Sitelere ve site içeriğine erişimi denetleme hakkında

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede

Güvenlik öğeleri için güvenilir bir nesnenin nasıl atanacağını

Hiyerarşi ve devralma

İzin devralma planlama

Site sahibi, site veya grup olarak siteler için izin yapısı oluşturduğunuzda, belirli bir site, liste veya belge gibi ayrı ayrı güvenliği sağlanabilir nesnelerin izinlerini denetlemek için gerek ile yönetim kolaylığı bakiye. Herhangi bir Web sitesiyle gibi ayrıca siteye erişimini yetkilendirmek olduğunda en düşük ayrıcalık takip etmek önemlidir. Başka bir deyişle, sitede görevlerini gerçekleştirmek için en az sayıda olası izinlerini kullanıcılara.

Kolay yönetim için (olan Site adı sahipleri, Site adı üyeleri ve Site adı ziyaretçileri) standart SharePoint gruplarını kullanarak ve site düzeyinde izinleri atama başlayın. Çoğu Site adı ziyaretçiler kullanıcılar üyeleri veya Site adı üyeler SharePoint gruplarını yapma öneririz. Her kullanıcı Site adı SharePoint sahipler grubunun üyesi eklemeyin. Varsayılan olarak, site üyeleri siteye ekleyip kaldırarak öğe veya belge katkıda bulunabilir, ancak site yapısını değiştirmek veya site ayarları'nı veya görünümünü değiştirin. Kullanıcılarınız uygulayabileceğiniz eylemleri üzerinde daha hassas denetim gereksinim duyarsanız, ek SharePoint grupları ve izin düzeyleri oluşturabilirsiniz.

Belirli listeler, kitaplıklar, klasör, liste öğelerini veya bile daha güvenli olması gereken önemli verileri içeren belgeleri varsa, belirli SharePoint grup veya tek tek kullanıcı için izinleri vermek için ayrıntılı izinler kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, ayrıntılı izinler yönetme çok fazla zaman görev olabileceğine dikkat edin.

Sayfanın Başı

Güvenlik öğeleri güvenilir bir nesneye nasıl atanır

Tek tek kullanıcılar ve SharePoint grupları için bir site, liste, kitaplık, klasör, öğe veya belge gibi güvenilir bir nesnenin belirli izinler verebilirsiniz. Kullanıcı hesaplarını doğrudan saklamak verimli olduğundan, SharePoint gruplarına kullanıcıları yönetmek mümkün olduğunca kullanın.

Aşağıdaki resimde, kullanıcılar ve SharePoint grupları nasıl bir sitenin veya bir SharePoint sitesinde güvenilir bir nesnenin belirli izin düzeylerine atanır gösterilmiştir.

Kullanıcılar ve gruplar belirli bir kapsam için belirli izin düzeylerine atanır.

Notlar: 

 • Tek bir kullanıcı doğrudan SharePoint grubu üyesi olmanız gerekmeden izin atanabilir.

 • Bir izin atama üzerinde belirli bir güvenliği sağlanabilir nesne oluşturulur. Bu izin atama bir kullanıcı veya SharePoint grubu ve izin düzeyi içerir. Her izin düzeyi, bağımsız izinlerden oluşan belirli kümesine sahiptir.

Farklı kullanıcılara ve SharePoint grupları belirli site, liste, kitaplık, klasör, liste öğesi veya belge için farklı izin düzeyleri atayabilirsiniz. Tek tek kullanıcılar veya SharePoint grupları farklı güvenliği sağlanabilir nesneler için farklı izin düzeylerine sahip olabilir.

 • İzinleri Yönetme izni olan herkes SharePoint grupları oluşturup sitenin tamamına izin düzeyleri atayabilir. Ancak bir SharePoint grubuna kullanıcı veya etki alanı grubu ekleyemeyebilir ve kaldıramayabilirler. Site topluluğu yöneticileri ve site sahipleri varsayılan olarak bu izne sahiptir.

 • Liste veya kitaplık yöneticileri kullanıcı veya SharePoint grubu ekleyerek veya kaldırarak ya da kullanıcıların veya SharePoint gruplarının izin düzeylerini değiştirerek listeleri veya kitaplıkları (veya liste ya da kitaplığın içindeki klasörleri) için daha çok veya daha az kısıtlayıcı izinler belirtebilirler.

 • Liste öğesi veya belgenin oluşturucularının tek tek öğe veya belge için daha az veya kısıtlayıcı izinleri ekleyerek veya kaldırarak kullanıcılar veya SharePoint grupları veya kullanıcıları veya SharePoint grupları için izin düzeylerini değiştirerek belirtebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Hiyerarşi ve devralma

Varsayılan olarak, listeler, kitaplıklar, klasörleri, öğelerini ve belgeleri izinlerini üst sitesinden devralınır. Bununla birlikte, bu Devralma Hiyerarşisi alt düzeydeki güvenilir herhangi bir nesnenin için (yani benzersiz izin atama oluşturuyor) güvenliği sağlanabilir nesne izinlerini düzenleyerek kesebilirsiniz. Örneğin, siteden izinleri devralmayı keser bir belge kitaplığı izinlerini düzenleyebilirsiniz.

Web sitelerinin kendileri, üzerinde izinlerin atanabileceği güvenilir birer nesnedir. Bir üst siteden izin devralmak veya devralmayı kesmek ve belirli bir site için benzersiz izinler oluşturmak için alt siteler yapılandırabilirsiniz. Bir Web sitesi grubunu yönetmenin en kolay yolu izin devralmaktır. Ancak, bir alt site üst sitesinden izin devralırsa, o izin kümesi paylaşılır.

Üst siteden izin devralan alt sitelerin sahipleri, üst sitenin izinlerini düzenleyebilir. Üst sitedeki izinler üzerinde yaptığınız değişikliklerin bu izinleri devralan üst site ve bütün alt siteler için uygun olduğundan emin olun.

Aşağıdaki şekilde, en üst düzey bir Web sitesi ve üst sitelerinden izin devralan alt sitelerin yanı sıra bir de benzersiz izinleri olan bir alt sitenin bulunduğu bir site topluluğu hiyerarşisi gösterilmektedir.

İzin devralan alt siteler ve benzersiz izinleri olan bir alt sitenin bulunduğu site topluluğu hiyerarşisi.

Yukarıdaki resimde, alt site 1 üst düzey Web sitesinden izinlerini devralır. SharePoint gruplarına değişiklikleri Bunun anlamı yapılan ve alt site 1 üst düzey sitesinde izin düzeyleri de etkiler.

Alt site 2 (alt site 1), üst öğeden izinleri devralmayı. Bununla birlikte, alt site 1 üst öğeden izinleri devralmayı de olduğundan, SharePoint gruplarına yapılan değişiklikler ve en üst düzey sitesinde izin düzeyleri etkiler her iki alt site 1 ve 2 alt site. İzinleri devralmayı bir alt site izinlerini yönetemez olmasıdır. Bunun yerine, (Bu üst düzey Web sitesi için alt site 1 ve 2 alt site) üst öğenin izinlerini yönetme veya devralmayı ve benzersiz izinler oluşturma.

3. alt sitenin benzersiz izinleri olduğunu unutmayın. Bu, 3. alt sitenin üst sitesinden izin devralmadığı anlamına gelir. Bu nedenle, 3. alt sitedeki izin düzeylerinde ve SharePoint gruplarında yapılan değişiklikler bu alt sitenin üst sitesini etkilemez. 4. alt site 3. alt siteden izin devraldığı için, 3. alt sitedeki izin düzeylerinde veya SharePoint gruplarında yapılan değişiklikler iki siteyi de etkiler.

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi her site site hiyerarşisinde, belirli bir konuma sahip ek güvenliği sağlanabilir nesneler içerir:

Kapsam Hiyerarşisi

Daha düşük düzey güvenilir nesneler otomatik olarak üstlerinden izin devralır. Örneğin liste veya kitaplık siteden izin devralır, liste öğeleri ve belgeler de içinde bulundukları liste, kitaplık veya klasörden izin devralır. Bu devralmayı hiyerarşinin herhangi bir noktasında kesebilir ve benzersiz izinler atayabilirsiniz. Üstten devralmayı kestiğinizde, devralmasını kestiğiniz güvenilir nesne üstün izinlerinin bir kopyasını alır. Sonra bu izinleri benzersiz olacak şekilde düzenleyebilirsiniz, bu da o güvenilir nesnedeki izinler üzerinde yaptığınız değişiklikler üstü etkilemez. 

Sayfanın Başı

İzin devralama planı

Site düzeyinde, mümkün olduğunca izinleri yönetme en kolay yoldur. Bu, siteler, listeler, kitaplıklar, klasörler, belgeler ve öğeler gibi site içindeki tüm güvenliği sağlanabilir nesneler için uygun izinleri atamak izin veren bir şekilde site hiyerarşinizin oluşturmalıyım anlamına gelir. Site hiyerarşisi güvenilir herhangi bir nesnenin üzerinde benzersiz izinler atayabilir, ancak bunun için izinleri devralmayı değerinden daha hantal. SharePoint siteleri planlarken, kuruluşunuzun güvenlik gereksinimlerini hem benzersiz birden çok güvenliği sağlanabilir nesnelerin izinlerini yönetme karmaşıklığını değerlendirmek gerekir.

İzinleri yönetme bazı listeler veya kitaplıklar site içinde uygulanmış ayrıntılı izinler olduğunda ve bazı sitelerde benzersiz izinler hem devralınmış izinlere sahip alt siteler aralığı olduğunda daha zor olur. Site, alt siteler, listeler ve kitaplıklar bunlar çoğu izinleri devralabilir şekilde ayarlamak mümkün olduğunca deneyin. Gerekirse, hassas verileri ayrı alt siteler, listeler veya kitaplıklar yerleştirin.

Örneğin, aşağıdaki örnekte, bunu aynı siteler, listeler ve kitaplıklar hassas ve duyarlı olmayan verilerini karıştırmak için daha gösterilene benzer bir hiyerarşi kullanarak izinleri yönetme çok daha kolaydır.

 • A Sitesi    Grup giriş sayfası

  • Liste A    Önemli olmayan veriler (A sitesinden izinlerini devralır)

  • Bir belge kitaplığı    Önemli olmayan veriler (A sitesinden izinlerini devralır)

  • B Alt Sitesi    Gizli veri (benzersiz izinler)

   • B listesi    Önemli verileri (alt site B izinlerini devralır)

   • Belge kitaplığı B    Önemli verileri (alt site B izinlerini devralır)

A Sitesindeki liste ve kitaplığın gizli olmayan veriler içerdiğine, B Alt Sitesinin de gizli verileri depolamak için liste ve kitaplık içermek üzere A sitesinin altında oluşturulduğuna dikkat edin. Bu senaryoda, A Sitesine A Listesi ve A Belge Kitaplığı'na uygun izinler atayabilir ve B Alt Sitesinde B Listesi ve B Belge Kitaplığına uygun benzersiz izinler oluşturabilirsiniz.

Önemli: Önceki örnekte ilgili basit bir SharePoint ortamı için işe yarayabilir izinleri gösterilmiştir. Daha karmaşık SharePoint dağıtım için güvenlik planlamayı planı SharePoint site ve içerik güvenliğiöneririz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×