Site içerik türü oluşturma veya özelleştirme

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede site içerik türlerinin nasıl oluşturulacağı ve özelleştirileceği anlatılmıştır.

Bir site için site içerik türleri oluşturmak için, söz konusu sitede Tam Denetim sahibi olmanız gerekir. Site koleksiyonundaki en üst düzey site için site içerik türleri oluşturmak için, site koleksiyonu yöneticisi olmanız gerekir.

Bu makalede

Site içerik türleri ve devralma hakkında

Site içerik türü oluşturma

İçerik türü için bir belge şablonu ekleme

İçerik türü için sütunları değişiklik

İçerik türü için bir iş akışı ekleme

Bir içerik türünü salt okunur yapma

İçerik türü için bilgi yönetimi ilkesi belirtme

İçerik türü için belge bilgileri bölmesi ayarlarını değiştirme

Site içerik türü için belge dönüştürmelerini yönetme

Bir site içerik türünü silme

İlgili görevler

Site içerik türleri ve devralma hakkında

İçerik türleri, bir içerik türünün kendi özelliklerini bir başka içerik türünden devralmasına izin veren bir hiyerarşi içinde düzenlenmiştir.Bu, ekiplerin belirli sitelere veya listelere ait söz konusu öznitelikleri özelleştirmelerine izin verirken, belge kategorilerinin de kuruluşun özniteliklerini paylaşmasına izin verir.

İçerik türleri, merkezi şekilde ilk kez sitenin Site İçerik Türü Galerisi'nde tanımlanırlar. Site düzeyinde tanımlanan içerik türleri site içerik türleri olarak adlandırılır. Site içerik türleri, tanımladıkları sitenin alt sitelerinde kullanılabilir. Örneğin, bir içerik türü site koleksiyonundaki en üst düzey sitenin Site İçerik Türü Galerisi'nde tanımlandığında, söz konusu site koleksiyonundaki tüm sitelere ait listelerde veya kitaplıklarda kullanılabilir. Site içerik türleri listelere veya kitaplıklara ayrı ayrı eklenebilir ve kullanım amacıyla bu liste veya kitaplıklarda özelleştirilebilirler. Bir listeye veya kitaplığa eklenen site içerik türü örneği liste içerik türü olarak adlandırılır. Liste içerik türleri, oluşturuldukları site içerik türlerinin alt türüdür.

Bir siteye ait Site İçerik Türü Galerisi'nde yeni, özel bir site içeriği tanımladığınızda, işe ilk olarak Site İçerik Türü Galerisi'nde var olan bir üst site içerik türünü seçerek başlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz yeni içerik türü kendisine ait belge şablonu, salt okunur ayarlar, iş akışları ve sütunlar gibi üst site içerik türünün tüm özniteliklerini devralır. Söz konusu yeni içerik türünü oluşturduktan sonra, bu özniteliklerde değişiklik yapabilirsiniz. Site içerik türleri üzerinde değişiklikler yaptığınızda, bu değişikliklerin, özniteliklerini bu site içerik türlerinden devralan diğer alt site içerik türlerine veya liste içerik türlerine uygulanmasını isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Yalnızca alt site içerik türleri veya liste içerik türlerinin bir üst içerik türü ile paylaştığı öznitelikler güncelleştirilebilir. Bir alt site içerik türü, üst site içerik türünün sahip olmadığı diğer özniteliklerle özelleştirildiğinde (örneğin, ekstra sütunlar), bu özelleştirmeler alt site içerik türünün güncelleştirilmesi sırasında geçersiz kılınmaz. Bir site içerik türü üzerinde yaptığınız değişiklikler, site içeriğinin içinden oluşturulduğu üst site içerik türünü etkilemez.

Sayfanın Başı

Site içerik türü oluşturma

 1. Kendisi için yeni site içerik türü oluşturmak istediğiniz siteye gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Oluştur'u tıklatın.

 5. Yeni Site İçerik Türü sayfasında, Ad ve Açıklama bölümünde, yeni site içerik türü için bir ad ve açıklama yazın.

 6. Üst içerik türü seçin listesinde, yeni içerik türünü seçmek istediğiniz grubu seçin.

  Özel İçerik Türleri grubunda, eklendiğinde listenizin veya kitaplığınızın davranışını değiştiren içerik türleri bulunur.

 7. Üst İçerik Türü listesinde, kendi içerik türünüz için temel alınmasını istediğiniz üst içerik türünü seçin.

  Üst içerik türleri listesi, önceki adımda belirlediğiniz seçeneğe göre değişir.

 8. Grup bölümünde, bu yeni site içerik türünü varolan bir grupta veya yeni bir grupta saklamayı seçin.

 9. Tamam'ı tıklatın.

 10. Yeni içerik türünüzün Site İçerik Bilgileri görünür. Bu sayfadaki seçenekleri kullanarak, yeni içerik türünüz için başka tanımlamalar yapabilirsiniz. Site içerik türünüzü özelleştirme hakkında bilgi için, bu bölümdeki diğer konulara bakın.

Sayfanın Başı

İçerik türüne belge şablonu ekleme

Bir belge şablonunu yalnızca bir belge içerik türüyle (belge üst içerik türünden türetilen bir içerik türü) ilişkilendirebilirsiniz. Belge şablonunu bir içerik türüyle ilişkilendirerek, yazarlar bu içerik türünde yeni belgeler oluştururken, belgelerin tümünde aynı şablonun temel alınmasını sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

Örneğin, kuruluşunuz hukuki sözleşmeler için belirli bir belge şablonu kullanıyor olabilir. Bu belge şablonunu, kuruluşunuzun hukuki sözleşmelerde kullandığı içerik türüyle ilişkilendirirseniz, bu içerik türü kullanılarak oluşturulan tüm yeni hukuki sözleşmelerde bu hukuki sözleşme belge şablonu temel alınır.

 1. Site içerik türünü değiştirmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Site içerik türü adları köprü şeklinde değilse, bu sitenin site içerik türlerini başka bir siteden devraldığı ve site içerik türünün o siteye yüklenmesi gerektiği anlamına gelir.

 5. Ayarlar'ın altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 6. Kullanmak istediğiniz belge şablonu sitenizde bir yerde depolanıyorsa, Var olan bir belge şablonunun URL'sini girin öğesini tıklatın ve sonra kullanmak istediğiniz şablonun URL'sini yazın.

  Bir site veya kaynak klasörü konuma bir URL kullanabilirsiniz. Belge şablonları ya da varsayılan site kaynak konumunda depolanan http://Server Site/ad/belge kitaplığı formları/ad/içerik türü adı / veya özellikle belge şablonlarını depolamak için ayarlanan bir kitaplığı konumu.

  Aşağıdaki tabloda, kullanabileceğiniz URL türlerinin örnekleri sunulmaktadır. Örneklerde, http://Sunucu Adı/Site/Belge Kitaplığı Adı/Forms/İçerik Türü Adı/ konumunda bulunan bir varsayılan belge şablonu kaynak klasörü (site içerik türleriyle ilgili dosyaları içeren klasör) olduğu ve belge şablonunun adının Belgeadı.doc olduğu varsayılmıştır.

URL Türü

Örnek

Siteye göre

Sunucu Adı/Site/Kitaplık Adı/Forms/Belgeadı.doc

Kaynak klasöre göre

Docname.doc

 1. Kullanmak istediğiniz belge şablonunu karşıya yüklemek isterseniz, Belge Şablonu bölümünde Yeni belge şablonunu karşıya yükle'yi tıklatıp ardından Gözat'ı tıklatın. Dosya Seç iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz dosyanın konumuna gidin, onu seçin ve sonra 'ı tıklatın.

 2. Siteleri ve Listeleri Güncelleştir bölümünde, Bu türden devralan tüm içerik türleri güncelleştirilsin mi? altında, bu içerik türünden devralan tüm içerik türlerini belge şablonuyla güncelleştirmek istiyorsanız Evet'i tıklatın.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türünün sütunlarında değişiklik yapma

Site içerik türüne sütunlar ekleyerek, belirli bir içerik türüne ait öğe için toplamak istediğiniz özellikleri veya meta verileri belirtebilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuz hesap numarası, proje numarası veya proje yöneticisi gibi tüm sipariş formları için belirli bir meta veri kümesini izlemek isteyebilir. Hesap numarası, proje numarası ve proje yöneticisi sütunlarını sipariş formu içerik türüne eklediğinizde kullanıcılardan, söz konusu içerik türüne ait öğeler için bu meta verileri sunmaları istenir.

Bir içerik türünün sütunlarını değiştirmenin birkaç yolu vardır. Şunları yapabilirsiniz:

Sütun ekleme

 1. Site içerik türünü değiştirmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Site içerik türü adları köprü şeklinde değilse, bu sitenin site içerik türlerini başka bir siteden devraldığı ve site içerik türünün o siteye yüklenmesi gerektiği anlamına gelir.

 5. Sütunlar altında Var olan site sütunlarından ekle'yi tıklatın.

 6. Sütunları Seç bölümünde, Sütun kaynağı altında, kendisine sütun eklemek istediğiniz grubu seçmek için oku tıklatın.

 7. Kullanılabilir sütunlar'ın altında, eklemek istediğiniz sütunu tıklatın ve sütunu Eklenecek sütunlar listesine eklemek için Ekle'yi tıklatın.

 8. Başka sütunlar eklemek için 6. ve 7. adımları yineleyin.

 9. Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümünde, Bu türden devralan tüm içerik türleri güncelleştirilsin mi? altında, bu site içerik türünden devralan tüm içerik türlerini güncelleştirmek istiyorsanız Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Sütun kaldırma

 1. Site içerik türünü değiştirmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Site içerik türü adları köprü şeklinde değilse, bu sitenin site içerik türlerini başka bir siteden devraldığı ve site içerik türünün o siteye yüklenmesi gerektiği anlamına gelir.

 5. Sütunlar'ın altında, içerik türünden kaldırmak istediğiniz sütunun adını tıklatın.

 6. Kaldır düğmesini tıklatın ve sütunu içerik türünden kaldırmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Tamam'ı tıklatın.

  Not: İçerik türüyle ilişkili tüm sütunlar için Kaldır düğmesi kullanılamayabilir.

Sayfanın Başı

Sütun sıralamasını değiştirme

 1. Site içerik türünü değiştirmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Site içerik türü adları köprü şeklinde değilse, bu sitenin site içerik türlerini başka bir siteden devraldığı ve site içerik türünün o siteye yüklenmesi gerektiği anlamına gelir.

 5. Sütunlar'ın altında Sütun sırası'nı tıklatın.

 6. Sütun Sırası bölümünde, Yukarıdan Konumlandır sütununda yeniden sıralamak istediğiniz sütunun yanındaki oku tıklatıp, ardından istediğiniz sıra numarasını seçin.

 7. Siteleri ve Listeleri Güncelleştir bölümünde, Bu türden devralan tüm içerik türleri güncelleştirilsin mi? altında, bu site içerik türünden devralan tüm içerik türlerini güncelleştirmek istiyorsanız Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Sütunu gerekli, isteğe bağlı veya gizli yapma

 1. Site içerik türünü değiştirmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Site içerik türü adları köprü şeklinde değilse, bu sitenin site içerik türlerini başka bir siteden devraldığı ve site içerik türünün o siteye yüklenmesi gerektiği anlamına gelir.

 5. Sütunlar'ın altında, zorunlu kılmak istediğiniz sütunun adını tıklatın.

 6. Sütun Ayarları bölümünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kullanıcıların sütun bilgilerini belirtmelerini gerekli kılmak için, Gerekli'yi tıklatın.

  • Kullanıcıların sütun bilgilerini belirtmelerini isteğe bağlı yapmak için, İsteğe bağlı'yı tıklatın.

  • İçerik türüyle ilgili hiçbir Yeni, Düzenle veya Görüntüle formunda görünmeyecek şekilde sütunu gizlemek için, Gizle'yi tıklatın.

  • Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümünde Bu türden devralan tüm içerik türleri güncelleştirilsin mi? seçeneğinin altında, bu site içerik türünden devralan tüm içerik türlerini güncelleştirmek istiyorsanız Evet'i tıklatın.

 7. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türüne iş akışı ekleme

İş akışları bir sitede öğelerini ve belgeleri için bir iş süreci belirtmek olası olun. Kuruluşlar otomatikleştirme ve belge onayı gibi bazı ortak iş süreçlerini yönetmek veya gözden geçirmek için iş akışları kullanabilirsiniz. İş akışını bir içerik türüne eklediğinizde, bu içerik türündeki tüm öğeleri tutarlı iş süreçlerini tabi olmasını sağlamak yardımcı olabilir. İçerik türüne iş akışı eklenmişse, bu içerik türündeki tek tek öğelerde iş akışının başlatılabilir.

Not: İçerik türüne, ancak siteniz veya çalışma alanınız için bir iş akışı dağıtılmışsa iş akışı ekleyebilirsiniz. İş akışları kullanılabilir şekilde görünmüyorsa Merkezi Yöneticinize başvurun.

 1. Site içerik türünü değiştirmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Site içerik türü adları köprü şeklinde değilse, bu sitenin site içerik türlerini başka bir siteden devraldığı ve site içerik türünün o siteye yüklenmesi gerektiği anlamına gelir.

 5. Ayarlar altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

 6. İş akışı ekle'yi tıklatın.

 7. İş Akışı Ekle sayfasında, İş akışı bölümünde, kullanmak istediğiniz iş akışı şablonunu tıklatın.

 8. Ad bölümünde iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

 9. Görev Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görev listesi belirtin.

  Notlar: 

  • Varsayılan Görevler listesini kullanabilir veya yenisini oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görevler listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcıları Görevler listesinin Görevlerim görünümünü kullanarak, iş akışı görevlerini kolayca bulabilir ve görüntüleyebilir.

  • Bu iş akışının görevleri, genel Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz duyarlı veya gizli verileri içeriyor veya açıklıyorsa, yeni bir Görevler listesi oluşturun.

  • Kuruluşunuzun çok sayıda iş akışı varsa veya iş akışları çok sayıda görev içeriyorsa, yeni bir Görevler listesi oluşturun. Bu örnekte, her iş akışı için Görevler listeleri oluşturmak isteyebilirsiniz.

 10. Geçmiş Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanmak üzere bir geçmiş listesi seçin. Geçmiş listesi, iş akışının her örneği sırasında oluşan tüm olayları görüntüler.

  Not: Varsayılan Geçmiş listesini kullanabilir veya yenisini oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuzun çok sayıda iş akışı varsa, her iş akışı için ayrı bir Geçmiş listesi oluşturmak isteyebilirsiniz.

 11. Başlatma Seçenekleri bölümünde, iş akışının nasıl, ne zaman ve kim tarafından başlatılabileceğini belirtin.

  Not: Belirli seçenekler, seçtiğiniz iş akışı şablonu tarafından desteklenmezse, kullanılamayabilir.

 12. Liste ve Site İçerik Türlerini Güncelleştir bölümünde, bu içerik türünden devralan tüm içerik türlerine bu iş akışını eklemek istiyorsanız Evet'i tıklatın

 13. Tamam'ı veya İleri'yi tıklatın.

 14. İş Akışını Özelleştir sayfasında istediğiniz diğer seçenekleri belirleyip Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türünü salt okunur yapma

 1. Site içerik türünü değiştirmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Site içerik türü adları köprü şeklinde değilse, bu sitenin site içerik türlerini başka bir siteden devraldığı ve site içerik türünün o siteye yüklenmesi gerektiği anlamına gelir.

 5. Ayarlar'ın altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 6. Salt Okunur bölümünde, Bu içerik türü salt okunur olsun mu? altında Evet'i tıklatın.

 7. Siteleri ve Listeleri Güncelleştir bölümünde, Bu türden devralan tüm içerik türleri güncelleştirilsin mi? altında, bu site içerik türünden devralan tüm içerik türlerini güncelleştirmek istiyorsanız Evet'i tıklatın.

 8. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türü için bilgi yönetimi ilkesi belirtme

Site içerik türüne varolan bir site koleksiyonu ilkesiniuygulayabilirsiniz. Alternatif olarak, yalnızca belirli site içerik türü için geçerli bir yeni bilgi yönetimi ilkesi oluşturma kaldırabilirsiniz.

Site içerik türüne site koleksiyonu ilkesi uygulama

Siteniz için site koleksiyonu ilkeleri olarak önceden bilgi yönetimi ilkeleri oluşturulmuşsa, bunları tek tek site içerik türlerine uygulayabilirsiniz.

 1. Site içerik türünü değiştirmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Site içerik türü adları köprü şeklinde değilse, bu sitenin site içerik türlerini başka bir siteden devraldığı ve site içerik türünün o siteye yüklenmesi gerektiği anlamına gelir.

 5. Ayarlar'ın altında Bilgi yönetimi ilkesi ayarları'nı tıklatın.

 6. İlkeyi belirtin'in altında Site koleksiyonu ilkesi kullan'ı tıklatın ve sonra uygulamak istediğiniz ilkeyi seçin.

 7. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Liste içerik türü için yeni bilgi yönetimi ilkesi oluşturma

Yalnızca belirli bir site içerik türü için geçerli olan bilgi yönetimi ilkesi de tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde bir bilgi yönetimi ilkesi oluşturursanız, bu ilkeyi başka içerik türleri, siteler, listeler veya kitaplıklar için yeniden kullanamazsınız.

 1. Site içerik türünü değiştirmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Site içerik türü adları köprü şeklinde değilse, bu sitenin site içerik türlerini başka bir siteden devraldığı ve site içerik türünün o siteye yüklenmesi gerektiği anlamına gelir.

 5. Ayarlar'ın altında Bilgi yönetimi ilkesi ayarları'nı tıklatın.

 6. İlkeyi belirtin'in altında, İlke tanımla'yı tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 7. İlkeyi Düzenle sayfasında, Ad ve Yönetim Açıklaması bölümünde, oluşturmakta olduğunuz ilke için kısa bir açıklama yazın.

  Not: Bir liste içerik türü için ilke tanımladığınızda, liste içerik türünün adı ilkenin adı olur. Yalnızca Site Koleksiyonu İlkeleri listesinde tanımlanan bilgi yönetimi ilkeleri için benzersiz adlar belirtebilirsiniz.

 8. İlke Bildirimi bölümünde, kullanıcılara ilkenin amacını açıklayan tanımlayıcı bir bildirim yazın. Bu bildirim, ilkeye bağlı olan belgeleri veya öğeleri açtıklarında kullanıcılara görüntülenir. İçerik için hangi ilke özelliklerinin geçerli olduğunu veya içerik için hangi özel işlemin gerekli olduğunu açıklaması gerekir. İlke bildirimi en çok 512 karakter uzunluğunda olabilir.

 9. Sonraki bölümlerde, bilgi yönetimi ilkenize eklemek istediğiniz tek tek ilke özelliklerini seçin.

  Tek tek bilgi yönetimi ilkelerinin özelliklerini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, Ayrıca Bkz. altında gördüğünüz bağlantılara bakın.

 10. Bu bilgi yönetimi ilkesine eklemek istediğiniz bireysel ilke özellikleri için seçenekleri belirlemeyi bitirince, ilke özelliklerini uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türü için Belge Bilgileri Bölmesi ayarlarını değiştirme

Belirli Microsoft Office 2010 programlarında (Word, Excel ve PowerPoint) görüntülenen Belge Bilgileri Bölmesi, kullanıcıların belge yönetimi sunucusuna kaydedilmiş bir belgenin içerik türü özelliklerini, doğrudan belgeyi düzenlemek için kullandıkları Office programı içinde görüntülemelerine ve değiştirmelerine olanak sağlar. Örneğin, belirli bir kitaplık için belge içerik türünün Durum sütunu varsa, kullanıcılar belgeyi düzenlerken Word'deki Belge Bilgileri Bölmesi'nde Durum özelliğini görüntüleyebilir. Durum özelliğinin Taslak olan değerini Son olarak değiştirmek için de Belge Bilgileri Bölmesi'ni kullanabilirler. Belge sunucuya kaydedildiğinde, bu özellik otomatik olarak kitaplık için Durum sütununda güncelleştirilir.

 1. Site içerik türünü değiştirmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Değiştirmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Site içerik türü adları köprü şeklinde değilse, bu sitenin site içerik türlerini başka bir siteden devraldığı ve site içerik türünün o siteye yüklenmesi gerektiği anlamına gelir.

 5. Ayarlar altında Belge Bilgileri Bölmesi ayarları'nı tıklatın.

 6. Belge Bilgileri Panosu Şablonu bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçerik türü için tanımlanmış olan özellikleri (sütunlar) görüntüleyen bir varsayılan şablon kullanmak üzere Microsoft Office uygulamalarında varsayılan şablonu kullan'ı tıklatın.

  • Var olan özel bir şablonu kullanmak için Var olan özel şablonu (URL, UNC veya URN) kullan'ı tıklatıp, ardından şablonun konumunun yolunu yazın.

  • Varolan bir özel şablonu (XSN) karşıya yüklemek için, Kullanmak üzere var olan bir özel şablonu (XSN) karşıya yükle'yi tıklatıp, ardından kullanmak istediğiniz şablonu bulmak için Gözat'ı tıklatın.

   Not: Bir şablonu bu şekilde karşıya yüklemeyi planlıyorsanız, şablonu yayımlamadan ve karşıya yüklemeden önce InfoPath'teki şablondan yayın URL'sini kaldırmanız gerekir.

  • InfoPath'te özel bir şablon oluşturmak için Yeni bir özel şablon oluştur'u tıklatın.

   Not: Bu seçeneği belirlerseniz, InfoPath, özel pano oluşturmak için özelleştirebileceğiniz varsayılan şablonu başlatır ve görüntüler.

 7. Her zaman göster bölümünde, bu içerik türündeki belgeler ilk kez açıldığında veya kaydedilmiş bir Office 2010 programındayken otomatik olarak görüntülemek için bu belge bilgileri bölmesi isteyip istemediğinizi belirtin.

 8. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Site içerik türü için belge dönüşümlerini yönetme

Site yöneticileri, son kullanıcıların bir dosya türündeki belgeleri başka bir biçime dönüştürebilmeleri için belge dönüştürmeye olanak tanıyabilir. Site içerik türleri için belge dönüştürme, site yöneticilerinin, hangi dönüştürücülerin kullanılabildiğini ve bu dönüştürücülerin o içerik türündeki belgeler üzerinde nasıl çalıştığını tanımlayan ayarları depolamak üzere içerik türlerini yapılandırmalarına da olanak sağlar. Uygulamaya çeşitli belge dönüştürücüleri eklenmiştir; kuruluşunuzun ek özel dönüştürücüleri de olabilir. Yönetim Merkezi'nde belge dönüştürmenin etkinleştirilmesinden sonra, dönüştürücüler, bir belge kitaplığında kullanılabilen tüm site içerik türleri için varsayılan olarak kullanılabilir. Bu, aşağıdaki içerik türlerini kapsar:

 • Temel Sayfa, Belge, Form ve Resim gibi belge içerik türleri

 • Makale Sayfası, Yeniden Yönlendirme Sayfası ve Karşılama Sayfası gibi sayfa düzeni içerik türleri

Son kullanıcılar belirtilen bir içerik türündeki belgeyi seçip, ardından bağlam menüsünden Belgeyi dönüştür'ü tıklattıklarında, etkinleştirilmiş olan dönüştürücüler kullanılabilir. Yalnızca belgenin dosya türüne (örneğin, .docx) özgü dönüştürücü veya dönüştürücüler listelenir.

XML gibi bir dosya türü için birden çok dönüştürücü varsa, kullanıcıların yalnızca bu içerik türündeki belgelerde uygun olan dönüştürücüleri görmelerini sağlamak için dönüştürücü listesini düzenlemeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca, bir dönüştürücünün yapılandırma seçeneklerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Böyle durumlarda, belge dönüştürücülerde değişiklik yapmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

 1. Site koleksiyonunun giriş sayfasında, Site Eylemleri menüsünde Site Ayarları'nı tıklatın.

 2. Galeriler altında Site içerik türleri'ni tıklatın.

 3. Belge dönüştürmesini yönetmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

 4. Ayarlar'ın altında Bu içerik türü için belge dönüşümlerini yönet'i tıklatın.

  Not: Belge dönüştürücüleri yalnızca belge içerik türleri için kullanılabilir.

 5. Son kullanıcılara görüntülenmesini istemediğiniz dönüştürücünün onay kutusunu temizleyin. Kullanmak istediğiniz tüm dönüştürücülerin seçili olduğundan emin olun ve sonra Uygula'yı tıklatın.

 6. Kullanmak istediğiniz dönüştürücünün yanında Yapılandır seçeneği varsa, yeni dönüştürme ayarları tanımlamak için onu tıklatabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Site içerik türü oluşturma

Site içerik türü sitede kullanılıyorsa içerik türünü silemeyebilirsiniz.

 1. Site içerik türünü silmek istediğiniz siteye gidin.

 2. Site Eylemleri menüsünden, Site Ayarları'nı tıklatın.

 3. Galeriler'in altında, Site içerik türleri'ni tıklatın.

 4. Silmek istediğiniz site içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Site içerik türü adları köprü şeklinde değilse, bu sitenin site içerik türlerini başka bir siteden devraldığı ve site içerik türünün o siteye yüklenmesi gerektiği anlamına gelir.

 5. Ayarlar'ın altında Bu site içerik türünü sil'i tıklatın.

 6. Site içerik türünü silmek isteyip istemediğinizden sorulduğunda, Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İlgili görevler

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×