Site oluşturma

Site oluşturmadan önce, varolan site yapısının içinde bir alt site mi yoksa yeni bir en üst düzey site mi oluşturmak istediğinize karar vermelisiniz. Bu makalede, karar vermenize yardımcı olacak temel bilgiler sağlanmıştır. Ek yardıma gerek duyarsanız veya birkaç alt site veya en üst düzey site oluşturmanız gerekirse, yöneticinize başvurmanız yararlı olabilir.

Makale başlıkları

Genel Bakış

Alt site mi yoksa en üst düzey site mi oluşturulacağına karar verme

Varolan sitenin altında alt site oluşturma

Kendi kendine site oluşturmayı kullanarak en üst düzey site oluşturma

Site oluşturmanın diğer yolları

Site, ekibinizin projeler üzerinde çalışabileceği, toplantıları yürütebileceği ve bilgileri paylaşabileceği birbiriyle ilişkili bir grup Web sayfasıdır. Kuruluşunuz site içeriğini birbirinden farklı, ayrı olarak yönetilebilen sitelere bölmek için alt site ve üst düzey site kullanabilir. Örneğin, kuruluşunuz her ürün veya bölge için ayrı siteler kullanmak isteyebilir.

En üst düzey Web sitelerinin birden çok alt sitesi bulunabilir ve aynı şekilde alt sitelerin de birden çok alt sitesi bulunabilir. En üst düzey Web sitesiyle bunun alt sitelerinden oluşan yapının tamamı site topluluğu olarak adlandırılır.

Site veya alt site oluşturup oluşturamayacağınız , kuruluşunuzda sitelerin ve bunları oluşturma izinlerinin nasıl ayarlandığına bağlıdır. Bazı kuruluşlarda, site oluşturabilecek kişiler üzerinde veya sitelerin ne zaman ve nerede oluşturulabileceği konularında sıkı bir denetim gereklidir. Başka kuruluşlarda ise, gerek duyulduğunda kullanıcıların site oluşturması için daha fazla erişim ve özgürlük sağlanır.

Alt site

Tasarım izin düzeyine sahipseniz, varolan site yapısının altında yeni bir alt site oluşturabilirsiniz. Varsayılan olarak, yeni alt sitenin URL'sinin ilk bölümü olarak bunun üst sitesinin URL'si kullanılır. Alt site varolan sitenin izinlerini ve gezintisini devralabilir; bununla birlikte, alt site için benzersiz izinler ve gezinti de belirtebilirsiniz. Örneğin, yeni alt site varsayılan olarak varolan üst bağlantı çubuğunu ve giriş sayfasını kullanır, ancak kendi üst bağlantı çubuğunu ve giriş sayfasını kullanmasını da belirtebilirsiniz.

Üst bağlantı çubuğu

Üst bağlantı çubuğu, tüm sayfaların en üstünde köprü içeren bir veya birden çok sekme şeklinde görüntülenir. Örneğin, sitenizin adı Kongre Planlaması ise, Kongre Planlaması sitenizin bağlantıları üst sitenin üst bağlantı çubuğunda gösterilir ve böylece üst siteyi ziyaret edenler Kongre Planlaması sitenizi kolayca bulabilirler.

Yeni bir alt site oluşturduğunuzda, ziyaretçilerin sitenizi bulmasına yardımcı olmak için alt siteyi üst sitenin gezinti öğelerine ekleyebilirsiniz. Örneğin, alt siteyi üst sitenin üst bağlantı çubuğuna ve Hızlı Başlat öğesine ekleyebilirsiniz. Hızlı Başlat, kullanıcının gördüğü sayfaların çoğunun yanında, Tüm Site İçeriğini Göster bağlantısının hemen altında görüntülenir.

Hızlı Başlat

En üst düzey site

Varsayılan olarak, en üst düzey siteleri (ve en üst düzey siteler temelinde site koleksiyonlarını) oluşturmak için yönetici olmalısınız; bununla birlikte, site yöneticiniz başka kişilerin de en üst düzey siteler oluşturmasına olanak tanımak için kendi kendine site oluşturmayı etkinleştirebilir. Kendi kendine site oluşturma etkinleştirildiyse, Tam Denetim, Tasarım, Katkıda Bulunma ve Okuma izin düzeylerine sahip kullanıcılar site oluşturabilir. En üst düzey site, başka bir siteden gezintiyi veya izinleri devralamaz. Kendi gezinti öğelerini ve izinlerini sağlar ancak izinlerde değişiklik yapabilirsiniz. Yeni bir en üst düzey site oluşturduğunuzda, bu siteye ulaştıran bağlantılar başka bir siteye otomatik olarak eklenmez. Daha sonra, başka sitelerin bu siteye işaret etmesini sağlamak üzere o sitelerin gezinti öğelerini düzenleyebilirsiniz.

Not: Varsayılan olarak, yeni en üst düzey siteler ve bunların site koleksiyonları sunucu yoluna göre belirlenen siteler dizininde oluşturulur. Örneğin, Site_A adlı sitenin URL'si şöyle olabilir: http://sunucu_adı/sites/Site_A/default.aspx. Varsayılan yol adı /sites'dir, bununla birlikte bu ad sitenin diline bağlı olarak değişebilir. Yönetici, yönetilen yollar tanımlayarak bu yolun adını veya konumunu değiştirebilir. Öte yandan, kendi kendine site oluşturmayı kullanarak site oluşturduğunuzda siteler yolunu değiştiremezsiniz.

Sayfanın Başı

Alt site mi yoksa en üst düzey site mi oluşturulacağına karar verme

Aynı site koleksiyonunda alt siteler mi yoksa ayrı site koleksiyonlarında en üst düzey siteler mi oluşturulacağına karar vermelisiniz. Bu karar, sitelerin birbirleriyle ne kadar ortak noktaları olduğuna, bunları tek tek yönetip yönetemeyeceğinize ve bunların gezinti veya arama gibi öğeleri paylaşmasını isteyip istemediğinize bağlıdır.

Site koleksiyonundaki tüm siteler bu öğeleri ortak kullanabilir:

 • Gezinti

 • İçerik türleri

 • İş akışları

 • Güvenlik grupları

 • Listeler arası arama alanları

 • Arama kapsamı

 • Özellik kümesi

Aşağıdaki durumlarda aynı site koleksiyonunda alt siteler oluşturmayı seçin:

 • Siteler arasında gezintiyi paylaştırmak istiyorsunuz.

 • Alt sitelerin izinleri üst sitelerden devralmasını istiyorsunuz.

 • Siteler arasında listeleri paylaştırmak istiyorsunuz.

 • Siteler arasında tasarım öğelerini (temalar veya stiller gibi) paylaştırmak istiyorsunuz.

Aşağıdaki durumlarda ayrı site koleksiyonlarında en üst düzey siteler oluşturmayı seçin:

 • Farklı sitelerde birbirinden ayrı güvenlik gerekiyor.

  Not: Alt sitede benzersiz izinler kullanabilseniz de, bazen iki site arasında orta kullanıcı ve izinlerin bulunmadığından emin olmak isteyebilirsiniz. Böyle durumlarda, ayrı site koleksiyonları kullanmalısınız.

 • Gelecekte site koleksiyonunu başka bir veritabanına taşımanız gerekebilir.

 • Yalnızca bu siteyi yedekleyebilmek ve geri yükleyebilmek istiyorsunuz.

 • İş akışının kapsamını yalnızca bu siteyle sınırlandırabilmek istiyorsunuz.

 • Yalnızca bu site için ayrı arama kapsamının olmasını istiyorsunuz.

Sayfanın Başı

Varolan sitenin altında alt site oluşturma

Site oluşturmadan önce, sitenizde yeni alt siteyi oluşturmak istediğiniz konumda bulunduğunuzdan emin olun.

Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve sonra Tüm Site İçeriği sayfasında Oluştur'u tıklatın.

İpucu: Çoğu durumda, bu adımı tamamlamak için bunun yerine Site Eylemleri menüsünü Site Eylemleri menüsü kullanabilirsiniz.

 1. Web Sayfaları altında Siteler ve Çalışma Alanları'nı tıklatın.

 2. Başlık ve Açıklama bölümünde sitenizin başlığını yazın. Başlık alanı gereklidir.

  Başlık Web sayfasının en üstünde ve kullanıcıların siteyi bulup açmasına yardımcı olan gezinti öğelerinde görüntülenir.

 3. Açıklama kutusuna sitenizin amacını belirten bir açıklama yazın. Açıklama alanı isteğe bağlıdır.

  Açıklama Web sitesinin en üstünde görüntülenir ve kullanıcıların sitenizin amacını anlamasına yardımcı olur.

 4. Web Sitesi Adresi bölümünde, siteniz için URL yazın. URL'nin ilk bölümü sizin için sağlanmıştır.

  Siteyi güncelleştirme veya değiştirme işlemlerinde ortaya çıkabilecek olası sorunlardan kaçınmak için, Web adresinde aşağıdaki özel karakterlerden hiçbirini girmeyin.

  Kaçınılacak özel karakterler

  Kaçınılacak özel karakterler

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. Şablon Seçimi bölümünde istediğiniz sekmeyi tıklatın ve ardından istediğiniz site şablonunu seçin.

  Genel varsayılan site şablonu örnekleri

 6. İzinler bölümünde, bu üst siteye erişimi olan aynı kullanıcılara mı yoksa benzersiz bir kullanıcı kümesine mi erişim vermek istediğinizi seçin.

  Benzersiz İzinler Kullan'ı tıklatırsanız, geçerli sayfaya bilgi girişini tamamladıktan sonra izinleri ayarlayabilirsiniz.

 7. Gezinti bölümünde, yeni alt sitenin, üst sitesinin gezintisinde görünmesini isteyip istemediğinizi seçin.

  Varsayılan olarak, Hızlı Başlat kullanıcının gördüğü sayfaların çoğunun yanında, Tüm Site İçeriğini Göster bağlantısının hemen altında gösterilir. Üst bağlantı çubuğu, tüm sayfaların en üstünde köprü içeren bir veya birden çok sekme şeklinde görüntülenir.

 8. Gezinti Devralma bölümünde, sitenin üst bağlantı çubuğunu üst sitesinden mi devralacağını yoksa üst bağlantı çubuğunda kendi bağlantı kümesini mi içereceğini belirtin.

  Bu ayar, yeni sitenin üst sitesinde izleme gezintisinin bir parçası olarak gösterilip gösterilmeyeceğini de etkiler. İzleme gezintisi, site kullanıcılarının Kongre Planlaması gibi bir site koleksiyonundaki site hiyerarşisinde yukarıya doğru kolayca gitmelerine olanak tanıyan bir dizi köprü sağlar. Site hiyerarşisinde aşağı doğru gittiğinizde, gitmiş olduğunuz sayfada izleme gezintisi gösterilir. Hayır'ı tıklatırsanız, alt siteniz üst sitenin izleme gezintisini içermez.

 9. Oluştur'u tıklatın.

  Alt sitenin üst sitesiyle aynı izne sahip olmasını istediğinizi belirttiyseniz, Oluştur'u tıklattığınızda yeni site oluşturulur. Benzersiz izinler belirttiyseniz, bu site için grupları ayarlayabileceğiniz Bu Sitenin Gruplarını Ayarla sayfası gösterilir.

 10. Bu Sitenin Gruplarını Ayarla sayfası gösterilirse, bu sitenin ziyaretçileri, üyeleri ve sahipleri için yeni gruplar oluşturmak mı yoksa varolan grupları kullanmak mı istediğinizi belirtmeniz gerekir. Her bölümde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Yeni grup oluştur'u tıklatırsanız, yeni SharePoint grubu için otomatik olarak oluşturulan adı kabul edin veya yeni bir ad yazın ve sonra istediğiniz kişileri ekleyin. Yazdığınız adları onaylamak için onay işareti simgesini tıklatın veya başka adlar bulmak üzere dizininize göz atmak için Adres Defteri'ni tıklatın.

   Bu Sitenin Ziyaretçileri bölümünde, tüm kimliği doğrulanmış kullanıcıları Ziyaretçiler grubuna ekleyebilirsiniz; bu işlem, grup üyelerine varsayılan olarak içeriği okuma izni verir.

  • Varolan grubu kullan'ı tıklatırsanız, listeden istediğiniz SharePoint grubunu seçin.

   Birkaç SharePoint grubunuz varsa, liste kısaltılmış olabilir. Listenin tamamını görmek için Daha Çok'u veya listeyi kısaltmak için Daha Az'ı tıklatın.

 11. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Kendi kendine site oluşturmayı kullanarak en üst düzey site oluşturma

Kendi kendine site oluşturmayı kullanarak site oluşturabilmeniz için, önce yöneticinin SharePoint Yönetim Merkezi'nde Kendi Kendine Site Oluşturma'yı etkinleştirmesi gerekir.

Kendi kendine site oluşturma etkinleştirildiyse, sitedeki Duyurular listesinde site oluşturmak için bir bağlantı içeren bir duyuru görüntülenir. Duyuruyu görmüyorsanız, site oluşturmaya yönelik kendi kendine çalışma URL'si hakkında bilgi edinmek için yöneticinize başvurun.

 1. Site koleksiyonunda en üst düzey siteye gidin.

  En üst düzey sitenin bir alt sitesindeyseniz, üst bağlantı çubuğunda giriş sayfasını veya izleme gezintisi hiyerarşisindeki ilk siteyi tıklatın. Örneğin, izlemeniz Ekip Sitesi>Pazarlama>Projeler ise, Pazarlama site sayfasının Projeler sayfasında bulunduğunuzdan, Ekip Sitesi'ni tıklatın.

 2. En üst düzey sitenin giriş sayfasında Duyurular listesine bakın.

  Giriş sayfasında kendi kendine site oluşturma için bir duyuru görmüyorsanız, Duyurular'ı tıklatarak listenin tamamını görüntüleyin. Duyurular listesini görmüyorsanız, Tüm Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve Listeler altında Duyurular'ı arayın.

  İpucu: Zaten kendi kendine site oluşturma URL'niz varsa, URL'yi doğrudan tarayıcınızın Adres çubuğuna yazabilir veya yapıştırabilirsiniz; önce site oluşturma duyurusunu bulmanıza gerek kalmaz.

 3. Kendi Kendine Site Oluşturma başlıklı duyuruda, yeni Web sitesi oluşturma URL'sini tıklatın. URL'yi görmüyorsanız, duyuruyu tıklatarak bütünüyle açın.

  Duyurunun varsayılan adı Kendi Kendine Site Oluşturma'dır ancak yöneticiniz bu adı özelleştirmiş olabilir.

 4. Yeni SharePoint Site sayfasının Başlık ve Açıklama bölümünde, sitenizin başlığını yazın. Başlık alanı gereklidir.

  Başlık Web sayfasının en üstünde ve kullanıcıların siteyi bulup açmasına yardımcı olan gezinti öğelerinde görüntülenir.

 5. Başlık ve Açıklama bölümünde, Açıklama kutusuna sitenizin amacını belirten bir açıklama yazın. Açıklama alanı isteğe bağlıdır.

  Açıklama Web sitesinin en üstünde görüntülenir ve kullanıcıların sitenizin amacını anlamasına yardımcı olur.

 6. Web Sitesi Adresi bölümünde, siteniz için URL yazın. URL'nin ilk bölümü sizin için sağlanmıştır.

  Siteyi güncelleştirme veya değiştirme işlemlerinde ortaya çıkabilecek olası sorunlardan kaçınmak için, Web adresinde aşağıdaki özel karakterlerden hiçbirini girmeyin.

  Kaçınılacak özel karakterler

  Kaçınılacak özel karakterler

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. Şablon Seçimi bölümünde istediğiniz sekmeyi tıklatın ve ardından istediğiniz site şablonunu seçin.

  Genel varsayılan site şablonu örnekleri

  • Ekip sitesi     Ekiplerin bilgileri oluşturmak, düzenlemek ve paylaşmak için kullanabilecekleri bir site oluşturmak istediğinizde bu site şablonunu seçin. Şablon, bir belge kitaplığı ve Duyurular, Takvim, Kişiler ve Bağlantılar gibi temel listeler içerir.

  • Boş site     Özelleştirmeyi planladığınız boş bir giriş sayfası olan bir site oluşturmak istediğinizde bu site şablonunu seçin. Etkileşimli listeler veya başka özellikler eklemek için Windows SharePoint Services'la uyumlu Microsoft Office SharePoint Designer 2007 gibi bir Web tasarım programı kullanabilirsiniz.

  • Belge Çalışma Alanı sitesi     Ekip üyelerinizin belgeler üzerinde birlikte çalışmasına yardımcı olacak bir site oluşturmak istediğinizde bu site şablonunu seçin. Bu şablon birincil belgeyi ve destekleyici dosyaları depolamak için bir belge kitaplığı, yapılacak iş öğeleri atamak için bir Görevler listesi ve belgeyle ilişkili kaynaklar için bir Bağlantılar listesi sağlar.

  • Wiki sitesi     Kullanıcıların kolayca ve kısa sürede Web sayfaları ekleyebileceği, düzenleyebileceği ve bunlara bağlanabileceği bir site oluşturmak istediğinizde bu site şablonunu seçin.

  • Web günlüğü sitesi     Kullanıcılar bilgileri gönderebileceği ve başkalarına bu bilgiler üzerinde yorum yapma izni verebileceği bir site oluşturmak istediğinizde bu site şablonunu seçin.

  • Temel Toplantı Çalışma Alanı sitesi     Ekibinizin diğer üyeleriyle toplantılarınızı planlamanıza, düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olacak bir site oluşturmak istediğinizde bu site şablonunu seçin. Şablon şu listeleri içerir: Hedefler, Katılanlar, Gündem ve Belge Kitaplığı.

  • Boş Toplantı Çalışma Alanı sitesi     Gereksinimlerinize göre özelleştirebileceğiniz boş bir Toplantı Çalışma Alanı sitesi oluşturmak istediğinizde bu site şablonunu seçin.

  • Karar için Toplantı Çalışma Alanı sitesi     Belgeleri gözden geçirmek ve toplantıda alınan kararları kaydetmek için ideal bir site oluşturmak istediğinizde bu site şablonunu seçin. Şablon şu listeleri içerir: Hedefler, Katılanlar, Gündem, Belge Kitaplığı, Görevler ve Kararlar.

  • Sosyal Toplantı Çalışma Alanı sitesi     Sosyal etkinlikleri planlamanıza ve ayarlamanıza yardımcı olacak bir site oluşturmak istediğinizde bu site şablonunu seçin. Şablon şu listeleri içerir: Katılanlar, Adres Bilgileri, Getirilecekler, Tartışmalar ve Resim Kitaplığı.

  • Çok Sayfalı Toplantı Çalışma Alanı sitesi     Birden çok sayfadan oluşan ve toplantılarınızı planlamanız, düzenlemeniz ve izlemeniz için gereken tüm temel öğeleri sağlayan bir site oluşturmak istediğinizde bu site şablonunu seçin. Şablon şu listeleri içerir: Hedefler, Katılanlar ve Gündem; bunlara ek olarak gereksinimlerinize göre özelleştirebileceğiniz iki boş sayfası vardır.

 8. Oluştur'u tıklatın.

  Site için grupları ayarlayabileceğiniz Bu Sitenin Gruplarını Ayarla sayfası gösterilir.

 9. Yeni grup oluştur'u tıklatırsanız, yeni SharePoint grubu için otomatik olarak oluşturulan adı kabul edin veya yeni bir ad yazın ve sonra istediğiniz kişileri ekleyin. Yazdığınız adları onaylamak için onay işareti simgesini tıklatın veya başka adlar bulmak üzere dizininize göz atmak için Adres Defteri'ni tıklatın.

 10. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Site oluşturmanın diğer yolları

Yönetici veya geliştiriciyseniz ya da Windows SharePoint Services'la uyumlu bir Web tasarımı programınız varsa, site oluşturmanın başka yolları da vardır.

 • SharePoint Yönetim Merkezi'nde site oluşturma    Sunucu yöneticisiyseniz, SharePoint Yönetim Merkezi'ni kullanarak site koleksiyonları oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Yönetim Merkezi Yardımı'na ve Windows SharePoint Services Planlama Kılavuzu'na bakın.

 • Komut satırı işlemi kullanarak site oluşturma    Yöneticiyseniz, createsites komutunu ve parametrelerini kullanarak site oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Yönetim Merkezi Yardımı'na ve Windows SharePoint Services Planlama Kılavuzu'na bakın.

 • Programlama yoluyla site oluşturma    Geliştiriciyseniz, siteleri programlama yoluyla oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Microsoft Windows SharePoint Services Geliştirici Merkezi'ne bakın.

 • Uyumlu bir Web tasarımı programıyla site oluşturma    Windows SharePoint Services'la uyumlu bir Web tasarımı programınız varsa, siteleri Web tasarımı programını kullanarak oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için programın Yardımına bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×