Silme sorgusu oluşturma ve çalıştırma

Silme sorgusu oluşturma ve çalıştırma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Hızlı bir şekilde çok fazla veri silebilir veya Access Masaüstü veritabanındaki düzenli olarak veri kümesi silmek istediğinizde, bir silme veya güncelleştirme sorgusu çünkü sorguları hızla bulmanıza ve verileri silmek için ölçütler belirtmek olası daha kullanışlı olabilir. Kaydedilmiş bir sorguyu yeniden kullanmak için bir sorgu kullanarak bir timesaver da olabilir.

Not: Herhangi bir veri silmeden veya silme sorgusu çalıştırmadan önce Access Masaüstü veritabanınızın yedek sahip olduğunuzdan emin olun.

Yalnızca birkaç sorgu silmek istiyorsanız sorguya ihtiyacınız yoktur. Tek yapmanız gereken Veri Sayfası görünümünü açmak, silmek istediğiniz alanları (sütunlar) veya kayıtları (satırlar) seçmek ve ardından DELETE tuşuna basmaktır.

Önemli: Bu makaledeki bilgiler yalnızca masaüstü veritabanlarında kullanıma yöneliktir. Delete veya güncelleştirme sorguları Access web uygulamalarında oluşturamazsınız.

Bu makalede

Sorgu türünü seçme

Silme sorgusu kullanma

Güncelleştirme sorgusu kullanma

Ek bilgi

Sorun giderme ipuçları

Sorgu türünü seçme

Veritabanınızdan veri silmek için güncelleştirme sorgusu veya silme sorgusu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tablodaki ayrıntıları temel alarak bir sorgu seçin:

Sorgu türü

Kullanılacağı durum

Sonuçlar

Silme sorgusu kullanma

Tablodan veya eşzamanlı olarak iki ilişkili tablodan bir bütün halinde kayıtları (sütunlar) kaldırmak içindir.

Not: Kayıtları bir-çok ilişkinin "bir" tarafında bulunuyorsa, ilişkiyi silme sorgusu çalıştırmadan önce değiştirmeniz gerekebilir. İlişkili tablolardan veri silmebölümüne bakın.

Silme sorguları, bir kaydı benzersiz yapan anahtar değer de dahil, her bir alandaki tüm verileri kaldırır.

Güncelleştirme sorgusu kullanma

Tablodan tek tek alan değerlerini silmek içindir.

Varolan değerleri boş değer (null: yani, veri yok) veya sıfır uzunluklu dize (aralarında boşluk olmayan bir çift tırnak işareti çifti) olarak güncelleştirmek suretiyle değer silmeyi kolaylaştırır.

Sayfanın Başı

Veri silmek için sorgu kullanmadan önce doğrulanması gerekenler

 • Dosyanın salt okunur bir dosya olmadığından emin olun:

  1. Başlat'ı sağ tıklatın ve sonra Windows Gezginini Aç'ı tıklatın.

  2. Veritabanı dosyasını sağ tıklatıp Özellikler'i tıklatın.

  3. Salt okunur özniteliğinin seçili olup olmadığına bakın.

 • Veritabanından kayıt silmek için gerekli izinlere sahip olduğunuzu doğrulayın. Emin değilseniz, sistem yöneticinize veya veritabanı tasarımcısına başvurun.

 • Veritabanındaki içeriği etkinleştirdiğinizden emin olun. Veritabanını ilk kez güvendiğiniz sürece varsayılan olarak, Access tüm eylem sorgularının (silme, güncelleştirme ve tablo yapma sorguları) engeller. Bir veritabanına güvenme hakkında daha fazla bilgi için Devre dışı Modu'nun sorguyu engellemesini durdurmabölümüne bakın.

 • Veritabanının diğer kullanıcılarından, silmek istediğiniz verileri kullanan tüm tablo, form, sorgu ve raporları kapatmasını isteyin. Bu, kilitleme ihlallerini engellemeye yardımcı olur.

 • Düzenleme veya kayıtlarını silme önce değişikliklerinizi geri almayı isteme olasılığına veritabanının yedek kopyasını akıllıca olur.

İpucu: Veritabanına çok sayıda kullanıcı bağlanıyorsa, veritabanını kapatıp içinde gerekebilir özel kullanım modunda.

Veritabanını Özel Kullanım modunda açmak için:

 1. Dosya sekmesi > 'ı tıklatın.

 2. Veritabanına göz atın ve üzerine gelip veritabanını seçin; düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve sonra Özel Kullanımda Aç'ı tıklatın.

  Dosyayı Özel Kullanım modunda açma

Veritabanını yedekleme

 1. Dosya sekmesini tıklatıp Farklı Kaydet'in üzerine gelin.

 2. Veritabanını Farklı Kaydet'i ve Veritabanını Yedekle'yi tıklatın. Access özgün dosyayı kapatır, bir yedek oluşturur ve özgün dosyayı yeniden açar.

 3. Farklı kaydet'i tıklatın, yedek kopya için bir ad ve konum belirtin ve Kaydet'i tıklatın.

Not:  Salt okunur veya Access'in önceki sürümünde oluşturulmuş bir veritabanı kullanıyorsanız, veritabanının yedeğini oluşturmanın mümkün olmadığına dair bir ileti alabilirsiniz.

Bir yedek kopyaya geri dönmek için, orijinal dosyayı kapatıp adını değiştirerek, yedek kopyanın orijinal sürümün adını kullanabilmesine olanak sağlayın. Orijinal sürümün adını yedek kopyaya verin ve yeniden adlandırdığınız yedek kopyayı Access'te açın.

Silme sorgusu kullanma

Silme sorgusu oluşturmak için tıklatın Oluştur sekme sorgular grubunda tıklatın Sorgu tasarımı. İçinde Tabloyu Göster iletişim kutusunda, kayıtları silin, sonra tıklatıp istediğiniz her tabloyu çift Kapat.

Tablo, sorgu tasarım kılavuzunun üst kısmında bir pencere olarak görüntülenir. Tablodaki alanların tümünü tasarım kılavuzuna eklemek için, alan listesinden yıldız işaretini (*) çift tıklatın.

Silme sorgusunda belirli bir ölçüt kullanma

Önemli: Yalnızca silmek istediğiniz kayıtları döndürmek için ölçüt kullanın. Aksi takdirde, silme sorgusu tablodaki her kaydı kaldırır.

Silme işlemi, ölçütleri girerken aşağıdakilerden ölçütünde belirtmek istediğiniz alanı çift tıklatın Sorgu Tasarımcısı ve sonra Temizleme ölçüt satırını her bir ölçüt alanı için Göster onay kutusunu.

Bu seçeneği kullanmak isteyebileceğiniz durumlara bir örnek verelim: Bir müşterinin tüm bekleyen siparişlerini kaldırmak istediğinizi varsayalım. Yalnızca bu kayıtları bulmak için, sorgu tasarım kılavuzuna Müşteri No ve Sipariş Tarihi alanlarını eklemeniz gerekir ve ardından müşterinin numarasını ve bu müşterinin siparişlerinin geçerli olduğu tarihi girersiniz.

 1. Tasarım sekmesinde, görünüm > Veri sayfası görünümü.

 2. Sorgunun silmek istediğiniz kayıtları döndürdüğünü doğrulayın ve ardından sorguyu kaydetmek için CTRL+S tuşlarına basın.

 3. Sorguyu çalıştırmak için Gezinti Bölmesi'nde sorguyu çift tıklatın.

Sayfanın Başı

Güncelleştirme sorgusu kullanma

Not: Güncelleştirme sorgusu seçeneğini bir Access web uygulamasında kullanamazsınız.

Bu bölümde, tablodaki tek tek alanları silmek üzere güncelleştirme sorgusu kullanımı açıklanmaktadır. Veri silmek üzere güncelleştirme sorgusu çalıştırıldığında, varolan değerlerinizin, belirttiğiniz ölçüte bağlı olarak NULL veya sıfır uzunluklu dize (arada boşluk bırakmadan iki çift tırnak işareti) olarak değiştirileceğini unutmayın.

 1. Oluştur sekmesini tıklatın ve sonra sorgular grubunda Sorgu tasarımı' nı tıklatın.

 2. Silmek istediğiniz verileri içeren tabloyu seçin (tablo ilişkili ise, ilişkinin "bir" tarafındaki tabloyu seçin), Ekle'yitıklatın ve sonra Kapat' ı tıklatın.

  Tablo, sorgu tasarım kılavuzunun üst kısmında bir pencere olarak görüntülenir. Seçili tablodaki tüm alanlar pencerede listelenir.

 3. Tablodaki tüm alanları tasarım kılavuzuna eklemek için yıldız (*) simgesini çift tıklatın. Tüm tablo alanlarının eklenmesi, silme sorgusunun tablodan tüm kayıtları (satırlar) kaldırmasına olanak sağlar.

  İsteğe bağlı olarak, tasarımcısının ölçüt satırında bir veya daha fazla alanları için ölçüt girin ve sonra her bir ölçüt alanı için Göster onay kutusunu temizleyin. Seçme sorguları için örnek ölçüt tablosu ölçüt kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz.

  Not: Ölçütleri, yalnızca değiştirmek istediğiniz kayıtları getirmek için kullanırsınız. Aksi takdirde, güncelleştirme sorgusu, sorgunuzda bulunan her alandaki tüm kayıtları NULL olarak ayarlar.

 4. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Görünüm'ü ve ardından da Veri Sayfası Görünümü'nü tıklatın.

 5. Sorgunun, NULL veya sıfır uzunluklu dize için ayarlamak istediğiniz kayıtları getirdiğini doğrulayın (aralarında hiç boşluk olmayan çift tırnak işareti çifti ("").

 6. Gerektiği gibi 3 için 5 arası adımları yineleyin ve sorguyu silin ve ardından sorguyu kaydetmek için CTRL + S tuşlarına istediğiniz veri dönene kadar alanları veya ölçüt değiştirin.

 7. Sorguyu çalıştırmak için Gezinti Bölmesi'nde sorguyu çift tıklatın.

Sayfanın Başı

Ek Bilgiler

İlişkili tablolardan veri silme

İlişkili tablolardan veri silmek istiyorsanız, her ilişki için Bilgi tutarlılığını ve İlişkili kayıtları art arda silme seçenekleri etkinleştirmeniz gerekir. Bu, ilişkinin "bir" ve "çok" tarafındaki tablodan alınan verileri silmek için sorgunuz sağlar. Silinmiş için ilgili verileri hazırlama doğrulamasını aşağıdakileri gerektirir:

 • İlişkinin "bir" tarafında ve "çok" tarafında bulunan kayıtları belirleyin.

 • İlişkinin "bir" tarafındaki kayıtları ve ilişkinin "çok" tarafındaki ilgili kayıtları silmeniz gerektiğinde, Bilgi Tutarlılığı adı verilen bir takım kuralları ve silmeleri basamaklandırmayı etkinleştirirsiniz. Bu bölümdeki adımlar Bilgi Tutarlılığını ve iki görevin nasıl yerine getirileceğini açıklamaktadır.

 • İlişkinin yalnızca "bir" tarafındaki kayıtları silmeniz gerekiyorsa, önce o ilişkiyi ardından verileri silmelisiniz.

İlişkinin yalnızca "çok" tarafındaki verileri kaldırmanız gerekiyorsa, ilişkiyi değiştirmeden silme sorgusunu oluşturabilir ve çalıştırabilirsiniz.

Veritabanı Araçları sekmesinin İlişkiler grubunda bir ilişkinin "bir" ve "çok" taraflarındaki hangi kayıtların bulunan bulmak için İlişkiler' i tıklatın. İlişkiler sekmesini veritabanınızı ve ilişkilerde tabloları görüntüler. Tablolar arasında alanları bağlayan bir çizgi olarak her ilişki çizilen.

Aşağıdaki şekil tipik bir ilişkiyi gösterir. Çoğu, tüm ilişkileri veritabanında "bir" tarafındaki ve "çok" tarafındaki varsa. İlişki diyagramını "bir" tarafındaki rakamı bir ile (1) ve "çok" tarafında () sonsuz simgesi gösterir.

İki tablo arasındaki ilişki

İlişkinin "bir" tarafında kayıt sildiğiniz zaman, ilişkinin "çok" tarafındaki ilgili tüm kayıtları da silmiş olursunuz. Bununla birlikte, bir ilişkinin "çok" tarafında kayıt sildiğiniz zaman, genellikle "tek" tarafındaki kayıtları silmiş olmazsınız.

Ayrıca, Access, bilgi tutarlılığı adı verilen bir takım kuralları otomatik olarak uygulamaya koyar. Bu kurallar bir veritabanındaki yabancı anahtarların doğru değerleri içermesini sağlar. Yabancı anahtar, içerdiği değerler başka bir tablonun birincil anahtar sütunundaki değerlerle eşleşen bir sütundur.

İlişkiyi düzenleme

İlişkinin yalnızca "bir" ve "çok" taraflarındaki verileri silmeniz gerektiğinde bu adımları takip edin.

 1. Veritabanı Araçları sekmesinin İlişkiler grubunda İlişkiler'i tıklatın.

 2. Silme işlemini bu işlemde tabloları birbirine bağlayan ilişki (satır) sağ tıklatın ve kısayol menüsünde İlişkiyi Düzenle'yi tıklatın.

 3. İlişkileri Düzenle iletişim kutusunda, Tutarlılığına Zorla onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

 4. İlişkili kayıtları art arda Sil onay kutusunu seçin.

  Not: Siz bu özelliği yeniden devre dışı bırakmadıkça, ilişkinin "bir" tarafındaki bir kaydın silinmesiyle ilişkinin "çok" tarafındaki ilgili kayıtların tümü silinecektir.

 5. Tamam' ı tıklatın, İlişkiler bölmesini kapatın ve sonraki adımlar kümesine sonra gidin.

Tablo ilişkisini silme

 1. Henüz yapmadıysanız İlişkiler bölmesini açın.

 2. Veritabanı Araçları sekmesinin İlişkiler grubunda İlişkiler'i tıklatın.

  İlişkide yer alan alanlara dikkat edin, böylece verileri sildikten ardından ilişkiyi geri yükleyebilirsiniz.

 3. Silme işlemini bu işlemde tabloları birbirine bağlayan ilişki (satır) sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde silin .

Not: İlişkiyi geri yüklemek için İlişkiler bölmesini açın ve ardından "bir" tarafındaki tablodan birincil anahtar alanı sürükleyin ve "çok" tablosunun Yabancı anahtar alanını bırakın için önceki adımları izleyin. İlişkileri Düzenle iletişim kutusu görüntülenir. Eski ilişki bilgi tutarlılığını zorunlu, Tutarlılığına Zorlaseçin ve sonra Oluştur' u tıklatın. Aksi takdirde, yalnızca Oluştur' u tıklatın.

Sayfanın Başı

Seçme sorguları için örnek ölçüt

Aşağıdaki tabloda, yalnızca silmek istediğiniz verileri sildiğinizden emin olmak istediğinizde seçme sorgularında kullanabileceğiniz bazı örnek ölçütler listelenmektedir. Bu örneklerden bazılarında joker karakterler kullanılmaktadır.

Ölçüt

Etkisi

> 234

234'ten büyük olan bütün sayıları döndürür. 234'ten daha küçük olan sayıları bulmak için < 234 kullanın.

>= "Ebru"

Ebru'dan alfabenin sonuna kadar olan bütün kayıtları getirir.

Between #2/2/2010# And #12/1/2010#

2-Şub-2010 ile 1-Ara-2010 (ANSI-89) arasındaki tarihleri getirir. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterlerini kullanıyorsa, pound işaretleri # yerine tek tırnak işareti ' kullanın. Örnek: Between '2/2/2010' And '12/1/2010'.

Not "Almanya"

Alanın tam içeriğinin "Almanya" ile tam eşit olmadığı tüm kayıtları bulur. Ölçüt, "Almanya"nın yanı sıra, "Almanya (avro)" veya "Avrupa (Almanya)" gibi karakterler içeren kayıtları döndürür.

Not "T*"

T harfiyle başlayanlar dışında tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız * yerine yüzde işareti % kullanın.

Not "*t"

T ile bitmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, yıldız (*) işareti yerine yüzde (%) işareti kullanın.

In(Kanada,İngiltere)

Bir listede Kanada veya İngiltere içeren bütün kayıtları bulur.

Like "[A-D]*"

Bir metin alanında, A - D arası harflerle başlayan tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız (*) yerine yüzde işareti (%) kullanın.

Like "*ar*"

"ar" harf dizisini içeren tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, yıldız (*) yerine yüzde işareti (%) kullanın.

Like "Ahmet Özgü?"

Ahmet ile başlayan, 5 harflik ikinci dizesinin ilk dört harfi "Özgü" olan ve son harfi bilinmeyen bütün kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakterler takımını kullanıyorsa, soru işareti ? yerine alt çizgi _ kullanın.

#2/2/2010#

2 Şubat 2010 tarihli tüm kayıtları bulur. Veritabanınız ANSI-92 joker karakter kümesini kullanıyorsa, tarihin iki tarafına pound işareti yerine tek tırnak işareti koyun ('2/2/2010').

< Date() - 30

30 günden daha eski olan tarihleri getirmek için Date işlevini kullanır.

Date()

Bugünün tarihini içeren tüm kayıtları getirmek için Date işlevini kullanır.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Bugünün tarihi ve üç ay öncesinin arasındaki tüm kayıtları getirmek için Tarih ve TarihEkle işlevlerini kullanır.

Is Null

Boş (boş veya tanımlanmamış) değer içeren tüm kayıtları döndürür.

Is Not Null

Herhangi bir değer içeren (boş olmayan) tüm kayıtları döndürür.

""

Sıfır uzunluklu dize içeren tüm kayıtları döndürür. Zorunlu bir alana değer eklemeniz gerektiği halde, henüz gerçek değeri bilmiyorsanız, sıfır uzunluklu dize kullanırsınız. Örneğin, bir alan için faks numarası zorunlu olabilir, ancak müşterilerinizden bazılarının faks makinesi olmayabilir. Bu durumda, sayı girmek yerine, arada boşluk bırakmadan iki adet çift tırnak işareti "" girersiniz.

Sayfanın Başı

Sorun giderme ipuçları

Bu hata iletisiyle neden karşılaşıyorum, hatayı nasıl gideririm?

Silme sorgusunu birden fazla tablo kullanarak oluşturursanız ve bu sorgunun Benzersiz Kayıtlar özelliği Hayır olarak ayarlanırsa, sorguyu çalıştırdığınızda Access, Belirtilen tablolardan silinemedi hata iletisini görüntüler.

Bu hatayı gidermek için, sorgunun Benzersiz Kayıtlar özelliğini Evet olarak ayarlayın.

 1. Silme sorgusunu Tasarım görünümünde açın.

 2. Sorgu özellik sayfası açık değilse, açmak için F4 tuşuna basın.

 3. Sorgu özelliklerinin görünmesi için (alan özellikleri yerine) sorgu tasarımcısını tıklatın.

 4. Sorgu özellik sayfasında, Benzersiz Kayıtlar özelliğini bulup Evet olarak ayarlayın.

Devre Dışı Modu'nun sorguyu engellemesini durdurma

Güvenmeye seçmediğiniz veya güvenilen bir konumda bulunmayan bir masaüstü veritabanı açarsanız, varsayılan olarak, Access tüm eylem sorgularının çalışmasını engeller.

Eylem sorgusunu çalıştırmayı denerseniz ve hiçbir şey olmazsa, Access durum çubuğunda şu iletinin görünüp görünmediğine bakın:

Bu eylem veya olay Devre Dışı Modu tarafından engellendi.

Bu iletiyi gördüğünüzde, engellenen içeriği etkinleştirmek için şu adımı uygulayın:

 • Güvenlik Uyarısı ileti çubuğu'i İçeriği etkinleştir, ve sorgunuzu yeniden çalıştırın.

Devre dışı modu ve Access güvenliği hakkında daha fazla bilgi için nasıl veritabanı nesnelerinin güvenildiğinde ve güvenilmediğinde ortaya koyduğu davranışlarmakalesine bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×