Site içerik türünü değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Ne yapmak istiyorsunuz?

Belge şablonunu site içerik türüyle ilişkilendirme

Site içerik türü için bir iş akışı ekleme

İçerik türünden iş akışını kaldırma

Site içerik türüne varolan bir sütun ekleme

Site içerik türü için yeni sütun ekleme

Site içerik türü için sütun sırasını değiştirme

Belge Bilgileri Bölmesi ayarlarını değiştirme

Bilgi yönetimi ilkesi ekleme

Belge dönüştürmeleri yönetme

Site içerik türü, bir belge, klasör veya liste öğesinin özniteliklerini tanımlar. Site içerik türlerinin her biri aşağıdakileri belirtebilir:

 • Bir takım özellikler.

 • Özellikleri düzenlemeye ve görüntülemeye yarayan formlar.

 • Belge veya liste öğesi için kullanılabilecek iş akışları.

 • Kullanılacak belge şablonu.

Site adı sahipler grubunun üyesi, site için içerik türlerini değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, aynı zamanda değiştirme içerik türünden devralan tüm içerik türleri değişikliklere güncelleştirilir.

Bir belge şablonunu site içerik türüyle ilişkilendirme

Not: Belge şablonları klasör, liste veya tartışma panoları değil, yalnızca Belge içerik türleriyle ilişkilendirilebilir.

 1. Site koleksiyonu giriş sayfasında, Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları'nın üzerine gelin ve ardından Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.

 2. Galeriler bölümünde, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 3. Site içerik türü Galerisi sayfasında, yapılandırmak istediğiniz site içerik türü için bağlantıyı tıklatın.

 4. Ayarlar bölümünde Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 5. Belge şablonu bölümünde, var olan bir belge şablonu URL'sini yazın veya yeni bir belge şablonu karşıya yükle. Aşağıdaki tabloda, kullanabileceğiniz URL'leri türlerini listeler. Site içerik türü kaynak klasörü (site içerik türleri dosyalarını içeren klasöre) örnekler dayalıdır http://contoso/_cts/ContentTypeName/ ve docname.doc edilen belge şablonu olma.

  Not: Bir kaynak klasörü _cts/ContentTypeName biçiminde (ContentTypeName site içerik türünün adını nerede) her site kök düzeyinde bulunmaktadır.

URL adı

Örnek

Sunucuya göre

/_cts/İçerikTürüAdı/belgeadı.doc

Mutlak

http://deracan/_cts/İçerikTürüAdı/belgeadı.doc

Kaynak klasöre göre

belgeadı.doc

Siteye göre

~/site/KitaplıkAdı/belgeadı.doc

 1. Salt Okunur bölümünde, bu içerik türünü değiştirilebilir kılmayı veya salt okunur kılmayı seçin.

 2. Siteleri ve Listeleri Güncelleştir bölümünde, bu içerik türünden devralan içerik türlerinin değişikliklerinizle güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini belirtin.

  Evet'i seçerseniz, bu içerik türünden devralan diğer içerik türleri (alt içerik türleri denir) yaptığınız değişiklikleri devralır.

Sayfanın Başı

Site içerik türüne iş akışı ekleme

Bir içerik türüne iş akışı eklenmesi, son kullanıcıların, bir liste veya kitaplığın içindeki içerik türünün tüm örneklerinde iş akışını çalıştırmalarına olanak verir. İş akışları, gizli ve özel içerik türleri dahil tüm içerik türlerine eklenebilir. Bir liste veya kitaplığa bir içerik türü eklendiğinde, onun tüm iş akışı ilişkileri de o listeye kopyalanır ve o içerik türünün öğeleriyle ilişkilendirilir.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 iş süreçlerini adres iş akışı şablonları sayısını içerir. Üç iş akışı otomatik olarak belge içerik türüyle ilişkilendirilmiş: onayı, Görüş Topla ve imzaları topla. Sistem yöneticileri, özel iş akışları da oluşturabilirsiniz.

Not: Bir iş akışını site içerik türüne ekleyebilmeniz için önce iş akışının site koleksiyonunuzda dağıtılması gerekir. Eklemek istediğiniz iş akışı kullanılamıyorsa, sunucu yöneticinize başvurun.

 1. Site koleksiyonu giriş sayfasında, Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları'nın üzerine gelin ve ardından Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.

 2. Galeriler bölümünde Site içerik türleri' ni tıklatın ve sonra iş akışı eklemek istediğiniz içerik türünü seçin.

 3. Site içerik türü sayfasında, Ayarlar bölümünde, iş akışı ayarları' nı tıklatın.

 4. İş Akışı Ayarlarını Değiştir sayfasında İş akışı ekle'yi tıklatın.

 5. Bir iş akışı Ekle sayfasında, kullanmak üzere iş akışı şablonu seçin ve sonra içerik türü için iş akışını ayıran adı yazın.

  Bu ad, bir iş akışı başlatılırken ve iş akışı durumu görüntülenirken kullanıcılara görüntülenir, dolayısıyla iş sürecini açıklayan kısa bir ad önerilir.

 6. İş akışı ayarlarını yapılandırmak için başlığında, site içerik türü için iş akışı ayarlarını değiştirmeyönergeleri kullanın.

 7. Eklemekte olduğunuz iş akışının bir İş akışını Özelleştir sayfasında varsa, İş akışını Özelleştir sayfaya geçin, istediğiniz ayarları seçin ve Tamam' ı için sonraki düğmesini tıklatın.

  Eklemekte olduğunuz iş akışının bir İş akışını Özelleştir sayfasında yoksa, Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türünden bir iş akışını kaldırma

Bir iş akışının içerik türünden kaldırılması, işlemdeki iş akışı örneklerine son verir ve bunların geçmişini ve görevlerini siler. İşlemdeki iş akışı örneklerinin tamamlanmasına izin verme, ancak yeni örneklerin başlatılmasını engelleme seçeneğiniz de vardır.

Diğer (alt) içerik türlerinin ayarları devraldığı içerik türündeki bir iş akışını sildiğinizde, yalnızca o alt içerik türlerinden iş akışı silinmez; o ilişkiden işlemdeki iş akışı örneklerine de hemen son verilir ve onların geçmişi ve görevleri de silinir.

 1. Site koleksiyonu giriş sayfasında, Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları'nın üzerine gelin ve ardından Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.

 2. Galeriler bölümünde Site içerik türleri' ni tıklatın ve sonra iş akışı eklemek istediğiniz içerik türünü seçin.

 3. Site içerik türü sayfasında, Ayarlar bölümünde, iş akışı ayarları' nı tıklatın.

 4. İş akışı ayarlarını değiştir sayfasında, iş akışı Kaldır' ı tıklatın.

 5. İş akışlarını Kaldır sayfasında, kaldırmak istediğiniz iş akışını bulun ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir iş akışını kaldırmak ve işlemdeki iş akışı örneklerine son vermek için, iş akışının yanında Kaldır'ı tıklatın.

  • İşlemdeki iş akışı örneklerinin tamamlanmasına izin vermek, ancak yeni örneklere izin vermemek için, iş akışının yanında Yeni Örnek Yok'u tıklatın.

 6. Tamam'ı tıklatın.

  Değişikliklerin, bu içerik türünden devralan tüm içerik türlerine uygulanıp uygulanmayacağı sorulduğunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • İş akışını bu içerik türünden kaldırmak, ancak ondan devralan içerik türlerinden (alt içerik türleri) kaldırmamak için İptal'i tıklatın. İş akışının alt içerik türleri için kullanılabilmesine devam edilir.

  • Bu iş akışı ilişkisini tüm alt içerik türlerinden kaldırmak ve bu iş akışı ilişkisini temel alan tüm çalışan iş akışlarını silmek için Tamam'ı tıklatın. Bu işlem, site koleksiyonunuzun boyutuna ve çalışan iş akışlarının sayısına bağlı olarak biraz zaman alabilir.

Sayfanın Başı

Site içerik türüne varolan bir sütunu ekleme

Sitenizde veya sitenizin üst sitesinde tanımlanmış olan bir sütunu site içerik türüne eklemek için buradaki yordamı izleyin.

 1. Site koleksiyonu giriş sayfasında, Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları'nın üzerine gelin ve ardından Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasında, galeriler bölümünde, Site içerik türleri' ni tıklatın.

 3. Galeriler bölümünde, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Site içerik türü Galerisi sayfasında, yapılandırmak istediğiniz site içerik türünü tıklatın.

 5. Site içerik türü sayfasında, sütunlar bölümünde Varolan site sütunlarından Ekle'yitıklatın.

  Site içerik türüne sütun Ekle sayfası görüntülenir.

 6. Sütunları Seç bölümünde, Sütunların seçileceği yer listesinden filtre uygulamak istediğiniz grubu seçin.

  Aşağıdaki tabloda, varsayılan olarak kullanılabilen, içerdikleri gruplar ve sütun türleri anlatılmaktadır.

Bunu seçerek

Görüntülenecek öğe

Tüm grupları

Tüm gruplar için kullanılabilir olan tüm sütunlardır.

Temel sütunlar

Pek çok liste veya kitaplık türünde yararlı olan sütunlardır.

Çekirdek kişi ve Takvim sütunları

Kişi ve Takvim listelerinde kullanışlıdır sütunlar. Bu sütunlar genellikle istemci kişi ve takvim gibi programlardaki Microsoft Office Outlook 2007meta veri eşitlemek için kullanılır.

Çekirdek belge sütunları

Dublin Çekirdek Meta Veri Kümesi'nden gelen standart belge sütunları. Bu sütunların çoğu, Microsoft Office çekirdek özellik kümesinin parçasıdır.

Çekirdek görev ve sorun sütunları

Görev ve sorunları listelerinde kullanışlıdır sütunlar. Bu sütunlar genellikle programlardaki istemci görev ve sorun Office Outlook 2007gibi meta veri eşitlemek için kullanılır.

Genişletilmiş sütunlar

Bir takım özel amaçlı sütunlardır.

 1. Eklemek istediğiniz sütunu Kullanılabilir sütunlar listesinden seçip, ardından Ekle'yi tıklatın.

  İpucu: Birden çok sütun türünü hızlı şekilde eklemek için, eklemek istediğiniz her kullanılabilir sütunu tıklatırken CTRL tuşuna basın.

 2. Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümünde, bu site içerik türünden devralan alt site içerik türlerinin değişikliklerinizle güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini belirtin.

 3. İstediğiniz sütunları eklemeniz bitiğinde Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Site içerik türüne yeni sütun ekleme

Yeni bir sütun tanımlamak ve site içerik türüne eklemek için bu yordamı uygulayın. Oluşturduğunuz yeni sütunun, üzerinde oluşturulduğu site ve onun alt siteleri tarafından kullanılabildiğini unutmayın. Yeni sütunu oluşturduktan sonra, onu diğer içerik türlerine ve ayrıca listelere ve kitaplıklara ekleyebilirsiniz. Yeni sütununuzu başkalarının kullanmasını istemiyorsanız, onu "_Hidden" adlı yeni bir gruba ekleyerek gizleyebilirsiniz.

 1. Site koleksiyonu giriş sayfasında, Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları'nın üzerine gelin ve ardından Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasında, galeriler bölümünde, Site içerik türleri' ni tıklatın.

 3. Site içerik türü Galerisi sayfasında, yapılandırmak istediğiniz site içerik türünü tıklatın.

  Seçtiğiniz site içerik türünün yapılandırma sayfası görüntülenir.

 4. Sütunlar bölümünde Yeni site sütunundan ekle'yi tıklatın.

 5. Yeni Site sütunu sayfasında, ad ve tür bölümünde, yeni sütun türü için bir ad yazın ve sonra bu sütunda depolanan bilgi türünü seçin.

  İpucu: Sütun adları büyük/küçük harf duyarlı değildir. Örneğin, site koleksiyonunuzda önceden Açıklama adlı bir sütun tanımlanmışsa, açıklama adlı yeni bir sütun oluşturamazsınız.

 6. Grup bölümünde, varolan bir grubu seçin veya bu yeni sütunun depolanacağı yeni grubun adını yazın.

 7. Ek Sütun Ayarları bölümünde, varsa istediğiniz başka sütun ayarlarını belirtin. Örneğin, sütununuz için bir açıklama yazabilir, bu sütun için bilgi girişinin gerekli olup olmadığını, bu sütunda saklanabilecek en fazla karakter sayısını ve sütun için varsayılan bir değeri belirtebilirsiniz.

 8. Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümünde, bu site içerik türünden devralan alt site içerik türlerinin değişikliklerinizle güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini belirtin.

 9. İstediğiniz sütunları eklemeniz bitiğinde Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Site içerik türünün sütun sırasını değiştirme

 1. Site koleksiyonu giriş sayfasında, Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları'nın üzerine gelin ve ardından Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasında, galeriler bölümünde, Site içerik türleri' ni tıklatın.

 3. Site içerik türü Galerisi sayfasında, yapılandırmak istediğiniz site içerik türü için bağlantıyı tıklatın.

  Seçtiğiniz site içerik türünün yapılandırma sayfası görüntülenir.

 4. Sütunlar bölümünde Sütun sırası'nı tıklatın.

 5. En üstten konumu sütunundaki açılan listeyi kullanarak sütunların sırasını istediğiniz şekilde yeniden düzenleyin.

 6. Siteleri ve listeleri güncelleştir bölümünde, bu site içerik türünden devralan alt site içerik türlerinin değişikliklerinizle güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini belirtin.

Sayfanın Başı

Belge Bilgileri Panosu Ayarlarını değiştirme

Belge Bilgileri Bölmesi son kullanıcıların doğrudan 2007 Microsoft Office sistemi belge içinde içerik türü özelliklerini görüntülemek ve değiştirmek olanak tanır. Örneğin, belge içerik türü site koleksiyonunuz için bir durum sütunu varsa, son kullanıcılar durum özelliği Belge Bilgileri Bölmesi'nde görüntülemek ve durumu Taslak iken Soniçin değiştirme. Belgeyi yeniden sunucuya kaydedildiğinde, değişiklik Durum sütununda güncelleştirilir.

Belge Bilgileri Panosu, 2007 Office sürümü belgesinde otomatik olarak oluşturulan ve belgenin düzenlenebilir özelliklerini sunucuya yansıtan bir Microsoft Office InfoPath formudur. İçerik türünü yapılandırırken, içerik türünün özelliklerini temel alan bir InfoPath formu oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu formu, diğer InfoPath formlarında olduğu gibi özelleştirebilir ve dağıtabilirsiniz. Özelleştirilen form daha sonra belgeye yansıtılır. Son kullanıcılar, bir Office belgesinin üst kısmında görüntülenen Belge Bilgileri Panosu'nu kullanarak özellikleri kolayca görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.

 1. Site koleksiyonu giriş sayfasında, Site Eylemleri'ni tıklatın, Site Ayarları'nın üzerine gelin ve ardından Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasında, galeriler bölümünde, Site içerik türleri' ni tıklatın.

 3. Site içerik türü Galerisi sayfasında, site içerik türünü belge bilgileri bölmesi ilişkilendirildiği bağlantısını tıklatın.

 4. Site içerik türü sayfasında, Ayarlar bölümünde, belge bilgileri bölmesi ayarları' nı tıklatın.

 5. Belge bilgileri bölmesi ayarları sayfasında belge bilgileri bölmesi için kullanmak istediğiniz şablonu belirtin.

  • Şablonunuz yoksa, Yeni bir özel şablon oluştur'u tıklatarak InfoPath'da özel bir şablon oluşturabilirsiniz..

  • Geçerli olarak sahip olduğunuz özel bir şablonu kullanmak için, Gözat'ı tıklatarak onu karşıya yükleyebilir veya UNC yolu gibi bir paylaşılan konumdan ona başvuruda bulunabilirsiniz. Bu yol, belgeye yerleştirilir ve daha sonra, belge açıldığında Belge Bilgileri Panosu'nu görüntülemek için ona başvuruda bulunulur.

  • Otomatik olarak oluşturulan varsayılan şablonu kullanmaya devam etmek veya ona geri dönmek için Microsoft Office uygulamalarında varsayılan şablonu kullan'ı seçin.

   Microsoft Office için varsayılan şablonda, içerik türü için tanımlanmış sütunlar listelenir.

 6. Her zaman göster bölümünde, içerik türü ile oluşturulan her belge için belge bilgileri bölmesi görüntülemek için bu onay kutusunu seçin.

  Bu ayar, bu içerik türündeki varolan bir belge açıldığında ve ilk kez kaydedildiğinde Belge Bilgileri Panosu'nun görüntülenmesini sağlar. Varsayılan olarak, site koleksiyonunun içinden yeni bir belge oluşturulduğunda veya bir belgenin yeniden adlandırılması veya aynı konuma kaydedilmesi sırasında her zaman Belge Bilgileri Panosu görüntülenir.

 7. Belge Bilgileri Panosu değişikliklerini etkinleştirmek için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bilgi yönetimi ilkesi ekleme

İçerik türüne bilgi yönetimi ilkesi eklemek, ilke özelliklerini birden çok liste veya kitaplıkla ilişkilendirmeyi kolaylaştırır. İçerik türüne varolan bir bilgi yönetimi ilkesini eklemeyi veya ayrı bir içerik türüne özgü benzersiz bir ilke oluşturmayı seçebilirsiniz.

Not: İçerik türüne, listelere özgü bir bilgi yönetimi ilkesi de ekleyebilirsiniz. Bu, ilkeyi yalnızca o listedeki içerik türünü kullanan öğelere uygulama etkisi yapar.

 1. Site koleksiyonu giriş sayfasında, Site Eylemleri'ni tıklatın, Site Ayarları'nın üzerine gelin ve ardından Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasında, galeriler bölümünde, Site içerik türleri' ni tıklatın.

 3. Site içerik türü Galerisi sayfasında, bir ilkesini eklemek istediğiniz içerik türünü seçin.

 4. Site içerik türü sayfasında, Ayarlar bölümünde, Bilgi Yönetimi İlkesi ayarları' nı tıklatın.

 5. Bilgi Yönetimi İlkesi ayarları sayfasında kullanmak istediğiniz hangi ilke belirtin:

  • İçerik türüne varolan bir ilkeyi uygulamak için, Site koleksiyonu ilkesi kullan'ı seçin, listeden ilke adını seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  • İçerik türü için benzersiz bir ilke oluşturmak üzere şu adımları uygulayın:

   1. İlke Tanımla'yı seçip, ardından Tamam'ı tıklatın.

   2. İlkeyi Düzenle sayfasında, bir ad ve açıklama ilkenin yazın ve sonra kullanıcılara ilke içindir açıklayan bir kısa ilke ifadesi yazın. Bir ilke bildirimini en çok 512 karakter uzunluğunda olabilir.

   3. Konu başlığı altında Bilgi Yönetimi İlkesi Yapılandır özellikleri, bilgileri İlkesi ile ilişkilendirmek istediğiniz özellikleri ayarlamak için kullanın.

Sayfanın Başı

Belge dönüştürmelerini yönetme

Site yöneticileri, son kullanıcıların bir dosya türündeki belgeleri başka bir biçime dönüştürebilmeleri için belge dönüştürmeye olanak tanıyabilir. Site içerik türleri için belge dönüştürme, site yöneticilerinin, hangi dönüştürücülerin kullanılabildiğini ve bu dönüştürücülerin o içerik türündeki belgeler üzerinde nasıl çalıştığını tanımlayan ayarları depolamak üzere içerik türlerini yapılandırmalarına da olanak sağlar. Office SharePoint Server 2007 uygulamasına çeşitli belge dönüştürücüleri eklenmiştir; kuruluşunuzun ek, özel dönüştürücüleri de olabilir. Yönetim Merkezi'nde belge dönüştürmenin etkinleştirilmesinden sonra, dönüştürücüler, bir belge kitaplığında kullanılabilen tüm site içerik türleri için varsayılan olarak kullanılabilir. Bu, aşağıdaki içerik türlerini kapsar:

 • Temel Sayfa, Belge, Form ve Resim gibi belge içerik türleri

 • Makale Sayfası, Yeniden Yönlendirme Sayfası ve Karşılama Sayfası gibi sayfa düzeni içerik türleri

Son kullanıcılar belirtilen bir içerik türündeki belgeyi seçip, ardından içerik menüsünden Belgeyi dönüştür'ü tıklattıklarında, etkinleştirilmiş olan dönüştürücüler kullanılabilir. Yalnızca belgenin dosya türüne (örneğin, .docx) özgü dönüştürücü veya dönüştürücüler listelenir.

XML gibi bir dosya türü için birden çok dönüştürücü olduğunda, kullanıcıların yalnızca bu içerik türündeki belgelerde uygun olan dönüştürücüleri görmelerini sağlamak için dönüştürücü listesini düzenlemeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca, bir dönüştürücünün yapılandırma seçeneklerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Böyle durumlarda, belge dönüştürücülerde değişiklik yapmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

 1. Site koleksiyonu giriş sayfasında, Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları'nın üzerine gelin ve ardından Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.

 2. Site Ayarları sayfasında, galeriler bölümünde, Site içerik türleri' ni tıklatın.

 3. Site içerik türü Galerisi sayfasında, belge dönüştürmeyi yönetmek istediğiniz içerik türünü seçin.

 4. Site içerik türü sayfasında, Ayarlar bölümünde, Bu içerik türü için belge dönüştürmeyi Yönet'itıklatın.

  Not: Belge dönüştürücüleri yalnızca belge içerik türleri için kullanılabilir.

 5. Son kullanıcılara görüntülenmesini istemediğiniz dönüştürücünün onay kutusunu temizleyin. Kullanmak istediğiniz tüm dönüştürücülerin seçili olduğundan emin olun ve sonra Uygula'yı tıklatın.

 6. Kullanmak istediğiniz dönüştürücünün yanında Yapılandır seçeneği varsa, yeni dönüştürme ayarları tanımlamak için onu tıklatabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×