SharePoint Online'da kullanıcı profilleri hakkında

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makale genel Yöneticiler ve Office 365'te SharePoint yöneticileri için hazırlanmıştır. Yönetici değilseniz bkz: görünümü ve Office delve'de profilinizi güncelleştirme profilinizi değiştirme hakkında bilgi almak için.

Kullanıcı profili tek bir kullanıcı açıklayan kullanıcı özellikler topluluğudur. Her özellik ilkeleri ve kullanıcıyla ilişkili ayarları içerir. Kullanıcı profilleri, çünkü bunlar bunları diğer kişilerle bağlantı kuruyor içeriği bulma, diğer hakkında daha fazla bilgi edinin ve sosyal içerik özelliklerini kullanarak işbirliği kişiler yardımcı önemlidir.

Varsayılan kullanıcı profili özellikleri SharePoint Online Office 365 dizin hizmetinden bulmaz. Ancak, bir SharePoint Online Yöneticisi kullanıcı profili özellikleri ekleme, kullanıcı ilkeleri tanımlama ve izleyicileri oluşturma SharePoint özelliklerini geliştirebilirsiniz.

Not : Office 365 eğitim için SharePoint Online kullanıcı profilleriyle otomatik olarak eşitlenmez. Görmek ve SharePoint Online'da kullanıcı profili düzenlemek için kullanıcı ilk kez bir SharePoint sitesini ziyaret gerekir. Kullanıcı site ziyaret sonra profil için SharePoint Online sonraki zamanlanan Office 365 dizin hizmeti eşitleme sırasında eşitlenir.

Kullanıcı profili özellikleri, Hedef Kitleleri ve ilkeleri düzenleme hakkında daha fazla bilgi için bkz:

Not : SharePoint Online kullanıcı profillerinde yaptığınız tüm düzenlemeler yalnızca SharePoint içinde uygulanır ve diğer Office 365 hizmetleriyle eşitlenmez.

Kullanıcı profillerinin iyi yönetilmesi, kuruluşunuz çapında iletişimi ve iş akışını geliştirebilir. Aynı şekilde, bu profilleri yöneten dikkatli planlanmış ilkelerin kullanımı da uygun bilgilerin kuruluşun uygun üyeleri tarafından görülebilmesini sağlayacaktır.

SharePoint Online, düzenli aralıklarla zamanlanmış olan ve en azından 24 saatte bir gerçekleşmesi gereken tek yönlü eşitleme sırasında Office 365 dizin hizmetinden profil bilgileri alır.

Kuruluşunuz Office 365'e kaydolup dağıtımını yaptığında, kullanıcı hesapları için şu iki durumdan biri söz konusudur:

 • El ile oluşturulup Office 365 dizin hizmetine eklenir veya

 • Bir şirket içi Active Directory ile eşitlenirler.

Not : Bulut ve eşitlenmiş kimlik modelleri hakkında daha fazla bilgi için Office 365 kimlik anlama ve Azure Active Directorybakın.

Kuruluşunuz kullanıcı hesaplarını Office 365 dizin hizmetinde el ile oluşturmuşsa, kullanıcılar Office 365'te oturum açmak için Microsoft Azure Active Directory kimlik bilgileri alırlar. Bu kimlik bilgileri diğer masaüstü veya şirket kimlik bilgilerinden ayrıdır. Bu kullanıcı hesaplarında değişiklik yapmak için Office 365 yönetim merkezini kullanırsınız.

Kuruluşunuz Office 365 dizin eşitlemesi (DirSync) Aracı'nı kullanmayı tercih edebilirsiniz şirket içi Active Directory'den kullanıcı bilgilerini doldurun. DirSync Federasyon çoklu oturum açmadestekler. DirSync ayarlama hakkında daha fazla bilgi için Office 365 için dizin eşitlemesini ayarlamakonusuna bakın.

bir şirket içi active directory hizmetinin dirsync'i kullanarak office 365 dizin hizmetine profil bilgilerini nasıl sağladığını ve karşılık olarak sharepoint online profilinin nasıl sağlandığını gösteren diyagram

Dizin Eşitleme Aracı (DirSync) şirket içi Active Directory kullanıcı profillerinin Office 365 dizin hizmetiyle eşitlenmesine olanak sağlar ve bu da SharePoint Online kullanıcı profilleriyle eşitlenir. Active Directory bilgileri şirket içi Active Directory sunucusundan SharePoint Online'a doğru olmak üzere yalnızca tek yönlü gider. Bu da SharePoint Online'daki kullanıcı bilgilerinin, Active Directory'deki kullanıcı verilerinizin en geçerli ve doğru durumunu yansıtmasını sağlar.

Not : Office 365 dizin hizmeti ile otomatik profil eşitleme önceden belirlenmiş düzenli aralıklarla oluşur. Değişiklikleri kullanıcının profilinde göründükleri gelmesi için 24 saat kadar sürebilir. Eğitim için Office 365'le kullanıcı profilleri değil oluşturulmuş veya bir kullanıcı bir SharePoint sitesini ziyaret kadar eşitlenen dikkat edin.

SharePoint profil özellikleri ve ilkeleri hakkında

Varsayılan olarak, SharePoint Online kullanıcı profillerini Office 365 dizin hizmeti tarafından doldurulur. Kullanıcı adı ve Soyadı, telefon numarası ve iş unvanı gibi temel profil özelliklerini de eşitlenir. Sonra SharePoint Online Yöneticisi kullanıcı profillerine SharePoint'ten arama ve işbirliği özellikleri geliştirmek için eklemek istediğiniz ek özellikleri varsa, bu kullanıcı profili özellikleri oluşturabilirsiniz. SharePoint Online'da kullanıcı özelliklerini yönet daha fazla bilgi için bkz.

Not : SharePoint Online yönetim merkezi kullanılarak yeni bir kullanıcı profili özelliği oluşturulduğunda, bu özellik Office 365 dizininde oluşturulmaz; bu kullanıcı profili verileri SharePoint Online için benzersiz olur.

Aşağıdaki çizimde görüldüğü gibi, bir kullanıcının Hakkımda sayfası, Office 365 dizin hizmetinden içeri aktarılan özelliklerden ve özel SharePoint Online profili özelliklerinden oluşabilir. Örneğin, dizin hizmeti kullanıcıların hesap adları, iş telefonu numaraları, iş unvanları ve iş e-posta adresleri gibi varsayılan kullanıcı profili bilgilerini sağlayacaktır. Kullanıcıların bu bilgileri düzenlemelerine izin verilmez.

office 365 dizin hizmeti profil bilgilerinin ve sharepoint online profil bilgilerinin bir kullanıcının hakkımda sayfasına nasıl girildiğini gösteren diyagram

Hedef Kitleleri bir kullanıcı profili parçası olan ve bunların kuruluş kullanıcılara kendi proje veya görev göre hedef içeriği için etkinleştirin. Hedef Kitleleri birini veya aşağıdakilerin bir bileşimi tanımlanabilir:

 • Dağıtım listesi üyeliği

 • Windows güvenlik grubu üyeliği

 • Kuruluş raporlama yapısı içindeki konum

 • Ortak kullanıcı profili özellikleri

İçerikler SharePoint grupları kullanılarak da sunulabilir. Hangi seçeneğin kuruluşunuzun gereksinimlerini en iyi karşıladığına sizin karar vermeniz gerekir.

Hedef kitleler tanımlandıklarında, onlara hedefe yönelik içerik sunmak için pek çok şekilde kullanılabilirler. Örneğin, Microsoft Office 2013 masaüstü uygulamalarından bir dosya kaydettiklerinde kullanıcılar için görüntülenecek önerilen SharePoint sitelerini tanımlayabilir ve her bir bağlantının görüntüleneceği hedef kitleleri ayarlayabilirsiniz. Veya üst bağlantı çubuğunda görüntülenen Sitem gezinti bağlantıları için hedef kitleler ayarlayabilirsiniz. Ya da hedef kitlelerin yapılandırılabildiği bir ortamda site yöneticileri Web Bölümlerini içeriği hedef kitleye göre yönlendirmek için kullanabilir.

Ayrıca, hedef kitleye Office masaüstü uygulaması bağlantıları, kişiselleştirme sitesi bağlantıları (Sitem gezinme bağlantıları), Güvenilen Sitem ana bilgisayar konumları ve Web Bölümleri sunabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için SharePoint Online'da izleyicileri yönetmekonusuna bakın.

Sitem ayarlarına, SharePoint yönetim merkezindeki Kullanıcı Profili sayfasından da erişilir.

Sitem web siteleri kuruluşunuzdaki kullanıcılara zengin bir sosyal içerik ağı ve belge yönetimi özellikleri kümesi sağlayan kişisel sitelerdir. Bu özellikler; site kullanıcılarının etkileşim kurabileceği bir Haber Akışı sitesini, iş belgelerini, fotoğraf ve diğer medya dosyalarını depolayıp paylaşabilecekleri bir OneDrive İş sitesini, kullanışlı web sitelerini saklamaya yarayan bir Siteler sayfasını ve kullanıcıların kendilerini kuruluştaki başkalarına tanıtabilecekleri ve onları diğer kişilere bağlayan paylaşılan belgeler bulabilecekleri bir profil sayfasını kapsar.

 1. Genel yönetici veya SharePoint yöneticisi olarak Office 365'te oturum açın.

 2. Sol üstteki uygulama başlatma simgesini Waffle’a benzeyen ve seçim için birden çok uygulama kutucuklarını gösteren düğme tıklamasını temsil eden düğme. , ardından Office 365 yönetici merkezini açmak için Yönetici'yi seçin. (Yönetici kutucuğunu görmüyorsanız, kuruluşunuzda Office 365 yönetici izinleri yoktur.)

 3. Soldaki bölmede, Yönetim merkezleri > SharePoint’i seçin.

 4. Sol bölmede, kullanıcı Profilleri'niseçin.

 5. Kişiler' in altında Kullanıcı profillerini yönet'itıklatın.

 6. Kullanıcının adını Profilleri bul kutusuna girin ve ardından Bul'u seçin.

 7. Kullanıcı profilini düzenleme veya silme için hesap adınatıklayın ve sonra Profilim düzenleme veya silmetıklatın.

  Uyarı : 

  • Kuruluşunuz kullanıcı hesaplarını şirket içi Active Directory ile eşitlemek için Dirsync'i kullanıyorsa, Active Directory içindeki kullanıcı hesaplarından her zaman düzenlemelisiniz. Kuruluşunuzda kullanıcı hesapları el ile yönetiliyorsa, düzenlemek ve kullanıcı hesaplarını silmek için her zaman Office 365 Yönetim Merkezi kullanın.

  • Değişiklikler, önceden belirlenmiş düzenli aralıklarla gerçekleşen otomatik eşitlemelerde gelecek sefer SharePoint Online ile eşitlenir. Profili değişikliklerinin hizmette görünmesi 24 saate kadar zaman alabilir.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×