Site koleksiyonlarının ve sitelerin yapısını planlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Web sitesi hazırlarken sitenin amaçlarını ve hedeflerini saptamak, dikkate alınması gereken önemli bir etmendir. Dikkatli bir planlama, Web sitesinin kolay kullanılmasına ve kolay yönetilmesine yardımcı olacaktır.

Bu makalede

Site kimler kullanacak belirleme

Site içeriğini belirleme

Gezinti yapısını planlama

Siteleri ve site içeriğine erişimi belirleme

Siteyi kimlerin kullanacağını saptama

Oluşturulacak sitenin türüne karar verme sitenin hedeflenen kapsamına ve kullanımına bağlıdır. Ekibinizin üzerinde çalıştığı her proje için ayrı bir site oluşturabilirsiniz. Örneğin, kuruluşun tamamı için bir en üst düzey Web sitesi ve bu sitenin altındaki ekipler için ayrı siteler oluşturmak isteyebilirsiniz.

Site koleksiyonları, siteler ve alt siteler

Site içeriğini farklı ve ayrı yönetilebilir sitelere bölmek için en üst düzey Web sitelerini ve alt siteleri kullanabilirsiniz. En üst düzey Web sitelerinin birden fazla alt sitesi, alt sitelerin de birden fazla alt sitesi olabilir ve bu durum, kullanıcıların gereksinim duyduğu kadar çok düzeyde böyle devam eder. Bir en üst düzey Web sitesi ile bunun tüm alt sitelerinin tamamının yapısına site topluluğu adı verilir.

Bu hiyerarşi, kullanıcılarınızın tüm ekip için bir ana çalışma sitesi ve yan projeler için bireysel çalışma siteleri ve paylaşılan siteler kullanmalarını sağlar. En üst düzey Web siteleri ve alt siteler, sitelerin özellik ve ayarları için çeşitli düzeyde denetimler sağlar.

Site koleksiyonu yöneticileri ve Site adı sahipler grubunun

Site koleksiyonu yöneticilerinin site koleksiyonundaki tüm sitelerde tam izinlere sahip. Site koleksiyonundaki en üst düzey Web sitesinin Site adı sahipler grubunun üyesi ayarları ve özellikleri en üst düzey Web sitesi hem siteden izin devralan tüm alt altındaki denetleyebilirsiniz. Örneğin, bir site koleksiyonu yöneticisi hem en üst düzey bir Web sitesinin Site adı sahipler grubunun üyesi aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Kullanıcı, grup ve izinleri yönetme

 • Kullanım istatistiklerini görüntüleme

 • Bölgesel ayarları değiştirme

 • Web Bölümü ve şablon galerilerini yönetme

 • Uyarıları yönetme

 • Site adı ve açıklaması, tema ve giriş sayfası düzenlemesini değiştirme

 • En üst düzey Web sitesi ve tüm alt sitelerin, bölgesel ayarlar gibi ayarlarını yapılandırma

 • SharePoint Merkezi Yönetim'de e-posta ayarları etkinse en üst düzey Web sitesi ve tüm alt siteler için e-posta ayarlarını güncelleştirme

 • En üst düzey Web sitesi ve tüm alt siteler için Web Bölümü ayarlarını yapılandırma

Bununla birlikte, bir alt site için benzersiz izinler kullanılıyorsa, en üst düzey Web sitesi için Site adı sahipler grubunun üyesi bu site için yukarıda listelenen eylem gerçekleştiremezsiniz. Karşılaştırma site koleksiyonu yöneticileri alt sitede benzersiz izinler etkinleştirilmediğini ne olursa olsun tüm alt siteler, içindeki her zaman bu eylemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Bir alt Site adı sahipler grubunun üyesi ayarları ve yalnızca bu alt site ve özellikleri izin devralan tüm alt sitelerin denetleyebilirsiniz. Örneğin, bir alt sitenin yönetici aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Benzersiz izinler ayarlanmışsa, kullanıcı ve grupları ekleme, silme veya değiştirme

 • Kullanım istatistiklerini görüntüleme

 • Bölgesel ayarları değiştirme

 • Web Bölümü ve şablon galerilerini yönetme

 • Uyarıları yönetme

 • Site adı ve açıklaması, tema ve giriş sayfası düzenlemesini değiştirme

Sayfanın Başı

Sitenin içeriğini belirleme

Windows SharePoint Services, proje zamanlamaları, önemli olaylar ve duyurular gibi bilgileri iletebileceğiniz merkezi bir konum sağlar; bu bilgiler üzerine e-posta aracılığıyla iletişim kurmayı sağlamaz.

Çalışma alanı siteleri

Çalışma alanı sizin oluşturduğunuz ve ekip üyelerine belgeler üzerinde işbirliği veya toplantılara uygun kaynaklar için işbirliği araçları ve hizmetleri sağlayan benzersiz bir Web sitesidir. Çalışma alanı ilgili belgeler, ekip üyeleri veya bağlantılar gibi bilgi listeleri içerebilir.

Windows SharePoint Services aşağıdaki çalışma alanı sitelerini sağlar:

Çalışma alanı sitesi

Açıklama

Belge Çalışma Alanı

Bu şablon, ekip üyelerine belgeler üzerinde birlikte çalışabilecekleri bir site oluşturur. Birincil belgeyi ve bunu destekleyen dosyaları depolamak için bir belge kitaplığı, yapılacaklar öğelerini atamak için Görev listesi ve belgeyle ilgili kaynaklar için Bağlantılar listesi sağlar.

Temel Toplantı Çalışma Alanı

Bu şablon, toplantınızı planlamak, düzenlemek ve izlemek için gereken tüm temel öğeleri sunan bir site oluşturur. Şablon, Nesneler, Katılanlar, Gündem ve Belge Kitaplığı listelerini içerir.

Boş Toplantı Çalışma Alanı

Bu şablon, gereksinimlerinize göre özelleştirebileceğiniz boş bir Toplantı Çalışma Alanı sitesi oluşturur.

Karar Toplantısı Çalışma Alanı

Bu şablon, ilgili belgeleri incelemek ve toplantıda alınan kararları kaydetmek için bir Toplantı Çalışma Alanı sağlar. Şu listeleri içerir: Hedefler, Katılanlar, Gündem, Belge Kitaplığı, Görevler ve Kararlar.

Sosyal Toplantı Çalışma Alanı

Bir tartışma panosu ve etkinliğin resimlerinin yayımlanabileceği bir resim kitaplığı içeren bu şablon, sosyal etkinliklere yönelik planlama aracı sağlayan bir site oluşturur. Şablon şu listeleri ve Web Bölümlerini içerir: Katılanlar, Adres Tarifi, Resim/Logo, Yanınızda Getirin, Tartışmalar ve Resim Kitaplığı.

Çok Sayfalı Toplantı Çalışma Alanı

Bu şablon toplantınızı planlamak, düzenlemek ve izlemek için gereken tüm temel öğeleri içeren birden çok sayfalı bir site oluşturur. Şu listeleri içerir: Hedefler, Katılanlar ve Gündem. Ayrıca gereksinimlerinize göre özelleştirebileceğiniz iki de boş sayfası vardır.

Diğer site şablonları

Yeni site oluştururken, Windows SharePoint Services aşağıdaki işbirliği şablonlarını sağlar:

Site şablonu

Açıklama

Ekip Sitesi

Bu şablon, ekiplerin bilgileri oluşturması, düzenlemesi ve paylaşması için bir site oluşturur. Belge Kitaplığı ve Duyurular, Takvim, Kişiler ve Bağlantılar gibi temel listeler içerir.

Boş Site

Bu şablon, bir Web tarayıcısı veya Windows SharePoint Services ile uyumlu Web tasarım programı ile etkileşimli listeler ve başka özellikler ekleyerek özelleştirebileceğiniz giriş sayfası boş olan bir Web sitesi oluşturur .

Wiki Sitesi

Bu şablon, kullanıcıların hızla ve kolayca Web sayfaları ekleyebileceği, düzenleyebileceği veya bu sayfalarla bağlantı kurabileceği bir site oluşturur.

Web Günlüğü

Bu şablon bilgileri iletmek ve başkalarının bu bilgiler üzerinde yorum yapmasına olanak tanımak için bir site oluşturur.

Özelleştirmeleri şablon olarak kaydetme

Var olan bir siteyi veya liste özel şablon olarak kaydedebilirsiniz. Özel şablonları bir paketin değişiklikleri kümesi yukarı var olan bir site ve bu yeni siteler ve listeler için kullanılabilir hale yoludur. Her özel şablonu bir site tanımını temel alır. Tüm siteleri site topluluğutarafından kullanılacak kitaplıklarında Web bölümleri, liste şablonları ve site şablonları depolanabilir. Özel şablonları Site Şablonu Galerisi ve Liste Şablonu Galerisi sayfalarıyla kullanılabilir hale getirilir.

Sayfanın Başı

Gezinti yapısını planlama

Gezinti, kullanıcıların sitenin başlıca bölümlerine ve sayfalarına erişmek için kullanacağı bağlantılardan oluşur. Aşağıdaki site gezinti öğeleri sağlanmıştır:

Site gezinti öğeleri

Açıklama

Tüm Site İçeriğini Görüntüle

Bu gezinti öğesi sayfanın sol tarafında, Hızlı Başlat'ın hemen altında bir bağlantı olarak gösterilir. Bu bağlantıyı özelleştiremez veya devre dışı bırakamazsınız. Bu bağlantıyı tıklattığınızda, sitenin tüm listelerinin, kitaplıklarının, tartışma panolarının, anketlerinin ve Geri Dönüşüm Kutusunun bağlantılarını içeren bir liste sağlayan Tüm Site İçeriği sayfası görüntülenir.

Hızlı Başlat

Bu, bölüm başlıklarını ve sitenizin farklı alanlarının bağlantılarını görüntüleyen, özelleştirilebilir bir gezinti öğesidir. Varsayılan olarak, Hızlı Başlat sayfaların çoğunda Tüm Site İçeriğini Görüntüle bağlantısının hemen altında gösterilir.

Ağaç Görünümü

Bu gezinti öğesinin görünümü ve kullanımı aynı Windows Gezgini gibidir. Ağacın başka nesneler içeren dalları, söz konusu nesneleri göstermek üzere genişletilebilir. Ağaç görünümü yapılandırılabilir değildir ve varsayılan olarak görüntülenmez. Ağaç görünümü gösterildiğinde, Hızlı Başlat'ın hemen altında yer alır.

Üst bağlantı çubuğu

Bu, sitenin tüm sayfalarının üst kısmı boyunca köprü içeren bir veya birden çok sekme biçiminde gösterilen, özelleştirilebilir bir gezinti öğesidir.

İçerik izleme

Bu gezinti öğesi, görüntülemekte olduğunuz sitenin hiyerarşisinde yukarıya doğru hızla gitmek için kullanabileceğiniz bir dizi köprü sağlar. Bu izleme, sitenin giriş sayfasında olduğunuzda gösterilmez. Öte yandan, site hiyerarşisinde aşağı doğru gittiğinizde, gittiğiniz sayfanın adının üstünde izleme gösterilir.

Genel izleme çubuğu

Bu gezinti öğesi, site koleksiyonunuzdaki farklı sitelere gitmek için kullanabileceğiniz köprüler sağlar. Bu izleme her zaman görülebilir ve sayfanın sol üst köşesinde, sitenizin adının üstünde yer alır.

Sayfanın Başı

Sitelere ve site içeriğine erişimi saptama

Bir Web sitesini oluşturan ayarladığınızda, kimin erişimi olduğunu belirtmek için bir yol arıyorsunuz. Tipik bir Internet sitesi için büyük olasılıkla içeriğinizi görüntüleyebilmeniz için siteye gelen herkes istediğiniz, ancak içeriğin değiştirebilmesini istemiyorsunuz. Bir şirket intranet site için site yapısını denetlemek için birkaç kullanıcılar, ancak yeni içerik eklemek veya grup takvimleri veya anketler yer alması için pek çok daha fazla kullanıcı isteyebilirsiniz. Bir extranetiçin dikkatle hangi kullanıcıların site hiç görüntüleyebileceğini denetlemek istiyorsunuz. Genellikle, Web sitelerine erişim izinleri yapısıyla kullanıcılarının gerçekleştirebileceği belirli eylemleri belirleyen kullanıcı hesapları birleştirerek denetlenir.

İzinler en üst düzey sitede, alt sitede, liste ve kitaplık düzeylerinde ayarlanabilir. Ayrıca Bkz bölümünde, izinleri ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×