SharePoint’te İçerik Arama Web Bölümünü yapılandırma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

İçerik arama Web bölümünde basit ve Gelişmiş sorgular yapılandırarak SharePoint Klasik sayfalarınıza içeriği görüntüler.

Bu web bölümünü Klasik sayfalar için tasarlanmıştır. Klasik sayfaları kullanmıyorsanız, out Highlighted içerik web bölümü'nüdenetleyin.

İçerik arama Web Bölümü (CSWP) hakkında

Ziyaretçiler CSWP içeren bir sayfaya göz attığında, Web Bölümü otomatik olarak bir sorgu gönderir. Arama sonuçları CSWP içinde görüntülenir. Çoğu durumda, ziyaretçiler gördükleri içeriği göstermek için arama teknolojisinin kullanıldığını bilmezler bile. Onlara, diğer herhangi bir web sayfasıyla aynı görünür ve aynı şekilde çalışır.

CSWP’de bir sorgu yapılandırarak, CSWP içeren bir sayfaya göz atan ziyaretçilerin hangi içeriği göreceğini yapılandırabilirsiniz. Varsayılan olarak, CSWP’deki sorgu sitede en son değiştirilen üç öğe gösterilecek şekilde yapılandırılır. Sorguyu yapılandırarak, CSWP’de gösterilen öğelerin sayısını ve hangi içeriğin gösterileceğini değiştirebilirsiniz. Örneğin, sorguyu yapılandırarak CSWP’nin belirli bir listeden dokuz liste öğesini veya bir belge kitaplığında ziyaretçinin oluşturduğu son altı belgeyi göstermesini sağlayabilirsiniz.

Sayfanın Başı

İçerik Arama Web Bölümü ekleme

 1. Web Bölümünü eklemek istediğiniz sitede SharePoint Tasarımcılar grubunun üyesi olduğunuzdan emin olun.

 2. Web Bölümünü eklemek istediğiniz sayfaya gidin.

 3. Ayarlar Site Ayarları'nın yerini alan küçük Ayarlar dişlisi. ’da Sayfa düzenle’yi seçin.

 4. Web Bölümünü eklemek istediğiniz Bölgede Web Bölümü Ekle’yi seçin.

 5. Kategoriler listesinde İçerik Toplaması’nı seçin.

 6. Bölümler listesinde İçerik Arama > Ekle’yi seçin.

Sayfanın Başı

İçerik Arama Web Bölümünde basit bir sorgu yapılandırarak içerik görüntüleme

CSWP verilmeye istediğiniz sorgu basit ise, büyük olasılıkla gerekir sonra bir sonuç kaynağı veya belirli bir etiket için arama sonuçlarınızı sınırlandırmak istiyorsanız, örneğin, yalnızca temel sekmesindeki yapılandırma seçenekleri kullanmanız gerekir.

İçerik Arama Web Bölümünde sorgu yapılandırırken TEMEL sekmesi

 1. CSWP’yi içeren sitede SharePoint Tasarımcılar grubunun üyesi olduğunuzdan emin olun.

 2. Düzenlemek istediğiniz CSWP’yi içeren sayfaya gidin.

 3. Ayarlar Site Ayarları'nın yerini alan küçük Ayarlar dişlisi. ’da Sayfa Düzenle’yi seçin.

 4. Web Bölümünde, İçerik Araması Web Bölümü Menüsü oku > Web Bölümünü Düzenle’yi seçin.

 5. Web Bölümü araç bölmesindeki Özellikler bölümünde yer alan Arama Ölçütleri altında Sorgu değiştir’i seçin.

  Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi bir iletişim kutusu açılır. Burada, sorguyu aşağıdaki tabloda açıklandığı şekilde yapılandırabilirsiniz.

Sorgu seçin

Hangi içeriğin aranacağını belirtmek için bir sonuç kaynaklarını yönet ' i seçin.

Sonuçları uygulamaya göre kısıtla

Sonuçları belirli bir site, kitaplık, liste veya URL ile sınırlamak için listede bir seçeneği belirtin.

Etikete göre kısıtla

Sonuçları, bir terimle etiketlenmiş olan içerikle sınırlandırabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Hiçbir etiketle kısıtlama

Arama sonuçları bir terimle sınırlandırılmaz.

Geçerli sayfanın gezinti terimine göre kısıtla

Arama sonuçları, geçerli sayfanın gezinti terimiyle etiketlenmiş olan içerikle sınırlandırılır. Gezinti terimi, kolay URL’nin son bölümü olarak görüntülenir. Bu seçenek yalnızca yönetilen gezinti kullanan sitelerde anlamlıdır.

Göre kısıtla Geçerli terimlere ve alt gezinti

Arama sonuçları, geçeli sayfanın gezinti terimiyle (kolay URL'nin son bölümü olarak görüntülenir) etiketlenen içerikle ve geçerli gezinti teriminin alt terimleriyle etiketlenen içeriklerle sınırlandırılır. Bu seçenek yalnızca yönetilen gezinti kullanan sitelerde anlamlıdır.

Not:  Siteler arası bir yayımlama senaryosunda, bu bölüm yalnızca Sorgu seçin menüsünde seçtiğiniz sonuç kaynağının yayımlama sitenizi kataloğa bağlarken oluşturmuş olduğunuz katalog sonuç kaynağı olması durumunda çalışır.

Bu etikette kısıtla

Arama sonuçları, kutunun içine yazdığınız etiketle etiketlenen içerikle sınırlandırılır.

Sayfanın Başı

İçerik Arama Web Bölümünde gelişmiş bir sorgu yapılandırarak içerik görüntüleme

CSWP verilmeye istediğiniz sorgu Gelişmiş varsa, örneğin Anahtar sözcük sorgu dili (KQL) sözdizimi başvurusukullanmak istediğiniz,

Gelişmiş modsorguyu yapılandırdığınızda, sorgu değişkenleri de kullanabilirsiniz. Bir sorguyu çalıştırdığınızda, değerleriyle değiştirilir yer tutucuları sorgu değişkenleri şunlardır. Sorgu değişkenleri örnekler {User.Name}, yer tutucu olan sayfa veya {URLToken.1} görüntüleme kullanıcının adı için hangi için yer tutucudur URL'de ilk değeri sağdan sola dikkate gibi.

 1. CSWP’yi içeren sitede SharePoint Tasarımcılar grubunun üyesi olduğunuzdan emin olun.

 2. Düzenlemek istediğiniz CSWP’yi içeren sayfaya gidin.

 3. Ayarları Site Ayarları'nın yerini alan küçük Ayarlar dişlisi. , Sayfayı Düzenleseçin.

 4. Web Bölümü araç bölmesindeki Özellikler bölümünde yer alan Arama Ölçütleri altında Sorgu değiştir’i seçin.

 5. Açılan iletişim kutusunda Gelişmiş moda geç’i seçin.

 6. Sorgunuzu aşağıdaki tablolarda açıklandığı gibi yapılandırın:

Temel sekmesi

Bir sorgu seçin

Hangi içeriğin aranacağını belirtmek için bir sonuç kaynağı seçin.

Anahtar sözcük filtresi

Sorgunuza sorgu değişkenleri eklemek için anahtar sözcük filtreleri kullanabilirsiniz. SharePoint Server 2013'teki sorgu değişkenlerikullanılabilir sorgu değişkenleri listesi için bkz.

Açılan listeden önceden tanımlanmış sorgu değişkenlerini seçebilir ve ardından Anahtar sözcük filtresi ekle'yi seçerek bunları sorguya ekleyebilirsiniz.

Özellik filtresi

Arama şemasında sorgulanabilir olarak ayarlanan yönetilen özelliklerin içeriğini sorgulamak için özellik filtrelerini kullanabilirsiniz.

Özellik filtresi açılan listesinden yönetilen özellikleri seçebilirsiniz. Filtreyi sorguya eklemek için Özellik filtresi ekle’yi seçin.

Not: Özel yönetilen özellikleri özellik filtre listesinde gösterilmez. Sorgunuza Sorgu metin kutusuna, özel bir yönetilen özellik eklemek için sorgu koşulu, örneğin MyCustomColorProperty:Green ve ardından, özel yönetilen özelliğin adını girin.

Sorgu metni

Anahtar sözcük sorgu dili (KQL)kullanarak sorgunuzu yazın veya anahtar sözcük filtresi ve özellik filtresi listeleri sorguyu oluşturmak için kullanın.

Anahtar sözcük sorgusu serbest metin anahtar sözcüklerinden, özellik filtrelerinden ve işleçlerden oluşabilir. Sorgu değişkenlerini küme ayracı içine alın. Sorguyu çalıştırıldığınızda, sorgu değişkenleri gerçek değerlerle değiştirilir.

Anahtar sözcük sorguları en çok 2.048 karakter uzunluğunda olur.

İYİLEŞTİRİCİ sekmesi

Arama sonuçlarınızın bir veya birden çok iyileştirici değeri olan öğelerle sınırlandırılmasını istiyorsanız, bu sekmeyi kullanın. Arama şemasında iyileştirici olarak etkinleştirilmiş durumdaki yönetilen özellikler, İyileştiricilerinizi seçin bölümünde listelenir. Listede bir iyileştirici değer seçin ve sonra da Ekle’yi seçerek bunu sorguya ekleyin.

Arama sonuçlarının bir veya birden çok yönetilen özellikte grup olarak gösterilmesini istiyorsanız, Daha fazla göster’i seçin. Bu, belirli bir öğe için birkaç çeşitleme görüntülemek ve bunları tek bir sonuç altında gruplandırmak istediğinizde kullanışlı olur.

SIRALAMA sekmesi

Bu sekmede nasıl sıralanmasını arama sonuçlarınızı istediğinizi belirtebilirsiniz. Arama şemasında sıralanabilir olarak ayarlanan yönetilen özellikleri, sıralama ölçütü açılan listede listelenir. Bu listeden bir yönetilen özellik seçin ve ardından Azalan veya Artan' ı seçin. Daha fazla sıralama düzeyi eklemek için sıralama düzeyi Ekle'yi seçin.

Sıralama ölçütü listesinde Derece’yi seçtiyseniz, Derecelendirme Modeli listesinde sıralamada hangi derecelendirme modelinin kullanılacağını belirtebilirsiniz. Ayrıca, Dinamik sıralama kuralı ekle’yi seçerek daha fazla kural ve koşul da ekleyebilirsiniz.

AYARLAR sekmesi

Sorgu kuralları

Sorgu kuralları kullanılacaksa seçin.

URL’yi Yeniden Yazma

Öğe ayrıntıları sayfasına yeniden yazılan URL’nin, yayımlama sitenizi kataloğa bağlarken tanımlandığı gibi her katalog öğesiyle ilişkili olmasını istiyorsanız seçin. URL’leri yeniden yazma öğesini seçerseniz, katalog öğelerinin URL’leri doğrudan, bağlantılı kataloğun kitaplık öğesine işaret eder.

Yükleme davranışı

CSWP tarafından döndürülen arama sonuçlarının web sayfasında görünmesini istediğinizde seçin. Varsayılan seçenek olan Eşitleme seçeneği: Sorguyu sunucudan yayınla’yı kullanırsanız, sorgular sunucudan yayınlanır ve arama sonuçları SharePoint’in döndürdüğü sayfa yanıtına eklenir. Zaman uyumsuz seçeneği: Sorguyu tarayıcıdan yayınla’yı seçerseniz, sorgular tamamlanma sayfası alındıktan sonra kullanıcının tarayıcısından yayınlanır. Öneriler veya Popüler Öğeler gibi bir içerikte bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Öncelik

Bu Web Bölümü tarafından gösterilen içeriğin, diğer Arama Web Bölümleriyle ilişkili olarak önceliğini seçin. SharePoint ağır bir yük altında çalışıyorsa, sorgular önceliklerine göre çalıştırılır.

Önbelleğe alma

Arama sonuçlarının grubundaki kullanıcılar için önbelleğe alınmış istiyorsanız bir Active Directory güvenlik grubunu seçin. Güvenlik grubu için arama sonuçları önbelleğe alma, sayfa yükleme zamanı küçültebilirsiniz.

Not: Arama sonuçları gruptaki tüm kullanıcılar için aynı olduğu bir güvenlik grubu yalnızca seçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için İçerik arama Web bölümünde önbelleğe alma ile daha hızlı yükleme sayfaları yapmakonusuna bakın.

TEST sekmesi

Bu sekmede, CSWP tarafından gönderilen sorgu ayrıntılarının önizlemesine bakabilirsiniz.

Sorgu metni

CSWP tarafından çalıştırılacak olan sorguyu gösterir.

Ek bilgi görüntülemek için Daha fazla göster’i seçin.

Sorgu şablonu

Sorguya uygulanan sorgu şablonunun içeriğini gösterir.

İyileştirme ölçütü

İYİLEŞTİRİCİ sekmesinde tanımlandığı şekilde, sorguya uygulanan iyileştiricileri gösterir.

Gruplandırma ölçütü

İYİLEŞTİRİCİ sekmesinde tanımlandığı şekilde, yönetilen özellik tarafından gruplandırılmış arama sonuçlarını gösterir.

Uygulanan sorgu kuralları

Sorguya hangi sorgu kurallarının uygulandığını gösterir.

Sorgu şablon değişkenleri

Sorguya uygulanan sorgu değişkenlerini ve geçerli sayfaya uygulanan bu değişkenlerin değerlerini gösterir. Sonuçların önizlemesine bakmak için Sorguyu Sına’yı seçin.

Kullanıcı kesimi ekle terimini seçerek, sorgunun farklı kullanıcı kesimi terimleri için nasıl çalıştığını sınayın. Sonuçların önizlemesine bakmak için Sorguyu Sına’yı seçin.

Sorgu metni

CSWP tarafından yayınlanacak olan sorguyu gösterir.

Sayfanın Başı

İçerik Arama Web Bölümünde içeriğin nasıl görüntüleneceğini denetleme

CSWP içinde içeriğin nasıl görüntüleneceğini denetlemek için görüntüleme şablonlarıözelleştirmeniz gerekir. Özel görüntüleme şablonu oluşturmayı öğrenmek için SharePoint 2013 tasarım Yöneticisi görüntüleme şablonları bakın.

Sayfanın Başı

Sayfa yükleme süresini azaltmak için içerik arama Web bölümünü yapılandırma hakkında ipuçları

CSWP çok sorguyu yapılandırmak için esneklik sağlar. Ancak, oldukça karmaşık bir sorgu kullanmak için Web Bölümü yapılandırırsanız, yeniden için artırılmış sayfa yükleme zamanı yol açabilecek sorgu gidermek için daha çok çalışın SharePoint bulunur. Arama jargonu içinde bu artırılmış sorgu gecikmesi aynıdır.

Aşağıdaki ipuçlarını sorgunun karmaşıklığını ve sayfa yükleme süresini azaltmak yardımcı olabilir:

 • Birden fazla OR işleci kullanmaktan kaçının. VEYA işleçleri Artır ve işleçleri birden fazla sorgunun karmaşıklığını. Sorgunuzu veya işleçleri içeriyorsa, işleçler ve bunun yerine kullanılacak sorguyu değiştirmeyi deneyin.

 • Joker karakter işleci (*) kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, tam olarak eşleşen kullanmak için sorguyu yapılandırmak deneyin.

 • Anahtar sözcük tümcecikleri kullanmaktan kaçının. Bunun yerine, tek bir anahtar sözcük kullanmayı deneyin.

 • Kullanıcı özellikleri veya terim ve terim kümesi özellikleri içeren sorgu değişkenleri kullanmaktan kaçının. SharePoint Server 2013'teki sorgu değişkenleri bilgi ve bu özellikleri örnekleri için bkz.

 • Sıralama düzeylerini ve dinamik sıralama kuralları gibi özel sıralama eklemekten kaçının. Bunun yerine, varsayılan sıralama sekmesindeki Sırala ve Derecelendirme modeli aşağı açılır menü seçenekleri sıralamayı kullanmayı deneyin

 • Sorgu kurallarıkullanmıyorsanız, sorgu kuralları kullanmayınayarları sekmesinden seçin.

 • Bir Ürün Kataloğuiçerik göstermek için CSWP kullanmıyorsanız, URL'leri yeniden yazma yoksaayarları sekmesinden seçin.

Ayrıca Bkz:

Arama Sonuçları Web Bölümü ayarlarını değiştirme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×