SharePoint Workspace 2010’da uyarılar için tercihleri ayarlama

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

SharePoint Workspace'in, çalışma alanlarınızdaki okunmayan bilgiler hakkında size nasıl bildirimde bulunacağını özelleştirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Uyarılar için varsayılan ayarları değiştirme

SharePoint veya Groove çalışma alanı için uyarıları ayarlama

Paylaşılan klasörler için uyarıları ayarlama

Çalışma alanı aracı için uyarıları ayarlama

Dosya klasörü için uyarıları ayarlama

Bir dosya için uyarıları ayarlama

Uyarılar için varsayılan ayarları değiştirme

SharePoint Workspace'in, oluşturduğunuz yeni çalışma alanlarındaki okunmayan bilgiler hakkında size nasıl bildirim göndereceğiyle ilgili varsayılan ayarı değiştirebilirsiniz. Daha sonra herhangi bir çalışma alanında, araçta veya 2010 Belgeler ya da 2007 Dosyalar aracındaki klasör veya dosyada ya da paylaşılan klasörde bu ayarı geçersiz kılabilirsiniz.

 1. Başlatma Çubuğu'ndaki Dosya sekmesinde Bilgi'yi tıklatın, Hesabı Yönet'i tıklatın, Hesap Tercihleri'ni tıklatın ve ardından Tercihler iletişim kutusunda Uyarılar sekmesini tıklatın.

 2. Uyarıların ayarını değiştirmek için kaydırıcıyı sürükleyin.

  Ayrıntılar

  • Otomatik seçeneği, SharePoint Workspace'in okunmayan bilgiler için uygun uyarı ayarını belirlemesini sağlar. Yeni çalışma alanları veya haftada en az bir kez ziyaret ettiğiniz çalışma alanları için bu ayar "Yüksek" düzeyle aynıdır. Sık ziyaret etmediğiniz (başka bir deyişle, çalışma alanındaki veya araçtaki bilgilere sık sık ihtiyaç duymadığınız) çalışma alanları ya da çalışma alanı araçları için SharePoint Workspace otomatik olarak uyarı ayarını "Orta" düzeye getirir, böylece sistem tepsinizdeki uyarılarla dikkatiniz dağılmaz.

  • Yüksek ayarı, bir okunmadı işareti görüntüler ve Windows bildirim alanında bir uyarı verir. Ayrıca, ilişkilendirilmiş çalışma alanında veya araç özelliklerinde bir ses dosyası seçildiyse bu uyarı ses de içerir.

  • Orta ayarı yalnızca bir okunmadı işareti görüntüler.

  • Kapalı ayarı, okunmayan bilgileri yoksayar ve size uyarı sunmaz.

 3. Uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Uyarı ayarlarını sistem varsayılanlarına geri yüklemek için Varsayılanı Geri Yükle'yi tıklatın.

Not: Tercihler iletişim kutusunda görüntülenen Otomatik uyarı kaldırma seçeneği bu sürümde uygulanmamış.

Sayfanın Başı

SharePoint veya Groove çalışma alanı için uyarıları ayarlama

SharePoint Workspace'in, bir SharePoint veya Groove çalışma alanındaki okunmayan bilgilerle ilgili sizi nasıl uyaracağını ayarlayabilirsiniz.

Yeni çalışma alanlarının uyarı ayarı başlangıçta hesap tercihlerinde tanımlanır. Ancak hesap tercihlerinizde varsayılan ayarı değiştirirseniz, varolan çalışma alanlarının uyarı ayarı değişmez.

Belirli çalışma alanları için uyarı ayarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin, sık sık ziyaret etmediğiniz çalışma alanları için daha düşük bir düzey ayarlamak isteyebilirsiniz, böylece ilginizi çekmeyen bilgilerin uyarıları dikkatinizi dağıtmaz.

 1. Başlatma Çubuğu'nda çalışma alanını sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.

 2. Uyarılar sekmesini tıklatın.

 3. Uyarıları ayarını değiştirmek için kaydırıcıyı sürükleyin.

  Ayrıntılar

  • Otomatik seçeneği, SharePoint Workspace'in okunmayan bilgiler için uygun uyarı ayarını belirlemesini sağlar. Haftada en az bir kez ziyaret ettiğiniz çalışma alanları için bu ayar Yüksek düzeyle aynıdır. Sık ziyaret etmediğiniz (başka bir deyişle, çalışma alanındaki bilgilere sık sık ihtiyaç duymadığınız) çalışma alanları için SharePoint Workspace otomatik olarak uyarı ayarını Orta düzeye getirir, böylece Windows bildirim alanındaki uyarılarla dikkatiniz dağılmaz.

  • Yüksek ayarı, bir okunmadı işareti görüntüler ve Windows bildirim alanında çan sesiyle bir uyarı verir.

  • Orta ayarı yalnızca bir okunmadı işareti görüntüler.

  • Kapalı ayarı, okunmayan bilgileri yoksayar ve size uyarı sunmaz.

 4. Uyarı düzeyiniz Yüksek olarak ayarlanmışsa, isterseniz her uyarıyla birlikte yürütülecek bir ses dosyası (.wav) seçebilir veya bu dosyaya göz atabilirsiniz.

 5. Uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Paylaşılan klasör için uyarıları ayarlama

Çalışma alanı özellikleri iletişim kutusunda seçenekleri belirleyerek paylaşılan klasörde okunmadı davranışı için uyarı ayarlarını belirleyebilirsiniz.

 1. Başlatma Çubuğu'nda paylaşılan klasörü sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.

 2. Uyarılar sekmesini tıklatın.

 3. Uyarıları ayarını değiştirmek için kaydırıcıyı sürükleyin.


  Ayrıntıları

  • Otomatik seçeneği, SharePoint Workspace'in okunmayan bilgiler için uygun uyarı ayarını belirlemesini sağlar. Haftada en az bir kez ziyaret ettiğiniz paylaşılan klasörler için bu ayar Yüksek düzeyle aynıdır. Sık ziyaret etmediğiniz (başka bir deyişle, paylaşılan klasördeki bilgilere sık sık ihtiyaç duymadığınız) paylaşılan klasörler için SharePoint Workspace otomatik olarak uyarı ayarını Orta düzeye getirir, böylece Windows bildirim alanındaki uyarılarla dikkatiniz dağılmaz.

  • Yüksek ayarı, bir okunmadı işareti görüntüler ve Windows bildirim alanında çan sesiyle bir uyarı verir.

  • Orta ayarı yalnızca bir okunmadı işareti görüntüler.

  • Kapalı ayarı Okunmayan bilgileri yoksayar ve sizi uyarmaz

 4. Uyarı düzeyiniz Yüksek olarak ayarlanmışsa, isterseniz her uyarıyla birlikte yürütülecek bir ses dosyası (.wav) seçebilir veya bu dosyaya göz atabilirsiniz.

 5. Uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

  Sayfanın Başı

Çalışma alanı aracı için uyarıları ayarlama

SharePoint Workspace'in, geçerli çalışma alanı aracındaki okunmamış bilgileri size nasıl bildireceğini ayarlayabilirsiniz. Çalışma alanı araçları için varsayılan ayar Devral olup bu, çalışma alanı için geçerli ayarın kullanılması anlamına gelir.

 1. İçerik bölmesinde, çalışma alanı aracını sağ tıklatın ve sonra Uyarıları Ayarla'yı tıklatın.

 2. Uyarıların ayarını değiştirmek için kaydırıcıyı sürükleyin.

  Ayrıntıları

  • Otomatik seçeneği, SharePoint Workspace'in okunmayan bilgiler için uygun uyarı ayarını belirlemesini sağlar. Haftada en az bir kez ziyaret ettiğiniz çalışma alan araçları için bu ayar Yüksek düzeyle aynıdır. Sık ziyaret etmediğiniz (başka bir deyişle, çalışma alanı aracındaki bilgilere sık sık ihtiyaç duymadığınız) çalışma alanı araçları için SharePoint Workspace otomatik olarak uyarı ayarını Orta düzeye getirir, böylece Windows bildirim alanındaki uyarılarla dikkatiniz dağılmaz.

  • Yüksek ayarı, bir okunmadı işareti görüntüler ve Windows bildirim alanında çan sesiyle bir uyarı verir.

  • Orta ayarı yalnızca bir okunmadı işareti görüntüler.

  • Kapalı ayarı Okunmayan bilgileri yoksayar ve sizi uyarmaz

 3. Uygula'yı ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Dosya klasörü için uyarıları ayarlama

SharePoint Workspace'in belirli dosya klasörlerindeki okunmayan bilgiler hakkında size nasıl bildirim göndereceğini değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, uyarı ayarı tek tek klasörler için Kapalı şeklinde olup SharePoint Workspace yalnızca geçerli araç ve çalışma alanı ayarlarınıza göre uyarı gönderir. Klasör ayarını Yüksek olarak değiştirebilir ve böylece söz konusu klasörde değişiklik olduğunda SharePoint Workspace'in size uyarı göndermesini sağlayabilirsiniz.

Not: Yalnızca Groove çalışma alanlarındaki klasörler için uyarı ayarlayabilirsiniz.

 1. Paylaşılan Klasör'deki bir klasör için uyarılar ayarlıyorsanız, klasörü seçin ve Dosya ve Klasör Görevleri bölmesinde Bu klasör için uyarıları ayarla öğesini tıklatın.

 2. 2010 Belgeler aracı veya 2007 Dosyalar Aracı'nda bir klasör için uyarılar ayarlıyorsanız, klasörü sağ tıklatın ve sonra sırayla Özellikler'i ve Uyarılar sekmesini tıklatın.

 3. Uyarı ayarını değiştirmek için işaretçi çubuğunu yukarı veya aşağı sürükleyin.

 4. Uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Dosya için uyarıları seçme

SharePoint Workspace'in belirli dosyalardaki okunmayan bilgiler hakkında size nasıl bildirim göndereceğini değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, uyarı ayarı tek tek klasörler için Kapalı şeklinde olup SharePoint Workspace yalnızca geçerli araç ve çalışma alanı ayarlarınıza göre okunmadı uyarılarını gönderir. Dosya ayarını Yüksek olarak değiştirebilir ve böylece SharePoint Workspace'in söz konusu dosyadaki değişikliklerle ilgili size uyarı göndermesini sağlayabilirsiniz.

Not: Yalnızca Groove çalışma alanlarındaki dosyalar için uyarı ayarlayabilirsiniz.

 1. Dosyayı sağ tıklatıp Özellikler seçeneğini tıklatın.

  Not: Paylaşılan Klasör'deki bir dosya için uyarılar ayarlıyorsanız, dosyayı seçin ve Dosya ve Klasör Görevleri bölmesinde Bu dosya için uyarıları ayarla öğesini tıklatın.

 2. Özellikler iletişim kutusunda Uyarılar sekmesini tıklatın.

 3. Uyarıları ayarını değiştirmek için kaydırıcıyı sürükleyin.

  Ayrıntılar

  • Yüksek ayarı, bir okunmadı işareti görüntüler ve Windows bildirim alanında çan sesiyle bir uyarı verir.

  • Kapalı ayarı, okunmayan bilgileri yoksayar ve size uyarı sunmaz.

 4. Uygula'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×