Site içerik türü oluşturma veya özelleştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu makalede, yeni site içerik türlerini oluşturmak veya var olan site içerik türleri değiştirmek açıklar

Bu makalede

Site içerik türleri ve devralma hakkında

Site içerik türü oluşturma

Belge şablonunu site içerik türüyle ilişkilendirme

İçerik türü için sütunları değişiklik

Site içerik türü için bir iş akışı ekleme

Bir içerik türünü salt okunur yapma

Bir site içerik türünü silme

Uygun izinlere, yeni site içerik türleri oluşturabilirsiniz. Bu içerik türlerini listeler ve kitaplıklar üzerinde alt düzey siteleri yanı sıra oluşturursanız site düzeyinde için daha sonra ekleyebilirsiniz. Örneğin, en üst düzey sitede oluşturduğunuz site içerik türü listeler ve kitaplıklar site koleksiyonundaki tüm sitelerde kullanılabilir. Bir alt düzey sitesinde oluşturulan içerik türleri daha üst düzey siteleri için kullanılamaz.

Önemli: Oluşturma ve site içerik türünü değiştirmek için Tam Denetim izin düzeyi gibi olmalıdır varsayılan Site adı sahipleri gruplandırma ve aşağıdaki kullanıcı erişim hakları vardır:

 • Ana site    Listeleri yönetme, sayfa ekleme ve özelleştirme

 • Alt site    Listeleri yönetme, sayfa ekleme ve özelleştirme

 • Liste veya belge kitaplığı    Listeleri Yönetme

Sayfanın Başı

Site içerik türleri ve devralma hakkında

Tek bir proje sırasında içeriği, örneğin, tekliflerini, yasal sözleşme, iş ve ürün tasarım belirtimleri deyimleri birkaç farklı türde bir iş doğurabilir. Bir iş toplamak ve meta verileri her tür içerik hakkında farklı türde korumak isteyebilirsiniz. Meta veri bir firma numarası, proje numarası veya proje yöneticisi, örneğin içerebilir. Tek bir projeye birbiriyle ilişkili olmadığından belgeleri birlikte saklanmış olabilir, ancak bunlar oluşturulabilir, kullanılan, paylaşılan ve farklı yollarla tutulur. Kuruluşlar farklı belge kümeleri içerik türlerini tanımlayabilir.

İçerik türleri, düzenlemek, yönetme ve içeriğin bir site topluluğututarlı bir şekilde idare getirmelerine olanak tanır. Belirli türde belgeler veya bilgileri ürünleri, kuruluş'ın emin olmak için içerik türlerini tanımlayarak içeriği tutarlı bir şekilde yönetilir. İçerik türlerini listeye uygulama şablonları olarak görülebilir veya birden çok öğe veya belge türleri içerdikleri böylece kitaplığı ve birden çok şablonu bir liste veya kitaplığa uygulayabilirsiniz.

İçerik türleri hiyerarşisine düzenlenir    İçerik türlerini birbirinden kendi özelliklere devralmak tek bir içerik türü veren hiyerarşi düzenlenir. Bu yapı belgelerin tüm kategorileri kuruluşunuz genelinde tutarlı bir şekilde işlem olanak sağlar.

Yeni site içerik türleri bir üst içerik türü temel alan    Bir site için Site içerik türü galerisindeki yeni bir özel site içerik türü tanımladığınızda, başlangıç noktanız olarak Site içerik türü galerisindeki varolan üst site içerik türünü seçerek başlayın. Oluşturduğunuz yeni site içerik türünü tüm üst site içerik türünden, belge şablonu, salt okunur ayarı, iş akışları ve sütun gibi özniteliklerini devralır. Bu yeni site içerik türü oluşturduktan sonra kendisine sütun ekleme veya kaldırma gibi değişiklik yapabilirsiniz.

Alt site içerik türlerini üst öğeden devral    Oluşturduğunuz içerik türlerini bir üst içerik türünü temel alan ve bu nedenle bu üst içerik türü özniteliklerini devralır. Bir alt içerik türündeki bir örnek bir liste veya kitaplığa uygulama bir üst içerik türü, temel bir liste içerik türü olabilir. Doğrudan bu alt liste içerik türü için yapılan değişiklikler, temel aldığı üst içerik türü etkilemez. Üst içerik türünden devralınan öznitelikler şunlardır:

 • Belge Şablonu

 • Salt okunur ayarı

 • İş akışları

 • Sütunlar

 • Diğer uygulamalar tarafından eklenen Genişletilebilir öznitelikler

Üst içerik türü güncelleştirdiğinizde, bu değişiklikleri devralır için herhangi bir alt içerik türlerine isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Üst içerik türlerinden devralan tüm içerik türlerini güncelleştir seçtiğinizde, tüm bu sayfadaki ayarları çocukları değiştirmekte olduğunuz içerik türü için içerik türlerini de güncelleştirilir. Bu güncelleştirmeyi bu üst öğeden devral liste ve site içerik türleri için herhangi bir önceki özelleştirmeleri üzerine yazılır.

İçerik türü devralma

Örneğin, Gelişmiş Ayarlar sayfasında yalnızca belge şablonunu değiştirir ve liste içerik türlerini ve alt site içerik türlerini güncelleştirmeyi seçerseniz, belge şablonu ve salt okunur ayarı tüm alt içerik türlerinde güncelleştirilir, çünkü bu ayarların her ikisi de aynı sayfadadır. Aynı şekilde, İş Akışı Ayarları sayfasında yapılan tüm değişiklikler de alt içerik türlerinde birlikte güncelleştirilirler. Her sütunun kendi Site İçerik Türü Sütununu Değiştir sayfası vardır ve bu nedenle her sütunun ayarları ayrı ayrı güncelleştirilmelidir.

Tüm içerik özniteliklerini yazın Not üst içerik türü üzerinde görünür — adı, açıklama ve Grup dışında — alt türlerini temel güncelleştirilebilir. Sütun veya üst türü üzerinde görünmez ayarları güncelleştirilemez.

Üst içerik türü için yaptığınız değişiklikler alt içerik türlerinde ayarlarının üzerine değil emin olmak için alt içerik türünü salt okunur olarak işaretleyebilirsiniz. Bu bazı durumlarda tercih olsa da, aynı zamanda merkezi olarak içerik türü hiyerarşinizin yönetme kabiliyetini azaltır.

Bir içerik ayarlarsanız salt okunur olarak yazın, açıkça ayarlanan salt okunur olmaması için üst ve alt içerik türlerinde değişiklikleri güncelleştirirseniz ebeveyninizin ayarları hala çocuk ayarlarını geçersiz kılabilirsiniz.

Site içerik türleri gruplar halinde saklanır    Yeni site içerik türü oluşturduğunuzda, var olan bir gruba depolamak için veya oluşturduğunuz yeni gruba depolamak için seçmeniz gerekir. Başkaları tarafından kullanılmak üzere yeni site içerik türü istemiyorsanız _gizli adlı bir grup oluşturun ve site içerik türü üzerinde depolayın.

Sayfanın Başı

Site içerik türü oluşturma

Bir site için site içerik türleri oluşturmak için söz konusu sitenin Tam Denetim izinlerine sahip olmanız gerekir. Site bir site koleksiyonundaki en üst düzey site için içerik türlerini oluşturmak için site koleksiyonu yöneticisi olmanız gerekir.

 1. Yeni site içerik türü oluşturmak istediğiniz siteye gidin.

 2. Site eylemleri menüsünü Site Eylemleri üzerinde Site Ayarları ' nı tıklatın.

 3. Galeriler bölümünde, Site içerik türleri'ni tıklatın.

  Site içerik türü Galerisi sayfası görüntülenir.

 4. Site İçerik Türü Galerisi sayfasında, Oluştur'u tıklatın.

  Yeni Site İçerik Türü sayfası görüntülenir.

  Yeni Site İçerik Türü penceresi

 5. Ad ve Açıklama bölümünde, yeni site içerik türü için bir ad ve açıklama yazın.

 6. Üst içerik türünün seçileceği yer listesinde, yeni içerik türünüze yönelik üst içerik türünü seçmek istediğiniz grubu belirleyin. Bu listede geçerli sitede kullanılan tüm Site İçerik Türü grupları bulunur.

 7. Üst içerik türü listesinde, içerik türünüz için temel almak istediğiniz üst içerik türü seçin. Üst içerik türleri listesinde üst içerik türünü seçin listesinden seçilen Site içerik türü grubu bağlı olarak farklılık gösterir.

 8. Grup bölümünde, bu yeni site içerik türünü varolan bir grupta veya yeni bir grupta saklamayı seçin.

 9. Tamam'ı tıklatın.

  Site içerik türü: Yeni içerik türü adı sayfanıza görüntülenir. Bu sayfadaki yeni içerik türü daha ayrıntılı tanımlamak için seçenekler seçebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Bir belge şablonunu site içerik türüyle ilişkilendirme

Not: Belge şablonları klasör, liste veya tartışma panoları değil, yalnızca Belge içerik türleriyle ilişkilendirilebilir.

 1. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün tanımlanmış olduğu siteye gidin.

 2. Site eylemleri menüsünü Site Eylemleri üzerinde Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Galeriler bölümünde, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Site içerik türü Galerisi sayfasında, değiştirmek istediğiniz site içerik türü için bağlantıyı tıklatın.

  Seçtiğiniz site içerik türünün yapılandırma sayfası görüntülenir.

 5. Ayarlar bölümünde Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

  Site İçerik Türü Gelişmiş Ayarları sayfası görüntülenir.

  Site İçerik Türü Gelişmiş Ayarlar penceresi

 6. Belge şablonu bölümünde, var olan bir belge şablonu için URL'yi sağlamak için kullanmak istediğiniz belge şablonunun konumunu URL'sini yazın. Aşağıdaki tabloda, kullanabileceğiniz URL'leri türlerini örnekler verilmektedir. Örnekler http://Server _cts/NameSite/içerik türü adı olan site içerik türü kaynak klasör üzerinde dayalıdır / ve docname.docedilen belge şablonu.

URL adı

Örnek

Sunucu göreli yolu

Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Sunucu mutlak yolu

http://contoso/site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

 1. Kullanmak istediğiniz belge şablonunu karşıya yüklemek isterseniz, Belge Şablonları bölümünde Yeni belge şablonunu karşıya yükle'yi tıklatıp, ardından Gözat'ı tıklatın. Dosya Seç iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz dosyanın konumuna gidin, onu seçin ve sonra 'ı tıklatın.

  Yeni bir belge şablonu karşıya yüklerken, şablon otomatik olarak alan adı/Site/_cts/içerik türü adı http://Server varsayılan belge şablonu kaynak klasöründe depolanır /

 2. Siteleri ve Listeleri Güncelleştir bölümünde, bu içerik türünden devralan içerik türlerinin değişikliklerinizle güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini belirtin.

  Evet'iseçerseniz, bu içerik türünden (üst içerik türü) devralan başka türde içerikler (alt içerik türleri), seçtiğiniz belge şablonu kullanır.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türünün sütunlarında değişiklik yapma

Site içerik türüne sütunlar ekleyerek, belirli bir içerik türüne ait öğe için toplamak istediğiniz özellikleri veya meta verileri belirtebilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuz hesap numarası, proje numarası veya proje yöneticisi gibi tüm sipariş formları için belirli bir meta veri kümesini izlemek isteyebilir. Hesap numarası, proje numarası ve proje yöneticisi sütunlarını sipariş formu içerik türüne eklediğinizde kullanıcılardan, söz konusu içerik türüne ait öğeler için bu meta verileri sunmaları istenir.

Bir içerik türünün sütunlarını değiştirmenin birkaç yolu vardır. Şunları yapabilirsiniz:

Site içerik türüne varolan bir sütunu ekleme

Sitenizi veya site içerik türü için üst siteyle önceden tanımlanmış bir sütun eklemek için bu yordamı izleyin. İçerik türüne sütun ekleme, sütunu veya alanı listede görünür veya kitaplıkta, içerik türüyle ilişkilendirebilirsiniz sağlar.

 1. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün tanımlanmış olduğu siteye gidin.

 2. Site eylemleri menüsünü Site Eylemleri üzerinde Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Galeriler bölümünde, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Site içerik türü Galerisi sayfasında, değiştirmek istediğiniz site içerik türü için bağlantıyı tıklatın.

  Seçtiğiniz site içerik türünün yapılandırma sayfası görüntülenir.

  Site içerik türü adlarını köprülü veya seçili için uygun değilse, sonra da bu site başka bir siteden site içerik türleri devralır ve site içerik türünü bu sitede güncelleştirilmesi gerekir anlamına gelir.

 5. Sütunlar bölümünde Varolan site sütunlarından ekle'yi tıklatın.

  Site İçerik Türüne Sütun Ekle sayfası görüntülenir.

 6. Sütun Seç bölümünde, Sütun seç listesinden, filtrenizde temel almak istediğiniz grubu seçin.

  Aşağıdaki tabloda, varsayılan ve içerdikleri sütun türleri tarafından sağlanan grupları açıklanmaktadır.

Seçilecek öğe

Görüntülenecek öğe

Tüm Gruplar

Tüm gruplar için kullanılabilir olan tüm sütunlardır.

Temel Sütunlar

Pek çok liste veya kitaplık türünde yararlı olan sütunlardır.

Çekirdek Kişi ve Takvim Sütunları

Kişi ve Takvim listelerinde kullanışlıdır sütunlar. Bu sütunlar genellikle meta veri programlardaki Microsoft Office Outlook 2007 gibi SharePoint teknolojileri ile uyumlu istemci kişi ve Takvim eşitlemek için kullanılır.

Çekirdek Belge Sütunları

Dublin Çekirdek Meta Veri Kümesi'nden standart belge sütunları.

Çekirdek Görev ve Sorun Sütunları

Görev ve sorunları listelerinde kullanışlıdır sütunlar. Bu sütunlar genellikle programlardaki Microsoft Office Outlook 2007 gibi SharePoint teknolojileri ile uyumlu istemci görev ve sorun meta veri eşitlemek için kullanılır.

Grup çalışması sütunları

Grup Panosu çalışma alanında kullanılan Grup çalışması listeleri kullanışlı olan sütunları.

Genişletilmiş Sütunlar

Bir takım özel amaçlı sütunlardır.

 1. Kullanılabilir sütunlar listesinden, eklemek istediğiniz sütunu seçin ve Ekle'yi tıklatın.

  Hızlı şekilde birden fazla sütun türü eklemek için, CTRL tuşuna basıp, eklemek istediğiniz kullanılabilir sütunların her birini tıklatabilirsiniz.

 2. Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümünde, bu site içerik türünden devralan alt site içerik türlerinin değişikliklerinizle güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini belirtin.

 3. İstediğiniz sütunları eklemeniz bitiğinde Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Site içerik türüne yeni sütun ekleme

Yeni bir sütun tanımlamak ve site içerik türüne eklemek için bu yordamı uygulayın. Oluşturduğunuz yeni sütunun, üzerinde oluşturulduğu site ve onun alt siteleri tarafından kullanılabildiğini unutmayın. Yeni sütunu oluşturduktan sonra, onu diğer içerik türlerine ve ayrıca listelere ve kitaplıklara ekleyebilirsiniz. Yeni sütununuzu başkalarının kullanmasını istemiyorsanız, onu "_Hidden" adlı yeni bir gruba ekleyerek gizleyebilirsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün tanımlandığı siteye gidin.

 2. Site eylemleri menüsünü Site Eylemleri üzerinde Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Galeriler bölümünde, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Site içerik türü Galerisi sayfasında, değiştirmek istediğiniz site içerik türü için bağlantıyı tıklatın.

  Seçtiğiniz site içerik türünün yapılandırma sayfası görüntülenir.

 5. Sütunlar bölümünde Yeni site sütunundan ekle'yi tıklatın.

  Yeni Site Sütunu sayfası görüntülenir.

 6. Adı ve Türü bölümünde, yeni sütun türü için bir ad yazın ve bu sütunda depolanabilecek bilgi türünü seçin.

  Sütun adları büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Örneğin, "Açıklama" adlı bir sütun site koleksiyonunuzda tanımlanırsa, "açıklaması." adlı yeni bir sütun oluşturulamıyor

 7. Grup bölümünde, yeni sütunu depolamak için varolan bir grubu seçin veya yeni bir grubun adını yazın.

 8. Ek Sütun Ayarları bölümünde, varsa istediğiniz başka sütun ayarlarını belirtin. Örneğin, sütununuz için bir açıklama yazabilir, bu sütun için bilgi girişinin gerekli olup olmadığını, bu sütunda saklanabilecek en fazla karakter sayısını ve sütun için varsayılan bir değeri belirtebilirsiniz.

 9. Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümünde, bu site içerik türünden devralan alt site içerik türlerinin değişikliklerinizle güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini belirtin.

 10. Sütun doğrulama bölümünde yeni öğeler listesine eklendiğinde, bu sütundaki verileri doğrulamak için kullanmak istediğiniz formülü girin. Örneğin, bir kullanıcı bir sütuna girin veya bir telefon numarasının alan kodunu sütundaki bulunduğundan emin olun için formül kullanma en büyük bir sayı ayarlayabilirsiniz.

 11. İstediğiniz sütunları eklemeniz bitiğinde Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Sütun kaldırma

 1. Site içerik türünü değiştirmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

Site içerik türü adlarını köprülü veya seçili için uygun değilse, sonra da bu site başka bir siteden site içerik türleri devralır ve site içerik türünü bu sitede güncelleştirilmesi gerekir anlamına gelir.

Sütunlar'ın altında, içerik türünden kaldırmak istediğiniz sütunun adını tıklatın.

 1. Kaldır' ı tıklatın ve sütunu içerik türünden kaldırmak isterseniz sorulduğunda Tamam ' ı tıklatın.

Site içerik türünün sütun sırasını değiştirme

Böylece bir mantıksal örneğin gruplandırma takip etmeleri sütunları site içerik türü için görünme sırasını değiştirebilirsiniz.

 1. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün tanımlanmış olduğu siteye gidin.

 2. Site eylemleri menüsünü Site Eylemleri üzerinde Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Galeriler bölümünde, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Site içerik türü Galerisi sayfasında, değiştirmek istediğiniz site içerik türü için bağlantıyı tıklatın.

  Seçtiğiniz site içerik türünün yapılandırma sayfası görüntülenir.

 5. Sütunlar bölümünde Sütun sırası'nı tıklatın.

 6. Sütun sırası bölümünde, Üstten konumu sütunundaki açılan listeler, istediğiniz şekilde sütunları yeniden sıralamak için kullanın.

  Sütun sırasını değiştirme

 7. Siteleri ve listeleri güncelleştir bölümünde, bu site içerik türünden devralan alt site içerik türlerinin değişikliklerinizle güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini belirtin.

Sütunu gerekli, isteğe bağlı veya gizli yapma

 1. Site içerik türünü değiştirmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site eylemleri menüsünü Site Eylemleri üzerinde Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Galeriler altında Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

Uyarı seçin ve burada metni girin. Kendi AlertPosition özelliğini de ayarlayabilirsiniz.

 1. Sütunlar'ın altında, zorunlu kılmak istediğiniz sütunun adını tıklatın.

 2. Sütun Ayarları bölümünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kullanıcıların sütun bilgilerini belirtmelerini gerekli kılmak için, Gerekli'yi tıklatın.

  • Kullanıcıların sütun bilgilerini belirtmelerini isteğe bağlı yapmak için, İsteğe bağlı'yı tıklatın.

  • İçerik türüyle ilgili hiçbir Yeni, Düzenle veya Görüntüle formunda görünmeyecek şekilde sütunu gizlemek için, Gizle'yi tıklatın.

  • Siteleri ve Listeleri Güncelleştir bölümünde, Bu türden devralan tüm içerik türleri güncelleştirilsin mi? altında, bu site içerik türünden devralan tüm içerik türlerini güncelleştirmek istiyorsanız Evet'i tıklatın.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Site içerik türüne iş akışı ekleme

Not: Bir iş akışını site içerik türüne ekleyebilmeniz için önce iş akışının site koleksiyonunuzda dağıtılması gerekir. Eklemek istediğiniz iş akışı kullanılamıyorsa, sunucu yöneticinize başvurun.

 1. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün tanımlanmış olduğu siteye gidin.

 2. Site eylemleri menüsünü Site Eylemleri üzerinde Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Galeriler bölümünde, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Site içerik türü Galerisi sayfasında, değiştirmek istediğiniz site içerik türü için bağlantıyı tıklatın.

  Seçtiğiniz site içerik türünün yapılandırma sayfası görüntülenir.

 5. Ayarlar bölümünde İş akışı ayarları'nı tıklatın.

  İş Akışı Ayarlarını Değiştir sayfası görüntülenir.

 6. İş akışı ekle'yi tıklatın.

 7. İş Akışı Ekle sayfasında, eklemek istediğiniz İş Akışı şablonunu ve iş akışı için istediğiniz ayarları seçin.

  İş Akışı ekle penceresi

 8. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Eklediğiniz iş akışının İş Akışını Özelleştir sayfası varsa, İleri'yi tıklatarak İş Akışını Özelleştir sayfasına geçin, istediğiniz ayarları seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  • Eklediğiniz iş akışının İş Akışını Özelleştir sayfası yoksa, Tamam'ı tıklatın.

   Listeler, kitaplıklar ve içerik türleri için iş akışları ekleme hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkzaltındaki bağlantılara bakın.

Sayfanın Başı

İçerik türünü salt okunur yapma

 1. Site içerik türünü değiştirmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site eylemleri menüsünü Site Eylemleri üzerinde Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Galeriler altında Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

  Site içerik türü adlarını köprülü veya seçili için uygun değilse, sonra da bu site başka bir siteden site içerik türleri devralır ve site içerik türünü bu sitede güncelleştirilmesi gerekir anlamına gelir.

 5. Ayarlar'ın altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 6. Salt Okunur bölümünde, Bu içerik türü salt okunur olsun mu? altında Evet'i tıklatın.

 7. Siteleri ve Listeleri Güncelleştir bölümünde, Bu türden devralan tüm içerik türleri güncelleştirilsin mi? altında, bu site içerik türünden devralan tüm içerik türlerini güncelleştirmek istiyorsanız Evet'i tıklatın.

 8. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Site içerik türü oluşturma

Bir site türünü listeden veya kitaplıktan sildiğinizde, kullanıcılar artık listelere veya kitaplıklara bu site içerik türünün yeni örneklerini ekleyemez. Bir site içerik türünün silinmesi bu site içerik türünün önceden listelerle veya kitaplıklarla ilişkilendirilmiş ve şimdi liste içerik türü olarak varolan örneklerini kaldırmadığı gibi içerik türünden oluşturulan öğeleri de silmez.

 1. Site içerik türünü silmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site eylemleri menüsünü Site Eylemleri üzerinde Site Ayarları' nı tıklatın.

 3. Galeriler altında Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Silmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

  Site içerik türü adlarını köprülü veya seçili için uygun değilse, sonra da bu site başka bir siteden site içerik türleri devralır ve site içerik türünü bu sitede güncelleştirilmesi gerekir anlamına gelir.

 5. Ayarlar' ın altında Bu site içerik türü Silseçeneğini tıklatın.

 6. Site içerik türünü silmek isteyip istemediğinizden sorulduğunda, Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×