SharePoint sitesine özel stil sayfası uygulama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, bir sitenin varsayılan stilini değiştirdiğinizde, bu sitenin Klasör Listesinde varsayılan stil sayfasının özelleştirilmiş bir kopyasının nasıl otomatik olarak oluşturulduğu açıklanır. Bu makalede ayrıca, bu yeni stil sayfasını diğer sitelere veya alt sitelere nasıl uygulayacağınız ve daha sonra isterseniz varsayılan stil sayfasına nasıl döneceğiniz de gösterilir. Son olarak, bu makalede açıklanan işlemlerin hem Windows SharePoint Services 3.0 sitelerinde hem de Microsoft Office SharePoint Server 2007 sitelerinde nasıl yapılacağı da anlatılır.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Site stillerde değişiklik yapma

Diğer sitelere yerel özelleştirilmiş stil sayfası uygula

Yerel bir özelleştirilmiş stil sayfasıyla kullanmayı durdurma

Tüm site koleksiyonu için varsayılan stil sayfası değiştirme

Sitedeki stillerde değişiklik yapma

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 programıyla, belirli bir siteye uygulanan varsayılan stillerde değişiklik yapmak yoluyla tek bir SharePoint sitesinin görünümünü özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, özelleştirilmiş stillerinizi başka sitelere de uygulayabilir veya istediğiniz zaman tüm özelleştirilmiş stilleri kaydırabilir ve site koleksiyonunun sunucusundaki varsayılan stile geri dönebilirsiniz. Bu değişikliklerin tümünü Windows SharePoint Services 3.0 sitelerinde ve Office SharePoint Server 2007 sitelerinde yapabilirsiniz.

Yerel sitenin varsayılan ana sayfasıyla çalışarak ve CSS Özellikleri ile Stilleri Yönet görev bölmelerini kullanarak, değiştirmek istediğiniz görsel öğeye hangi stillerin uygulandığını belirleyebilir ve sonra bu stilleri değiştirebilirsiniz.

Önemli : Yaptığınız değişikliklerin sitedeki tüm sayfalarda görünmesini isterseniz, default.aspx sayfasıyla değil sitenin default.master sayfasıyla çalıştığınızdan emin olun.

CSS Özellikleri bölmesinden açılan Stili Değiştir iletişim kutusu

Varsayılan olarak, tek bir site koleksiyonundaki tüm SharePoint sitelerinin stilleri sunucuda bulunan tek bir stil sayfasında tanımlanır. Windows SharePoint Services 3.0 programında bu dosyanın adı Core.css'dir. Office SharePoint Server 2007 programında bu dosyanın çeşitli adları olabilir. Örneğin, BlackBand.master adlı özel ana sayfanın stilleri Band.css adlı stil sayfasında tanımlanır.

Sitedeki bir sayfanın stilinde ilk kez değişiklik yaptığınızda, Office SharePoint Designer 2007 otomatik olarak varsayılan stil sayfasının yerel bir kopyasını açar ve bunu değişikliklerinizle güncelleştirir. Sayfayı veya varsayılan stil sayfasını kaydeder veya kapatırsanız, özelleştirmelerinizi onaylamanız istenir.

Onaylanan özelleştirmeler, stil sayfasının sitenizin Klasör Listesinde otomatik olarak oluşturulan ve _styles adlı yeni klasörde depolanan yeni yerel sürümüne yansıtılır. Bundan sonra aynı sitenin stillerinde yapılan tüm değişiklikler, stil sayfasının doğrudan da düzenlenebilen bu yerel sürümüne yansıtılacaktır.

_styles klasörünü içeren Klasör Listesi ve özelleştirilmiş Core.css stil sayfası

Varsayılan stil sayfasını (Core.css gibi) özelleştirdiğinizde ve bunun bir kopyası Klasör Listenizin _styles klasöründe görüntülendiğinde, sitenizin tüm sayfalarını görüntülemek için özelleştirilmiş stil sayfası kullanılır. Özelleştirilmiş stil sayfasını yeniden adlandırarak veya silerek istediğiniz zaman varsayılan stil sayfasını kullanmaya dönebilirsiniz.

Önemli : Stil sayfasını özelleştirdikten sonra, özelleştirilmiş dosyayı veya _styles klasörünü taşımayın (örneğin, sürükleyip bırakma veya kesip yapıştırma işlemiyle). Dosyayı veya klasörü taşırsanız, sitenizdeki tüm sayfalar özelleştirilmiş stil sayfasına ulaştıran bağlantı kesik olarak görüntülenir ve hiçbir sayfaya hiçbir stil uygulanmaz.

Bu durumu kurtarmak için iki seçenek vardır:

 • Sayfaları özelleştirilmiş stil sayfasını kullanarak görüntülemek için, stil sayfasını site dizinin en üst düzeyindeki _styles klasörüne geri taşıyın.

 • Siteyi varsayılan stil sayfasına geri yüklemek için, özelleştirilmiş stil sayfasını site dizininin en üst düzeyindeki _styles klasörüne geri taşıyın ve sonra stil sayfasını silin veya yeniden adlandırın.

  Özelleştirilmiş stil sayfası artık yoksa, site dizinin en üst düzeyindeki _styles klasöründe aynı adda (Core.css gibi) boş bir dosya oluşturun ve sonra varsayılan stil sayfasını geri yükleme işlemini tetiklemek için boş dosyayı silin veya yeniden adlandırın.

Sayfanın Başı

Özelleştirilmiş yerel stil sayfasını diğer sitelere uygulama

Varsayılan olarak, özelleştirilmiş stil sayfası aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi yalnızca içinde özelleştirildiği siteye veya alt siteye uygulanır.

Varsayılan stil sayfası ve tek bir özelleştirilmiş stil sayfasıyla site koleksiyonu

Bununla birlikte, özelleştirilmiş stil sayfanızı diğer sitelere de uygulayabilirsiniz. Aşağıdaki iki bölümde, bunu nasıl yapacağınız açıklanır.

Tek bir özelleştirilmiş stil sayfasını hem siteye hem de sitenin alt sitelerinden bazılarına veya tümüne uygulamak isterseniz, çoğunlukla en kolay yöntem özelleştirilmiş stil sayfasını sitenin içinde oluşturmakla işe başlayıp sonra aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bunu alt sitelere uygulamaktır.

Stil sayfasını başka bir siteye ekleme

Windows SharePoint Services 3.0 veya Office SharePoint Server 2007 ortamında, bir sitede bulunan özelleştirilmiş stil sayfasını el ile ikincin bir siteye ekleyebilirsiniz.

Stil sayfasını başka bir siteye uygulamak istediğinizde, stil sayfasını söz konusu sitenin varsayılan ana sayfasına eklediğinizden emin olun.

 1. Office SharePoint Designer 2007 programında, varolan özelleştirilmiş stil sayfasını uygulamak istediğiniz siteyi açın.

 2. Sitede, varsayılan ana sayfayı açın.

 3. Biçim menüsünde CSS Stilleri'nin üzerine gelin ve Stil Sayfasını Ekle'yi tıklatın.

 4. Stil Sayfasını Ekle iletişim kutusunda, uygulamak istediğiniz özelleştirilmiş stil sayfasını bulmak ve seçmek için Gözat'ı tıklatın.

 5. Ekle bölümünde Geçerli sayfa'yı tıklatın.

 6. Farklı ekle bölümünde Bağlantı'yı tıklattıktan sonra Tamam'ı tıklatın.

  Belirtilen özelleştirilmiş stil sayfası varsayılan ana sayfaya ve bu ana sayfaya eklenmiş olan tüm içerik sayfalarına uygulanır.

  Güncelleştirilmiş stilleri Tasarım görünümünde göstermek için, F5'e basarak görünümü yenilemeniz gerekir.

 7. Ana sayfayı yeni stil sayfası bağlantısıyla kaydetmek için, Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatın. (Bunun yerine CTRL+S tuşlarına da basabilirsiniz.)

  Aynı stil sayfasını başka sitelere de uygulamak için, teker teker her sitede bu yordamı yineleyin. Office SharePoint Server 2007 ortamında çalışıyorsanız ve tek bir özelleştirilmiş stil sayfasını bir siteye ve bunun tüm alt sitelerine uygulamak istiyorsanız, aşağıdaki bölüme bakın.

Stil sayfasını siteye ve tüm alt sitelerine uygulama

Office SharePoint Server 2007 ortamında çalışıyorsanız, özelleştirilmiş stil sayfasını tek bir işlemle birden çok siteye uygulamak için tarayıcı arabirimini kullanabilirsiniz.

Not : Bu işlevsellik yalnızca Office SharePoint Server 2007 ortamında kullanılabilir; Windows SharePoint Services 3.0 ortamında kullanılamaz.

Bu işlemde, devralma olarak adlandırılan bir işlevden yararlanılır. Site, kendi üst sitesinin yani site hiyerarşisinde tam üstünde yer alan sitenin stillerini devralacak şekilde yapılandırılabilir. Aşağıdaki çizimde, sağdaki ikinci düzey site varsayılan stil sayfasının özelleştirilmiş bir yerel sürümünü içermektedir. Bu site koleksiyonunda yer alan altı alt sitenin her biri, stillerini üst siteden devralacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu şekilde, site koleksiyonundaki yedi sitenin tümü varsayılan stil sayfasının aynı özelleştirilmiş sürümünü kullanır. Oklar, devralmaları gösterir. 

Varsayılan stil sayfası ve özelleştirilmiş stil sayfasıyla site koleksiyonu

Office SharePoint Server 2007 sitesinde varolan bir özelleştirilmiş stil sayfasını bu sitenin tüm alt sitelerine uygulamak için:

 1. Tarayıcıda, varolan özelleştirilmiş stil sayfasının bulunduğu Office SharePoint Server 2007 sitesini açın.

 2. Site Eylemleri menüsünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Site Ayarları'nı tıklatın.

  • Site Ayarları'nın üzerine gelin ve ardından Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Görünüm ve Kullanım altında Ana sayfa'yı tıklatın.

 4. Site Ana Sayfa Ayarları sayfasının Diğer CSS URL'si bölümünde Bu yayımlama sitesi ve ondan devralan tüm siteler tarafından kullanılacak CSS dosyasını belirleyin öğesini tıklatın, ardından kutuya dosya adıyla birlikte özelleştirilmiş stil sayfasının tam yolunu yazın.

  Notlar : 

  • _styles klasörü gizli bir klasör olduğundan ve tarayıcıda görünemediğinden, _styles klasöründe depolanan bir stil sayfası dosyasının özelleştirilmiş sürümünü bulmak ve seçmek için Gözat düğmesini kullanamazsınız.

  • Kopyalama ve yapıştırma tarayıcının en üstünde Adres kutusunun site adı içinde olmak üzere yolun ilk bölümü. Bununla birlikte, site adından sonra durdurmak emin olun ve site içinde gereksiz herhangi bir klasör veya dosya adlarını dahil etmeyin. Örneğin, Adres kutusuna http://My_site/Subsite_1/_Layouts/ChangeSiteMasterPage.aspx yoluysa, kopyalama ve yalnızca http://My_site/Subsite_1/ bölümü yapıştırın ve sonra el ile kalan dosyanın yolunu yazın. (Yolun kalan genellikle _styles/customized_style_sheet, customized_style_sheet uygulamak istediğiniz özelleştirilmiş stil sayfası adı nerede olacaktır.)

 5. Bu Diğer CSS URL'sini devralmak için tüm alt siteleri sıfırla onay kutusunu seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Geçerli siteye zaten uygulanmış olan özelleştirilmiş stil sayfası, artık bunun tüm alt sitelerine de uygulanır.

  Alt sitelerde güncelleştirilmiş stilleri görmek için, görünümü yenilemeniz gerekebilir.

Aşağıdaki çizimde, sağdaki site koleksiyonuna varsayılan stil sayfasının ikinci bir özelleştirilmiş yerel sürümü eklenmiş ve bulunduğu sitenin tüm alt sitelerine uygulanmıştır. Burada da, oklar devralmaları gösterir.

Varsayılan stil sayfası ve özelleştirilmiş 2 stil sayfasıyla site koleksiyonu

Stillerini üst siteden devralacak şekilde alt siteyi yapılandırma

Office SharePoint Server 2007 ortamında çalışıyorsanız, tek bir alt siteyi yapılandırarak hemen üzerindeki sitede kullanılan stilleri devralmasını sağlayabilirsiniz.

Not : Bu işlevsellik yalnızca Office SharePoint Server 2007 ortamında kullanılabilir; Windows SharePoint Services 3.0 ortamında kullanılamaz.

Tek bir alt siteyi yapılandırarak hemen üstündeki sitede kullanılan stilleri devralmasını sağlamak için:

 1. Office SharePoint Server 2007 programında, stilleri uygulamak istediğiniz alt siteyi açın.

 2. Site Eylemleri menüsünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Site Ayarları'nı tıklatın.

  • Site Ayarları'nın üzerine gelin ve ardından Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Görünüm ve Kullanım altında Ana Sayfa'yı tıklatın.

 4. Site Ana Sayfa Ayarları sayfasının Diğer CSS URL'si bölümünde Bu sitenin üst sitesinden Diğer CSS URL'sini devral'ı tıklatın.

 5. Bu Diğer CSS URL'sini devralmak için tüm alt siteleri sıfırla onay kutusunu seçin veya temizleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  İpucu : Güncelleştirilmiş stilleri görmek için, görünümü yenilemeniz gerekebilir.

Sayfanın Başı

Özelleştirilmiş yerel stil sayfasını kullanmaya son verme

Bir veya birden çok sitede artık özelleştirilmiş yerel stil sayfasını kullanmak istemiyorsanız, bunun için birkaç seçeneğiniz vardır. Şunları yapabilirsiniz:

 • Özelleştirilmiş stil sayfasının eklendiği veya devralındığı diğer sitelere uygulanmasına son verebilirsiniz    Özelleştirilmiş stil sayfasını en azından içinde bulunduğu sitede kullanmaya devam etmek istiyorsanız, sayfanın şu anda uygulanmış olduğu diğer sitelere uygulanmasına son verebilirsiniz.

 • Özelleştirilmiş stil sayfasını içinde bulunduğu siteye uygulamaya son verebilir ancak daha sonra kullanmak veya başvuruda bulunmak üzere bir kopyasını bu sitede tutmaya devam edebilirsiniz    Bu seçenekle, istediğiniz zaman özelleştirilmiş stil sayfasını kullanmaya kolayca dönebilirsiniz.

 • Özelleştirilmiş stil sayfasını ve _styles klasörünü içinde bulundukları siteden silebilirsiniz    Bu, özelleştirilmiş bir stil sayfasını kullanımdan kaldırmanın en basit, en emin ve eksiksiz yoludur.

Stil sayfasını diğer sitelere uygulamayı durdurma

Özelleştirilmiş bir stil sayfasını en azından içinde bulunduğu siteye uygulamaya devam etmek ancak eklendiği veya devralma yoluyla buna başvuruda bulunan diğer sitelere uygulamaya son vermek istiyorsanız, aşağıdaki iki yordamdan birini kullanın.

Stil sayfası eklendiyse (Office SharePoint Server 2007 veya Windows SharePoint Services 3.0)

 1. Office SharePoint Designer 2007 programında, özelleştirilmiş stil sayfasını uygulamaya son vermek istediğiniz siteyi açın.

 2. Sitede default.master sayfasını açın.

 3. Biçim menüsünde CSS Stilleri'nin üzerine gelin ve Stil Sayfası Bağlantılarını Yönet'i tıklatın.

 4. Stil Sayfasını Bağla iletişim kutusunda Tüm sayfalar'ı tıklatın.

 5. URL listesinde, kaldırmak istediğiniz stil sayfasının URL'sini tıklatın, Kaldır'ı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

  Özelleştirilmiş stil sayfası artık bu siteye uygulanmaz.

  Güncelleştirilmiş stilleri görmek için, görünümü yenilemeniz gerekebilir.

Stil sayfası devralındıysa (yalnızca Office SharePoint Server 2007)

 1. Office SharePoint Server 2007 programında, özelleştirilmiş stil sayfasını devralmasına son vermek istediğiniz siteyi açın.

 2. Site Eylemleri menüsünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Site Ayarları'nı tıklatın.

  • Site Ayarları'nın üzerine gelin ve ardından Tüm Site Ayarlarını Değiştir'i tıklatın.

 3. Site Ayarları sayfasında, Görünüm ve Kullanım altında Ana Sayfa'yı tıklatın.

 4. Site Ana Sayfa Ayarları sayfasının Diğer CSS URL'si bölümünde Windows SharePoint Services varsayılan stillerini kullan'ı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

  Özelleştirilmiş stil sayfası artık bu site tarafından devralınmaz.

  Güncelleştirilmiş stilleri görmek için, görünümü yenilemeniz gerekebilir.

Stil sayfasını uygulamaya son verme ancak kopyasını tutma

Yerel, özelleştirilmiş bir stil sayfasını kullanmaya son verip varsayılan stil sayfasına dönmek, ancak özelleştirilmiş stil sayfasının bir kopyasını gelecekte kullanmak veya başvuruda bulunmak üzere tutmak istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

 1. Klasör Listesi'ndeki _styles klasöründe, özelleştirilmiş stil sayfası dosyasını sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Site Tanımını Sıfırla'yı tıklatın.

 2. Site Tanımı Sayfası Uyarısı iletişim kutusunda, sıfırlamak istediğinizi doğrulamak için Evet'i tıklatın.

  Özelleştirilmiş stil sayfasının bir kopyası yapılır ve varsayılan sunucu sürümünün yerel kopyası oluşturulur.

  Notlar : 

  • Hem bu siteden devralan siteler hem de özelleştirilmiş stil sayfasının el ile eklendiği siteler otomatik olarak varsayılan sunucu sürümünün yerel kopyasını kullanmaya geçer.

  • Güncelleştirilmiş stilleri görmek için, görünümü yenilemeniz gerekebilir.

Stil sayfasını tümüyle silme

Yerel, özelleştirilmiş bir stil sayfasını kullanmaya son verip varsayılan stil sayfasına dönmek istiyor ve özelleştirilmiş stil sayfasının bir kopyasını gelecekte kullanmak veya başvuruda bulunmak üzere tutmak istemiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

 1. Özelleştirilmiş sürümün durduğu yerel _styles klasörünü sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Sil'i tıklatın.

 2. Sorulduğunda, silme işlemini yapmak, özelleştirmeleri geri almak ve varsayılan stil sayfasına dönmek istediğinizi onaylayın. (Birden çok ileti gösterilebilir.)

  Notlar : 

  • Bu siteden devralan siteler otomatik olarak varsayılan stil sayfasını kullanmaya geçer.

  • Bunlar varsayılan stil sayfası için kullanılacak doğru geçiş yapmadan önce bir özelleştirilmiş stil sayfasıyla el ile eklenmiş siteleri el ile ayrılmış stil sayfası olmalıdır. Stil sayfasında bağlıysa yordamı bu bölümde daha önce kullanın.

  • Güncelleştirilmiş stilleri görmek için, görünümü yenilemeniz gerekebilir.

Sayfanın Başı

Varsayılan stil sayfasını site koleksiyonunun tamamında değiştirme veya yerine yenisini koyma

Değişikliklerinizin site koleksiyonundaki tüm sitelere uygulanması için varsayılan stil sayfasında değişiklik yapmak veya koleksiyonun en üst düzey sitesindeki varsayılan stil sayfasının yerine tümüyle başka bir stil sayfası koymak istiyorsanız, sunucu yöneticinize başvurun. Bu işlemin sunucuda yapılması gerekir; tarayıcıda veya Office SharePoint Designer 2007 programında yapılamaz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×