Site listesinde veya kitaplıkta öğelerin onaylanmasını gerekli kılma

Site listesinde veya kitaplıkta öğelerin onaylanmasını gerekli kılma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Sık sık listeler ve kitaplıklar hassas bilgi kampanyaları veya İnsan Kaynakları girişimler pazarlama öngörülen gibi içerebilir. Yalnızca "resmi" öğelerin veya dosyaların görüntülenebilir kullanıcılar tarafından sürümlerde önemli olabilir. Bunu yapmak için içeriği çoğu site kullanıcıları için görünür duruma gelmesi öğenin veya dosyanın onaylanmasını zorunlu tutabilirsiniz. Onay gerektiren tarafından kuruluş önemli düzeyde kalitesi ve güvenlik içeriği listelerde ve kitaplıklarda uygulayabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

 1. Onay gerektiren istediğiniz kitaplığa gidin.

 2. Ayarları Ayarlar: profilinizi güncelleştirme, yazılım yükleme ve profilinizi buluta bağlama , Kitaplık Ayarları' nı tıklatın.

  Bu menü öğelerini görmüyorsanız, Şeritte kitaplık ' a tıklayın ve sonra tıklatın

  Ayarlar grubunda Kitaplık Ayarları .

 3. Sürüm Oluşturma Ayarları sayfasını açmak için Genel Ayarlar'ın altında Sürüm oluşturma ayarları'nı seçin.

  Seçili sürüm birlikte Kitaplığı Ayarları iletişim kutusu.
 4. İçerik onayı bölümünde, yanıt olarak Evet'i seçin Gönderilen öğeler için içerik onayı istensin mi?Belge sürüm geçmişi bölümünde bir dosya güncelleştirildiğinde sürümleri oluşturmak için SharePoint isteyip istemediğinizi belirtin. Korunan sürüm sayısını sınırlamak seçebilirsiniz.

 5. Taslak Öğesi Güvenliği bölümünde, belge kitaplığındaki taslak öğelerini hangi kullanıcıların görebileceğini belirleyin.

  Sürüm Oluşturma Seçenekleri iletişim kutusu

  İpucu:  İçinde zaten öğeler bulunan bir liste veya kitaplık için içerik onayını zorunlu tutarsanız, kitaplıktaki öğelerin tümü Onaylı olarak işaretlenir.

 6. Aşağıdakilerden birini tercih edebilirsiniz:

  • Listedeki öğeleri okuyabilen kullanıcılar

  • Yalnızca listedeki öğeleri düzenleyebilen kullanıcılar

  • Yalnızca listedeki öğeleri onaylayabilen kullanıcılar ve öğe yazarı

 7. Tamam'ı tıklatın.

 1. Onay gerektiren istediğiniz listeye gidin.

 2. Şeritte, liste sekmesini tıklatın.

 3. Liste ayarları' nı tıklatın.

 4. Sürüm Oluşturma Ayarları sayfasını açmak için Genel Ayarlar'ın altında Sürüm oluşturma ayarları'nı seçin.

 5. İçerik onayı bölümünde, yanıt olarak Evet'i seçin Gönderilen öğeler için içerik onayı istensin mi?Öğe sürüm geçmişi bölümünde öğe düzenlendiğinde sürümleri oluşturmak için SharePoint isteyip istemediğinizi belirtin. Korunan sürüm sayısını sınırlamak seçebilirsiniz.

 6. Taslak öğesi güvenliği bölümünde listesindeki taslak öğelerini hangi kullanıcıların görebileceğini belirleyin.

  İpucu:  İçinde zaten öğeler bulunan bir liste veya kitaplık için içerik onayını zorunlu tutarsanız, kitaplıktaki öğelerin tümü Onaylı olarak işaretlenir.

 7. Aşağıdakilerden birini tercih edebilirsiniz:

  • Listedeki öğeleri okuyabilen kullanıcılar

  • Yalnızca listedeki öğeleri düzenleyebilen kullanıcılar

  • Yalnızca listedeki öğeleri onaylayabilen kullanıcılar ve öğe yazarı

 8. Tamam'ı tıklatın.

Birisi öğenin bir liste veya kitaplık onayları gerektirir gönderirse, bunu içinde birisi kadar durumundaysa (izni olan en az izin düzeyini Listeleri Yönet) bunu onaylar. Onay bekleyen yüklenirken, Beklemede durum alanında kalır.

Çoğunlukla, öğe Beklemede durumunda olduğunda, öğeyi yalnızca, oluşturan kişiyle listeleri ve kitaplıkları yönetme iznine sahip olan kişiler görebilir. Bekleme olan durumu Onaylandı olarak değiştiğinde, liste veya kitaplığı görme iznine sahip herkes için görünür duruma gelir. Reddedilen malzemeler, oluşturan veya gerekli izinlere sahip olan başka birisi bunları silene kadar liste veya kitaplıkta kalırlar. Zaten listede veya kitaplıkta bulunan tüm öğelere veya dosyalara otomatik olarak Onaylandı durumu atanır.

Önemli:  Site kitaplığının güvenliği tüm kullanıcıların öğeleri okumasına izin verecek şekilde yapılandırıldıysa, site üzerinde Okuma izinlerine sahip olan herkes listedeki veya kitaplıktaki tüm öğeleri görebilir; öğelerin Onaylandı durumunda olup olmaması bunu etkilemez.

Liste veya Kitaplık ayarlarını yalnızca Tam Denetim veya Tasarım izinlerine sahip olan kişiler değiştirebilir.

Karşıya yüklenen veya onayları gerektiren kitaplığa eklenen bir belgeyi onaylamak için şu adımları izleyin:

 1. Onaylamak istediğiniz öğenin yanındaki üç nokta (...) tıklatın.

 2. Gelişmiş'i tıklatın.

 3. Onayla/Reddet' i tıklatın. Onayla/Reddet görünmüyorsa, Gelişmiş' i tıklatın ve sonra Onayla/Reddet' i tıklatın. Hiç seçeneği görünmüyorsa, sürüm oluşturma etkinleştirilmemiş veya belge onaylama iznine sahip olmayabilirsiniz.

 4. Onaylandı veya Reddedilen altında onay durumu tıklatın. İsteğe bağlı olarak Açıklama bölümünde açıklama ekleyebilirsiniz.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Birisi listeye veya kitaplığa onay gerektiren bir öğe gönderirse, gerekli izinlere sahip birisi onaylayana kadar öğe Beklemede durumunda olur. Onay beklediği sürece Beklemede durumunda kalır.

Çoğunlukla, öğe veya dosya Beklemede durumunda olduğunda, öğeyi veya dosyayı yalnızca, bunları oluşturan kişiyle listeleri ve kitaplıkları yönetme iznine sahip olan kişiler görebilir. Bekleme olan durumu Onaylandı olarak değiştiğinde, liste veya kitaplığı görme iznine sahip herkes için görünür duruma gelir. Reddedilen malzemeler, oluşturan veya gerekli izinlere sahip olan başka birisi bunları silene kadar liste veya kitaplıkta kalırlar. Zaten listede veya kitaplıkta bulunan tüm öğelere veya dosyalara otomatik olarak Onaylandı durumu atanır.

Önemli:  Site kitaplığının güvenliği tüm kullanıcıların öğeleri okumasına izin verecek şekilde yapılandırıldıysa, site üzerinde Okuma izinlerine sahip olan herkes listedeki veya kitaplıktaki tüm öğeleri görebilir; öğelerin Onaylandı durumunda olup olmaması bunu etkilemez.

Liste veya Kitaplık ayarlarını yalnızca Tam Denetim veya Tasarım izinlerine sahip olan kişiler değiştirebilir.

Öğelerde veya dosyalarda onay zorunluluğunu ayarlamak için

 1. Site listesi veya kitaplığı henüz açılmamışsa, Hızlı Başlatma bölmesinde adını tıklatın.

 2. Şeritte, Kitaplık Araçları veya Liste Araçları grubundaki Kitaplık sekmesini tıklatın.

 3. Kitaplıkta çalışıyorsanız Kitaplık Ayarları'nı tıklatın. Listede çalışıyorsanız Liste ayarları'nı tıklatın. Bu örnekte, Kitaplık Ayarları sayfası açılır.

  Sürüm Oluşturma Ayarları bağlantısının görüntülendiği Kitaplık ayarları sayfası

 4. Genel Ayarlar'ın altında Sürüm oluşturma ayarları'nı seçin. Sürüm Oluşturma Ayarları sayfası açılır.

  Seçimleri onayla öğesinin gösterildiği Sürüm Oluşturma Ayarları sayfası

 5. İçerik Onayı bölümünde, Gönderilen öğeler için içerik onayı istensin mi? sorusuna yanıt olarak Evet'i seçin.

 6. Taslak Öğe Güvenliği bölümünde, belge kitaplığındaki taslak öğelerini hangi kullanıcıların görebileceğini belirleyin. Bu örnekte, Yalnızca öğeleri onaylayabilen kullanıcılar (ve öğenin yazarı) seçeneği belirtilmiştir.

 7. Tamam'ı tıklatın.

  Aşağıdaki örnekte, İçerik onayı iste seçeneği Evet olarak ayarlandıktan sonra kitaplıktaki Onaylanan öğeler gösterilir. Bu dosyalar zaten kitaplıkta bulunduğundan, bunlar otomatik olarak onaylanmıştır.

  Onay zorunlu tutulduktan sonra SharePoint kitaplığı. Önceden kitaplıkta bulunan dosyalar Onaylandı durumundadır.

Kuruluşunuz, sonunda belirli bir liste veya kitaplıktaki her öğe veya dosya için onay zorunluluğunun kullanışsız ya da gereksiz olduğuna karar verebilir. Bu zorunluluk yalnızca onayı verecek veya reddedecek kişinin buna zaman ayırmasını gerektirmekle kalmaz, kullanıcıların dosya veya öğe üzerinde kolayca birlikte çalışmasını da engeller. Kuruluşunuzda artık her öğenin veya dosyanın onay gerektirmediğine karar verirseniz, bu zorunluluğu kaldırabilirsiniz.

Liste veya kitaplıktaki öğeler veya dosyalara yönelik onay zorunluluğunu kaldırmak için

 1. Site listesi veya kitaplığı henüz açılmamışsa, Hızlı Başlatma bölmesinde adını tıklatın.

 2. Şeritte, Kitaplık Araçları grubundaki Kitaplık sekmesini veya Liste Araçları grubundaki Liste sekmesini tıklatın.

 3. Kitaplıkta çalışıyorsanız Kitaplık Ayarları'nı tıklatın. Listede çalışıyorsanız Liste Ayarları'nı tıklatın. Bu örnekte, Kitaplık Ayarları sayfası açılır.

  Sürüm Oluşturma Ayarları bağlantısının görüntülendiği Kitaplık ayarları sayfası

 4. Genel Ayarlar'ın altında Sürüm oluşturma ayarları'nı seçin. Sürüm Oluşturma Ayarları sayfası açılır.

 5. İçerik Onayı bölümünde, Gönderilen öğeler için içerik onayı istensin mi? sorusuna yanıt olarak Hayır'ı seçin. Bir uyarı iletisi açılır.

  Sürüm Oluşturma Ayarları iletişim kutusunun İçerik Onayı bölümünde Hayır seçildiğinde görüntülenen uyarı iletisi

 6. İletiyi kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

 7. Sürüm Oluşturma Ayarları iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın. Listenize veya kitaplığınıza döndüğünüzde, artık sayfada Onay Durumu bulunmayacaktır. Listeyi veya kitaplığı görme iznine sahip olan tüm kullanıcılar burada yer alan tüm içeriği de görebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×