SharePoint sitenizin içeriğini planlama

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ne zaman bir site içeriğini mantıksal olarak düzenlenir kolay bulunacak, korumak ve yönetmek daha kolay ve daha verimli site kullanıcıları. Site koleksiyonu yöneticisi veya site sahibi, sitenizi oluşturmadan önce site stratejinizi planlama isteyebilirsiniz. Bu makalede, biz araştırın:

Hangi tür sitelere ihtiyacınız var?

Boyutu veya kuruluşunuzun ve sitenizde ayıracak şekilde planlama içeriği kapsamını bağlı olarak, içeriği düzenlemek için ana sitenizi altındaki alt sitelerin oluşturmak isteyebilirsiniz. Siteleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bir site oluşturmakonusuna bakın.

Site hiyerarşisi diyagramı

Alt siteler düzenlemek seçim yapabileceğiniz birçok olası yolları vardır. Bazı örnekler verilmiştir:

 • Ekibe veya bölüme göre

 • İçerik kategorisine göre

 • Projeye göre

 • Müşteriye göre

 • İzin düzeyine veya duyarlılığa göre (örneğin, sınırlanması gereken bilgiler varsa, bunu belirli bir siteyle sınırlamak isteyebilirsiniz)

Site oluşturmaya başlamadan önce, kaç site isteyebileceğinizi ve bu siteleri düzenlemek istediğiniz mantığı düşünmeye zaman ayırın. Planlamanızın düzenli olmasına yardımcı olmak için site hiyerarşinizin diyagramını oluşturmak size yardımcı olabilir. Diyagramı bir kağıt parçasına veya beyaz tahtaya hızlı şekilde çizebilirsiniz, ancak Microsoft Word'de veya Microsoft PowerPoint'te SmartArt olarak bulunan Hiyerarşi şekillerinden birini kullanarak daha resmi bir diyagram da oluşturabilirsiniz. Bu, kaydedip daha sonra başvurabileceğiniz ve zamanla değiştirebileceğiniz bir diyagram sağlar.

Ayrıca, her bir sitenin amacını ve işlevini de düşünün. Bu, yeni siteler oluşturmak için hangi site şablonlarını kullanmak istediğinizi belirlemeye yardımcı olur. SharePoint Online'da yeni site oluştururken içinden birini seçebileceğiniz çeşitli site şablonları vardır. Belirli bir amaca yönelik tasarlanmış bir site şablonunu seçerek, kullanıcılara çalışmalarında bir avantaj sağlayabilirsiniz. Örneğin, ekip üyelerinin ilginç haberleri veya düşünceleri düzenli olarak paylaşmak için kullanabilecekleri bir site oluşturmak istiyorsanız, bu tür iletişim için Blog sitesi şablonu tasarlandığından bu şablonu seçerek başlayabilirsiniz.

SharePoint'te bulunan site şablonları bazı örnekleri şunlardır:

 • Ekip Sitesi

 • Web Günlüğü

 • Proje Sitesi

 • Topluluk Sitesi

Site şablonları hakkında daha fazla bilgi için SharePoint sitelerini farklı türde oluşturmak için şablonları kullanmakonusuna bakın.

Sitelerde ne tür içeriğiniz olacak?

İstediğiniz site sayısı ve türleri hakkında biraz düşündükten sonra, bu sitelerde depolanacak içerikle ilgili biraz planlama yapın. Bu içerik planlamasındaki amaç şunları belirlemektir:

 • Ne tür listeler, kitaplıklar veya içeriği düzenlemek için sitelerde oluşturmak istediğiniz sayfaları    Kitaplıklar listeler görevleri veya sorunları izlemede faydalı olabilirken belgeleri ve diğer dosyaları depolamak için kullanılabilir. Burada, içerik, uygulamalar, bağlantı ve daha fazla bilgi görüntüleyebilirsiniz site içinde tek tek öğeleri sayfalarıdır.

 • Ne tür uygulamalar eklemek istiyorsunuz    SharePoint Online belge kitaplıkları ve listeler gibi yerleşik uygulamaları içerir, ancak aynı zamanda kendi uygulamaları oluşturun veya SharePoint Mağazası'ndaki Üçüncü taraflardan uygulamaları satın.

 • İçerik türlerini oluşturmak isteyip istemediğinizi    Nasıl işlemek ve belirli içerik türlerinin izleme özelleştirme Yardım içerik türleri.

Kuruluşunuz bu tür bir planlamayı merkezi yoldan yürütmek isteyebilir (özellikle içerik türleri için), ancak bireysel site sahipleri sorumlu oldukları siteleri özelleştirdikleri için bu aynı zamanda onların da gerçekleştirmesini istemeniz gereken bir planlama türüdür.

Ne tür uygulamalar eklemek istiyorsunuz?

İçerik türlerini düşünmeye ek olarak, sitelerde depolanacak diğer bilgi türlerini veya kuruluşunuzdaki kişilerin siteleri yönetirken kullanmak isteyebileceği görev türlerini düşünmek isteyebilirsiniz. Bu, başlangıç olarak sitelere eklemek isteyebileceğiniz farklı uygulama türlerini planlamanıza yardımcı olur. Örneğin, belgeleri depolamak için bir yer istediğinizi biliyorsanız, belgeleri büyük olasılıkla belge kitaplığına eklersiniz. Önemli tarihlerin kaydını tutmak isterseniz, büyük olasılıkla takvim istersiniz.

Son aşamada gerek duyabileceğiniz uygulamaların tümünü eklemeniz gerekmez. Site sahipleri, iş gereksinimleri değiştikçe yeni uygulamaları zaman içinde ekleyebilir ve silebilir. Ancak sitelerinizdeki içeriği nasıl özelleştirmek istediğiniz hakkında erken planlamalar yapmak sitelerin anında kullanıcılara yararlı olmasını sağlar.

SharePoint Online, belge depolama ve yönetiminden proje yönetimi ve izlemesine, oradan iletişime kadar çeşitli iş amaçlarına yönelik kullanılabilen yerleşik uygulamaları içerir. Bu uygulama türlerinin birden fazla örneğini bir siteye ekleyebilirsiniz. Ayrıca, üçüncü taraf uygulamaları SharePoint Mağazası'ndan satın alabilir ve sitenize ekleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Siteye uygulama ekleme ve SharePoint Mağazası'ndan uygulama satın alma.

İçerik türlerini tanımlamanız gerekiyor mu?

İçerik türleri, site kullanıcıların bir listede ya da kitaplıkta Yeni Öğe veya Yeni Belge komutunu kullanarak hızlı bir şekilde özel içerik türleri oluşturmalarına olanak verir. İçerik türleri, site sahipleri tarafından içeriğin tüm sitelerde tutarlı olmasının sağlanması açısından oldukça kullanışlıdır. İçerik türleri ayrıca tek bir listenin veya kitaplığın birden çok öğe türü ya da belge türü içerebilmesini sağlar. Site sahipleri bir sitenin, listenin veya kitaplığın içerik türlerini ayarlarken içerik ile ilgili belirli ayrıntıları önceden yapılandırabilir.

Site sahipleri liste öğelerinin, belgelerin veya klasörlerin içerik türlerini tanımlayabilir.

İçeriğiniz aşağıdaki ölçütlerden birini karşılıyorsa, bazı içerikleriniz için içerik türlerini tanımlamak sizin için yararlı olabilir:

Şu doğruysa:

İçerik türleri size şu yollarla yardımcı olabilir:

Standart bir biçimi veya amacı olan özel türlerde belgeleriniz olduğunda ve onların kuruluşunuz genelinde tutarlı olmalarını istediğinizde.

Bu tür belgelerin Ekip sitesinin tüm alt sitelerinde kullanılabilmeleri için onların site içerik türlerini Ekip sitesi düzeyinde yapılandırın. Bu yolla, kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılar bu belgeleri tutarlı yollarla oluştururlar.

Belirli belge türleri için kişilerin kullanması gereken özel şablonlarınız olduğunda.

İçerik türünden oluşturulan tüm yeni belgelerin bu şablonu kullanması için bu belge şablonlarını ilgili içerik türlerine ekleyin.

Belirli belge veya öğe türlerinde izlemek istediğiniz standart bir bilgi kümesi olduğunda.

Bu bilgileri izlemek için içerik türünüze sütunları ekleyin. Bilgilerden herhangi biri özellikle önemliyse, bu sütunları gereken şekilde belirleyebilirsiniz. İçerik türünü yapılandırırken belirli sütunlar için varsayılan değerler de sağlayabilirsiniz.

Belirli belge türlerinin her zaman nasıl işlendiği ve incelendiğine yönelik tanımlı bir iş süreci olduğunda.

Belirli içerik türleri için iş akışları yapılandırmayı düşünün. İş akışlarını belge inceleme veya onaylama gibi iş süreçlerini yönetmek için kullanabilirsiniz.

İçerik türlerini tanımlamak isteyebileceğiniz içeriği belirledikten sonra, içerik türlerini tanımlamak istediğiniz yeri düşünmeniz gerekir. Site içerik türlerini Ekip Sitesi düzeyinde tanımlarsanız, Ekip sitenizin alt sitelerinin tümü içindeki liste ve kitaplıklarda büyük ölçüde yeniden kullanılabilir olurlar. Bu içerik türleri yalnızca o sitede ve sitenin tüm alt sitelerindeki liste ve kitaplıklarda kullanılabilmesine karşın, bağımsız site sahipleri de sitelerinin içeriğini tanımlayabilir.

İçerik türlerinizi tanımlarken eklemek istediğiniz bilgileri yakalayan bir elektronik tablo veya tablo oluşturmak sizin için yararlı olabilir. Örneğin, aşağıdaki gibi temel bir tablo oluşturarak başlayabilir ve sonra bu içerik türlerini kullanacak siteler veya ekipler gibi izlenmesini yararlı bulabileceğiniz her türlü ek bilgileri içerecek şekilde içeriği uyarlayabilirsiniz:

Yeni İçerik Türü

Üst içerik türü

Sütunlar

Belge Şablonu

İş Akışları

Oluşturmak istediğiniz içerik türünün adını belirtin.

İçinden oluşturulacak üst içerik türünü belirtin.

İçerik türüne eklemek istediğiniz yeni veya var olan sütunu listeleyin.

İçerik türüyle ilişkilendirilmiş bir belge şablonu olup olmayacağını belirtin.

İçerik türüyle ilişkilendirilmiş herhangi bir iş akışı olup olmayacağını belirtin.

İçerik türleriyle çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. İçerik türünü oluşturma veya özelleştirme.

Kullanıcılarınız içeriği nasıl bulacak ve ona erişecek?

Site kullanıcılarının SharePoint Online sitelerinizdeki içeriği nasıl bulup kullanacağını düşünün. Bu tür bir planlama Ekip Sitesi ve onun alt siteleri için hem gezintiyi hem de aramayı yapılandırma hakkında kararlar vermenize yardımcı olur.

Genel gezintinize hangi siteleri eklemek istiyorsunuz?

Gezintinizi planlamak için, site hiyerarşinizde sitelerin diyagramını oluşturmak yararlı olabilir. Siteleri planlarken zaten bir diyagram oluşturduysanız, o diyagramla başlayıp sonra onu değiştirebilirsiniz. Ekip Sitenizin tüm alt sitelerini ekleyin. Ekip Sitesinde ve onun alt sitelerinde bulunan tüm önemli listeleri veya kitaplıkları da eklemek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak, site kullanıcılarının Ekip sitenizin giriş sayfasından başladıklarında bulmak isteyebilecekleri önemli hedefleri bir bakışta tanımlamanıza yardımcı olur.

Sitedeki üst gezinti, genel gezinti olarak bilinen bir gezinti sağlar.

Seçili bir üst bağlantıları.

Varsayılan olarak, her site kendi üst gezintisini kullanır, ancak gezinti deneyiminin tüm sitelerde tutarlı olması için sitelerin üst gezintisini üst siteden devralmalarına izin vermeye karar verebilirsiniz. Üst gezintide hangi sitelerin görüneceğini yapılandırabilirsiniz. Dış kaynaklara ait bağlantıları sitenizin gezintisiyle tümleştirmek istemeniz durumunda, istediğiniz başka herhangi bir URL'nin bağlantılarını da ekleyebilirsiniz. Üst gezintiyi özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ekip sitenizde gezintiyi özelleştirme.

Ekip sitenizde çok sayıda alt site varsa, site kullanıcıları için zorlayıcı olabileceğinden bunların tümünü üst bağlantı çubuğunda göstermek istemeyebilirsiniz. Bununla birlikte, önemli sitelerin veya içeriğin bulunamamasını da istemezsiniz. Genel gezintinizde göstermek istediğiniz önemli siteleri tanımlamak için site hiyerarşisi diyagramınızı kullanın.

Siteler içinde nasıl gezinilecek?

Üst gezintiye ek olarak, siteler ayrıca Hızlı Başlat olarak adlandırılan bir gezinti öğesini de sayfanın sol kenarında görüntüler.

Normalde, Hızlı Başlat geçerli siteye özel bağlantıları görüntüler ve en önemli içeriği vurgulamak için kullanılabilir, Yeni liste veya kitaplık oluşturduğunuzda, yeni bağlantı otomatik olarak Hızlı Başlat'taki En Son'un altında görüntülenir. En Son bölümünde yalnızca en yeni beş bağlantı görünür.

Hızlı Başlatma'daki En Son bağlantısı en son oluşturulan sayfaları, listeleri ve kitaplıkları görüntüler

Hızlı Başlat listeler ve kitaplıklar sitesinde için bağlantıları ekleme veya kaldırma için özelleştirebilirsiniz. Ayrıca grup bağlantıları özel başlıkları altında görebilirsiniz. Ardından Genel gezinti devralan tüm alt siteler barındırmasını seçerseniz, çünkü bunlar ziyaret ettiğinizde birincil yolu kullanıcılar site içinde içeriği bulma olacaktır Hızlı Başlat'ta gezintiyi özelleştirmek Site sahipleri için önemli olacaktır. Ekip sitesinden Genel gezinti devralan alt siteler görüntülenmemesi karar verirseniz, kullanıcılar bir alt sitenin üst bağlantı çubuğu ve Hızlı Başlat içindeki içeriği bulmak için kullanabilirsiniz olacaktır. Hızlı Başlat'ta bağlantıları düzenleme hakkında daha fazla bilgi için ekip sitenizde gezintiyi özelleştirmekonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Arama planlarken neleri düşünmeniz gerekiyor?

Kullanıcılarınız gereksinim duydukları bilgileri kolayca bulabilecekleri için SharePoint Online'ı kullanmayı tercih edecektir. İçerik türleri gibi içerik özelliklerini kullanarak veya listelere ve kitaplıklara meta veri sütunları ekleyerek, içeriğin arama sırasında daha kolay bulunabilir olmasını sağlayabilirsiniz.

Site koleksiyonu yöneticileri ve site yöneticileri kullanıcıların arama deneyimini özelleştirmek için çok sayıda yapılandırma gerçekleştirebilir.

Bunun için:

Bu konuya bakın:

Arama sonuçlarını etkileyebilen stili ve ayarları özelleştirin, Arama Merkezi sayfalarında kullanılan Arama Merkezi'ni ve Web Bölümleri'ni özelleştirebilirsiniz.

Arama Merkezi SharePoint Online'da yönetme

Aramanın kullanıcının amacına yanıt verme şeklini iyileştirmek için sorgu kuralları oluşturun.

Sorgu kurallarını yönetme

Aramalara yönelik sonuç kaynaklarını özelleştirin.

Sonuç kaynaklarını yönetme

Gezilen özellikleri görüntüleyin, oluşturun veya değiştirin ya da gezilen özelliklerle yönetilen özellikleri eşleştirin.

SharePoint Online'da arama şemasını yönetme

Siteler arasında özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını dışarı ve içeri aktarmak için. Dışarı ve içeri aktardığınız ayarlar arasında tüm özelleştirilmiş sorgu kuralları, sonuç kaynakları, sonuç türleri, derecelendirme modelleri ve site arama ayarları yer alır.

Özelleştirilmiş arama yapılandırma ayarlarını dışarı ve içeri aktarma

Aramada içerik nasıl kullanılabilir duruma gelir

Arama hizmeti beş dakikada bir SharePoint Online içerikte gezinmek için zamanlanmıştır. Bir öğe için SharePoint Online sitesi eklendikten sonra bir süre önce dizine ve arama sonuçlarında döndürülen olacaktır. Bu süreyi geçerli kullanıcı etkinlikleri göre farklılık gösterir. Dizin oluşturma ardışık yüklendiğinde görevler site geçirme, yükseltme ve bakım gibi artırın. Yeni içerik öğesi genellikle bir saat içinde arama sonuçlarında görüntülemelidir.

Kullanıcıların içerik ile ne yapması gerekiyor?

Hangi site kullanıcılarının bu içeriği kullanarak bir işlem yapması gerektiği hakkında bazı temel soruları sorarak, site kullanıcıların kullanması gerekebilecek site özelliklerinin yanı sıra belirli siteleri, listeleri veya kitaplıkları nasıl yapılandırmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Araştırılacak sorular:

İçerik yapılandırma ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar:

Belirli belge türlerinin veya liste öğelerinin sürümlerini izlemeniz gerekiyor mu?

 • Bu liste veya kitaplıklar için sürüm oluşturmayı etkinleştirebilirsiniz.

 • Belgelerin veya öğelerin değiştirilebilmeleri için önce kullanıma alınmaları gerekmesini sağlayabilirsiniz

Site kullanıcılarının belirli türlerdeki belgeler üzerinde aynı anda çalışabilme yeteneğine ihtiyacı olacak mı?

 • İşbirliğine olanak vermek için ilişkili kitaplarda birlikte yazmayı etkinleştirebilirsiniz.

Belirli içerik türlerinin yaygın olarak erişime açılmadan önce onaylanması gerekiyor mu?

 • Kitaplıklar için içerik onaylamayı etkinleştirebilir veya onaylamayı yönetmek üzere iş akışları kullanabilirsiniz.

Belirli belge türleri özel iş süreçlerine veya insan iş akışlarına tabi tutuluyor mu?

 • Bu belgelere uygulanan içerik türleri veya bu belgelerin saklanacağı kitaplıklar için iş akışları oluşturabilir ya da yapılandırabilirsiniz.

İşlemleri sürdürmek veya yönetmek için listeleri kullanacak mısınız?

 • Sorun izleme ve yönetim gibi süreçler için liste tabanlı iş akışları oluşturabilir veya yapılandırabilirsiniz.

Genel erişimin sınırlanması gereken sitelerde duyarlı içerik olacak mı?

 • Önemli içeriği saklamak için benzersiz izinlerle yapılandırılmış belirli siteler ya da kitaplıklar oluşturabilirsiniz.

 • İçeriğe erişimi yalnızca biraz kısıtlamanız gerekiyorsa öğe düzeyinde izinler kullanabilirsiniz.

 • Farklı kullanıcılara farklı içerik görüntülemek için hedef kitle belirleme özelliğini kullanabilirsiniz.

 • Belirli listelerin veya kitaplıkların arama dizininden dışlanması gerekip gerekmediğini belirleyebilirsiniz.

Kullanıcıların içerik değişiklikleri hakkında güncelleştirmeler alması gerekecek mi?

 • Önemli listeler ve kitaplıklar için RSS'yi etkinleştirebilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×