutucu Ekle'yiyanındaki oku tıklatın ve sonra da Dikey metin Dikey Metin Yer Tutucusu ' ı tıklatın. 

  Grafik

  Yer tutucu Ekle'yiyanındaki oku tıklatın ve sonra Grafik Grafik Yer Tutucusu ' ı tıklatın. 

  Tablo

  Yer tutucu Ekle'yiyanındaki oku tıklatın ve sonra Tablo Tablo Yer Tutucusu ' ı tıklatın. 

  SmartArt grafiği

  Yer tutucu Ekle'yiyanındaki oku tıklatın ve sonra SmartArt Grafiği Yer Tutucusu SmartArt grafiğinitıklatın. 

  Filmler

  Yer tutucu Ekle'yiyanındaki oku tıklatın ve sonra medya Medya Yer Tutucu ' ı tıklatın. 

  Küçük Resim

  Yer tutucu Ekle'yiyanındaki oku tıklatın ve sonra Küçük resmi Küçük Resim Yer Tutucusu ' ı tıklatın. 

  Resim

  Yer tutucu Ekle'yiyanındaki oku tıklatın ve sonra Resim Sık karşılaşılan SmartArt hatalarını düzeltme ' ı tıklatın. 

 4. Slayt üzerinde imlecinizi slaytta yer tutucuyu çizmek için sürükleyin.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Yer tutucuyu yeniden boyutlandırma

  Yer tutucuyu seçin, fare işaretçisini bir boyutlandırma tutamacıgetirin ve sonra yer tutucuyu istediğiniz boyuta gelene kadar tutamacı sürükleyin.

  Yer tutucuyu taşımak

  Yer tutucuyu seçin ve sonra yeni konumuna sürükleyin.

  Yer tutucuyu biçimlendirme

  Yer tutucuyu seçin, Biçim sekmesine tıklayın ve sonra istediğiniz değişiklikleri yapın. Örneğin, Şekil Stillerialtında yer tutucuyu dolgu rengini değiştirmek için Dolgutıklatın.

 6. Asıl slayt görünümünde yaptığınız değişiklikleri tamamladığınızda, ileti çubuğundan Asıl Öğeyi Kapat’a tıklayarak normal görünüme dönün.

  İpucu: Asıl slaytta yapılan değişiklikler ve buna karşılık gelen slayt düzenleri, sununuza uygulanan temaya geçici olarak eklenir. Farklı bir tema uygularsanız, asıl slayt değişiklikleri atılır. Değişiklikleri gelecekte kullanmak üzere saklamak isterseniz, Temalar sekmesindeki Temalar'ın altında Temayı Kaydet'e tıklayın.

Komut istemi yer tutucu metni değiştirin

Şablon oluşturma ve hangi içeriğin bir slayt yer tutucuya eklenmesi için belirli yönergeleri sağlamak istiyorsanız, asıl slayt görünümünde istem metni değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte "proje başlık eklemek için tıklatın" varsayılan istem metni, başlık yer tutucu değiştirir.

 1. Görünüm menüsünde Asıl Öğe seçeneğinin üzerine gidin ve Asıl Slayt’a tıklayın.

 2. Slayt ana görünümü'nde, Gezinti Bölmesi'nde asıl slaydın altında ilk Slayt düzenini tıklatın. Gezinti Bölmesi'nde ilk slaydı olan asıl slaydın altında Slayt düzenleri şunlardır.

 3. Yer tutucu metni değiştirmek için metni seçin asıl düzenlemek için Click başlık stilini, yazın veya yapıştırın özel metin, Proje başlığı eklemek için tıklatın.

  Normal görünüme dönmek zaman yer tutucu metni değişiklikleri project başlık eklemek için tıklatınve böylece bu yeni bir istem metni yer tutucudaki bakın.

 4. Asıl slayt görünümünde yaptığınız değişiklikleri tamamladığınızda, ileti çubuğundan Asıl Öğeyi Kapat’a tıklayarak normal görünüme dönün.

  İpucu: Asıl slaytta yapılan değişiklikler ve buna karşılık gelen slayt düzenleri, sununuza uygulanan temaya geçici olarak eklenir. Farklı bir tema uygularsanız, asıl slayt değişiklikleri atılır. Değişiklikleri gelecekte kullanmak üzere saklamak isterseniz, Temalar sekmesindeki Temalar'ın altında Temayı Kaydet'e tıklayın.

Bir slayt düzeninden altbilgi öğeleri kaldırma

Yeni bir slayt düzeni eklediğinizde, dipnot yer tutucularını varsayılan olarak dahil edilir. Üç öğeden altbilgi oluşur: tarih ve saat, altbilgi metni ve slayt numarası. Altbilgi yer tutucuya doğrudan Slayt düzenini düzenlerse biçimlendirme, boyutunu ve konumunu dipnot yer tutucularını asıl slayttaki altbilgi öğelerde dışında devralınır.

Önemli: Asıl slayt ve asıl slayt görünümündeki slayt düzenleri altbilgi öğeleri temsil edilir bile, sununuzu slayt üzerinde göründükleri önce bunları etkinleştirmelisiniz. Üstbilgileri ve altbilgileri açma için Ekle menüsünü tıklatın ve sonra Üstbilgi ve Altbilgi'yitıklatın.

 1. Görünüm menüsünde Asıl Öğe seçeneğinin üzerine gidin ve Asıl Slayt’a tıklayın.

 2. Gezinti bölmesinde, değiştirmek istediğiniz slayt düzenine tıklayın. Slayt düzenleri, gezinti bölmesinde en üstteki slayt olan asıl slaydın altında yer alır.

 3. Asıl slayt sekmesini tıklatın ve sonra Düzen Düzenle' nin altında Altbilgiler izin ver onay kutusunu temizleyin.

  Asıl Slayt sekmesi, Ana Hattı Düzenle grubu

 4. Asıl slayt görünümünde yaptığınız değişiklikleri tamamladığınızda, ileti çubuğundan Asıl Öğeyi Kapat’a tıklayarak normal görünüme dönün.

  İpucu: Asıl slaytta yapılan değişiklikler ve buna karşılık gelen slayt düzenleri, sununuza uygulanan temaya geçici olarak eklenir. Farklı bir tema uygularsanız, asıl slayt değişiklikleri atılır. Değişiklikleri gelecekte kullanmak üzere saklamak isterseniz, Temalar sekmesindeki Temalar'ın altında Temayı Kaydet'e tıklayın.

Ayrıca Bkz.

Slayt düzenlerini oluşturma veya değiştirme

Asıl slaytta değişiklik yapma

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×