SharePoint’te bulunan iş akışları hakkında

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

SharePoint iş akışları, bir plan veya belge için imza, geribildirim veya onay toplama işleminden rutin yordamın geçerli durumunu izlemeye kadar  çok çeşitli iş süreçlerini kolaylaştıran ve otomatikleştiren önceden programlanmış mini uygulamalardır. SharePoint iş akışları size zaman ve emek tasarrufu sağlamak ve düzenli olarak gerçekleştirdiğiniz görevlere tutarlılık ve verimlilik getirmek için tasarlanmıştır.

Elle işlem ve otomatik iş akışı karşılaştırması

Bu makale; listelerde, kitaplıklarda ve tüm site koleksiyonlarında kullanılmak üzere sürümlerini eklerken bir ilişkilendirme formundaki seçenekleri belirttiğiniz, SharePoint 2010’a eklenen önceden programlanmış iş akışları ile ilgilidir.

Aynı zamanda SharePoint Designer ve diğer uygulamaları kullanarak eklenen bu iş akışı türlerinde daha kapsamlı özelleştirmeler gerçekleştirmek ve hatta kendi özel iş akışlarınızı oluşturmak mümkündür. Bu işlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, İş akışlarını tasarlamaya ve özelleştirmeye giriş adlı makaleye bakın.

Bu sırada, bu makalede eklenen iş akışlarının tümü hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Doğrudan belirli bir iş akışına yönelik ayrıntılı yönergelere geçmek isterseniz, aşağıdaki içindekiler tablosundan erişebileceğiniz Sıradaki bölümünde tüm iş akışlarına ait bağlantıları bulabilirsiniz

Ne öğrenmek istiyorsunuz?

SharePoint iş akışı nedir?

SharePoint iş akışını kullanarak hangi işlemleri otomatikleştirebilirim?

Onay (bir belgeyi veya öğeyi onay veya ret için yönlendirme)

Görüş Topla (bir belgeyi veya öğeyi geri bildirim için yönlendirme)

İmzaları Topla (bir belgeyi, çalışma kitabını veya formu dijital imzalar için yönlendirme)

Bırakma Onayı (belge süre sonunu ve bekletmeyi yönetme)

Üç Durumlu (bir sorunu, projeyi veya görevi üç durumda veya aşamada izleme)

SharePoint iş akışını kim ekleyebilir ve başlatabilir?

SharePoint iş akışını nasıl ekleyebilir ve çalıştırabilirim?

Kendi özel SharePoint iş akışları oluşturabilirim?

Sıradaki

SharePoint iş akışı nedir?

İş akışının ne olduğunu büyük olasılıkla zaten biliyorsunuz. Her adımda ne olacağı hakkında yönergelere sahip işlemin grafik bir haritasıdır.

İş akışı süreci

SharePoint iş akışı, standart çalışma sürecinizdeki emeği, tahminleri ve rastlantısallığı önemli ölçüde azaltan bir otomatik akış planı gibidir.

Örneğin, çizimdeki belge onaylama işlemine bakın. Bu işlemi el ile gerçekleştirmek çok fazla denetleme ve izleme, belgeleri iletme ve anımsatıcılar gönderme anlamına gelebilir  ve bu görevlerin her biri sizin tarafınızdan veya bir veya daha çok iş arkadaşınız tarafından gerçekleştirilmek zorundadır. Bu da, ek çalışma ve (belki daha da kötüsü) işinizin sürekli kesilmesi demektir.

Ancak işlemi gerçekleştirmek için SharePoint Belge Onay iş akışı kullandığınızda, tüm denetleme ve izleme, anımsatma ve iletme otomatik olarak iş akışı tarafından yapılır. Biri görevini tamamlamakta geciktiyse veya başka bir aksaklık olduğunda, bulunan iş akışların çoğu size haber vermek için bir bildirim oluşturur. Gruptaki hiç kimse işlemi önceden izleyemez, çünkü SharePoint iş akışı ile işlem her zaman kendini önceden izler.

Üstelik SharePoint iş akışını çalıştırmak kolaydır. Yalnızca istediğiniz iş akışı türünü seçin, dize en uygun seçenekleri belirtin, gerisini SharePoint’e bırakın. Ve tabi ki, istediğinizde bir iş akışını iptal edebilir veya sonlandırabilirsiniz.

Sayfanın Başı

SharePoint iş akışını kullanarak hangi işlemleri otomatikleştirebilirim?

SharePoint’e eklenen her iş akışı türü bir şablon gibi davranır. Sürüm için istediğiniz seçenekleri ve seçimleri  (iş akışının görevleri kime atayacağı, görev son tarihleri, iş akışının nasıl başlatılacağı ve kimin başlatacağı, görev bildirimlerinde bulunacak olan yönergeler vb.) belirtmek için başlatma formu kullanarak tek bir liste veya kitaplık veya tüm site koleksiyonu için bir sürüm ekleyin.

SharePoint 2010, önceden programlanmış beş iş akışı türü sunar

Not:  SharePoint Server 2010 ve işletmeler için Office 365 için SharePoint Online ile, aşağıdaki beş iş akışı türünün tümü eklenir. Ancak, küçük işletmeler ve profesyoneller için Office 365 için SharePoint Online ile yalnızca Üç durumlu iş akışı türü eklenir.

Onay (bir belgeyi veya öğeyi onay veya ret için yönlendirme)

onay işareti Onay iş akışı, belirli kişilerin onaylaması veya reddetmesi için belge veya başka bir öğeyi bu kişilere yönlendirir.

Aynı zamanda bir liste veya kitaplıktaki içerik onayını denetlemek için de Onay iş akışını kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek ve adım adım yönergeler için Onay iş akışları hakkında her şey makalesine bakın.

(Yayımlama Onayı iş akışı, web yayımlama sitelerinde kullanıma yönelik benzer bir iş akışı türüdür.)

Görüş Topla (bir belgeyi veya öğeyi geri bildirim için yönlendirme)

görüş topla iş akışı Görüş Topla iş akışı, belirli kişilerin geri bildirimi için belge veya başka bir öğeyi bu kişilere yönlendirir.

Görüş Topla iş akışı, iş akışı sahibi için katılımcılardan gelen tüm görüşleri birleştirir ve gözden geçirme işleminin bir kaydını sunar.

Daha fazla bilgi edinmek ve adım adım yönergeler için Görüş Topla iş akışları hakkında her şey makalesine bakın.

İmzaları Topla (bir belgeyi, çalışma kitabını veya formu dijital imzalar için yönlendirme)

İmzaları Topla İş Akışı İmzaları Topla iş akışı, bir Microsoft Office belgesini dijital imzalarını almak üzere belirli kişilere yönlendirir.

İmzaları Topla iş akışının yalnızca Word belgeleriyle, Excel çalışma kitaplarıyla ve InfoPath formlarıyla birlikte çalıştığını unutmayın.

Daha fazla bilgi edinmek ve adım adım yönergeler için İmzaları Topla iş akışları hakkında her şey makalesine bakın.

Bırakma Onayı (belge süre sonunu ve bekletmeyi yönetme)

Bırakma Onayı İş Akışı Bırakma Onayı iş akışı, bir kuruluş içindeki kayıt yönetimi gereksinimlerini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu iş akışı, katılımcıların, süresi dolan belgelerin veya öğelerin alıkonulmasına veya silinmesine karar vermelerine olanak tanıyarak, belge süre sonu ve alıkoyma sürecini yönetir.

Bırakma Onayı iş akışı başladığında, iş akışındaki görev listesinde bulunan belirli belgeler ve öğeler için Bırakma Onayı iş akışı görevleri oluşturulur. Bırakma Onayı iş akışının, özellikle öğelerin süresi sona erdiğinde otomatik olarak başlatılmak üzere yapılandırılması durumunda büyük miktarda görev oluşturabilmesi nedeniyle, Bırakma Onayı iş akışı, toplu görev tamamlama için destek sağlar, böylece kayıt yöneticileri ve diğer yetkili kişiler, tek adımda çok sayıda öğeyi silinmek üzere işleyebilir.

Bırakma Onayı iş akışının sitedeki bir belge veya öğenin süresi dolduğunda otomatik olarak başlatılması için, iş akışınızı bir bilgi yönetimi ilkesinin Süre Sonu ilke özelliğiyle birlikte çalışmak üzere yapılandırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek ve adım adım yönergeler için Bırakma Onayı iş akışı kullanma makalesine bakın.

Üç Durumlu (bir sorunu, projeyi veya görevi üç durumda veya aşamada izleme)

Üç Durumlu İş Akışı Üç Durumlu iş akışı, bir liste öğesinin durumunu üç aşama (durum) boyunca izlemek için tasarlanmıştır. Kuruluşların müşteri desteği sorunları, satış fırsatları veya proje görevleri gibi büyük miktarda sorun veya öğeyi izlemesini gerektiren iş süreçlerini yönetmek için kullanılabilir.

Durumlar arasındaki her geçişle, iş akışı bir kişiye görev atar ve o kişiye görevle ilgili bir e-posta uyarısı gönderir. Bu görev tamamlandığında, iş akışı öğenin durumunu güncelleştirir ve duruma ilerler. Üç Durumlu iş akışı Sorun İzleme liste şablonu ile çalışmak üzere tasarlanmıştır, ancak üç veya daha fazla değere sahip bir Seçim sütunu içeren herhangi bir liste ile kullanılabilir.

Daha fazla bilgi edinmek ve adım adım yönergeler için Üç durumlu iş akışı kullanma adlı makaleye bakın.

Sayfanın Başı

SharePoint iş akışını kim ekleyebilir ve başlatabilir?

Bir iş akışını eklemek veya başlatmak için, iş akışının çalıştığı liste, kitaplık veya site koleksiyonu için doğru izne sahip olmanız gerekir:

  • Bir iş akışı eklemek için:    Varsayılan olarak, iş akışı eklemek için Listeleri Yönetme izninizin olması gerekir. (Sahipler grubu varsayılan olarak Listeleri Yönetme iznine sahiptir; Üyeler grubu ve Ziyaretçiler grubu ise bu izne sahip değildir.)

  • İş akışı başlatmak için:    Yine varsayılan olarak, eklemiş bir iş akışını başlatmak için Öğeleri Düzenleme izninizin olması gerekir. (Hem Üyeler grubu hem de Sahipler grubu varsayılan olarak Öğeleri Düzenleme iznine sahiptir; Ziyaretçiler grubu bu izne sahip değildir.)
    Alternatif olarak, Sahipler belirli iş akışlarını yalnızca Sahipler grubunun üyeleri tarafından başlatılabilecek şekilde yapılandırmayı tercih edebilirler.

Sayfanın Başı

SharePoint iş akışını nasıl ekleyebilir ve çalıştırabilirim?

Aşağıdaki diyagramda, SharePoint iş akışını planlama, ekleme, çalıştırma ve değiştirme için temel aşamaların üst düzey görünümünü gösterilir. Her adımdaki ayrı bölümler birbirini takip eder.

İş Akışı Süreci

Planlama İş akışının size ait sürümünü eklemek için başlatma formunu kullanırken, hangi seçenekleri istediğinizden ve hangi bilgilere ihtiyacınız olacağını bildiğinizden emin olun.

  • Öğrenme    Eklenen iş akışı türlerinden hangisinin istediğiniz işi gerçekleştireceğini öğrenin.

  • Ekleme    Listeye, kitaplığa veya site koleksiyonuna iş akışının kendi sürümünüzü eklemek için başlatma formunu doldurun.

  • Başlatma    Listedeki veya kitaplıktaki bir belgede veya başka öğede el ile veya otomatik olarak yeni iş akışınızı başlatın. (El ile başlatırsanız, daha kısa başlatma formundaki iş akışı ilişkilendirme formu ayarlarından bazılarını değiştirme şansınız olur.) İş akışı başlatıldığında görevler oluşturur, bildirim iletileri gönderir ve eylemleri ve etkinlikleri izlemeye başlar.

  • İzleme    İş akışı çalışırken hangi görevlerin tamamlandığını ve hangi eylemlerin yapıldığını görmek için İş Akışı Durum sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Gerekirse, geçerli ve gelecekteki görevleri buradan ayarlayabilir hatta bu iş akışının çalışmasını iptal edebilir veya sonlandırabilirsiniz.

  • Gözden Geçirme    Çalışma tamamlandığında tüm geçmiş İş Akışı Durum sayfasından incelenebilir. Ayrıca durum sayfasından bu iş akışı sürümünün performansı hakkında istatistiksel raporlar oluşturabilir.

  • Değiştirme    İş akışı istediğiniz gibi çalışmıyorsa, eklemek için kullandığınız özgün ilişkilendirme formunu açıp değişiklik yapabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Kendi özel SharePoint iş akışlarımı oluşturabilir miyim?

Yerleşik iş akışı için daha çok esnekliğe ihtiyacınız varsa, SharePoint Designer gibi bir araçla daha fazla özelleştirebilirsiniz. Sıfırdan kendi özgün iş akışınızı da oluşturabilirsiniz.

Workflow Designer kullanarak, SharePoint liste ve kitaplıklarındaki öğelerle koşul ve eylemleri ilişkilendiren kurallar oluşturabilirsiniz. Listelerdeki veya kitaplıklardaki öğeleri değiştirmek iş akışındaki eylemleri tetikler.

Örneğin, bir öğenin fiyatı belirli bir miktarı aştığında ek onay iş akışı başlatan bir iş akışı tasarlayabilirsiniz.

İlişkili belgeler kümesi için de bir iş akışı tanımlayabilirsiniz. Örneğin, iş akışınız bir belge kitaplığıyla ilişkilendirilmişse veya Belge içerik türüne göre filtrelenmişse, bağlamsal bir dizi Belge Kümesi eylemi grubu görüntülenir. Belge Kümesi, Belge Kümesiyle ilgili iş akışı eyleminin o Belge Kümesindeki öğelerin tümü için kullanılabilmesi amacıyla bir belge grubunun tek bir birim olarak ele alınabilmesini sağlayan SharePoint Server 2010’daki yeni bir özelliktir.

Daha fazla bilgi için İş akışlarını tasarlamaya ve özelleştirmeye giriş konusuna bakın.

Sayfanın Başı

Sıradaki

Eklenen iş akışı türleriyle çalışma hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki makalelerden herhangi birini görüntüleyin:

İlişkilendirme formunu kullanarak yapabileceklerinizin dışında, eklenen temel iş akışı türlerinde ek özelleştirme gerçekleştirmek istiyorsanız veya kendi iş akışınızı baştan oluşturmak istiyorsanız İş akışlarını tasarlamaya ve özelleştirmeye giriş makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×