SharePoint Server 2010’da yönetilen meta verilere giriş

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, bazı önemli kavramları Microsoft SharePoint Server 2010Yeni Yönetilen Meta veri özellikleriyle çalışmaya ilgili bir genel bakış sağlanır. Bunu nasıl yeni yönetilen meta veri özelliklerini resmi taksonomiler yönetilen terimler üzerinden uygulanması için destek sağlama anlatılmaktadır. Ayrıca nasıl sosyal içerik etiketleri çalışma ve yönetilen terimler ve kurumsal anahtar sözcükler gibi yönetilen meta veri özelliklerine ilişkileri açıklanmaktadır.

Bu makalede

Yönetilen Meta veri özellikleri

Önemli terimleri ve kavramları

Taksonomi

Folksonomi

Terim kümesi

Terim

Yönetilen terimler

Kurumsal anahtar sözcükler

Grubu

Terim Deposu yönetim aracı

Yönetilen Meta veri sütunu

Kurumsal Anahtar Sözcükler sütunu

Sosyal içerik etiketleri

Etiketleme

Meta veri senaryoları: taksonomilerden folksonomilere

Yönetilen meta verilerin avantajları

Meta verileri yönetme

Yönetilen meta verileri planlama ve yapılandırma

Oluşturma ve terim kümelerini yönetme

Meta veri uygulama

Yönetilen terimler üzerinde içeriği etiketleme

Kurumsal anahtar sözcükler ile içeriği etiketleme

Sosyal içerik etiketlerini ile içeriği etiketleme

Yönetilen Meta veri özellikleri

Yönetilen Meta veri yenilikleri SharePoint Server 2010 için iki önemli nokta desteği sağlayan yeni bir yönetilen meta veri hizmeti uygulaması tarafından etkinleştirilir:

  • İçerik türü yayımlama    İçerik türlerini site koleksiyonları ve Web uygulamaları genelinde paylaşma. İçerik türü yayımlama hakkında daha fazla bilgi için içerik türleri ve içerik türü yayımlamaya girişkonusuna bakın.

  • Taksonomiler    Oluşturma ve hiyerarşik koleksiyonlarını yönetme (terim kümeleri de denir) öznitelikleri SharePoint sitelerinde öğeler için kullanılabilecek terimler merkezi olarak yönetilen. Bu terim kümeleri site koleksiyonları ve Web uygulamaları arasında paylaşılabilir. Terim kümeleri oluşturulur ve terim deposu yönetim aracı adlı bir özelliği yönetilir.

Sayfanın Başı

Önemli terimleri ve kavramları

Birkaç önemli terimleri ve SharePoint Server 2010'da farklı meta veri özelliklerle çalışırken anlaşılması yararlı kavramları vardır. Bu kavramları anlama Yönetilen Meta veri özellikleri hakkında diğer makaleler ve bu makalenin devamındaki açıklaması kavramsal bilgileri anlamasına yardımcı olur.

Taksonomi

Taksonomi sözcükleri, etiketleri veya üzerinde benzerlikler göre gruplar halinde düzenlenmiş terimleri hiyerarşik sınıflandırılması olur. Taksonomi tanımlanan ve bir veya daha fazla kişi tarafından merkezi olarak yönetilen. Uluslararası Standart Endüstriyel Sınıflandırma (hangi Milletler tarafından geliştirilen, ekonomik veri sınıflandırmak için kullanılan bir endüstriyel Taksonomi ünlü örneğidir ISIC). Mantıksal, hiyerarşik bir yapı tutarlı bilgileri sınıflandırmak için kullanılabilecek meta verilerinin sağladıkları için taksonomiler kullanışlıdır.

Sayfanın Başı

Folksonomi

Bir folksonomy Web site kullanıcılarının işbirliği içinde sözcükleri, etiketleri veya terimler sitesinde içerik uyguladığınızda, Sınıflandırma ' dir. Etiket Bulutu Web sitesindeki her zamankinden gördünüz varsa, bir görsel bir folksonomy olarak, gördüğünüz. Aşağıdaki şekilde bir SharePoint sitesindeki bir Etiket Bulutu Web Bölümü gösterilir. Meta veri folksonomy tabanlı bir yaklaşım bilgi dokunur ve deneyimleri site kullanıcılarının ve içerik oluşturucularının ve bu kullanıcıların değiştirmeyi iş ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarınızı ile dönüşmeye için içerik sınıflandırması etkinleştirir çünkü yararlı olabilir.

Etiket bulutu

Sayfanın Başı

Terim kümesi

Terim kümesi, birbiriyle ilişkili bir dizi terim grubudur.

Terim kümesi oluşturulduğu bağlı olarak, kendi kapsamı yerel veya genel olabilir:

  • Yerel terim kümelerini site koleksiyonu bağlamında oluşturulur ve kullanmak için (ve görünür) yalnızca bu site koleksiyonunun kullanıcılar için. Liste veya kitaplık için bir yönetilen meta veri sütunu ekleyin ve yeni bir terim kümesinin bu sütun için oluşturursanız, örneğin, ardından terim kümesi bu liste veya kitaplık içeren site koleksiyonu için yerel.

  • Genel terim kümeleri kullanılabilir abone olmak için belirli bir yönetilen meta veri hizmeti uygulaması tüm sitelerde.

Terim kümelerini kapalı için bunlar bir değer terim kümesinde eşlenen sütun girerken kullanıcıların yeni terimler bunlara ekleyemeyeceğini anlamına gelen yapılandırılabilir. Veya bunların yazılması için terim kümesinde eşlenen sütunundaki değeri güncelleştirirken terim deposu için kullanıcılar yeni terimler ekleyebilir anlamına gelir yapılandırılabilir.

Sayfanın Başı

Terim

Terim tek tek bir öğe içinde bir terim kümesi, ve bunu belirli bir sözcük veya tümcecik bir öğe üzerinde SharePoint Server 2010 sitesi ilişkilendirilebilir. Benzersiz kimlik terim vardır ve birçok farklı metin etiketleri (eş anlamlıları) bulunabilir. Çok dilli bir sitede çalışıyorsanız, farklı dillerde etiketleri da olabilir.

İki tür terim vardır:

Yönetilen terimler

Yönetilen terimler genelde önceden tanımlanmış ve hiyerarşik bir terim terim deposu yöneticisi veya yönetilen meta verileri ile çalışmak için gerekli izinlere sahip başka bir kişi tarafından kümesi halinde düzenlenmiş.

Kurumsal anahtar sözcükler

Kurumsal anahtar sözcük bir sözcük veya tümcecik öğeleri bir SharePoint sitesinde eklenir ' dir. Kurumsal anahtar sözcükler tek, hiyerarşik olmayan terim kümesini terim deposu yönetim anahtar sözcükler ayarlama adlı aracı içinde düzenlenir. Kullanıcılar normalde herhangi bir sözcük veya tümcecik öğeyi bir anahtar sözcük olarak ekleyebilirsiniz olduğundan, Kurumsal anahtar sözcükler folksonomy stili etiketleme için kullanılabilir. Terim Deposu Yöneticileri veya diğer kişilere meta verileri yönetme izni olan anahtar sözcükler anahtar sözcükler terim kümesi oturumunu ve anahtar sözcükler bu noktada belirli bir terim kümesi bağlamında kullanılabilir duruma gelir belirli yönetilen terim kümesi, halinde taşımak için seçebilirsiniz. Terim Deposu Yöneticileri, anahtar sözcükler ayarlayın, böylece kullanıcılar yeni anahtar sözcükler gönderemiyor ve var olan anahtar sözcükler kullanımı için kısıtlanmış kapalı yapmak için de seçebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Gruplandırma

Güvenlik sınırları gruplarını tanımlar. Terim kümesi tüm yaygın güvenlik gereksinimlerini paylaşma ayarlar grubudur. Yalnızca belirli bir gruba katkıda bulunanlar olarak atanan kullanıcılar grubunda veya içindeki yeni terim kümelerini oluşturma terim kümeleri yönetebilirsiniz. Kuruluşlar benzersiz access veya güvenlik gereksinimlerini sahip olacak terim kümeleri için benzersiz gruplar oluşturmanız gerekir.

Sayfanın Başı

Terim Deposu Yönetim Aracı

Terim Deposu yönetim aracı taxonomists, yöneticilerin veya taksonomiler yönetme diğer kişiler oluşturma, alma ve terim kümelerini ve bunları içindeki terimleri yönetmek için kullanabileceğiniz bir araçtır. Tüm genel terim kümelerini terim deposu Yönetim Aracı'nı görüntüler ve yerel herhangi bir terim, terim deposu yönetim aracı erişim site koleksiyonu için kullanılabilir ayarlar.

Sayfanın Başı

Yönetilen Meta Veriler sütunu

Yönetilen Meta veri sütunu böylece site kullanıcılarının veya içerik sahipleri değerleri yönetilen terimler belirli terim kümesinden seçin ve bunları içeriğe uygulama eklenebilen listeler veya kitaplıklar için yeni bir sütun türüdür. Var olan bir terim kümesine eşlemek için Yönetilen Meta veri sütunu yapılandırılabilir veya yeni bir terim kümesinin özel olarak sütun için oluşturabilirsiniz. Yeni bir terim kümesinin terim kümesi oluşturulduğu yalnızca site koleksiyonu içindeki kullanılabilir bir yerel terim kümesi olacak özellikle bir yönetilen meta veri sütunu için oluşturursanız.

Sayfanın Başı

Kurumsal Anahtar Sözcükler sütunu

Kurumsal Anahtar Sözcükler sütunu içerik türleri, listeler veya kitaplıklar, bunlar seçin sözcükler veya tümcecikler etiket öğelerle kullanıcılara etkinleştirmek için ekleyebileceğiniz bir sütundur. Bu, varsayılan olarak birden çok değerli bir sütundur. Kullanıcıların bir sözcük veya tümcecik sütuna yazdığınızda, bunlar öğelerden yönetilen terim kümeleri ve anahtar sözcükler terim kümesi hem de içerebilir doğrudan yazma önerileri sunulur. Kullanıcılar, varolan bir değeri seçin veya (anahtar sözcükler terim kümesi kullanıcı eklemeler açık olması için yapılandırıldıysa) yeni bir şey girin.

Sayfanın Başı

Sosyal içerik etiketleri

Sosyal içerik etiketleri, site kullanıcılarının içeriği kategorilere ayırmak için anlamlı olacak şekilde bilgileri yardımcı olması için bir SharePoint sitesinde uygulayabilirsiniz sözcükler veya tümcecikler şunlardır. Sosyal içerik etiketlerini dışında bir SharePoint sitesi için URL'leri da uygulanabilir. Sosyal içerik etiketleri folksonomy tabanlı etiketleme destekler. Sosyal etiket, üç tür bilgiye yönelik işaretçiler oluşur:

  • kullanıcının kimliği

  • öğe URL'si

  • Terim

Bu işaretçileri sosyal Tagging kullanıcı profili hizmet uygulamasının bir parçası olan deposunda saklanır. Teknik olarak sosyal içerik etiketlerini Yönetilen Meta veri özellikleri SharePoint Server 2010'da bir parçası değildir, ancak kuruluş genelinde meta verilerin tutarlı kullanımı desteklemeye yardımcı olacak önemli yönlerden birkaç Yönetilen Meta veri özellikleri bağlanın. Terim Deposu anahtar sözcükler kümesini terim site bağlandığı Yönetilen Meta veri hizmeti uygulamalarını biri için bir sosyal içerik etiketi noktalar terim bölümü.

Örneğin, yeni bir sosyal içerik etiketi oluşturduğunuzda, Kurumsal anahtar sözcükler yanı sıra, yönetilen terimler içerebilen varolan terimlerden seçme seçeneğiniz vardır. Var olan bu terimleri birini seçerseniz, sosyal içerik etiketi bu terim bir işaretçi içerir. Varolan bir terim seçin değil göndermemeyi ve hiçbir zaman önce kullanılan bir terim oluşturursanız, yeni bir anahtar sözcük için anahtar sözcükler terim terim deposu ve yeni sosyal içerik etiketi noktalarınız bu terim kümesi oluşturulur.

Bu şekilde, sosyal etiketlerinde kullanılan anahtar sözcükler anahtar sözcükler terim kümesi terim deposu Yönetim (zaten orada değil varsa) aracında görünür eklenir ve terim deposu yöneticileri tarafından yönetilebilir. Ayrıca, kullanıcılar Kurumsal anahtar sözcükler uygulama ya da Kurumsal anahtar sözcükler veya yönetilen meta veri sütunu güncelleştirerek koşulları için içerik yönetilen Bu terimleri haber, etiket bulutlarında veya Sitem profillerinde etiketleri olarak görünmesini sağlayan sosyal içerik etiketlerini otomatik olarak oluşturulabilir. Liste veya kitaplık sahipleri etkinleştirebilir ya da Kurumsal Meta veri ve anahtar sözcük ayarları bir liste veya kitaplık için güncelleştirerek meta veri yayımlamayı devre dışı bırakın.

Bir öğe için bir sosyal içerik etiketi eklediğinizde, kimliğinizi olmasını istediğiniz ve özel öğe URL'si, ancak terim deposunda depolanıyorsa, terim her zaman genel olup olmadığını belirtebilirsiniz.

Sosyal içerik etiketleme, site kullanıcılarının içeriği ve bilgi sitesinde bulunabilirliği geliştirmek sağladığından kullanışlıdır.

Gizlilik ve güvenlik etkileri sosyal içerik etiketleme hakkında daha fazla bilgi için Gizlilik ve güvenlik uygulamalarını sosyal içerik etiketlemebakın.

Etiketleme

Yönetilen Meta veri de olsa sosyal etiket olup olmadığını en genel anlamda etiketleme sadece bir öğeye meta veri uygulama işlemidir başvuruda bulunabilirsiniz. Bu makalede, "etiket" fiil bu anlamda kullanılır ve sosyal içerik etiketlerini için sınırlı değildir.

Sayfanın Başı

Meta veri senaryoları: taksonomilerden folksonomilere

Meta veri yönetimi özellikleri SharePoint Server 2010 Yönetimi yaklaşımları aralığı ve meta verilerin kullanımı destekler. Bu aralığı continuum bir tür olarak düşünün. Bu continuum bir ucunda vardır taksonomiler, hangi resmi, merkezi olarak yönetilen, hiyerarşik terimleri gruplarıdır. Diğer sonunda bu aralık, vardır folksonomies, bireyler etiketleri serbestçe içeriğe uyguladığınızda, kaynaklanan işbirliğine dayalı sınıflandırmaları olduğu.

SharePoint Server 2010 bu continuum her iki uç destekler yanı sıra yol gösterir. Bir continuum sonunda, yönetilen terimler ve terim kümeleri aracılığıyla resmi taksonomiler uygulayabilirsiniz. Diğer sonunda, Kurumsal anahtar sözcükler ve sosyal içerik etiketleme, bunların hiçbiri etiket kendi seçtiğiniz anahtar sözcükleriyle içerik site kullanıcıları etkinleştirmek için desteği yoktur.

Bu uç arasında için meta veri esnek dereceleri yapısını ve denetim uygulayabilirsiniz ve bu denetimi uygulayabilir, genel veya siteleri için belirli yerel sağlamak seçerek kapsamı ayarlayabilirsiniz. Örneğin, terim kümelerini kapatılması kullanıcı katılımlarına veya açık olacak şekilde yapılandırmak için özelliği vardır. Kurumsal anahtar sözcükler ve sosyal yönetilen terimler birlikte olmadıklarına etiketleme kullanmayı tercih edebilirsiniz. SharePoint Server 2010 kuruluşların resmi, yönetilen taksonomilerin avantajlarıyla özelleştirilmiş yollarla sosyal etiketlemenin dinamik avantajlarını bir araya olanak tanır.

Aşağıdaki diyagramda nasıl farklı türde SharePoint tabanlı gösterilmektedir çözümleri üzerinde iş gereksinimine dayalı meta veriler için farklı yaklaşımları gerekebilir.

yönetilen meta veri esnek yapılandırmaları

Sayfanın Başı

Yönetilen meta verilerin avantajları

Kuruluştaki sitelerde yönetilen meta verileri kullanan çeşitli avantajları vardır:

CONSISTENT meta verilerini kullanma    Yönetilen Meta veri özellikleri SharePoint Server 2010 ayarlanabilir derece denetiminin içeriğe eklenen meta verileri uygulamak sağlar. Terimi alt öğelerle kümeleri ve içerik ve sizin için eklenmesi kullanılabilecek terimler türlerini denetlemenizi kurabilirsiniz yönetilen terimler yeni terimler ekleme olanağı kullanan denetleyebilirsiniz. Anahtar sözcükler terim kümesi kapalı olarak yapılandırarak da Kurumsal anahtar sözcükler belirli bir anahtar sözcük listesinin kullanımını sınırlandırabilirsiniz.

Aynı koşullara siteler arasında tutarlı olarak kullanıldığında, güçlü işlemleri veya meta verileri kullanan çözümler oluşturmak daha kolaydır. Ayrıca, kullanıcı deneyimini sitelerde, listelerde ve kitaplıklarda, yanı sıra, Office istemcisi programı meta verileri ile çalışmak için kendi içeriğinin tutarlı meta veri uygulamak site kullanıcılarının kolaylaştırır.

Geliştirilmiş içerik bulunabilirliği    Kuruluştaki sitelerde içeriği tutarlı meta veriler varsa, bulmak ve iş bilgileri ve veri arama kullanarak erişmek daha kolaydır. Arama sonuçları sayfasının sol tarafında görüntüler, iyileştirme paneli gibi yeni arama özellikleri üzerinde meta tabanlı arama sonuçlarını filtrelemek kullanıcıları etkinleştirin.

geliştirme paneli, arama sonuçlarına filtre uygulamak için kullanılabilecek meta verileri görüntüler.

Sayfanın Başı

Ayrıca, listeleri ve kitaplıkları belirli meta veri alanlara dayanan bilgi dinamik görünümler oluşturmak izin vermek için meta veri gezinmesi yapılandırabilirsiniz. Kullanıcılar kitaplıkları klasörü veya meta veri pivot tarafından gezinebilir ve ek anahtar filtreler kullanarak bunlar sonuçları sonra tanımlayabilirsiniz.

meta verilerde gezinme denetimi

Sayfanın Başı

Increased esneklik    Yönetilen Meta veri özelliklerini korumak ve iş dönüşmeye ihtiyaçları, meta veri uyarlamak Terim Deposu Yöneticisi (veya güncelleştirme yönetilen meta verilere izni olan diğer kişiler) kolaylaştırır. Kolayca terim deposu yönetim aracında bir terim deposu güncelleştirebilir ve terim kümesi kullanılabilir Yönetilen Meta veri sütunu ile ilişkili her yerde yeni veya güncelleştirilmiş terimleri otomatik olarak kullanılmak üzere kullanılabilir duruma gelir. Birden çok terimleri bir terim birleştirme varsa, bu terimlerle etiketlenmiş içeriğe otomatik olarak bu değişikliği yansıtacak şekilde güncelleştirilir. Tek tek terimler için birden fazla eş anlamlılar (veya etiketleri) belirtebilirsiniz. Sitenizi çok dilli ise, tek tek terimler için çok dilli etiketleri de belirtebilirsiniz.

Sayfanın Başı

meta verileri yönetme

Yönetilen meta verileri planlama ve yapılandırma

Kuruluşunuzun Yönetilen Meta veri özelliklerini kullanmaya başlamadan önce planlamanın bazı derecelik konuşmalara isteyebilirsiniz. Gerekli planlama derecesini formality ve meta verileri şekline kısıtlama getirmek istediğiniz denetimi derecesini için daha az veya orantılı.

Kullanıcıların taksonominizi geliştirme yardımcı izin vermek istiyorsanız, kullanıcılara öğelere anahtar sözcük ekleme ve sonra bu terim kümeleri halinde gerektiği gibi düzenleyin basitçe olabilir.

Kuruluşunuzun kullanmak isterse resmi önceden tanımlanmış taksonomiler uygulamak için yönetilen terim ayarlar ve sonra planlama ve terim kümeleri ve terimleri kullanılmak üzere geliştirmek için işbirliği yapmak bir vested ilgi Taksonomi yapısını ile önemli paydaşlar gerekiyor. Bu planlama işlemi hakkında daha fazla bilgi için terim ve terim kümeleri planlamabakın. Yönetilen Meta veri hizmeti uygulamasını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Yönetilen Meta veri yönetimibakın.

Kuruluş anahtar paydaşları gerekli terim kümeleri kabul sonra içeri aktarmak veya, terim kümelerini oluşturma ve yönetme ve kullanıcıları meta verileri ile çalışmaya başladığınızda, terim kümelerini korumak için terim deposu yönetim aracını kullanabilirsiniz. Web uygulamanız için bir yönetilen meta veri hizmeti uygulaması yapılandırmış olmalıdır ve Site koleksiyonu yöneticisi veya belirlenen terim Depolama Yöneticisi, Site eylemleri menüsünde Site Ayarları tıklatarak ve sonra Site Yönetimi' nin altında terim Depolama Yönetimi'ı tıklatarak terim depolamak yönetim aracına gidin.

Sayfanın Başı

Oluşturma ve terim kümelerini yönetme

Terim Deposu yönetim aracı, birçok görevi gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bir ağaç denetimi sağlar. Bu aracın kullanıcı rolünüz gerçekleştirebileceğiniz hangi görevlerin belirler. Terim Deposu yönetim aracında çalışmak için Grup Yöneticisi, terim deposu yöneticisi veya terim kümeleri için bir grup yöneticisi veya katılımcı belirlenmiş olan bir kişi olmalıdır. Yönetilen Meta veri rolleribu rolleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.

Hiyerarşi içinde öğe üzerinde eylem gerçekleştirmek için Yönetilen Meta veri hizmeti uygulaması, grubu, terim kümesi veya değiştirin, görüntülenen oku tıklatın ve sonra istediğiniz eylemleri seçmek için menüyü kullanın istediğiniz terimi adının üzerine gelin.

Örneğin:

Terim Deposu Yöneticisi varsa, oluşturma veya bir yönetilen meta veri hizmeti uygulaması gruplarda silme.

menüyü kullanarak yeni gruplar oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Terim Deposu Yöneticisi veya grup yöneticisi oluşturabileceğiniz varsa, içeri aktarma veya bir grup içindeki terim kümelerini silin. Yeni terim kümelerini terim kümesi katkıda bulunanlar oluşturabilirsiniz.

Menüyü kullanarak yeni bir terim kümesi oluşturun.

Sayfanın Başı

Terim Deposu Yöneticisi, bir grup yöneticisi veya katılımcı bir terim kümesi kullanıyorsanız, oluşturabilir veya bir terim kümesi içindeki terimleri yeniden kullan yanı sıra kopyalama, taşıma veya seçili terim kümesi silin.

Terim kümesi üzerinde gerçekleştirebileceğiniz eylemleri görüntüleyen menü

Sayfanın Başı

Terim Deposu Yöneticisi, bir grup yöneticisi veya katılımcı bir terim kümesi kullanıyorsanız, Kopyala oluşturabilir, yeniden, birleştirme, Kaldır, taşıma veya terim kümesi içindeki terimleri tek tek silme.

terim kümesi içindeki terimleri yönetmek için menüyü kullanın.

Sayfanın Başı

Hiyerarşinin her düzeyinde, belirli bir grubu, terim kümesi veya terim deposu ağaç denetimi sağında görüntülenen Özellikler bölmesinde kullanarak terim özelliklerini yapılandırabilirsiniz.

Örneğin, terim kümesi yapılandırmakta olduğunuz varsa, adı, açıklama, sahibini, ilgili kişi ve Paydaşlar gibi ayrıntıları belirtmek için Özellikler bölmesinde kullanabilirsiniz. Terim kümesini açık veya kapalı kullanıcılarından yeni gönderimler olarak olmasını isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca, terim kümesi etiketleme için kullanılabilir olmasını isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Ardından terim kümesini etiketleme için kullanılabilir yapmak tercih ederseniz, çoğu kullanıcılara görünür olmaz. Terim kümesi hala geliştirilmekte ise, örneğin, da içinde olmak üzere tercih edebilirsiniz etiketleme için kullanılamaz.

Terim Deposu Yönetim Aracının Özellikler Bölmesi

Sayfanın Başı

Meta veri uygulama

Yönetilen terimler üzerinde içeriği etiketleme

Yönetilen Meta veri sütunu içerik türüyle, liste veya kitaplık için eklenmişse, içerik sahipleri yönetilen terimleri bir özel terim kümesi özelliklerini bir liste veya kitaplık öğesini düzenleyerek ve sonra istediğiniz öğeyi veya belgeyi için Özellikleri Düzenle formunda ilgili alanları güncelleştirme kendi içeriğiyle etiketleme. Yönetilen Meta veri sütunları tanımlanması kolaydır çünkü bunların terim Seçicisi iletişim kutusunu başlatmak için kullanılabilecek bir etiket simgesi görüntülenir.

Özellikleri Düzenle iletişim kutusundaki Etiketler simgeleri

Sayfanın Başı

Terim kümesinden bir terimle terim kümesi hiyerarşisi içinde seçmek için terim Seçici kullanabilirsiniz. Bu kullanılabilir terimlerle bilmiyorsanız kullanışlıdır. Terim kümesi açık olması için yapılandırılmış ve onun için Yönetilen Meta veri sütunu dolgu değerleri sağlar, terim kümesi için yeni bir terim ekleme seçeneğini olabilir. Veya terim kümesi için belirlenen kişiye geri bildirim gönderme seçeneği yalnızca olabilir.

yönetilen terimleri bir ağaç denetim seçicisinden seçebilirsiniz.

Terimi yazmaya başlayabilirsiniz zaman istediğiniz, kullanılabilir terimler otomatik olarak yazmaya başlayın dayalı önerilir ve istediğinizi seçebilirsiniz. Terim kümesi adı ve hiyerarşi terimini gösteren terimi sonra ayraç bilgilerini görebilirsiniz. Bu Yardım benzer terimler arasından seçim olabilir.

yazmaya başladığınızda terimler size önerilir.

Yinelenen veya benzer terimler önerilir, ayrıca terim deposu yöneticisi uygun seçimleri yapın kullanıcılara yardım etmek için terim yapılandırdığına açıklayıcı metin görmeye olabilir.

Açıklayıcı metin, kullanıcıların doğru terimi seçmesine yardım eder.

Sayfanın Başı

Kurumsal anahtar sözcükler ile içeriği etiketleme

Kurumsal Anahtar Sözcükler sütunu içerik türüyle, liste veya kitaplık için eklenmişse, ardından içerik sahipleri (veya liste veya kitaplık için katkıda bulunma izni olan herkes) kullanılabilir yönetilen terimler ya da anahtar sözcükler içeriğiyle bir liste veya kitaplık öğenin özelliklerini düzenleyerek ve Kurumsal anahtar sözcükler alanı istedikleri anahtar sözcük etiketler. Eşleşen veya benzer bir terim varsa, bunu önerilen ve seçebilirsiniz. Veya yeni terimler için açık olması için anahtar sözcükler terim kümesi yapılandırdıysa, yeni bir anahtar sözcük ekleyebilirsiniz. Bir öğe için birden fazla anahtar sözcükler ekleyebilmek Kurumsal anahtar sözcükler birden çok değerli alanıdır.

Bir anahtar sözcük yazmaya başladığınızda, kullanılabilir terimler ve var olan anahtar sözcükler size önerilir.

Sayfanın Başı

Sosyal içerik etiketlerini ile içeriği etiketleme

Sosyal içerik etiketleme özelliği etkinse, anlamlı veya ilginç bulduğunuz SharePoint sitesinde içerik etiketleme. Bir sayfa etiketlemek için sayfanın üst kısmında görüntülenen etiket simgesinin kullanabilirsiniz.

bir sayfa için sosyal içerik etiketi düğmesi

Belgeleri etiketleme veya öğeleri listelemek için Şeritte kitaplık veya liste sekmesinde görüntüler etiketi komutunu kullanabilirsiniz.

Şerit üzerindeki Liste veya Kitaplık sekmesinde yer alan Sosyal içerik etiketi komutu

Etiket veya etiket uygulamak istediğiniz yazmaya başladığınızda, var olan anahtar sözcükler veya yönetilen terimler seçin veya anahtar sözcükler terim kümesi açıksa, yeni anahtar sözcükler ekleyebilirsiniz.

Sosyal İçerik Etiketi iletişim kutusundaki doğrudan yazma önerileri

Ayrıca, SharePoint etiketler ve Notlar aracını tarayıcınıza ekleyerek diğer intranet gibi dış siteler veya Internet sitelerine içerik etiketleme seçeneğiniz de vardır. Dış siteleri etiketleme hakkında daha fazla bilgi için Sitem ile çalışmaya başlamakonusuna bakın.

Sosyal içerik etiketleme özellikler hakkında daha fazla bilgi için etiketler kullanın ve iş arkadaşları ile bilgileri paylaşmak için notları konularına bakın.

Sayfanın Başı

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×