SharePoint uygulamaları oluşturmaya giriş

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Giriş

Kullanılan araçlar ve teknolojiler

Uygulama mimarisi ve geliştirme yöntemi

Ortak tasarım modellerini uygulama

Şablonları oluşturma

Özet

Kaynaklar

Giriş

Windows SharePoint Services 3.0 tümleşik bir Portföy işbirliği ve iletişim hizmetler sunan Windows Server'ın bir teknolojisidir. Web tabanlı iş uygulamaları geliştirmek için bir platform de olabilir. Yararlanarak bu özelliği, Şekil 1'deki örnekte gösterildiği gibi bir Yardım Masası düzenlemekten veya pazarlama kampanyalarıyla izleme gibi belirli iş süreçlerini gereksinimlerine yönelik olarak kullanıma hazır çözümleri sağlayan kırk Uygulama Şablonları için Windows SharePoint Services 3.0 Microsoft Geliştirilmiş.

Tümleşik Pazarlama Kampanyası İzleyici Uygulaması’nın Giriş sayfası görünümü
Şekil 1: Tümleşik Pazarlama Kampanyası İzleyici Uygulaması’nın Giriş sayfası görünümü

Microsoft ücretsiz indirilebilen bu uygulama şablonlarını dağıtımdan sonra hemen kullanılabilecek şekilde geliştirdi. Bununla birlikte, müşteriler ve iş ortakları bu uygulama şablonlarını başlangıç noktası olarak kullanıp daha özelleştirilmiş çözümler hazırlayabilir veya Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kullanarak kendi gelişmiş Windows SharePoint Services 3.0 uygulamalarını geliştirirken bu şablonları eğitici örnekler olarak kullanabilirler.

Microsoft core yeteneklerini Windows SharePoint Services 3.0 hem de Office SharePoint Designer 2007, kendi uygulamalar oluşturmak için hedef güçlendirme müşteriler ve iş ortaklarınızın ile çalışmak nasıl en iyi yöntemler tanımlayıcı uygulama şablonları nasıl geliştirilmiş açıklamak için bu makalenin amacı, olur. Makale Windows SharePoint Services 3.0 SDKyerine yoktur ve temelde bir geliştirici kaynağın olduğu. Geliştiriciler, genellikle Windows SharePoint Services 3.0genişletmek nasıl anlamak için SDK kullanmanız gerekir.

Bu makale yeni bir grup site tasarımcısına yönelik bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Windows SharePoint Services ve Office SharePoint Designer 2007, UI aracılığıyla birçok uygulama işlevini oluşturmayı mümkün kılar; zengin uygulamalar oluşturmak için ileri düzey geliştirme becerilerine gerek kalmaz. Tekrarlamak gerekirse, bu makalede özellikle dolambaçlı tasarım modelleri için bazı özel kod uygulamalarını açıklanır, ama genel yöntemler geliştirici olmayan kullanıcıların erişimi içindir ve bu hedef kitle göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Geliştiriciler, araçlar ve yöntemler hakkındaki ilk bölümlerin üzerinden hızla okuyup geçmek ve tasarım modellerinin açıklamasıyla bu tasarım modellerinin nasıl uygulanacağına ilişkin belirli örnekleri daha dikkatli okumak isteyebilirler.

Makalenin yapısı açısından bakıldığında, ilk bölüm (Kullanılan araçlar ve teknolojiler), Windows SharePoint Services 3.0 ve Office SharePoint Designer 2007 içinde yer alan ve uygulamaları oluştururken kullanılan özelliklere genel bakış sağlar. Sonraki bölümde (Uygulama mimarisi ve geliştirme yöntemi), genel olarak Microsoft'un tüm uygulama şablonlarında kullandığı yöntem açıklanır. Yöntem, çözümün amacının, nasıl ve kim tarafından kullanılacağının ve özel kod yazmak zorunda kalmadan hangi teknolojinin sizi en ileriye taşıyabileceğinin gerçek anlamda incelenmesine yol açan sağduyulu bir yaklaşımdır. Özel kodun veya başka özel çalışmaların gerekeceği alanları tanımlama işlemiyle sona erer.

Makalenin bir sonraki bölümü (Ortak tasarım modellerini uygulama), özel bir eylem listesi oluşturma gibi genel uygulama tasarımı gereksinimlerini karşılama açısından hem Windows SharePoint Services hem de Office SharePoint Designer 2007'nin güçlü yönlerinin nasıl kullanılacağına odaklanır. Bu, makalenin özünü oluşturur ve uygulama şablonlarının tümünde (ve aslında karşılaşabileceğiniz tüm uygulamalarda) yinelenen tasarım modellerine yaklaşımlar açıklanır. Bu bölümde beş tasarım modelinden her biri için örnekler, ayrıca Windows SharePoint Services UI veya Office SharePoint Designer 2007 ve bir miktar özel kodla çalışmaya yönelik kurallarla ilgili rehberlik sağlanır.

Makalenin son bölümünde (Şablonları oluşturma), Office SharePoint Designer 2007 kullanarak fiilen bir şablonun nasıl oluşturulduğu açıklanır. Ayrıca, yerelleştirme gibi diğer konuları da içerir.

Bu makaleyi bitirdiğinizde, uygulamanın tasarımı ve mimarisinin hazırlanması, doğrudan Windows SharePoint Services 3.0'da bağlantılı listeleri, özel sütunları, kitaplıkları, iş akışlarını, vb. oluşturup site oluşturmaya başlanması, siteyi Office SharePoint Designer 2007'de açıp başka özelleştirmelerin yapılması, özel formların oluşturulması, bazı davranışları değiştirmek üzere özel kod eklenmesi, vb. ve son olarak da uygulama şablonunun kendisinin oluşturulup kullanım için dağıtılması konularını iyice anlamış olmalısınız.

Sayfanın Başı

Kullanılan araçlar ve teknolojiler

Uygulama oluşturmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırmayı mümkün kılmak için bir dizi teknoloji ve araç bir araya getirilmiştir. Teknoloji tarafından, iş akışı desteği gibi yeni özellikler site tasarımcısının uygulamaya iş akışını getirmek için kod yazması gerekmediği anlamına gelir. Araç tarafında, Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Visual Studio 2005 ve diğer araçlar eskiden gerçekleştirmesi çok zor olan işleri yapmak için giderek daha az kod kullanmayı (çoğunlukla hiç kod kullanmamayı) mümkün kılar.

Genel olarak, Microsoft tüm bu araçlar ve teknolojilerde zor kurulum çalışmalarını giderek daha büyük ölçüde altyapının kendisine taşıma, böylelikle daha az geliştirici görevi yapıp daha fazla tasarımcı olabilmeyi mümkün kılma stratejisini izler. Başka bir deyişle, Microsoft zor işlerin büyük bölümünü zaten önceden yapmıştır, dolayısıyla uygulamalarınızdaki söz konusu özellikleri yalnızca UI aracılığıyla sezgisel bir yöntemle kullanabilirsiniz.

Uygulama oluşturma sürecinde çeşitli teknolojilerin ve araçların nasıl bir araya geldiğini anlamaya hazırlık olarak, aşağıdaki bölümlerde Windows SharePoint Services 3.0, Office SharePoint Designer 2007 ve diğer teknolojiler özellikle uygun yeni özellikler ve beceriler açısından tartışılır. Daha kapsamlı tartışmalar için, bu makalenin sonundaki kaynakları gözden geçirin.

Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 bazı güçlü yeni özellikleri içerir. Aşağıdaki yeni özellikleri ve Özellikler özel uygulamaları geliştirmek için özellikle ilgili olan ve bunları yeniden sonraki bölümlerinde sözü edilen birçoğunu görürsünüz:

 • Kitaplıklar ve Listeler    Windows SharePoint Services 3.0, uygulamalarda temel olarak kullanılabilecek bir dizi yeni kitaplık ve liste türü getirir. Yeni kitaplık türleri, yeniden kullanılabilir Microsoft Office PowerPoint 2007 slaytlarını depolamak ve yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir kitaplık olan slayt kitaplığını, veri bağlantısı kitaplığını ve diğerlerini içerir.

 • İçerik Türleri     İçerik türleri, Windows SharePoint Services 3.0 genelinde kullanılan temel bir kavramdır. İçerik türleri kullanıcıların SharePoint sitelerindeki içeriği daha anlamlı bir şekilde düzenlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İçerik türü, belirli içerik kategorilerine uygulanabilen, yeniden kullanılabilir ayar koleksiyonudur. İçerik türleri bir belge veya öğe türünün meta verilerini ve davranışlarını merkezi olarak yönetmenize ve yeniden kullanmanıza olanak tanır. Örneğin, iş akışlarını ve olayları birden çok belgeye veya kitaplığa eklemek zorunda kalmak yerine, bu iş akışlarını ve olayları bir içerik türüyle ilişkilendirebilirsiniz.

 • Site Sütunları    Site sütunları, sütun tanımı için merkezi, yeniden kullanılabilir bir model sağlar. Bir site sütunu oluşturduğunuzda, bu sütunu kullanan her liste aynı tanıma sahip olur ve her listede sütunu yeniden oluşturmanız gerekmez. Site sütunları, son kullanıcılara listelerinde yararlı olabilecek, önceden tanımlanmış bir dizi sütunu seçmek için bir yol sağlar. Dolayısıyla, bunlar iyi tanınan liste şablonlarına yönelik olarak sütunları merkezi olarak tanımlamak için kullanılabildikleri gibi, kullanıcılara özel anlamları olabilen özel sütunlar kullanmak için de bir yol sağlar.

 • İş Akışı   Windows SharePoint Services 3.0'da iş akışı, listelerdeki ve kitaplıklardaki öğeleri iş sürecine eklemenize olanak tanır. Bu süreç, bir öğeyi hemen her açıdan denetleyebilir ve söz konusu öğenin yaşam döngüsü de buna dahildir. Örneğin, belgeyi onay için bir dizi kullanıcıya yönlendiren basit bir iş akışı oluşturabilirsiniz. Normalde, site tasarımcısı veya geliştiricisi belirli iş akışları oluşturur. Site tasarımcıları İş Akışı Tasarımcısı sihirbazı ortamı aracılığıyla iş akışları oluşturmak için Office SharePoint Designer 2007'yi kullanabilir ve geliştiriciler daha güçlü ve karmaşık iş akışları oluşturmak için Visual Studio 2005'i kullanabilir.

 • Özellik Çerçevesi    Windows SharePoint Services 3.0, “özellik” adlı yeni bir yapı içerir. Bir özellikte, kullanıcının belirli bir hedefi veya görevi başarmasına yardımcı olacak Windows SharePoint Services öğeleri bir araya getirilir. Özellik bir veya birden çok öğe içerir. Öğe, atomik bir Windows SharePoint Services kavramıdır. Windows SharePoint Services 3.0 özellikleri, bir geliştirici olarak Windows SharePoint Services çözümlerine özel işlevler sağlamak için yararlanabileceğiniz tam bir çerçeve sağlar. Özellikler, yöneticilerin özellik parçalarını paket halinde eklemek veya kaldırmak için de kolay bir yol sağlar.

 • Olay İyileştirme    Olaylar başlıca iki kategoriye ayrılır:

  • Liste olayları    Liste öğelerinde ve liste sütunlarında değişiklik, ekleme ve kaldırma gibi çekirdek olaylar (şema değişiklikleri)

  • Basit site olayları    Siteleri ve site koleksiyonlarını silme

   Olaylar, zaman uyumlu “önceki” olaylar olur ve “XYZyor” adlandırma biçimiyle belirtilir veya zaman uyumsuz “sonraki” olaylar olur ve “ABCydi” adlandırma biçimiyle belirtilir.

 • Mobil Cihaz Erişimi   Windows SharePoint Services 3.0 listelerin mobil cihazlarda düzgün işlenmesine olanak tanıyan yeni özellikler sağlar. Kullanıcı mobil cihaz kullanarak Windows SharePoint Services 3.0 sitesine göz attığında, Web tarayıcısı sitenin mobil cihazlara özgü sürümüne yeniden yönlendirilir ve bu sürümde site içeriğiyle listeleri cihaza en uygun biçimde olur.

Office SharePoint Designer 2007: SharePoint uygulamaları oluşturmak için birincil araç

Office SharePoint Designer 2007, SharePoint Ürünleri ve Teknolojileri (Windows SharePoint Services 3.0 ve Microsoft Office SharePoint Server 2007) ile hazırlanmış Web sitelerini ve iş akışlarını oluşturmanıza ve özelleştirmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. BT uzmanları ve çözüm oluşturucuların, kurumsal çevikliği ve iş süreci otomasyonunu iyileştiren SharePoint tabanlı uygulamalar ve iş akışı çözümleri geliştirmek için ihtiyaçları olan araçları sağlar. Office SharePoint Designer 2007 kullandığınızda, geleneksel yordama dayalı kod dillerini veya tekniklerini kullanmak zorunda kalmadan şunları yapabilirsiniz:

 • XML dosyaları, Microsoft SQL Server 2005 gibi SQL veritabanları ve Web Hizmetleri gibi çeşitli veri kaynaklarında kod içermeyen Veri Görünümleri ve formlar oluşturabilirsiniz.

 • Karmaşık, dinamik, kod içermeyen iş akışları oluşturabilirsiniz.

 • Sayfa düzeni ve tasarımı yapabilirsiniz.

 • Ana sayfalar oluşturabilirsiniz.

 • Basamaklı stil sayfalarını (CSS) düzenleyebilir ve uygulayabilirsiniz.

 • Web Bölümü sayfaları oluşturabilir ve Web Bölümlerini bağlayarak karmaşık iş uygulamaları oluşturabilirsiniz.

Visual Studio 2005

Visual Studio 2005, uygulamalara özel kod eklemek veya özel iş akışları oluşturmak için kullanılabilir. Windows Workflow Foundation için Visual Studio 2005 Designer'ı kullanarak iş akışı şablonları ve özel iş akışı etkinlikleri oluşturabilirsiniz. İş akışınıza kod ekleyebileceğiniz gibi, ilişki ve çalıştırma zamanında iş akışı tarafından iş akışı kullanıcılarıyla iletişim kurmak için kullanılacak formlar da tasarlayabilirsiniz.

Windows SharePoint Services 3.0 için Visual Studio 2005 Uzantıları, Visual Studio 2005 kullanılarak özel SharePoint uygulamaları geliştirmeye yönelik bir dizi aracı içeren ve ücretsiz olarak indirilebilen bir pakettir. Pakette Web Bölümleri için Visual Studio proje şablonları, site tanımları, liste tanımları, ayrıca tek başına bir yardımcı program olan ve var olan SharePoint sitelerinden bir site tanımı projesi oluşturan SharePoint Solution Generator bulunur. Bu program geliştiricilerin Visual Studio 2005'le kod oluşturmadan önce, tarayıcıyı ve Office SharePoint Designer 2007'yi kullanarak sitelerinin içeriğini özelleştirmesine olanak tanır.

Windows SharePoint Services 3.0 için Visual Studio 2005 uzantıları kullanımdan, ancak yine de Visual Studio 2008 uzantıları için Windows SharePoint Services 3.0, v1.3ulaşabilirsiniz.

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 izleme uygulamalar, girme, yönetme ve hedeflenen senaryoları veriler üzerinde raporlama için zengin bir kullanıcı deneyimi sunan oluşturmanıza olanak sağlar. Tasarlama, oluşturma ve Access Şablonları paylaşma hakkında daha fazla bilgi için kitaba Rational Guide için Microsoft Office Access 2007 şablonlarıbakın.

Yaklaşımlar ve genel teknikler

Bir sonraki bölümde açıkalnan geliştirme yöntemi bağlamında, temel uygulama oluşturma adımları genel olarak şunlardır:

 1. Site tanımına veya site şablonuna ihtiyacınız olup olmadığına karar verin.

 2. Windows SharePoint Services 3.0 veya Office SharePoint Server 2007'de çekirdek bir site oluşturun.

 3. Siteyi açmak, değişiklikleri ve diğer işlemleri yapmak için Office SharePoint Designer 2007 kullanın.

 4. Gerekirse, ek özel kod, özel iş akışları, vb. oluşturmak için Visual Studio 2005'i kullanın.

Sayfanın Başı

Uygulama mimarisi ve geliştirme yöntemi

Herhangi bir geliştirme projesinde olduğu gibi, başarısı kanıtlanmış bir yöntem izlerseniz, bir Windows SharePoint Services uygulamasının mimarisi hazırlama ve uygulamayı oluşturma çalışmasının başarılı olma şansı daha yüksek olur. Bu bölümde, Microsoft'un indirilebilir tüm uygulama şablonlarını tasarlarken kullandığı yöntem açıklanır. Buradaki yaklaşımda özellikle de deneyimli geliştiricileri şaşırtacak bir şey yok, ama SharePoint ortamına özgü bazı özellikleri hesaba katıyor ve Microsoft'tan alınan dersleri yansıtıyor; dolayısıyla bu bağlamda değerli olacaktır. Yinelemek gerekirse, bu bölüm en çok Windows SharePoint Services 3.0 ve Office SharePoint Designer 2007 kullanmayı bilen ve geliştirici olmayan kullanıcılara yararlı olur.

Özetle, bu yöntem uygulamanın ne yapması gerektiği, kimin bu uygulamayı kullanması gerektiği gibi konularda genel olarak düşünmekle başlar. Ardından, uygulamadaki verilerin nasıl bir akışı olacağı, nereye depolanması gerektiği ve çeşitli veri parçaları arasında hangi ilişkilerin olduğu konularına daha ayrıntılı olarak yaklaşır. Veri modeli ve kullanım senaryoları iyice anlaşıldığında, yöntem işe girişip Windows SharePoint Services 3.0'da uygulamanın kaba bir sürümünü oluşturmaya başlamayı, yinelemeli bir yaklaşımla listeleri, kitaplıkları, iş akışlarını vb. hazırlamayı ve genel olarak istediği gibi görünmeye ve davranmaya başladığı noktaya kadar ilerlemeyi gerektirir. Yönteme göre son olarak, uygulamanın iş süreci gereksinimlerinizi gerçekten karşılayabilecek hale getirilmesi için gereken ince ayarlar ve özelleştirmeler tanımlanmalı ve oluşturulmalıdır.

Uygulama için işlevsel gereksinimleri tanımlama

Windows SharePoint Services çözümünü oluştururken çok ayrıntılı bir teknik belirtimler belgesine gerek duyulmasa da, uygulamanın nasıl işlev görmesi gerektiği konusunda net bir fikriniz olmalıdır. Önceki nokta gayet açık gibi görünebilir ama birçok geliştirici proje katılımcılarının uygulamadan istediklerini düşündükleri şeylerle iş sürecini başarılı olması için ihtiyaçları olan şeyler arasındaki uyuşmazlıktan dolayı zorluk yaşamıştır (kuşkusuz, proje katılımcıları çoğunlukla neredeyse tamamlanmış uygulamayı gördükten sonra bu durumun farkına varır!).

Bunların tümü basitçe en başlatan başlamanın işlevsel gereksinimleri toplamak ve uygulamanın neler başarması gerektiğini düşünmek anlamına gelir. Örneğin, bir proje izleme çözümüne ihtiyacınız varsa, en azından aşağıdaki tanımlamak istersiniz:

 • İş sürecindeki aktör/roller nelerdir?    Bu örnekte, proje sahibi bir proje oluşturur ve görevler, sorunlar, vb. hakkındaki bilgileri tutar; görev sahiplerine atanmış sorunlar ve görevler vardır ve işlerini tamamlamak için etkileşim kurmaları gerekir. Yöneticilerin bir bütün olarak projenin durumu hakkındaki bilgileri toplu olarak görmeleri gerekir.

 • Farklı aktörlerin UI gereksinimleri nelerdir?    Bu örnekte, proje sahibi, görev sahipleri ve yönetici kendi etkinliklerine uygun olarak farklı görünümlere gerek duyarlar. Örneğin görev sahipleri kendilerine atanmış tüm sorunları görebilmelidir ve proje sahibi de tüm son tarihin geçmesiyle ilgili sorunları görebilmelidir.

 • İş süreci neye benzer?    Bu örnekte, proje sahibi projeyi, kilometre taşlarını, görevleri, bütçe girdilerini oluşturur ve zaman içindeki ilerleme durumunu izler. Proje sahibinin tüm bilgi parçalarına sık sık erişmesi gerekirken, kendilerine bir şeyler atanan görev sahipleri veriler üzerinde işlem yapmalıdır.

 • Veriler nerededir?     Yalnızca Windows SharePoint Services içindeki verileri mi kullanacaksınız yoksa dış verilere mi erişmeniz gerekecek (veritabanından, Web hizmeti aracılığıyla, İş Verileri Kataloğu aracılığıyla, vb.) ve verileri Windows SharePoint Services'in dışında depolamanız gerekecek mi?

 • Veriler arasındaki ilişkiler nelerdir?    Bu örnekte, bir proje öğemizin, kilometre taşı öğemizin, görev ve sorun öğelerimizin olması ve bunların mantıksal bir hiyerarşisi olması gerekiyor. Hem kullanıcılar hem de bütçe ve gün sayısı gibi şeyler de birer veri noktasıdır.

Bu sorulardan çoğunun yanıtlarını bulmanın harika bir yolu, sözcük anlamıyla tahtaya resimler çizmek, iş sürecinin üzerinden birkaç kez geçmek ve bunun birkaç çeşitlemesini yapmaktır (birkaç proje oluşturmak, proje genelinde iki veya üç kişiye görevler atamak, vb.). Kavramsal olarak, proje izleme uygulaması oldukça basit bir tasarımdır ve gereksinimler bu noktada oldukça açıktır.

Veri modelinizi doğrulama

Veri modeli zaten tartışılmış olsa da, daha kapsamlı bir çözümleme yapma gereği çok önemlidir. Veri modelinin yanlış anlaşılması daha sonra tüm sistemi etkileyecek, dramatik değişiklikler yapmanızı gerektireceğinden, modeli doğru anlamak önemlidir.

Birbiriyle ilgili bir dizi bilgi parçasının olduğu, ayrıca belirli bir bilgi parçasının iş sürecinin neresinde bulunduğunu açıklayan ve tanımlayan bir dizi meta bilgi parçası olduğu kesinlikle anlaşılmalıdır. Proje izleme çalışmasında, bir proje, kilometre taşı ve görevlerle sorunlar olduğu bilgisinden daha fazlasına ihtiyacımız olur. Projenin en üst düzey öğe olduğunu ve birden çok kilometre taşı içerebileceğini bilmeliyiz. Ayrıca, projelerin birçok görevi ve sorunu da olabilir.

Bileşenleri ve bunların ilişkilerini saptama

Bu noktada, elimizde uygulamanın oldukça iyi bir işlevsel açıklaması vardır. Bir sonraki adım mimariyi tasarlamak ve Windows SharePoint Services 3.0 ile Office SharePoint Designer 2007'nin çeşitli teknolojileri ve özelliklerinin nasıl kullanılacağına karar vermektir. Her uygulama, yukarıdaki Kullanılan araçlar ve teknolojiler bölümünde açıklanan aşağıdakiler gibi özelliklerin ve bir bileşimini içerecektir:

 • Listeler ve Aramalar

 • Özel liste görünümleri (Windows SharePoint Services UI aracılığıyla gruplandırma, sıralama, filtreleme, vb.)

 • İş akışı

 • Office SharePoint Designer 2007'deki özel sayfalar ve özel Veri Görünümleri

Listeler ve aramalar gerçekten veri modelini hayata geçirir. Dolayısıyla, proje izleme uygulaması bağlamında, projeler için bir liste, kilometre taşları için başka bir liste (proje listesinin arama alanıyla), sorunlar için proje listesinin arama alanını içeren bir liste daha, vb. kullanabilirsiniz. Özel sayfa görünümleri için, duruma göre gruplandırmak ve sağlık durumuna göre sıralamak için doğrudan varsayılan görünümü ayarlamak isteyebilirsiniz.

Genel olarak, burada basitçe uygulamanın bir maketini oluşturduğunuz ve her parçası için kullanılan teknolojileri tanımladığınız bir beyaz tahta alıştırması daha vardır.

Uygulama bileşenlerini oluşturmaya başlama

Yinelemek gerekirse, bu noktada çok kesin bir teknik belirtimler belgesi gerekli değildir. Temel veri akışı ve UI gereksinimleri konusuna hakim olduğunuzu varsayarak, doğrudan oluşturmaya başlamak daha önemlidir.

Bu tam olarak, Windows SharePoint Services 3.0'da kullanıma hazır gelen şablonlardan birini kullanarak yeni siteyi oluşturma veya önceden kendi site şablonunuzu oluşturma ve bunu temel alan yeni bir site örneği hazırlama anlamına gelir. Birçok uygulamada, temel olarak yalnızca Ekip Sitesi veya Boş Site şablonunu kullanmanız yeterli olabilir.

Proje izleme uygulamasında, yapılacak ilk iş dört liste oluşturmaktır (Projeler Listesi, Proje Görevleri, Proje Sorunları ve Proje Kilometre Taşları). Ardından, bu listelerin her biri için özel sütunlar oluşturun. Windows SharePoint Services 3.0Seçim, Sayı, Kişi veya Grup ve Arama gibi bir dizi farklı sütun türü oluşturmanıza olanak tanır (bunlar sitenizde zaten bulunan bilgilerdir). Microsoft proje izleme uygulaması şablonunun Projeler Listesi, Şekil 2'de gösterildiği gibi bunların birçoğunu kullanır.

Listedeki Özel Sütunlar
Şekil 2: Listedeki özel sütunlar

Sistem Durumu sütununda Seçim sütun türü temel alınır, Bütçe sütunu bir Sayı sütunudur (para birimi kullanılır), vb.

Proje Kilometre Taşları listesinde, kilometre taşının bir alt-üst ilişkisinde projeyle ilişkilendirilebilmesi için bir Arama sütunu kullanılır. Şekil 3'te gösterildiği gibi, arama sütunu oluşturmak için bakmak istediğiniz listeyi seçmeniz ve o listeden sütunu seçmeniz yeterlidir (Windows SharePoint Services açılan listeyi otomatik olarak doldurur).

Başka bir listeden bilgi almak için arama sütunu tanımlama
Şekil 3: Başka bir listeden bilgi almak için Arama sütunu tanımlama

Bu noktada, biraz uygulama mantığı üzerinde çalışabilir ve yeni projelerin ne zaman oluşturulduğunu üyelere bildirmek için basit bir iş akışı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Windows SharePoint Services UI kullanıp istediğiniz gibi sıralayarak ve filtreleyerek listelerin içinde özel görünümler oluşturmaya da başlayabilirsiniz.

Uygulamada gereken özelleştirmeleri saptama

İşlevsel olarak, proje izleme uygulamasının büyük bölümü yalnızca Windows SharePoint Services UI ile gerçekleştirilir. Bu noktada, neler çalıştığını ancak yeteri kadar iyi çalışmadığını, nelerin Windows SharePoint Services UI aracılığıyla yapılamadığını, vb. görebilecek durumda oluruz. Office SharePoint Designer 2007'den yararlanmak isteyebileceğimiz bazı alanlar:

 • İş akışındaki uygulama mantığı    Windows SharePoint Services 3.0 ve Office SharePoint Server 2007'de kullanabileceğiniz hazır iş akışları, görevin atanacağı kullanıcıyı veya grubu belirtmelidir. Proje izleme uygulamamızda, sorun veya görevdeki Sahip özelliği temelinde, iş akışı eyleminin alıcısını dinamik olarak saptayacak bir yolumuz olmalıdır. Bu çözüme kod içermeyen dinamik bir iş akışı oluşturmak için Office SharePoint Designer 2007'yi kullanabilirsiniz.

 • Pano ve yönetici görünümleri    Tüm projelerin, tüm bütçelerin, vb. birleştirilmiş bir görünümünü verecek bir yolumuz olmalıdır. Panoda birleştirilmiş bilgileri göstermek için kolayca kod içermeyen Veri Görünümleri oluşturabiliriz.

 • Üst-alt ilişkileri    Görevleri oluştururken kullanım kolaylığı açısından birkaç sorun vardır. Hangi noktada olduğumuza bağlı olarak, bir görevin varsayılan olarak belirli bir projeye atanmasını isteyebiliriz. Bir öğeyi diğerine bağlama işlemini otomatik hale getirecek bir mantık eklemek için Office SharePoint Designer 2007'yi kullanabiliriz.

Microsoft kırk uygulama şablonunu oluştururken aynı yinelemeli yaklaşımı kullanmış ve Windows SharePoint Services 3.0'da yerel olarak yapılması gerekenlerle Office SharePoint Designer 2007 ve diğer araçlar kullanılarak yapılması gerekenleri en iyi duruma getirmek için tutarlı en iyi yöntemler, karar ağaçları, vb. ile bir dizi tutarlı yaklaşım geliştirilmiştir. Bu makalenin sonraki bölümünde bu yaklaşımlar tartışılır; beş “tasarım modeli” ve bunların gerçekleştirilmesi için yollar tanımlanır, bu arada uygulama şablonlarının birçoğundan örnekler verilir. Şöyle ki, bu belgenin kalan bölümleri teknik açıdan yöntem tartışmasından daha ayrıntılı ve kapsamlıdır.

Sayfanın Başı

Ortak tasarım modellerini uygulama

Bu bölümde, beş temel tasarım modelini Microsoft'un bunları nasıl kullandığı bağlamında açıklayacağız. Bu nedenle, şablonlar arasından bir dizi farklı örneğe başvuracağız ve gereken noktalarda kod örnekleriyle adım adım yönergeleri vereceğiz. Geliştiriciler bu bölümü ve bir uygulama şablonunun gerçekten nasıl oluşturulduğunu gösteren kalan bölümleri çok yararlı bulacaktır ama bunlar geliştirici olmayan kullanıcıların da erişebileceği şekilde yazılmıştır.

Başlangıç olarak, tasarım modelleri şunlardır:

 • Özel Formlar    İş sürecinin belirli noktalarında eyleme yol gösteren özel bir genel görünüm oluşturma (bu, belirli bir aşamada değiştirilmesine izin verilen veya uygun olan özellikleri ortaya koymayı içerir).

 • Eylem Akışı    Doğru aktör için doğru noktaya yönlendiren, iyi tanımlanmış eylemler oluşturma (bunun için, gerçekleştirilen eyleme ve eylemi gerçekleştiren aktöre duyarlı, iyi bir gezinti denetimine ihtiyacımız vardır).

 • Üst-Alt İlişkileri    Arama ve başvuru için iki veya daha çok SharePoint listesi arasında ilişki oluşturma.

 • İş Akışları    Office SharePoint Designer 2007'yi kullanarak Windows Workflow Foundation tabanlı bir iş süreci oluşturma.

 • Panolar    Web Bölümlerini kullanarak sitenin her yanına dağılmış bilgileri tek bir yerde toplayan, birleşik bir görünüm oluşturma.

Özel formları kullanma

Özel formlar, Windows SharePoint Services'in veri girişi kullanıcı arabirimini özelleştirme işleminde yaşamsal bir rol oynar. Aynı özel liste görünümlerinin liste verilerini farklı yollarla göstermek için kullanılması gibi, özel formlar da kullanıcı girişlerini yakalamaya yönelik farklı yöntemleri ortaya koymak için kullanılır. İş gereksinimlerine bağlı olarak, bu tür özel formlar oluşturma gereği çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

Görev tabanlı özelleştirme

İş süreçleri, kullanıcıların sürecin farklı noktalarında iş verilerini etkileyecek çok belirgin eylemler yürütmelerini gerektirir. İyi bir iş süreci çözümü, sürecin her aşamasında doğru bilgileri ortaya koyarak kullanıcıların işlerini yapmalarını kolaylaştırır.

Windows SharePoint Services, varsayılan olarak her listeyle birlikte bir de düzenleme formu içerir. Bununla birlikte, bu form iş sürecinin belirli bir aşaması için en iyi alan kümesini göstermiyor olabilir ve gerekli eylemi net bir şekilde gösterecek şekilde alanları düzenlenmez. Kullanıcıların eylemi yürütürken doğru bilgileri kolayca düzenleyebildiğinden emin olmak için, her eyleme özel bir form oluşturabilirsiniz.

Hata İzleme çözümü özel düzenleme formlarını kullanarak, hata izleme sürecinin her aşamasında bir hata öğesi için hangi bilgilerin girilmesi gerektiğini net bir şekilde hemen gösterebilir. Hata izleme sürecinde her eylemin kendi formu vardır. Örneğin, kullanıcı bir hatayı çözmeyi seçtiğinde çözüm sayfasına (Resolve.aspx) yönlendirilir. Bu sayfa kullanıcıya, hatanın çözümünü ve hataya çözen kişinin adını girme olanağı tanır. Kullanıcı, yaptığı değişiklikleri göndermek için Çöz düğmesine tıklar. Bu, kullanımı kolay bir eylem akışı sağlar ve hataları ve eksik bilgileri azaltmaya yardımcı olur.

Office SharePoint Designer 2007 kullanıldığında, özel düzenleme formu oluşturmak daha kolaydır:

 1. Varsayılan EditForm.aspx sayfasının kopyasını oluşturun ve yeniden adlandırın.

  Önemli: Bu sürecin ilk adımı olarak varsayılan EditForm.aspx sayfasının kopyasını oluşturmak ve dosyayı yeniden adlandırmak çok önemlidir. 2. adımı özgün EditForm.aspx sayfası üzerinde uygularsanız, listeyi geri dönülemez biçimde bozmuş olursunuz.

 2. Yeni düzenleme formunuzda Liste Formu Web Bölümü'nü silin.

 3. Ortaya koymak istediğiniz verileri içeren bir Veri Görünümü ekleyin (Ekle menüsünde SharePoint Denetimleri'ne tıklayın, ardından Özel Liste Formu'na tıklayın).

 4. Ekle yöntemi kullanıldığında, Office SharePoint Designer 2007 form için otomatik olarak bir Kaydet düğmesi oluşturur. Aşağıdaki kod, Kaydet düğmesi için bir özel HTML örneği gösterir.

<input type="button" value="Save" name="btnSave" onclick="javascript: {ddwrt:GenFireServerEvent('__commit;__redirectsource')}"/>

Gezinti

Rollerinize karşılık gelen sayfaları oluşturduktan sonra, hala kullanıcıların uygun panoya hızla erişmeleri için bir yol sağlamanız gerekir. Olay Planlama çözümünde, bunu yapmak için bir XSL şablonu kullanarak geçerli kullanıcının rolü temelinde doğru panoya ulaşmasını sağlayan bir bağlantı oluşturduk.

Bu tekniğin bir sınırlaması vardır: Çözümünüze daha fazla rol eklerseniz, bu rollere özel panolar sağlama işlemi ek .aspx sayfaları oluşturulmasını gerektirir.

Bu tekniğin, sitedeki bilgilere kimlerin erişimi olacağı konusunda ek denetim sağlamadığını aklınızda bulundurun. Teorik olarak, yine herhangi bir kullanıcı çözümdeki herhangi bir bilgiyi görüntüleyebilir.

Kullanıcılara rol atama

Rolleri oluşturmanın ve kullanıcılara atamanın çeşitli yolları vardır. Bu güçlüğe giderecek en iyi çözüm, belirli bir uygulamanın veya kuruluşun gereksinimlerine bağlı olarak büyük değişiklik gösterir. Windows SharePoint Services'de rol atamalarını hazır bir şekilde sağlamanın bir yolu yoktur. Bazı durumlarda, site dağıtıldıktan sonra rollerin hazırlanması yeterli olabilir veya kullanıcıların gerektiğinde kendilerine rol atamalarına izin verebilirsiniz.

Olay Planlama çözümünde, kullanıcılar kendilerine en uygun role kaydolabilir. Bu, Olay Planlama çalışma alanının ön sayfasındaki özel Web Bölümü aracılığıyla yapılır.

Bu tasarım modelinin diğer örnekleri

Özel formlar kullanmanın başka bir sunucu yönetim Örneğin, ödünç veren Kütüphane Windows SharePoint Services 3.0 için uygulama şablonubakın.

Bir site yönetim Örneğin, Windows SharePoint Services 3.0 için uygulama şablonu üretim süreci Yönetimibakın.

Eylem akışını denetleme

İş sürecinden esinlenerek modellenen gerçek Web uygulaması, nadiren tek bir Web sayfasında veya Web Bölümünde yer alır. Bunun yerine, uygulama her biri iş sürecinin ayrı bir adımından sorumlu olan birkaç bileşene yayılır. Dolayısıyla, uygulamanın bileşenleri arasında rahatça ve kolayca gezinmek uygulama tasarımının önemli yönlerinden biri olur. Önemli tasarım modellerinden biri de iş süreci eylemlerini gezintiye bağlayarak eylem akışını denetlemek, belirli bir eylemi seçmenin kullanıcıyı bir sonraki uygun sayfaya veya eyleme götürmesini sağlamaktır.

Eylem akışını denetlemenin bir yöntemi, Windows SharePoint Services 3.0'daki Özel Eylem özelliğini kullanmaktır. Bu özellik kütüphanedeki öğeler için Eklenmiş Bağlam Düğmesi'ne kendi eylemlerinizi eklemenize olanak tanır. Bu özelliğin bir sınırlaması vardır: Eylem sabit kodlanmış olmalıdır ve öğenin adıyla veya başka bir dinamik değerle parametre eklenemez.

İş sürecinizle dinamik eylemleri birleştirmenize olanak tanıyan diğer bir yöntem, özel SharePoint listeleri oluşturmak ve “hesaplanan alanlar” kullanmaktır. Hata İzleme uygulaması şablonu, hata durumunu ve bilgilerini izlemek için özel bir Hatalar listesi kullanır. Microsoft hesaplanan alanları kullanarak liste görünümünü özel bağlantılarla birleştirebildi. Böylelikle kullanıcıların hatalar üzerinde “Etkinleştir” veya “Çöz” gibi eylemleri kullanabilmesini sağladı ve bu eylemlerin her birinin kullanıcıyı hatayı etkinleştirmek veya çözmek için gerekenleri yapması için doğru özel forma yönlendiren gezintisi vardı (önceki tasarım modeline bakın).

Hesaplanan alanlar, SharePoint listesine sütun olarak özel bir işleme deseni uygulamanıza olanak tanıyan bir Windows SharePoint Services 3.0 özelliğidir. Böylelikle iş süreci eylemi (hatayı etkinleştime), sütunda kullanıcıyı söz konusu iş eylemini gerçekleştirmesi için doğru özel forma götüren bir düğme olarak ortaya konur.

Hesaplanan alan, bir eylemin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmeye yönelik koşullu mantığı destekler. Örneğin, hata zaten etkinleştirilmişse Etkinleştir düğmesini göstermeyiz. Hesaplanan alanın SharePoint listesine eklenmesi için, listeyi tanımlayan şema XML dosyasına bir Field öğesi eklenir. <Field ID="{EA1D0509-767B-4576-ABEF-FC66647037B9}" Name="ActivateBug" Group="_Hidden" Type="Computed" Sortable="FALSE" Filterable="FALSE" DisplayName="$Resources:tsa,Activate_DispName;" ClassInfo="Icon" AuthoringInfo="$Resources:core,Linked_Item;"> <FieldRefs> <FieldRef ID="{94f89715-e097-4e8b-ba79-ea02aa8b7adb}" Name="FileRef"/> <FieldRef ID="{3f277a5c-c7ae-4bbe-9d44-0456fb548f94}" Name="Status"/> <FieldRef Name="ID" /> </FieldRefs> <DisplayPattern> <IfEqual> <Expr1>$Resources:core,Status_Active;</Expr1> <Expr2> <Field Name="Status"/> </Expr2> <Then> </Then> <Else> <HTML><![CDATA[<a href="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/Activate.aspx?ID=]]></HTML> <Column HTMLEncode="TRUE" Name="ID"> </Column> <HTML><![CDATA[" onclick="GoToLink(this);return false;" target="_self">]]></HTML> <HTML><![CDATA[<img border="0" alt="]]></HTML> <HTML>$Resources:tsa,Activate_DispName;</HTML> <HTML><![CDATA[" src="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/IMNBUSY.GIF">]]></HTML> <HTML><![CDATA[</a>]]></HTML> </Else> </IfEqual> </DisplayPattern> </Field>

Bu kod, Etkinleştir hesaplanan alanının XML'sini gösterir. Hata etkinleştirilmediyse, bu alanda tıklanabilir turuncu bir durum bağlantısı gösterilir. Kullanıcı bağlantıya tıklayarak bu hatanın etkinleştirme formuna gider.

FieldRefs öğesi, hata listesindeki durum alanına bir alan başvurusu içerir. Bu başvuru, hatanın durumu temelinde bu hesaplanan alanda özel işleme yapmamıza olanak tanır.

Hesaplanmış sütunun DisplayPattern alanı, sütun için hesaplamaları ve işleme modelini içerir. Bu örnekte, hatanın durumunun etkin olup olmadığını saptamak için ise-değilse-eğer deyimini kullandık. Hata etkinse, Etkinleştir alanında hiçbir şey görüntülemiyoruz. Hata etkin değilse, Değilse Eğer öğesinde HTML görüntüleniyor. Bu HTML kodu, kullanıcının hatayı etkinleştirmek için tıklayabileceği bir resim ve bağlantıdır.

Bu tasarım modelinin diğer örnekleri

Başka bir sunucu yönetim örneğin kontrol eden eylem akışının, ödünç veren Kütüphane Windows SharePoint Services 3.0 için uygulama şablonubakın.

Bir site yönetim örneğin Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 için uygulama şablonu çalışan etkinlikleri sitesibakın.

Üst-alt ilişkilerini kullanma

İş çözümleri çoğunlukla verilerin başka verilerle ilişkisi bağlamında görüntülenmesini ve kullanılmasını gerektirir. Örneğin, proje izleme uygulamasında gördüğümüz gibi, Projeler, Görevler, Sorunlar ve Kilometre Taşlarının her biri kendi SharePoint listesinde depolanır. Her görev, sorun ve kilometre taşı Proje listesindeki bir öğeyle ilişkilendirilmiştir. Bir listeyle başka listelerde bulunan “alt” bilgiler arasındaki ilişkiyi korumak zor olabilir.

Yeni liste öğesiyle var olan öğe arasında varsayılan bir bağlantı oluşturma

Sık yaşanan bir güçlük, kullanıcı üst listedeki bir öğeyle ilgili olan bir liste öğesi oluşturmak istediğinde ortaya çıkar. Birden çok proje izleme çözümünde, kullanıcı var olan projeyle ilgili bir görev oluşturmayı denediğinde bu durum yaşanır. Windows SharePoint Services 3.0'da oluşturulmakta olan liste öğesiyle var olan öğe arasında otomatik olarak ilişki oluşturmak için hazır bir mekanizma yoktur.

Birden çok proje izleme uygulaması şablonunun proje ayrıntıları sayfasında (DispForm.aspx), kullanıcı bu projenin altında yeni görevler oluşturabilir. Yeni görev oluşturma sayfasında (NewForm.aspx) kullanıcının bu görev için bir üst proje seçmesini sağlayan bir açılan menü vardır. Bu açılan menüyü kullanıcının geldiği sayfada görüntülenen üst projeyi varsayılan değer yapacak şekilde ayarlamak için, üst projenin kimliğini bir sorgu dizesinde NewForm.aspx sayfasına geçiririz. Ardından, JavaScript kullanarak Proje Kimliği değerini ayrıştırır ve açılan kutuda uygun projeyi seçeriz. <a href="../ProjectTasks/NewForm.aspx?ProjectID={$ProjectID}" onclick="javascript:this.href = unescapeProperly(escape(this.href)); GoToLink(this); return false;" target="_self">Create a new Task...</a>

Bu kod, DispForm.aspx sayfasından gelen bağlantıyı gösterir. Sorgu dizesine ProjectID'nin eklendiğine dikkat edin.

NewForm.aspx yüklendiğinde, JavaScript sorgu dizesinden proje kimliğini ayrıştırır ve proje açılan menüsünü doğru projenin seçilmesini sağlayacak şekilde değiştirir.

JavaScript, NewForm.aspx sayfasındaki İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü'nde yer alır. Web Bölümü grafik öğe içermeyecek şekilde ayarlanır, dolayısıyla sayfa Düzenleme modunda olmadığı sürece sayfada gösterilmez. JavaScript, içerik düzenleyicisi alanının içine yerleştirilir. <script type="text/javascript"> _spBodyOnLoadFunctionNames.push("fillDefaultValues"); function fillDefaultValues() { var qs = location.search.substring(1, location.search.length); var args = qs.split("&"); var vals = new Object(); for (var i=0; i < args.length; i++) { var nameVal = args[i].split("="); var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); nameVal[1] = temp.join(' '); vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; } setLookupFromFieldName("Project", vals["ProjectID"]); setLookupFromFieldName("Milestone", vals["MilestoneID"]); } function setLookupFromFieldName(fieldName, value) { if (value == undefined) return; var theSelect = getTagFromIdentifierAndTitle("select","Lookup",fieldName); if (theSelect == null) { var theInput = getTagFromIdentifierAndTitle("input","",fieldName); ShowDropdown(theInput.id); var opt=document.getElementById(theInput.opt); setSelectedOption(opt, value); OptLoseFocus(opt); } else { setSelectedOption(theSelect, value); } } function setSelectedOption(select, value) { var opts = select.options; var l = opts.length; if (select == null) return; for (var i=0; i < l; i++) { if (opts[i].value == value) { select.selectedIndex = i; return true; } } return false; } function getTagFromIdentifierAndTitle(tagName, identifier, title) { var len = identifier.length; var tags = document.getElementsByTagName(tagName); for (var i=0; i < tags.length; i++) { var tempString = tags[i].id; if (tags[i].title == title && (identifier == "" || tempString.indexOf(identifier) == tempString.length - len)) { return tags[i]; } } return null; } </script>

_ spBodyOnLoadFunctionNames.push komutu, yükleme sırasında çalıştırılmak üzere betik listesine fillDefaultValues işlevini ekler.

fillDefaultValues işlevi sorgu dizesinden proje kimliğini veya kilometre taşı kimliğini yakalar ve bunu setSelectedOptions işlevine geçirir. Ardından, setSelectedOptions açılan menünün değerini üst projenin kimliğine ayarlar.

Bu tasarım modelinin diğer örnekleri

Üst-alt görünümlerini kullanarak başka bir sunucunun Yönetici örneği için Windows SharePoint Services 3.0 için stok izleme uygulaması şablonubakın.

Bir site yönetim örnek için Windows SharePoint Services 3.0 için uygulama şablon yeni mağaza açılıyorbakın.

İş akışını kullanma

Windows SharePoint Services 3.0, uygulamaya iş akışı mantığı eklenebilmesi için Windows Workflow Foundation'ı barındırır. Office SharePoint Designer 2007'de, hazır gelen iş akışlarını özelleştirmeye ve bunlara koşullu mantık eklemeye yönelik güçlü, kural tabanlı bir tasarım aracı vardır. Ayrıca, Windows Workflow Foundation için Visual Studio 2005 Uzantıları ile Visual Studio 2005'i kullanarak kodla daha karmaşık ve özelleştirilmiş iş akışları da oluşturabilirsiniz. Her iki durumda da, aşağıda açıklandığı gibi iş akışlarının ne zaman ve nasıl kullanılacağına ilişkin dikkate alınması gereken bazı noktalar vardır.

İş akışı kullanımında dikkate alınacak noktalar

İş akışı, zaman uyumsuz işlemler için iyi bir çözümdür. Ödünç Veren Kütüphane çözümünde, kullanıcı yeni bir kütüphane malzemesi istediğinde iş akışı kullanılır. Burada iş akışının iyi bir seçim olmasının nedeni, isteyen ile onaylayan arasındaki işlemin zaman uyumsuz olmasıdır.

İş akışı, zamanlanmış olaylarda da iyi çalışır. Ödünç veren kütüphane çözümünde, malzemelerin kullanıma alınmasını ve son tarih anımsatıcılarını işlemek için iş akışı kullanılır. Bir öğe kullanıma alındığında, iş akışı öğenin süresi dolduğunda otomatik olarak bir son tarih anımsatıcısı gönderir.

İş akışı bir aksi basitleştirmek için bir yol kullanılabilir sunucudaki karmaşık programlama görev. Windows SharePoint Services 3.0 için uygulama şablonu zaman kartı Yönetimi örneğidir. Bu uygulama içinde Zımba arasındaki saat farkı hesaplama göre belirli bir göreve bir çalışanın iş süresini izler ve zaman damgasını del. Normal olarak, zaman damgaları izleme günlüğü gerek duyar sunucuya (büyük olasılıkla bir veritabanı) – için şu iki etkinliklerinde bir kayda değer geliştirme efor. Bunun yerine, bu uygulama bir basit iş akışı adımı dayanır. Kullanıcı açar'te açtığınızda, iş akışı zaman günlük listede girdiyi oluşturur ve geçerli zaman damgası için başlangıç saati değerini ayarlar. Benzer şekilde, kullanıcı açar olduğunda, iş akışının aynı listede ilişkili satır güncelleştirir ve bitiş saati değerini ayarlar. Kullanıcının iş sürekliliği hangi saat etiketlenmiş hesaplanan sütunda yansıtılır basitçe bitiş saati ve başlangıç saati değerleri arasındaki farkı.

İş akışları zaman uyumsuz olarak yürütülür. Sonraki sayfaya geçmeden hemen önce bir eylemin sonuçlarının tamamlanmasını gerektiren bir çözüm oluşturuyorsanız, iş akışı en iyi çözüm olmayabilir. Örneğin, hata izleme çözümünde hata etkinleştirmeyi ve çözümünü işlemek için iş akışı kullanılmaz. Bu tasarım seçiminin nedenlerinden biri, kullanıcı hata üzerinde işlem yaptıktan hemen sonra hata durumundaki değişikliklerin kullanıcı arabiriminde yansıtılmasının gerekli olmasıdır.

Office SharePoint Designer 2007 kullanarak özel iş akışı oluşturma

Office SharePoint Designer 2007 kullanarak iş akışı oluşturma, kod içermeyen bir deneyimdir. Site açık durumdayken Dosya menüsüne tıklamanız, Yeni'nin üzerine gelmeniz, İş Akışı'na tıklamanız ve sonra İş Akışı Tasarımcısı'nı kullanmanız yeterli olur. İş Akışı Tasarımcısı gelişmiş kurallar ve eylemler oluşturmanıza olanak tanır ve SharePoint listeleri ve kitaplıklarıyla tümleşik çalıştığından iş akışı mantığınızı ortaya koymak için doğrudan liste veya kitaplıktaki öğelerden alanlar ve değerler kullanabilirsiniz.

Örneğin, her yeni görev veya sorun oluşturulduğunda görev sahibine bir e-posta gönderen iş akışı eylemini oluşturmak istediğinizi varsayalım. Proje İzleme şablonunda, Sahip SharePoint listesindeki özel bir sütundur, dolayısıyla iş akışı bu sütunun değerini kullanabilir ve gerçek e-posta adresini çalışma zamanında dinamik olarak saptayabilir.

Office SharePoint Designer 2007'deki iş akışları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Microsoft Office SharePoint Designer 2007'ye Giriş.

Bu tasarım modelinin diğer örnekleri

İş akışları kullanmanın başka bir sunucu yönetim Örneğin, İş talebi ve görüşme Yönetimi Windows SharePoint Services 3.0 için uygulama şablonubakın.

Bir site yönetim örneğin Klinik deneme başlatma ve Yönetimi Windows SharePoint Services 3.0 için uygulama şablonubakın.

Panoları kullanma

Windows SharePoint Services 3.0'daki Web Bölümü altyapısının birçok avantajından biri de, SharePoint sitesinin her yanına dağılmış veya dışarıda bulunan bilgileri pano adlı tek bir özet sayfasında görüntüleme becerisidir. Paylaşılan ortamlarda ortak olan bir iş gereksinimi, bir rol veya kişiye uygun bilgilerin gösterilmesini sağlayabilecek, rol tabanlı panolardır. Bu tür panolar, sayfayı kimin görüntülediğine bağlı olarak bilgileri görüntülemek için Web Bölümü filtrelemesi ve hedef kitle gibi güçlü yerleşik özelliklerden yararlanabilir.

Bu özelliklerin ötesine geçebilir ve ayrı roller için ayrı sayfalar oluşturabilirsiniz. Böylelikle, yalnızca sunulan bilgileri değil sayfanın düzenini ve diğer yönlerini de gerçekten özelleştirebilirsiniz. Bu tür özelleştirilmiş, rol tabanlı sayfalar uygulama şablonlarında yaygın olarak kullanılır ve kuşkusuz filtreleme ve hedef kitle gibi özellikleri de içerebilir.

Örneğin, Ödünç Veren Kütüphane uygulaması kullanıcının rolü temelinde ona en uygun olan bilgileri sağlamak için rol tabanlı panoları kullanır. Sitenin ana sayfasında iki kullanılabilir sayfa vardır: biri kütüphane kullanıcısını hedefler (varsayılan sayfa) ve biri de kütüphaneciye yöneliktir.

Benzer biçimde, Yardım Masası uygulamasının ana sayfasında sağlanan üç pano görünümü bulunur: Hizmet Temsilcisi Giriş, Bilgi Yöneticisi Giriş ve Hizmet Temsilcisi Yöneticisi Giriş. Kullanıcı kendi rolüne en uygun köprüyü seçer. Panoda gösterilen Web Sayfası görünümü de, kullanıcıya uygun içeriğin görüntülenmesi için içeriğe filtre uygular. Bu işlem, görünüme filtre uygulanarak yapılır. Aşağıdaki adımlarda, var olan bir liste görünümüne bu tür bir filtrenin nasıl uygulandığı gösterilir.

 1. Tarayıcıda liste görünümü sayfasına gidin.

 2. Listenin araç çubuğunda açılan denetimi bulun ve değiştirmek istediğiniz görünümü (zaten seçili değilse) seçin.

 3. Aynı açılan denetime yeniden gidin ve Bu Görünümü Değiştir'i seçin.

 4. Görünümü Düzenle sayfasında Filtre bölümüne gelene kadar ekranı aşağı kaydırın. Filtre değerini aşağıdaki gibi ayarlayın:

  Oluşturan sütunu [Ben] değerine veya Müşteri sütunu[Ben] değerine eşit olduğunda öğeler gösterilsin.

 5. Tamam'a tıklayın.

Şekil 4'teki Yardım Masası uygulamanın Hizmeti Temsilcisi Yöneticisi Giriş sayfasında, hizmet isteklerini duruma ve önceliğe göre çubuk grafik biçiminde özetleyen iki pano Web Bölümü vardır.

Pano sayfası
Şekil 4: Pano sayfası

Bunlar, yine Yardım Masası Çözümü sitesinin bir parçası olan Hizmet İstekleri adlı listedeki verileri yansıtan Veri Görünümü Web Bölümleridir. Bu Web Bölümlerinin nasıl oluşturduğunu iyice anlamak için, siteyi Office SharePoint Designer 2007'de açın ve bu Web Bölümlerini içeren HelpDeskManager.aspx sayfasını yükleyin. Sayfayı Bölünmüş görünümde gösterin; Web Bölümlerinin arka planındaki kodun XLST, HTML ve CSS biçimlendirme dillerinin bir bileşimi olduğunu göreceksiniz.

Şimdi de Web Bölümündeki çubuk grafik çubuklarının nasıl oluşturulduğunu inceleyelim. Örnek olarak, Genel Hizmet İsteği Önceliği Web Bölümünü alacağız. Office SharePoint Designer 2007'de, Ekle menüsündeki SharePoint Denetimleri'ne tıklayın ve sonra da Veri Kaynağı Kitaplığı görev bölmesini açmak için Veri Görünümü'ne tıklayın. Bu görev bölmesi sitede bulunan listeler de içinde olmak üzere, şu anda site için erişilebilir olan çeşitli veri kaynaklarına göz atmanızı sağlar. Bizim örneğimizde, SharePoint Listeleri etiketli bölümü genişletiyoruz, Hizmet İstekleri liste adına tıklayarak bu listenin verilerimizin kaynağı olacağını belirtiyoruz. Açılan bağlam menüsünde Verileri Göster'e tıklıyoruz. Bu işlem görev bölmesinde Veri Kaynağı Ayrıntıları adlı yeni bir bölme açıyor. Bu bölmede, Hizmet İsteği listesinde depolanan tüm alanlar ve örnek veriler gösteriliyor. Web Bölümünde gösterilmesini istediğimiz alan adlarını (bizim örneğimizde Öncelik alanı) bu bölmeden seçiyoruz ve sonra da Seçili Alanı Tek Öğe Görünümü Olarak Ekle (bkz. Şekil 5).

Buradaki amacımızın önceliğe göre gruplandırılmış tüm görevlerin özetlenmiş sayısını göstermek olduğuna dikkat edin. Bu, Özellik alanında sağlanan seçenekleri tek bir kez listelememiz ve ardından yanındaki listede her öncelik değerinin sayısını göstermemiz gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, özelleştirmemizin başlangıç noktası olarak öncelik değerlerini Tek Öğe Görünümü olarak göstermeyi tercih ediyoruz. Bunun yerine Birden Çok Öğe Görünümü seçildiğinde listedeki tüm satırlar gösterilir.

SharePoint Designer'da Pano sayfası oluşturma
Şekil 5: Office SharePoint Designer 2007'de pano sayfası oluşturma

Bu işlem, sayfada imlecin bulunduğu noktaya bir Veri Görünümü Web Bölümü ekliyor. Öte yandan, Web Bölümü hizmet isteklerini önceliğe göre özetleyen bir çubuk grafik yerine yalnızca bir veri satırı görüntülüyor. Neyse ki, Web Bölümü HTML ve XSL kodu kullanılarak işlendiğinden, kodu gereksinimlerimize uyduracak şekilde rahatça özelleştirebiliyoruz. Aşağıdaki bölümde, bu Web Bölümünü çubuk grafiğe dönüştürmek için yapılan bu özelleştirmenin bazı önemli alanları vurgulanıyor.

Liste veri kaynağımızın üç olası öncelik değeri olduğunu biliyoruz: (1) Yüksek, (2) Normal ve (3) Düşük. Dolayısıyla, her değer için aşağıda gösterildiği gibi bir XLST değişkeni bildiriyoruz: <xsl:variable name="High" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(1) High'])" /> <xsl:variable name="Normal" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(2) Normal'])" /> <xsl:variable name="Low" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(3) Low'])" /> <xsl:variable name="AllTasks" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row)" />

@Priority XSL parametresinin, veri kaynağı alanının adına başvurduğuna dikkat edin. Üç öncelik değerinden her birini çizmeye yönelik kod benzer olduğundan, biz yalnızca ilk öncelik değerini çizmeye odaklanıyoruz. Yüzde değerini almak için, yüksek öncelikli isteklerin yüzde değerini hesaplayan yeni percetHigh değişkenini tanımlıyoruz: <xsl:variable name="percentHigh" select="$High div $AllTasks" />

Gerçek çubuğu oluşturan kod, aşağıda gösterildiği gibi bir XSL şablonudur: <xsl:template name="ChartRow"> <xsl:param name="RowName"></xsl:param> <xsl:param name="Value"></xsl:param> <xsl:param name="PercentValue"></xsl:param> <tr> <td class="ms-formbody" width="125px" style="vertical-align:middle"> <xsl:value-of select="$RowName"/>: <xsl:value-of select="$Value" /> <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes"> &amp;nbsp; </xsl:text>( <xsl:call-template name="percentformat"> <xsl:with-param name="percent" select="$PercentValue"/> </xsl:call-template>) </td> <td> <table width="100%" > <tr> <td width="{round($PercentValue*100)+1}%" height="15px" class="ms-selected"><xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> <td width="100%" > <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> </tr> </table> </td> </tr> </xsl:template>

Çubuğun, aslında iki hücreli bir tablo olduğuna dikkat edin. Grafikteki çubuğun genişliğini temsil eden ilk hücrenin genişliği, PercentValue değişkeniyle belirlenir ve kodda şöyle gösterilir: td width="{round($PercentValue*100)+1}%"

Ayrıca bu hücreye bir CSS stil sınıfı (ms-selected) uygulanmıştır. Bu stil sınıfı core.css stil sayfasında aşağıda gösterildiği gibi tanımlanır: .ms-selected { background-position:left top; color:#000000; background-image:url("/_layouts/images/filedialogselected.gif"); background-color:#FFE499; border-top:1px solid #FFE499; border-bottom:1px solid #FFE499; background-repeat:repeat-x; }

Hücrenin (veya çubuğun) sarı görünmesine neden olan, arka plan resmi filedialogselected.gif'tir.

Bu tasarım modelinin diğer örnekleri

Panoları kullanarak başka bir sunucunun Yönetici örneği için Windows SharePoint Services 3.0 için uygulama şablonu çağrı merkezibakın.

Bir site yönetim Örneğin, Windows SharePoint Services 3.0 için uygulama şablonu iş performansı raporlamabakın.

Sayfanın Başı

Şablonları oluşturma

Windows SharePoint Services'te uygulama şablonları iki türde gelir: site tanımları ve site şablonları. Kırk uygulama şablonu bu ikisinin bir karışımıdır. Her iki türdeki şablonlar da Yeni SharePoint Sitesi sayfasında kullanıcının kullanımına sunulur ve son kullanıcı açısından her ikisi de benzer biçimde çalışır. Öte yandan, bu şablonları oluşturma ve site oluşturma formunda kullanıma sunma yöntemi çok farklıdır.

Site tanımları

En temel anlamda site tanımı, kendisini temel alan sitenin nasıl yapılandırılacağını ve sitedeki temel uygulamanın ne olacağını belirleyen bir XML dosyaları, derlemeler ve .aspx sayfaları koleksiyonudur. Temel XML ve .aspx dosyalarına dosya sistemi aracılığıyla erişilebildiğinden, yeni site tanımları oluşturmak üzere bunlar kolayca kopyalanabilir ve değiştirilebilir. Bu özellik de site tanımlarının üst düzeyde özelleştirilebilir olmasını sağlar.

Site tanımından bir site hazırlandıktan (oluşturulduktan) sonra, dosya sisteminde site tanım dosyalarında yapılan değişiklikler hazırlanmış olan siteye yine yayılabilir. Öte yandan, siteler hazırlandıktan sonra site tanımı dosyalarında değişiklik yapılması Microsoft tarafından desteklenmez. Hazırlanmış olan sitedeki sayfalardan herhangi biri Office SharePoint Designer 2007 gibi bir dış düzenleyici kullanılarak değiştirilirse, bu sayfanın dosya sistemindeki site tanımıyla bağlantısı kopar. Bunun yerine, sayfa Windows SharePoint Services veritabanı sistemine kaydedilir ve “özelleştirilmiş” veya “gölge kopyası kaldırılmış” sayfa olarak bilinir.

Varolan site tanımına özelleştirmek gereksinim duyarsanız, varolan bir değiştirme yerine site tanımından yeniden adlandırılan bir kopyası başlatmak için bir yaklaşım olacaktır. Siteler zaten sağlanan herkesle form eklendikten sonra varolan site tanımına değişiklikleri uygulamak için, oluşturup dağıtabilir site tanımı yükseltme çözüm paket gerekir. Bunu yapmak hakkında ayrıntılı bilgi için Windows SharePoint Services 3.0 SDKiçinde karşılık gelen makalelerine bakın.

Site şablonları

Site şablonu, tek bir dosyada paketlenmiş olan ve aynı yapıya ve içeriğe sahip yeni siteler oluşturmak için açılabilen bir SharePoint sitesidir. Bu, site şablonu oluşturmak için başlangıç noktası olarak var olan bir SharePoint sitesine ihtiyacımız olduğu anlamına gelir. Sayfa düzenleri, stil sayfaları, resimler, ana sayfalar, belgeler, listeler ve liste içerikleri gibi her türlü site özelleştirmesini şablonda yakalanabilir.

Var olan siteyi şablonda yakalama işlemi doğrudan sitenin yönetim görevlerinden (Site Ayarları'nın altında) veya Office SharePoint Designer 2007'den yapılabilir. Site şablonu oluşturulduktan sonra geçerli site koleksiyonunun Site Şablonu Galerisi'nde depolanır. Dosyanın uzantısı .stp olur. Bu dosya Site Şablonu Galerisi'nden indirilebilir ve başka bir site koleksiyonuna veya farklı bir sunucu ortamına geçirilebilir. Bu bölümün sonraki kısmında site şablonunu oluşturma ve kullanma konuları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Site şablonları yerine site tanımlarını kullanma

Yukarıda açıkladığımız gibi, site şablonları aslında site tanımlarından türetilir. Yeni bir site tanımı mı yoksa site şablonu mu oluşturulacağı konusunda karar verirken şu noktaları göz önünde bulundurun:

 • Uygulamanın karmaşıklığı    Var olan sitede düzen değişiklikleri ve resim işleme gibi büyük ölçüde kozmetik değişiklikler yapıyorsanız, izlenecek yol site şablonlarıdır. Öte yandan, yeni Web Bölümü tanımları eklemek ya da özel kod veya hesaplanan alanlar kullanmak istiyorsanız, özel bir site tanımı oluşturmanız gerekir.

 • Sunucudaki erişim düzeyiniz    Web sunucusunun tamamına erişiminiz var mı? Yoksa yalnızca belirli bir site koleksiyonuna mı erişiyorsunuz? Site tanımı oluşturma ve dağıtma işlemleri, sunucunun dosya sistemine erişim gerektirir. Bu erişiminiz yoksa, erişiminiz olan site koleksiyonu düzeyinde bir site şablonu oluşturmakla sınırlı kalırsınız. Bu erişim gereksiniminin site yöneticileri için geçerli olmadığını aklınızda bulundurun. Yeni site dağıtıldıktan sonra, yeni site oluşturma haklarına sahip olan herkesin her tür site uygulamasına erişimi olur.

 • Gelecekteki güncelleştirmelerin/değişikliklerin sıklığı    Site şablonunu değiştirmek önceden o şablondan oluşturulmuş olan siteleri etkilemez; yalnızca değişiklikten sonra oluşturulan daha yeni siteler etkilenir. Site tanımı yükseltme çözümü paketinin dağıtılması, önceden bu tanımdan oluşturulmuş olan tüm siteleri etkiler.

Site şablonları ve site tanımları oluşturma yönergeleri

Site şablonları ve site tanımları oluşturma işlemleri değişen düzeylerde karmaşıklığa sahiptir. Temel teknikler sonraki bölümlerde açıklanmıştır.

Site şablonu oluşturma

Daha önce de açıklandığı gibi, site şablonu aslında yeniden kullanım için paketlenmiş bir SharePoint sitesidir. Bu paketlenmiş dosya, site koleksiyonu düzeyinde Site Şablonu Galerisi'nde bulunur. Galerideki site şablonları, site koleksiyonunun tüm alt site düzeylerinde yeni siteler oluşturmak için kullanılabilir. Aşağıdaki adımlar, var olan bir siteden yeni site şablonu oluşturma işleminde size yol gösterir:

 1. Var olan siteyi Office SharePoint Designer 2007'de açın ve sitenin düzeniyle içeriğinin istediğiniz gibi olduğundan emin olun.

 2. Dosya menüsünde Dışarı Aktar'ın üzerine gelin ve SharePoint Sitesi Şablonu'na tıklayın. Site Ayarları Web sayfasına gelirsiniz.

 3. Şablon için dosya adı, başlık ve açıklama girin.

 4. İsteğe bağlı olarak, listelerdeki ve belge kitaplıklarındaki verilerin şablona dahil edilmesini istiyorsanız, İçerik Ekle seçeneğini belirtin. İş akışlarını eklemek istediğinizde de bu seçeneği belirtmeniz gerekir, çünkü iş akışları aslında belge kitaplığında depolanmış olan içeriklerdir.

 5. Tamam'a tıklayın. Bu işlem, siteden .stp uzantılı bir şablon oluşturur ve bu şablonu üst sitenin Site Şablonu Galerisi'ne yerleştirir.

Site Şablonu Galerisi'nde şablon adına tıklayarak .stp dosyasını yerel diske indirebilirsiniz. Buradan, dosyayı başka bir Site Şablonu Galerisi'ne yükleyebilirsiniz.

Site tanımı oluşturma

Site şablonlarından farklı olarak, site tanımları dosya sisteminde depolanır. Her site tanımı sunucuda kendi klasörüne yerleştirilir:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ SiteTemplates

Site şablonu klasörü .aspx ve .html dosyaları gibi çeşitli site öğelerinin yanı sıra, resimler ve JavaScript dosyaları gibi ilişkili kaynakları da barındırır. ONET.XML, site tanımı için çeşitli yapılandırmaları ve modülleri belirten çekirdek site tanımı dosyasıdır. ONET.XML “XML” adlı bir alt dizinde depolanır.

Site tanımları Windows SharePoint Services ile kaydedilir ve WEBTEMP XML dosyalarıyla kullanıma sunulur. Tüm WEBTEMP XML dosyaları şu konumda bulunur:

% CommonProgramFiles % \ \Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

Burada <LCID> konum kimliğidir (örneğin, 1033). XML dosyasının gerçek adında "WEBTEMP" öneki bulunur (örneğin, WEBTEMPBT.XML).

Temelde, yeni site tanımı oluşturma işlemi başlıca iki adımdan oluşur: (1) site tanım klasörünü ayarlama ve (2) site tanımını Windows SharePoint Services ile kaydedecek WEBTEMP XML dosyasını oluşturma. İlk adım, var olan bir site tanım klasörünü kopyalayarak ve içeriğini iş gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirerek gerçekleştirilebilir. ONET.XML dosyası, site sayfalarındaki gezinti çubuğu, belge şablonları ve liste şablonları gibi farklı parçaların nasıl sağlandığını belirten öğeleri içerir. Configurations öğesi, site tanımı ilk başlatıldığında varsayılan olarak oluşturulan listeleri ve modülleri belirtir. Aşağıdaki bölüm Hata İzleme site tanımının ONET.XML dosyasından alınmıştır ve Configurations öğesinin bir parçasını gösterir: <Configurations> <Configuration ID="0" Name="Default"> <SiteFeatures> <!-- BasicWebParts Feature --> <Feature ID="00BFEA71-1C5E-4A24-B310-BA51C3EB7A57" /> <!-- Three-state Workflow Feature --> <Feature ID="FDE5D850-671E-4143-950A-87B473922DC7" /> <!-- TSA Fields and Content Types --> <Feature ID="75A0FEA7-CD50-401e-AF0E-782F3662A299" /> </SiteFeatures> <WebFeatures> <!-- TeamCollab Feature --> <Feature ID="00BFEA71-4EA5-48D4-A4AD-7EA5C011ABE5" /> <!-- MobilityRedirect --> <Feature ID="F41CC668-37E5-4743-B4A8-74D1DB3FD8A4" /> <!-- Bug Tracking Categories List --> <Feature ID="75A0FEA7-42E8-4527-8313-F63C4C49A7E6" /> <!-- Bug Tracking Bugs List --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8E" /> <!-- Bug Tracking Bugs List Instance --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8F" /> ... ... <!-- Post Provisioning Event Handler --> <Feature ID="75A0FEA7-B0EF-434e-90D6-CE997D970564"> <Properties> <Property Key="ZonedWebPartsUrlList" Value="$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Resolve.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Activate.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Close.aspx"/> </Properties> </Feature> </WebFeatures> </Configuration> </Configurations>

Bu site tanımının Hata Listesi, Hata Kategorileri Listesi, Mobil Yeniden Yönlendirme gibi sayısız özellik kullandığını aklınızda bulundurun. Bu tür özellikler SiteFeatures ve WebFeatures öğelerinin altında, özellik GUID değerleriyle birlikte listelenir. GUID değerleri, bu klasörde yer alan ilgili Feature.XML dosyasının içindeki Feature öğesinde bulunur:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\FEATURES

Lütfen ONET özelleştirme hakkında daha fazla ayrıntı için Windows SharePoint Services 3.0 SDK bakın. XML.

Özel site tanımı oluşturmanın ikinci adımı, bu klasörde WEBTEMP*.XML dosyasını oluşturmaktır:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

Bu dosyanın Templates öğesi, bu site tanımından oluşturulan siteleri başlatmak için kullanılabilecek yapılandırmaları belirtir. Aşağıdaki alıntıda, Hata İzleme site tanımının kullandığı yapılandırma dosyası olan WEBTEMPbt.XML dosyasının biçimini gösterir: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Templates xmlns:ows="Microsoft SharePoint"> <Template Name="BT" ID="75801"> <Configuration ID="0" Title="Bug Database" Hidden="FALSE" ImageUrl="/_layouts/images/stsprev.png" Description="A site for teams to track bugs in their shared software projects." DisplayCategory="Application Templates" > </Configuration> </Template> </Templates>

Yukarıdaki Template düğümünün Name özniteliğinin WEBTEMP*.XML dosya adındaki “*” bölümüyle eşleşmesi gerektiğini unutmayın. Ayrıca Configuration öğesi DisplayCategory özniteliğinin, yapılandırmanın Site Web'i Oluştur sayfasının Şablon Seçimi bölümündeki hangi sekmede gösterileceğini belirlediğini de aklınızda bulundurun. Bu özniteliğe kendi değerlerinizi koyarak kendi sekmelerinizi oluşturabilirsiniz.

Site tanımı dosyaları oluşturduktan ve uygun klasörlerinde dosya sisteminizde yerleştirilen IIS hizmetini yeniden başlatın. Yeni site tanımına Windows SharePoint ServicesYeni SharePoint sitesi sayfasındaki Şablon Seçimi bölümünde seçimi için kullanılabilir duruma gelir. Site tanımı dosyaları da kolay geçiş başka bir SharePoint ortamı veya aynı ortamında yeniden dağıtım için çözüm dosyası olarak paketlenir. Bir dosyadan bir çözüm dosyasıdır bir. WSP uzantısı (için Web çözüm Paketi'ni). Özellikleri, Web Bölümleri montajları, içerdiği sınıf kaynakları, site tanımına göre kullanılan vb.. Makecab.exe aracını kullanabilirsiniz oluşturma bir. WSP dosyası. Windows SharePoint Services 3.0 SDK bir çözüm dosyası oluşturma konusunda bakın.

Site tanımını yerelleştirme

Site tanımını yerelleştirme işlemi, kaynak dosyalarının ve kültür algılamasının kullanılmasıyla kolaylaştırılmıştır. Tipik bir ASP.NET 2.0 uygulama yerelleştirmesi derleme sırasında yapılırken, SharePoint sitesi yerelleştirmesi site hazırlama işlemi sırasında yapılır. Uygulama şablonları arasında, 20 site tanımı şablonunun hepsi 10 dilde yerelleştirilmiştir. Site tanımlarının kendileri dilden bağımsız oluşturulurken, dize değişmez değerleri kaynak dosyalarında (.resx) depolanır. Kendi site tanımınıza yerelleştirme eklemek veya var olan bir site tanımına yeni dil desteği eklemek isterseniz, yeni bir kaynak dosyası oluşturarak bunu yapabilirsiniz. Dosya, şu konumda yer alan Resources dizinine gider:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\Resources

Bu dosya temelde her metin düzenleyicisinde düzenlenebilen bir XML dosyasıdır. Aşağıdaki adımlar, site tanımında kullanmak için yeni bir yerelleştirme dosyasını nasıl oluşturabileceğinizi gösterir:

 1. Yukarıda adı geçen Resources dizinine göz atın ve yeni bir dile yerelleştirmek istediğiniz .resx dosyasını bulun.

 2. Dosyayı kopyalayın ve kopyaya dil-kültür adı dışında aynı verin (örneğin, tsa-en-us.resx'i tsa-es-es.resx olarak değiştirin).

 3. Kopyalanan dosyayı metin düzenleyicisinde açın.

 4. Dosyanın ikinci satırındaki lcid kodunu dili temsil edecek şekilde ayarlayın. Örneğin, aşağıdaki kod dili İspanyolcaya ayarlar:

<!-- _lcid="3082" _version="12.0.5006.3000" _dal="1" ––>

 1. Çiftte, arkasında value öğeleri bulunan data öğelerini gördüğünüz bölüme kadar sayfayı aşağı kaydırın. Kaynak adını yerelleştirilmiş dize değeriyle eşleştirdiğiniz yer burasıdır. Yerel ayarınıza göre value öğesindeki dize değerlerini değiştirin. Aşağıdaki kod örneği, İspanyolca yeni müşteri oluştur eyleminin kaynak dizesini gösterir:

  <data name="Action_NewCustomer">
  <value>Crear un Nuevo cliente</value>
  </data>
 2. Dosyayı Resources klasörüne MüşteriKaynağım.es-es.resx gibi bir adla kaydedin (gerçek ad, kaynak dosyasının hedeflendiği dil-kültür adına bağlıdır). Bu dosya artık uygulamanızda site tanım dosyaları tarafından başvurulmaya hazırdır.

Yerelleştirilmiş site tanımının söz konusu dilde Yeni SharePoint Sitesi sayfasında kullanılabilir şablon olarak gösterilmesi için, uygun <LCID> dizinine de bir WEBTEMP dosyası ekleyin. Yeni WEBTEMP dosyası ekleme konusunda, önceki "Site Tanımı Oluşturma" bölümüne bakın.

Yerelleştirilmiş kaynak başvuruları .aspx dosyalarında XML dosyalarında olduğundan farklı çalışır. Örneğin, .aspx dosyalarındaki başvurular çalıştırma zamanında işlenirken, XML dosyası başvuruları Web site başlatıldığında işlenir. Site tanım dosyasındaki kaynak dosyasında yer alan XML öğelerine erişmek için şu söz dizimi kullanılır: $Resources:ÖzelKaynağın, VeriAdı. Örneğin, .aspx dosyasındaki bir kaynak dizesini kullanmak için biçimlendirme şöyle görünebilir: <div> <asp:Label runat="server" Text="<%Resources:myCustomResource, Action_NewCustomer %>" /> </div>

Sayfanın Başı

Özet

Windows SharePoint Services 3.0 ve Office SharePoint Designer 2007 birlikte, etkileşimli, iş akışı etkinleştirilmiş uygulamaları oluşturmak ve özelleştirmek için ihtiyacınız olan güçlü araçları sağlar. İster indirilebilir kırk uygulama şablonundan birini özelleştiriyor isterseniz kendinizinkini oluşturuyor olun, bu makalede geliştirici olmayanların başarılı olmak için kullanabileceği kanıtlanmış yöntemler ve en iyi uygulamalar açıklanır.

Daha önce yapmadıysanız, bir sonraki adım uygulama şablonlarını indirmek, onları kullanmaya ve Office SharePoint Designer 2007'de açmaya başlamaktır. Sonra, kendi uygulamanızı oluştururken yardımcı olması için aşağıdaki "Kaynaklar" bölümünde verilen kaynakları kullanın.

Sayfanın Başı

Kaynaklar

Windows SharePoint Services 3.0 ve Office SharePoint Designer 2007 ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki kaynaklara bakın:

Geliştiricilere yönelik daha fazla kaynak için lütfen aşağıdakilere bakın:

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×