SharePoint’teki izin düzeylerini anlama

SharePoint’teki izin düzeylerini anlama

Bir SharePoint sitesi oluşturduktan sonra, siteye ve site içeriğine kullanıcı erişimi sağlamak ya da erişimi kısıtlamak isteyebilirsiniz. Örneğin, yalnızca ekibinizin üyelerine erişim sağlamak ya da herkese erişim sağlayıp bazı kişiler için erişimi kısıtlamak isteyebilirsiniz. İzinlerle çalışmanın en kolay yolu, sık karşılaşılan senaryoların çoğunu kapsayacak şekilde sağlanan varsayılan grupları ve izin düzeylerini kullanmaktır. Bununla birlikte, gerekirse varsayılan düzeylerin dışında daha ayrıntılı izinler de ayarlayabilirsiniz. Bu makalede, farklı izinler ve izin düzeyleri, SharePoint grupları ile izinlerin nasıl birlikte çalıştığı ve izinlerin bir site koleksiyonuna basamaklı olarak nasıl uygulandığı açıklanmıştır.

Not: Doğrudan izin düzeylerini değiştirme veya ayarlama adımlarına mı geçmek istiyorsunuz? Bkz. İzin Düzeylerini oluşturma ve düzenleme.

Görsel bir genel bakış için Video: SharePoint'te izinleri anlama videosunu izleyin.

Bir sitede çalışıyorsanız, bir site koleksiyonu içinde çalışıyorsunuz demektir. Her site, tek bir üst düzey site altında bulunan birer site grubu olan site koleksiyonları içinde yer alır. En üst düzeydeki siteye, site koleksiyonunun kök sitesi denir.

Bir site koleksiyonuna ilişkin aşağıdaki çizimde, basit bir siteler, listeler ve liste öğeleri hiyerarşisi gösterilmektedir. İzin kapsamları, izin ayarlanabilecek en geniş düzeyden başlayıp en dar düzeyde (listedeki tek bir öğe) son bulacak şekilde numaralandırılmıştır.

Site, alt site, liste ve öğede SharePoint kapsamlarını gösteren grafik.

Devralma

İzin devralma, anlaşılması gereken önemli bir kavramdır. Tasarım gereği, bir koleksiyondaki tüm siteler ve site içeriği, kökün veya en üst düzey sitenin izin ayarlarını devralır. Site, kitaplık ve öğelere benzersiz izinler atadığınızda, bu öğeler artık üst sitenin izinlerini devralmaz. Aşağıda, izinlerin bir hiyerarşi içinde nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi sağlanmıştır:

 • Site koleksiyonu yöneticisi, tüm koleksiyon için en üst düzey siteye veya kök sitesine yönelik izinleri yapılandırır.

 • Site sahibiyseniz, sitenin ayarlarını değiştirebilir ve site için izin devralmanın durdurulmasını sağlayabilirsiniz.

 • Listeler ve kitaplıklar, izinleri ait oldukları siteden devralır. Site sahibiyseniz, izinlerin devralınmasını durdurabilir ve liste veya kitaplığın izin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

 • Liste öğeleri ve kitaplık dosyaları, izinleri ait oldukları liste veya kitaplıklardan devralır. Bir liste ya da kitaplıkta tam denetiminiz varsa, izin devralmayı durdurabilir ve doğrudan belirli bir öğede izin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

  Bir kullanıcının erişimi olmayan biriyle belge veya öğe paylaşarak, liste veya kitaplık öğesi için varsayılan izin devralmayı kesintiye uğratabileceğini unutmayın. Bu durumda, SharePoint belgede devralmayı otomatik olarak durdurur.

Varsayılan izin düzeyleri, bir kullanıcı veya kullanıcı grupları için hızla ve kolay bir biçimde genel izin düzeyleri sağlamanıza imkan tanır.

Aşağıdaki tabloda daha kapsamlı olarak açıklanan Tam Denetim ve Sınırlı Erişim hariç olmak üzere, varsayılan izin düzeylerinin herhangi birinde değişiklik yapabilirsiniz.

İzin Düzeyi

Açıklama

Tam Denetim

Kullanılabilen tüm SharePoint izinlerini içerir. Varsayılan olarak, bu izin düzeyi Sahipler grubuna atanır. Bu izin düzeyi özelleştirilemez veya silinemez.

Tasarım

Sitede liste ve belge kitaplıkları oluşturabilir, sayfaları düzenleyebilir ve tema, kenarlık ve stil sayfası uygulayabilir. Bu izin düzeyine otomatik olarak atanan herhangi bir SharePoint grubu yoktur.

Düzenleme

Listeleri ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir, liste öğelerini ve belgeleri görüntüleyebilir, ekleyebilir, güncelleştirebilir ve silebilir. Bu izin düzeyi varsayılan olarak üyeler grubuna atanır.

Katılım

Liste öğelerini ve belgeleri görüntüleme, ekleme, güncelleştirme ve silme

Okuma

Mevcut liste ve belge kitaplıklarındaki sayfa ve öğeleri görüntüleyip belge indirebilir.

Sınırlı Erişim

Kullanıcı ya da grubun, site veya kitaplıktaki başka herhangi bir öğeyi açma ya da düzenleme izni yokken, belirli bir içerik öğesine erişmek için bir site sayfası veya kitaplığa gitmesine imkan tanır. Bu düzey, belirli bir öğeye erişim sağladığınızda SharePoint tarafından otomatik olarak atanır. Kendiniz doğrudan bir kullanıcı veya gruba Sınırlı Erişim izinleri atayamazsınız. Bunun yerine, tek bir öğe için düzenleme veya açma izinleri atadığınızda, SharePoint tarafından otomatik olarak diğer gerekli konumlara (tek öğenin bulunduğu site veya kitaplık gibi) Sınırlı Erişim izni atanır.

Onaylama

Sayfaları, liste öğelerini ve belgeleri düzenler ve onaylar. Varsayılan olarak, Onaylayıcılar grubu bu izne sahiptir.

Hiyerarşiyi Yönetme

Site oluşturabilir ve sayfaları, liste öğelerini ve belgeleri düzenleyebilir. Bu izin düzeyi varsayılan olarak Hiyerarşi Yöneticileri grubuna atanır.

Kısıtlanmış Okuma

Sayfaları ve belgeleri görüntüler, ancak geçmiş sürümleri veya kullanıcı izinlerini görüntülemez.

Yalnızca Görüntüleme

Sayfaları, öğeleri ve belgeleri görüntüler. Sunucu tarafı dosya tutucusuna sahip herhangi bir belge tarayıcıda görüntülenebilir, ancak yüklenemez. Sunucu tarafı dosya işleyicisi olmayan (tarayıcıda açılamayan) video dosyaları, .pdf dosyaları ve .png dosyaları gibi dosya türleri yine de indirilebilir.

Güvenlik Notu:  Office 365 planları Office 365 dizinine eklediğiniz herkesi (açıkça Dış Kullanıcılar olarak eklediğiniz kişiler dışında) içeren “Dış kullanıcılar hariç herkes” adında bir güvenlik grubu oluşturur. Bu güvenlik grubu Üyeler grubuna otomatik olarak eklenir ve böylece Office 365'teki kullanıcılar SharePoint Online sitesine erişip düzenleyebilir. Office 365 planları ayrıca Office 365 Yöneticilerini (Genel ve Fatura Yöneticileri gibi) içeren “Şirket Yöneticileri” adında bir güvenlik grubu da oluşturur. Bu güvenlik grubu Site Koleksiyonu Yöneticileri grubuna eklenir.

İzin düzeyleri, SharePoint grupları ile birlikte çalışır. SharePoint grupları, aynı izin düzeyine sahip kullanıcılardan oluşur.

Bu süreç şu şekilde çalışır: İlgili izinleri bir izin düzeyine eklersiniz. Sonra, bu izin düzeyini bir SharePoint grubuna atarsınız.

Site Ayarları/Kullanıcılar ve İzinler/Site İzinleri altındaki Site izinleri iletişim kutusu

Varsayılan olarak, her türde SharePoint sitesi belirli SharePoint gruplarını içerir. Örneğin, bir Ekip Sitesi otomatik olarak Sahipler, Üyeler ve Ziyaretçiler grubunu içerir. Bir Yayımlama Portalı sitesi bu grupları ve Onaylayanlar, Tasarımcılar, Hiyerarşi Yöneticileri gibi daha fazla grubu içerir. Bir site oluşturduğunuzda, SharePoint bu site için otomatik olarak önceden tanımlanan SharePoint grupları oluşturur. Bunun yanı sıra, SharePoint yöneticisi özel grupları ve izin düzeylerini tanımlayabilir.

SharePoint grupları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. SharePoint gruplarını anlama.

SharePoint grupları ve varsayılan olarak sitenizde yer alan izin düzeyleri şunlara bağlı olarak farklılık gösterebilir:

 • Site için seçtiğiniz şablona

 • Sitenin iç site veya genel web sitesi olmasına

 • SharePoint yöneticisinin sitede Arama gibi belirli bir amacı olan benzersiz izinler oluşturup oluşturmadığına.

Aşağıdaki tabloda, üç standart grup için varsayılan izin düzeyleri ve ilişkili izinler açıklanmaktadır: Ziyaretçiler, Üyeler ve Sahipler.

Grup

İzin düzeyi

Ziyaretçiler

Okuma    Bu düzey şu izinleri içerir:

 • Açma

 • Öğeleri, Sürümleri, sayfaları ve Uygulama sayfalarını görüntüleme

 • Kullanıcı Bilgilerine Göz Atma

 • Uyarı Oluşturma

 • Kendi Kendine Site Oluşturma Özelliğini Kullanma

 • Uzak Arabirimleri Kullanma

 • İstemci Tümleştirme Özelliklerini Kullan

Üyeler

Düzenleme    Bu düzey, Okuma düzeyindeki tüm izinlerin yanı sıra şunları içerir:

 • Öğeleri görüntüleme, ekleme, güncelleştirme ve silme

 • Listeleri Ekleme, Düzenleme ve Silme

 • Sürümleri Silme

 • Dizinlere Gözat

 • Kişisel Kullanıcı Bilgilerini Düzenle

 • Kişisel Görünümleri Yönetme

 • Kişisel Web Bölümlerini Ekleme, Güncelleştirme veya Kaldırma

Sahipler

Tam Denetim     Bu düzey, kullanılabilir SharePoint izinlerinin tamamını içerir.

Site izinleri genel olarak SharePoint sitesinde uygulanır. Aşağıdaki tabloda sitelere uygulanan izinler açıklanmakta ve bunları kullanan izin düzeyleri gösterilmektedir.

İzin

Tam Denetim

Tasarım

Düzenleme

Katılım

Okuma

Sınırlı Erişim

Onaylama

Hiyerarşiyi Yönetme

Kısıtlanmış Okuma

Yalnızca Görünüm

İzinleri Yönetme

X

X

Web Analytics Verilerini Görüntüle

X

X

Alt Siteler Oluştur

X

X

Web Sitesini Yönetme

X

X

Sayfa Ekleme ve Özelleştirme

X

X

X

Tema ve Kenarlık Uygulama

X

X

Stil Sayfası Uygulama

X

X

Grup Oluşturma

X

Dizinlere Gözat

X

X

X

X

X

X

Kendi Kendine Site Oluşturma'yı Kullan

X

X

X

X

X

X

X

X

Sayfaları Görüntüle

X

X

X

X

X

X

X

X

X

İzinleri Numaralandırma

X

X

Kullanıcı Bilgilerine Gözat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uyarıları Yönetme

X

X

Uzak Arabirimleri Kullan

X

X

X

X

X

X

X

X

İstemci Tümleştirme Özelliklerini Kullan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Açık

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kişisel Kullanıcı Bilgilerini Düzenleme

X

X

X

X

X

X

Liste izinleri liste ve kitaplıklardaki içeriğe uygulanır. Aşağıdaki tabloda listelere ve kitaplıklara uygulanan izinler açıklanmakta ve bunların kullanıldığı izin düzeyleri gösterilmektedir.

İzin

Tam Denetim

Tasarım

Düzenleme

Katılım

Okuma

Sınırlı Erişim

Onaylama

Hiyerarşiyi Yönetme

Kısıtlanmış Okuma

Yalnızca Görünüm

Listeleri Yönetme

X

X

X

X

Kullanıma Almayı Geçersiz Kıl

X

X

X

X

Öğe Ekleme

X

X

X

X

X

X

Öğeleri Düzenleme

X

X

X

X

X

X

Öğeleri Silme

X

X

X

X

X

X

Öğeleri Görüntüleme

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Öğeleri Onaylama

X

X

X

Öğeleri Açma

X

X

X

X

X

X

X

X

Sürümleri Görüntüleme

X

X

X

X

X

X

X

X

Sürümleri Silme

X

X

X

X

X

X

Uyarı Oluşturma

X

X

X

X

X

X

X

X

Uygulama Sayfalarını Görüntüleme

X

X

X

X

X

X

X

X

Kişisel izinler tek kullanıcıya ait içeriğe uygulanır. Aşağıdaki tabloda kişisel görünümlere ve web bölümlerine uygulanan izinler açıklanmakta ve bunların kullanıldığı izin düzeyleri gösterilmektedir.

İzin

Tam Denetim

Tasarım

Düzenleme

Katılım

Okuma

Sınırlı Erişim

Onaylama

Hiyerarşiyi Yönetme

Kısıtlanmış Okuma

Yalnızca görüntüleme

Kişisel Görünümleri Yönetme

X

X

X

X

X

X

Özel Web Bölümü Ekleme/Kaldırma

X

X

X

X

X

X

Kişisel Web Bölümlerini Güncelleştirme

X

X

X

X

X

X

SharePoint izinleri diğer SharePoint izinlerine bağlı olabilir. Örneğin, bir öğeyi görüntülemek için açabilmeniz gerekir. Bu nedenle, Öğeleri Görüntüleme izni Açma iznine bağlıdır.

Başka bir izne bağlı olan SharePoint iznini seçtiğinizde, SharePoint ilişkili izni otomatik olarak seçer. Aynı şekilde, SharePoint iznini sildiğinizde, SharePoint buna bağlı tüm SharePoint izinlerini otomatik olarak siler. Örneğin, Öğeleri Görüntüleme iznini sildiğinizde, SharePoint Listeleri Yönetme iznini otomatik olarak siler. (Bir öğeyi görüntüleyemiyorsanız, bir listeyi yönetemezsiniz.)

İpucu:  Bağımlılığı olmayan tek SharePoint izni Açma iznidir. Tüm diğer SharePoint izinleri bu izne bağlıdır. Özel bir izin düzeyini sınamak için "Aç" seçeneğini kaldırmanız yeterlidir. Bu, tüm diğer izinleri otomatik olarak siler.

Aşağıdaki bölümlerde her izin kategorisi için SharePoint izinlerini açıklayan tablolar yer almaktadır. Her izin için tablo bağımlı izinleri gösterir.

Site izinleri ve bağımlı izinler

Aşağıdaki tabloda sitelere uygulanan izinler açıklanmakta ve bunlara bağlı olan izinler gösterilmektedir.

İzin

Açıklama

Bağımlı izinler

İzinleri Yönetme

Web sitesinde izin düzeyleri oluşturur ve değiştirir, kullanıcı ve gruplara izin atar.

Öğeleri Onaylama, İzinleri Numaralandırma, Açma

Web Analytics Verilerini Görüntüle

Web sitesi kullanımıyla ilgili rapor görüntüler.

Öğeleri Onaylama, Açma

Alt Site Oluşturma

Ekip siteleri, Toplantı Çalışma Alanı siteleri ve Belge Çalışma Alanı siteleri gibi alt siteler oluşturma.

Sayfaları Görüntüle, Aç

Web sitesini yönetme

İçeriği yönetme de dahil web sitesinin tüm yönetim görevlerini gerçekleştirir.

Sayfaları Görüntüle, Aç

Sayfa Ekleme ve Özelleştirme

Windows SharePoint Services ile uyumlu bir düzenleyici kullanarak HTML sayfaları veya web Bölümü sayfaları ekler, değiştirir ya da siler ve web sitesini düzenler.

Öğeleri Görüntüleme, Dizinlere Göz Atma, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Tema ve Kenarlık Uygulama

Web sitesinin tamamına tema veya kenarlık uygular.

Sayfaları Görüntüleme, Açma

Stil Sayfası Uygulama

Web sitesine stil sayfası (.css dosyası) uygular.

Sayfaları Görüntüleme, Açma

Grup Oluşturma

Site topluluğu içinde herhangi bir yerde kullanılabilecek bir kullanıcı grubu oluşturma.

Sayfaları Görüntüleme, Açma

Dizinlere Gözat

SharePoint Designer veya web tabanlı Dağıtılmış Yazma ve Sürüm Oluşturma (Web DAV) gibi bir arabirim kullanarak Web sitesinde dosya ve klasörleri numaralandırma.

Sayfaları Görüntüle, Aç

Kendi Kendine Site Oluşturma Özelliğini Kullanma

Kendi Kendine Site Oluşturma'yı kullanarak web sitesi oluşturma.

Sayfaları Görüntüleme, Açma

Sayfaları Görüntüleme

Web sitesindeki sayfaları görüntüleme.

İzinleri Numaralandırma

Web sitesi, liste, klasör, belge veya liste öğesindeki izinleri numaralandırma.

Öğeleri Görüntüleme, Öğeleri Açma, Sürümleri Görüntüleme, Dizinlere Göz Atma, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Kullanıcı Bilgilerine Göz Atma

Web sitesinin kullanıcıları hakkında bilgi görüntüleme.

Uyarıları Yönetme

Web sitesinin bütün kullanıcıları için uyarıları yönetme

Öğeleri Görüntüleme, Uyarı Oluşturma, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Uzak Arabirimleri Kullanma

Web sitesine erişmek için Basit Nesne Erişim Protokolü (SOAP), Web DAV veya SharePoint Designer arabirimlerini kullanma.

Kapsayıcının içerdiği öğelere erişmek için bir web sitesini, listeyi veya klasörü açma.

Bağımlı izin yok

Kişisel Kullanıcı Bilgilerini Düzenle

Bir kullanıcının kendi kullanıcı bilgilerini değiştirmesine, örneğin resim eklemesine izin verme.

Kullanıcı Bilgilerine Gözat, Aç

Liste izinleri ve bağımlı izinler

Aşağıdaki tabloda listelere ve kitaplıklara uygulanan izinler açıklanmakta ve bunlara bağlı olan izinler gösterilmektedir.

İzin

Açıklama

Bağımlı izinler

Listeleri Yönetme

Liste oluşturma ve silme, bir listede sütun ekleme veya kaldırma ve bir listenin ortak görünümlerini ekleme veya kaldırma.

Öğeleri Görüntüle, Sayfaları Görüntüle, Aç, Kişisel Görünümleri Yönet

Kullanıma Almayı Geçersiz Kıl

Başka bir kullanıcıya verilen bir belgeyi atma veya iade etme.

Öğeleri Görüntüle, Sayfaları Görüntüle, Aç

Öğe Ekleme

Listelere öğe ekleme, belge kitaplıklarına belge ekleme ve web tartışması açıklamaları ekleme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Öğeleri Düzenleme

Listelerde öğeleri düzenleme, belge kitaplıklarında belgeleri düzenleme, belgelerde web tartışması açıklamalarını düzenleme ve belge kitaplıklarında Web Bölümü Sayfalarını özelleştirme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Öğeleri Silme

Listeden öğeleri, belge kitaplığından belgeleri ve belgelerden web tartışması açıklamalarını silme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Öğeleri Görüntüleme

Listelerde öğeleri, belge kitaplıklarında belgeleri ve web tartışması açıklamalarını görüntüleme.

Sayfaları Görüntüleme, Açma

Öğeleri Onaylama

Liste öğesi veya belgenin ikincil sürümünü onaylama.

Öğeleri Düzenleme, Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Öğeleri Açma

Sunucu tarafı dosya işleyici kullanan belgelerin kaynağını görüntüleme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Sürümleri Görüntüleme

Liste öğesi veya belgenin eski sürümlerini görüntüleme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Sürümleri Silme

Liste öğesi veya belgenin eski sürümlerini silme.

Öğeleri Görüntüleme, Sürümleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Uyarı Oluşturma

E-posta uyarıları oluşturma.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Uygulama Sayfalarını Görüntüleme

Liste veya belge kitaplığında belge ve görünümleri görüntüleme.

Açma

Kişisel izinler ve bağımlı izinler

Aşağıdaki tabloda kişisel görünümlere ve web bölümlerine uygulanan izinler açıklanmakta ve bunlara bağlı olan izinler gösterilmektedir.

İzin

Açıklama

Bağımlı izinler

Kişisel Görünümleri Yönetme

Listelerin kişisel görünümlerini oluşturma, değiştirme ve silme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Özel Web Bölümü Ekleme/Kaldırma

Web Bölümü Sayfasında özel Web Bölümleri ekleme veya kaldırma.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma, Kişisel Web Bölümlerini Güncelleştirme

Kişisel Web Bölümlerini Güncelleştirme

Kişiselleştirilmiş bilgileri görüntülemek için Web Bölümlerini günceleştirme.

Öğeleri Görüntüleme, Sayfaları Görüntüleme, Açma

Sınırlı erişim kullanıcı izni kilitleme modu, yayımlanan sitelerin güvenliğini sağlamak için kullanabileceğiniz bir site koleksiyonu özelliğidir. Kilitleme modu etkinleştirildiğinde, sınırlı erişim izin düzeyi için ayrıntılı izinler azaltılır. Aşağıdaki tabloda sınırlı erişim izin düzeyinin varsayılan izinleri ve kilitleme modu özelliği açıldığında azaltılan izinlerle ilgili ayrıntılar gösterilir.

İzin

Sınırlı erişim — varsayılan

Sınırlı erişim — kilitleme modu

Liste izinleri: Uygulama Sayfalarını Görüntüleme

X

Site izinleri: Kullanıcı Bilgilerine Göz Atma

X

X

Site izinleri: Uzak Arabirimleri Kullanma

X

Site izinleri: İstemci Tümleştirme Özelliklerini Kullanma

X

X

Site izinleri: Açma

X

X

Site koleksiyonuna eski bir yayımlama sitesi şablonunun uygulanmış olduğu durumlar da içinde olmak üzere tüm yayımlama sitelerinde kilitleme modu varsayılan olarak açıktır. Sitelerinizde daha yüksek güvenlik gerekiyorsa kilitleme modu yapılandırması önerilir.

Sınırlı erişim kullanıcı izni kilitleme modu site koleksiyonu özelliğini devre dışı bırakırsanız, “sınırlı erişim” izin düzeyindeki kullanıcılar (örneğin, Anonim Kullanıcılar) sitenizin bazı alanlarına erişim elde edebilir.

Artık izinler, devralma ve izin düzeyleri hakkında bilgi edindiğinize göre kullanıcılarınız için yönergeler ayarlamak, bakım yükünü olabildiğince azaltmak ve kuruluşunuzun veri yönetimi ilkelerine uyumluluğu sağlamak amacıyla stratejinizi planlamak isteyebilirsiniz. Stratejinizi planlama konusunda yararlanabileceğiniz ipuçları için bkz. İzin stratejinizi planlama.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×