SharePoint listesinde veya kitaplığında sütun silme

SharePoint listesinde veya kitaplığında sütun silme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Gruplandırma, kategorilere ayırmak ve bölüm adı veya proje numarası gibi bilgileri izlemek SharePoint sütunları Yardım. Yalnızca vardır gibi sütunlar listeler ve kitaplıklar için bir site için sütun vardır. Liste veya kitaplık için bir site sütunu ekleyebilirsiniz. Bir liste, kitaplık veya site sütunu artık kullanıyorsanız, silebilirsiniz.

Bir sayfa veya site sütunu oluşturmak için SharePoint liste veya kitaplıkta sütun oluşturmakonusuna bakın.

Tasarımcıları SharePoint bir liste veya kitaplık en az olmalıdır bir sütunu silmek için site izinlerini gruplandırın.

Güncelleştirilmiş 5 Ekim 2018

Bir SharePoint çevrimiçi listeden veya kitaplıktan sütun silme

 1. Uygulama Başlatıcısı Office 365 uygulama başlatıcı simgesi , SharePoint' ı tıklatın, bulun ve siteye gidin ve sonra listeyi veya kitaplığı açın. SharePoint liste veya kitaplık zaten açık değilse, sayfasında veya Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Sayfada liste veya kitaplığınızın adı görünmezse, SharePoint Online’dan Ayarlar düğmesi Ayarlar' ı tıklatın, Site içeriği' ni tıklatın ve sonra liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

  Site içeriği vurgulanmış olarak ayarlar menüsünün
 2. Ayarları Office 365 Ayarlar düğmesi tıklatın ve ardından Liste ayarları veya Kitaplık Ayarları' nı tıklatın.

  Liste ayarları vurgulanmış olarak ayarlar menüsünün
 3. Liste Ayarları veya Kitaplık Ayarları sayfasındaki Sütunlar bölümünde, silmek istediğiniz sütunun adını tıklatın.

  Liste sütunu bölümünde liste ayarları
 4. Sütunu Düzenle sayfasının en altına kaydırın ve sonra Silseçeneğini tıklatın.

  Site sütunu Sil düğmesi

  Not: Listeler ve kitaplıklar silinemez, başlık veya adıgibi gerekli sütunları içerir. Sütun silinemez varsa, Sil düğmesi kullanılamaz. Bir sütunu silemezsiniz, ancak sütunun görünümde görüntülenmesini istemiyorsanız, görünümünden gizlemekkaldırabilirsiniz.

 5. Sorulduğunda, kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın.

  Onay kutusu silmek için Tamam'ı silme
 6. Liste veya kitaplığa dönmek için ayarlar sayfasının en üstünde yolunda veya Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

Site sütunu SharePoint çevrimiçi silme

Site sütunu paylaşılan bir sütun ve tek tek her liste için oluşturulmamış. Site sütunu silmek için tüm sütun başvuruları kaldırın. Bu liste veya belge kitaplıklarını kullanma içerir. Silinen bir öğeden başvurulan olmadığından emin olmak için , SharePoint geri dönüşüm kutusunu boşaltma . Bazı sütunların silinemez. Bir sütun silinemez, sütun gizlemekaldırabilirsiniz.

 1. Ayarları SharePoint Online’dan Ayarlar düğmesi , Site Ayarları' nı tıklatın. Site Ayarlarıgörmüyorsanız, Site bilgileri tıklatın ve sonra da tüm site ayarlarını görüntüle' yi tıklatın. Bazı sayfaların Site içeriğive ardından Site Ayarları' nı seçmek gerekebilir. 

 2. Web Tasarımcısı Galerileri altında Site sütunları'nı tıklatın.

  Site ayarları sayfasında site sütunu seçeneği
 3. Adına tıklayın ve silmek istediğiniz site sütununa gidin.

  Site sütunu bulun ve adına tıklayın
 4. Sayfanın sağ alt köşede Sil seçeneğini tıklatın.

  Site sütunu Sil düğmesi
 5. Sütun kalıcı olarak silmek istediğinizden eminseniz, Tamam ' ı tıklatın.

  Tamam'ı tıklatarak silme işlemini onaylama

  Başvuruların tümünü kaldırdıktan söyleyen bir ileti alırsanız, yine de başvurulan veya silinemez.

  Sütun silinemez verilen hata iletisi

Sayfanın Başı

Bir SharePoint 2016 veya 2013 listeden veya kitaplıktan sütun silme

Önemli:  Bu yordam sütunu ve içerdiği tüm verileri siler. Bir sütunu sildiğinizde, bu sütunu Geri Dönüşüm Kutusu'ndan geri yükleyemezsiniz.

 1. SharePoint liste veya kitaplık zaten açık değilse, sayfasında veya Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Sayfada liste veya kitaplığınızın adı görünmezse, Office 365 Ayarlar düğmesi Ayarlar' ı tıklatın, Site içeriği' ni tıklatın ve sonra liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın. Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, listeniz bir takvimse, listenin adı Takvim'dir.

  Şeritte kitaplık ve Gözat sekmesi
 3. Ayarlar grubunda, Liste Ayarları'nı veya Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

  Şerit üzerindeki SharePoint kitaplık ayarları düğmeleri
 4. Liste Ayarları veya Kitaplık Ayarları sayfasındaki Sütunlar bölümünde, silmek istediğiniz sütunun adını tıklatın.

 5. Sütunu Değiştir sayfasının altına gidip Sil'i tıklatın.

  Site sütunu Sil düğmesi

  Not: Listeler ve kitaplıklar silinemez, başlık veya adıgibi gerekli sütunları içerir. Sütun silinemez varsa, Sil düğmesi kullanılamaz. Bir sütunu silemezsiniz, ancak sütunun görünümde görüntülenmesini istemiyorsanız, görünümünden gizlemekkaldırabilirsiniz.

 6. Sorulduğunda, kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın.

  Onay kutusu silmek için Tamam'ı silme
 7. Liste veya kitaplığa dönmek için ayarlar sayfasının en üstünde yolunda veya Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

SharePoint 2016 veya 2013 site sütunu silme

Site sütunu silmek için tüm sütun başvuruları kaldırın. Bu liste veya belge kitaplıklarını kullanma içerir. Silinen bir öğeden başvurulan olmadığından emin olmak için , SharePoint geri dönüşüm kutusunu boşaltma . Bazı sütunların silinemez. Bir sütun silinemez, sütun gizlemekaldırabilirsiniz.

 1. Ayarları Office 365 Ayarlar düğmesi , Site Ayarları' nı tıklatın.

 2. Web Tasarımcısı Galerileri altında Site sütunları'nı tıklatın.

  Site ayarları sayfasında site sütunu seçeneği
 3. Adına tıklayın ve silmek istediğiniz site sütununa gidin.

  Site sütunu bulun ve adına tıklayın
 4. Sayfanın sağ alt köşede Sil seçeneğini tıklatın.

  Site sütunu Sil düğmesi
 5. Sütun kalıcı olarak silmek istediğinizden eminseniz, Tamam ' ı tıklatın.

  Tamam'ı tıklatarak silme işlemini onaylama

  Başvuruların tümünü kaldırdıktan söyleyen bir ileti alırsanız, yine de başvurulan veya silinemez.

  Sütun silinemez verilen hata iletisi

Sayfanın Başı

Bir SharePoint 2010 listeden veya kitaplıktan sütun silme

Önemli: Bu yordam sütunu ve içerdiği tüm verileri siler. Sütunu Geri Dönüşüm Kutusu'ndan geri yükleyemezsiniz.

 1. SharePoint liste veya kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Liste veya kitaplığınızın adı görünmezse, Site eylemleri Düğme görüntüsü tıklatın, Tüm Site içeriğini görüntüle'yitıklatın ve sonra liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

  Site eylemleri menüsünde tüm site içeriğini görüntüle
 2. Şeritte Liste veya Kitaplık sekmesini tıklatın. Sekmenin adı listenin veya kitaplığın türüne bağlı olarak değişebilir. Örneğin, listeniz bir takvimse, listenin adı Takvim'dir.

 3. Ayarlar grubunda, Liste Ayarları'nı veya Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

  Liste ayarları

 4. Liste Ayarları veya Kitaplık Ayarları sayfasındaki Sütunlar bölümünde, silmek istediğiniz sütunun adını tıklatın.

  Liste ayarlarının Sütunlar bölümü

 5. Sütunu Değiştir sayfasının altına gidip Sil'i tıklatın.

  Sayfanın altındaki Sil sütun düğmesi

  Not:  Liste ve kitaplıklar Başlık veya Ad gibi silinemeyen gerekli sütunlar içerir. Sütun silinemiyorsa, Sil düğmesi kullanılabilir durumda değildir. Sütunu silemiyorsanız ve görünümde gösterilmesini de istemiyorsanız, görünümden kaldırabilirsiniz.

 6. Sorulduğunda Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Site sütunu SharePoint 2010 silme

Site sütunu silmek için tüm sütun başvuruları kaldırın. Bu liste veya belge kitaplıklarını kullanma içerir. Silinen bir öğeden başvurulan olmadığından emin olmak için , SharePoint geri dönüşüm kutusunu boşaltma . Bazı sütunların silinemez. Bir sütun silinemez, sütun gizlemekaldırabilirsiniz.

 1. Site eylemleri menüsünü Düğme görüntüsü üzerinde ardından Site Ayarları' nı tıklatın.

  Site eylemleri menüsünde site ayarları
 2. Galerileraltında Site sütunları' ı tıklatın.

 3. Site sütunualtında silmek istediğiniz sütunu tıklatın.

 4. Sayfanın sağ alt köşede Sil seçeneğini tıklatın.

  Sayfanın altındaki Sil sütun düğmesi
 5. Sütun kalıcı olarak silmek istediğinizden eminseniz, Tamam ' ı tıklatın.

  Tamam'ı tıklatarak silme işlemini onaylama

  Başvuruların tümünü kaldırdıktan söyleyen bir ileti alırsanız, yine de başvurulan veya silinemez.

  Sütun silinemez verilen hata iletisi

Sayfanın Başı

SharePoint 2007 liste veya kitaplıkta sütun silme

Önemli: Bu yordam, sütun ve herhangi bir veri sütunundaki siler.

 1. SharePoint liste veya kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'yi, ardından da liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

  1. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Ayarlar menüsünde Settings menu üzerinde Liste ayarları veya istediğiniz ayarları seçeneğini tıklatın.

   • Bir Web günlüğü sitesinde postalar listesini görüntülemek için Postaları Yönet altında Yönetim Bağlantılarıtıklatın. Ayarlar menüsünde Liste ayarları' nı tıklatın.

 2. Sütunlaraltında silmek istediğiniz sütunun adını tıklatın.

 3. Ekranın altına kaydırın ve Sil' i tıklatın.

  Sütun ayarları sayfasının altındaki düğmesini sütun silme
 4. Sütunu silmek istediğinizden eminseniz, istendiğinde, Tamam' ı tıklatın.

Not: Listeler ve kitaplıklar gibi başlığı veya adı sütunu silinemez belirli gerekli sütunları içerir. Sütun silinemez varsa, Sil düğmesi kullanılamaz. Bir sütunu silemezsiniz, ancak sütunun görünümde görüntülenmesini istemiyorsanız, gizleyebilirsiniz. Ayrıca bkz bölümündeki sütunları gizleme hakkında daha fazla bilgi için bağlantılar bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Site sütunu SharePoint 2007 silme

Site sütunu silmek için tüm sütun başvuruları kaldırın. Bu liste veya belge kitaplıklarını kullanma içerir. Silinen bir öğeden başvurulan olmadığından emin olmak için , SharePoint geri dönüşüm kutusunu boşaltma . Bazı sütunların silinemez. Bir sütun silinemez, sütun gizlemekaldırabilirsiniz.

 1. Site eylemleri menüsünü Düğme görüntüsü , Site Ayarları ' nı tıklatın ve sonra Tüm Site ayarlarını değiştir'itıklatın.

  Site ayarları'nın altında tüm site ayarları seçeneğini değiştirme

  Not: Kendisi için Site eylemleri menüsünü özelleştirilmiş bir site, Site Ayarlarıüzerine gelin ve sonra görüntülemek istediğiniz ayarları'nı tıklatın.

 2. Galerileraltında Site sütunları' ı tıklatın.

 3. Site sütunu altında silmek istediğiniz sütunu tıklatın.

 4. Sayfanın sağ alt köşede Sil seçeneğini tıklatın.

  Sütun ayarları sayfasının altındaki düğmesini sütun silme
 5. Sütun kalıcı olarak silmek istediğinizden eminseniz, Tamam ' ı tıklatın.

  Tamam'ı tıklatarak silme işlemini onaylama

  Başvuruların tümünü kaldırdıktan söyleyen bir ileti alırsanız, yine de başvurulan veya silinemez.

  Sütun silinemez verilen hata iletisi

Oluşturduğum sütun silme açamıyorum

Doğru izinlerle silemezsiniz sistem sütunları durumdayken, artık başvurulduğunda oluşturduğunuz bir sütun silebilirsiniz. Bununla birlikte, ne zaman sizi bulmasına olması gereken sütun mümkün silme ve silemez veya bir liste veya kitaplıkta gizlemek, bozulmuş olabilir. Bu nadir oluşumu olduğundan, şu anda bulunmadığından SharePointiçinde bozuk dosyayı kaldırmak için bir yol. Bir ağ veya SharePoint Yöneticisi tarafından gerçekleştirilen açtığınızda çalışabilir social.msdn.microsoft.com üzerinde postalanan desteklenmeyen çözümleri olmuştur. Yöneticinize danışın.

Sizi dinliyoruz!

Bu makalede yararlı oldu mu? Bu durumda, lütfen bu sayfanın en altında bize bildirin. Ne kafa karıştırıcı veya eksik bize bildirin. Buraya bir aramadan olduğunuzdan ve istediğiniz bilgileri edilemedi, ne aradığınız bize bildirin. Lütfen SharePoint, OS ve tarayıcı sürümleri ekleyin. Adımları iki kez kontrol edin ve bu makalede güncelleştirmek için geri bildirim kullanacağız.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×