SharePoint Workspace 2010’da Kişileri Yönetme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Kişileri etkileşimli kişilerdir. Kişisel listenize Başlatma Çubuğu'nda kişiler ekleyebilirsiniz. Ayrıca , kendi kişi yönetmegörebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Yeni kişi ekleme

Kişiyi dosya olarak kaydetme

Bir kişiyi diğer kişilere gönderme

Kişi kimliklerini doğrulama

Kişi adı çakışmalarını çözme

Bir kişi için diğer ad oluşturma

Bir kişiyi silme

Kişiyi gizleme

Kişi hakkındaki tanılama bilgilerini görüntüleme

Kişi özelliklerini görüntüleme

Yeni kişi ekleme

Yeni kişiler aramak ve Başlatma Çubuğu'ndaki kişi listenize yeni kişiler eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Giriş sekmesini tıklatın.

 2. Kişi Ekle'yi tıklatın.

 3. Kullanıcı Bul iletişim kutusunda, Ara alanına bulmak istediğiniz adı veya metni girin.

  Ayrıntılar

  "Tam Ad", "Ad", "Soyadı", "İş E-Postası" veya "Kişisel E-Posta" kullanarak arama yapabilirsiniz. Arama, geçerli alanlarından herhangi birinde eşleşme bulunan tüm kişileri döndürür. Örneğin, "can" arama dizesi, "Adnan Candan" adlı kişiyi de döndürür; bunun nedeni "Soyadı" alanında ilk üç karakterin "can" olmasıdır. Temel kural olarak, arama dizeniz ne kadar belirgin olursa (daha fazla karakter yazılarak), arama sonuçlarınız da o kadar belirgin ve aradığınıza benzer olur.

  Kullanıcı Bul iletişim kutusunda sütunları sürükleyerek sütunların sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir sütun üstbilgisini sağ tıklatıp kaldırılacak sütunun adının işaretini kaldırarak sütunları ("Tam Ad" dışında) kaldırabilirsiniz. Herhangi bir sütun üstbilgisini sağ tıklatıp geri yüklenecek sütunun adını işaretleyerek, kaldırılmış bir sütunu geri yükleyebilirsiniz. Kullanıcı Bul iletişim kutusunda yaptığınız tüm değişiklikler yalnızca geçerli arama oturumu için geçerlidir. Kullanıcı Bul iletişim kutusunu bir sonraki defa açtığınızda tüm varsayılan ayarlar geri yüklenir.

 4. İsteğe Bağlı: Bu dizini aramaya dahil etmek istiyorsanız Genel Çalışma Alanı Kiş Dizini Ekle seçeneğini işaretleyin.

  (Siz birine ait) varsayılan olarak, SharePoint Workspace şirket ağınızda silmenize Bilinen kişilerarar.

 5. Bul'u tıklatın.

 6. Bir eşleşme bulunursa, listeden söz konusu eşleşmeyi seçin.

  Listedeki her kişinin yanında, çevrimiçi durumlarını görmenizi sağlayan bir durum simgesi görüntülenir. Ancak Genel Çalışma Alanı Kişi Dizini yoluyla bulunan kişi eşleşmeleri, siz onları seçip kişi listenize ekleyinceye kadar her zaman başında "Bilinmeyen" durum simgesiyle birlikte görüntülenir.

 7. Seçili bir kişi eşleşmesi hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için Özellikler'i tıklatın.

  Örneğin, kişinin kimliğini doğrulamakiçin girişimde bulunmak isteyebilirsiniz.

 8. Kişiyi listeye eklemek için Ekle'yi tıklatın.

Kişi listenize çalışma alanı üyesi ekleme

Yeni kişiler çalışma alanlarınızın üyesi oldukça, onların kişilerini kişisel listenize eklemek isteyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz üyeyi sağ tıklatın ve Kişilerime Ekle seçeneğini belirleyin.

Bir çalışma alanı üyesini sürükleyerek de kişi listenize ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Bir kişiyi dosya olarak kaydetme

Bir kişiyi dosya olarak kaydedip daha sonra kişi dosyasını e-postada ek olarak gönderebilirsiniz.

 1. Kişiyi sağ tıklatın ve Kişiyi Dosya Olarak Kaydet... seçeneğini belirleyin.

 2. Kişi Bilgilerini Farklı Kaydet... iletişim kutusunda, kişi dosyasının kaydedileceği konumu seçin ve Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir kişiyi başkalarına gönderme

E-posta iletisi veya bir Groove iletisindedosya eki olarak, bir kişiyi diğer kişilere gönderebilirsiniz.

 1. Kişiyi sağ tıklatın.

 2. E-posta Yoluyla Seçili Kişilere Gönder... seçeneğini belirleyin.

 3. Kime: alanına bir veya birkaç e-posta adresi girin.

 4. İsterseniz, konuyu ve metin iletisini düzenleyin.

  Standart metin iletisinin, bir alıcının hesabı olmaması durumunda SharePoint Workspace'in karşıdan yüklenmesine ilişkin yönergeleri içerdiğini unutmayın.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Kişi kimliklerini doğrulama

Hassas bilgilerin amaçlanmayan kişilerle paylaşılması riskini azaltmak için mutlaka kişi kimliklerinin doğrulanmasını öneririz. Hesap yüklemenize bağlı olarak çoğu kişi kimliği kuruluşunuzdaki bir yönetici tarafından önceden doğrulanmış olabilir. SharePoint Workspace, aşağıdaki renkleri kullanarak kişi ve üye listelerinizdeki kişilerin doğrulama durumunu belirtir:

 • Siyah: Doğrulanmadı.

 • Yeşil: siz tarafından doğrulandı.

 • Deniz Mavisi: Kuruluşunuz tarafından doğrulandı.

 • Mavi: Kuruluşunuz tarafından ancak etki alanınız dışında doğrulandı veya çapraz sertifikalı.

 • Kırmızı: ad çakışması. Benzer adlara sahip iki kişi doğrulama durumları ne olursa olsun, kırmızı görüntülenir. Çözümleme ad çakışmalarını daha fazla bilgi için bkz.

Kimliğinize uygulanan iletişim ilkeleri, doğrulama durumlarına bağlı olarak diğer kullanıcılarla etkileşim kurup kuramayacağınızı belirler. Bu ilkeler aşağıdakilerden herhangi birini yapabilir:

 • Kuruluşunuzdaki bir yönetici tarafından doğrulanmayan kullanıcılarla iletişim kurmanızı engelleyebilir.

 • Kimlikleri henüz doğrulanmamış kullanıcılarla iletişim kurmanıza izin vermeden önce sizi uyarması için Kişi Doğrulama Uyarısı iletişim kutusunu (aşağıda açıklanmaktadır) açabilir.

 • Herhangi bir uyarı veya kısıtlama olmadan bir kişiyle iletişim kurmanıza izin verebilir.

Kuruluşunuzun doğrulama diğer kullanıcıların kimliklerini hakkında yeterli güvencesi sağlayabilir. Üst düzeyde hassas bilgiler, özellikle de çalışıyorsanız, bazı durumlarda, de el ile bir kullanıcının kimliğini doğrulamakiçin isteyebilirsiniz.

Kişi Doğrulama Uyarısı iletişim kutusunu yanıtlama

Kimliği henüz doğrulanmamış bir kullanıcıyla iletişim kurmaya çalışırsanız ve hesap kimliğinizin iletişim ilkeleri böyle kullanıcılarla ilgili olarak sizi uyaracak şekilde ayarlanmışsa, Kişi Doğrulama Uyarısı iletişim kutusu görüntülenir. Aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

 • Kullanıcıyı seçin ve Kimlik Doğrula'yı tıklatın. Kişi kimliğini el ile doğrulamaya yönelik bir sonraki bölümde yer alan yönergeleri izleyin.

 • Seçili bir kullanıcının kişi özelliklerini görüntülemek için Özellikler'i tıklatın.

 • Kullanıcı doğrulama uyarısını yoksayıp etkinliğe devam etmek için Devam'ı tıklatın.

 • Yaptığınız, kullanıcı doğrulama uyarısına neden olan etkinliği iptal etmek için İptal'i tıklatın.

Bir kişiyi el ile doğrulama

SharePoint Workspace kişi her kimlik için bir benzersiz "dijital parmak izini" atar. Dijital parmak izini harfler ve sayılardan (noktalama işaretleri okunabilirlik ile) uzun dizesi olarak görünür. Bu dijital izlerinizi içinde çalışma alanlarınızı görmek ve kişi listelerini kişileri gerçek kimlikleri el ile doğrulamak için kullanılır. Ayrıca görünümü kimliğinize atanan dijital parmak izinigörebilirsiniz.

Bir kişi kimliğini el ile doğrulamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Doğrulamak istediğiniz kişiyi (veya çalışma alanı üyesini) sağ tıklatın ve sonra da Kimlik Doğrula... öğesini tıklatın.

  Kimlik Doğrula iletişim kutusu, paylaştığınız çalışma alanları, gönderip aldığınız ileti sayısı ve kuruluş ilişkiniz gibi, seçili kişiyle olan geçerli ilişkileriniz hakkındaki bilgileri görüntüler. Seçili kişiyle bir ilişkiniz yoksa, Kimlik Doğrula iletişim kutusu bunun yerine kişinin dijital parmak izini kontrol edilerek kişinin kimliğinin doğrulanmasına ilişkin yönergeler sağlar.

  Not: SharePoint Workspace iki veya daha çok kişinin aynı ada sahip olduğunu algılarsa, Kimlik Doğrula iletişim kutusu, bu kişiyi doğruladığınızda bir diğer ad atamanızı öneren uyarı iletisi yayınlar.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Gördüğünüz bilgilerden kişinin kimliği konusunda yeterince emin olursanız, Doğrula'yı tıklatın.

   Gerekli olduğunu düşünüyorsanız, Kimliği Farklı Doğrula iletişim kutusuna kişi için bir diğer ad girin ve Tamam'ı tıklatın.

  • Kişinin kimliğinden yeterince emin olmazsanız ve kişinin kimliğini doğrulamak için daha fazla adım uygulamak isterseniz, Hala emin değil misiniz? - Parmak izini denetleyin öğesini tıklatın.

   Kişinin dijital parmak izini denetlemek için Kimlik Doğrula iletişim kutusundaki adımları izleyin ve Doğrula'yı tıklatın.

   Gerekli olduğunu düşünüyorsanız, Kimliği Farklı Doğrula iletişim kutusuna kişi için bir diğer ad girin ve Tamam'ı tıklatın.

Kişi kimliğinin doğrulamasını iptal etme

Bazen el ile doğruladığınız kişilerin doğrulama durumunu doğrulanmamış olarak görüntülenecek şekilde değiştirmek için nedenleriniz olabilir.

 1. Doğrulamasını iptal etmek istediğiniz kişiyi (veya çalışma alanı üyesini) sağ tıklatın ve sonra da Kimlik Doğrula... seçeneğini belirleyin.

 2. Doğrulamayı İptal et'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Kişi adı çakışmalarını çözümleme

İki veya daha fazla kişi aynı görünen ada sahip olduğunda, bu kişilerin adları kişi listesinde, çalışma alanı üyesi listelerinde ve kişi bilgi kartlarında kırmızı renkte görüntülenir. Görünen adlar, baştaki, sondaki ve aralardaki birden çok boşluk kaldırılıp ad küçük harfli metne dönüştürüldükten sonra birbiriyle eşleşiyorsa aynı olarak değerlendirilir.

Örneğin, "Aylin  Bengi" ile "Aylin Bengi" ad çakışmasına neden olur. Ancak, "Aylin Bengi" ile "AylinBengi" ad çakışmasına neden olmaz.

Yanlışlıkla etkinliklere yanlış kişiyle başlamamanız için kişi adlarını birbirinden ayırt etmeniz önemlidir. Çakışan kişi adlarından herhangi biri için diğer ad oluşturabilirsiniz.

Ayrıca bazı nadir durumlarda ad çakışması, eski kişilerin hesabınızda depolanmasından kaynaklanabilir. Örneğin, bir kişi yeni bir hesap etkinleştirmiş, önceki hesaptaki tüm etkinlikleri durdurmuş ancak her iki hesap için de aynı görünen adı kullanmış olabilir. Bu durumda, aşağıda açıklandığı gibi eski kişiyi artık kişi listenizde görüntülenmeyecek şekilde gizleyebilirsiniz.

Bir ad çakışmasını çözümlemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Çakışma gösteren bir adı sağ tıklatın ve sonra da Ad Çakışmasını Çöz'ü tıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçili kişinin ayrıntılarını görüntülemek için vCard'ı Görüntüle... öğesini tıklatın. Bu, aynı ada sahip kişileri ayırt etmenize yardımcı olabilir.

  • Kişi için benzersiz bir görünen ad girebileceğiniz Diğer Ad iletişim kutusunu açmak için Diğer Ad Kişisi... öğesini tıklatın.

  • Kişinin kimliğini doğrulama adımlarında ilerlemek için Kimlik Doğrula... öğesini tıklatın.

 3. Bitti'yi tıklatın.

Sayfanın Başı

Bir kişi için diğer ad oluşturma

Herhangi bir kişiyi bir diğer ad (kendi adınız dışında) altında görüntüleyebilirsiniz. Aynı ada sahip kişileri ayırt etme konusunda zorluk yaşıyorsanız bu kullanışlıdır.

 1. Kişiyi sağ tıklatın ve sonra da Diğer Ad Kişisi'ni tıklatın.

 2. Bir diğer ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  Diğer ad yerine özgün adını görüntüler. Yapabilecekleriniz kişinin özgün adını görmek için kişi bilgilerinde açınveya diğer bir noktada ad özgün adını gösteren açılır pencere görüntülemek için.

Sayfanın Başı

Bir kişiyi silme

Başlatma Çubuğu'nda kişi listenizden bir kişiyi silmek için:

 1. Silmek istediğiniz kişiyi seçin.

 2. DELETE tuşuna basın ve silmeyi onaylamak için Evet'i tıklatın.

Başlatma Çubuğu'nda kişi listesinden sildiğiniz kişiler, İletiyi Gönder veya Davet Gönder iletişim kutularındaki Kime: açılır listeleri gibi diğer kişi listelerinde görüntülenmeye devam edebilir. Bunun nedeni, SharePoint Workspace'in etkileşim kurduğunuz tüm kullanıcıların kişi bilgilerini "Bilinen Kişiler" adı verilen toplu bir listede depolamasıdır. Bu liste, Başlatma Çubuğu kişi listesine eklediğiniz kişileri ve çalışma alanı üyelerinizi içerir. Kişi listenizde olmayan çalışma alanı üyelerinizin de olabileceğini unutmayın.

Bilinen kişiler listenizde görünür kişilerin silemezsiniz. Bununla birlikte, en az yapabilecekleriniz Bu kişileri gizleme.

Sayfanın Başı

Bir kişiyi gizleme

Kişiler çeşitli nedenlerle bazen eskimiş olabilir. Eski kişileriniz varsa, bu kişilerin, kişileri gösteren açılır menülerde artık listelenmemesi için bu kişileri gizleyebilirsiniz.

 1. Kişi Yöneticisi'niaçın.

 2. Gizlemek istediğiniz kişileri seçin.

 3. Seçili kişileri Gizli Kişiler listesine yerleştirmek için Gizle'yi tıklatın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Not: Kişiyi gizleme otomatik olarak ilişkili ad çakışması istiyor musunuz? Gizlemek istediğiniz kişi ad çakışmasını görüntülenirse, Çözümleme ad çakışmalarını bilgi için bkz.

Sayfanın Başı

Bir kişiyle ilgili tanılama bilgilerini görüntüleme

Seçilen kişiler için tanılama bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Teknik destek amaçları için ara sıra bu bilgilere bakmanız gerekebilir. Bir destek teknisyenine tanılama bilgileri göndermeniz gerekirse, Tanılama iletişim kutusundaki bilgileri kopyalayıp bir e-postaya yapıştırabilirsiniz.

 1. Kişi Yöneticisi'niaçın.

 2. İstediğiniz kişiyi seçin.

 3. Tanılama'yı tıklatın.

  Kişiler bölmesinden bilgileri kopyalamak için sağ tıklatın ve sonra Tümünü Seç'i tıklatın, ardından sağ tıklatın ve Kopyala'yı tıklatın.

  Tanıma veya Ağ Tanılamabölmelerinden bilgi kopyalamak için Pano'ya Kopyala'yı tıklatın.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Kişi özelliklerini görüntüleme

Herhangi bir kişinin "özelliklerini" görüntülemek için kişiyi sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın. Kişi özelliklerinden şunları yapabilirsiniz:

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×